• Arkiv

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell, hela ledningsgrupp och Anders Tegnell ska avgå med omedelbart verkan utifrån sanningen, fakta och bevis — SVERIGE GRANSKAS 2024 05 29

 

 

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell, hela ledningsgrupp och Anders Tegnell ska avgå med omedelbart verkan utifrån sanningen, fakta och bevis  — SVERIGE GRANSKAS 2024 05 29

Till denna delgivning har bifogats sanningen, fakta och bevis, du finner dem här

 

Det stora bedrägeriet: utan PCR-testerna ingen pandemi — av  Margareta Skantze  2024 02 13

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/02/14/det-stora-bedrageriet-utan-pcr-testerna-ingen-pandemi-av-margareta-skantze-2024-04-13/

 

socialminister Jacob Forssmed — ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET & HELA KORTHUSET FALLER MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET — SVERIGE GRANSKAS 2023 12 28 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/28/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-allt-borjade-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-hela-korthuset-faller-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-sverige/

 

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu av Björn Hammarskjöld 2024 05 04 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/05/04/alla-modrna-injektioner-med-lnp-maste-stoppas-och-forbjudas-nu-av-bjorn-hammarskjold-2024-05-04/

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 29 maj 2024 20:18

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia: ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘mailto:[email protected]’ <mailto:[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell, hela ledningsgrupp och Anders Tegnell ska avgå med omedelbart verkan utifrån sanningen, fakta och bevis
Prioritet: Hög

 

 

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är officiellt publicerad här

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER 2024-05-29

FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS BEDRÄGERI & HÖGFÖRRÄDERI VERKSAMHET TILLSAMMANS MED FRÄMMANDE MAKT WHO TERROR AGENDAN MED DET ICKE VETENSKAPLIGA & ICKE TILLFÖRLITLIGA PCR TEST BEDRÄGERIET FÄLLER HELA KORTHUSET

 

 

 

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell, hela ledningsgrupp och Anders Tegnell ska avgå med omedelbart verkan utifrån sanningen, fakta och bevis

 

Bildkälla Ledningsgrupp

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/pressbilder/ledningsgrupp/

 

 

Kom särskilt ihåg

Det kriminella planerade utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET FÄLLER HELA KORTHUSET!

Alltså fäller WHO/FN, EU, Sveriges regering & Sveriges riksdag – före valet 2022 och efter valet 2022 – Alla politiska partierna i Sveriges riksdag – inklusive den partilöse oberoende riksdagsledamoten Elsa Widding, Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner & Regioner, Sveriges alla 21 Regioner och deras medlöpare i det kriminella planerade utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, som fått dödliga effekter för mänskligheten.

 

 

KRIMINELLT PLANERAT UTIFRÅN ENORMA EKONOMISKA INCITAMENT HÖGFÖRRÄDERI, BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, FOLKMORD, TERRORISM, STATSTERRORISM MED MYCKET MERA I SVENSK BROTTSBALKEN

 

Noteras särskilt, citat

Det stora bedrägeriet: utan PCR-testerna ingen pandemi.

Folkhälsomyndigheten (FHM) i Sverige publicerade den 21 juli 2020 en vägledning till Sveriges regioner angående kriterier för bedömning av smittfrihet vid Covid-19. (Artikelnummer 20110.) Vägledningen uppdaterades den 30 november 2020.

Inledningsvis fastslår FHM följande:

 

”PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda denna test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

Minst 26 miljarder svenska skattekronor bekostade PCR-testerna

 

Det är hög tid att bryta tystnaden kring det som måste ses som det största medicinska och politiska bedrägeriet i mänsklighetens historia.

 

Slut citat

 

Läs mera i de bifogade PDF filerna PCR bedrägeri 240213, ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET HELA KORTHUSET FALLER…., fördjupning, och i denna fördjupning också om vad Brottsbalken ger vid handen när detta gigantiska planerade BEDRÄGERI inte anmäls till rättsvårdande myndighet och därtill vad svensk grundlag Regeringsformen ger vid handen och gäller fullt ut för riksdagsledamöterna om dessa BESKYDDAR DET KRIMINELLA PLANERADE PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

 

Noteras särskilt

Alla riksdagsledamöterna i Sveriges riksdag, Sveriges regering, alla politiska partierna i Sveriges riksdag, före valet 2022 och efter valet 2022, BESKYDDAR DET KRIMINELLA PLANRADE PCR TEST BEDRÄGERIET, inklusive den partilöse oberoende riksdagsledamoten Elsa Widding, ingen av dessa har OFFENTLIGT bevisat det motsatta. Alltså dessa omnämnda och deras medlöpare, som också BESKYDDAR DET KRIMINELLA PLANERADE PCR TEST BEDRÄGERIET, är delaktiga i och medskyldiga till ett gigantiskt BEDRÄGERI och HÖGFÖRRÄDERI med mera mot nationen Sveriges Folk, skattebetalare och väljare tills motsatsen är OFFENTLIGT motbevisat.

 

Dessa har tillsammans med främmande makt WHO TERROR AGENDAN, 194 medlemsländer, tillsammans med främmande makt WHO som är anstiftaren, en främmande makt, iscensatt det kriminella planerade utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som fått dödlig utgång för mänskligheten och nationen Sveriges Folk, skattebetalare och väljare.

 

Har du/ni som delgives denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS annan uppfattning äger du/ni BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta OFFENTLIGT mycket skyndsamt, dock senast 2024-06-05.

 

 

Läs också om varför utifrån sanningen, fakta och bevis artikel publicerad av ass professor Björn Hammarskjöld, som bifogas som PDF fil, om varför utifrån sanningen, fakta och bevis skadar och dödar injektionerna ska STOPPAS MED OMEDELBAR VERKAN i den bifogade PDF filen

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu.

Artikel av

Björn Hammarskjöld

Assisterande professor i Pediatrik vid Strömstad Akademi

F.d. överläkare i Pediatrik

Filosofie licentiat i Biokemi vid Stockholms Universitet (1971)

Molekylärbiolog

Virolog

 

 

TOTAL POLITISK SYSTEMKOLLAPS INOM SVERIGES RIKSDAGS ALLA POLITIKSA PARTIER

Ingen av dessa 349 folkvalda riksdagsledamöter, före valet 2022 eller efter valet 2022, har OFFENTLIGT bevisat det motsatta, inget av de politiska partierna i Sveriges riksdag har OFFENTLIGT bevisat det motsatta OFFENTLIGT, och därmed total POLITISK SYSTEMKOLLAPS i Staten Sverige, för bevisligen utan det planerade kriminella PCRT TEST BEDRÄGERIET ingen pandemi!

 

 

Total politiks systemkollaps även i Englands parlament

Se videon med ledamoten  i engelska parlamentet Andrew Bridgen med mycket stort samhällsansvar om skadar och dödar biovapen injektionerna, ca 8 minuter. Andrew Bridgen, oberoende brittisk parlamentsledamot för North West Leicestershire

Andrew Bridgen MP: ”Jag är rädd att det kommer att bli större än förintelsen”

10-20 miljoner har dödats av dessa biovapen injektionerna ”vaccinerna” och det ökar hela tiden

Se videon med svensk text

https://www.youtube.com/watch?v=zVXG3WbUkSM

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS ska i laga ordning registreras av registrator, begär dagboksblad och fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren till [email protected]

 

 

2024-05-29

 

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell, hela ledningsgrupp och Anders Tegnell ska avgå med omedelbart verkan utifrån sanningen, fakta och bevis

 

Du/ni förstår bättre och ännu mer efter att tagit del av vad som delgives här nedan

 

 

Detta kan du läsa på YouTube, citat

 

Vaccin mot covid-19

Få den senaste informationen från svenska myndigheter

 

 

Källa

https://www.youtube.com/watch?v=MgBbIxxjyls

 

 

 

Barn och unga med symtom på covid-19 rekommenderas testning publicerat 31 augusti 2020, kom ihåg vad som delgivits inledningsvis, repetion,

Folkhälsomyndigheten (FHM) i Sverige publicerade den 21 juli 2020 en vägledning till Sveriges regioner angående kriterier för bedömning av smittfrihet vid Covid-19. (Artikelnummer 20110.) Vägledningen uppdaterades den 30 november 2020.

Inledningsvis fastslår FHM följande:

”PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda denna test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

 citat

 

 

 

Källa

https://www.krisinformation.se/sok?q=+pcr+test+Folkh%C3%A4lsomyndigheten

 

 

 

 

Här kommer mera från BEDRÄGERI & HÖFÖRRÄDERI Folkhälsomyndigheten, sanningen, fakta och bevis, du kommer hit utifrån ovanstående källa, citat

 

PUBLICERADES 31 aug 2020 16:41

Barn och unga med symtom på covid-19 rekommenderas testning

Barn och unga som har symtom på covid-19 rekommenderas göra så kallade PCR-tester, för att snabbare kunna gå tillbaka till skolan.

 

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en ny vägledning till stöd för regionerna i deras arbete med att påvisa pågående covid-19-infektion hos barn och unga. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

 

– Barn och unga mår bra av att kunna delta i skolan och andra vardagsaktiviteter, det är ett viktigt skäl till att provta denna åldersgrupp. Tidigare har denna grupp rekommenderats att stanna hemma vid minsta symtom. Med testning kommer de att kunna gå tillbaka till skolan i högre utsträckning även om de har kvarvarande milda symtom, i kombination med ett negativt provsvar, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

 

Källa till ovan citerat

https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/augusti2/barn-och-unga-med-covidsymtom

 

 

 

Citat från säker källa;

 

Generaldirektör

Generaldirektören är myndighetschef och leder Folkhälsomyndighetens verksamhet.

 

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen leder och följer upp verksamhetens resultat och driver utvecklings- och förändringsarbete, men hanterar också operativa frågor. I ledningsgruppen ingår generaldirektören, avdelningschefer, chefsjuristen samt chefen och biträdande chefen för generaldirektörens kansli.

Folkhälsomyndighetens ledningsgrupp:

 

  • Karin Tegmark Wisell, generaldirektör
  • Ingela Berghagen, bitr enhetschef
  • Anna Bessö, avdelningschef
  • Bitte Bråstad, enhetschef och chefsjurist
  • Sara Byfors, avdelningschef
  • Anna Maria Böök, avdelningschef
  • Agneta Falk Filipsson, tf avdelningschef
  • Ellen Jones, enhetschef
  • Josefin P Jonsson, avdelningschef
  • Patric Winther, avdelningschef

 

Uppdaterad:28 februari 2024

 

Källa

https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/organisation/gd-och-ledningsgrupp/

 

 

 

 

 

HÖGFÖRRÄDERIET MOT NATIONEN SVERIGES SKATTEBETALARE & VÄLJARE TILLSAMMANS MED FRÄMMANDE MAKT WHO TERROR AGENDAN; PCR TEST BEDRÄGERIET SOM FÄLLER HELA KORTHUSET

 

 

Riksdagsledamot Lena Hallengren, f.d. socialminister, nuvarande gruppledare för Socialdemokraterna i Sveriges riksdag

 

Läs mer om denna HÖGFÖRRÄDARE, alltså delaktig i och medskyldig till HÖGFÖRRÄDERI, med mera, tillsammans med främmande makt WHO

Har riksdagsledamot Lena Hallengren annan uppfattning äger riksdagsledamoten BEVISBÖRDAN att OFFENTLIGT  bevisa det motsatta mycket skyndsamt, dock senast 2024-06-05.

https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-och-partier/ledamot/lena-hallengren_3c5cc43c-e4cd-11d6-ae81-0004755038ce/

 

 

 

 

Högförrädarna och allierade med främmande makt  WHO TERROR AGENDA ; f.d. socialminister Lena Hallengrencitat, Sveriges regering, numera riksdagsledamot Lena Hallengren och gruppledare, och den nuvarande generaldirektören Karin Tegmark Wisell, citat

Uppdaterad 2021-10-28 Publicerad 2021-10-28

Socialminister Lena Hallengren (S) håller en pressträff för att presentera en ny generaldirektör och chef för Folkhälsomyndigheten.

 

 

Tegmark Wisell ny generaldirektör för Folkhälsomyndigheten

 

Läsa mera

källa

https://www.dn.se/sverige/folkhalsomyndigheten-far-ny-generaldirektor/

 

 

 

SANNINGEN, FAKTA & BEVIS SOM INGEN I SVERIGES REGERING & SVERIGES RIKSDAG, FÖRE VALET 2022 OCH EFTER VALET 2022,  OCH DERAS MEDLÖPARE I DET PLANERADE KRIMINELLA UTIFRÅN GIGANTISKA ENORMA EKONOMISKA INCITAMENT PCR TEST BEDRÄGERIET KOMMER UNDAN, SANNINGEN FAKTA & BEVIS

 

 

NOTERA SANNINGEN, FAKTA & BEVIS AV DATUM 21 JULI 2020 

Det stora bedrägeriet: utan PCR-testerna ingen pandemi.

Folkhälsomyndigheten (FHM) i Sverige publicerade den 21 juli 2020 en vägledning till Sveriges regioner angående kriterier för bedömning av smittfrihet vid Covid-19. (Artikelnummer 20110.) Vägledningen uppdaterades den 30 november 2020.

Inledningsvis fastslår FHM följande:

 

”PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda denna test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

Minst 26 miljarder svenska skattekronor bekostade PCR-testerna

 

Det är hög tid att bryta tystnaden kring det som måste ses som det största medicinska och politiska bedrägeriet i mänsklighetens historia.

 

Slut citat

 

Läs mera i de bifogade PDF filerna PCR bedrägeri 240213, ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET HELA KORTHUSET FALLER…., fördjupning, och i denna fördjupning också om vad Brottsbalken ger vid handen när detta gigantiska planerade BEDRÄGERI inte anmäls till rättsvårdande myndighet och därtill vad svensk grundlag Regeringsformen ger vid handen och gäller fullt ut för riksdagsledamöterna om dessa BESKYDDAR DET KRIMINELLA PLANERADE PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

 

 

Effekter i nutid av det kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET

 

 

 

Läs mer

https://sverigesradio.se/artikel/larmet-besparingar-pa-sahlgrenska-har-orsakat-dodsfall

 

 

Sjuksköterskeuppropet

Vi har slösat minst 26 miljarder enbart på icke tillförlitliga PCR-test de senaste åren. Baserat på resultaten från dessa sattes hälso- och sjukvården ur spel med inställda läkarbesök och operationer som följd. Vad slutnotan för alla ovetenskapliga interventioner dessa år ska landa på kommer vi troligen aldrig få se

Läs mer

https://www.facebook.com/people/Sjuksk%C3%B6terskeuppropet/100077560573333/

 

 

 


Aida Reva 28 maj 2024, MÅSTE SES, c 10 minuters video, citat

8 miljoner svenskar i en studie | Här är en skojig inblick och TV4 sprider konspirationsteorier

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J7hYF82BmYo

 

 

 

Är något oklart eller svårt att förstå eller om du/ni har annan uppfattning vänligen delge din uppfattning OFFENTLIGT mycket skyndsamt, en offentlig debatt i en rättsstat som Sverige utger sig för att vara är fullständigt normalt och därtill att media i Sverige granskar detta fullständiga pågående vansinnet i Sverige.

 

Utifrån sanningen, fakta och bevis som delgivits från SVERIGE GRANSKAS är det uppenbart att Staten Sverige är en fascistisk stat som samverkar med globalistiska krafter som t.ex. den kriminella främmande makten WHO och deras terroragenda med bl.a. det kriminella planerade utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som bevisligen fått dödlig utgång för mänskligheten och nationen Sveriges folk, skattebetalare och väljare.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter och samhällsansvar

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu