• Arkiv

Socialutskottet Sveriges riksdag HÖGFÖRRÄDERIET — Socialminister Jacob Forssmed, Socialutskottet, Sveriges riksdag med flera medlöpare i HÖGFÖRRÄDERIET…… — SVERIGE GRANSKAS 2024 01 30

 

 

Socialminister Jacob Forssmed, Socialutskottet,  Sveriges riksdag med flera medlöpare i HÖGFÖRRÄDERIET…… — SVERIGE GRANSKAS 2024 01 30

 

 

Till denna delgivning är bifogat PDF fil, du finner den här

 

ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET HELA KORTHUSET FALLER MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET 2023 12 28 f

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2024/01/ALLT-B%C3%96RJADE-MED-DET-PLANERADE-KRIMINELLA-PCR-TEST-BEDR%C3%84GERIET-HELA-KORTHUSET-FALLER-MED-DET-PLANERADE-KRIMINELLA-PCR-TEST-BEDR%C3%84GERIET-2023-12-28-f.pdf

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 30 januari 2024 14:43

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia: ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘mailto:[email protected]’ <mailto:[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: Socialminister Jacob Forssmed, Socialutskottet, Sveriges riksdag med flera medlöpare i HÖGFÖRRÄDERIET…… — SVERIGE GRANSKAS 2024 01 30
Prioritet: Hög

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är offentligt publicerad här

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS delger 2024-01-30 delgivning till

 

Socialminister Jacob Forssmed, Socialutskottet i Sveriges riksdag, alla politiska partierna i Sveriges riksdag, alla gruppledarna för de politiska partierna i Sveriges riksdag och riksdagsledamot Elsa Widding(oberoende partilös)

 

PCR TEST BEDRÄGERIET FÄLLER HELA KORTHUSET

 

HELA KORTHUSET FALLER SAMMAN TOTALT; det började med det kriminella planerade utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som fått DÖDLIGA effekter – SVERIGE GRANSKAS 2024-01-30

 

Denna delgivning ska i laga ordning registreras av registrator, begär dagboksblad/ diarieförteckning med vändande epost till [email protected] , [email protected] och [email protected] med vändande epost och därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren av ärendet

 

 

 

2024-01-30

 

HJÄRTEFRÅGA FÖR NATIONENS SVERIGES FOLK; DET KRIMINELLA PLANERADE PCR TEST BEDRÄGERIET, SOM FÄLLER HELA KORTHUSET, ingen har offentligt bevisat det motsatta, trots att detta pågått sedan 2020-07-21 enligt fakta och bevis från Folkhälsomyndigheten i deras egna Vägledningar. Alltså beskyddas detta kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET som fått dödliga effekter för mänskligheten och nationen Sveriges Folk av Sveriges riksdags alla politiska partierna och riksdagsledamot Elsa Widding, före valet 2022 och efter valet 2022, har du/ni annan uppfattning äger du/ni BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta mycket skyndsamt, dock senast 2024-02-06.

 

BEGÄRAN OM ZOOM MÖTE MYCKET SKYNDSAMT

Vi begär härmed om ZOOM MÖTE i utvecklingens tecken med riksdagsledamot Elsa Widding(oberoende partilös), Socialutskottets ordförande Christian Carlsson (KD) och vice ordförande Fredrik Lundh Sammeli (S) mycket skyndsamt om det planerade kriminella utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som kostat skattebetalarna minst 26-30 miljarder och fortfarande pågår.

 

Det är synnerligen av största vikt att nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljarna får fullständig insyn i denna HJÄRTEFRÅGA för nationen Sveriges Folk om varför ni delgivna fortsätter att beskydda det kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET utifrån de fakta och bevis som ni sedan tidigare är delgivna.

 

 

Vi har FACIT, utifrån fakta och bevis, vi är ass professor, molekylärbiolog, läkare doktorn Björn Hammarskjöld, Emil Borg och undertecknad, som inser att HJÄRTEFRÅGAN för nationen Sveriges Folk, den förmodligen viktigaste i Sveriges historia,  det kriminella planerade utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERI, som fäller hela KORTHUSET, därav begärt ZOOM MÖTE i utvecklingens tecken med riksdagsledamot Elsa Widding(oberoende partlös), Socialutskottets ordförande Christian Carlsson (KD) och vice ordförande Fredrik Lundh Sammeli (S).

 

Du/ni läser mer i den delen i bifogade PDF filen ALL BÖRJADE MED….

 

 

Nationen Sveriges Folk är berättigade till svar på varför ni fortsätter att beskydda det kriminella planerade utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, som fortfarande pågår, och som kostat skattebetalarna minst 26-30 miljarder, och tillåts fortsätta i Sverige mot skattebetalarna.

 

 

BEGÄR MYCKET SKYNDSAMT SVAR I FRÅGA OM BEGÄRT ZOOM MÖTE, DOCK SENAST 2024-02-06

Vänligen i denna del begäran om ZOOM MÖTE mycket skyndsamt, svar dock senast 2024-02-06, så att vi tillsammans kan komma överens om ZOOM MÖTES tid mycket skyndsamt i denna HJÄRTEFRÅGA för nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalarna och väljarna.

 

 

VARFÖR BESKYDDAR RIKSDAGSLEDAMOT ELSA WIDDING OCH ALLA DE POLITISKA PARTIERNA I SVERIGES RIKSDAG DET KRIMINELLA PLANERADE PCR TEST BEDRÄGERIET SOM BEVISLIGEN FÄLLER HELA KORTHUSET?

 

Till er delgivna denna delgivning, som uppenbart är, beskyddar alla politiska partierna, alla riksdagsledamöterna, i Sveriges riksdag och Sveriges regering, före valet 2022 och efter valet 2022, med flera medlöpare det kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET, ingen av dessa omnämnda har OFFENTLIGT bevisat det motsatta, således erkända fakta och notoriskt faktum, tills motsatsen är offentligt bevisat.

 

 

Allt började med det kriminella planerade utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, som fått DÖDLIG effekt på mänskligheten och nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljarna, som kostat skattebetalarna minst 26-30 miljarder, och fortfarande pågår, du/ni läser mer i den delen i den bifogade PDF filen ALLT BÖRJADE MED…..

 

Har du/ni annan uppfattning äger du/ni bevisbördan att bevisa det motsatta  OFFENTLIGT mycket skyndsamt, dock senast 2024-02-06

 

Effekterna efter det kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET är DÖDLIGA för mänskligheten och nationen Sveriges Folk, delger ytterligare mera i den delen här nedan till er delgivna.

 

 

Publicerat 2024-01-28, sanningen går inte att STOPPA, fakta och bevis, läs hela artikeln och SE VIDEON, sprid vidare till alla riksdagsledamöter och såklart nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare, som du/ni ska tjäna och betjäna utifrån att du/ni är fullständigt skattefinansierade och alla makt i Sverige utgår från folket, maskinöversättning, citat

BREAKING–Peergranskad publikation kräver globalt moratorium för COVID-19-vaccination

Huvudförfattaren förklarar varför mRNA aldrig borde ha godkänts för användning på människor

 

Jag har slagits av överflödet av artiklar som avslöjar fruktansvärda, allvarliga biverkningar efter COVID-19-vaccination inklusive sjukhusvistelse och dödsfall, men någonstans i tidningen infogar författarna en gratis marknadsföring som ”vaccination har räddat miljontals liv” eller ”fördelarna med vaccination överväger fortfarande riskerna.” Dessa fraser kommer utan bevis eller stöd, verkar malplacerade, och jag undrar om de är infogade för att få institutionellt godkännande för inlämning eller genom design används för att komma förbi partiska redaktionella styrelser och granskare som vill hålla den falska ”säkra och effektiva” berättelsen flytande i den medicinska litteraturen.

 

Jag satte mig ner med huvudförfattaren och epidemiologen M. Nathaniel Mead, MSc, för att diskutera hans senaste publikation med titeln COVID-19 mRNA Vaccines: Lessons Learned from the Registrational Trials and Global Vaccination Campaign och publicerades i den PUBMED-listade tidskriften CUREUS.

 

Med 293 referenser och detaljerade analyser drar Mead et al slutsatsen att vacciner aldrig borde ha använts på barn och att regeringar över hela världen i nuläget bör stoppa vaccinering i alla åldersgrupper. Författarna visar att vaccinerna varken är säkra eller effektiva. Här är ett utdrag ur sammanfattningen:

 

Läs mer

https://petermcculloughmd.substack.com/p/breaking-peer-reviewed-publication?

 

 

 

 

Slovakiens premiärminister bryter tystnaden om COVID-19-vaccindödsfall och Pfizer-avtal

”Du kan vrida och vända det som du vill eftersom du inte vet någonting förutom att inte respektera andra människors åsikter. Det här är tredje veckan vi pratar om straffrätt.” Premiärminister Robert Fico

 

Nyligt publicerat, det sprider sig över hela världen, fakta och bevis om att det finns grund till att omedelbart STOPPA DÖDAR INJEKTIONERNA, ”vaccinerna”/ biovapen kriget mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljarna med de så kallade ”vaccinerna”/biovapen, läs hela artikeln, se videon — och sprid vidare till alla folkvalda i Sveriges riksdag och skattebetalarna/väljarna –  maskinöversättning, citat

 

Slovakiens premiärminister bryter tystnaden om COVID-19-vaccindödsfall och Pfizer-avtal

”Du kan vrida och vända det som du vill eftersom du inte vet någonting förutom att inte respektera andra människors åsikter. Det här är tredje veckan vi pratar om straffrätt.” Premiärminister Robert Fico

 

26 januari 2024: Slovakiens premiärminister Robert Fico höll nyligen ett brutalt ärligt och kraftfullt tal inför parlamentet, där han sade

 

”Vi har haft 21 000 dödsfall, som vi tillskriver inkompetensen hos våra regeringar sedan 2020. Att regera och bara fokusera på ekonomiska fördelar och naturligtvis att buga inför läkemedelsföretagen från vilka de har köpt enorma mängder onödiga medicinska förnödenheter och vacciner.” – Slovakiens premiärminister Robert Fico

 

 

Läs mer, se videon och sprid vidare, ta ditt samhällsansvar om du/ni har något civilkurage och STOPPA DESSA SKADAR OCH DÖDAR ”VACCINERNA” / BIOVAPEN

https://karenkingston.substack.com/p/slovak-prime-minister-is-breaking?

 

https://merylnass.substack.com/p/slovak-prime-minister-wants-to-reveal?

 

https://www.vikendi.net/2024/01/26/slovak-prime-minister-wants-to-reveal-the-truth-about-covid-vaccine-damage-and-the-pfizer-deal/

 

https://expose-news.com/2024/01/30/slovakia-prime-minister-launches-investigation/

 

https://odysee.com/@%C4%8Cesk%C3%BDList:7/fico-vyhl%C3%A1sil-v%C3%A1lku-covidiotismu-a:0

 

 

 

 

Påminner er alla delgivna om att det finns människovänliga politiker med civilkurage och samhällsansvar, som värnar om mänskligheten, sanningen och verkligheten, en som särskilt är tillhörande den skaran är EU-parlamentarikern Christine Anderson, se videon och läs artikeln, maskinöversättning, citat

 

”Go to Hell”: Modig EU-politiker levererar ett fördömande budskap till de globala tyrannerna

”Du hör hemma bakom galler. Du kanske till och med ruttnar i helvetet för allt jag bryr mig om just nu för det är precis vad du förtjänar om du säljer ut folket.”

 

https://vigilantfox.substack.com/p/go-to-hell-brave-eu-politician-delivers

 

 

 

2024-01-30 läs hela artikeln, se video, maskinöversättning, citat

…pandemisk hälsopolitik och COVID-19 mRNA-injektioner aldrig handlade om folkhälsa och säkerhet, utan snarare ett sätt att artificiellt inducera nya genetiska sjukdomar och skapa nya multimiljarddollarmarknader.

https://karenkingston.substack.com/p/texas-japan-pandemic-treaties-and?

 

 

 

2024-01-30 maskinöversättning, citat

Tucker Carlson varnar för de sanna motiven bakom den globalistiska agendan

 

I en diskussion på scen med Jordan Peterson tog Carlson upp en viktig punkt när det gäller debatten om överbefolkning. När det finns ett skadedjur, t.ex. möss eller kackerlackor, är lösningen på problemet att döda dem. Carlson följde denna logik och föreslog att när globala organisationer som World Economic Forum menar att människor är problemet, så måste det avsedda målet också vara detsamma.

 

Läs hela artikeln och se videon

https://vigilantfox.substack.com/p/tucker-carlson-warns-against-the

 

 

 

Fakta och bevis, publicerat 2024-01-30, läs hela artikeln, maskinöversättning, citat

Ingen tvekan om det: COVID-vaccinerna ORSAKER demens

Läs hela artikeln

https://kirschsubstack.com/p/no-doubt-about-it-the-covid-vaccines?

 

 

 

Se också dessa videos

Ni bör se dessa bägge videos, om effekterna efter det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET, ett enormt gigantisk bedrägeri som fäller hela KORTHUSET;

 

Truth Science & Spirit Covid 19 Nanotech & Synthetic Biology Bioweapons Ep 3: Convo w Karen Kingston

 

https://rumble.com/v46q6yr-truth-science-and-spirit-covid-19-nanotech-and-synthetic-biology-bioweapons.html

 

 

 

Truth Science and Spirit Avsnitt 4: The Reality of Shedding

 

https://rumble.com/v48pis6-truth-science-and-spirit-episode-4-the-reality-of-shedding.html

 

 

 

 

 

Allmänheten, skattebetalarna, vårdkonsumenterna, nationen Sveriges Folk och barn är berättigade till mycket skyndsam hantering med högsta PRIORITET utifrån att allmänheten finansierar ert MAKTMISSBUK och beskyddande av kriminell planerad BEDRÄGERI verksamhet utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament som det inte finns något stöd alls för i svensk grundlag Regeringsformen

 

 

 

BETÄNK SÄRSKILT FÖLJANDE BEVIS/ FAKA SOM ALLMÄNHETEN BESITTER, 4 ESS, ENLIGT FÖLJANDE

 

 

HJÄRTER ESS

 

  • PCR TEST BEDRÄGERIET UTIFRÅN FAKTA OCH BEVIS FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS EGNA VÄGLEDNINGAR AV 2020 07 21 SOM DELGIVITS ER SEDAN TIDIGARE

Repetition

Fakta och bevis från Folkhälsomyndigheten om PCR TEST BEDRÄGERIET som kostat skattebetalarna 26-30 miljarder

 

 

Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell undanhöll och underlät avsiktligt att informera och upplysa allmänheten om  fakta och bevis som publicerades redan 2020-07-21, läs den bifogade PDF filen Vägledning ……………..2020-07-21

 

 

Fakta och bevis

 

Läs bifogade PDF filen, som bevisar fullt ut vad sakkunnighets myndigheten Folkhälsomyndigheten fastställde redan 2020-07-21 i deras egna Vägledningar till Sveriges 21 Regioner

 

 

”Den PCR-teknik som används i tester för att påvisa virus kan inte skilja mellan virus som kan infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan dessa tester inte användas för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

 

 

PDF filen finns också här att laddas ner

https://www.jottacloud.com/s/27168a5b0cc034940b890f08c8131c96505

 

 

Finns också här att läsa, på en enda sida, om du inte orkar läsa PDF filen

https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2/thumbs

 

 

 

 

Frågeställning

Varför undanhölls detta av  Anders Tegnell /Folkhälsomyndigheten och Sveriges alla 21 Regioner gentemot allmänheten,  skattebetalarna och nationen Sveriges Folk och barn och varför undanhålls detta av Anders Tegnell/Folkhälsomyndigheten, Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare  fortfarande av gentemot allmänheten utifrån att detta PCR TESTEST BEDRÄGERIET är finansierat med skattemedel, 26-30 miljarder, och är av synnerligen mycket stort allmänt intresse för allmänheten?

 

 

VARFÖR DEBATTATERAS DETTA INTE I SVERIGES RIKSDAG, FÖRE VALET 2022 ELLER EFTER VALET 2022, AV NÅGON RIKSDAGS LEDMOT, ALLA BESKYDDAR PCR TEST BEDRÄGERIET, ELLER HUR?

 

 

ALLA POLITISKA PARTIERNA I SVERIGES RIKSDAG, ÄVEN DEN PARTILÖSE RIKSDAGSLEDAMOTEN ELSA WIDDING, BESKYDDAR DET KRIMINELLA UTIFRÅN ENORMA EKONOMISKA INCITAMENT PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

 

FÖR DETTA FINNS INGET STÖD ALLA I SVENSK GRUNDLAG REGERINGSFORMEN, BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATT ÄGS AV ER DELGIVNA DENNA DELGIVNING

 

 

Noteras ska också att i november 2020 i Portugal i portugisisk domstol, 2 fastställande domar som fastställde att PCR TESTERNA icke är vetenskapliga och icke är tillförlitliga

https://www.transcend.org/tms/2020/11/portuguese-court-rules-pcr-tests-as-unreliable-unlawful-to-quarantine-people/

 

https://www-dgsi-pt.translate.goog/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=pt&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=sv

 

 

 

Noteras särskilt;

 

”Det som verkligen är häpnadsväckande är att de flesta nationer i världen under 2017 och 2018 plötsligt började distribuera otaliga covid-19-testkit.   Ett år före pandemin staplade alla länder PCR-testkit på hög, testkit som skulle användas under pandemin.”

 

Läs mer

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/07/06/sveriges-regering-fakta-och-bevis-om-injektionerna-och-pcr-test-bedrageriet-sverige-granskas-2023-07-06/

 

 

Läs mera om domarna i Portugal här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/07/23/riksaklagare-petra-lundh-varfor-beskyddar-riksaklagaren-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-pcr-test-bedrageriet-2022-07-23/

 

 

Läs på

 

Patientsäkerhetslag (2010:659)
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/#K6

 

Patientlag (2014:821)
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821/#K3

 

Nürnbergkonventionen
https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnbergkonventionen

 

Helsingforsdeklarationen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Helsingforsdeklarationen

 

Terror
https://sv.wikipedia.org/wiki/Terror

 

Socialminister Jacob Forssmed HÖGFÖRRÄDERIET

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/28/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-allt-borjade-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-hela-korthuset-faller-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-sverige/

 

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/28/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-allt-borjade-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-hela-korthuset-faller-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-sverige/

 

 

Regeringsformen är den mest grundläggande av våra fyra grundlagar. Regeringsformen beskriver hur landet ska styras och skyddet för alla medborgares fri- och rättigheter.

https://www.riksdagen.se/sv/sa-fungerar-riksdagen/demokrati/sveriges-grundlagar-och-riksdagsordningen/

 

 

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152/

 

 

Sveriges regering och Sveriges riksdag och deras medlöpare bedriver tillsammans med främmande makt WHO TERROR & BIOVAPEN KRIG AGENDA mot nationen Sveriges Folk, inget stöd för det i svensk grundlag Regeringsformen

Läs om

HÖGFÖRRÄDERIE

https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

 

Sveriges regering och Sveriges riksdag och deras medlöpare bedriver STATSTERRORISM , BIOTERRORISM OCH TERROR mot sitt egna folk, inget stöd för det i svensk grundlag Regeringsformen

Läs om

Terroristbrottslag (2022:666)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/terroristbrottslag-2022666_sfs-2022-666/

 

Massor av synnerligen mycket allvarliga brott utifrån Brottsbalken presteras och levereras av dessas ovan omnämnda

Läs mera

Brottsbalk (1962:700)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700/

 

Rättighetsstadgan — Rättighetsstadgan med förklaringar

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/13/rattighetsstadgan-rattighetsstadgan-med-forklaringar-sverige-granskas-2023-08-13/

 

 

EFFEKTERNA AV PCR TEST BEDRÄGERIET ÄR DÖDLIGA

Toppfysiker BEVISAR Covid-injektionerna orsakade 17 miljoner dödsfall över hela världen

https://futurenews.news/watch?id=659b70ab1825809f5182406d

 

Häpnadsväckande 17 miljoner dödsfall efter utrullning av covid-vaccin

https://brightlightnews.com/staggering-17-million-deaths-after-covid-vaccine-rollout-drs-denis-rancourt-marine-baudin-jeremie-mercier/

 

FDA vet att Pfizers mRNA-injektioner är tekniker för genredigering

Genom att felaktigt kalla injicerbara tekniker för genredigering för ”vacciner” har Pfizer, FDA och NIH medvetet ljugit för det amerikanska folket och världens civilbefolkning. Gör inga misstag, detta är kriminellt.

https://karenkingston.substack.com/p/did-the-fda-know-that-pfizers-mrna?

 

 

 

 

 

 

SPADER ESS

 

  • MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de sk ”vaccinerna” som marknadsförts planerat kriminellt utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament som vanliga vaccin
  • Kom ihåg särskilt; begreppet vaccin finns inte definierat i svensk lagstiftning

 

Noteras särskilt, citat

Maskinöversättning av mycket viktig artikel, läs hela, citat

Bayer-chefen säger att Covid-mRNA-injektionerna är ”genterapi” som felaktigt marknadsförs som ”vacciner”

 

Stefan Oelrich, presidenten för Bayers läkemedelsdivision, medgav för internationella ”experter” under en nyligen genomförd globalistisk hälsokonferens att båda mRNA (messenger RNA) ”vaccinerna” från Pfizer-BioNTech och Moderna inte alls är vacciner, utan snarare ”cell”. och genterapi”-injektioner i förklädnad.

 

 Vid världshälsomötet nyligen, som ägde rum i Berlin den 24-26 oktober, fick 6 000 deltagare från 120 länder höra Oelrich säga detta. De fick också höra honom förklara att om dessa injektioner hade marknadsförts som vad de faktiskt är, så hade de flesta förmodligen avvisat dem. ”Vi tar verkligen det språnget [för att driva innovation] – vi som företag, Bayer – inom cell- och genterapier … i slutändan är mRNA-vaccinerna ett exempel på den cell- och genterapin, sa Oelrich.

 

”Jag gillar alltid att säga: om vi hade undersökt offentligt för två år sedan – ”skulle du vara villig att ta en gen- eller cellterapi och injicera den i din kropp?” – vi skulle förmodligen ha haft 95 % avslag.”

 

Den enda anledningen till att det har varit någon ”framgång” överhuvudtaget när det gäller att få massorna att kavla upp ärmarna är att Big Pharma kom undan med att ljuga för allmänheten om vad dessa saker är och vad de förment gör.

 

Covid ”vacciner” programmerar om människors kroppar för att bli en ny AI-driven slavras

 

Läs mer

https://www.afinalwarning.com/572102.html

 

 

 

 

KLÖVER ESS

                   

                    *Informerat samtyckes bedrägeriet

Ja du läser enklast återigen vad som delges i den delen i SPADER ESS, då bör du förstå, ingen djupare förklaring i den delen här, men det finns en Italiensk dom som riksdagsledamot Elsa Widding kommer ha stor nytta av i denna del, det tar vi i det erbjudna ZOOM mötet.

 

                    Sätt dig in i PATIENTLAG 3 och 4 kap. och Patientsäkerhetslag

 

 

 

 

 

RUTER ESS

 

                    *Informations och upplysningsplikts bedrägeriet

                   

Staten Sverige, de ovan omnämnda och deras medlöpare har varit partiska till fördel för WHO TERROR AGENDAN, BIOVAPEN KRIGET och dessa planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament och inte säkerställt vad svensk grundlag Regeringsformen ger vid handen, dessa har gått globalisternas ärende och är del i den globalistiska planen, de skulle varit enligt svensk grundlag Regeringsformen opartiska, sakliga och objektiva och åtföljt svensk lag., men bevisligen har det inte utfört sitt uppdrag för svenska folket.

 

Men så har bevisligen inte varit, dessa ovan omnämnda representerar inte Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenter, dessa ovan omnämnda är delaktiga i och medskyldiga till HÖGFÖRRÄDERI och planerat kriminellt det värsta Folkmordet i mänsklighetens historia.

 

 

 

Dessutom vad som utöver detta är allmänt känt, det finns ytterligare avtal mellan Sveriges regering och SKR innan avtalet nedan, alltså innan avtalet nedan, som ger vid handen att 1500:- per PCR test då stimulerar alla Sveriges 21 regioner till att testa för att sätta skräck och rädsla i nationen Sveriges Folk, vi har begärt ut detta tidigare avtal från Socialdepartementen eftersom det inte går att finna via SKR s hemsida. Det kommer förmodligen oss tillhanda denna vecka.

 

Staten kommer fortsatt att ersätta regionerna med ett schablonbelopp om 1 100 kronor per PCR-test

 

 

Marie Morell & Lena Hallengren

 

Staten kommer fortsatt att ersätta regionerna med ett schablonbelopp om 1 100 kronor per PCR-test och 300 kronor per antigentest (även kallat snabbtest). Regionerna åtar sig att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad avser testning för covid-19. Regeringen avsätter även 350 miljoner kronor för till exempel smittspårning för första halvåret 2022.

 

Läs mer

https://skr.se/skr/tjanster/pressrum/nyheter/nyheterarkiverade/arkiveradenyheter/nyaoverenskommelseromvaccineringochtestning.60391.html

 

 

 

 

Fakta och bevis

Det kriminella planerade utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET har kostat skattebetalarna minst 26-30 miljarder och fortfarande pågår trots vad som är allmänt känt sedan 2020-07-21 i Folkhälsomyndighetens egna Vägledningar som ger vid handen, citat

 

”Den PCR-teknik som används i tester för att påvisa virus kan inte skilja mellan virus som kan infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan dessa tester inte användas för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

 

 

PDF filen finns också här att laddas ner

https://www.jottacloud.com/s/27168a5b0cc034940b890f08c8131c96505

 

 

Finns också här att läsa, på en enda sida, om du inte orkar läsa PDF filen

https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2/thumbs

 

 

 

 

 

BONUS INFORMATION

Noteras särskilt av er delgivna denna delgivning, publicerat 2024-01-23 av den förmodligen främste i världen inom sitt spetsspecialist sakkunnighetsområde Karen Kingston, opartisk, saklig, objektiv och med synnerligen högsta trovärdighet, maskinöversättning, citat

 

Pfizers immunitet är en illusion. Förundersökningsdatum beställt för Texas vs Pfizer stämningsansökan

Pfizer är stämd. Detta är inte imaginärt. Här är varför Pfizers immunitetsargument är bedrägligt felaktiga och varför andra stater, offer och investerare kan stämma Pfizer för att ha bedragit dem.

 

Läs mer och sprid vidare till alla riksdagsledamöter i Sveriges riksdag och alla ministrar i Sveriges regering

https://karenkingston.substack.com/p/pfizers-immunity-is-delusional-pretrial?

 

 

 

Återkoppla mycket skyndsamt dock senast 2024-02-06

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu