• Arkiv

riksdagsledamot Elsa Widding, partiet MOD HÖGFÖRRÄDERIET — Riksdagsledamot Elsa Widding och partiet MOD har att offentligt bekänna färg utifrån det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET — SVERIGE GRANSKAS 2024 01 16

 

 

 Riksdagsledamot Elsa Widding och partiet MOD  har att offentligt bekänna färg utifrån det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET — SVERIGE GRANSKAS 2024 01 16 

 

Till denna delgivning har bifogats en PDF fil, du finner den här

ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET HELA KORTHUSET FALLER MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET 2023 12 28 f

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2024/01/ALLT-B%C3%96RJADE-MED-DET-PLANERADE-KRIMINELLA-PCR-TEST-BEDR%C3%84GERIET-HELA-KORTHUSET-FALLER-MED-DET-PLANERADE-KRIMINELLA-PCR-TEST-BEDR%C3%84GERIET-2023-12-28-f.pdf

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 16 januari 2024 11:34

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>
Ämne: Riksdagsledamot Elsa Widding och partiet MOD har att offentligt bekänna färg utifrån det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET — SVERIGE GRANKAS 2024 01 16
Prioritet: Hög

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är offentligt publicerad här

 

 

Riksdagsledamot Elsa Widding och partiet MOD har att offentligt bekänna färg utifrån det planerade kriminella enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, som fäller hela korthuset, en HJÄRTEFRÅGA för hela nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenter — SVERIGEGRANKAS 2024 01 16

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS ska i laga ordning registreras av registrator, begär diarieförteckning/dagboksblad till  [email protected] , [email protected] och [email protected] , därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren av ärendet

 

 

 

Bildkällor

https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-och-partier/ledamot/elsa-widding_e97a0939-8ba6-40c6-973e-2cc03cfb475c/

https://partietmod.se/

 

 

Enligt följande länkar har riksdagsledamot Elsa Widding 2024-01-15 gått med i partiet MOD

https://www.mynewsdesk.com/se/elsa-widding-ab/pressreleases/regeringen-spelar-rysk-roulett-med-vaara-liv-nu-behoevs-mod-3297241

https://partietmod.se/2024/01/15/elsa-widding-gar-med-i-tvarpolitiska-partiet-mod-infor-eu-valet/

 

 

Citat ur Elsa Widding pressmeddelande

Dessa två viktiga frågor har fått mig att tänka om kring partitillhörighet. Jag har idag tagit beslutet att bli medlem i det nystartade partiet MOD, som står för Mänskliga rättigheter och demokrati. Ett stort MOD är också exakt vad som krävs idag och det behövs många modiga människor.

https://www.mynewsdesk.com/se/elsa-widding-ab/pressreleases/regeringen-spelar-rysk-roulett-med-vaara-liv-nu-behoevs-mod-3297241

 

 

Vilket MOD har riksdagsledamot Elsa Widding och partiet MOD utifrån följande fakta och bevis om det kriminella planerade utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET

 

Vi, ass professor, biokemist, läkare doktor Björn Hammarskjöld, Emil Borg och undertecknad erbjuder mycket skyndsamt ZOMM MÖTE för att bistå med fakta och bevis som fäller hela KORTHUSET, fakta och bevis som varken riksdagsledamot Elsa Widding eller partiet MOD vill kännas vid, dvs. underlåter att delge väljarna, partimedlemmar och allmänheten, ni läser mer i den bifogade PDF filen ALLT BÖRJARDE MED….

 

Du läser ytterligare mera här

 

Bästa riksdagsledamot Elsa Widding LJUSET PÅ FAKTA & BEVIS SOM FÄLLER HELA KORTHUSET — SVERIGE GRANSKAS 2024 01 15

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/01/15/riksdagsledamot-elsa-widding-hogforraderiet-basta-riksdagsledamot-elsa-widding-ljuset-pa-fakta-bevis-som-faller-hela-korthuset-sverige-granskas-2024-01-15/

 

Delgivning till Sveriges riksdags alla politiska partier med flera om HÖGFÖRRÄDERIET — SVERIGE GRANSKAS 2024 01 14

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/01/14/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-politiska-partier-med-flera-om-hogforraderiet-sverige-granskas-2024-01-14/

 

 

Allmänheten, väljarna och skattebetalarna är synnerligen betjänta och BERÄTTIGADE av att få fullständig KLARHET i var riksdagsledamot Elsa Widding och MOD står i HJÄRTEFRÅGAN som berör hela NATIONEN SVERIGES FOLK det kriminella planerade utifrån enorma gigantiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som fäller hela KORTHUSET

 

Har du/ni annan uppfattning äger du/ni bevisbördan att BEVISA DET  MOTSATTA i  ZOOM MÖTET i utvecklings tecken för nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenterna

 

 

Tacksam för återkoppling mycket skyndsamt dock senast 2024-01-23

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu