• Arkiv

Socialminister Jacob Forssmed om BIOVAPEN KRIGET mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk SVERIGE GRANSKAS 2024 03 26

 

Socialminister Jacob Forssmed  om BIOVAPEN KRIGET mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk  SVERIGE GRANSKAS 2024 03 26

 

Till denna delgivning har bifogats filer du finner dem här nedan

 

socialminister Jacob Forssmed — ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET & HELA KORTHUSET FALLER MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET — SVERIGE GRANSKAS 2023 12 28 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/28/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-allt-borjade-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-hela-korthuset-faller-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-sverige/

 

Det stora bedrägeriet: utan PCR-testerna ingen pandemi — av  Margareta Skantze  2024 02 13

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/02/14/det-stora-bedrageriet-utan-pcr-testerna-ingen-pandemi-av-margareta-skantze-2024-04-13/

 

Motion-till-riksdagen-av-Görel-Thurdin-1997-97-Demokrati-rättssäkerhet-och-myndighetsutövning

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/11/Motion-till-riksdagen-av-G%C3%B6rel-Thurdin-1997-97-Demokrati-r%C3%A4ttss%C3%A4kerhet-och-myndighetsut%C3%B6vning.pdf

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 26 mars 2024 20:31

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>

 

Kopia: ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ‘martin_private_law’ <[email protected]>; ‘Marie Jakobsson’ <[email protected]>; ‘Swebbtv’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Ulf Bejerstrand’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘hakanbergmark’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Torbjörn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Kalle Hellberg’ <[email protected]>; ‘Ann Hellberg’ <[email protected]>; ‘Gunnar SÖDERBERG’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘Sara Sultan’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘:[email protected]’ <:[email protected]>

 

Ämne: Socialminister Jacob Forssmed om BIOVAPEN KRIGET mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk SVERIGE GRANSKAS 2024 03 26
Prioritet: Hög

 

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS finns offentligt publicerad här

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER OM DELGIVNING TILL

SOCIALMINISTER

Jacob Forssmed

 

Riksdagsledamot Elsa Widding

 

Kopia för kännedom

Karen Kingston

[email protected]

 

 

Det är hög tid att bryta tystnaden kring det som måste ses som det största medicinska och politiska bedrägeriet i mänsklighetens historia

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS ska i laga ordning registreras av registrator, begär dagboksblad med vändande epost till [email protected]  och därtill fullständiga kontaktuppgifter på utsedd handläggare av minister Jacob Forssmed

 

2024-03-26

 

Mycket viktigt om PCR TEST BEDRÄGERIET utan informerat samtycke, detta bör vi alla engagera oss i och ställa staten Sverige mot väggen i

 

Det är hög tid att bryta tystnaden kring det som måste ses som det största medicinska och politiska bedrägeriet i mänsklighetens historia

 

 

Bästa socialminister Jacob Forssmed de fakta som redogöres om här nedan gäller förmodligen också Sverige, tills motsatsen är mycket skyndsamt motbevisad offentligt av minister Jacob Forssmed, dock senast 2024-04-03.

 

Alltså då utifrån det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET och att det är av synnerligen mycket stort allmänt intresse för nationen Sveriges Folk, skattebetarna, väljarna och vårdkonsumenterna och nu ännu mer fakta i ljuset av detta gigantiska BEDRÄGERIET framkommer.

 

Publicerat denna dag 2024-03-26 av Karen Kingston den förmodligen främste i världen inom sitt spetsspecialist sakkunnighets område. Därtill opartisk, saklig, objektiv och synnerligen med högsta trovärdighet, maskinöversättning, citat

 

 

Kina använde PCR-test med covid-19 för att samla in DNA från miljontals amerikaner

Rapporter från USA:s regering och underrättelsetjänster bekräftar att Kina använde PCR-test med covid-19 för att lagligt samla in DNA från amerikaner och miljontals vuxna och barn i 180 länder.

 

2021: Offentliggörande av användningen av PCR-test för ändamål som NIH-finansierad utländsk forskning

 

Den 26 oktober 2021 genomgick min son ett COVID-19 PCR-test i sin skola utan mitt samtycke. Jag undersökte omedelbart San Diego School Districts ”COVID-19-testprogram” och upptäckte att NIH finansierade testningen som ett ”forskningsprogram” som genomfördes av GenBody, ett sydkoreanskt diagnostikföretag för att samla DNA från amerikanska barn och sedan överföra deras genomdata till främmande nationer. Den 27 oktober 2021, på Stew Peters, sade jag upprepade gånger att min sons DNA samlades in och överfördes till en främmande nation som en del av en NIH-finansierad utländsk studie under sken av folkhälsosäkerhet. Se 5:20 – 8:15.

 

En rapport från USA:s underrättelsetjänst från 2021 bekräftar att COVID-19 PCR-testerna såldes av kinesiska företag för att samla in DNA från miljontals globala medborgare, inklusive amerikanska vuxna och barn. De genetiska data som samlades in med PCR-testerna skickades till China National GeneBank för Kinas globala genomiska övervakningssystem och forskning om genredigering av flera arter.

 

I betänkandet anges särskilt att Kina har kunnat använda mänskliga genetiska data för biometrisk övervakning och för att begå brott mot mänskligheten, inklusive utveckling av biovapen.

Slut citat

 

Se videon, läs hela texten och sprid vidare till alla skattebetalare

https://karenkingston.substack.com/p/china-used-covid-19-pcr-tests-to?

 

 

 

Bifogar 2 bifogade filer,, PCR bedrägeriet…., och ALLT BÖRJADE MED….., som delgivits om sedan tidigare men ingen åtgärd från minister Jacob Forssmed och riksdagsledamot Elsa Widding ännu i den delen. Alltså ingen offentligt debatt i Sveriges riksdag, som synes beskyddar således både minister Jacob Forssmed och riksdagsledamoten Elsa Widding utifrån enorma ekonomiska incitament det kriminella bedrägeriet, bevis bördan att bevisa det motsatta mycket skyndsamt ägs av dessa omnämnda som ska tjäna och betjäna skattebetarlana, väljarna och vårdkonsumenterna, dock senast 2024-04-03

 

 

UPPSÅT TILL ENORMA GIGANTISKA BROTTSMISSTANKAR FINNES BL.A. HÖGFÖRRÄDERI, bevis bördan att bevisa det motsatta OFFENTLIGT ägs av minister Jacob Forssmed och riksdagsledamot Elsa Widding mycket skyndsamt, dock senast 2024-04-03.

 

Alltså var i svensk grundlag Regeringsformen finner dessa bägge; minister Jacob Forssmed och riksdagsledamot Elsa Widding stöd för att beskydda detta gigantiska bedrägeri utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som iscensattes av FRÄMMANDE MAKT WHO och deras terror agenda tillsammans med bl.a. Sverige för att försätta mänskligheten i rädsla och skräck då i akt mening och syfte att bana vägen för de sk ”vaccinerna” som per definition är BIOVAPEN enligt bl.a. den förmodligen främste i världen den spetsspecialist sakkunnige Karen Kingston.

 

Att dessa bägge minister Jacob Forssmed och riksdagsledamot Elsa Widding kan säkerställa å staten Sveriges vägnar att Karen Kingston vittnar om detta ovan er delgivet inför Sveriges riksdag i direktsänd OFFENTLIG debatt och frågestund är i linje med och utifrån rättsstatsprinciperna en förutsättning då alla makt utgår från folket och skattebetalarna. Som alltså är finansiärer och uppdragsgivarna till dessa bägge ovan omnämnda som ska TJÄNA & BETJÄNA skattebetalarna intresse i första hand, har dessa bägge annan uppfattning äger de bevisbördan att OFFENTLIGT motbevisa detta mycket skyndsamt, dock senast 2024-04-03

 

 

Ministern och riksdagsledamoten ska mycket nogsamt genomläsa den bifogade filen Motion till riksdagen….., där fakta och bevis om hur dessa ska tjäna och betjäna deras uppdragsgivare skattebetalarna och väljarna, har dessa ovan omnämnda Jacob Forssmed och Elsa Widding annan uppfattning äger dessa bägge bevisbördan att bevisa det motsatta OFFENTLIGT mycket skyndsamt, dock senast 2024-04-03.

 

 

BONUSINFORMATION OM BIOVAPENKRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN

 

Se videointervjun och sprid den vidare, det finns behandlingar för de ”vaccinernade” och även de ovaccinerade som via shedding/överföring blivit ”smittade” av de ”vaccinerade”, behandlings protokoll från läkaren i videointervjun finns under intervjun, citat

 

CV19 Vaxed och Unvaxed behöver behandling nu – Dr. Betsy Eads

https://rumble.com/v4kwxgi-cv19-vaxed-and-unvaxed-need-treatment-now-dr.-betsy-eads.html

 

Här nedan citerat behandlingsprotokoll, citat

 

Dr. Betsy’s Post Vax Treatment Protocols here:
therealdrjudy.com: Recovery Protocol bundle
Detox Bundle- Ener DMG liquid 60 (dimethylglycine)

Dr Eads protocols:

Acute Symtoms: Ivermectin/HCQ
NAC/Glutathione
Humic/fulvic minerals
Bioactive immune support
Quercetin
Melatonin
Zinc
Copper
Vitamin D3
Vitamin C
Selenium
Budesonide inhaler
nattokinase
Hydrogen peroxide nasal wash or
Nanonist nasal/mouth spray
Zithromax/Doxycycline

Detox Bioweapon: HCQ/IVM- ivermectin.com
Interferon spray- rupharma.com
Iodine 12.5 mg
Chlorine dioxide- kvlabs.com
NAC/Glutathione
Quercetin
Selenium
Copper
Chromium/Berberine
Cardiocleans
Ener [email protected]
Humic/fulvic minerals
Nanomist
IV chelation therapy
Zeolite- www.life-enthusiast.com
Fenebendazole
Infrared sauna
Suramin- mahoneylive.com
nattokinase
Turn off 5G/block – bodyalign.com
Clean nutrition
Clean water, no GMO
Do not treat fever with advil/tylenol

Slut citat

 

 

Har du frågor eller om något är svårt att förstå vänligen återkoppla mycket skyndsamt

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med samhällsansvar och ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu