• Arkiv

Region Västernorrland PÅMINNELSE OM ATT Det är hög tid att bryta tystnaden kring det som måste ses som det största medicinska och politiska bedrägeriet i mänsklighetens historia SVERIGE GRANSKAS 2024 03 26

 

 

Region Västernorrland PÅMINNELSE OM ATT Det är hög tid att bryta tystnaden kring det som måste ses som det största medicinska och politiska bedrägeriet i mänsklighetens historia

Bilagor bifogade till denna delgivning finner du här  

 

 

socialminister Jacob Forssmed — ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET & HELA KORTHUSET FALLER MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET — SVERIGE GRANSKAS 2023 12 28 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/28/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-allt-borjade-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-hela-korthuset-faller-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-sverige/

 

Det stora bedrägeriet: utan PCR-testerna ingen pandemi — av  Margareta Skantze  2024 02 13

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/02/14/det-stora-bedrageriet-utan-pcr-testerna-ingen-pandemi-av-margareta-skantze-2024-04-13/

 

 

In English here

The great deception: without the PCR tests no pandemic by Margareta Skantze 2024 02 13

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/02/14/the-great-deception-without-the-pcr-tests-no-pandemic-by-margareta-skantze-2024-02-13/

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 26 mars 2024 10:48

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Sara Sultan’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Torbjörn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: Region Västernorrland PÅMINNELSE OM ATT Det är hög tid att bryta tystnaden kring det som måste ses som det största medicinska och politiska bedrägeriet i mänsklighetens historia
Prioritet: Hög

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS och Ulf Bittner finns officiellt publicerad här

 

Region Västernorrland PÅMINNELSE OM ATT Det är hög tid att bryta tystnaden kring det som måste ses som det största medicinska och politiska bedrägeriet i mänsklighetens historia 

 

Region Västernorrland

Krister Bjermert, verksamhetschef regionledningsförvaltningens kansli

Mobilnummer: 072-534 81 01
E-postadress: [email protected]

 

Kopia för kännedom och åtgärd

Birgit Johansson, regionfullmäktiges ordf.

Bergkvist, Kjell. 1:e v ordf Kovland (C)

Jonsson, Joachim. 2:e v ordf Sundsvall (KD)

Glenn Nordlund, regionstyrelsens ordf.

Jan-Olov Häggström, regionfullmäktige ledamot

 

Åsa Bellander, regiondirektör 

Mobilnummer: 072-452 61 35
E-postadress: [email protected]

 

Maria Näsström, regiondirektörens chefssekreterare

Telefonnummer: 0611-800 80
E-postadress: [email protected]

 

Anders Sylvan, hälso- och sjukvårdsdirektör och biträdande regiondirektör 

Telefonnummer: 0611-802 30
E-postadress: [email protected]

 

Kristina Mårtensson, områdesdirektör länssjukvårdsområde psykiatri och habilitering

Telefonnummer: 060-18 16 25
Mobilnummer: 070-191 69 19
E-postadress: [email protected]

 

Caroline Herlin, områdesdirektör länssjukvårdsområde somatik

Telefonnummer: 060-18 10 97
E-postadress: [email protected] 

 

Anna-Lena Lundberg, områdesdirektör närsjukvårdsområde norr

Telefonnummer: 0660-29 27 44
Mobilnummer: 070-258 82 00
E-postadress: [email protected]

 

Agneta Nordlander, områdesdirektör närsjukvårdsområde väster

Mobilnummer: 070-191 87 90
E-postadress: [email protected]

 

Roger Westerlund, områdesdirektör närsjukvårdsområde söder 

Telefon: 060-18 18 67
E-postadress: [email protected]

 

Annri V Thimstrand, tandvårdsdirektör

Telefonnummer: 060-18 25 52
E-postadress: [email protected]

 

Magnus Kristiansson, förvaltningschef Rättspsykiatriska regionkliniken

Telefonnummer: 060-18 39 83
Mobilnr: 073-3651099
E-postadress: [email protected]

 

Sofia Pettersson, områdesdirektör patientsäkerhet, utveckling och forskning

Telefonnummer: 0611-800 70
Mobilnummer: 076-315 84 75
E-postadress: [email protected]

 

Ewa Klingefors, samordningsdirektör 

Telefonnummer: 0611-842 60
Mobilnummer: 073-069 86 64
E-postadress: [email protected]

 

Märta Molin, regional utvecklingsdirektör

Telefonnummer: 0611-802 74
Mobilnummer: 070-388 86 59
E-postadress: [email protected]

 

Dick Rytterdahl, ekonomidirektör

Telefonnummer: 0611-802 47
Mobilnummer: 073-088 45 18
E-postadress: [email protected]

Lena Laaksonen, HR-direktör

Telefonnummer: 0611- 800 50
E-postadress: [email protected]

 

Lars-Erik Marklund, kommunikationsdirektör

Telefonnummer: 0611-803 39
Mobilnummer: 070-237 43 63
E-postadress: [email protected]

 

Anette Hägglund Sundin, IT- och digitaliseringschef

Mobilnummer: 070-3999348
E-postadress: [email protected]

 

Maria Tempé, smittskyddsläkare

Telefonnummer: 060-13 52 42
E-postadress: [email protected]

 

Sara Sultan, regionjurist

 

Elina Backlund Arab, ordf. hälso- och sjukvårdsnämnden

[email protected]

telefon 073-077 24 69

 

Ann Holmström, vårdutvecklare stab hälso- och sjukvård

 

 

KOPIA FÖR KÄNNEDOM SOCIALDEPARTEMENTET OCH DÄR YTTERST ANSVARIGE MINISTER JACOB FORSSMED genom stabschef Tina Sahlén med flera underställda ministern, bl.a. rättschef/expeditionschef Andreas Krantz och Lars Hedengran

 

Denna delgivning ska i laga ordning registreras av registrator, begär i vändande epost dagboksblad och fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren av delgivningen till [email protected]

 

Sekretess prövning; ingen sekretess utifrån förfallet och underlåtenheten till att följa lag och säkerställa rättssäkerhet gentemot allmänheten är i synnerligen mycket stort allmänt intresse då Region Västernorrland är självstyrande under lagarna.

 

All kommunicering ska ske via epost till [email protected]

 

 

2024-03-26

 

 

PÅMINNELSE 1

Bästa Krister Bjermert och övriga delgivna denna delgivning

 

Undertecknad har sedan tidigare begärt ut beslut som berör beslutet om EGEN VÅRDS REMISS i regionfullmäktige, grundbeslutet och handlingar därikring, beslutat enligt Jan-Olov Häggström 2016, alltså OFFENTLIG HANDLING, som underlåtits utan stöd i lag delges undertecknad, begär att detta beslut i fullmäktige kommer undertecknad till del senast 17:00 denna dag.

 

Att underlåta och undanhålla OFFENTLIGA BEGÄRDA handlingar som allmänheten har begärt kan utgöra grund för allvarlig brottsmisstankar, särskilt allvarligt grundlagsbrott utifrån att uppsåt finnes, ekonomiska uppsåt, inom den självstyrande under lagarna Region Västernorrland, bevis bördan att bevisa det motsatta ägs av den självstyrande under lagarna Region Västernorrland och där då ytterst ansvarig arbetsgivaren och där regionfullmäktiges ordf. Birgit Johansson och regionstyrelsens ord. Glenn Nordlund mycket skyndsamt, dock senast 2024-04-03

 

 

PÅMINNELSE 2

Över mycket lång tid har den självstyrande under lagarna Region Västernorrland varit och är fullständigt upplysta och informerade om fakta, bevis och sanningen om det kriminella planerade utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

Alltså ett gigantisk BEDRÄGERI VERKSAMHET som är/var planerat tillsamman med främmande makt WHO TERROR AGENDAN för att försätta mänskligheten och nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljarna i SKRÄKC & RÄDSLA för att bana vägen för den endan lösningen ”vaccinerna”!

 

Alltså ”vaccinerna” som bevisligen är BIOVAPEN,, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av den självstyrande under lagarna Region Västernorrland och där arbetsgivaren dvs. ytterst ansvarig regionfullmäktiges ordf. Birgit Johansson och regionstyrelsens ordf. Glenn Nordlund.

 

Alltså vilket har begärts om sedan tidigare, men fullständig TYSTNAD RÅDER.

 

Alltså beskyddar både de anställda och arbetsgivaren tillsammans, dvs. är delaktiga i och medskyldiga till att vara delaktiga i planerad kriminell verksamhet utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament, alltså ENORMA EKONOMISKA INCITAMENT FINNES, således uppsåt finnes till BEDRÄGERI VERKSAMHET utan stöd i lag och därtill finnes uppsåt till HÖGFÖRRÄDERI, som blir effekten av ovan omnämnt, BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta ägs av den självstyrande under lagarna Region Västernorrland och där då ytterst ansvarige regionfullmäktiges ordf. Birgit Johansson och regionstyrelsens ordf. Glenn Nordlund, om så inte sker senast 2024-04-03 är det erkänt sakförhållande och notoriskt faktum som Birgit Johansson och Glenn Nordlund inte i laga ordning bestridit trots att dessa haft otaliga möjligheten att på anmodan göra.

 

Således finnes underlag för anmälan till rättsvårdande myndighet att både anställda och arbetsgivaren tillsammans är delaktiga i och medskyldiga till kriminellt planerad BERÄGERI VERKSAMHET.

 

Alltdså som också fått DÖDLIG utgång för mänskligheten och därtill är ett HÖGFÖRRÄDERI mot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenterna, och bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av de ovan omnämnda nämligen arbetsgivaren i den självstyrande under lagarna  Region Västernorrland, dock senast 2024-04-03.

 

BIOVAPEN KRIGET med ”vaccinerna” och övrigt omnämnt  mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk är därtill olaglig planerad kriminell bioterror verksamhet, därtill statsterror med mera mot den egna befolkningen, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av den självstyrande under lagarna Region Västernorrland och de som äger arbetsgivare ansvaret ovan omnämnda, dock senast 2024-04-03

 

Läs mer i de bifogade återigen bifogade filerna ALLT BÖRJADE MED….. och PCR bedrägeriet.

 

 

BONUS INFORMATION

Sanningen och verkligheten går inte att stoppa, men de sk ”vaccinerna”/biovapen går att STOPPA

 

Se videos

 

Publicerad för 2 dagar sedan

CV19 Vaxed och Unvaxed behöver behandling nu – Dr. Betsy Eads

https://rumble.com/v4kwxgi-cv19-vaxed-and-unvaxed-need-treatment-now-dr.-betsy-eads.html

 

 

BIOVAPEN KRIGET mot mänskligheten med PFIZER injektionerna skadar och dödar

https://rumble.com/v4khi48-project-veritas-aided-pfizer-genocide-spiked-story-over-fear-of-misdemeanor.html

 

 

Se också tidigare publicerat av SVERIGE GRANSKAS videos, videointervjuer, som styrker utifrån fakta, bevis, sanningen som delges av de främsta i världen på /inom sina spetsspecialist sakkunnighets områden

https://rumble.com/c/c-3348662

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med samhällsansvar och ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu