• Arkiv

Jimmie Åkesson, partiledaren & riksdagsledamot, och riksdagsledamot Elsa Widding med flera; Det kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET FÄLLER HELA KORTHUSET …. SVERIGE GRANSKAS 2024 05 16

 

 

Jimmie Åkesson, partiledaren & riksdagsledamot, och riksdagsledamot Elsa Widding med flera; Det kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET FÄLLER HELA KORTHUSET ….  SVERIGE GRANSKAS 2024 05 16

 

Bifogade filer till denna delgivning läser du här

 

Det stora bedrägeriet: utan PCR-testerna ingen pandemi — av  Margareta Skantze  2024 02 13

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/02/14/det-stora-bedrageriet-utan-pcr-testerna-ingen-pandemi-av-margareta-skantze-2024-04-13/

 

socialminister Jacob Forssmed — ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET & HELA KORTHUSET FALLER MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET — SVERIGE GRANSKAS 2023 12 28 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/28/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-allt-borjade-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-hela-korthuset-faller-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-sverige/

 

Socialdepartementet RK_Innehallsforteckning_1053 2024 05 15

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2024/05/Socialdepartementet-RK_Innehallsforteckning_1053-2024-05-15.pdf

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 16 maj 2024 17:13

 

Till: ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>

 

Kopia: ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘mailto:[email protected]’ <mailto:[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: Jimmie Åkesson, partiledaren & riksdagsledamot, och riksdagsledamot Elsa Widding med flera; Det kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET FÄLLER HELA KORTHUSET ….
Prioritet: Hög

 

 

Denna delgivning är OFFICIELLT publicerad här

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING TILL PARTILEDARE & RIKSDAGSLEDAMOT JIMMIE ÅKESSON & RIKSDAGSLEDAMOT ELSA WIDDING(OBEROENDE PARTILÖS) med flera

 

 

Jimmie Åkesson, partiledaren & riksdagsledamot, och riksdagsledamot Elsa Widding med flera; Det kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET FÄLLER HELA KORTHUSET bevisa OFFENTLIGT det motsatt om du/ni har annan uppfattning mycket skyndsamt, dock senast 2024-05-23

 

Sveriges riksdag

Partiledare och riksdagsledamot  Jimmie Åkesson

 

https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-och-partier/ledamot/jimmie-akesson_5ecb17ba-ebbe-4958-a142-a5134aff9808/

 

 

Riksdagsledamot Elsa Widding, oberoende partilös, med flera som delgives denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS.

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS ska i laga ordning registreras av registrator, begär dagboksblad och fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren till [email protected]

 

2024-05-16

 

Bästa Jimmie Åkesson och Elsa Widding ni har gemensamt med fd statsminister Stefan Löfven(S), Magdalena Andersson(S), Lena Hallengren(S) , ,Jacob Forssmed(KD), justitieminister Gunnar Strömmer(M) och statsminister  Ulf Kristersson(M) nämligen alla är delgivna om, från SVERIGE GRANSKAS över tid(så även alla politiska partierna i Sveriges riksdag) och beskyddar utan stöd i lag det kriminella planerade utifrån gigantiska ekonomiska incitaments PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

Alltså som fått dödlig effekt för mänskligheten och nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenterna, ett HÖGFÖRRÄDERI mot SVENSKA FOLKET tillsammans med FRÄMMANDE MAKT WHO:S TERROR AGENDA med det planerade kriminella icke vetenskapliga och icke tillförlitliga utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

Har du/ni annan uppfattning äger du ni BEVISBÖRDAN att OFFENTLIGT bevisa det motsatta mycket skyndsamt om var du/ni finner stöd för att BESKYDDA det kriminella planerade utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BERÄGERIET i svensk grundlag Regeringsformen, dock senast 2024-05-23.

 

 

Om så inte sker OFFENTLIGT kommer en Åklagaranmälan upprättas och ingivas till Åklagarmyndigheten, riksåklagaren och myndighetschefen Katarina Johansson Welin för vidare handläggning som denne finner utifrån gällande svensk grundlag Regeringsformen och Brottsbalken om delaktighet i och medskyldiga till de brottsmisstankar om  effekterna efter det kriminella planerade kriminella planerade utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET och HÖGFÖRRÄDERI, därtill  brottsmisstankar som planerat utifrån gigantiska ekonomiska incitament Brott Mot Mänskligheten, Folkmord med mera.

 

 

Uppenbart är att bara brottsmisstanken om delaktighet i och medskyldighet till att inte någon av er gjort Åklagar anmälan själva om det planerade kriminella utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET bör kunna få enorma reaktioner hos svensk Folket. En förundersökning som då ska innehålla kontroll av era epost adresser och de poliska partiernas epost brevlådor kommer visa att över tid är ni alla delgivna om det kriminella planerade utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET över mycket lång tid, före valet 2022 och efter valet 2022, från SVERIGE GRANSKAS.

 

Därtill är sedan minst 2019 fram till dagsdatum det registrerat i laga ordning hos registrator vid Socialdepartementet, för detta år 2024 fram till dagsdatum se bifogade PDF filen Socialdepartementet ……2024 05 15.

 

I den bifogad PDF filen ALLT BÖRJADE MED….. kan du läsa mera om vad Brottsbalken delger om i sakfrågan om man inte anmäler brottsmisstankar om Brott som man känner till och därtill även läsa om vad som gälla för riksdagsledamöter i Sveriges riksdag enligt svensk grundlag Regeringsformen, vilket ni delgivits om sedan tidigare.

 

 

Det är hög tid att bryta tystnaden kring det som måste ses som det största medicinska och politiska bedrägeriet i mänsklighetens historia.

 

Den författade artikeln PCR bedrägeri av Margareta Skantze 2024-02-13 är delgiven till Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter sen tidigare vilket såklart Margareta Skantze och undertecknad kan vittna om i domstol.  Varken riksdagsledamot Elsa Widding, oberoende partilös, eller någon att riksdagsledamot har säkerställt OFFENTLIG DEBATT i Sveriges riksdag trots att dessa folkvalda riksdagsledamöter är bevisligen delgivna om vad som delges av Margareta Skantze i bifogad PDF filen PCR bedrägeri. Alltså vilket befäster att alla Sveriges riksdags politiska partierna och riksdagsledamöterna BEDSKYDDAR utan stöd i lag det kriminella planerade utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som fått dödliga effekter för mänskligheten och nationen Sveriges Folk.

 

Har du/ni annan uppfattning äger du/ni BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta  OFFENTLIGT vad som här ovan i texten delges mycket skyndsamt, dock senast 2024-05-23

 

 

SVERIGE GRANSKAS erbjuder att göra intervjuer med Elsa Widding och Jimmie Åkesson därtill övriga delgivna så att du/ni kan delge OFFENTLIGT er uppfattning utifrån vad som delgivits alla delgivna denna delgivning av denna dag och sedan tidigare över tid.

 

SANNINGEN SKA FRAM OFFENTLIGT

 

Ass professor Björn Hammarskjöld  tar sitt samhällsansvar och delger nationen Sveriges folk SANNINGEN, vilket är OFFICIELLT publicera här av datum 2024-05-12, och kan såklart utifrån sanningen, fakta och bevis vittna under ed om detta i Sveriges riksdag och inför svensk fullständigt rättssäker domstol då ass professor Björn Hammarskjöld är spetsspecialist sakkunnig med högsta trovärdighet och är opartisk, saklig och objektiv, vilket uppenbart saknas helt inom Sveriges riksdag och Sveriges regering, som underlåter och undanhåller nationen Sveriges Folk, skattebetalare, barn, väljare och vårdkonsumenterna sanningen, fakta och bevis om det största medicinska och politiska bedrägeriet i mänsklighetens historia.

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER INTERVJU SOM ÄR AVGÖRANDE FÖR NATIONEN SVERIGES FOLKS SÄKERHET, LIV, HÄLSA & FRAMTIDA LIVSKVALITET

 

Förbjud injektionerna NU! med ass prof. Björn Hammarskjöld

 

 

https://rumble.com/v4v9riw-frbjud-injektionerna-nu-med-ass-prof.-bjrn-hammarrskjld.html

 

 

Undertext


Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu av Björn Hammarskjöld 2024 05 04

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/05/04/alla-modrna-injektioner-med-lnp-maste-stoppas-och-forbjudas-nu-av-bjorn-hammarskjold-2024-05-04/

 

Läs mer av ass professor Björn Hammarskjöld
https://kostkunskap.blogg.se/2024/may/alla-modrna-injektioner-med-lnp-maste-stoppas-och-forbjudas-nu.html

 

Epost adress till ass professor Björn Hammarskjöld
[email protected]

 

Läs mer om HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

Läs även på Duck Duck Go
https://duckduckgo.com/?q=h%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deriet&atb=v314-1&ia=web

 

SE YTTERLIGARE VIDEOS I SVERIGE GRANSKAS SERIEN här
https://rumble.com/c/c-3348662

 

 

 

Riksdagsledamot Elsa Widding har sedan tidigare erbjudits intervju i SVERIGE GRANSKAS om det som bl.a. Margarets Skantze med stor samhälls ansvar delgivit till alla riksdagsledamöter i Sveriges riksdag, tyvärr har riksdagsledamot  inte alls besvarat denna inbjudan om intervju i SVERIGE GRANSKAS serien.

 

Däremot har riksdagsledamot Elsa Widding framträtt i intervjuer i SWEBB TV men undanhållit och underlåtit att ta upp de fakta och bevis som delgivits riksdagsledamot Elsa Widding från Margareta Skantze, ass professor Björn Hammarskjöld och undertecknad.

 

Alla bör ställa sig frågan om varför riksdagsledamot Elsa Widding gör så mot skattebetalarna och väljarna och därtill ifrågasätta om varför riksdagsledamot Elsa Widding inte säkerställt i Sveriges riksdag OFFENTLIG DEBATT utifrån vad som är allmänt känt nämligen att det kriminella planerade PCR TES BEDRÄGERIET FÄLLER HELA KORTHUSET.

 

SWEBBTV har tidigare aktivt CENSURERAT om det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET, vilket du kan se om i denna SVERIGE GRANSKAS intervju med journalisten Jesper Johansson och ass professor Björn Hammarskjöld.

 

Censuren av det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET visar sig vara DÖDLIG-SVERIGE GRANSKAS

https://rumble.com/v32i00u-censuren-av-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrgeriet-visar-sig-vara-ddl.html

 

 

 

Är det något som är svårt att förstå eller oklart vänligen återkoppla mycket skyndsamt.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter och samhällsansvar

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu