• Arkiv

riksdagsledamot Elsa Widding HÖGFÖRRÄDERIET — Delgivning 8 till riksdagsledamot Elsa Widding och socialminister Jacob Forssmed med flera medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET… — SVERIGE GRANSKAS 2023 12 05

 

 

Delgivning 8 till riksdagsledamot Elsa Widding och socialminister Jacob Forssmed med flera medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET…  –  SVERIGE GRANSKAS 2023 12 05

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 5 december 2023 16:43

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>

 

Kopia: ‘Voulf56′ <[email protected]>; ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Glenn Dormer’ <[email protected]>; ’01 Bejerstrand Ulf’ <[email protected]>; ‘LO Landin’ <[email protected]>; ‘martin_private_law’ <[email protected]>

 

Ämne: Delgivning 8 till riksdagsledamot Elsa Widding och socialminister Jacob Forssmed med flera medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET … SVERIGE GRANSKAS 2023 12 05
Prioritet: Hög

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är officiellt publicerad här

 

 

 

Socialminister Jacob Forssmed genom

Tina Sahlén

Stabschef hos socialminister Jakob Forssmed

Telefon (växel) 08-405 10 00 Mobiltelefon 076-1060944

[email protected]

 

Riksdagsledamot Elsa Widding med flera medlöpare i Sveriges riksdag/ alla politiska partierna i det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDÄGERIET har blod på deras händer, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs omnämnda.

 

DENNA DELGIVNING KAN DU OCKSÅ LÄSA SOM PDF FIL, SE BIFOGADE PDF FILEN DELGIVNING 8 till riksdagsledamot Elsa Widding….2023 12 05

 

 

DE FALSKA PROFETERNA HAR BLOD PÅ SINA HÄNDER, HAR DU ANNAN UPPFATTNING BEVISA DET OFFENTLIGT UTIFRÅN ATT DU ÄGER BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER 2023-12-04

Robert F Kennedy JR; ”Så vaccin är faktiskt en del av offensiva biovapen.” Svensk textad

https://rumble.com/v3zj12z-robert-f-kennedy-jr-s-vaccin-r-faktiskt-en-del-av-offensiva-biovapen..html

 

 

 

https://rumble.com/v3zj12z-robert-f-kennedy-jr-s-vaccin-r-faktiskt-en-del-av-offensiva-biovapen..html

 

 

Du läser ännu mera om HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deriet

 

 

Denna kommunicering/ delgivning från SVERIGE GRANSKAS ska i laga ordning registreras av registrator vid Socialdepartementet begär dagboksblad med vändande epost till [email protected] och [email protected] och därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare a ärendet utsedd av socialminister Jacob Forssmed / Socialdepartementet

 

2023-12-05

 

 

 

 

Delgivning 8 till riksdagsledamot Elsa Widding och socialminister Jacob Forssmed med flera medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET  SOM VAR STARTSKOTTET TILL BIOVAPENKRIGET….. SVERIGE GRANSKAS 2023 12 05

 

”Om ditt sinne är starkt blir alla svåra saker lätta.”

 

Delgivning 8 till riksdagsledamot Elsa Widding och socialminister Jacob Forssmed med flera; PCR TEST BEDRÄGERIET VAR STARTSKOTTET TILL BIOVAPENKRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONENS SVERIGES FOLK, BARN, SKATTEBETALARE OCH VÄLJARNA MED DE SÅ KALLADE ”VACCINERNA”  — SVERIGE GRANSKAS 2023 12 05

”Om ditt sinne är starkt blir alla svåra saker lätta.”

 

 

Har du/ni annan uppfattning äger du/ni delgivna denna delgivning BEVISBÖRDAN att bevisa OFFENTLIGT det motsatta mycket skyndsamt, om så inte sker är det uppenbart av er/dig erkänt sakförhållande

 

  • att du/ni BESKYDDAR det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET och efterföljande dödliga effekter, ett PCR test bedrägeri som hittills kostat skattetalarna i Sverige 26-30 miljarder beskyddas av riksdagsledamot Elsa Widding, socialminister Jacob Forssmed, Sveriges riksdag och Sveriges regering, före valet 2022 och efter valet 2022, tillsammans med deras medlöpare bl.a. Folkhälsomyndigheten/ Anders Tegnell, Sveriges alla 21 Regioner med många flera, tills motsatsen är bevisat OFFENLIGT mycket skyndsamt  av er delgivna

 

 

 

”Om ditt sinne är starkt blir alla svåra saker lätta.”

 

PCR TEST BEDRÄGERIET VAR STARTSKOTTET TILL BIOVAPENKRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN MED DE SÅ KALLADE ”VACCINERNA”

Alltså det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TESTST BEDRÄGERIET och beskyddarna av detta i Sveriges riksdag har blod på sina händer, således konstateras

 

  • att Sveriges riksdag, Sveriges regering, före valet 2022 och efter valet 2022, alltså alla politiska partierna i Sveriges riksdag, och deras medlöpare bl.a. Folkhälsomyndigheten, Sveriges alla 21 Regioner med många flera medskyldiga i och delaktiga i det planerade kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDERÄGERIET är tillsammans med WHO, ingåendes i en terror agenda som startade med PCR TEST BEDRÄGERIET, alltså tillsammans med främmande makt WHO iscensattes ett gigantiskt mega bedrägeri med PCR TESTERNA för att sätta skräck och rädsla i mänskligheten och nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare.

 

 

 

”Om ditt sinne är starkt blir alla svåra saker lätta.”

Alltså tillsammans med främmande makt WHO är dessa ovan omnämnda delaktiga i och medskyldiga i, alltså i Sverige till stats terrorism, bioterrorisms, terror och detta får också effekten av dessa omnämnda i Sverige är medskyldiga i och delaktiga i HÖGFÖRRÄDERI mot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare, och allt var kriminellt planerat utifrån enorma ekonomiska incitament med PCR TEST BEDRÄGERIET, ett startförande till nästa fas nämligen det gigantiska planerade kriminella utifrån gigantiska mega ekonomiska incitament MARKNADS FÖRINGS BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna”, som bevisligen i Sveriges marknadsförts med skattemedel som vanliga vaccin i Sverige, vilket dessa ”vaccinerna” bevisligen inte är.

 

 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN, ett biovapen krig som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare började med det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

 

Riksdagsledamot Elsa Widding och socialminister Jacob Forssmed känner bevisligen till det planerade kriminella utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET när dessa debatterar i Sveriges riksdag, se i den delen

https://www.youtube.com/watch?v=kcBupPusB7A&ab_channel=KlimatkarusellenElsaWidding och https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/whos-befogenheter_hb10173/

 

 

Ingen av dessa omnämnda, riksdagsledamot Elsa Widding eller socialminister Jacob Forssmed, tar upp det som i grunden fäller WHO TERROR agenda med PCR TEST BEDRÄGERIET, som kostat skattebetalarna i Sverige minst 26 till 30 miljarder, ett PCR TEST BEDRÄGERI som fortfarande pågår i Sverige.

 

 

Alltså dessa folkets tjänare, som ska betjäna nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare sitter i samma båt och beskyddar tillsammans det kriminella planerade utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, som dessa är synnerligen väl informerade, upplysta och delgivna BEVIS om från SVERIGE GRANSKAS, därtill delgivna väldigt många gånger över mycket lång tid, bevis finns för detta i laga ordning registrerat av bl.a. registrator på Socialdepartementet.

 

 

Alltså dessa så kallade folkvalda tjänare som ska tjäna och betjäna nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare är tillsammans med Sveriges riksdag, alla politiska partierna, före valet 2022 och efter valet 2022, synnerligen välinformerade, upplysta och delgivna över mycket lång tid om vad som är allmänt känt nämligen vad Folkhälsomyndigheten / Anders Tegnell fastställt i Vägledningar till Sveriges alla Regioner redan 2020-07-21, som också hösten 2020 fast ställdes i 2 fastställande domar i Portugal, nämligen vad som delgavs redan 2020-07-21 i Vägledningarna från Folkhälsomyndigheten / Anders Tegnell, citat

 

”Den PCR-teknik som används i tester för att påvisa virus kan inte skilja mellan virus som kan infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan dessa tester inte användas för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

Slut citat.

 

 

 

 

”Om ditt sinne är starkt blir alla svåra saker lätta.”

 

Om du/ni delgivna denna delgivning har annan uppfattning äger du/ni BEVISBÖRDAN att OFFENTLIGT bevisa det motsatta mycket skyndsamt till nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljarna ty all makt utgår från folket i Sverige enligt svensk grundlag Regeringsformen, som också delger

 

  • att makt- och myndighetsutövarna ska åtfölja lag, vilket innebär och får effekten

 

  • att opartisk, sakligt och objektivt har dessa ovan omnämnda tjänare en informations och upplysningsplikt, särskilt i detta ärende, utifrån

 

  • att detta ärende med det kriminella planerade utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET och efterföljande effekter berör generellt  nationen Sveriges säkerhet, alltså nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljares säkerhet och deras liv, hälsa och framtida livskvalitet.

 

 

 

HÖGFÖRRÄDERIET

HÖGFÖRRÄDERIET där Sverige allierat sig med främmande makt WHO och den terror agenda som inleddes med det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, alltså utifrån fakta och bevis,  kan du läs mera om här

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deriet

 

Du kan se här vad som år 2023 är i laga ordning registrerat hos Socialdepartementet, detsamma finns för väldigt många år bakåt i tiden.

Se bifogade PDF filen Socialdepartementet………..2023-12-05

 

 

 

 

PCR TEST BEDRÄGERIET, kom särskilt ihåg

 

”Den PCR-teknik som används i tester för att påvisa virus kan inte skilja mellan virus som kan infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan dessa tester inte användas för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

PDF filen finns också här att laddas ner

https://www.jottacloud.com/s/27168a5b0cc034940b890f08c8131c96505

 

Finns också här att läsa, på en enda sida, om du inte orkar läsa PDF filen

https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2/thumbs

 

 

 

Noteras särskilt;

 

”Det som verkligen är häpnadsväckande är att de flesta nationer i världen under 2017 och 2018 plötsligt började distribuera otaliga covid-19-testkit.   Ett år före pandemin staplade alla länder PCR-testkit på hög, testkit som skulle användas under pandemin.”

Läs mer

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/07/06/sveriges-regering-fakta-och-bevis-om-injektionerna-och-pcr-test-bedrageriet-sverige-granskas-2023-07-06/

 

 

Läs mera om domarna i Portugal här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/07/23/riksaklagare-petra-lundh-varfor-beskyddar-riksaklagaren-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-pcr-test-bedrageriet-2022-07-23/

 

 

 

 

”Om ditt sinne är starkt blir alla svåra saker lätta.”

 

Vad som också är fakta och bevis, vilket delgivits tidigare av den spetsspecialist sakkunnige ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld, i epost av Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]> Skickat: den 3 december 2023 14:04, ty detta är av synnerligen mycket stort allmänt intresse för nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare, är, citat

 

Det är en fokusförflyttning att ge sig på WHO när det som fäller WHO är PCR-bedrägeriet som WHO även ligger bakom

 

Ta bort WHOs trovärdighet och allt faller

 

Gå alltid till grunden, ta bort grunden så faller hela korthuset

 

Sen finns det stora ekonomiska incitament för att våra riksdagsledamöter vill sitta kvar i orubbat bo i stället för att själva vilja ta tag i problematiken

 

Vänligen

Björn

 

Slut citat.

 

 

 

Noteras särskilt att Ulf Bittner delar samma uppfattning som Björn Hammarskjöld utifrån fakta och bevis som är väl kända över tid,

 

 

 

STORA DELAR AV VÄRLDEN DELAR SÄKERLIGEN SAMMA UPPFATTNING SOM ROBERT F KENNEDY JR UTIFRÅN FAKTA OCH BEVIS

 

Se videointervjun och läs artikeln som det finns länk till i undertexten

Robert F Kennedy JR; ”Så vaccin är faktiskt en del av offensiva biovapen.”

https://rumble.com/v3zj12z-robert-f-kennedy-jr-s-vaccin-r-faktiskt-en-del-av-offensiva-biovapen..html

 

 

 

Massor av fakta och bevis kommer dagligen till oss via säkra källor, här nedan publicerat denna dag 2023-12-05, citat

 

DÖDSSTRAFF: 1 miljon COVID- ”vaccinerade” har dött i England jämfört med bara 61k ovaccinerade på 2 år; trots att 30% av befolkningen vägrar en enda dos av COVID-injektionen

Detta tyder mer på att Covid-19-injektionerna är dödliga och bevisar att de dödar människor. Och vi kan vara säkra på att covid-19-vaccination avsevärt ökar dödligheten.

Så när kommer regeringen att sluta använda dem?

 

Läs mera

https://expose-news.com/2023/12/05/death-sentence-covid-vaccine-1-million-deaths/

 

 

 

 

”Om ditt sinne är starkt blir alla svåra saker lätta.”

 

Bästa Sveriges regering och Sveriges riksdag det är högtid att ni alla avgår utifrån att ni alla är delaktiga i och medansvariga i det planerande kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, start skottet på pågående fullständiga vansinnet, som ni alla BESKYDDAR med näbbar och klor för ni vet alla vad effekten blir när ni delger OFFENTLIGT allmänheten om det HÖGFÖRRÄDERI som ni alla är delaktiga i och medskyldiga i tillsammans med FRÄMMANDE MAKT WHO och den terror agenda som startades med PCR TEST BEDRÄGERIET för att sätta mänskligheten och nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljarna i SKRÄCK & RÄDSLA.

 

 

Alltså då för att bana vägen för den enda lösningen nämligen skadar och dödar ”vaccinerna” / BIOVAPEN som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljarna i det värsta i mänsklighetens historia planerade kriminella FOLKMORDET och planerade kriminella BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament planerade kriminella skadliga/dödliga ”VACCINERNA”/ BIOVAPEN som i Sverige marknadsförts i det värsta kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament MARKNADFÖRINGS BEDRÄGERIET med skattemedel där de så kallade ”vaccinerna”/biovapen marknadsförts som vanliga vaccin.

 

Ingen av er delgivna delgivningarna från SVERIGE GRANSKAS över tid har bevisat motsatsen OFFENTLIGT och ni vet alla att BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta som delgivits er över tid från SVERIGE GRANSKAS åvilar varje enskild minister, varje enskilt riksdagsledamot, före valet 2022 och efter valet 2022, och därtill alla era medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET med efterföljande effekter som ni alla är delgivna om och delaktiga i och medskyldiga i.

 

Ingen vill förmodligen att detta ska resultera i ett offentligt BLODBAD där svenska folket löper amok och gör allt för att straffa de delaktiga i och medskyldiga till detta fullständiga pågående vansinne, allra minst vill undertecknad det, men det ligger i farans natur att så kan ske inom när framtid för sanningen och verkligheten utifrån FAKTA & BEVIS går inte att stoppa!  Det blir förmodligen säkrare för er alla att sitta i fängsligt förvar med beväpnade vakter när sanningen och verkligheten utifrån fakta och bevis sprider sig mer och mer för varje dag som går, för så är det.

 

 

”Om ditt sinne är starkt blir alla svåra saker lätta.”

 

Vädjar därför till er alla delgivna att först och främst STOPPA OMEDELBART ”vaccinerna” /biovapnen och erkänn offentligt eran delaktighet i och medskyldighet i HÖGFÖRRÄDERIET  med mera mot nationen Sveriges folk, barn, skattebetalare och väljarna och därefter säkerställ att ni på egen begäran försätts i häkte/fängelse tills fullständigt rättssäkra opartiska, sakliga och objektiva rättsprocesser kan inledas med fullständigt rättssäkra domstolar, som idag inte existerar i Sverige.

 

Underteckna vill under inga som helts förutsättningar vara delaktig i eller se blodet flyta på gatorna om massan/folket i Sverige löper amok och bestämmer för att ”ÖGA FÖR ÖGA TAND DÖR TAND” ska bli ett verkligt scenario i Sverige, vårt vackra Sverige med så mycket vit fin snö skulle färgas blodröd om detta skulle ske, och det vill undertecknad inte vara med om eller vara delaktiga i, det är då klart bättre att ni alla sätts i häkte och fängelse tillsvidare för HÖGFÖRRÄDERIET tillsammans med FRÄMMANDE MAKT WHO kommer ingen av er undan utifrån fakta och bevis er delgivna över mycket lång tid från SVERIGE GRANSKAS.

 

Har du/ni annan uppfattning äger du/ni BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatt OFFENLIGT utifrån starten och grunden nämligen det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som ni alla är delaktiga och medansvariga till. Återkoppla OFFENTLIGT mycket skyndsamt om ditt/ert ställningstagande, dvs. ”Om ditt sinne är starkt blir alla svåra saker lätta.”

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter utifrån fakta och bevis som är som ”huggna i sten”

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu