• Arkiv

socialminister Jacob Forssmed HÖGFÖRRÄDERIET — ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET & HELA KORTHUSET FALLER MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET — SVERIGE GRANSKAS 2023 12 28

 

 

socialminister Jacob Forssmed — ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET & HELA KORTHUSET FALLER MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET — SVERIGE GRANSKAS 2023 12 28 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 28 december 2023 10:29

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘S Registrator’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>

 

Kopia: ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>

 

Ämne: DELGIVNING OM LÄGESRAPPORT 2023-12-28 FRÅN SVERIGE GRANSKAS till riksdagsledamot Elsa Widding och socialminister Jacob Forssmed m fl medlöpare …..
Prioritet: Hög

 

 

 

Denna delgivning och begäran från SVERIGE GRANSKAS är officiellt publicerad här

 

FAKTA & BEVIS

”Det förekom inga massdödsfall i covid-19 under 2020. Många människor blev sjuka, vissa blev mycket sjuka och vissa dog, men 99,99% dog inte.”

https://karenkingston.substack.com/p/was-covid-19-caused-by-a-biological-afa?

 

ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET & HELA KORTHUSET FALLER MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET

 

Socialminister Jacob Forssmed genom

Tina Sahlén

Stabschef hos socialminister Jakob Forssmed

Telefon (växel) 08-405 10 00 Mobiltelefon 076-1060944

[email protected]

Simon Hoff

Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed

Telefon (växel) 08-405 10 00 Mobiltelefon 076-127 76 97

[email protected]

 

 

Riksdagsledamot Elsa Widding

Telefon 072 084 96 50

[email protected]

[email protected]

 

Sveriges Riksdags alla politiska partier

Sveriges riksdags riksdagsledamöter

 

 

Denna delgivning och begäran kan också läsas som PDF fil, se PDF filen SVERIGE GRANSKAS

Denna kommunicering/ delgivning från SVERIGE GRANSKAS ska i laga ordning registreras av registrator vid Socialdepartementet begär dagboksblad med vändande epost till [email protected] och [email protected] och därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av ärendet utsedd av socialminister Jacob Forssmed / Socialdepartementet

 

2023-12-28

 

ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET & HELA KORTHUSET FALLER MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET

 

DELGIVNING OM LÄGESRAPPORT 2023-12-28 FRÅN SVERIGE GRANSKAS till riksdagsledamot Elsa Widding och socialminister Jacob Forssmed m fl medlöpare i det planerade kriminella utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera

 

Bara PCR TEST BEDRÄGERIET har kostat skattebetalarna i Sverige 26–30 miljarder, och det pågår fortfarande, detta gigantiska planerade kriminella bedrägeri mot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare var planerat och detta känner Sveriges riksdag och Sveriges regering, före valet 2022 och efter valet 2022, och deras medlöpare mycket väl till, du läser mer om det i denna Lägesrapport 28 december 2023 från SVERIGE GRANSKAS.

 

 

Alltså dessa vet att det planerade kriminella utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET är det kort som raserar hela korthuset, dvs. att alla politiska partierna i Sveriges riksdag, före och efter valet 2022, och riksdagsledamot Elsa Widding, alla blir utan uppdrag från skattebetalarna eftersom alla har beskyddatöver mycket lång tid det planerade kriminella utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

Alltså som också fullständigt krossar WHO AGENDAN mot mänskligheten, och därmed FN, EU med fleras trovärdighet för all framtid. Alla dessa ovan omnämnda är involverade i grundproblemet nämligen PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

Därav den fullständiga tystnaden i offentliga debatten om PCR TEST BEDRÄGERIET. Noteras särskilt att det kriminella planerade utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET har inte alls debatteras offentligt i Sveriges riksdag, alla politiska partierna i Sveriges riksdag, före valet 2022 och efter valet 2022, och riksdagsledamot Elsa Widding(partilös) BESKYDDAR därmed PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

Sveriges riksdag, alla politiska partierna, inklusive den partilöse riksdagsledamoten Elsa Widding är delaktiga i och medskyldiga till ett gigantiskt kriminellt planerat utifrån mega ekonomiska incitament HÖGFÖRRÄDERIE tillsammans med WHO AGENDAN, som det inte finns något stöd alls för i svensk grundlag Regeringsformen.

 

De som har annan uppfattning äger BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta OFFENTLIGT mycket skyndsamt, noteras särskilt att riksdagsledamot Elsa Widding och socialminister Jacob Forssmed har inte offentligt motbevisat vad som delgivits över tid och delges om i denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS och därmed erkända sakförhållanden och notoriska fakta/bevis att dessa BESKYDDAR PCR TEST BEDRÄGERIET.

Alltså det finns inget stöd alls i svensk grundlag Regeringsformen för vad Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare, före valet 2022 och efter valet 2022, är delaktiga i och medskyldiga till i det kriminella planerade utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET

 

 

FAKTA & BEVIS

Redan 2020-07-21 delgav Folkhälsomyndigheten fakta och bevis i deras Vägledningar om PCR TEST BEDRÄGERIET

 

”Den PCR-teknik som används i tester för att påvisa virus kan inte skilja mellan virus som kan infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan dessa tester inte användas för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

PDF filen finns här att laddas ner

https://www.jottacloud.com/s/27168a5b0cc034940b890f08c8131c96505

 

Finns också här att läsa, på en enda sida, om du inte orkar läsa PDF filen

https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2/thumbs

 

 

Frågeställning

Varför undanhölls detta av Anders Tegnell/Folkhälsomyndigheten och Sveriges alla 21 Regioner gentemot allmänheten, skattebetalarna och nationen Sveriges Folk och barn och varför undanhålls detta fortfarande av Anders Tegnell/Folkhälsomyndigheten och alla Sveriges 21 Regionerna gentemot allmänheten? Alltså utifrån att detta PCR TESTEST BEDRÄGERIET är finansierat med skattemedel, 26–30 miljarder, och pågår fortfarande, och är av synnerligen mycket stort allmänt intresse för allmänheten

 

Noteras ska också att i november 2020 i Portugal i portugisisk domstol, 2 fastställande domar som fastställde att PCR TESTERNA icke är vetenskapliga och icke är tillförlitliga

https://www.transcend.org/tms/2020/11/portuguese-court-rules-pcr-tests-as-unreliable-unlawful-to-quarantine-people/

 

https://www-dgsi-pt.translate.goog/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=pt&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=sv

 

 

Noteras särskilt;

 ”Det som verkligen är häpnadsväckande är att de flesta nationer i världen under 2017 och 2018 plötsligt började distribuera otaliga covid-19-testkit.   Ett år före pandemin staplade alla länder PCR-testkit på hög, testkit som skulle användas under pandemin.”

Läs mer

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/07/06/sveriges-regering-fakta-och-bevis-om-injektionerna-och-pcr-test-bedrageriet-sverige-granskas-2023-07-06/

Läs mera om domarna i Portugal här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/07/23/riksaklagare-petra-lundh-varfor-beskyddar-riksaklagaren-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-pcr-test-bedrageriet-2022-07-23/

 

 

 

Vad som också är fakta och bevis, vilket delgivits tidigare av den spetsspecialist sakkunnige ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld, i epost av

 

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]> Skickat: den 3 december 2023 14:04, ty detta är av synnerligen mycket stort allmänt intresse för nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare, är, citat

 

Det är en fokusförflyttning att ge sig på WHO när det som fäller WHO är PCR-bedrägeriet som WHO även ligger bakom

 

Ta bort WHOs trovärdighet och allt faller

 

Gå alltid till grunden, ta bort grunden så faller hela korthuset

 

Sen finns det stora ekonomiska incitament för att våra riksdagsledamöter vill sitta kvar i orubbat bo i stället för att själva vilja ta tag i problematiken

 

Vänligen

Björn

Slut citat.

 

SVERIGE GRANSKAS har densamma uppfattning som Björn Hammarskjöld i denna avgörande sakfrågan om det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TESTBEDRÄGERIET i förhållande till debatten i Sveriges riksdag emellan riksdagsledamot Widding och minister Forssmed,  avgörande fakta och bevis för nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare i fråga om TERROR ORGANISATIONEN WHO och den agenda som Sverige ställt upp på till 100 % mot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare.

 

 

 

Alltså ändå tilläts detta PCR TEST BEDRÄGERIET att  fortsätta av Sveriges regering och Sveriges riksdag och deras medlöpare bl.a. då Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner med flera för att initialt  bana och bredda vägen för den ENDA LÖSNINGEN nämligen ”vaccinerna”/biovapnen, som i Sverige marknadsfördes och fortfarande marknadsförs i ett gigantiskt utifrån enorma gigantiska planerade kriminella ekonomiska incitament MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET, med skattemedel, mot och till nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare.

 

 

Alltså PCR TEST BEDRÄGERIET är och var avsiktligt planerat tillsammans med WHO och deras 194 medlemsländer för att försätta mänskligheten i SKRÄCK och RÄDSLA/TERROR för att skrämma in via denna TERROR AGENDA mot mänskligheten till den enda LÖSNINGEN dessa skadar och dödar ”vaccinerna”/biovapen och biovapenkriget mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare.

 

 

ALLTSÅ INGEN I SVERIGES REGERING ELLER SVERIGES RIKSDAG HAR OFFENTLIGT BEVISAT DET MOTSATTA, OCH DESSA ÄGER BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA OM DESSA HAR ANNAN UPPFATTNING!

 

 

Sverige, de ovan omnämnda, tillsammans med främmande makt WHO iscensatte, alla medlemsländerna samtidigt, alltså planerat, PCR TEST BEDRÄGERIET med avsikt att försätta mänskligheten och nationen Sveriges Folk. Barn, skattebetalare och väljare i SKRÄCK & RÄDSLA, en planerad kriminell utifrån gigantiska ekonomiska incitament TERROR agenda för att bana vägen för de så kallade ”vaccinerna”/ biovapen som den enda LÖSNINGEN.

 

Alltså i nästa fas efter PCR TEST BEDRÄGERIET kommer i Sverige MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna”/biovapen som i Sverige med skattemedel har kriminellt bedrägligt och avsiktligt planerat marknadsföras som vanliga vaccin, vilket dessa så kallade ”vaccinerna” bevisligen inte är.

 

 

Brotten är grova utifrån uppsåt, gigantiska ekonomiska incitament, dvs. planerad kriminell organiserad SKATTEFINANSIERAD verksamhet tillsammans med främmande makt WHO, bl.a. då HÖGFÖRRÄDERI mot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare startade initialt med PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

 

Sveriges regering och Sveriges riksdags alla politiska partierna i riksdagen, före valet 2022 och efter valet 2022, och deras medlöpare har över mycket lång tid varit/är fortfarande delaktiga i och medansvariga till att BESKYDDA detta gigantiska planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

 

Riksdagsledamot Elsa Widding, numera partilös, ingår bevisligen i denna skara av BESKYDDARE av denna organiserade kriminella planerade skattefinansierade verksamhet som inte alls har något stöd i svensk grundlag Regeringsformen.

Riksdagsledamot Elsa Widding har inte på något sätt bevisat det motsatta OFFENTLIGT, och riksdagsledamot Elsa Widding äger BEVISBÖRDAN att offentligt bevisa det motsatta. Du/ni finner fakta och bevis i denna lägesrapport från SVERIGE GRANSKAS om PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

Den LAGLIGA LÖSNINGEN som gäller alla politiska partierna och deras riksdagsledamöter inklusive riksdagsledamot Widding i Sveriges riksdag delges om i denna lägesrapport.

Kunskap är makt, om kunskapen om de värsta BEDRÄGERIERNA i svensk historia mot skattebetalarna.

 

Är man skyldig att anmäla brott?

 

I FOKUS; Det kriminella planerade utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, som är en del av WHO TERROR agendan, en agenda Sverige bedriver och bedrivit över tid tillsammans med främmande makt WHO mot nationen Sveriges Folk, ett HÖGFÖRRÄDERI, tills motsatsen är BEVISAD offentligt mycket skyndsamt.

 

Hittills har inga sådana bevis delgetts offentligt av Sveriges regering, Sveriges riksdag eller deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET. Fullständig tystnads och beskyddar kultur av PCR TEST BEDRÄGERIET råder inom staten Sverige.

 

 

ÅR MAN SKYLDIG ATT ANMÄLA BROTT ENLIGT GÄLLANDE SVENSK LAG?

Du läser mer om denna kunskap, citat

 

BROTTSBALKEN

6 §  Den som underlåter att i tid anmäla eller annars avslöja ett förestående eller pågående brott ska, i de fall det är särskilt föreskrivet, dömas för underlåtenhet att avslöja brottet enligt vad som är föreskrivet för den som medverkat endast i mindre mån till sådant brott.

 

Högre straff än fängelse i två år får dock inte dömas ut. I de fall det är särskilt föreskrivet ska för underlåtenhet att avslöja brott även den dömas som inte haft uppsåt till men borde ha insett att brottet var förestående eller pågick.

 

Den som har ett bestämmande inflytande i en sammanslutning och underlåter att förhindra ett brott inom ramen för sammanslutningen ska, i de fall det är särskilt föreskrivet, dömas för underlåtenhet att förhindra brottet enligt första stycket.

Slut citat, källa till ovan citerat

https://lagen.nu/1962:700#K23P6S1

 

 

 

KOM SÄRSKILT IHÅG

Riksdagsledamot Elsa Widding har i mail till ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld erkänt att riksdagsledamot Elsa Widding känner till PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

Då utifrån detta faktum och erkända sakförhållandet kommer den synnerligen väl befogade frågan om riksdagsledamot Elsa Widding har anmält PCR TEST BEDRÄGERIET till rättsvårdande myndighet och Åklagarmyndigheten i Sverige?

 

Alltså utifrån vad lag ger vid handen, Brottsbalken här ovan, äger riksdagsledamot Elsa Widding bevisbördan att OFFENTLIGT BEVISA att riksdagsledamot Elsa Widding anmält PCR TEST BEDRÄGERIET till rättsvårdande myndighet och Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

 

Det finns inget stöd alls i svensk grundlag Regeringsformen

 

-       att dessa delgivna och omnämnda ska BESKYDDA det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, har dessa annan uppfattning äger dessa BEVISBÖRDAN att offentligt BEVISA motsatsen mycket skyndsamt.

 

 

SVENSK GRUNDLAG REGERINGSFORMEN

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

citat
4 kap. Riksdagsarbetet

 

Ledamöternas ställning

10 §   Riksdagsledamöter och ersättare får fullgöra uppdrag som ledamot utan att hindras av tjänsteuppgift eller annan sådan skyldighet. Lag (2010:1408).

 

11 §   En riksdagsledamot eller en ersättare får inte lämna sitt uppdrag utan att riksdagen har medgett det.

När det finns anledning till det, ska Valprövningsnämnden självmant pröva om en ledamot eller en ersättare är behörig enligt 3 kap. 4 § andra stycket. Den som förklaras obehörig är därmed skild från sitt uppdrag.

 

En ledamot eller en ersättare får i annat fall skiljas från uppdraget endast om han eller hon genom brott har visat sig uppenbart olämplig för uppdraget. Beslut om detta fattas av domstol. Lag (2010:1408).

 

12 §   Talan får inte väckas mot den som utövar eller har utövat uppdrag som riksdagsledamot på grund av hans eller hennes yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget, utan att riksdagen har medgett det genom ett beslut som minst fem sjättedelar av de röstande har enats om. Utan ett sådant medgivande får en sådan person inte heller berövas friheten eller hindras från att resa inom riket på grund av yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget.

 

Misstänks en riksdagsledamot för brott i annat fall, ska bestämmelser i lag om gripande, anhållande eller häktning tillämpas endast om han eller hon erkänner brottet eller har tagits på bar gärning eller om det är fråga om ett brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år. Lag (2010:1408).

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152/#K4

Noteras särskilt ska att PCR TEST BEDRÄGERIET uppenbart är en del i ett kriminellt planerat utifrån gigantiska ekonomiska incitament HÖGFÖRRÄDERI tillsammans med främmande makt WHO

 

 

Läs mer om HÖGFÖRRÄDERI brottet, som dessa omnämnda är delaktiga i och medansvariga i tills motsatsen är OFFENTLIGT BEVISAT/ motsatsen är bevisad offentligt av varje enskild individ

https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

 

 

Alltså är det i synnerligen mycket stort allmänt intresse utifrån enorma ekonomiska incitament/ uppsåt , än mer intressant för alla FALSKA PROFETER, som är delaktiga i och medansvariga till dessa gigantiska bedrägerierna bl.a. då det  kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET, som kostat skattebetalarna minst 26-30 miljarder, och pågår fortfarande.

 

Därtill det efterkommande gigantiska megabedrägeriet det planerade kriminella MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de så kalla ”vaccinerna”, som bevisligen i Sverige marknadsförts och fortfarande marknadsförs som vanliga vaccin.

 

Alltså en sammantaget planerad kriminelle agenda tillsammans med  FRÄMMANDE MAKT WHO, denna brottsmisstanke rubricering passar in på alla FALSKA PROFETER som är delaktiga i och därmed också medansvariga till det i Sverige pågående vansinne och HÖGFÖRRÄDERIET. Läs mer om

 

Om brottet HÖGFÖRRÄDERI

https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

 

 

 

SWEBBTV CENSUR OM PCR TEST BEDRÄGERIET VISAR SIG VARA DÖDLIG

 

För drygt 1 år sedan, 1 december 2022, gjordes 2 intervjuer med ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld av den då anställde på SWEBBTV journalisten den prisade med alternativa journalistpriset Jesper Johansson om PCR TEST BEDRÄGERIET som CENSURERADES av Mikael Willgert, ansvariga utgivare SWEBBTV.

 

Intervjuerna var så omfattande och djupgående om PCR TEST BEDRÄGERIET med mera att det blev 2 entimmes intervjuer

 

Du ser mer om detta i dessa offentligt publicerade intervjuer, för ca 2 månader sedan gjorde advokat dr Reiner Fuellmich denna intervju med journalist Jesper Johansson och ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld, på engelska, här med svensk text

 

Dr Reiner Fuellmich – The censorship of the planned criminal PCR TEST FRAUD turns out to be DEADLY

https://rumble.com/v3nnxu7-dr-reiner-fuellmich-the-censorship-of-the-planned-criminal-pcr-test-fraud-t.html

 

Denna intervju finns också publicerad på ICIC.LAW här, då utan svensk text

Björn Hammarskjöld, Jesper Johansson, Ulf Bittner: PCR Test Censorship in Sweden

https://icic.law/2023/11/12/bjoern-hammarskjoeld-jesper-johansson-ulf-bittner-pcr-test-censorship-in-sweden/

 

 

SVERIGE GRANSKAS hade tidigare, för ca 4 månader sedan, gjort intervju med journalisten Jesper Johansson och ass professor läkaren

doktor Björn Hammarskjöld om denna CENSUR av PCR TEST BEDRÄGERIET som Mikael Willgert / SWEBB TV effektuerade i december 2022

Censuren av det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET visar sig vara DÖDLIG-SVERIGE GRANSKAS

https://rumble.com/v32i00u-censuren-av-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrgeriet-visar-sig-vara-ddl.html

 

 

Nu senast, december 2023, begäran om SVERIGE GRANSKAS intervju med socialminister Jacob Forssmed för att få fullständig klarhet i PCR TEST BEDRÄGERIET, som ministern är fullt ut informerad om sedan tidigare av SVERIGE GRANSKAS

Simon Hoff pressekreterare hos minister Jacob Forssmed begäran om intervju med socialminister Jacob Forssmed

https://rumble.com/v3zx6td-simon-hoff-pressekreterar-hos-minister-jacob-forssmed.html

 

 

 

Nu senast, december 2023, begäran om SVERIGE GRANSKAS intervju med riksdagsledamot Elsa Widding för att få fullständig klarhet i PCR TEST BEDRÄGERIET, som riksdagsledamot Elsa Widding är fullt ut informerad om sedan tidigare av SVERIGE GRANSKAS

Elsa Widdings telefonsvarare meddelas begäran om SVERIGE GRANSKAS intervju

https://rumble.com/v3zxcss-elsa-widdings-telefonsvarare-meddelas-begran-om-sverige-granskas-intervju.html

 

 

 

NOTERAS SÄRSKILT

Noteras särskilt ska att tystnads och beskyddar kulturen gäller som synes fullt ut, alltså ingen av dessa fullständigt skattefinansierade, socialministern Jacob Forssmed och riksdagsledamot Elsa Widding, har bemödat sig att besvara eller återkoppla svar på begäran om SVERIGE GRANSKAS intervju

 

 

Alltså då utifrån att Sveriges riksdag (LAGSTIFTAREN), före valet 2022 och efter valet 2022, är ALLA delaktiga i att BESKYDDA det kriminella planerade utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, ingen av de politiska partierna i Sveriges riksdag och/ eller riksdagsledamöter har fört upp i offentlig debatt i Sveriges riksdag, inte heller den partilöse riksdagsledamoten Elsa Widding, om PCR TEST BEDRÄGERIET, som kostat skattebetalarna minst 26–30 miljarder, och fortfarande pågår.

 

Här inspelade samtal med Region Västernorrland om det fortfarande pågående PCR TEST BEDRÄGERIET med mera bedrägeri verksamhet med skattemedel

 

Region Västernorrland smittskyddsläkare Maria Tempe

https://rumble.com/v3t3077-region-vsternorrland-smittskyddslkare-maria-tempe.html

 

DET INSPELADE SAMTALET MED REGION VÄSTERNORRLANDS TF HÄLSO- & SJUKVÅRDSDIREKTÖR ANDERS SYLVAN

https://rumble.com/v3ui61v-det-inspelade-samtalet-med-region-vsternorrlads-tf-hlso-and-sjukvrdsfirektr.html

 

Region Västernorrland bedriver bedrägeri…

https://rumble.com/v3x88n4-region-vsternorrland-verksamhetschef-malin-plantin-sjblom.html

 

Sjuksköterskan Marianne Liljeholt anställningsintervju med Region Västernorrland

https://rumble.com/v3w3rmm-sjuksjterskan-marianne-liljeholt-anstllningsintervju-med-region-vsternorrla.html

 

 

Inget av dessa politiska partierna och /eller riksdagsledamöterna, före valet 2022 och efter valet 2022, i Sveriges riksdag har tagit upp till offentlig debatt i Sveriges riksdag om MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med så kallade ”vaccinerna”, som bedrägligt planerat kriminellt marknadsförts med skattemedel som vanliga vaccin, vilket dessa ”vaccinerna” bevisligen inte är.

 

 

Maskinöversättning av mycket viktig artikel, läs hela, citat

Bayer-chefen säger att Covid-mRNA-injektionerna är ”genterapi” som felaktigt marknadsförs som ”vacciner”

 

Stefan Oelrich, presidenten för Bayers läkemedelsdivision, medgav för internationella ”experter” under en nyligen genomförd globalistisk hälsokonferens att båda mRNA (messenger RNA) ”vaccinerna” från Pfizer-BioNTech och Moderna inte alls är vacciner, utan snarare ”cell”. och genterapi”-injektioner i förklädnad.

 

Vid världshälsomötet nyligen, som ägde rum i Berlin den 24-26 oktober, fick 6 000 deltagare från 120 länder höra Oelrich säga detta. De fick också höra honom förklara att om dessa injektioner hade marknadsförts som vad de faktiskt är, så hade de flesta förmodligen avvisat dem. ”Vi tar verkligen det språnget [för att driva innovation] – vi som företag, Bayer – inom cell- och genterapier … i slutändan är mRNA-vaccinerna ett exempel på den cell- och genterapin, sa Oelrich.

 

”Jag gillar alltid att säga: om vi hade undersökt offentligt för två år sedan – ”skulle du vara villig att ta en gen- eller cellterapi och injicera den i din kropp?” – vi skulle förmodligen ha haft 95 % avslag.”

 

Den enda anledningen till att det har varit någon ”framgång” överhuvudtaget när det gäller att få massorna att kavla upp ärmarna är att Big Pharma kom undan med att ljuga för allmänheten om vad dessa saker är och vad de förment gör.

 

Covid ”vacciner” programmerar om människors kroppar för att bli en ny AI-driven slavras

 

Läs mer

https://www.afinalwarning.com/572102.html

 

 

 

2023-12-27 publicerat av den förmodligen främste i världen inom sitt område den spetsspecialist sakkunnige opartiske, saklige och objektive med högsta trovärdighet Karen Kingston, läs hela artikeln, maskinöversättning, citat

Du bör känna till att det har lagts fram bevis för att det syntetiska mRNA i dessa COVID-19 INJECTIONERNA utvecklades i samarbete med Folkrepubliken Kinas militär, Folkets befrielsearmé (PLA) och kinesiska forskare.

 

EUA INJECTIONS, som utvecklats i samarbete med PLA:s militär, levererar biljoner sjukdomsframkallande spikeproteiner som kan orsaka allvarlig skada och dödsfall för de militärer som injiceras. Injicerad militär personal kan också smitta andra genom det fenomen som kallas ”viral shedding”, vilket har dokumenterats väl av vårt eget FDA.

 

Enligt patenten för dessa mRNA-inkapslade ”vacciner” innehåller dessa injektioner också grafenoxid – ett material som ingår i Hydrogel. Hydrogel är en avancerad teknik som kan ta emot elektromagnetiska fält och överföra data och signaler till och från de injicerade försökspersonerna från en extern trådlös enhet.

Läs mer

https://karenkingston.substack.com/p/secretary-austins-military-order-00a?

 

 

 

 

ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET & HELA KORTHUSET FALLER MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET

 

De som beskyddar detta kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET har alla blod på sina händer och är delaktiga i och medansvariga i HÖGFÖRRÄDERIE, Brott Mot Mänskligheten, Planerat Folkmord, terrorism, statsterrorism, bioterrorism, biovapen krig med mera mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare.

 

Riksdagsledamot Elsa Widding och dennes medlöpare har blod på sina händer. Socialminister Jacob Forssmed och dennes medlöpare har blod på sina händer.

 

I offentlig/ offentliga debatt/debatter i Sveriges riksdag har undanhållits nationen Sveriges Folk. Barn, skattebetalare och väljare om varför dessa (och övriga i Sveriges riksdag, alla politiska partierna, före och efter valet 2022) beskyddar det kriminella planerade utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, som minst kostat skattebetalarna 26–30 miljarder, och fortfarande pågår.

 

 

 

Effekter efter detta planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET

 

BIOVAPENKRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES FOLK

BESKYDDAS AV SVERIGES REGERING, SVERIGES RIKSDAG & DERAS MELÖPARE I DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET

 

Dessa omnämnda och deras medlöpare i det planerade kriminella utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, som bara i Sverige kostat skattebetalarna minst 26–30 miljarder, och fortfarande pågår, har BLOD PÅ SINA HÄNDER! Dessa omnämnda och deras medlöpare i Sverige ingår i den kriminella globalistiska världsmaffian/ WHO TERROR agendan som initierades med att 194 medlemsländer gick i ”takt” och försatte tillsammans med media mänskligheten och nationen Sveriges Folk i SKRÄCK & RÄDSLA.

 

 

Alltså med det planerade kriminella utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, som fortfarande pågår i Sverige, då tack vare att alla politiska partierna i Sveriges riksdag, före valet 2022 och efter valet 2022, BESKYDDAR detta fullständiga pågående vansinne med skadar och dödar ”vaccinerna”/ biovapen, som i Sverige fortfarande i skrivande stund marknadsförs som vanliga vaccin med skattemedel, vilket dessa ”vaccinerna” bevisligen inte är.

 

 

Riksdagsledamot Elsa Widding, partilös, och SWEBBTV/ Mikael Willgert med flera, ingår i denna agenda som BESKYDDAR det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET. Alltså då även SVT/SR, TV4, TT telegrambyrå, och övrig riksmedia och lokalmedia, därtill stora delar av fria alternativmedia

 

 

Dessa ovan omnämnda ingår också i den efterkommande BESKYDDAR VERKSAMHETEN av det kriminella planerade utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna”/ biovapen, som bevisligen inte är vanliga vaccin, och detta har undanhållits och underlåtits att komma allmänheten till del, för annars hade förmodligen inga som har sinnet i behåll tagit dessa Covid-mRNA-injektionerna som är ”genterapi” som felaktigt marknadsförs som ”vacciner”.

 

Därtill så är dessa ”vacciner” bevisligen biovapen, vilket bl.a. dr David E Martin, Karen Kingston, professor i internationell rätt Francis Boyle, Robert F Kennedy Jr och advokat dr Reiner Fuellmich delgett världen och mänskligheten offentligt om.

Du kan se mer och läsa mer i den delen här

https://rumble.com/c/c-3348662

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deriet

 

 

 

Har du/ni annan uppfattning äger du/ni bevisbördan att bevisa det motsatta mycket skyndsamt.

 

MYCKET VIKTIG DOM;  inom EU, i Italiensk domstol, om skadar och dödar ”vaccinerna”/biovapen som är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige för nationen Sveriges Folk och såklart mycket viktigt att OFFENTLIGT informera och upplysa nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare offentligt om, för socialminister Jacob Forssmed och för riksdagsledamot Elsa Widding och deras medlöpare, som beskyddar det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, som kostat skattebetalarna och väljarna  minst 26-30 miljarder, och fortfarande pågår.

 

MYCKET VIKTIG DOM, läs hela artikeln, maskinöversättning, citat

 

Domaren slog fast att psykologen inte behöver ”vaccineras” för att utföra sitt jobb genom att konstatera att:

 

  • dessa ämnen förhindrar inte infektion och överföring. Därför kan det inte finnas en skyldighet inför den italienska lagen.
  • Hon inser också att dessa substanser framkallar allvarliga biverkningar.
    Därför är det ännu mindre legitimt att tvinga någon att bli injicerad.

 

  • Domaren satte människans värdighet i centrum och hänvisade två gånger till perioden av nazism och fascism. Obligatorisk vaccination är möjlig om det finns informerat samtycke.

 

  • För Covid-injektioner förklarade hon att ett informerat samtycke inte är möjligt eftersom vi inte känner till ingredienserna och mekanismerna för dessa substanser på grund av industriell och påstådd militär hemlighet.

 

 

Detta interimistiska beslut grundas på en allvarlig slutsats: det finns ingen rätt att stänga av en medborgare från rätten att arbeta baserat på denna olagliga begäran om vaccination med dessa experimentella substanser.

 

Med detta historiska domstolsbeslut är ”risken för det mänskliga genomet nu lagligt fastställd” sa Renate Holzeisen, italiensk advokat som är engagerad i försvaret av de mänskliga rättigheterna…

 

 

domstolsbeslutet erkänner domaren också att dessa substanser orsakar mycket allvarliga biverkningar som till och med kan leda till döden, och hänvisar också till risken för genetisk mutation.

 

Därför är det ännu mindre legitimt att tvinga någon att bli injicerad.

Domaren förklarade att man inte kan offra en individs liv och hälsa till förmån för befolkningen, men baserat på offentliga uppgifter från den italienska och europeiska hälsomyndigheten finns det bevis för att det i slutändan inte ens finns en nytta för samhället.

 

Människans värdighet står i centrum. Obligatorisk vaccination är inte möjlig eftersom det INTE finns något informerat samtycke på grund av industriell och påstådd militär hemlighet angående ingredienserna och mekanismen för dessa injektioner.

Även om dessa ämnen skulle fungera för att förhindra dessa infektioner, efter nazist- och fascismperioden, kan det inte vara obligatoriskt utan ett informerat samtycke.

 

Hon förklarade att ett informerat samtycke inte är möjligt eftersom vi inte känner till ingredienserna och mekanismerna för dessa ämnen (industriell och påstådd militär hemlighet).

 

Vi bör påminna om en grupp italienska människorättsaktivister som presenterade en Freedom of Information Act för EMA och till den italienska vårdmyndigheten och bad om tydlig information om ingredienserna och säkerheten för dessa experimentella substanser aka Covid-injektioner. Som ett svar sa EMA att ingen information kan delas eftersom det finns en militär hemlighet på plats.

 

I sitt beslut konstaterade domaren det: ingen information finns tillgänglig om dessa ämnen och även om vi ber om information offentligt får vi den inte. Det finns inget informerat samtycke.

Läs mer

https://childrenshealthdefense.eu/eu-affairs/historic-decision-by-italian-court/

 

 

 

RANNSAKNINGENS TID ÄR HÄR, I SVERIGE ENLIGT SOCIALMINISTER JACOB FORSSMED ÄR SKADAR OCH DÖDAR ”VACCINERNA” BLAND DET VACKRASTE SOM FINNS

 

I EU-medlemslandet Italien utreds Italiens hälsominister för mord, du förstår strax mera, maskinöversättning, citat

Italiens hälsominister gav order om att dölja dödsfall till följd av ”vaccinationer” – utreds nu för mord

Se videon, ca 5 minuter, och sprid vidare till alla skattebetalare och väljare

https://futurenews.news/watch?id=65785a469d56bcbc21cb0e55

 

 

 

Ytterligare mera om fakta och bevis som är av synnerligen mycket stort allmänt intresse för nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare, men såklart undanhålls och underlåts att komma allmänheten till del offentligt av socialminister Jacob Forssmed och dennes medlöpare i det planerade kriminella utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera efterföljande effekter av skadar och dödar ”vaccinerna”/biovapen och därmed bioterrorism, stats terrorism och HÖGFÖRRÄDERI med mera mot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare.

 

 

2023-12-27 måste ses videointervju med den förmodligen främste i världen inom sitt spetsspecialist sakkunnighets område i världen Dr. Peter McCullough, ca 5 minuter, maskinöversättning, citat

COVID-19-VACCINER FORTSÄTTER ATT VARA SKADLIGA

Pfizer offentliggjorde inte dödsfallen och inte heller vilka grupper patienterna ingick i.

Lyssna på denna snabba 5-minutersuppdatering om 38 icke offentliggjorda dödsfall från tidpunkten för Pfizers vaccinationsdata i november 2020 till den brådskande 10 december 2020 US FDA Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (VRBPAC). Om dessa dödsfall hade inkluderats i informationsbroschyren eller de viktigaste bilderna, skulle det ha visats en 3,7-faldigt ökad risk för allvarliga biverkningar i hjärtat med Pfizer mRNA COVID-19-vaccination jämfört med placebo. Pfizer skulle aldrig ha godkänts vid det mötet.

Se videointervjun

https://petermcculloughmd.substack.com/p/pfizer-malfeasance-cdna-contamination?

 

 

 

2023-12-26 maskinöversättning, citat

Chockerande sanning bakom COVID-”vacciner”: 52 500 britter dog plötsligt på 8 månader 2022 på grund av ”vaccinering” med officiella uppgifter som visar att de orsakar en 5-månaders nedräkning till döden

 

När dödssiffran stiger har en mörk skugga kastats över Storbritannien.

Officiella uppgifter avslöjar att från april 2022 till december 2022 inträffade 407 910 dödsfall, med 47 379 fler dödsfall jämfört med femårsgenomsnittet 2015–2019.

 

I takt med att utredningen fördjupas har det blivit allt tydligare att Covid-19-”vaccinerna” är den mest sannolika orsaken till den oöverträffade förlusten av människoliv i Storbritannien. Bevisen är fördömande, med en häpnadsväckande korrelation mellan utbyggnaden av ”vaccinerna” och ökningen av antalet dödsfall.

 

Vi fick höra att ”vaccinerna” skulle ge hopp och helande mitt i en påstådd global pandemi. Men nu verkar det som att de istället har medfört ännu mer förödelse och smärta.

 

Bevisen är tydliga och obestridliga: ”vaccinerna” har dödat och dödar fortfarande människor, och de dödliga konsekvenserna blir fullt realistiska ungefär fem månader efter varje vaccination.

 

Detta är en tragedi av episka proportioner,

Läs mer

https://expose-news.com/2023/12/26/excessd-eaths-covid-vaccine-5-month-countdown-to-death/

 

 

 

2023-12-24 maskinöversättning, citat

”Er regering försöker döda dig”

Konfidentiella Pfizer-dokument avslöjar att 90 % av Covid-”vaccinerade” gravida kvinnor förlorade sitt barn

Pfizer och medicintillsynsmyndigheter gömde farorna med Covid-19-”vaccination” under graviditeten på grund av djurstudier som fann en ökad risk för fosterskador och infertilitet

Konfidentiella Pfizer-dokument avslöjar att Covid-19-vaccinet ackumuleras i äggstockarna

 

Covid-19-”vaccination” ökar risken att drabbas av missfall med minst 1 517 %

63 060 % ökning av antalet dödsfall bland barn över hela Europa

 

Tragiskt nog målar statistiken upp en spöklik bild, med en häpnadsväckande ökning på 63 060 % av antalet dödsfall bland barn i åldern 0 till 14 år den tjugoandra veckan 2023. Dessa siffror viskar en skrämmande berättelse om konsekvenser som förutsågs av många tystade och hårt censurerade röster.

Under vecka 21 2021 utökade Europeiska läkemedelsmyndigheten godkännandet för akut användning av Pfizer COVID-19-”vaccinet”, först till barn i åldern 12 till 15 och senare till åldersgruppen 5 till 11 år.

 

Veckorna efter godkännandet bevittnade dock en chockerande ökning av antalet dödsfall bland barn, en uppåtgående trend som fortsatte med oförminskad styrka.

Mellan vecka 22 2021 och vecka 52 2021 borde en alarmerande siffra på 919 dödsfall bland 0 till 14-åriga barn ha skickat chockvågor genom kontinenten. Men uppgifterna undertrycktes.

 

Och det faktum att ökningen av antalet dödsfall perfekt överensstämmer med EMA:s godkännande av Pfizer COVID-19-”vaccinet” för barn i åldrarna 12 till 15 kan inte bara avfärdas som en tillfällighet.

 

Den oroande trenden fortsatte under hela 2022, med totalt 1 639 dödsfall bland barn i åldrarna 0 till 14 i de 26 europeiska länderna, vilket målar upp en dyster verklighet som inte kan avfärdas.

Tråkigt nog, när vecka 22 av 2023 anlände, dök den hemsökande sanningen fram när ytterligare 590 dödsfall registrerades, vilket förde det hjärtskärande antalet till 3 148 dödsfall bland barn.

 

De dystra siffrorna avslöjar en aldrig tidigare skådad ökning av antalet dödsfall på 63 060 % sedan Europeiska läkemedelsmyndigheten utökade godkännandet för akut användning av Covid-19-”vaccinet” till barn i åldrarna 12 till 15.

 

Den häpnadsväckande ökningen av dödsfall bland barn i åldern 0 till 14 i 26 europeiska länder, inklusive Storbritannien, Frankrike, Spanien, Italien och Tyskland, målar upp en dyster bild av en häpnadsväckande ökning på 63 060 % sedan Europeiska läkemedelsmyndigheten utökade godkännandet för akut användning av Pfizer COVID-19-”vaccinet” till barn i åldrarna 12 till 15.

 

Det verkar som att vi redan har mer än tillräckligt med bevis för att hävda att Covid-19- ”vaccination” orsakar massavfolkning, och Deagels apokalyptiska siffror för västvärlden 2025 är på väg att förverkligas.

 

Läs mer

https://expose-news.com/2023/12/24/deagels-depopulation-forecast-confirmed-by-pfizer/

 

 

 

 

2023-12-23 maskinöversättning, citat

DÖDLIGA HEMLIGHETER AVSLÖJADE: Ovaccinerade stod för bara 5% av COVID-19 dödsfall mellan januari och maj 2023 & över 90% av dödsfallen var bland de 3x & 4x ”vaccinerade”

 

En rapport som i tysthet publicerades av den brittiska regeringen bekräftar att covid-19-injektionerna är långt ifrån effektiva eftersom den ovaccinerade befolkningen har stått för bara 5 % av covid-19-dödsfallen i England sedan början av 2023, medan den 3 och 4 gånger vaccinerade befolkningen har stod för 95 % av covid-19-dödsfallen bland de ”vaccinerade”, och den stora majoriteten av dessa dödsfall registrerades bland de 4x ”vaccinerade”.

 

Men i kombination med de trippelvaccinerade finner vi att de 3- och 4x-vaccinerade står för 91 % av alla COVID-19-dödsfall och 95 % av COVID-19-dödsfallen bland de ”vaccinerade”.

 

Det här är inte den typen av siffror du förväntar dig att se om COVID-19-injektionerna verkligen är upp till 95 % effektiva för att förhindra dödsfall, eller hur?

 

Hur kan regeringen fortsätta med sin COVID-vaccinationskampanj när siffror som denna registreras? Om injektionen var säker och effektiv skulle vi se 95 % av dödsfallen i COVID-19 bland den ovaccinerade befolkningen, inte den vaccinerade befolkningen.

Och det är just därför de borde upphöra med användningen precis som Island har gjort .

Läs mer

https://expose-news.com/2023/12/23/deadly-secrets-exposed-covid-vaccine-deaths-vaccinated/

 

 

 

2023-12-22 se videon, ca 17 minuter, maskinöversättning, citat

 

Floridas överläkare Joseph Ladapo, MD, PhD, diskuterar ett brev som hans myndighet nyligen skickade till FDA och CDC med krav på att de ska ta itu med DNA-fragment som hittats i mRNA-vacciner mot covid-19.

Hör vilken press han sätter på myndigheten för att få tillgång till denna kända risk, och de frågor som måste besvaras med denna nya upptäckt.

https://thehighwire.com/ark-videos/fl-surgeon-general-dna-from-covid-shot-is-hitchhiking-into-human-cells/

 

 

 

2023-12-21 Den förmodligen främste i världen inom sitt spetsspecialist sakkunnighetsområde Karen Kingston, med högsta trovärdighet, opartisk, saklig och objektiv, delger i en sammanfattande artikel bl.a. följande, läs hela artikeln, maskinöversättning, citat

Orsakades COVID-19 av ett biologiskt virus eller ett mRNA-virus (modRNA-nanopartiklar)?

Per EcoHealth Alliance, DARPA och peer-review-publikationer COVID-19 var en förplanerad global biovapenattack som använde aerosoliserade mRNA-nanopartiklar för att orsaka en pandemi av sjukdom och rädsla

 

Covid-19 och många andra pandemier på senare tid orsakats av artificiella patogener eller syntetiska virus. Dessa artificiella patogener är mRNA-nanopartiklar, samma mRNA-nanopartikelteknik som finns i COVID-19-mRNA-injektionerna.

 

Amerikanska medborgare bör bli förskräckta över att EcoHealth Alliance, NIH, DOD och andra avdelningar inom vår amerikanska regering hänvisar till lipidnanopartiklar (nanocarriers) som vaccinteknik som kan leverera toxin, kemiska vapen och/eller vapen för biologisk krigföring.

 

EcoHealth Alliance förslag till DARPA identifierar tydligt nanopartikel biovapen som spikproteiner, nanopartiklar av spikprotein som är ”fladdermusvacciner”. EcoHealth beskriver planen att ”vaccinera” invånare i utvalda kinesiska städer samt invånare i USA med spikprotein nanopartikel fladdermus-vaccin via aerosolattack, ytöverföring och kontaminering av mat och dryck. Syftet med fladdermusvaccinerna med nanopartiklar är att undertrycka det mänskliga immunsystemet och samtidigt förvandla människor till bärare av dödliga sjukdomar.

 

Det finns tre kritiska punkter som måste anges när det gäller Wuhan, SARS-CoV-2 och COVID-19:

 

Det förekom inga massdödsfall i covid-19 under 2020. Många människor blev sjuka, vissa blev mycket sjuka och vissa dog, men 99,99% dog inte. EcoHealth konstaterar att syftet med nanopartikel vaccinerna är att försvaga immunförsvaret så att djur (människor) kan bära på dödliga virus utan att dö av virusen.

 

De flesta COVID-19-diagnoser under 2020 var diagnoser baserade på rena ekonomiska incitament och bedrägliga.

 

COVID-19 orsakas av ett avancerat nanopartikel biovapen som använder mRNA-teknik för att strategiskt försämra och förstöra kardiovaskulära, neurologiska, immun- och reproduktionssystem. COVID-19 orsakas INTE av ett virus, gain-of-function, vildtyp eller något annat.

 

Slutligen var de offer som ursprungligen vaccinerades med biovapnet 2020 inte särskilt smittsamma, om de alls var smittsamma. Den första omgången nanopartikel biovapen innehöll inga mRNA-koder. De var ”tomma rundor”. Det fanns också över 200 mRNA-sekvenser av SARS-CoV-2 i början av 2020. Viruset isolerades aldrig eftersom flera mRNA-sekvenser frigjordes. Vid nollpunkten, från Wuhan Seafood Market, 9 patienter som provtogs för SARS-CoV-2-sekvensen, matchade deras sekvenser inte. Det är vetenskapligt omöjligt för ett virus att mutera så snabbt.

 

 

När det gäller injektionerna säger sergeant Jason Murphy från US Marines i sitt brev att när offren injiceras med mRNA-nanopartiklar som sedan går direkt in i deras blodomlopp, förvandlas de i själva verket till biovapenlaboratorier med förstärkt funktion som kan utsöndra och infektera andra.

 

Detaljer som stöder dessa uttalanden finns i EcoHealths Alliance pitch till DARPA, och underbyggs av peer-reviewed publikationer om ground zero attacker i Kina, Italien och USA, samt vetenskapliga publikationer och tillverkarens dokument om nanopartikelteknik, inklusive patenten.”

 

Det är viktigt att förstå att ”gain-of-function-virus” är lipidnanopartiklar som programmerats med mRNA-koder. mRNA är inte ett biosyntetiskt ämne i sig, mRNA är programvarukoder. SARS-CoV-2 är inte ett virus, det är en programvarukod som programmerats in i nanopartiklar. Nanopartikeln är en modRNA-LNP (modifierad ribonukleinsyra/lipid-nanopartikel).

 

I samband med DARPA-förslaget* är mRNA-koderna en del av mjukvaruprogrammen för spike-protein-lipid-nanopartikeltekniken. När nanopartiklarna har kapat mänskliga celler (adsorberat till och sedan tagit sig in genom fagocytos) kan nanopartiklarna genetiskt modifiera cellerna med de programmerade mRNA-koderna för att förvandla mänskliga celler till fabriker som producerar giftigt spikprotein.

 

Slut citat. Källa till ovan citerat

https://karenkingston.substack.com/p/was-covid-19-caused-by-a-biological-afa?

 

Artikeln finns också som PDF fil att laddas ner via denna länk

https://www.jottacloud.com/s/271445f93a2609c4a05b05bb97a38761526

Läs också denna mycket klargörande artikel, maskinöversättning, citat

VANDRANDE BIOVAPENFABRIKER: HÄLFTEN av de människor som ”vaccinerats” mot covid-19 kommer att fortsätta att tillverka dödliga spikproteiner FÖR ALLTID, visar en studie

 

Ett annat utbrett påstående om ”säkerheten” och ”effektiviteten” hos Wuhan coronavirus (COVID-19) ”vacciner” har visat sig vara falska .

 

”Vad är värre, vaccin spike protein hittades så sent som sex månader efter den sista dosen!”

(Relaterat: Peer-reviewed forskning visar att när covid jab spike proteiner kommer in i hjärnan, stannar de där på obestämd tid, vilket leder till hjärnskador.)

Läs mer

https://www.naturalnews.com/2023-09-05-half-vaccinated-covid-spike-proteins-forever-study.html

 

 

 

2023-12-20

EN HISTORISK FOLKHÄLSOKATASTROF

Det är inte bara Texasbor som har börjat ifrågasätta det kloka i att tvinga på hundratals miljoner människor experimentella vacciner med två månaders kliniska prövningsdata. De australiensiska akademikerna Peter Parry och Peter Rhodes beskriver i en kommande artikel i tidskriften Pathology – Research and Practice vad de kallar ”en historisk folkhälsokatastrof”.

 

”Många oberoende dataset är samstämmiga – vi har upplevt en pandemi av virussjukdomar, följt av en pandemi av vaccinskador”, skriver de, med särskild hänvisning till Australien.

 

Texas stämmer enligt statens Deceptive Trade Practices Act. Det som prövas är inte bara Pfizer utan även de institutioner som styr i den utvecklade världen. Om Texas vinner kommer det att ha satt ljuset på det kanske största medicinska bedrägeriet i historien och de medicinska tillsynsmyndigheternas misslyckande i en skala som är minst lika stor som bank- och finansmyndigheternas under 2008.

Läs mer

https://stophumansacrifice.substack.com/p/texas-makes-a-stand-against-big-pharmas?

 

 

 

2023-12-19

COVID ”vaccin” folkmord en länge planerad, noggrant orkestrerad avfolkningsoperation för att utrota mänskliga varelser

De senaste uppgifterna om överflödiga dödsfall från Wuhan coronavirus (COVID-19) ”vacciner” visar att skotten planerades och utvecklades för länge sedan specifikt för att avfolka världen – och särskilt den vita världen.

 

En whistleblower från hälsoministeriet i Nya Zeeland, som senare fick sparken för att ha gjort detta, extraherade och läckte ut data från sitt land som visar att överflödiga dödsfall har ökat vid varje intervall när en annan COVID-stöt eller ”booster” släpptes lös.

 

Dessa överdrivna dödsfall var dock inte bara slumpmässiga. Baserat på de hårda uppgifterna, som vi får veta är oförändrade och i sin ursprungliga form, utformades skotten noggrant och överlagt och spreds för att skada och mörda miljontals människor.

Läs mer

https://www.naturalnews.com/2023-12-19-covid-vaccine-genocide-depopulation-exterminate-humans.html

 

 

 

 

Dessutom utifrån fakta och bevis publicerat 2023-12-18, citat

Minst 215 miljoner doser covid-19-vaccin som EU-länderna köpte när pandemin var som värst har sedan dess kastats bort till en beräknad kostnad för skattebetalarna på 4 miljarder euro, visar en analys av POLITICO. Och det är nästan säkert en underskattning.

Läs mer

https://www.politico.eu/article/europe-bonfire-covid-vaccines-coronavirus-waste-europe-analysis/

 

 

 

Effekterna efter det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET

 

Biovapen mRNA/nanopartikel injektioner, ”vaccinerna” som skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare generellt och systematiskt

Dödligheten av alla orsaker i åldrarna 18 till 55 år är nu 40 % högre hos personer som injicerades med ett biologiskt vapen

 

 

UTAN OBLIGATORISKT ENLIGT LAG INFORMERAT SAMTYCKE, SE BL.A. PATIENTLAG 3 & 4 KAP.

 

”VACCINERNA” / biovapen injicerade utan obligatoriet informerat samtycke, vilket strider mot svensk grundlag Regeringsformen, Nürnberg koden med mera.

 

Dessutom strider emot att opartisk, sakligt, objektivt fullständigt rättssäkert informera och upplysa utifrån den upplysnings och informationsplikt som är instiftat i svensk lag. Nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare har bl.a. undanhållits att detta är ett MEDICINSKT EXPERIMENT med mRNA/nanopartikel injektioner som förändrar DNA och dessutom innehåller toxiska substanser som inte får användas på varken människor eller djur.

Enligt socialminister Jacob Forssmed är ”vaccinerna” det vackraste som Sverige har, så uttalar sig en tvättäkta globalist försäljare av skadar och dödar ”vaccinerna”, som är en del av WHO TERROR AGENDA och ett biovapen krig mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk, Barn, skattebetalare och väljare. Är denne socialminister Jacob Forssmed vid sina sinnens fulla bruk? Finns det bevis för att socialminister Jacob Forssmed är vid sina sinnens fulla bruk?

 

Alltså då utifrån fakta och bevis om PCR TEST BEDRÄGERIET och MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna” som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten, varför undanhåller socialminister Jacob Forssmed, Sveriges regering och Sveriges riksdag om det som dessa uppenbarligen vet och är delgivna om från bl.a. SVERIGE GRANSKAS i otaliga delgivningar över tid.

 

Denne socialminister Jacob Forssmed  och hans medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET ingår därmed i den klan i Sverige som är medskyldig i och delaktig i det planerade kriminella utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, och det efterföljande planerade kriminella utifrån mega gigantiska ekonomiska incitament MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de sk ”vaccinerna”/biovapen som i Sverige med skattemedel marknadsförts och fortfarande marknadsförs som vanliga vaccin, vilket dessa sk ”vaccinerna” / biovapen BEVISLIGEN inte är.

 

 

Se denna video om ca 10 minuter med dr David E Martin, den förmodligen främste i världen inom dennes spetsspecialist kompetens område, opartisk, saklig och objektiv med högsta trovärdighet, som fullständigt krossar socialminister Jacob Forssmed och Sveriges regerings ställningstagande om att ”vaccinerna” är det vackraste Sverige har, ”vaccinerna” som bevisligen är biovapen, som i Sverige har marknadsförts som vanliga vaccin och fortfarande marknadsförs som vanliga vaccin, det största och värsta planerade kriminella utifrån gigantiska ekonomiska incitament MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET i svensk historia, som fortfarande pågår.

 

 

Alla politiska partierna i Sveriges riksdag, före valet 2022 och efter valet 2022(som därmed innefattar den partilöse riksdagsledamoten Elsa Widding), är delaktiga i och medskyldiga i de kriminella planerade gigantiska utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET och MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de sk ”vaccinerna”/ biovapen

 

“I didn’t call it a bio-weapon – did I?”

https://twitter.com/OracleFilmsUK/status/1733543913519010022

 

 

Alltså ett HÖGFÖRRÄDERI tillsammans med främmande makt WHO TERROR AGENDA som började och effektuerades med DET KRIMINELLA PLANERADE utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET för att genom detta test försätta nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare i SKRÄCK & RÄDSLA och därigenom få den MANIPULERADE MASSAN av Sveriges Folk till att ställa sig i kö för den enda LÖSNINGEN skadar och dödar ”vaccinerna”/ biovapen som BEVISLIGEN skadar och dödar mänskligheten generellt och systematiskt.

 

VACCINERNA”/ BIOVAPEN som blev effekten av det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET, den enda lösningen ”vaccinerna” som i Sverige marknadsförts och marknadsförs fortfarande som vanliga vaccin, vilket dessa ”vaccinerna” bevisligen inte är, men det undanhålls och underlåts att komma till nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare

 

-       att skattebetalare, som är uppdragsgivarna till Sveriges regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten, Sveriges alla 21 Regioner med flera medlöpare,

-       att nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljarna är utsatta för ett BIOVAPEN KRIG / BIOVAPEN TERRORISM med de så kallade ”vaccinerna”, efterbörden av det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET och efterföljande kriminella planerade utifrån gigantiska ekonomiska incitament MARKNADS FÖRINGS BEDRÄGERIET  med de så kallade ”vaccinerna” som marknadsförts och fortfarande marknadsförs som vanliga vaccin, vilket dessa så kallade ”vaccinerna” /BIOVAPEN  bevisligen inte är.

 

 

FAKTA & BEVIS

Maskinöversättning, citat

Video: Dr Kary B. Mullis. ”Ingen infektion eller sjukdom kan diagnostiseras korrekt med PCR-testet”

 

1996 intervjuade Dr. Gary Null den avlidne Nobelpristagaren Dr.  Kary B. Mullis , uppfinnaren av PCR-testet. Han uppgav att ingen infektion eller sjukdom kan diagnostiseras korrekt med PCR.Han diskuterade också sina tankar om Dr Fauci och de vetenskapliga och medicinska institutionerna.

 

SE VICEOINTERVJUN OCH SPRID VIDARE TLL ALLA SKATTEBETALARE

https://www.globalresearch.ca/kary-b-mullis-no-infection-illness-can-accurately-diagnosed-pcr/5757224

 

 

 

FAKTA & BEVIS

Maskinöversättning, citat

Video: ”PCR-RT är en process. Det säger inte till dig att du är sjuk”: Den avlidne Dr. Kary Mullis, nobelpristagare och uppfinnare av PCR-RT

 

Nobelpristagaren  Kary B. Mullis var uppfinnaren av polymeraskedjereaktionstekniken (  PCR-RT)

Dr. Kary B. Mullis , som gick bort den 7 augusti 2019 vid 74 års ålder, sade med eftertryck att ingen infektion eller sjukdom kan diagnostiseras korrekt med PCR-RT. 

 

”PCR är en process. Det säger inte att du är sjuk”. 

”Mätningen är inte korrekt”. 

Mullis beskrev PCR-RT som en ”teknik” snarare än ”ett test”.  

 

Det är en användbar teknik som möjliggör ”snabb amplifiering av en liten bit av DNA”.

 

Om Dr. Kary B. Mullis hade levt idag skulle han ha varit en uttalad kritiker av WHO:s och de nationella hälsomyndigheternas missbruk av PCR-RT. PCR-RT har använts som ett så kallat ”test” för att ” upptäcka” spridningen av viruset samt ”mäta” förekomsten av SARS-CoV-2.

 

PCR-RT designad av Dr Mullis är en teknik. Det är inte ett test 

Detta missbruk av PCR-RT-tekniken har nu formellt erkänts i ett uttalande från WHO i januari 2021. Trots dess brister är användningen av PCR-testet fortfarande utbredd. 

Uppgifterna om så kallade Covid-19-positiva fall är vilseledande och ogiltiga. 

 

Läs mer, se video, sprid till alla skattebetalare

https://www.globalresearch.ca/video-the-late-dr-kary-mullis-nobel-laureate-and-inventor-of-the-pcr-rt-pcr-is-a-process-it-does-not-tell-you-that-you-are-sick/5758435?

 

 

 

FAKTA & BEVIS

Maskinöversättning, citat

Covid-19 mRNA ”Vaccin” är det STÖRSTA BEDRÄGERIET I MEDICINISK HISTORIA

 

WHO bekräftar att Covid-19 PCR-testet är felaktigt: Uppskattningar av ”positiva fall” är meningslösa

 

WHO och CDC (med de vanliga insinuationerna) otvetydigt har bekräftat att RT-PCR-testet användes för att motivera varje enskilt politiskt mandat inklusive låsningar, social distansering , masken, instängning av arbetskraften, nedläggning av ekonomisk verksamhet etc. är felaktig och ogiltigt.  

 

 

Författarens anteckning och uppdatering

 

Världen har befunnit sig i ett kristillstånd i mer än två år trots att WHO och CDC (med de vanliga insinuationerna) otvetydigt har bekräftat att RT-PCR-testet användes för att motivera varje enskilt politiskt mandat inklusive låsningar, social distansering , masken, instängning av arbetskraften, nedläggning av ekonomisk verksamhet etc. är felaktig och ogiltigt.  

 

Den här artikeln publicerades först den 21 mars 2021 med fokus på WHO:s Mea Culpa daterad 20 januari 2021.

WHO:s råd  följdes sedan några månader senare av ett bombbeslut från Centers for Disease Control and Prevention (CDC)   (21 juli 2021) att dra tillbaka PCR-testet som en giltig metod för att upptäcka och identifiera SARS-CoV-2 .

 

Från och med den 31 december 2021 anses PCR-testet längre vara giltigt av CDC i USA 

För mer information se

 

Bombshell: CDC känner inte längre igen PCR-testet som en giltig metod för att upptäcka ”bekräftade fall av covid-19″?

Av Prof Michel Chossudovsky , 29 december 2021

 

 

Vad detta antyder är att både CDC och WHO formellt har erkänt misslyckandena i RT-PCR-testet, utan att dock implementera en förändring i metodiken för att upptäcka och identifiera SARS-CoV-2.

 

Mainstream Media erkänner nu motvilligt att PCR-testet är felaktigt

Efter att ha upprätthållit propagandakampanjen har mainstreammedia nu tyst erkänt att PCR-TESTET ÄR OGILTIGT .

 

Nedan är ett utdrag från Londons Daily Mail om något som har varit känt och dokumenterat av forskare och oberoende medier från början av coronakrisen i januari 2020. Rapporten är en invecklad. Det är en uppenbar underdrift:

 

 

”Övertygade felaktiga PCR-tester oss att Covid var värre än vad det egentligen var? …

 

Det har varit en av de mest bestående Covid-konspirationsteorierna : att PCR-testerna ”guldstandarden” som användes för att diagnostisera viruset plockade upp människor som faktiskt inte var infekterade.

 

Vissa föreslog till och med att provtagningarna, som har utförts mer än 200 miljoner gånger bara i Storbritannien, kan missta vanliga förkylningar och influensa för corona.

 

Om endera, eller båda, vore sanna, skulle det betyda att många av dessa fall aldrig borde ha räknats med i den dagliga sammanräkningen – att den olycksbådande och alltför välbekanta siffran, som användes för att informera beslut om nedstängningar och andra pandemiåtgärder , var en överräkning. ( Daily Mail, 12 mars 2022, kursivering tillagd)

 

Den är noggrant formulerad i syfte att skydda beslutsfattarna.

 

 

PCR-testet är den rökande pistolen. Det finns ingen pandemi

Vi har inte att göra med misstag som antyds av ovanstående mediarapport.

 

 

Resultaten av PCR-testet som rutinmässigt tagits fram av WHO har använts för att motivera låsningspolitiken som ålagts mer än 190 medlemsländer i FN.

 

Ekonomiskt och socialt kaos har utlösts över hela världen, och dessa åtgärder som vidtagits av korrupta regeringar under de senaste två åren är av kriminell karaktär. De är inte misstag.

 

Och om det inte finns någon pandemi, finns det inget behov av ett vaccin.

 

Covid-19 mRNA ”Vaccin” är det STÖRSTA BEDRÄGERIET I MEDICINISK HISTORIA

 

LÄS HELA ARTIKELN SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE

https://www.globalresearch.ca/nucleic-acid-testing-technologies-use-polymerase-chain-reaction-pcr-detection-sars-cov-2/5739959

 

 

 

 

2023-12-09 maskinöversättning, citat

Hur kan vi veta att SARS var ett vapen?

Även om allt detta är tillräckligt störande, finns det mer. Martin fortsätter:

 

”Du kan liksom inte höja den här ohyggliga nivån av ett brott om du inte inser att bakom detta måste det finnas ett annat brott. Vart och ett av dessa, i och för sig, är fruktansvärt. Men summan av dem blir mycket, mycket , mycket mer problematiskt.

 

Låt oss gå vidare och hoppa till den underbara skapandet av patentet som lämnades in 2002, vilket faktiskt är anledningen till att jag är klar med alla som ställer frågan ‘Finns det ett nytt virus; fanns det en ny sjukdom? Låt oss slå fast, med fakta, att det inte fanns någondera.

Det finns inget nytt virus. Det FINNS en mängd olika biologiska vapen designade på baksidan av patentet som lämnades in 2002, som var den ”infektiösa replikationsdefekta klonen av coronavirus.”

 

Låt oss nu sakta ner och svara på frågan, vad betyder den frasen? Infektiös replikering-defekt. ”Smittsamt” betyder att vi vill rikta in en cell i kroppen för att se till att det vi injicerar går in i cellen …

 

”Replikationsdefekt” betyder att vi vill att informationen som vi injicerar ska infektera den cellen, men inte replikera och spridas till andra, vilket betyder att själva biovapnet konstruerades som ett vapen för att träffa ett mål, men inte spridas.

 

Det är vad den patenterade tekniken är, vilket är anledningen till att när vi hade SARS 1.0 2002 och 2003 … blev vi [tillsagda att det skulle finnas] döda människor överallt. [Men] lika hårt som vi försökte göra det till en pandemi … vi [kunde] bara sparka 900 personer från berget. Det var den globala pandemin. Varför? För att vapnet fungerade.

 

Om du exponerade någon för det giftiga medlet, dog de. Men de spred det inte till andra, vilket är anledningen till att vi inte hade överföringen av SARS 1.0, eftersom du inte kan överföra en sak som är designad för att inte replikera.

 

Men ännu värre: Vad är definitionen av ett virus? … Ett virus är en replikerande proteinsekvens. Gissa vad det här inte är? Replikationsdefekt betyder att vi tog ut viruset ur ett virus. Det var inte en replikerande enhet. Det var faktiskt ett vapen.

 

Nu har jag massor av människor som säger: ‘Dave, du går över gränsen, säg inte att det är ett vapen. Det är inte ett vapen … Du kränker människor som dödar människor när du kallar det ett vapen. Tja, gissa vad, om du är förolämpad, jag bryr mig inte, för jag kallade det inte ett vapen – killen som byggde det kallade det ett vapen.”

 

mRNA Spike Protein är ett biologiskt krigföringsmedel

Faktum är att mRNA-spikprotein beskrevs offentligt som ett biovapen för 18 år sedan. 2005, vid en konferens som arrangerades av DARPA och Mitre Corporation i USA, hyllades mRNA-spikproteinet som en ”biologisk krigföringsmöjliggörande teknologi”. Låter det som att det har några folkhälsorelaterade tillämpningar? Nej, som Martin insisterar på, ”teknologi som möjliggör biologisk krigföring” betyder att det är ett biologiskt krigföringsmedel.

”Så det är inte jag som säger att det är ett biologiskt vapen.

 

Jag är inte den som säger att det är biologisk krigföring”, säger Martin.

”Gärningsmannen kallade det så 2005, och belönades med en dubbel inträdesbudget, där … University of North Carolina, Chapel Hill, fick pengar från Anthony Faucis NIAID/NIH-budget, och exakt samtidigt … Fauci hade ett andra checkhäfte [som] kom från försvarsdepartementets pandemiberedskapsprogram. Och gissa vad det var? Ett likvärdigt tävlingsförbud …

 

I Europa är det ett brott mot konkurrenslagarna. Du får inte dubbla ett offentligt bidrag utan konkurrens eller öppenhet, och säga att den här byrån kommer att ge dig 10 miljoner dollar … och [en andra] en kommer att ge dig 10 miljoner dollar … eftersom [den första] en gav dig 10 miljoner dollar —

Inte för att det var rättvist, inte för att det var öppet, inte för att det var transparent, inte för att det faktiskt fanns bidragskonkurrens, men i kraft av den ena sidans beslutsamhet matchade den andra sidan pengarna. Och det började 2005, inte 2019.”

 

 

Dödligheten av alla orsaker i åldrarna 18 till 55 år är nu 40 % högre hos personer som injicerades med ett biologiskt vapen. 

Den siffran går inte ner. Den siffran ökar i varje jurisdiktion. Och här är den sorgligaste delen av det. Den siffran kommer att fortsätta att öka. Om de [uppfyller] sitt mål för 2011 kommer den siffran att gå upp till 2 miljarder människor.”

 

Läs hela artikel och se videon

https://takecontrol.substack.com/p/exposing-covid-19-crimes

 

Artikeln bifogas också som PDF fil Avslöjar…..

 

 

 

 

2023-12-10 maskinöversättning, citat

 

En explosiv ny studie som beskriver ”oavsiktliga immunsvar” från mRNA-injektioner har släppt ett taktiskt kärnvapen på Pfizer

”Om Kevin McKernans upptäckt av apvirus SV40 kastade en handgranat in i Pfizers maskingevärsbunker, släppte denna noggrant skrivna studie en taktisk kärnvapen på Pfizers Stillahavsflotta som ankrar på Hawaii”, skrev Jeff Childers.

 

Ironiskt nog  gav de just Nobelpriset till de två forskarna  som kom på hur man gör artificiellt långvarigt mRNA med 1-metylpseudouridin. Men gårdagens peer-reviewed studie – skriven långt innan Nobelpriset delades ut – drog slutsatsen att det finns ett fatalt fel med att använda 1-metylpseudouridin. Författarnas förslag att fixa det? Använd  naturligt mRNA.

 

 

Men eftersom naturligt mRNA inte kommer att fungera, eftersom det metaboliseras för snabbt, är det verkliga budskapet från studien: mRNA-tekniken är i sig osäker och utgör enorma okända risker. Vem vet vad är riskerna med att miljoner eller biljoner celler skapar slumpmässiga proteiner hela dagen? Kommer du ihåg det gamla ”oändliga antalet apor”-argumentet? Det går: Med tanke på tillräckligt med apor och skrivmaskiner, kommer någon schimpans någonstans att slumpmässigt skriva Hamlet innan du ens hinner dela ut bananer till lunch.

 

Vem vill slå tärningen att biljoner ”slumpmässiga proteiner” aldrig kommer på något skadligt? Eller är det ännu mer troligt att hela den oväntade processen är skadlig?  Slumpmässiga resultat i ett läkemedel borde vara oacceptabla, även om de bara skapar förutsättningar för autoimmunitet.

Således måste FDA [och nationella tillsynsorgan för alla länder] dra dessa läkemedel.

 

 

Låt oss sammanfatta de fyra stora lågljusen – alla från just i år:

 

  1. I februari upptäckte Kevin McKernan briljant oväntad DNA-plasmidkontamination i mRNA-skotten.

 

  1. Kevin upptäckte lika briljant något som döljer sig i sikte som uppenbarligen alla andra forskare på planeten – inklusive FDA – på något sätt missade: mRNA-skotten inkluderar oväntat  delar av ett  onkogent  simianvirus (associerat med cancer).

 

 

  1. I augusti rapporterade jag om en studie som visar hur spikeprotein, och därmed sprutorna, orsakar autoimmuna problem genom att  oväntat  binda till C4-immunceller, i mitt inlägg med titeln,  JACKPOT tisdag, 8 augusti 2023, C&C NEWS .

 

  1. Sedan igår, i den här senaste studien, fick vi veta om det fjärde stora,  oväntade  problemet med jabs, som går till själva designen – slumpmässig proteinproduktion.

 

Så, du berätta för mig: Hur länge kan FDA [och andra tillsynsorgan] realistiskt hålla denna charad igång? Det kommer att bli fler explosioner vid nästa möte i FDA:s rådgivande vaccinkommitté än vad det var i Pearl Harbor.

Vi spurtar nu mot mållinjen.

Läs hela artikeln

https://expose-news.com/2023/12/10/study-describing-unintended-immune-responses/

Du kan också läsa artikeln som PDF fil, se bifogade filen En explosiv nu studie….

 

 

2023-12-09

Se också denna videointervju, ca 16 minuter, citat

Dr. Naomi Wolf: ”The injections have an ingredient in them that is causing frameshifting”

https://rumble.com/v40ccxd-dr.-naomi-wolf-the-injections-have-an-ingredient-in-them-that-is-causing-fr.html

 

 

 

Därtill är dessa ovan omnämnda tillsamman med massor av medlöpare t.ex. Folkhälsomyndigheten, Sveriges alla 21 Regioner med flera är delaktiga i och medskyldiga i HÖGFÖRRÄDERIET tillsammans med främmande makt WHO och deras terror agendan mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare, ingen av de ovanstående omnämnda har OFFENTLIGT bevisat det motsatta, och media i Sverige är uppenbart tillhörande den skara av medlöpare som krävs för att sådana här MEGA BEDRÄGERIER ska gå att genomföra, FÖLJ ALLTID PENGARNA!

 

 

2023-12-08 mycket viktig artikel av spetsspecialist sakkunnig inom sitt område, opartisk, saklig och objektiv, med högsta trovärdighet den världskände professor Prof. Michel Chossudovsky, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela och se video, maskinöversättning, citat

 

Det fanns aldrig ett ”nytt Corona-virus”, det fanns aldrig en pandemi

 

RT-PCR-testet har använts över hela världen för att generera miljontals felaktiga ”COVID-19 bekräftade fall”, som sedan används för att upprätthålla illusionen att den påstådda pandemin är verklig.

 

Denna bedömning baserad på felaktiga siffror har använts under loppet av tre och ett halvt år för att leda och upprätthålla rädsla kampanjen.

 

”Bekräftad” är en felaktig benämning. Ett ”bekräftat RT-PCR-positivt fall” innebär inte ett ”COVID-19 bekräftat fall”.

Positiv RT-PCR är inte synonymt med COVID-19-sjukdomen! PCR-specialister gör det tydligt att ett test alltid måste jämföras med patientens kliniska journal, med patientens hälsotillstånd för att bekräfta dess värde [tillförlitlighet]. ( Dr Pascal Sacré)

 

Proceduren som används av de nationella hälsomyndigheterna är att kategorisera alla RT-PCR-positiva fall som ”COVID-19 bekräftade fall” (med eller utan en medicinsk diagnos). Ironiskt nog strider denna rutinmässiga process för att identifiera ”bekräftade fall” mot CDC:s egna riktlinjer :

 

”Detektion av viralt RNA kanske inte indikerar närvaron av infektiöst virus eller att 2019-nCoV är orsaken till kliniska symtom. Prestandan för detta test har inte fastställts för att övervaka behandling av 2019-nCoV-infektion. Detta test kan inte utesluta sjukdomar orsakade av andra bakteriella eller virala patogener .”8 (min kursivering)

 

Metoden som används för att upptäcka och uppskatta spridningen av viruset är felaktig och ogiltig.

 

Falska positiva

Den tidigare debatten i början av krisen fokuserade på frågan om ”falska positiva”.

RT-PCR-testet, som erkänts av WHO och CDC, var känt för att producera en hög andel falska positiva. Enligt Dr Pascal Sacré:

”I dag, när myndigheter testar fler människor, kommer det definitivt att finnas fler positiva RT-PCR-tester. Det betyder inte att covid-19 kommer tillbaka, eller att epidemin rör sig i vågor. Det är fler som testas, det är allt.”9

 

Debatten om falska positiva (erkända av hälsomyndigheter) pekar på så kallade fel utan att nödvändigtvis ifrågasätta den övergripande giltigheten av RT-PCR-testet som ett sätt att upptäcka den påstådda spridningen av SARS-CoV-2-viruset.

 

PCR-testet upptäcker inte virusets identitet

RT-PCR-testet identifierar/detekterar inte viruset. Vad PCR-testet identifierar är genetiska fragment av många virus (inklusive influensavirus typ A och B och coronavirus som utlöser vanliga förkylningar).

 

Resultaten av RT-PCR-testet kan inte ”bekräfta” om en individ som genomför testet är infekterad med SARS-CoV-2.

Följande diagram sammanfattar processen för att identifiera positiva och negativa fall. Allt som krävs är närvaron av ”viralt genetiskt material” för att det ska kunna kategoriseras som ”positivt”. Förfarandet identifierar eller isolerar inte COVID-19. Det som visas i testerna är fragment av viruset.10

 

Misslyckanden i PCR-testet, löjligt låga siffror

Även om 2019 nCoV hade upptäckts och vederbörligen identifierats, var antalet PCR-RT bekräftade (kumulativa) positiva fall under perioden fram till  den 11 mars 2020, som användes som motivering för att genomdriva lockdownen av mer än 190 länder, löjligt låg .

 

Slut citat

Läs mer

https://www.globalresearch.ca/there-never-was-a-virus-there-never-was-a-pandemic/5841105

 

 

Du kan läsa artikeln som PDF, finns att ladda ner här(5,5 MB)

https://www.jottacloud.com/s/2718ab71454d19d4c3cb120b69c94073381

 

 

 

 

DE SOM BESKYDDAR DET PLANERADE KRIMINELLA UTIFRÅN ENORMA EKONOMISKA INCITAMENT PCR TEST BEDRÄGERIET HAR ALLA BLOD PÅ SINA HÄNDER

 

Har du/ni delgivna annan uppfattning äger du/ni BEVISBÖRDAN att OFFENTLIGT BEVISA det motsatta

 

 

 

VÄRLDEN/ MÄNSKLIGHETEN KOMMER INTE UNDAN FAKTA & BEVIS, SVERIGES REGERING, SVERIGES RIKSDAG, ALLA POLITISKA PARTIERNA I SVERIGES RIKSDAG, FÖRE VALET 2022 OCH EFTER VALET 2022, OCH DERAS MEDLÖPARE I PCR TEST BEDRÄGERIET MED EFTERFÖLJANDE EFFEKTER KOMMER HELLER INTE UNDAN HÖGFÖRRÄDERIET MOT NATIONEN SVERIGES FOLK

 

 

2023-12-07

Den största organiserade brottsligheten i historien

Recension av ”The Wuhan Cover-Up” av Robert F. Kennedy, Jr.

 

Gain-of-function-projektet som resulterade i SARS-CoV-2 byggde på det bedrägliga påståendet att man kan förutsäga vilka arter av fladdermuskoronavirus som sannolikt kommer att utveckla de egenskaper som krävs för att göra dem infektiösa för och smittsamma bland människor. Målet var att identifiera och skörda dessa virus från fladdermöss i naturen och göra dem infektiösa för människor i ett laboratorium. Dessa patogener skulle sedan kunna ha dubbla användningsområden – som biovapen och som medel för utveckling och testning av vaccin.

 

Som en erfaren true crime-författare kan jag med tillförsikt säga att The Wuhan Cover-Up noggrant dokumenterar – och presenterar bevisen för – det största organiserade brottet i mänsklighetens historia.

 

Boken är ett extraordinärt verk av historisk, juridisk och vetenskaplig vetenskap och fungerar som ett referensverk för alla berörda medborgare som vill förstå verkligheten bakom detta brott mot mänskligheten.

 

Om det fanns någon rättvisa i världen skulle alla de som mörklade brottet sitta i fängelse.

 

Läs mer

https://petermcculloughmd.substack.com/p/the-greatest-organized-crime-in-history?

 

UTAN OBLIGATORISKT ENLIGT LAG INFORMERAT SAMTYCKE, SE BL.A. PATIENTLAG 3 & 4 KAP.

 

Information och upplysning, alltså i Sverige lagstadgad informations och upplysningsplikt gentemot allmänheten för att verksamheten ska vara opartisk, saklig och objektiv gentemot vårdkonsumenterna för att alla Sveriges 21 Regioner och deras vårdkonsumenter ska själva kunna välja utifrån fakta och bevis om den enskilde ska kunna välja om dessa vill som enskild vårdkonsument att ge eller neka informerat samtycke – se i den delen bl.a. Patientlag 3 & 4 kap., till skadar och dödar ”vaccinerna” / biovapen injektionerna. Alltså då för att lag ska åtföljas enligt vad lagstiftaren har instiftat i Sverige grundlag Regeringsformen.

 

 

UTAN OBLIGATORISKT ENLIGT LAG INFORMERAT SAMTYCKE, SE BL.A. PATIENTLAG 3 & 4 KAP.

 

Eftersom det i Sverige finns instiftat i bl.a. Patientlag och däri särskilt 3 och 4 kap., som alla Sveriges 21 Regioner undanhåller och underlåter att följa lag och därmed ett gigantiskt fortfarande pågående planerade kriminella utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET och pågående MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna” / biovapen, de experimentella Covid-19-injektionerna / Covid-19 mRNA-injektionerna, som bevisligen inte är vanliga vaccin.

 

Alltså, som dessa ”vaccinerna”/ biovapen har marknadsförts och fortfarande marknadsförs som, vilket är kriminellt planerat utifrån gigantiska ekonomiska incitament. Alltså sammantaget ett MEGA GIGANTISKT BEDRÄGERI mot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare, som Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten, Sveriges alla 21 Regioner med många flera medlöpare är delaktiga i och medskyldiga till i detta MEGA GIGANTISKA BEDRÄGERIET mot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare.

 

 

Alltså dessa ovan omnämnda är alla delaktiga i och medskyldiga i att alla har ställt sig ovanför svensk grundlag Regeringsformen vilket ingen av dessa omnämnda har stöd för i svensk grundlag Regeringsformen, dessa omnämnda har inget stöd alls för detta agerande och denna agenda i svensk grundlag Regeringsformen, före valet 2022 och efter valet 2022, och därav ska alla de politiska parterna i Sveriges riksdag och övriga medlöpare avpolletteras med stöd av svensk grundlag Regeringsformen bl.a. utifrån att dessa alla ovannämnda är delaktiga i och medskyldiga till ett GIGANTISKT PLANERAT HÖGFÖRRÄDERI mot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare.

 

 

Bevisbördan att bevisa det motsatta OFFENTLIGT ägs av de ovan omnämnda enligt svensk grundlag Regeringsformen (RF) och bl.a. då RF 11:14 och 12:10 och vad som är säkerställt i Lissabonfördraget och däri EU-lag som står över och äger företräde över all svensk lag nämligen RÄTTIGHETSSTADGAN.

Utifrån fakta och bevis som delgivits dessa ovan omnämnda från SVERIGE GRANSKAS över tid konstateras att staten Sverige icke är en rättsstat och därtill att de ovan omnämnda och delgivna över tid ingår i en planerad kriminell agenda utifrån enorma gigantiska incitament och att ett HÖGFÖRRÄDERI är vad som är effektuerat tillsammans med WHO, en främmande makt.

 

Därtill en terror agenda, statsterrorism, och bioterrorism/biovapen krig som de ovanstående inte har laga stöd för, före valet 2022 och efter valet 2022, och därmed finns ingen legalitet/ inget lagligt stöd alls för dessa att styra landet och det finns ingen legalitet för att dessa ska bedriva någon form av makt- och myndighet eller skattefinansierad verksamhet emot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare.

 

 

Ingen av dessa ovan omnämnda har OFFENTLIGT bestridit vad som redogjorts för från SVERIGE GRANSKAS över tid och därmed finns det synnerligen mycket starka skäl utifrån att all makt utgår från folket att AVSÄTTA dessa missbrukare av makt- och myndighet, en fokusfråga och HJÄRTEFRÅGA som i sak och utifrån fakta och bevis är fullt legal och legitim, dvs. laglig

 

Alltså för dessa ovan omnämnda kommer inte lämna från sig makten frivilligt och då har nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare ett ansvar att taga på ett fredligt och icke våldsagenda att genomföra vad som krävs.

 

 

En liten påminnelse om vad som är allmänt känt sedan mycket lång tid är vad fd riksdagsledamot Anne-Marie Pålsson delgav i boken KNAPPTRYCKAR KOMPANIET får du också här i denna intervju med densamma publicerad 2023-12-07, lyssna på den

https://www.epochtimes.se/Groning-och-Blomgren—med-Anne-Marie-Palsson

 

 

 

2023-12-08

Häpnadsväckande uppenbarelse: Endast 4 till 5 % av COVID-vaccinpartierna är ansvariga för alla vaccinationsrelaterade dödsfall, men amerikanska läkemedelsmyndigheter blundar för detta!

En undersökning av officiella uppgifter från den amerikanska regeringen, tillhandahållen av Centers for Disease Control, har avslöjat att extremt höga antal biverkningar och dödsfall har rapporterats mot specifika partinummer av Covid-19-vaccinerna flera gånger.

 

Detta innebär att de dödligaste partierna av Covid-19-vaccin nu har identifierats men medicintillsynsmyndigheter har vägrat att dra tillbaka dem och de administreras fortfarande till allmänheten.

 

Siffrorna avslöjar att varje enskilt dödsfall som rapporterats som en negativ reaktion på Covid-19-injektionerna har orsakats av bara 4 till 5% av de partier av Pfizer- och Moderna Covid-19-vacciner som producerats.

 

Men vad som kanske är mer oroande är att den lilla minoriteten av ”dödliga” partier distribuerades brett över hela USA, medan andra ”godartade” partier skickades till bara några få platser.

 

Enbart dessa data visar att det har förekommit 106 gånger så många biverkningar, 189 gånger så många dödsfall och 195 gånger så många sjukhusinläggningar på grund av Pfizer Covid-19-jab än det har varit på grund av alla andra influensavacciner tillsammans.

 

Enbart dessa data visar att det har förekommit 118 gånger så många biverkningar, 174 gånger så många dödsfall och 140 gånger så många sjukhusinläggningar på grund av Moderna Covid-19-jab än det har varit på grund av alla andra influensavacciner tillsammans.

 

En Pfizer-whistleblower från en tillverkningsanläggning i Kansas avslöjade trots allt att ”Folk tvingas skriva under på saker som de normalt inte skulle göra, och sedan undrar de varför deras egna anställda inte tar det”.

 

Läs hela artikeln om skadar och dödar ”vaccinerna”/ biovapen som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten

https://expose-news.com/2023/12/08/startling-revelation-only-4-percent-of-c19-vaccine-batches-responsible-for-all-vaccination-related-deaths/

 

 

 

2023-12-08

Chockerande rapport: Data från amerikanska myndigheter avslöjar en häpnadsväckande ökning på 143 233 % i dödliga cancerfall kopplade till covid-”vaccinationer”

Tyvärr verkar det som om sjukdomen kan vara på uppgång tack vare de experimentella Covid-19-injektionerna. Eftersom officiella amerikanska regeringsdata bekräftar att risken för att utveckla cancer efter Covid-19-vaccination ökar med chockerande 143 233 %.

 

Om du fortfarande vill få en spruta som inte hindrar dig från att få Covid-19, inte hindrar dig från att sprida Covid-19, ökar din risk för dödlighet avsevärt (se här) och ökar din risk att drabbas av cancer med 143 233% så är det upp till dig.

 

Men kanske kan du nu vara lite mer förstående för varför många andra helt enkelt vägrar att göra det.

 

Läs hela artikeln och sprid vidare till alla skattebetalare och väljare

https://expose-news.com/2023/12/08/shocking-risein-cancer-cases-linked-to-c19-vaccinaion/

 

 

 

 

 

 

2023-12-08

Oförklarliga dödsfall skjuter i höjden i mycket covid-vaccinerade Kanada

 

En  rapport som släpptes av Statistics Canada   (”StatsCan”) den 27 november visade att antalet covid-dödsfall i högvaccinerade Kanada ökade med 36 % förra året. Nationen registrerade ett rekordantal dödsfall i samband med covid, trots högt vaccinationsupptag och att pandemin är över.

 

Den största ökningen var i Atlantic Canada, där antalet covid-dödsfall per 100 000 invånare 2022 var mer än sju gånger högre än 2021. Atlantic Canada hade också det högsta upptaget av covid-”vacciner”.

 

Förutom skyhöga dödsfall i samband med covid avslöjar kanadensisk regeringsdata en häpnadsväckande ökning på 135 % av dödligheten som klassificeras som ”andra illa definierade och ospecificerade dödsorsaker.”

Rapporten avslöjar också att den förväntade livslängden i Kanada sjönk för tredje året i rad. Den fallande medellivstrenden började av en slump 2020.

 

Läs mera

https://expose-news.com/2023/12/08/unexplained-deaths-skyrocket-in-canada/

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu