• Arkiv

Region Västernorrland är självstyrande under lagarna och är delaktiga i och medskyldiga till gigantiska planerade BEDRÄGERIER bl.a. det kriminella planerade utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET — SVERIGE GRANSKAS 2024 05 10

 

 

Region Västernorrland är självstyrande under lagarna och är delaktiga i och medskyldiga till gigantiska planerade BEDRÄGERIER bl.a. det kriminella planerade utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET — SVERIGE GRANSKAS 2024 05 10

 

 

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu av Björn Hammarskjöld 2024 05 04 

 

 https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/05/04/alla-modrna-injektioner-med-lnp-maste-stoppas-och-forbjudas-nu-av-bjorn-hammarskjold-2024-05-04/

 

 

Det stora bedrägeriet: utan PCR-testerna ingen pandemi — av  Margareta Skantze  2024 02 13

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/02/14/det-stora-bedrageriet-utan-pcr-testerna-ingen-pandemi-av-margareta-skantze-2024-04-13/

 

socialminister Jacob Forssmed — ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET & HELA KORTHUSET FALLER MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET — SVERIGE GRANSKAS 2023 12 28 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/28/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-allt-borjade-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-hela-korthuset-faller-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-sverige/

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 10 maj 2024 10:23

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Sara Sultan’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Torbjörn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>

 

Ämne: Region Västernorrland är självstyrande under lagarna och är delaktiga i och medskyldiga till gigantiska planerade BEDRÄGERIER …. SVERIGE GRANSKAS 2024 05 10
Prioritet: Hög

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är officiellt publicerad här

 

 

 

Region Västernorrland är självstyrande under lagarna och är delaktiga i och medskyldiga till gigantiska planerade BEDRÄGERIER bl.a. det kriminella planerade utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET — SVERIGE GRANSKAS 2024 05 10

 

Om arbetsgivaren/politikerna, om du som enskild ledamot i Regionfullmäktige i Region Västernorrland har annan uppfattning äger du som enskild folkvald ledamot i Regionfullmäktige bevisbördan att OFFENTLIGT bevisa det motsatta mycket skyndsamt, dock senast 2024-05-17.

 

Denna delgivning är riktad till alla folkvalda ledamöter i Regionfullmäktige i Region Västernorrland och information och upplysning till anställda inom Region Västernorrland, sanningen, fakta och bevis går inte att stoppa!

Arbetsgivare äger ansvaret att informera och upplysa enligt lag deras anställda om deras delaktighet i och medskyldighet till de planerade utifrån enorma ekonomiska incitament om dessa BEDRÄGERIER som delges arbetsgivaren/politikerna denna dag. Har du som enskild folkvald annan uppfattning äger du som enskild folkvald bevisbördan att bevisa det motsatta mycket skyndsamt, dock senast 2024-05-17.

 

Därtill äger desamma folkvalda enskilda ledamöterna ansvaret att informera och upplysa allmänheten, skattebetalarna, vårdkonsumenterna och väljarna, dvs. deras uppdragsgivare, om sanningen, fakta och bevis som delges det självstyrande under lagarna Region Västernorrland, har den enskilde folkvalde regionfullmäktige ledamoten annan uppfattning äger den enskilde folkvalde BEVISBÖRDAN att bevisa OFFENTLIGT det motsatta mycket skyndsamt, dock senas 2024-05-17.

 

Citat

Det stora bedrägeriet: utan PCR-testerna ingen pandemi.

Folkhälsomyndigheten (FHM) i Sverige publicerade den 21 juli 2020 en vägledning till Sveriges regioner angående kriterier för bedömning av smittfrihet vid Covid-19. (Artikelnummer 20110.) Vägledningen uppdaterades den 30 november 2020.

Inledningsvis fastslår FHM följande:

 

”PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda denna test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

Minst 26 miljarder svenska skattekronor bekostade PCR-testerna

Det är hög tid att bryta tystnaden kring det som måste ses som det största medicinska och politiska bedrägeriet i mänsklighetens historia.

 

Slut citat

Du läser mer i de bifogad PDF filera

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS/ Ulf Bittner ska i laga ordning registreras av registrator, begär i vändande epost till [email protected] dagboksblad och fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren av ärendet/delgivningen till arbetsgivaren/politiken inom Region Västernorrland

 

2024-05-10

 

Bästa Birgit Johansson, Glenn Nordlund, Jan-Olov Häggström(fd ordförande i regionfullmäktige, numera ledamot i regionfullmäktige) och alla ledamöter i Regionfullmäktige inom den självstyrande underlagarna Region Västernorrland.

 

 

BEDRÄGERI & HÖGFÖRRÄDERI

Före valet 2022 och efter valet 2022 var och är det allmänt känt att de icke vetenskapliga och icke tillförlitliga kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TESTERNA är ett gigantiskt BEDRÄGERI som ni emottagit ekonomiska incitament för att försätta allmänheten inom Region Västernorrland, skattebetalarna och väljarna/vårdkonsumenterna i SKRÄCK & RÄDSLA, en agenda tillsammans med främmande makt WHO TERROR AGENA, ett högförräderi mot era uppdragsgivare skattebetarna/väljarna och vårdkonsumenterna inom den självstyrande under lagarna Region Västernorrland.

 

Alltså era uppdragsgivare, som ni som folkvalda ska TJÄNA & BETJÄNA i era uppdrag, har du som enskild ledamot i regionfullmäktige annan uppfattning äger du personligen ansvar för att OFFENTLIGT bevisa det motsatta gentemot skattebetalarna, väljarna och vårdkonsumenterna mycket skyndsamt, dock senast 2024-05-17.

 

Notera särskilt; de folkvalda i regionfullmäktige som innan valet 2022 var invalda i regionfullmäktige som var/är delaktiga i och medskyldiga till dessa gigantiska BEDRÄGERIERNA och HÖGFÖRRÄDERIET mot era uppdragsgivare skattebetalarna, väljarna och vårdkonsumenterna bör och ska såklart läsa på i svensk lag om HÖGFÖRRÄDERI, delaktighet i och medansvar till planerad skadar och dödar verksamhet med de sk ”vaccinerna”, som generellt och systematisk skadat och dödat mänskligheten, ”vaccinerna”/ biovapen i ett BIOVAPEN KRIG mot mänskligheten.

 

Du som enskild regionfullmäktige ledamot, före valet 2022 och efter valet 2022, ska mycket nogsamt läsa de bifogade 3 PDF filerna, särskilt av mycket stort allmänt intresse vad som den spetsspecialist sakkunnige opartiske, saklige, objektive och förmodligen den främste inom Sverige inom dennes spetsspecialist sakkunnig hest område ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld  delger i denna publicerade artikel

 

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu av Björn Hammarskjöld 2024 05 04

 

 

https://bakomkulisserna.biz/2024/05/04/nu-sprangs-bedragerierna-i-smabitar-alla-modrna-injektioner-med-lnp-maste-stoppas-och-forbjudas-nu-av-bjorn-hammarskjold-2024-05-04/

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/05/04/alla-modrna-injektioner-med-lnp-maste-stoppas-och-forbjudas-nu-av-bjorn-hammarskjold-2024-05-04/

 

https://www.jottacloud.com/s/271ffe79d78af32439697946ed606b7bba2

 

 

Du/ni kan också läsa det samma i den bifogade PDF filen Alla modRNA injektioner …., som delger om ytterligare mera bedrägerier och kriminella planerade utan stöd i lag effekter mot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljarna och vårdkonsumenterna, det är skrämmande läsning men sanningen, fakta och bevis som delges er alla av ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöld.

 

Om du som enskild ledamot i regionfullmäktige i det självstyrande under lagarna Region Västernorrland har annan uppfattning än vad  spetsspecialist sakkunnige ass professor Björn Hammarskjöld delger äger du som enskild ledamot i regionfullmäktige i den självstyrande under lagarna Region Västernorrland BEVISBÖRAN att OFFENTLIGT bevisa det motsatta mycket skyndsamt, dock senast 2024-05-17.

 

DE 3 BIFOGADE PDF FILERNA som i laga ordning ska diarieföras i dagboksbladet är;

 

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu av den spetsspecialist sakkunnige ass professor Björn Hammarskjöld 2024 05 04

Björn Hammarskjöld

Assisterande professor i Pediatrik vid Strömstad Akademi

F.d. överläkare i Pediatrik

Filosofie licentiat i Biokemi vid Stockholms Universitet (1971)

Molekylärbiolog

Virolog

 

PCR bedrägeri 2024 02 12

Margareta Skantze

Producent vid Sveriges Radio under tjugo år, numera pensionär

 

ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET…, fördjupning av 2023 12 28

Ulf Bittner/SVERIGE GRANSKAS

 

 

Citerar delar ur ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjöd publicerade artikel, citat

 

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu.

 

Hur många meter modRNA 1 finns det i Covid-19 injektionen?

Det gäller att skrämma befolkningen. Det är enligt Hermann Göring, en av Hitlers närmaste män i Nazityskland, en metod som  fungerat i alla samhällen i alla tider. Då får man folket att genast underkasta sig odemokratiska ledare vare sig ledarna är kommunister eller fascister eller miljöpartister.

 

2009 omdefinierade WHO begreppet pandemi 2 från att det före den I maj 2009 var det ett krav, att en InfluensaLiknande Infektion (ILI) skulle orsaka ett stort antal döda och sjuka innan epidemin skulle kunna kallas en pandemi. Härefter har man tagit bort kravet på ett stort antal döda vilket innebär att vilken influensaliknande förkylning som helst kan klassas som pandemi.

 

Svininfluensan 2009 kunde klassas som pandemi av WHO trots att vetenskapen redan 2010 kunde konstatera att det var relativt få sjuka för att uppfylla pandemikravet och ännu färre döda i svininfluensa. Ett problem: Hur skrämmer man befolkningen? Det bästa är att hota med sjukdom och död. Näst bäst är att hota med klimatet och död. Den som är kunnig inser omedelbart de bakomliggande narrativen som just narrativ, en saga, ett bedrägeri.

 

1 PCR-testbedrägeriet Allt började med det planerade och misstänkt uppsåtliga, överlagda kriminella

 

PCRtestbedrägeriet. Här faller hela korthuset när vi får våra myndigheter och dess handläggare att följa lag. För att bevisa smitta med Covid-19 används PCR-tester. PCR (Polymerase Chain Reaction) innebär att man kan förmera genetiskt material för att kunna mäta det. Den nobelprisbelönade kemisten Kary Mullis har i flera intervjuer påpekat att metoden är avsedd för forskningsarbete och är oanvändbar för att ställa diagnos av pågående infektion. Folkhälsomyndigheten håller uppenbarligen med Kary Mullis då den gav ut en publikation av den 21 juli 2020 där de påpekar att PCR-tester inte kan användas för att fastställa smittsamhet 3 . “PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

Även WHO skickade i augusti 2020 ut en varning till alla PCR-testlaboratorier att om det var få procent positiva tester av alla utförda tester gav det av statistiska skäl minst två falskt positiva av tre påstått positiva tester. Labben skulle också begränsa sig till högst 25 cykler för att inte få för många falskt positiva tester. Men inga labb brydde sig om WHO:s dekret och man fortsatte att öka antalet PCR-cykler upp mot 50 cykler. 25 cykler ger 16 miljoner nya kopior som kan upptäckas. Om det saknas den sökta sekvensen så finns inget mätbart DNA, testet blir negativt.

 

När man förökar det undersökta materialet ytterligare 25 cykler kan testet då plocka upp en liten felläsning före 25 cykler och mångdubbla denna felläsning till falskt upptäckbara nivåer med mer än 16 miljoner kopior av felläsningen medan det saknas den sökta sekvensen. Det blir ett falskt positivt svar på grund av att antalet cykler är uppsåtligt och överlagt bedrägligt och ovetenskapligt förhöjt. Man kan ”upptäcka vad som helst hos vem som helst” eftersom man medvetet, uppsåtligt och överlagt kör testet utan validering, godkännande eller öppenhet. Probesekvensen är hemligstämplad alltså vet ingen vad man testar varför samtliga svar saknar svar och måste vara förfalskade.

 

 

Två fastställandedomarna från Portugal har redan i november 2020 funnit att PCR-testerna saknade vetenskap och bröt mot EU-rättens absoluta rätt till fri rörlighet och frihet och därför inte kunde ligga till grund för frihetsberövande 4. I och med att dessa domar utgör en del av EU-rätten så gäller de inom hela EU inklusive Sverige.

 

 I domarna från Portugal visar det sig att minst 97 % av de påstått positiva testerna var falskt positiva. Det beror på att testsekvenserna är hemligstämplade och används på ett misstänkt falskt och felaktigt uppsåtligt och överlagt bedrägligt sätt. Även Förvaltningsrätten i Stockholm har i en dom 5 funnit att det var olagligt med besöksförbud vid äldreboenden”.

 

Det bröt mot EU-rättens absoluta rätt till fri rörlighet och frihet.

 

PCR-testerna redovisades dag för dag utan uppehåll och hela tiden kumulativt till mycket höga och falska värden vilket gav en mycket förfärligt överdriven bild av smittspridningen med hjälp av ovetenskapliga tester.

 

2 Informerat samtycke

 1 Ingen har gett sitt informerade samtycke till att acceptera det bedrägliga och ovetenskapliga PCR-testet varför det är förbjudet att personal får samla in eller lagra genetiskt material från en person.

 

2 Ingen har förstått att man inte har gett sitt fullt informerade samtycke till injektionerna eftersom det framfördes under myndigheters falska och bedrägliga förespeglingar från första början.

 

Här har ingen injicerad kunnat ge sitt fullständigt informerade samtycke då Läkemedelsverket gett undantag till kravet att varje injektion av läkemedel ska föregås av att personen får möjlighet att läs igenom bipacksedeln. Detta undantag har utan tanke från myndigheternas befattningshavare förnyats för varje preparat minst två gånger om året 6

 

Hade vi fått korrekt information före den 1 januari 2021 hade nästan alla låtit bli att injiceras och inse att hela ”experimentet” var baserat på lögner och bedrägerier.

 

Här har myndigheterna och vården handlat utan stöd i lag vilket måste betraktas som uppsåtligt, överlagt kriminellt bedrägeri.

Vården gör sig skyldig till grundlagsbrott genom att på order av regering och riksdag tvingar i dig en injektion utan att ge fullständig information av innehåll, verkan och biverkan. Det finns inga bipacksedlar i förpackningarna med injektioner där all information skulle finnas.

 

3 Förfalskat läkemedel

Läkemedelsverket litar helt till de uppgifter som läkemedelsföretaget har uppgett i sin innehållsdeklaration och vägrar att göra leveranskontroller på injektionerna som de svenska myndigheterna har mottagit från Pfizer-Biontech och Moderna med flera. Inget seriöst privat företag skulle acceptera leverans av en produkt utan att antingen själv eller annat oberoende företag skulle ta reda på om den levererade produkten överensstämmer med beställningen och innehållsförteckningen.

 

Om innehållet inte  skulle överensstämma med innehållsdeklarationen är injektionerna per definition och enligt lag ett förfalskat läkemedel och får inte försäljas i Sverige 7 .

 

Utan kontroll av ett läkemedel är det per definition förfalskat, I Sverige har sjukvården fram till och med vecka 9 2024 olagligen injicerat 28 312 817 doser 8 . mer än tjugoåtta miljoner olagliga injektioner till 10,5 miljoner invånare. Det är mer än tre injektioner per vuxen invånare.

 

 Det är förfärligt att våra myndigheter misstänks att på ett falskt, uppsåtligt och överlagt sätt ha lurat och skrämt befolkningen till underkastelse och på ett falskt, uppsåtligt och överlagt sätt tvingat befolkningen att utan välinformerat samtycke låta testa sig med ett ovetenskapligt och overifierat PCR-test och injicera sig med ett olagligt experimentellt misstänkt biovapen.

 

4 Misstänkta mutor och falskt, uppsåtligt och överlagt kriminellt bedrägeri.

 

Regeringen har kommit överens med Sveriges kommuner och regioner (SKR) att på ett misstänkt falskt och felaktigt uppsåtligt och överlagt bedrägligt sätt öka PCR-testningen mellan 2020 och 2022 genom att ge en ”belöning” på 1 500 eller 1 100 SEK per test, sammanlagt mer än 26 000 miljoner kronor. Tjugosex miljarder kronor som skakades fram ur rockärmen utan beslut i riksdagen.

 

Regionerna gick med avsevärda ekonomiska överskott från 2020 och fram till 2023. Då sinade guldkalven varför regionerna gått med mångmiljardunderskott från 2023.

 

I andra länder skulle det kallas misstänkta mutor och uppsåtligt och överlagt kriminellt bedrägeri. Alla de ansvariga cheferna och enskilda medarbetare som beslutat om och/eller genomfört PCR-test och injektioner är medskyldiga.

 

Samtliga individer som har begått dessa brott mot lag, enskilda personers rättigheter och mänskligheten måste ställas till svars inför rätta vid en rättssäker rättegång inför en oavhängig och opartisk domstol som har inrättats enligt lag 9 Myndigheterna och deras anställda har undanhållit oss den kunskap som experter på FHM spritt redan den 21 juli 2020.

 

Myndigheterna och sjukvården visste att de misstänkt bedrägliga PCR-testet saknar vetenskaplig grund och är overifierat. Regionerna valde att ta emot statens misstänkt olagliga mutor för att till synes lura oss alla att kavla upp för att misstänkt uppsåtligt och överlagt injicera oss med hittills okända längdmängder av giftigt modRNA med olagliga lipidnanopartiklar (LNP) för att misstänkt uppsåtligt och överlagt skada stora delar av befolkningen.

 

5 Främmande DNA i sprutorna

Det har nu publicerats flera vetenskapliga artiklar där det redovisas främmande och förorenande DNA i otillåtna mängder i modRNA-injektioner 10 och i blodprodukter från modRNA-injicerade personer 11 . Många vetenskapare, bland andra professor Angus Dalgleish 12 13 har krävt och kräver att alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu på grund av de förfärliga skadeverkningar som alla modRNA-injektioner med LNP ger upphov till.

 

 Då uppstår frågan vad är det som våra myndigheter har sprutat i oss? Hur mycket modRNA och förorenande dsDNA i gram räknat som finns i varje dos om 0,3 m har vi bara läkemedelsbolagens uppgifter att förlita oss på.

 

Läkemedelsverket litar helt till de uppgifter som läkemedelsföretaget har uppgett i sin innehållsdeklaration och vägrar att göra leveranskontroller på injektionerna som de svenska myndigheterna har mottagit från Pfizer-Biontech och Moderna med flera.

 

 Inget seriöst privat företag skulle acceptera leverans av en produkt utan att antingen själv eller annat oberoende företag skulle ta reda på om den levererade produkten överensstämmer med beställningen och innehållsförteckningen. Om innehållet inte skulle överensstämma med innehållsdeklarationen är injektionerna per definition och enligt lag ett förfalskat läkemedel och får inte försäljas i Sverige 14 .

 

Utan kontroll av ett läkemedel är det per definition förfalskat och har försäljningsförbud.

I Sverige har sjukvården fram till och med vecka 9 2024 olagligen injicerat 28 312 817 doser 15 .

 

 

6 Det finns oredovisat DNA i modRNA-injektionerna från Pfizer och Moderna

Detta har framkommit bland annat i Health Canada och i vetenskapliga artiklar 16 Det faktum att kontaminerande DNA saknas i innehållsdeklarationerna gör injektionerna av modRNA till förfalskade läkemedel varför samtliga injektionsdoser med förfalskade läkemedel genast måste dras tillbaka från den hälso- och sjukvård som injicerar dessa förfalskade och därmed förbjudna läkemedel.

 

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu.

 

7 Hur många meter modRNA respektive förorenande DNA

Ingen verkar ha räknat på hur många meter modRNA respektive förorenande DNA som finns i varje injektion om 0,3 mL Låt oss börja med att se hur mycket våra myndigheter accepterar som tillåten mängd förorenande DNA. Läkemedelsbolagen använder DNA som mall för att tillverka modRNA så det går inte att helt rena injektionerna från DNA.

 

Den övre gränsen för DNA-förorening i en spruta är enligt myndigheterna EMA och FDA 10 nanogram (ng, 10*10-9 g eller 1*10-8 g) DNA per dos om 0,3 mL 10 ng låter inte mycket, tio miljarddels gram måste vara en försvinnande liten mängd förorenande DNA, eller hur? Moderna får ha högst 0,01% och Pfizer får ha högst 0,03% förorenande DNA.

 

Som gammal biokemist utbildad redan förra millenniet går det att räkna ut hur långt 10 ng främmande och förorenande DNA skulle sträcka sig om man lägger de förorenande DNAmolekylerna i en lång rad efter varandra. Detta är något var och en med enkla matematikkunskaper själv kan räkna ut. Se faktaruta 2

 

Vi vet sedan 1960-talet att en enda cellkärna i en människocell innehåller omkring 2 meter (m) DNA 17. Enligt en översiktsartikel publicerad 2019 i BMJ 18 finns det i en enda cellkärna hos en man, 2,05 m DNA som väger 6,41 picogram (pg, 10-12 g, biljondels gram) och består av 6,27 Gbp (miljarder baspar). Kvinnor har 3 cm mer DNA på grund av att hon har två Xkromosomer medan mannen har en X-kromosom och en tre cm kortare Y-kromosom än Xkromosomen .

 

Nu vet vi att 2,05 m dubbeltrådigt DNA väger 6,41 pg. Då kan vi räkna ut hur många meter som finns i 10 ng förorenande och främmande DNA och även i de 30 mikrogram (µg) RNA som finns i varje av Pfizers spruta och Moderna har 100 µg/dos. Se Faktaruta 2 med formler och allt Sätter vi in de aktuella siffrorna i ekvationen får vi: 2,050 m humant DNA * 10*10-9 g förorenande DNA / 6,41*10-12 g humant DNA= 3 198 m förorenande DNA.

 

Hoppsan! Det blev omkring 3 200 meter eller 3,2 km eller 2 miles förorenande och främmande DNA i en enda dos, i en enda injektion om 0,3 mL. Finns det upp till 354 gånger mer förorenande DNA som beskrivs i referens 14 så finns det 354*3,2 km = 1,13 miljoner meter eller 113 mil förorenande DNA i en enda liten injektion om 0,3 mL Längden enkeltrådigt RNA är dubbelt så lång som samma vikt dubbeltrådigt DNA Pfizers mängd modRNA om 30 mikrogram (µg) per dos kan då räknas ut till 2* 2,050 m humant DNA * 30*10-9 g modRNA / 6,41*10-12 g humant DNA= 19,5*106 m modRNA. att motsvara drygt 19 miljoner meter eller 19 hundra mil eller 12 tusen miles eller ett halvt varv runt Jorden vid ekvatorn 19.

 

Beräkningarna har knappt 3 siffrors noggrannhet varför vi använder två siffrors noggrannhet och resterande siffror med bokstäver eller med tiopotenser eller SI-prefix efter de två första signifikanta siffrorna. Modernas 3,3 gånger större mängd modRNA med 100 µg per dos motsvarar då 65 miljoner meter eller 40 tusen miles eller drygt ett och ett halvt varv runt Jorden vid ekvatorn. Det är en närmast ofattbart stor längdmängd modRNA som injicerats i varje dos modRNA. 8 Ingen har gett sitt informerade samtycke

 

Slut citat

 

Som enskild folkvald regionfullmäktige ledamot i det självstyrande under lagarna Region Västernorrland äger du enskilt ansvar att delge alla anställda inom Region Västernorrland, att delge skattebetalarna, väljarna och vårdkonsumenterna, dina uppdragsgivare, densamma informationen och upplysningen, enligt lag, har du som enskild folkvald annan uppfattning äger du BEVISBÖRDAN att OFFENTLIGT bevisa det motsatta mycket skyndsamt, dock senast 2024-05-17.

 

Noteras särskilt

Den tyska regeringen medger att det inte fanns någon pandemi

Se och läs mera

https://rumble.com/v4s85wr-den-tyska-regeringen-medger-att-det-inte-fanns-ngon-pandemi.html

 

 

 

Ytterligare mera av synnerligen mycket stort allmänt intresse

 

Publicerat 8 maj 2024 av SVT, citat

Astra Zeneca återkallar covidvaccin

Läkemedelsjätten Astra Zeneca drar tillbaka sitt vaccin mot covid-19 över hela världen, rapporterar The Telegraph. Beskedet kommer bara månader efter att företaget för första gången erkänt att vaccinet kan ge farliga biverkningar.

Ansökan om att dra in vaccinet gjordes den 5 mars och trädde i kraft på tisdagen.

 

Biverkningarna har kunnat kopplas till minst 81 dödsfall i Storbritannien och flera hundra med allvarliga skador. I fjol stämdes Astra Zeneca i Storbritannien efter att en kvinna som fått bolagets vaccin avled i mars 2021.

Läs mer

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/astra-zeneca-aterkallar-covidvaccin

 

 

 

ETT GIGANTISKT BEDRÄGERI & HÖGFÖRRÄDERI mot skattebetalarna, väljarna och vårdkonsumenterna inom det självstyrande under lagarna Region Västernorrland

 

Kom särskilt ihåg ex officio principen bästa regionfullmäktige ledamot, är det ditt egen ansvar att anmäla till Åklagare vad som ni inom det självstyrande under lagarna Region Västernorrland är delaktiga i och medskyldiga till, ditt egensvar som folkvald regionfullmäktige ledamot gentemot dina uppdragsgivare skattebetalarna, väljarna och vårdkonsumenterna

 

Ex officio (på svenska i ämbetet eller å tjänstens vägnar) innebär att någon (exempelvis en myndighet) skall beakta/utföra någonting på eget initiativ, det vill säga utan att någon utomstående begär beaktande/utförande därav. Det innebär att en myndighet som upptäcker ett fel eller ett missförhållande kan börja arbeta för att rätta till det, utan att någon utomstående har gjort en anmälan eller en ansökan. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ex_officio

 

 

 

 

SKADAR & DÖDAR VERKSAMHET INOM DEN SJÄLVSTYRANDE UNDER LAGARNA REGION VÄSTERNORRLAND

Finns det lagligt stöd för Region Västernorrland att bedriva skadar och dödar verksamhet?

Undertecknad påstår att det finns inget lagligt stöd för att det självstyrande under lagarna Region Västernorrland att bedriva skadar och dödar verksamhet och kvalificerad planerad BEDRÅGERI VERKSAMHET, har du som enskild folkvald regionfullmäktige ledamot annan uppfattning äger du att OFFENTLIGT bevisa det motsatta mycket skyndsamt, dock senast 2024-05-17.

 

Publicerat 2024-04-21 maskinöversättning, citat

”Receptbelagda läkemedel är den främsta dödsorsaken”, enligt Peter Gotzsche, medgrundare av Cochrane Collaboration.

Peter Gotzsche utnämndes till professor i klinisk forskningsdesign och analys vid Köpenhamns universitet 2010 och var medgrundare till Cochrane Collaboration som länge ansågs vara världens främsta oberoende medicinska forskningsorganisation Source . I den position han har varit i och den kunskap han skulle ha samlat på sig, när Gotzsche skriver en artikel med titeln ”Receptbelagda läkemedel är den främsta dödsorsaken ” och ” psykiatriska droger är den tredje vanligaste dödsorsaken ”, borde vi alla lyssna på hans varning om att de flesta narkotikadödsfall kan förebyggas och att de flesta människor som har dött en ordinerad drog död inte behövde dem i första hand.

 

Gøtzsche, som har varit känd för att vara en uttalad kritiker av läkemedelsföretagens korruption av vetenskap i flera år, har publicerat mer än 97 artiklar i de ”fem stora” medicinska tidskrifterna (JAMA, Lancet, New England Journal of Medicine, British Medical Journal och Annals of Internal Medicine) och författade böcker om medicinska frågor inklusive dödliga läkemedel och organiserad brottslighet. Källa

Läs mer

https://expose-news.com/2024/04/21/prescription-drugs-are-the-leading-cause-of-death-according-to-peter-gotzsche-co-founder-of-the-cochrane-collaboration/

 

Ytterligare mera av mycket stort allmänt intresse i fråga om CENSUR inom EU delges följande, se denna svensktextade mycket viktiga videointervju

Christine Anderson, ledamot EU-parlamentet, censurerades utan förvarning av EU-parlamentet MÅSTE SES

https://rumble.com/v4t3tp9-christine-anderson-ledamot-eu-parlamentet-censurerades-utan-frvarning-av-eu.html

 

Av synnerligen mycket stort allmänt intresse är också denna intervju publicerad av SVERIGE GRANSKAS, se videointervjun som delger om sanningen, fakta och bevis

Tills motsatsen är bevisad. 5G med Anders O Brunstad

https://rumble.com/v4st45i-tills-motsatsen-r-bevisad.-5g-med-anders-o-brunstad.html

 

Är det något som är oklart eller svårt att förstå vänligen återkoppla mycket skyndsamt

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter och samhällsansvar

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu