• Arkiv

Sveriges riksdag — Total systemkollaps inom det politiska systemet i Sveriges riksdag, regeringen och riksdagen ska avsättas med omedelbar verkan SVERIGE GRANSKAS 2024 05 21

 

 

Sveriges riksdag — Total systemkollaps inom det politiska systemet i Sveriges riksdag, regeringen och riksdagen ska avsättas med omedelbar verkan SVERIGE GRANSKAS 2024 05 21

 

Till denna delgivning är bifogat 3 bilagor, du ser dem här nedan

 

Det stora bedrägeriet: utan PCR-testerna ingen pandemi — av  Margareta Skantze  2024 02 13

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/02/14/det-stora-bedrageriet-utan-pcr-testerna-ingen-pandemi-av-margareta-skantze-2024-04-13/

 

socialminister Jacob Forssmed — ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET & HELA KORTHUSET FALLER MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET — SVERIGE GRANSKAS 2023 12 28 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/28/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-allt-borjade-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-hela-korthuset-faller-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-sverige/

 

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu av Björn Hammarskjöld 2024 05 04 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/05/04/alla-modrna-injektioner-med-lnp-maste-stoppas-och-forbjudas-nu-av-bjorn-hammarskjold-2024-05-04/

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 21 maj 2024 08:57

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘mailto:[email protected]’ <mailto:[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: Total systemkollaps inom det politiska systemet i Sveriges riksdag, regeringen och riksdagen ska avsättas med omedelbar verkan SVERIGE GRANSKAS 2024 05 21
Prioritet: Hög

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är offentligt publicerad här

 

SAMHÄLLFARLIG VERKSAMHET BESKYDDAS AV ALLA POLITISKA PARTIERNA I SVERIGES RIKSDAG UTAN STÖD I SVENSK GRUNDLAG REGERINGSFORMEN

Detta inkluderar såklart också riksdagsledamot Elsa Widding, oberoende partilös.

 

FULLSTÄNDIG SYSTEMKOLLAPS I DET SVENSKA POLITISKA SYSTEMET EFTERSOM ALLA POLITISKA PARTIERNA I SVERIGES RIKSDAG, FÖRE VALET 2022 & EFTER VALET 2022,  BESKYDDAR SAMHÄLLSFARLIG VERKSAMHET &  ÄR DELAKTIGA I OCH MEDSKYLDIGA TILL FRÅMMANDE MAKTS WHO TERROR AGENDAN

 

Total systemkollaps inom det politiska systemet i Sveriges riksdag, regeringen och riksdagen ska avsättas med omedelbar verkan utifrån vad svensk grundlag Regeringsformen ger vid handen –  SVERIGE GRANSKAS 2024 05 21

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS ska i laga ordning registreras av registrator, begär dagboksblad och fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren till [email protected]

 

Alltså total systemkollaps i det politiska systemet i Sverige som beskyddar det planerade kriminella utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som fått DÖDLIGA EFFEKTER.

 

Har du/ni som enskild folkvald riksdagsledamot annan uppfattning än vad som delges i denna delgivning äger varje enskild riksdagsledamot BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta OFFENTLIGT gentemot skattebetalarna och väljarna, era uppdragsgivare, mycket skyndsamt, dock senast 2024-05-28.

 

Bevisa var i svensk grundlag Regeringsformen du som enskild folkvald riksdagsledamot har fullständigt stöd för att beskyddar det kriminella planerade utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som fått DÖDLIG EFFEKT för mänskligheten och nationen Sveriges Folk

 

Alltså ett planerat HÖGFÖRRÄDERI, planerat FOLKMORD, planerat BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN m.m. utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som fått DÖDLIGA EFFEKTER för mänskligheten och nationen Sveriges Folk.

 

SANNINGEN, fakta och bevis ska fram i ljuset utifrån att sakfrågan berör nationen Sveriges Folks ”nationens säkerhet”, liv, hälsa och framtida livskvalitet. Systemkollapsen inom Sveriges alla politiska partierna, inkluderat den partilöse oberoende riksdagsledamoten Elsa Widding, som alla uppenbart bevisligen inte har fört upp i OFFENTLIG debatt i Sveriges riksdag, före valet 2022 eller efter valet 2022, om SANNINGEN, fakta och bevis som delgivits till dessa före valet 2022 och efter valet 2022 om det kriminella planerade utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som fått DÖDLIGA EFFEKTER för mänskligheten och nationen Sveriges Folk.

 

Har du som folkvald riksdagsledamot annan enskild uppfattning i denna sakfråga äger du BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta OFFENTLIGT mycket skyndsamt, dock senast 2024-05-28.

 

EFEKTEN UTIFRÅN DETTA HÖGFÖRRÄDERI MED MERA SOM DENNA FULLSTÄNDIGA SYSTEMKOLLAPS INNEBÄR INOM ALLA POLITISKA PARTIERNA I SVERIGES RIKSDAG BLIR …….

 

Alltså att alla beslut som fattats sedan 2020 när dessa systemkollapsade politiska partierna i Sveriges riksdag införlivade sig och anslöt sig till den kriminella planerade utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament  WHO TERROR AGENDAN mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk

 

  • att Sveriges riksdags alla systemkollapsade partierna samverkar med den kriminella planerade WHO TERROR AGENDAN som fått dödliga effekter för mänskligheten och nationen Sverige Folk och därmed och därefter är alla beslut fattade i Sveriges riksdag nullitet, dvs. fullständig systemkollaps inom de politiska partierna i Sveriges riksdag, som inte alls längre företräder nationen Sverige Folk och nationen Sveriges Folk intressen.

 

 

NULLITET, citat

Nullitet (franskanullité, av latinnu’llus, ”ingen, betydelselös”) är i juridiken en ogiltig handling. En företeelse är en nullitet, om det räknas som om den aldrig har inträffat. Att göra något till en nullitet kallas att annullera saken.

juridisk mening kallas en rättshandling en nullitet, när den är utan verkan på grund av att någon nödvändig förutsättning saknats när den tillkom. I sådana fall får rättshandlingen inte den rättsverkan den annars skulle fått.

Källa till ovan citerat

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nullitet

 

 

SANNINGEN SKA FRAM I LJUSET & OFFENTLIGHETEN

 

En regering och riksdag i Sverige över dessa år, före valet 2022 och efter valet 2022, som i samverkan och samarbete med främmande makt WHO TERROR AGENDA planerat och kriminellt utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET säkerställer att försätta nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenterna i SKRÄCK & RÄDSLA med ett icke vetenskapligt och icke tillförlitligt planerat kriminellt PCR TEST BEDRÄGERI som fått DÖDLIGA EFFEKTER för mänskligheten och nationen Sverige Folk ska tvingas att avgå med omedelbar verkan av deras uppdragsgivare skattebetalarna och väljarna, och det finns legitimt stöd för detta!

 

Har du/ni som delgivits denna delgivning annan uppfattning så äger du/ni BEVISBÖRDAN att mycket skyndsamt OFFENTLIGT  bevisa det motsatta, dock senast 2024-05-28.

 

Sanningen, fakta och bevis finner du återigen i de bifogade PDF filerna, 3 till antalet, som återigen bifogas som bifogade filer

 

PCR bedrägeri 240213

 

ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET….., fördjupning.

 

 

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu.

 

 

Är något oklart eller otydligt eller går över din kompetens vänligen återkoppla mycket skyndsamt, hoppas din kompetens innefattar att kunna läsa innantill, för sanningen, fakta och bevis finns i de 3 bifogade PDF filerna.

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter och samhällsansvar

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu