• Arkiv

Socialutskottet Sveriges riksdag HÖGFÖRRÄDERIET — SOCIALUTSKOTTET i Sveriges riksdag m.fl. om det kriminella planerade utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som fått DÖDLIGA effekter – SVERIGE GRANSKAS 2024-01-23

 

 

SOCIALUTSKOTTET i Sveriges riksdag m.fl. om det kriminella planerade utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som fått DÖDLIGA effekter – SVERIGE GRANSKAS 2024-01-23

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 23 januari 2024 17:38

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia: ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘mailto:[email protected]’ <mailto:[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: SOCIALUTSKOTTET i Sveriges riksdag m.fl. om det kriminella planerade utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som fått DÖDLIGA effekter – SVERIGE GRANSKAS 2024-01-23
Prioritet: Hög

 

 

 

Till denna delgivning är bifogat PDF fil, du finner den här

 

ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET HELA KORTHUSET FALLER MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET 2023 12 28 f

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2024/01/ALLT-B%C3%96RJADE-MED-DET-PLANERADE-KRIMINELLA-PCR-TEST-BEDR%C3%84GERIET-HELA-KORTHUSET-FALLER-MED-DET-PLANERADE-KRIMINELLA-PCR-TEST-BEDR%C3%84GERIET-2023-12-28-f.pdf

 

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är offentligt publicerad här

 

 

SVERIGE GRANSKAS delger 2024-01-23 delgivning till

Socialutskottet i Sveriges riksdag, alla politiska partierna i Sveriges riksdag, alla gruppledarna för de politiska partierna i Sveriges riksdag och riksdagsledamot Elsa Widding, partiet MOD och partiledaren för partiet MOD Andreas Sidkvist m.fl.

 

 

Partiledare Andreas Sidkvist och riksdagsledamot Elsa Widding, bägge partiet MOD

Bildkälla https://partietmod.se/2024/01/15/elsa-widding-gar-med-i-tvarpolitiska-partiet-mod-infor-eu-valet/

 

 

HELA KORTHUSET FALLER SAMMAN TOTALT; det började med det kriminella planerade utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som fått DÖDLIGA effekter – SVERIGE GRANSKAS 2024-01-23

 

Denna delgivning ska i laga ordning registreras av registrator, begär dagboksblad/ diarieförteckning med vändande epost till [email protected] , [email protected] och [email protected] med vändande epost och därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren av ärendet

 

 

2024-01-23

 

Socialutskottets ledamöter

 

 

Christian
Carlsson (KD)
Ordförande

 

 

Fredrik
Lundh Sammeli (S)
Vice ordförande

 

 

Carina
Ståhl Herrstedt (SD)
Ledamot

 

 

Johan
Hultberg (M)
Ledamot

 

 

Yasmine
Bladelius (S)
Ledamot

 

 

Carita
Boulwén (SD)
Ledamot

 

 

Mikael
Dahlqvist (S)
Ledamot

 

 

Jesper
Skalberg Karlsson (M)
Ledamot

 

 

Anna
Vikström (S)
Ledamot

 

 

Angelika
Bengtsson (SD)
Ledamot

 

 

Gustaf
Lantz (S)
Ledamot

 

 

Malin
Höglund (M)
Ledamot

 

 

Karin
Rågsjö (V)
Ledamot

 

 

Christofer
Bergenblock (C)
Ledamot

 

 

Mona
Olin (SD)
Ledamot

 

 

Ulrika
Westerlund (MP)
Ledamot

 

 

Lina
Nordquist (L)
Ledamot

 

Bildkälla https://www.riksdagen.se/sv/sa-fungerar-riksdagen/utskotten-och-eu-namnden/socialutskottet/

 

 

 

Till er alla delgivna denna delgivning

 

Börja med att läs mycket nogsamt igenom den bifogade PDF filen ALLT BÖRJADE MED…., av datum 2023-12-28, däri finner du/ni fakta och bevis som är notoriska fakta och erkända sakförhållanden som ingen av er delgivna kan bestrida i Vägledningar från Folkhälsomyndigheten/Anders Tegnell m.fl. av datum 2020-07-21 om det kriminella planerade utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, som fortfarande pågår, och som kostat staten Sveriges skattebetalare, väljare, vårdkonsumenterna minst 26-30 miljarder, och fortfarande pågår!

 

 

Detta gigantiska planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET är iscensatt tillsammans med WHO TERROR agendan tillsammans med 194 medlemsländer, däribland Sverige, alltså ett HÖGFÖRRÄDERI tillsammans med främmande makt WHO utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament, som beskyddats av Sveriges regering och Sveriges riksdag, före valet 2022 och efter valet 2022, och deras medlöpare bl.a. då SKR och Sveriges alla 21 Regioner med flera, och för detta finnes inget stöd alls i svensk grundlag Regeringsformen, har du och ditt parti annan uppfattning äger du/ni BEVISBÖRDAN att offentligt bevisa det motsatta mycket skyndsamt, dock senast 2024-01-30.

 

 

Noteras särskilt; stats terrorism, terror och HÖGFÖRRÄDERI mot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenterna tillsamman med främmande makt WHO utifrån gigantiska ekonomiska incitament ett gigantiska BEDRÄGERI som fått DÖDLIGA effekter, om detta läser du/ni mera om i den bifogade PDF filen ALLT BÖRJADE MED……

 

 

MISSBRIKARNA AV MAKT i Sveriges regering och Sveriges riksdag och deras medlöpare, före valet 2022 och efter valet 2022,  har förbrukat all TROVÄRDIGHET och har inget stöd alls i svensk grundlag Regeringsformen för att BESKYDDA KRIMINELL planerad utifrån gigantiska ekonomiska incitament och ska därmed bevisa det motsatt OFFENLIGT bevisa det motsatt mycket skyndsamt dock senast 2024-01-30

 

 

RANNSAKNINGEN SKA SÅKLART SKE OFFENTLIGT, DET BEHÖVS INGA KORRUPTA INOM ÅKLAGARMYNDIGHETEN ELLER DOMSTOLARNA I SVERIGE, för alla makt i Sverige utgår från folket, som Sveriges riksdag, Sveriges regering och deras medlöpare inte längre företräder utifrån vad som redan tydligt redogjorts för, nämligen

 

  •  att du/ni är ingåendes i en globalistisk agenda tillsammans med främmande makt WHO och därtill säkerställt terror, stats terrorism, HÖGFÖRRÄDERI mot ert egna folk i Sverige, och utifrån detta äger ni/du
  • att bevisa det motsatta OFFENTLIGT mycket skyndsamt, dock senast 2024-01-30

 

 

 

Allmänheten, skattebetalarna, vårdkonsumenterna, nationen Sveriges Folk och barn är berättigade till mycket skyndsam hantering med högsta PRIORITET utifrån att allmänheten finansierar ert MAKTMISSBUK och beskyddande av kriminell planerad BEDRÄGERI verksamhet utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament som det inte finns något stöd alls för i svensk grundlag Regeringsformen

 

 

 

BETÄNK SÄRSKILT FÖLJANDE BEVIS/ FAKA SOM ALLMÄNHETEN BESITTER, 4 ESS, ENLIGT FÖLJANDE

 

 

HJÄRTER ESS

 

  • PCR TEST BEDRÄGERIET UTIFRÅN FAKTA OCH BEVIS FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS EGNA VÄGLEDNINGAR AV 2020 07 21 SOM DELGIVITS ER SEDAN TIDIGARE

Repetition

Fakta och bevis från Folkhälsomyndigheten om PCR TEST BEDRÄGERIET som kostat skattebetalarna 26-30 miljarder

 

 

Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell undanhöll och underlät avsiktligt att informera och upplysa allmänheten om  fakta och bevis som publicerades redan 2020-07-21, läs den bifogade PDF filen Vägledning ……………..2020-07-21

 

 

Fakta och bevis

 

Läs bifogade PDF filen, som bevisar fullt ut vad sakkunnighets myndigheten Folkhälsomyndigheten fastställde redan 2020-07-21 i deras egna Vägledningar till Sveriges 21 Regioner

 

 

”Den PCR-teknik som används i tester för att påvisa virus kan inte skilja mellan virus som kan infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan dessa tester inte användas för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

 

 

PDF filen finns också här att laddas ner

https://www.jottacloud.com/s/27168a5b0cc034940b890f08c8131c96505

 

 

Finns också här att läsa, på en enda sida, om du inte orkar läsa PDF filen

https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2/thumbs

 

 

 

 

Frågeställning

Varför undanhölls detta av  Anders Tegnell /Folkhälsomyndigheten och Sveriges alla 21 Regioner gentemot allmänheten,  skattebetalarna och nationen Sveriges Folk och barn och varför undanhålls detta av Anders Tegnell/Folkhälsomyndigheten, Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare  fortfarande av gentemot allmänheten utifrån att detta PCR TESTEST BEDRÄGERIET är finansierat med skattemedel, 26-30 miljarder, och är av synnerligen mycket stort allmänt intresse för allmänheten?

 

 

VARFÖR DEBATTATERAS DETTA INTE I SVERIGES RIKSDAG, FÖRE VALET 2022 ELLER EFTER VALET 2022, AV NÅGON RIKSDAGS LEDMOT, ALLA BESKYDDAR PCR TEST BEDRÄGERIET, ELLER HUR?

 

 

ALLA POLITISKA PARTIERNA I SVERIGES RIKSDAG, ÄVEN DEN PARTILÖSE RIKSDAGSLEDAMOTEN ELSA WIDDING, BESKYDDAR DET KRIMINELLA UTIFRÅN ENORMA EKONOMISKA INCITAMENT PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

 

FÖR DETTA FINNS INGET STÖD ALLA I SVENSK GRUNDLAG REGERINGSFORMEN, BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATT ÄGS AV ER DELGIVNA DENNA DELGIVNING

 

 

Noteras ska också att i november 2020 i Portugal i portugisisk domstol, 2 fastställande domar som fastställde att PCR TESTERNA icke är vetenskapliga och icke är tillförlitliga

https://www.transcend.org/tms/2020/11/portuguese-court-rules-pcr-tests-as-unreliable-unlawful-to-quarantine-people/

 

https://www-dgsi-pt.translate.goog/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=pt&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=sv

 

 

 

Noteras särskilt;

 

”Det som verkligen är häpnadsväckande är att de flesta nationer i världen under 2017 och 2018 plötsligt började distribuera otaliga covid-19-testkit.   Ett år före pandemin staplade alla länder PCR-testkit på hög, testkit som skulle användas under pandemin.”

 

Läs mer

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/07/06/sveriges-regering-fakta-och-bevis-om-injektionerna-och-pcr-test-bedrageriet-sverige-granskas-2023-07-06/

 

 

Läs mera om domarna i Portugal här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/07/23/riksaklagare-petra-lundh-varfor-beskyddar-riksaklagaren-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-pcr-test-bedrageriet-2022-07-23/

 

 

Läs på

 

Patientsäkerhetslag (2010:659)
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/#K6

 

Patientlag (2014:821)
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821/#K3

 

Nürnbergkonventionen
https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnbergkonventionen

 

Helsingforsdeklarationen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Helsingforsdeklarationen

 

Terror
https://sv.wikipedia.org/wiki/Terror

 

Socialminister Jacob Forssmed HÖGFÖRRÄDERIET

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/28/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-allt-borjade-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-hela-korthuset-faller-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-sverige/

 

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/28/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-allt-borjade-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-hela-korthuset-faller-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-sverige/

 

 

Regeringsformen är den mest grundläggande av våra fyra grundlagar. Regeringsformen beskriver hur landet ska styras och skyddet för alla medborgares fri- och rättigheter.

https://www.riksdagen.se/sv/sa-fungerar-riksdagen/demokrati/sveriges-grundlagar-och-riksdagsordningen/

 

 

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152/

 

 

Sveriges regering och Sveriges riksdag och deras medlöpare bedriver tillsammans med främmande makt WHO TERROR & BIOVAPEN KRIG AGENDA mot nationen Sveriges Folk, inget stöd för det i svensk grundlag Regeringsformen

Läs om

HÖGFÖRRÄDERIE

https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

 

Sveriges regering och Sveriges riksdag och deras medlöpare bedriver STATSTERRORISM , BIOTERRORISM OCH TERROR mot sitt egna folk, inget stöd för det i svensk grundlag Regeringsformen

Läs om

Terroristbrottslag (2022:666)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/terroristbrottslag-2022666_sfs-2022-666/

 

Massor av synnerligen mycket allvarliga brott utifrån Brottsbalken presteras och levereras av dessas ovan omnämnda

Läs mera

Brottsbalk (1962:700)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700/

 

Rättighetsstadgan — Rättighetsstadgan med förklaringar

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/13/rattighetsstadgan-rattighetsstadgan-med-forklaringar-sverige-granskas-2023-08-13/

 

 

EFFEKTERNA AV PCR TEST BEDRÄGERIET ÄR DÖDLIGA

Toppfysiker BEVISAR Covid-injektionerna orsakade 17 miljoner dödsfall över hela världen

https://futurenews.news/watch?id=659b70ab1825809f5182406d

 

Häpnadsväckande 17 miljoner dödsfall efter utrullning av covid-vaccin

https://brightlightnews.com/staggering-17-million-deaths-after-covid-vaccine-rollout-drs-denis-rancourt-marine-baudin-jeremie-mercier/

 

FDA vet att Pfizers mRNA-injektioner är tekniker för genredigering

Genom att felaktigt kalla injicerbara tekniker för genredigering för ”vacciner” har Pfizer, FDA och NIH medvetet ljugit för det amerikanska folket och världens civilbefolkning. Gör inga misstag, detta är kriminellt.

https://karenkingston.substack.com/p/did-the-fda-know-that-pfizers-mrna?

 

 

 

 

 

 

SPADER ESS

 

  • MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de sk ”vaccinerna” som marknadsförts planerat kriminellt utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament som vanliga vaccin
  • Kom ihåg särskilt; begreppet vaccin finns inte definierat i svensk lagstiftning

 

Noteras särskilt, citat

Maskinöversättning av mycket viktig artikel, läs hela, citat

Bayer-chefen säger att Covid-mRNA-injektionerna är ”genterapi” som felaktigt marknadsförs som ”vacciner”

 

Stefan Oelrich, presidenten för Bayers läkemedelsdivision, medgav för internationella ”experter” under en nyligen genomförd globalistisk hälsokonferens att båda mRNA (messenger RNA) ”vaccinerna” från Pfizer-BioNTech och Moderna inte alls är vacciner, utan snarare ”cell”. och genterapi”-injektioner i förklädnad.

 

 Vid världshälsomötet nyligen, som ägde rum i Berlin den 24-26 oktober, fick 6 000 deltagare från 120 länder höra Oelrich säga detta. De fick också höra honom förklara att om dessa injektioner hade marknadsförts som vad de faktiskt är, så hade de flesta förmodligen avvisat dem. ”Vi tar verkligen det språnget [för att driva innovation] – vi som företag, Bayer – inom cell- och genterapier … i slutändan är mRNA-vaccinerna ett exempel på den cell- och genterapin, sa Oelrich.

 

”Jag gillar alltid att säga: om vi hade undersökt offentligt för två år sedan – ”skulle du vara villig att ta en gen- eller cellterapi och injicera den i din kropp?” – vi skulle förmodligen ha haft 95 % avslag.”

 

Den enda anledningen till att det har varit någon ”framgång” överhuvudtaget när det gäller att få massorna att kavla upp ärmarna är att Big Pharma kom undan med att ljuga för allmänheten om vad dessa saker är och vad de förment gör.

 

Covid ”vacciner” programmerar om människors kroppar för att bli en ny AI-driven slavras

 

Läs mer

https://www.afinalwarning.com/572102.html

 

 

 

 

KLÖVER ESS

                   

                    *Informerat samtyckes bedrägeriet

Ja du läser enklast återigen vad som delges i den delen i SPADER ESS, då bör du förstå, ingen djupare förklaring i den delen här, men det finns en Italiensk dom som riksdagsledamot Elsa Widding kommer ha stor nytta av i denna del, det tar vi i det erbjudna ZOOM mötet.

 

                    Sätt dig in i PATIENTLAG 3 och 4 kap. och Patientsäkerhetslag

 

 

 

 

 

RUTER ESS

 

                    *Informations och upplysningsplikts bedrägeriet

                   

Staten Sverige, de ovan omnämnda och deras medlöpare har varit partiska till fördel för WHO TERROR AGENDAN, BIOVAPEN KRIGET och dessa planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament och inte säkerställt vad svensk grundlag Regeringsformen ger vid handen, dessa har gått globalisternas ärende och är del i den globalistiska planen, de skulle varit enligt svensk grundlag Regeringsformen opartiska, sakliga och objektiva och åtföljt svensk lag., men bevisligen har det inte utfört sitt uppdrag för svenska folket.

 

Men så har bevisligen inte varit, dessa ovan omnämnda representerar inte Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenter, dessa ovan omnämnda är delaktiga i och medskyldiga till HÖGFÖRRÄDERI och planerat kriminellt det värsta Folkmordet i mänsklighetens historia.

 

 

 

Dessutom vad som utöver detta är allmänt känt, det finns ytterligare avtal mellan Sveriges regering och SKR innan avtalet nedan, alltså innan avtalet nedan, som ger vid handen att 1500:- per PCR test då stimulerar alla Sveriges 21 regioner till att testa för att sätta skräck och rädsla i nationen Sveriges Folk, vi har begärt ut detta tidigare avtal från Socialdepartementen eftersom det inte går att finna via SKR s hemsida. Det kommer förmodligen oss tillhanda denna vecka.

 

Staten kommer fortsatt att ersätta regionerna med ett schablonbelopp om 1 100 kronor per PCR-test

 

 

Marie Morell & Lena Hallengren

 

Staten kommer fortsatt att ersätta regionerna med ett schablonbelopp om 1 100 kronor per PCR-test och 300 kronor per antigentest (även kallat snabbtest). Regionerna åtar sig att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad avser testning för covid-19. Regeringen avsätter även 350 miljoner kronor för till exempel smittspårning för första halvåret 2022.

 

Läs mer

https://skr.se/skr/tjanster/pressrum/nyheter/nyheterarkiverade/arkiveradenyheter/nyaoverenskommelseromvaccineringochtestning.60391.html

 

 

 

 

Fakta och bevis

Det kriminella planerade utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET har kostat skattebetalarna minst 26-30 miljarder och fortfarande pågår trots vad som är allmänt känt sedan 2020-07-21 i Folkhälsomyndighetens egna Vägledningar som ger vid handen, citat

 

”Den PCR-teknik som används i tester för att påvisa virus kan inte skilja mellan virus som kan infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan dessa tester inte användas för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

 

 

PDF filen finns också här att laddas ner

https://www.jottacloud.com/s/27168a5b0cc034940b890f08c8131c96505

 

 

Finns också här att läsa, på en enda sida, om du inte orkar läsa PDF filen

https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2/thumbs

 

 

 

 

 

BONUS INFORMATION

Noteras särskilt av er delgivna denna delgivning, publicerat 2024-01-23 av den förmodligen främste i världen inom sitt spetsspecialist sakkunnighetsområde Karen Kingston, opartisk, saklig, objektiv och med synnerligen högsta trovärdighet, maskinöversättning, citat

 

Pfizers immunitet är en illusion. Förundersökningsdatum beställt för Texas vs Pfizer stämningsansökan

Pfizer är stämd. Detta är inte imaginärt. Här är varför Pfizers immunitetsargument är bedrägligt felaktiga och varför andra stater, offer och investerare kan stämma Pfizer för att ha bedragit dem.

 

Läs mer och sprid vidare till alla riksdagsledamöter i Sveriges riksdag och alla ministrar i Sveriges regering

https://karenkingston.substack.com/p/pfizers-immunity-is-delusional-pretrial?

 

 

 

Återkoppla mycket skyndsamt dock senast 2024-01-30

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu