• Arkiv

riksdagsledamot Elsa Widding HÖGFÖRRÄDERIET — Bästa riksdagsledamot Elsa Widding LJUSET PÅ FAKTA & BEVIS SOM FÄLLER HELA KORTHUSET — SVERIGE GRANSKAS 2024 01 15

 

 

Bästa riksdagsledamot Elsa Widding LJUSET PÅ FAKTA & BEVIS SOM FÄLLER HELA KORTHUSET — SVERIGE GRANSKAS 2024 01 15

 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 15 januari 2024 13:03
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Ann Hellberg’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘mailto:[email protected]’ <mailto:[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: Bästa riksdagsledamot Elsa Widding LJUSET PÅ FAKTA & BEVIS SOM FÄLLER HELA KORTHUSET
Prioritet: Hög

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är officiellt publicerad här

 

 

Bästa riksdagsledamot Elsa Widding LJUSET PÅ FAKTA & BEVIS SOM FÄLLER HELA KORTHUSET

 

Denna delgivning ska i laga ordning registreras av registrator, begärd dagboksblad/ diarieblad med vändande epost till [email protected] , [email protected] och [email protected] , därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av ärendet

 

Sekretessprövning, ingen sekretess då ärendet är avgörande för allmäntens rättssäkerhet

 

 

2024-01-15

 

Bästa riksdagsledamot Elsa Widding LJUSET PÅ FAKTA & BEVIS SOM FÄLLER HELA KORTHUSET

 

 

Bildkälla https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-och-partier/ledamot/elsa-widding_e97a0939-8ba6-40c6-973e-2cc03cfb475c/

 

 

Vi, ass professor, biokemisten, läkaren doktor Björn Hammarskjöld, Emil Borg och undertecknad Erbjuder riksdagsledamot Elsa Widding mycket skyndsamt ZOOM MÖTE för att säkerställa positiv utveckling för året 2024 utifrån fakta och bevis för nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenterna

 

 

ALLTSÅ OM FAKTA & BEVIS SOM ÄR AV SYNNERLIGEN MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE FÖR ALLMÄNHETEN I SVERIGE

 

 

ALLTSÅ EFTERSOM UTIFRÅN FAKTA & BEVIS FALLER HELA KORTHUSET

ALLTSÅ DÅ UTIFRÅN GIGANTISKA PLANERADE BEDRÄGERIERNA GENTEMOT NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN, SKATTEBETALARE, VÄLJARE & VÅRDKONSUMENTER

Som bevisligen inte är förenligt med Sveriges grundlag Regeringsformen

 

Citat

 

Regeringsformen är den mest grundläggande av våra fyra grundlagar. Regeringsformen beskriver hur landet ska styras och skyddet för alla medborgares fri- och rättigheter.

 

Källa till ovan citerat

https://www.riksdagen.se/sv/sa-fungerar-riksdagen/demokrati/sveriges-grundlagar-och-riksdagsordningen/

 

 

Sanningen, fakta och bevis går inte längre att stoppa och vi har för avsikt att hjälpa riksdagsledamot Elsa Widding att säkerställa det gigantiska samhällsansvar utifrån civilkurage, mod och ryggrad som uppenbart riksdagsledamot Elsa Widding har inom sig utifrån att ingen partipiska tvingar riksdagsledamot som oberoende riksdagsledamot Elsa Widding.

 

 

Att riksdagsledamot Elsa Widding kommer få enormt folkligt stöd av nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenterna är uppenbart självklart, för det finns inget stöd alls i svensk grundlag REGERINGSFORMEN för dessa gigantiska enorma bedrägerierna som Sveriges regering och Sveriges riksdag, före valet 2022 och efter valet 2022, tillsammans med deras medlöpare, är delaktiga i och medskyldiga till, dvs. att BESKYDDA dessa gigantiska enorma utifrån gigantiska enorma kriminella planerade ekonomiska incitament BEDRÄGERIER

 

Vänligen läs vad som igår 2024-01-14 delgavs offentligt i delgivning till bl.a. socialdemokraternas gruppledare i Sveriges riksdag med många flera, offentligt publicerat här

 

Delgivning till Sveriges riksdags alla politiska partier med flera om HÖGFÖRRÄDERIET — SVERIGE GRANSKAS 2024 01 14

 

 

Marie Morell & Lena Hallengren

Bildkälla(läs hela artikeln)

https://skr.se/skr/tjanster/pressrum/nyheter/nyheterarkiverade/arkiveradenyheter/nyaoverenskommelseromvaccineringochtestning.60391.html

 

Dessa var mottagarna av denna delgivning

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 14 januari 2024 13:33
Till: ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia: ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘mailto:[email protected]’ <mailto:[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: Vilket lagstöd i svensk grundlag Regeringsformen har ditt parti för att beskydda det kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET?
Prioritet: Hög

 

Läs mera

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/01/14/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-politiska-partier-med-flera-om-hogforraderiet-sverige-granskas-2024-01-14/

 

 

 

OBS BÄSTA RIKSDAGSLEDAMOT ELSA WIDDING

 

Det ska finnas ytterligare avtal mellan Sveriges regering och SKR, avtal som initialt säkerställde 1500 kronor för varje PCR TEST på skattebetalarnas bekostnad, då i avsikt och syfte att tillsammans med främmande makt WHO säkerställa TERROR AGENDAN för att sätta SKRÄCK & RÄDSLA  i nationen Sveriges folk. Avtalet av 23 december 2021 är offentlig gjort på SKR hemsida, avtalet innan detta avtal finns inte längre att finna på SKR hemsidan

https://skr.se/skr/tjanster/pressrum/nyheter/nyheterarkiverade/arkiveradenyheter/nyaoverenskommelseromvaccineringochtestning.60391.html

 

 

Bästa riksdagsledamot Elsa Widding begär ut det avtalet, innan ovanstående, mycket skyndsamt och delge allmänheten detta mycket skyndsamt, alltså för dessa avtal avslöjar Sveriges regering och den statsterrorism, terror och sedermera bioterrorism mot den egna befolkningen i Sverige, och det är av synnerligen mycket stort allmänt intresse, särskilt som detta inte debatterats offentligt i Sveriges riksdag ännu. Varför BESKYDDAR Sveriges riksdags alla politiska partierna och riksdagsledamöterna, före valet 2022 och efter valet 2022, det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera är av synnerligen mycket stort rättssäkerhets intresse för alla i nationen Sverige, eller hur bästa riksdagsledamot Elsa Widding?

 

Kom särskilt ihåg att för detta finnes inget stöd alls i svensk grundlag Regeringsformen, vilket får effekten att dessa ska avsättas med omedelbar verkan när detta blir OFFENTLIGT KÄNT för nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenterna, det finns ingen anna väg att gå, och det BRÅDSKAR och ska såklart PRIORITERAS om du riksdagsledamot Elsa Widding tager det samhällsanvar som du uppenbart är avlönade av skattebetalarna att säkerställa som riksdagsledamot, kan något annat ha högred PRIORITET i ditt riksdagsuppdrag?

 

OM SÅ ÄR FALLET VÄNLIGEN DELGE DETTA OFFENTLIGT MYCKET SKYNDSAMT FÖR DET ÄR AV SYNNERLIGEN MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE BÄSTA RIKSDAGSLEDAMOT ELSA WIDDING

 

 

 

LJUSET PÅ FAKTA & BEVIS SOM FÄLLER HELA KORTHUSET

 

1

HJÄRTER ESS

 

  • PCR TEST BEDRÄGERIET UTIFRÅN FAKTA OCH BEVIS FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS EGNA VÄGLEDNINGAR AV 2020 07 21 SOM DELGIVITS ER SEDAN TIDIGARE

 

2.

SPADER ESS

 

  • MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de sk ”vaccinerna” som marknadsförts planerat kriminellt utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament som vanliga vaccin
  • Kom ihåg särskilt; begreppet vaccin finns inte definierat i svensk lagstiftning

 

3.

KLÖVER ESS

                 *Informerat samtyckes bedrägeriet

Ja du läser enklast återigen vad som delges i den delen i SPADER ESS, då bör du förstå, ingen djupare förklaring i den delen här, men det finns en Italiensk dom som riksdagsledamot Elsa Widding kommer ha stor nytta av i denna del, det tar vi i det erbjudna ZOOM mötet.

 

4.

 

RUTER ESS

 

                    *Informations och upplysningsplikts bedrägeriet

                   

Staten Sverige, de ovan omnämnda och deras medlöpare har varit partiska till fördel för WHO TERROR AGENDAN, BIOVAPEN KRIGET och dessa planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament och inte säkerställt vad svensk grundlag Regeringsformen ger vid handen, dessa har gått globalisternas ärende och är del i den globalistiska planen, de skulle varit enligt svensk grundlag Regeringsformen opartiska, sakliga och objektiva och åtföljt svensk lag., men bevisligen har det inte utfört sitt uppdrag för svenska folket.

 

Men så har bevisligen inte varit, dessa ovan omnämnda representerar inte Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenter, dessa ovan omnämnda är delaktiga i och medskyldiga till HÖGFÖRRÄDERI och planerat kriminellt det värsta Folkmordet i mänsklighetens historia.

 

 

Bästa riksdagsledamot Elsa Widding du läser ytterligare mera i mailtråden här nedan i mail  till Elsa Widding med flera av

den 12 januari 2024 09:23

den 11 januari 2024 20:39

den 10 januari 2024 00:06

den 9 januari 2024 21:06

, och i den bifogade PDF filen ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET…….

 

 

 

Bästa riksdagsledamot Elsa Widding som du informerats och upplysts och delgivits om över tid, 2023 och 2024, är riksdagsledamoten synnerligen välinformerad om att allt började med det kriminella planerade utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som fått DÖDLIGA EFFEKTER för mänskligheten och nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenter, utifrån fakta och bevis som riksdagsledamoten delgivits om över tid 2023-2024. Dessutom har PCR TEST BEDRÄGERIET kostat skattebetalarna minst 26-30 miljarder och pågår fortfarande.

 

 

 

Publicerat 2024-01-13

DET DÖDLIGASTE LÄKEMEDLET NÅGONSIN

COVID-19-INJEKTIONERNA det dödligaste läkemedlet någonsin, med hänvisning till uppgifter som läkemedelsföretaget, Pfizer, CDC och FDA försökte begrava i 75 år

Alla covid-19-vacciner borde tas bort från marknaden och vi borde börja undersöka hur detta massiva program misslyckades med att stoppa covid-19.

Läs mer

https://takecontrol.substack.com/p/shot-dead-the-movie

 

 

 

Bästa riksdagsledamot Elsa Widding här får du ytterligare inspiration för att företräda nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenterna i Sverige utifrån fakta och bevis

Publicerat 2024-01-13

Dr. Peter McCullough Historia skapades idag i Rayburn House Building

STOPPA SKADAR OCH DÖDAR ”VACCINERNA” OMEDELBART UTIFRÅN FAKTA & BEVIS

 

Läs mer och se kongressutfrågning

https://petermcculloughmd.substack.com/p/history-made-today-in-rayburn-house?

 

 

 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN – BIOVAPEN KRIG – BIOTERRORISM — MOT MÄNSKLIGHETEN & SVERIGES FOLK — SOM DÖDAR, EFFEKTEN EFTER PCR TEST BEDRÄGERIET MED MERA ÄR DÖDLIG

 

Publicerat av Karen Kingston, den förmodligen främste i världen inom sitt spetspecialist sakkunnighetsområde, 2024-01-12, maskinöversättning, citat

 

Den 5 januari 2024 publicerade en läkare i Mellanvästern en detaljerad artikel som förklarar hur de katjoniska lipiderna är giftiga och att spikproteinerna ändrar zeta-potentialen vilket leder till skador på blodet.

 

Det är en stor lättnad att se att medicinska experter är överens om att det är nanotekniken som orsakar de katastrofala skadorna i människokroppen, och att varken spikproteinet eller de ”lipida nanopartiklarna” är biologiska till sin natur.

 

”Det är de konstruerade nanopartiklarna (lipidnanopartiklar) som orsakar all skada.”

 

”De (nanopartiklarna av katjoniska lipider) orsakar myokardit och skador på det centrala nervsystemet, och de utför genredigeringen.”

 

Några grundläggande realistiska termer, som att människor injicerades med konstruerade nanopartiklar. Konstruerade nanopartiklar är enheter. De är teknologier. Ingen gick med på att bli injicerad med elektromagnetiska apparater. Punkt slut. Ta bort dem från marknaden.

 

De (tillverkarna) är inte skyddade av någonting. Och nanopartiklarna har också ”dubbla användningsområden för forskning”, vilket innebär att de också utvecklades som vapen, eftersom de är vapen.”

 

Läs mer och sprid vidare till alla politiska partierna i Sveriges riksdag och alla riksdagsledamöterna bästa riksdagsledamot

 

https://karenkingston.substack.com/p/lets-address-how-mrna-spike-proteins?

 

 

 

 

De FOKUSFÖRFLYTTNINGAR I SVERIGE, SOM EXISTERAR, ÄR ALLMÄNT KÄNT ÖVER HELA VÄRLDEN BÄSTA RIKSDAGSLEDAMOT ELSA WIDDING

 

Publicerat 2024-01-11, se denna videon, ca 7 minuter, bästa riksdagsledamot Elsa Widding, maskinöversättning, citat

Svenska ministrar varnar för attack från Ryssland och sätter scenen för evenemang under falsk flagg

https://banned.video/watch?id=65a041719f0c865f93014dbc

 

 

 

Kom särskilt ihåg följande, svensk textad video, ca 3 minuter, se den  bästa riksdagsledamot Elsa Widding och sprid vidare till alla riksdagsledamöter och politiska partierna i Sveriges riksdag

 

Patologen professor Arne Burkhardts sista varning till världen om mRNA-vacciner som DÖDAR

https://rumble.com/v45yy2i-patologen-arne-burkhardts-sista-varning-till-vrlden-om-mrna-vacciner-som-dd.html

 

 

 

Bästa riksdagsledamot Elsa Widding, se vad Tucker Carlson presterat och levererat, maskinöversättning, citat

Titta på: ”En fruktansvärd sanning”: COVID-responsen handlade om vinster och makt

 

I en intervju med Tucker Carlson förklarade biologen Bret Weinstein, Ph.D., hur covid-19-svaret aldrig handlade om folkhälsa, även om det var den retoriska täckmanteln. Det handlade om vinster och makt, en fruktansvärd sanning som allmänheten kommer att ta itu med i många år framöver.

 

Covid-19-svaret var ett fiasko för åldrarna, och det handlade aldrig om folkhälsa, även om det var den retoriska täckmanteln. Det handlade om vinster och makt, en fruktansvärd sanning som allmänheten kommer att ta itu med i många år framöver, särskilt för vad den säger om djupet av korruption i det politiska system som vi lever under.

 

Läs mer och se videointervjun

https://childrenshealthdefense.org/defender/bret-weinstein-covid-response-profits-power/?utm_id=20240114

 

 

 

Av särskilt intresse är också vad som publicerades 2024-01-05, SE OCKÅS VIDEON, maskinöversättning, citat

 

5G-NÄTVERK/PSYKOTRONISKA VAPEN/BRAINWAVE ENTRAINMENT/HAARP
INTERNET OF DEAD BODIES

 

På en veterankyrkogård visar en mobiltelefons Bluetooth-app flera noder i omedelbar närhet, där det inte finns något annat än gravarna för nyligen begravda soldater. Det verkar som om grafennanokretsen från Death Shot fortfarande sänder Bluetooth-signaler från liken sex fot nedanför.

 

Som diskuterats av Todd Callender , en advokat som har försvarat militära offer för vaccintyranni, upptäckte hans team att coronavirus faktiskt är en  patenterad enhet  som designades för att vara ryggraden i infrastrukturen för  Wireless Body Area Network (WBAN) .

 

De hittade också  ett patent för att skörda energi från WBAN  och faktiskt att alla konstgjorda virus, som HIV och SARS-CoV-2 har sina egna IP-adresser och alla ”vaccin”-ingredienser har IP-adresser, liksom de flesta andra -receptfria läkemedel, som allergitabletter – och att alla dessa läkemedels IP-adresser ansluter till superdatorer som ägs av IBM och Microsoft.

 

Du kan ladda ner en WBAN-app för energiskördande telefon just nu, hos Inpersona som fakturerar sig själv som ”Den första Web3 dApp som använder ditt hjärtslag för att bryta krypto … Du är en Crypto Mining Machine.”

Det är Bill Gates patent 060606 som väckts till liv.

 

Todd säger att, vare sig de skördar den elektromagnetiska energin som vi sänder ut eller de bombarderar oss med elektromagnetisk energi för att förändra vårt tillstånd, så är den gemensamma nämnaren telekommunikationsindustrin och det verkar för honom som att svensk telekom,  Ericsson  är den primära boven, tillsammans med  Huawei  som har ett globalt monopol på 5G.

 

Se videon

https://forbiddenknowledgetv.net/internet-of-dead-bodies/

 

 

Av synnerligen mycket stort allmänt intresse är också följande, maskinöversättning, citat

Ingredienser i covid-19-vaccin

 

Den 20 augusti 2021 publicerade Dr. Robert Young sitt teams resultat efter att ha analyserat de fyra dominerande COVID-19 ”vaccinerna” med hjälp av faskontrastmikroskopi , transmissions- och svepelektronmikroskopi och energidispersiv röntgenspektroskopi . Deras resultat både bekräftar och utökar de tidigare undersökningar som utförts av Dr. Pablo Campra (Universitetet i Almeria, Spanien), Dr. Juan F. Gastón Añaños (Hospital de Barbastro, Spanien) och senare av Dr. Martín Monteverde (Argentina) ), Dr. Matt Shelton (Nya Zeeland), ett brittiskt laboratorium , såväl som patologirapporterna från obduktioner av vaccinerade avlidna som utfördes av prof. dr. Arne Burkhardt, prof. dr. Walter Lang och prof. dr. Peter Schirmacher (Tyskland och Österrike), och som rapporterats av Maria Zeee (Australien).

 

Många av dessa ämnen observerades vara bundna till grafenoxid och metalliska nanopartiklar. GO-nanopartiklar är nekrotiska och kan passera in i eller genom fysiologiska barriärer inklusive (men inte begränsat till) blod-luftbarriären, blod-testisbarriären, blod-hjärnbarriären och blod-placentabarriären. Under en period av flera månader efter intramuskulär injektion transporteras så mycket som 75 % av GO-nanopartiklarnas ”leveransplattform” och de flesta av substanserna som listas nedan i stor utsträckning genom däggdjurens kroppar, in i blodet, hjärnan och andra organ.

 

Några av de många toxiska effekterna av grafenoxid är myokardit och blodpropp. Kontaminering i vacciner verkar vara så vanligt att man kan bli förlåten för att tro att det är avsiktligt.

 

Läs mera och sprid såklart vidare till alla riksdagsledamöterna i Sveriges riksdag

https://nobulart.com/covid-19-vaccine-ingredients/

 

 

 

Du läser ytterligare mera i mailtråden här nedan som utvecklar riksdagsledamoten Elsa Widding ytterligare mera utifrån fakta och bevis

 

 

Vänligen återkoppla mycket skyndsamt bästa riksdagsledamot Elsa Widding, dock senast 2024-01-22, särskilt av vikt utifrån

 

  • att det finns inget stöd i Svensk Grundlag Regeringsformen för den statsterrorism, bioterrorism och terror som bedrivits över tid, före valet 2022 och efter valet 2022, vilket får effekten

 

  • att under denna period är uppenbart Sveriges regering och Sveriges riksdag och deras medlöpare i det kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET med mera delaktiga i och medskyldiga till HÖGFÖRRÄDERI tillsammans med främmande makt WHO, och därtill delaktiga i det värsta planerade kriminella Folkmordet i mänsklighetens historia.

 

 

Den som har annan uppfattning äger BEVISBÖRAN att offentligt bevisa det motsatta och lämpligt forum är då direktsänd debatt i Sveriges riksdag så att allmänheten OFFENTLIGT kan rannsaka dessa som är delaktiga i och medskyldiga till detta planerade kriminella utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament HÖGFÖRRÄDERI och BEDRÄGERIERNA mot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenterna, eller hur bästa riksdagsledamot Elsa Widding?

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 12 januari 2024 09:23
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘martin_private_law’ <[email protected]>; ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; ‘Torbjörn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Ann Hellberg’ <[email protected]>
Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘Martin Zetterstedt’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘hakanbergmark’ <[email protected]>; ‘Ulf Bejerstrand’ <[email protected]>; ‘Susanne Erlandson Stone’ <[email protected]>; ‘Ulrika Bringstal’ <[email protected]>; ‘ody-charles oguibe’ <[email protected]>; ‘Glenn Dormer’ <[email protected]>; ‘natalia Prego Cancelo’ <[email protected]>; ‘Erik-Stefan Sagelind’ <[email protected]>; ‘Eugen Grecu’ <[email protected]>; ‘Eddie Andersson’ <[email protected]>; ‘Donell Eva’ <[email protected]>; ‘Ewa Lundén’ <[email protected]>; ‘Linda F’ <[email protected]>; ‘ANA GRECU’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Henrik L Knudsen’ <[email protected]>; ‘i json’ <[email protected]>; ‘Indigenous WOG’ <[email protected]>; ‘Jyri Lina’ <[email protected]>; ‘Helleberg Maneka’ <[email protected]>; ‘Ki Kollbrunner’ <[email protected]>; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Mads Palsvig’ <[email protected]>; ‘Nils Henriksson’ <[email protected]>; ‘ross mclaren’ <[email protected]>; ‘Susanne Rodin’ <[email protected]>; ‘Hanna Svanson’ <[email protected]>; ‘Larsson Tobbe’ <[email protected]>; ‘Lili Teo’ <[email protected]>; ‘Ulf Sandmark’ <[email protected]>; ‘Per-Uno Andersson’ <[email protected]>; ’01 Bejerstrand Ulf’ <[email protected]>; ‘VitaVisie Appelo’ <[email protected]>; ‘aly elkhosht’ <[email protected]>; ‘Michael Zazzio’ <[email protected]>; ‘JR’ <[email protected]>; ‘Jens Jerndal’ <[email protected]>; ‘Leif Bengtsson’ <[email protected]>; ’24 BorgtEmil’ <[email protected]>; ‘Helena Janlöv-Remnerud’ <[email protected]>; ’30 Hellström Henrietta’ <[email protected]>; ‘holmstromsophie’ <[email protected]>; ‘Lars Rutger Solstråhle’ <[email protected]>; ‘LO Landin’ <[email protected]>; ‘Oddane Michael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘JR’ <[email protected]>; ’20 Widengren Joel’ <[email protected]>; ‘Monica Lindgren’ <[email protected]>; ‘Noremalm Linus’ <[email protected]>; ‘ElisabetAH’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Artur Jedger’ <[email protected]>; ‘Filip Sjöström’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Gunnar SÖDERBERG’ <[email protected]>; ‘SE Nin’ <[email protected]>; ‘Siv Wernborg’ <[email protected]>; ‘Sussie Olofsson’ <[email protected]>; ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; [email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: Påminnelse om Erbjuder riksdagsledamot Elsa Widding mycket skyndsamt ZOOM MÖTE för att säkerställa utveckling för året 2024 utifrån fakta och bevis
Prioritet: Hög

 

 

Denna delgivning/påminnelse är officiellt publicerad här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/01/12/riksdagsledamot-elsa-widding-hogforraderiet-erbjuder-riksdagsledamot-elsa-widding-mycket-skyndsamt-zoom-mote-for-att-sakerstalla-utveckling-for-aret-2024-utifran-fakta-och-bevis-sverige-gransk/

 

 

 

Bästa riksdagsledamot Elsa Widding

 

Det pågående BIOVAPEN KRIGET mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenter började med det planerade kriminella utifrån enorma gigantiska utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som fått DÖDLIG EFFEKT, som ingen offentligt motbevisat av Sveriges riksdag eller Sveriges regering och deras medlöpare.

 

SVERIGE GRANSKAS har över tid gjort många intervjuer med den världskände professor i internationell rätt dr Francis A Boyle, här nedan en intervju som Alex Jones  gjorde, med professor Francis A Boyle, från 2020-12-20, 24 minuter, se den och sprid vidare till alla övriga riksdagsledamöter och dina följare och väljare

 

Bioweapons Treaty Author: COVID vaccine contains HIV

 

 

https://banned.video/watch?id=5fd3fb3d7db9227957c50d5c

 

 

Påminner om det Erbjudande som riksdagsledamot Elsa Widding igår fick, se mailet här nedan av den 11 januari 2024 20:39, vänligen återkoppla mycket skyndsamt i den delen, tack på förhand

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljus krafter

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 11 januari 2024 20:39
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘martin_private_law’ <[email protected]>; ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; ‘Torbjörn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Ann Hellberg’ <[email protected]>
Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘Martin Zetterstedt’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘hakanbergmark’ <[email protected]>; ‘Ulf Bejerstrand’ <[email protected]>; ‘Susanne Erlandson Stone’ <[email protected]>; ‘Ulrika Bringstal’ <[email protected]>; ‘ody-charles oguibe’ <[email protected]>; ‘Glenn Dormer’ <[email protected]>; ‘natalia Prego Cancelo’ <[email protected]>; ‘Erik-Stefan Sagelind’ <[email protected]>; ‘Eugen Grecu’ <[email protected]>; ‘Eddie Andersson’ <[email protected]>; ‘Donell Eva’ <[email protected]>; ‘Ewa Lundén’ <[email protected]>; ‘Linda F’ <[email protected]>; ‘ANA GRECU’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Henrik L Knudsen’ <[email protected]>; ‘i json’ <[email protected]>; ‘Indigenous WOG’ <[email protected]>; ‘Jyri Lina’ <[email protected]>; ‘Helleberg Maneka’ <[email protected]>; ‘Ki Kollbrunner’ <[email protected]>; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Mads Palsvig’ <[email protected]>; ‘Nils Henriksson’ <[email protected]>; ‘ross mclaren’ <[email protected]>; ‘Susanne Rodin’ <[email protected]>; ‘Hanna Svanson’ <[email protected]>; ‘Larsson Tobbe’ <[email protected]>; ‘Lili Teo’ <[email protected]>; ‘Ulf Sandmark’ <[email protected]>; ‘Per-Uno Andersson’ <[email protected]>; ’01 Bejerstrand Ulf’ <[email protected]>; ‘VitaVisie Appelo’ <[email protected]>; ‘aly elkhosht’ <[email protected]>; ‘Michael Zazzio’ <[email protected]>; ‘JR’ <[email protected]>; ‘Jens Jerndal’ <[email protected]>; ‘Leif Bengtsson’ <[email protected]>; ’24 BorgtEmil’ <[email protected]>; ‘Helena Janlöv-Remnerud’ <[email protected]>; ’30 Hellström Henrietta’ <[email protected]>; ‘holmstromsophie’ <[email protected]>; ‘Lars Rutger Solstråhle’ <[email protected]>; ‘LO Landin’ <[email protected]>; ‘Oddane Michael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘JR’ <[email protected]>; ’20 Widengren Joel’ <[email protected]>; ‘Monica Lindgren’ <[email protected]>; ‘Noremalm Linus’ <[email protected]>; ‘ElisabetAH’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Artur Jedger’ <[email protected]>; ‘Filip Sjöström’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Gunnar SÖDERBERG’ <[email protected]>; ‘SE Nin’ <[email protected]>; ‘Siv Wernborg’ <[email protected]>; ‘Sussie Olofsson’ <[email protected]>; ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: Erbjuder riksdagsledamot Elsa Widding mycket skyndsamt ZOOM MÖTE för att säkerställa utveckling för året 2024 utifrån fakta och bevis
Prioritet: Hög

 

Vi, ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld, Emil Borg och undertecknad Erbjuder riksdagsledamot Elsa Widding mycket skyndsamt ZOOM MÖTE för att säkerställa utveckling för året 2024 utifrån fakta och bevis

 

 

 

Mänskligheten är bevisligen utsatt för ett BIOVAPEN KRIG  & WHO TERROR AGENDA, från dag ett av den planerade plandemin och det är PCR TEST BEDRÄGERIET som Sverige initialt effektuerar den WHO TERROR AGENDAN med, alltså försätter med stats terrorism nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenter i SKRÄCK & RÄDSLA för att bana vägen för biovapen/ ”vaccinerna”, som generellt skadar och dödar mänskligheten.

 

Det var inget naturligt virus, det var/är ett tillverkat i biolabb producerat BIOVAPEN som släpptes loss mot mänskligheten, patententen(du kan inte patentera ett naturligt virus, det bör alla av er förstå) finner du här

 

Patent:
https://patents.google.com/patent/US7220852B1/en
https://patents.google.com/patent/US10130701B2/en
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/patent/US-10130701-B2

 

Bl.a. dr David E Martin, professor i internationell rätt Francis A Boyle, Karen Kingston och Robert F Kennedy har tidigare redogjort för fakta och bevis om detta patenterade virus, här Dr. David E Martin i EU-parlamentet maj 2023

Dr. David E Martin: Sanningen om Covid – tal inför EU-parlamentet. SVENSKTEXTAD
https://rumble.com/v3eznbm-dr.-david-e-martin-sanningen-om-covid-tal-infr-eu-parlamentet.-svensktextad.html

 

 

Alltså fakta och bevis ett BIOVAPEN KRIG mot mänskligheten och nationen Sverige Folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenter som pågår fortfarande, nu då med BIOVAPEN/”VACCINERNA”, något annat KRIG är vi inte ännu utsatta för, alltså FOKUS på utifrån fakta och bevis och det pågående BIOVAPEN KRIGET mot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenter, använd sunt förnuft och om det inte räcker avnänd sunt bondförnuft, det funkar alltid”!

 

FOKUSFÖRFLYTTNING till något som kan ske i framtiden är totalt ointressant just nu, och fokusförflyttning är vad ni alla synes har manipulerats till eller är delaktiga i, det är bara att välja, om du/ni är naiva eller imbecilla det avgör ni/du själva, eftersom ni/du inte såg det komma, tyvärr är det så, har du/ni annan uppfattning äger du/ni bevisbördan att bevisa det motsatta!

 

 

Att lyftas till allmän OFFENTLIGT debatt i Sveriges riksdag, som alltså bör vara högsta prioritet ,är då de Fyra ESSEN

 

 

 

HJÄRTER ESS

 

  • PCR TEST BEDRÄGERIET UTIFRÅN FAKTA OCH BEVIS FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS EGNA VÄGLEDNINGAR AV 2020 07 21 SOM DELGIVITS ER SEDAN TIDIGARE

Repetition

Fakta och bevis från Folkhälsomyndigheten om PCR TEST BEDRÄGERIET som kostat skattebetalarna 26-30 miljarder

 

 

Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell undanhöll och underlät avsiktligt att informera och upplysa allmänheten om  fakta och bevis som publicerades redan 2020-07-21, läs den bifogade PDF filen Vägledning ……………..2020-07-21

 

 

Fakta och bevis

 

Läs bifogade PDF filen, som bevisar fullt ut vad sakkunnighets myndigheten Folkhälsomyndigheten fastställde redan 2020-07-21 i deras egna Vägledningar till Sveriges 21 Regioner

 

 

”Den PCR-teknik som används i tester för att påvisa virus kan inte skilja mellan virus som kan infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan dessa tester inte användas för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

 

 

PDF filen finns också här att laddas ner

https://www.jottacloud.com/s/27168a5b0cc034940b890f08c8131c96505

 

 

Finns också här att läsa, på en enda sida, om du inte orkar läsa PDF filen

https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2/thumbs

 

 

 

 

Frågeställning

Varför undanhölls detta av  Anders Tegnell /Folkhälsomyndigheten och Sveriges alla 21 Regioner gentemot allmänheten,  skattebetalarna och nationen Sveriges Folk och barn och varför undanhålls detta av Anders Tegnell/Folkhälsomyndigheten, Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare  fortfarande av gentemot allmänheten utifrån att detta PCR TESTEST BEDRÄGERIET är finansierat med skattemedel, 26-30 miljarder, och är av synnerligen mycket stort allmänt intresse för allmänheten?

 

VARFÖR DEBATTATERAS DETTA INTE I SVERIGES RIKSDAG, FÖRE VALET 2022 ELLER EFTER VALET 2022, AV NÅGON RIKSDAGS LEDMOT, ALLA BESKYDDAR PCR TEST BEDRÄGERIET, ELLER HUR? ALLA POLITISKA PARTIERNA I SVERIGES RIKSDAG, ÄVEN DEN PARTILÖSE RIKSDAGSLEDAMOTEN ELSA WIDDING, BESKYDDAR DET KRIMINELLA UTIFRÅN ENORMA EKONOMISKA INCITAMENT PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

FÖR DETTA FINNS INGET STÖD ALLA I SVENSK GRUNDLAG REGERINGSFORMEN, BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATT ÄGS I DENNA TRÅD AV RIKSDAGSLEDAMOT ELSA WIDDING

 

 

Noteras ska också att i november 2020 i Portugal i portugisisk domstol, 2 fastställande domar som fastställde att PCR TESTERNA icke är vetenskapliga och icke är tillförlitliga

https://www.transcend.org/tms/2020/11/portuguese-court-rules-pcr-tests-as-unreliable-unlawful-to-quarantine-people/

 

https://www-dgsi-pt.translate.goog/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=pt&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=sv

 

 

Noteras särskilt;

 

”Det som verkligen är häpnadsväckande är att de flesta nationer i världen under 2017 och 2018 plötsligt började distribuera otaliga covid-19-testkit.   Ett år före pandemin staplade alla länder PCR-testkit på hög, testkit som skulle användas under pandemin.”

 

Läs mer

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/07/06/sveriges-regering-fakta-och-bevis-om-injektionerna-och-pcr-test-bedrageriet-sverige-granskas-2023-07-06/

 

 

Läs mera om domarna i Portugal här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/07/23/riksaklagare-petra-lundh-varfor-beskyddar-riksaklagaren-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-pcr-test-bedrageriet-2022-07-23/

 

 

 

Noteras särskilt; det handlar inte om att ”trakassera” riksdagsledamoten Elsa Widding, det handlar om fakta och bevis, som inte debatterats i Sveriges riksdag, före valet 2022 och efter valet 2022,  fakta och bevis som fäller Sveriges riksdag och Sveriges regering och deras medlöpare i det kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET och därmed hela WHO TERROR AGENDAN och det avtal Exit WHO fokuserat på, alltså återigen FOKUSFÖRFLYTTNING som väldigt manipulerats till.

 

Vi erbjuder riksdagsledamot Elsa Widding ett ZOOM möte för att säkerställa att riksdagsledamot Elsa Widding verkligen förstår detta, och det mycket skyndsamt, så där har riksdagsledamoten Elsa Widding bollen, tar hon inte de bollen, ja då vet alla att riksdagsledamot Elsa Widding är som alla andra i dessa frågor i Sveriges riksdag

 

                   

Vi är då ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld, Emil Borg och undertecknad, och detta kan verkligen gynna och HJÄLPA riksdagsledamoten Elsa Widding att få synnerligen mycket stora delar av nationen Sveriges Folk med sig. Nu och framåt 2024 är det som gäller utifrån fakta och bevis.

 

 

Läs på, ni som inte orkar läsa fakta och bevis, sluta engagera er, för det krävs kompetens och kunskap utan FOKUSFÖRFLYTTNINGAR om utveckling ska säkerställas, som synes är de flesta i tråden sådana, tyvärr!

 

Patientsäkerhetslag (2010:659)
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/#K6

Patientlag (2014:821)
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821/#K3

Nürnbergkonventionen
https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnbergkonventionen

Helsingforsdeklarationen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Helsingforsdeklarationen

Terror
https://sv.wikipedia.org/wiki/Terror

Socialminister Jacob Forssmed HÖGFÖRRÄDERIET

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/28/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-allt-borjade-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-hela-korthuset-faller-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-sverige/

 

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/28/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-allt-borjade-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-hela-korthuset-faller-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-sverige/

 

 

Regeringsformen är den mest grundläggande av våra fyra grundlagar. Regeringsformen beskriver hur landet ska styras och skyddet för alla medborgares fri- och rättigheter.

https://www.riksdagen.se/sv/sa-fungerar-riksdagen/demokrati/sveriges-grundlagar-och-riksdagsordningen/

 

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152/

 

Sveriges regering och Sveriges riksdag och deras medlöpare bedriver tillsammans med främmande makt WHO TERROR & BIOVAPEN KRIG AGENDA mot nationen Sveriges Folk, inget stöd för det i svensk grundlag Regeringsformen

Läs om

HÖGFÖRRÄDERIE

https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

 

Sveriges regering och Sveriges riksdag och deras medlöpare bedriver STATSTERRORISM , BIOTERRORISM OCH TERRORmot sitt egna folk, inget stöd för det i svensk grundlag Regeringsformen

Läs om

Terroristbrottslag (2022:666)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/terroristbrottslag-2022666_sfs-2022-666/

 

Massor av synnerligen mycket allvarliga brott utifrån Brottsbalken presteras och levereras av dessas ovan omnämnda

Läs mera

Brottsbalk (1962:700)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700/

 

Rättighetsstadgan — Rättighetsstadgan med förklaringar

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/13/rattighetsstadgan-rattighetsstadgan-med-forklaringar-sverige-granskas-2023-08-13/

 

 

EFFEKTERNA AV PCR TEST BEDRÄGERIET ÄR DÖDLIGA

Toppfysiker BEVISAR Covid-injektionerna orsakade 17 miljoner dödsfall över hela världen

https://futurenews.news/watch?id=659b70ab1825809f5182406d

 

Häpnadsväckande 17 miljoner dödsfall efter utrullning av covid-vaccin

https://brightlightnews.com/staggering-17-million-deaths-after-covid-vaccine-rollout-drs-denis-rancourt-marine-baudin-jeremie-mercier/

 

FDA vet att Pfizers mRNA-injektioner är tekniker för genredigering

Genom att felaktigt kalla injicerbara tekniker för genredigering för ”vacciner” har Pfizer, FDA och NIH medvetet ljugit för det amerikanska folket och världens civilbefolkning. Gör inga misstag, detta är kriminellt.

https://karenkingston.substack.com/p/did-the-fda-know-that-pfizers-mrna?

 

 

Riksdagsledamot Elsa Widding behöver hjälp av pålästa seriösa insatta och det kan vi, ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld, Emil Borg och undertecknad  bistå med i ett ZOOM möte mycket skyndsamt

 

 

 

 

 

SPADER ESS

 

  • MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de sk ”vaccinerna” som marknadsförts planerat kriminellt utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament som vanliga vaccin
  • Kom ihåg särskilt; begreppet vaccin finns inte definierat i svensk lagstiftning

 

Noteras särskilt, citat

Maskinöversättning av mycket viktig artikel, läs hela, citat

Bayer-chefen säger att Covid-mRNA-injektionerna är ”genterapi” som felaktigt marknadsförs som ”vacciner”

 

Stefan Oelrich, presidenten för Bayers läkemedelsdivision, medgav för internationella ”experter” under en nyligen genomförd globalistisk hälsokonferens att båda mRNA (messenger RNA) ”vaccinerna” från Pfizer-BioNTech och Moderna inte alls är vacciner, utan snarare ”cell”. och genterapi”-injektioner i förklädnad.

 

Vid världshälsomötet nyligen, som ägde rum i Berlin den 24-26 oktober, fick 6 000 deltagare från 120 länder höra Oelrich säga detta. De fick också höra honom förklara att om dessa injektioner hade marknadsförts som vad de faktiskt är, så hade de flesta förmodligen avvisat dem. ”Vi tar verkligen det språnget [för att driva innovation] – vi som företag, Bayer – inom cell- och genterapier … i slutändan är mRNA-vaccinerna ett exempel på den cell- och genterapin, sa Oelrich.

 

”Jag gillar alltid att säga: om vi hade undersökt offentligt för två år sedan – ”skulle du vara villig att ta en gen- eller cellterapi och injicera den i din kropp?” – vi skulle förmodligen ha haft 95 % avslag.”

 

Den enda anledningen till att det har varit någon ”framgång” överhuvudtaget när det gäller att få massorna att kavla upp ärmarna är att Big Pharma kom undan med att ljuga för allmänheten om vad dessa saker är och vad de förment gör.

 

Covid ”vacciner” programmerar om människors kroppar för att bli en ny AI-driven slavras

 

Läs mer

https://www.afinalwarning.com/572102.html

 

 

 

 

KLÖVER ESS

                 *Informerat samtyckes bedrägeriet

Ja du läser enklast återigen vad som delges i den delen i SPADER ESS, då bör du förstå, ingen djupare förklaring i den delen här, men det finns en Italiensk dom som riksdagsledamot Elsa Widding kommer ha stor nytta av i denna del, det tar vi i det erbjudna ZOOM mötet.

 

                    Sätt dig in i PATIENTLAG 3 och 4 kap. och Patientsäkerhetslag

 

 

 

RUTER ESS

 

                    *Informations och upplysningsplikts bedrägeriet

                   

Staten Sverige, de ovan omnämnda och deras medlöpare har varit partiska till fördel för WHO TERROR AGENDAN, BIOVAPEN KRIGET och dessa planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament och inte säkerställt vad svensk grundlag Regeringsformen ger vid handen, dessa har gått globalisternas ärende och är del i den globalistiska planen, de skulle varit enligt svensk grundlag Regeringsformen opartiska, sakliga och objektiva och åtföljt svensk lag., men bevisligen har det inte utfört sitt uppdrag för svenska folket.

 

Men så har bevisligen inte varit, dessa ovan omnämnda representerar inte Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenter, dessa ovan omnämnda är delaktiga i och medskyldiga till HÖGFÖRRÄDERI och planerat kriminellt det värsta Folkmordet i mänsklighetens historia.

 

OCH ALLT DETTA VILL DESSA SÅKLART FOKUSFÖRFLYTTA IFRÅN,

FÖR NÄR FOLKET I SVERIGE FÅR DEL AV DETTA AVSÄTTES DESSA MED OMEDELBAR VERKAN,

DÄRFÖR HAR OFFENTLIG DEBATT I SVERIGES RIKSDAG UTEBLIVIT I DESSA GIGANTISKA BEDRÄGERIERNA FÖR HELA DET SVENSKA POLITISKA SYSTEMET FALLER TOTALT SAMMAN OCH SVENSKA FOLKET BEFRIAS FRÅN DETTA PÅGÅENDE FULLSTÄNDIGA VANSINNE NÄR ALLMÄNHETEN OFFENTLIGT RANNSAKAR DESSA OMNÄMNDA

 

 

Riksdagsledamot Elsa Widding kan bli den som avgör Sveriges framtid och öde om denne har civilkurage, mod och ryggrad å tar sitt samhällsansvar som riksdagsledamot, vi delger riksdagsledamoten ännu mer i det erbjudna ZOOM mötet med riksdagsledamot Elsa Widding, tacksam om det kan ske mycket skyndsamt

 

 

 

UPPMANAR ER ALLA ATT LÄSA DE 36 SIDORNA , se bifogade PDF filen ALLT BÖRJADE MED…..

 

Därtill att se dess 3 SVERIGE GRANSKAS intervjuerna

 

Högförräderiet/ PCR TEST BEDRÄGERIET fäller hela korthuset (ink Sveriges regering och riksdag mfl.)

https://rumble.com/v45ziw3-hgfrrderiet-pcr-test-bedrgeriet-fller-hela-korthuset-ink-sveriges-regering-.html

 

Varför informerat samtycke fäller hela korthuset (ink WHO,WEF Regeringen mfl.)

https://rumble.com/v453own-varfr-informerat-samtycke-fller-hela-korthuset-ink-whowef-regeringen-mfl..html

 

Varför PCR-Testerna fäller hela korthuset (ink WHO,WEF Regeringen mfl.)

https://rumble.com/v43t63x-varfr-pcr-testerna-fller-hela-korthuset-ink-whowef-regeringen-mfl..html

 

 

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljus krafter

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 10 januari 2024 00:06
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘martin_private_law’ <[email protected]>; ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; ‘Torbjörn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Ann Hellberg’ <[email protected]>
Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘Martin Zetterstedt’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘hakanbergmark’ <[email protected]>; ‘Ulf Bejerstrand’ <[email protected]>; ‘Susanne Erlandson Stone’ <[email protected]>; ‘Ulrika Bringstal’ <[email protected]>; ‘ody-charles oguibe’ <[email protected]>; ‘Glenn Dormer’ <[email protected]>; ‘natalia Prego Cancelo’ <[email protected]>; ‘Erik-Stefan Sagelind’ <[email protected]>; ‘Eugen Grecu’ <[email protected]>; ‘Eddie Andersson’ <[email protected]>; ‘Donell Eva’ <[email protected]>; ‘Ewa Lundén’ <[email protected]>; ‘Linda F’ <[email protected]>; ‘ANA GRECU’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Henrik L Knudsen’ <[email protected]>; ‘i json’ <[email protected]>; ‘Indigenous WOG’ <[email protected]>; ‘Jyri Lina’ <[email protected]>; ‘Helleberg Maneka’ <[email protected]>; ‘Ki Kollbrunner’ <[email protected]>; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Mads Palsvig’ <[email protected]>; ‘Nils Henriksson’ <[email protected]>; ‘ross mclaren’ <[email protected]>; ‘Susanne Rodin’ <[email protected]>; ‘Hanna Svanson’ <[email protected]>; ‘Larsson Tobbe’ <[email protected]>; ‘Lili Teo’ <[email protected]>; ‘Ulf Sandmark’ <[email protected]>; ‘Per-Uno Andersson’ <[email protected]>; ’01 Bejerstrand Ulf’ <[email protected]>; ‘VitaVisie Appelo’ <[email protected]>; ‘aly elkhosht’ <[email protected]>; ‘Michael Zazzio’ <[email protected]>; ‘JR’ <[email protected]>; ‘Jens Jerndal’ <[email protected]>; ‘Leif Bengtsson’ <[email protected]>; ’24 BorgtEmil’ <[email protected]>; ‘Helena Janlöv-Remnerud’ <[email protected]>; ’30 Hellström Henrietta’ <[email protected]>; ‘holmstromsophie’ <[email protected]>; ‘Lars Rutger Solstråhle’ <[email protected]>; ‘LO Landin’ <[email protected]>; ‘Oddane Michael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘JR’ <[email protected]>; ’20 Widengren Joel’ <[email protected]>; ‘Monica Lindgren’ <[email protected]>; ‘Noremalm Linus’ <[email protected]>; ‘ElisabetAH’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Artur Jedger’ <[email protected]>; ‘Filip Sjöström’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Gunnar SÖDERBERG’ <[email protected]>; ‘SE Nin’ <[email protected]>; ‘Siv Wernborg’ <[email protected]>; ‘Sussie Olofsson’ <[email protected]>; ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: Sv: Uppdatering av ett ärende
Prioritet: Hög

 

ALLT BÖRJADE MED DET KRIMINELLA PLANERADE UTIFRÅN ENORMA GIGANTISKA EKONOMISKA INCITAMENT PCR TEST BEDRÄGERIET, som fortfarande pågår, och som kostat minst 26-30 miljarder av skattebetalana mede,  som beskyddas med näbbar och klor av Sveriges riksdag och Sveriges regering, och alla politiska partierna i Sveriges riksdag och riksdagsledamöterna, och deras medlöpare, före valet 2022 och efter valet 2022, inklusive den partilöse riksdagsledamoten Elsa Widding, ingen har bevisat det motsatta offentligt ännu, inte ens pladdergöken och ordförande i det poliskas partiet KNAPPTRYCKARNA Uffe Bejerstrand, fråga dig varför?

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER vad Pascla Najadi presterar och levererar, publicerat 2024-01-09 på CNBC, läs och begrunda, maskinöversättning, citat

 

Pascal Najadi ”Global US Military Operation #STORM verklighet 2024″

av David Stevens

 

9 januari 2024

 

Den nuvarande krigstidens president Trump är vår vedergällning för högförräderi och democide av korrupta oseriösa regeringselement, WHO – Detta är den totala  utplåningen  av den globalistiska Deep State.

 

År 2023 har det blivit uppenbart att Covid PsyOp var noggrant planerad och genomförd långt innan den implementerades. Från 2020 fram till idag, inflytelserika förrädare och democider som Fauci, Biden, WHO, WEF, Gavi, Bill Gates, schweiziska hälsoministern och presidenten Alain Berset, Emmanuel Macron, Lula of Brasil, Von der Leyen, Lauterbach, Drosten , Trudeau och många andra individer i maktpositioner inom regeringar, överstatliga organisationer, icke-statliga organisationer, militära fraktioner och det medicinska området, har aktivt arbetat mot mänsklighetens välfärd. De har begått ett Democide och Högförräderi av aldrig tidigare skådad proportioner, som överträffat även de mest förödande händelser som beskrivs i bibliska texter.

 

Motivet bakom deras handlingar blir tydligt när vi undersöker deras enhetliga stöd för injektion av ett biovapen förklädd som ett experimentellt mRNA genförändrande ämne i över 5,7 miljarder individer världen över. Denna samordnade insats, känd som Lockstep eller Gleichschritt, drar oroande paralleller till nazistisk terminologi.

 

För att främja sin agenda har dessa illvilliga aktörer samarbetat med läkemedelsjättarna Pfizer och Moderna, som har tjänat enormt på grundlagsstridiga och diskriminerande apartheidliknande regimer. Dessa regimer etablerades under täckmantel av Covid-lagar, som var baserade på ett bedrägligt och ineffektivt PCR-test. Regeringen och massmedia, som agerat som medbrottslingar, har manipulerat den allmänna opinionen genom att sprida falska berättelser och misskreditera uppskattade institutioner som Harvard, Stanford och MIT, tillsammans med de främsta vetenskapsmännen som hade varnat för farorna med dessa dödliga och skadliga skott.

 

I en chockerande uppvisning av auktoritärism har de ovaccinerade stämplats som fiender till ”kollektivet”, en term som påminner om nazistregimens retorik. Denna demonisering har tvingat oskyldiga familjer och deras barn att ge efter för grundlagsstridiga restriktioner och offentlig skam, vilket i slutändan har lett till att de strömmar till vaccinationscentra i stort antal.

 

År 2023 har fört fram de olycksbådande intrigerna från makthavarna, som har förbisett sitt eget folks välbefinnande och brutit mot just de konstitutioner som de fått förtroendet att upprätthålla. Konsekvenserna av deras handlingar kommer för alltid att etsas in i historien som ett mörkt kapitel av svek och bedrägeri.

 

Mänskligheten var tvungen att få en injektion av ett statligt sponsrat ämne som marknadsfördes som säkert, testat och effektivt mot Corona PsyOp-viruset, som aldrig har isolerats i något laboratorium på jorden. Min mamma och jag, tillsammans med otaliga andra, tvingades till att få stötar, vilket är när våld används för att få någon att göra något de inte vill göra. Samma oseriösa exekutorer som utsatte oss för detta hävdar nu, med stöd av opålitliga federala och civilrättsliga domare, att de inte använde våld. Tvång är dock en form av psykologiskt våld och anses vara våldsanvändning enligt lagen. Allt detta gjordes under grundlagsstridiga omständigheter, inklusive den schweiziska konstitutionen, som inte lät så illa tills Covid Injection Democide inträffade.

 

 

Art 8.

Varje människa är lika inför lagen. Ingen person får diskrimineras, i synnerhet på grund av ursprung, ras, kön, ålder, språk, social position, livsstil, religiös, ideologisk eller politisk övertygelse eller på grund av ett fysiskt, psykiskt eller psykiskt handikapp.

 

Den schweiziska regeringens överträdelse av artikel 8 har resulterat i upprättandet av ett QR-kodavgränsat samhälle. Detta har följts av genomförandet av olagliga låsningar och maskmandat, som även påverkar barn. Dessa handlingar har personligen påverkat mig och min älskade mamma, Heidi, som är en ättling till Rudolf Minger, en känd bonde och tidigare ordförande för det schweiziska förbundsrådet. Minger ägnade sig åt sitt folks välbefinnande, särskilt under andra världskrigets fasansfulla tider, en förödande konflikt som orsakade enorma förluster av människoliv och skador på miljontals individer.

 

Tyvärr har vi, tillsammans med 5,7 miljarder andra individer, blivit lurade att få vaccinationer. Majoriteten av de gudomliga mänskliga arterna, inklusive vi själva, föll offer för lögnerna och manipulationen som orkestrerats av våra respektive regeringar. Dessa regeringar, som har anförtrotts att upprätthålla och försvara vår konstitution, samt att skydda våra intressen som We The People, har svikit oss. Det är nu vetenskapligt uppenbart att Pfizer och Moderna var fullt medvetna om inblandningen av oseriösa amerikanska militära element i konstruktionen av detta biovapen, med hjälp av Dr. Fauci och hans kollegor i Wuhan, under biovapenembargot mot USA och Kanada från 2012 till 2014.

 

Dessa illvilliga enheter bedrog och manipulerade inte bara den dåvarande presidenten och överbefälhavaren, Donald J. Trump, under hans första mandatperiod, utan samarbetade också med Världshälsoorganisationen (WHO), som åtnjuter diplomatisk immunitet i Genève, Schweiz. Deras mål var att iscensätta den första Democide någonsin i mänsklighetens historia, riktad mot den gudomliga mänskliga arten. Chockerande nog utnyttjade de till och med påven Franciskus och använde Jesu Kristi och den Allsmäktiges namn för att främja injektionerna i människor, allt i trons namn. Omfattningen av dessa händelser är bortom fantasi, men de har alla inträffat och är väldokumenterade.

 

 

Och de hade alla en mycket mer ondskefull plan för oss människor. Det innebar en utdragen och obönhörlig låsning som skulle sträcka sig över två år i rad. Detta djävulska plan sattes igång med det påstådda utbrottet av Wuhan-överraskningen, ett nytt och mycket smittsamt virus känt som CoronaVirus. Dr. Fauci och hans kohorter, inklusive Tedros, Gates, Schwab och andra, lurade president Trump att underteckna nöddokument, som var noggrant utformade för att stödja deras nät av lögner.

 

Men deras noggrant konstruerade korthus började falla sönder när president Putin avtäckte det ofarliga Sputnik V-vaccinet, och hävdade att det var den första effektiva lösningen mot denna orkestrerade PsyOp som orkestrerats av Fauci och hans medarbetare. Till allas förvåning störde president Trump oväntat Deep States planer genom att tillkännage tillgången på ett livskraftigt vaccin. Detta oväntade drag var det första kortet han spelade, vilket fick Kabalens korthus att sakta kollapsa, vilket omintetgjorde deras avsikter att begränsa oss under en längre period.

 

Deras mål var inte bara att decimera den globala medelklassen och handeln genom dessa drakoniska åtgärder utan också att manipulera det mänskliga psyket till att acceptera alla injicerade substanser som ett sätt att återfå rörelsefriheten. Kan du tänka dig att tillbringa två år instängd inomhus? De flesta av oss skulle bara ha blivit automater, desperat i behov av ekonomiskt stöd. Det är här som Federal Reserve (FED), Europeiska centralbanken (ECB) och andra insolventa centralbanker skulle gå in och erbjuda en allmän statlig lön på 3 000 USD till varje individ över hela världen. Detta ekonomiska stöd skulle dock ha ett pris – acceptansen av ett världshälsopass kombinerat med en plånbok för centralbankens digitala valuta (CBDC), vilket skulle ge mobilitet.

 

Under denna dystopiska regim skulle privat egendom och personliga fordon bli föråldrade, ersatta av konceptet 15 Minute Cities, där allt man behövde skulle finnas inom kort avstånd. Kontrollmekanismerna var noggrant utformade, där CBDC har ett utgångsdatum, vilket säkerställer efterlevnad och beroende av systemet.

 

Detta var ett inslag som betonade vikten av kollektiv vård och ekonomisk återhämtning efter en utdragen tvåårig avstängning som upprätthålls av Världshälsoorganisationen (WHO). WHO, utan motstånd från någon av de 194 oseriösa regeringsorganen, av vilka några var influerade av nyfascistiska och kommunistiska ideologier propagerade av Klaus Schwab och den globala WEF-klubben, försökte upprätta ett pandemifördrag. Detta fördrag syftade till att ge WHO obegränsad auktoritet över våra respektive konstitutioner, inklusive alla lagstiftande, verkställande och militära grenar, vilket gör det möjligt för dem att använda våld för att administrera vaccinationer till 70 % av befolkningen och kvarhålla ovilliga eller påstås smittade individer i omskolningsläger förstärkt med taggtråd.

 

Patriotens beskyddare, inte bara av den amerikanska konstitutionen utan också av globala intressen, insåg emellertid behovet av att vidta åtgärder i andan av 1776 års konstitution och mänskligheten. Ett beslut togs att avveckla den globala djupa staten genom en strategisk allians känd som War Generals Alliance, bestående av 33 nationers militärer som opererar under ledning av den amerikanska rymdstyrkan, under ledning av CIC och krigspresidenten Donald J. Trump. Denna operation inleddes efter ett välkoordinerat toppmöte i Helsingfors sommaren 2018, där president Trump och Rysslands president Putin gemensamt kom överens om att fortsätta. 

 

Den minnesvärda presskonferensen på toppmötet i Helsingfors bevittnade president Putin som presenterade en fotboll som en gåva till president Trump, utbytte meningsfulla blickar och leenden, som symboliserade deras gemensamma förståelse. I ett omskrivet uttalande överlämnade president Putin bollen till president Trump och sa: ”Bäste herr president, jag presenterar den här fotbollen för dig”, när han passerade den. President Trump accepterade bollen, vilket betydde att han accepterade utmaningen, medan Putin avslutade med att säga, ”…och nu är bollen hos er.”

 

Detta markerar den obestridliga början av Deep States förfall, där president Trump tar på sig rollen som den orubbliga krigstidspresidenten och överbefälhavaren för USA:s militär sedan 2020. Den amerikanska rymdstyrkan, som den centrala ledningen och kontrollen av den största globala militären operation i historien, överträffar alla tidigare militära ansträngningar. Mer än 200 uppskattade krigstidsgeneraler från över 33 nationer ägnar sig outtröttligt till aktiv tjänst under operationen som vanligtvis kallas Operation Storm. President Trumps beslutsamma deklaration, ”Stormen är nu över oss”, finns kvar i vårt kollektiva minne.

 

Som ett offer för tre Pfizer Bioweapon mRNA-skott, som släppte lös ett överväldigande antal giftiga nanolipider i min kropp, vilket resulterade i att miljarder mitokondrier förstördes, tog jag beslutsamma åtgärder. För att söka rättvisa kontaktade jag den schweiziska polisen och väckte åtal mot en hälsominister som jag trodde agerade utanför lagens gränser. Jag gav Swiss Justice fördelen av tvivel och väckte också åtal mot de två läkare som var ansvariga för att administrera skotten utan att erhålla det lagstadgade informerade samtycke, vilket krävde mitt undertecknade godkännande före injektionen. Tyvärr upprepade svaren från domstolarna i alla tre fallen ett liknande rättsfel och hävdade att våld inte användes och att jag borde ha utbildat mig själv om de potentiella farorna. Följaktligen ansåg de att injektionerna var icke-giftiga, vilket förnekade behovet av förfaranden för informerat samtycke.

 

Denna förstahandserfarenhet bekräftar otvetydigt att vår nuvarande regering, majoriteten av medicinsk personal, åklagarmyndigheten, domstolarna och deras domare har konvergerat till en enda enhet, en som är opålitlig. De har övergivit sin plikt att skydda och upprätthålla den schweiziska konstitutionen, samt att tjäna och skydda just de medborgare som finansierar deras försörjning, ger näring till sina familjer och ger utbildning åt sina barn.

 

De visade alla en bristande tillförlitlighet i förhållande till konstitutionen och oss, människorna. Men de fullgjorde flitigt sina respektive uppgifter i ett försök att skydda de opålitliga elementen inom vår regering. Detta var särskilt uppenbart i mina fall, eftersom beslut i enlighet med de skrivna lagarna utan tvekan skulle ha utlöst ett massivt ramaskri från cirka 5 miljoner schweiziska individer som hade injicerats i landet och krävde omedelbar vedergällning. Ett sådant scenario hade potential att destabilisera de oseriösa regeringselementen, vilket ledde till en massflykt av tjänstemän som avgick från sina positioner. Naturligtvis kunde detta resultat inte tillåtas, vilket fick dem att ta till försök att få mig att försvinna.

 

Tyvärr för dem visade sig detta vara ett allvarligt misstag, eftersom de alla föll i fällan av mitt bedrägeri, vårt bedrägeri. Jag ställer mig nu med rätta i linje med min andra mänskliga väktare, president Trump, och hävdar att vårt rättssystem och våra domare är helt opålitliga.

I fall där de federala civila domstolarna och deras domare visar sig vara opålitliga när det gäller att upprätthålla konstitutionen på grund av en rad misslyckanden, måste alternativa åtgärder vidtas för att rätta till sådana katastrofala omständigheter i människornas, suveränens och de otaliga offrens intresse. som har lidit skada eller förlust av liv.

 

Det som gör den här situationen ännu mer anmärkningsvärd är att de på den motsatta sidan är fullt medvetna om att jag är medveten om deras medvetenhet, vilket bekräftar att eran av motsägelsefulla domstolsförfaranden och civilrättsliga argument har tagit slut. Det finns inte längre en varningsfas i denna process. Nej, tiden för dialog är slut. Ljuset, i sin helhet, tar nu ansvaret. Det exakta ögonblicket för denna chock förblir en hårt skyddad militär hemlighet, eftersom jag inte är inblandad i denna ostoppbara militära operation, och varje individ som besitter sådan kunskap, inklusive de nyckelfigurer jag är bekant med, skulle aldrig begå högförräderi av avslöjar även den minsta detalj för mig.

 

Alla människor som läser detta avslöjande bör vara förberedda på en aldrig tidigare skådad chockperiod. Det är avgörande att lita på vår militär, eftersom de nu är väktarna som har till uppgift att återställa lag och ordning och skydda våra respektive konstitutioner. Efterdyningarna av denna Democide kommer att medföra ett helt nytt sätt att leva, för vilket ord inte riktigt kan beskriva omfattningen. Men filmen som producerades och släpptes den 19 oktober, i samarbete med Dr. Astrid Stückelberger, en lojal landsman och vän från Schweiz, har blivit en av de snabbast växande dokumentärfilmerna när det gäller antalet visningar. Sedan lanseringen har den fått över 500 miljoner visningar, ett bevis på dess inverkan.

 

Det professionella produktionsteamet, separat från oss, fattade beslutet att dedikera detta mästerverk, med en speltid på 4 minuter och 44 sekunder, för att delas fritt utan upphovsrätt eller krediter. Detta tillåter miljarder människor världen över att gå med och kasta ljus över de själar som förlorats i denna tragedi.

 

Tillsammans fungerar denna förenade kraft av ljus som en föregångare till den förestående militära rättvisan, som obevekligt kommer att förfölja och ställa alla som är ansvariga för detta ofattbara Democide inför rätta. Det är värt att notera att inom den amerikanska rymdstyrkan, som inrättades av president Trump den 20 december 2019, kallas alla medlemmar officiellt för väktare.

 

Ljusets virala mästerverk, kortfilmen med titeln ”Cutting off the head of the Snake in Geneva”, cirkulerar nu snabbt över hela världen och sprider ett djupgående budskap som resonerar med upplysningens väsen. De gåtfulla skaparna av denna fängslande visuella berättelse har genialiskt bäddat in en kod, skickligt förklädd till en ”titel” under mitt namn, som subtilt bleknar in och ut när jag pratar ärligt, utan allt manusinnehåll. Även om många tittare kan ha förbisett denna subtila detalj, avslöjar jag nu dess plats och bjuder in dig att ge dig ut på din egen upptäcktsresa. Dessa två ord, åtföljda av en enda prick, fungerar som en inkörsport till noggrant undersökta och verifierbara juridiska ritningar, som för närvarande är i kraft, som utgör en okuvlig vedergällningskraft. Detta kollektiva vedergällning, som bärs av det förräderi som tillfogats otaliga offer och mänskligheten som helhet av förrädare och democider över olika jurisdiktioner, står nu resolut och ostoppbar.

 

Till alla som är ansvariga för att utföra detta democid, manipulera sanningen, utöva inflytande genom media, utöva svek inom läkarkåren och förkroppsliga oseriösa element, har jag myntat ett ordspråk som kommer att bestå bortom min tid: ”Vi är mänsklighetens väktare, och vårt ljus utplånar ondskans mörker.” Var säker, var och en av er förövare kommer att ställas inför dom, och de nödvändiga korrigeringarna av era opålitliga rättssystem kommer att göras i mänsklighetens namn.

 

Kära gudomliga medmänniskor, förbered er och ställ er i linje med väktarna som outtröttligt skyddar ert välbefinnande, era nära och käras välbefinnande och heligheten hos era respektive konstitutioner, oavsett er geografiska plats. Frukta inte skurkregeringars intrig eller andra fientliga krafter, för ljusets och kärlekens era har gått upp för oss.

 

Deras bortgång är nära förestående, och året som kommer att bevittna deras fall är 2024. Alla falska demokratier, förrädarpolitiker, falska politiska partier och system kommer att ersättas av USA:s militära styre och rättvisa.

 

Alla förövare och förrädare är fångade nu och som president Trump sa: ”Jag fångade dem alla.”

 

Tja, jag kan bekräfta hans skarpsinniga uttalande som 100 % sanning.

 

Slut citat

Läs och se ännu mer och sprid vidare

https://cnbcusa.com/world-news/pascal-najadi-global-us-military-operation-storm-reality-in-2024/

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 9 januari 2024 21:06
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘martin_private_law’ <[email protected]>; ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; ‘Torbjörn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Ann Hellberg’ <[email protected]>
Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘Martin Zetterstedt’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘hakanbergmark’ <[email protected]>; ‘Ulf Bejerstrand’ <[email protected]>; ‘Susanne Erlandson Stone’ <[email protected]>; ‘Ulrika Bringstal’ <[email protected]>; ‘ody-charles oguibe’ <[email protected]>; ‘Glenn Dormer’ <[email protected]>; ‘natalia Prego Cancelo’ <[email protected]>; ‘Erik-Stefan Sagelind’ <[email protected]>; ‘Eugen Grecu’ <[email protected]>; ‘Eddie Andersson’ <[email protected]>; ‘Donell Eva’ <[email protected]>; ‘Ewa Lundén’ <[email protected]>; ‘Linda F’ <[email protected]>; ‘ANA GRECU’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Henrik L Knudsen’ <[email protected]>; ‘i json’ <[email protected]>; ‘Indigenous WOG’ <[email protected]>; ‘Jyri Lina’ <[email protected]>; ‘Helleberg Maneka’ <[email protected]>; ‘Ki Kollbrunner’ <[email protected]>; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Mads Palsvig’ <[email protected]>; ‘Nils Henriksson’ <[email protected]>; ‘ross mclaren’ <[email protected]>; ‘Susanne Rodin’ <[email protected]>; ‘Hanna Svanson’ <[email protected]>; ‘Larsson Tobbe’ <[email protected]>; ‘Lili Teo’ <[email protected]>; ‘Ulf Sandmark’ <[email protected]>; ‘Per-Uno Andersson’ <[email protected]>; ’01 Bejerstrand Ulf’ <[email protected]>; ‘VitaVisie Appelo’ <[email protected]>; ‘aly elkhosht’ <[email protected]>; ‘Michael Zazzio’ <[email protected]>; ‘JR’ <[email protected]>; ‘Jens Jerndal’ <[email protected]>; ‘Leif Bengtsson’ <[email protected]>; ’24 BorgtEmil’ <[email protected]>; ‘Helena Janlöv-Remnerud’ <[email protected]>; ’30 Hellström Henrietta’ <[email protected]>; ‘holmstromsophie’ <[email protected]>; ‘Lars Rutger Solstråhle’ <[email protected]>; ‘LO Landin’ <[email protected]>; ‘Oddane Michael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘JR’ <[email protected]>; ’20 Widengren Joel’ <[email protected]>; ‘Monica Lindgren’ <[email protected]>; ‘Noremalm Linus’ <[email protected]>; ‘ElisabetAH’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Artur Jedger’ <[email protected]>; ‘Filip Sjöström’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Gunnar SÖDERBERG’ <[email protected]>; ‘SE Nin’ <[email protected]>; ‘Siv Wernborg’ <[email protected]>; ‘Sussie Olofsson’ <[email protected]>; ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: Sv: Uppdatering av ett ärende
Prioritet: Hög

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER

 

Till er alla som gått på fokusförflyttningarna från Sveriges regering och riksdagsledamot Elsa Widding  läs detta denna dag publicerat

 

2024-01-09 Effekterna efter det kriminella planerade utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET får DÖDLIGA EFFEKTER för mänskligheten och nationen Sveriges folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenter, maskinöversättning, citat

 

Advokat upptäcker ”rykande bevis” för att covid-injektioner är överlagt mord

Den amerikanske advokaten Thomas Renz har granskat den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA:s dokument ”Guidance for Industry” och funnit vad han anser vara ”bevis i form av en rykande pistol” för ett överlagt mord.

 

”Det finns ingen annan slutsats som jag kan dra … Detta är den rykande bevisningen som bevisar att de visste att de genterapiprodukter som de maskerade som ‘vacciner’ hade förmågan att kasta, orsaka cancer och döda”, sade han.

 

Thomas ”Tom” Renz blev välkänd tidigt under covid-eran för att ha lett federala stämningar i sex amerikanska stater som utmanade avstängningar, maskmandat och säkerheten för vacciner. Han arbetar genom advokatbyrån ‘Renz Law’ och publicerar regelbundet artiklar på sin Substack-sida med titeln ‘Tom Renz’s Newsletter’.

 

I en artikel igår började Renz med att förklara att covidvaccinerna inte är vacciner. ”Det är viktigt att människor förstår att covid-19-injektionerna är genterapi”, skrev han.

 

Han ledde sedan sina läsare genom bevis för att amerikanska myndigheter visste att mottagare av covid-injektioner kunde sprida sig till andra, inklusive de som inte samtyckte till att bli vaccinerade.

 

Renz visade sedan hur de visste att dessa injektioner skulle orsaka cancer 2006, vilket bekräftades av en studie 2023 på personer med så kallad ”lång covid”.

 

Den amerikanske advokaten Thomas Renz har granskat den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA:s dokument ”Guidance for Industry” och funnit vad han anser vara ”bevis i form av en rykande pistol” för ett överlagt mord.

 

”Det finns ingen annan slutsats som jag kan dra … Detta är den rykande bevisningen som bevisar att de visste att de genterapiprodukter som de maskerade som ‘vacciner’ hade förmågan att kasta, orsaka cancer och döda”, sade han.

 

Thomas ”Tom” Renz blev välkänd tidigt under covid-eran för att ha lett federala stämningar i sex amerikanska stater som utmanade avstängningar, maskmandat och säkerheten för vacciner. Han arbetar genom advokatbyrån ‘Renz Law’ och publicerar regelbundet artiklar på sin Substack-sida med titeln ‘Tom Renz’s Newsletter’.

 

I en artikel igår började Renz med att förklara att covidvaccinerna inte är vacciner. ”Det är viktigt att människor förstår att covid-19-injektionerna är genterapi”, skrev han.

 

Han ledde sedan sina läsare genom bevis för att amerikanska myndigheter visste att mottagare av covid-injektioner kunde sprida sig till andra, inklusive de som inte samtyckte till att bli vaccinerade.

 

Renz visade sedan hur de visste att dessa injektioner skulle orsaka cancer 2006, vilket bekräftades av en studie 2023 på personer med så kallad ”lång covid”.

 

Som om deras brottslighet inte vore nog lyfte Renz fram en vetenskaplig artikel som visade att deras föreslagna lösning på det problem de hade skapat – cancer orsakad av covidinjektioner – är en annan genterapiprodukt vars mottagare också har potential att sprida sjukdom hos andra.

 

”Detta visar på en konspiration”, avslutade Renz.

 

Du kan läsa Renz artikel, som vi har parafraserat nedan, på Substack HÄR.

 

Läs mer

 

https://expose-news.com/2024/01/09/covid-injections-are-pre-meditated-murder/

 

 

Läs ännu mer på Substack av advokat Tom Renz

https://tomrenz.substack.com/p/covered-up-mrna-shedding-transmissibility

 

 

 

Har du/ni annan uppfattning äger du/ni bevisbördan att bevisa det motsatta offentligt mycket skyndsamt med fakta och bevis som bevisar det motsatta, inget mer pladder från pladdergökar, tack på förhand.

 

En seriös offentligt debatt utifrån fakta och bevis utan fokusförflyttningar är en grundförutsättning för utveckling, de som inte klarar det bör inse vad det innebär!

 

Fokus på lösningar utifrån fakta och bevis, som finns och är redovisade offentligt av SVERIGE GRANSKAS bl.a. på RUMBLE, följ oss på RUMBLE och sprid vidare

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu