• Arkiv

BOTEN ÄR MYCKET VÄRRE ÄN SOTEN om biovapen injektionerna som dödar SVERIGE GRANSKAS 2024 06 04

 

 

BOTEN ÄR MYCKET VÄRRE ÄN SOTEN ”Den överdödlighet som orsakas av covid-19-”vaccinering” är 3,4 gånger HÖGRE än covid-19 i sig.”

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 4 juni 2024 05:04

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

Kopia: ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘mailto:[email protected]’ <mailto:[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

Ämne: BOTEN ÄR MYCKET VÄRRE ÄN SOTEN om biovapen injektionerna som dödar SVERIGE GRANSKAS 2024 06 04
Prioritet: Hög

 

 

SVERIGE GRANSKAS delger delgivning, denna delgivning är officiellt publicerad här

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING 2024-06-04

 

Alla injektioner med modRNA och LNP måste stoppas och förbjudas omedelbart

BOTEN ÄR MYCKET VÄRRE ÄN SOTEN ”Den överdödlighet som orsakas av covid-19-”vaccinering” är 3,4 gånger HÖGRE än covid-19 i sig.”

 

Det planerade kriminella utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som fått dödliga effekter för mänskligheten och nationen Sveriges Folk, skattebetalare och väljare, därtill kostat skattebetalarna i Sverige sammanlagt mer än 36 tusen miljoner kronor. Trettiosex miljarder kronor som skakades fram ur rockärmen utan beslut i riksdagen.

 

Kom särskilt ihåg

Att WHO, som till ca 80 % är finansierat av privata intressen, den kriminella maffian läkemedelsindustrin och Bill Gates m.fl., är anstiftaren till WHO TERROR AGENDAN med det kriminella planerade utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som fått dödlig utgång för mänskligheten och nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenterna.

 

 

UTAN DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET INGEN PANDEMI

 

Alltså Staten Sverige, som är 1 av 194 medlemsländer i WHO TERROR ORGANISATIOEN, glöm aldrig att UTAN PCR TEST BEDRÄGERIET INGEN PANDEMI

Läs mer här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/02/14/det-stora-bedrageriet-utan-pcr-testerna-ingen-pandemi-av-margareta-skantze-2024-04-13/

 

 

Läs och se mer om Staten Sveriges HÖGFÖRRÄDERI mot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljarna

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/30/sveriges-riksdag-hogforraderiet-sverige-granskas-delger-delgivning-till-sverige-riksdags-alla-politiska-partierna-riksdagsledamoterna-2023-12-30/

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/28/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-varfor-pcr-testerna-faller-hela-korthuset-ink-whowef-regeringen-mfl-sverige-granskas-2023-12-28/

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/28/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-allt-borjade-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-hela-korthuset-faller-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-sverige/

 

 

 

VARFÖR BESKYDDAR SVERIGES REGERING, SVERIGES RIKSDAG, FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, SKR, SVERIGES ALLA 21 REGIONER M.FL. DET KRIMIENLLA PLANERADE PCR TEST BEDRÄGERIET & DEN KRIMINELLA MAFFIAN LÄKEMDELSINDUSTRIN?

Läs mer i denna artikel

Receptbelagda läkemedel är den ledande dödsorsaken

https://expose-news.com/2024/04/21/prescription-drugs-are-the-leading-cause-of-death-according-to-peter-gotzsche-co-founder-of-the-cochrane-collaboration/

 

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS ska i laga ordning registreras av registrator, begär dagboksblad och fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren till [email protected]

 

 

2024-06-04

 

 

Karen Kingston den förmodligen främste i världen inom sitt spetsspecialist sakkunnighetsområde delger mänskligheten sanningen, fakta och bevis, har du/ni annan uppfattning äger du/ni bevisbördan att bevisa det motsatta mycket skyndsamt, läs hela artikeln, maskinöversättning, citat

”Den överdödlighet som orsakas av covid-19-”vaccinering” är 3,4 gånger HÖGRE än covid-19 i sig.”

Medan ”COVID-19-vacciner” ursprungligen hyllades för att vara livräddande medicinska motåtgärder, ökade den globala överdödligheten i slutet av 2023 till mer än 3 gånger den för COVID-19 självt under de senaste tre åren Meta-analys. Denna uttömmande analys representerar häpnadsväckande 1,19 miljarder människor i 29 nationer (14,7 % av världens befolkning).

Läs mer

https://karenkingston.substack.com/p/new-data-raises-concerns-are-covid?

 

 

 

Ass professor Björn Hammarskjöld, den förmodligen främste i världen inom sitt spetsspecialist sakkunnighetsområde, med flera delger i en anmälan till Åklagarmyndigheten Riksåklagare Katarina Johansson Welin 2024-05- 31, citat

Till Åklagarmyndigheten Riksåklagare Katarina Johansson Welin

Vi har den 31 maj 2024 skickat in följande anmälan till Åklagarmyndigheten för att myndigheten som självständig och oberoende statlig expertmyndighet inom brottsbekämpning ska utreda om misstänkta lagbrott har begåtts av en eller flera ledamöter i den svenska statsledningen.

 

Vi vill veta om det finns fog för misstankar om att den svenska statsledningens medlemmar har stöttat det stora PCR-bedrägeriet med enorma ekonomiska incitament som har fått mer än 80 % av vuxna invånarna i Sverige att ta minst en injektion med biovapnet modRNA 1.

 

Vi vill också ha utrett om den svenska statsledningens medlemmar har medverkat med misstänkt beskyddande av överlagt och uppsåtligt PCR-bedrägeri med enorma ekonomiska incitament

 

 

Det rör misstankar om
Överlagt och uppsåtligt bedrägeri med enorma ekonomiska incitament

 

Sammanfattning.

De misstänkta nuvarande socialministern Jakob Forssmed och förra socialministern och nuvarande riksdagsledamoten Lena Hallengren misstänks ha initierat och underhållit det så kallade PCR-bedrägeriet vilket sedan har lett till att befolkningen har skrämts till underkastelse som lett till att mer än 80 % av Sveriges befolkning har injicerats med tiotals miljoner meter modifierat RNA (modRNA) per dos via preparat med lipidnanopartiklar (LNP). Dessa injektioner har klassificerats som förbjudna biovapen enligt bland annat professor i internationell rätt Francis Boyle.

 

PCR-testet mot det patenterade SARS-CoV-2-viruset har aldrig avsetts att bekräfta smittsamhet i sjukdom.

Folkhälsomyndigheten (FHM) i Sverige publicerade den 21 juli 2020 en vägledning till Sveriges regioner angående kriterier för bedömning av smittfrihet vid Covid-19. (Artikelnummer 20110.) Vägledningen uppdaterades den 30 november 2020.

Inledningsvis fastslår FHM följande:

”PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immun-försvaret och därför kan man inte använda denna test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

Detta har bekräftats av två fastställandedomar i Portugal hösten 2020 vilka enligt subsidiaritetsprincipen i EU-rätten har samma verkan inom varje land inom EU. 2

 

Regeringen med de misstänkta förra socialminister och nuvarande riksdagsledamoten Lena Hallengren och nuvarande socialminister Jakob Forssmed i spetsen har sedan avtalat med Sveriges kommuner och regioner (SKR) att på ett misstänkt falskt och felaktigt uppsåtligt och överlagt bedrägligt sätt öka PCR-testningen mellan 2020 och 2022 genom att ge en ”belöning” på 1 500 (2020-2021) eller 1 100 SEK (2022) per test, sammanlagt mer än 36 tusen miljoner kronor. Trettiosex miljarder kronor som skakades fram ur rockärmen utan beslut i riksdagen.

 

Läs mer

https://bakomkulisserna.biz/2024/06/02/har-personer-i-den-svenska-statsledningen-begatt-brott-publicerat-av-ass-professor-bjorn-hammarskjold-2024-06-02/

 

 

 

Ass professor Björn Hammarskjöld den förmodligen främste i världen inom sitt spetsspecialist sakkunnighetsområde har delgett en artikel publicerad 2024-06-02, läs hela, citat

BOTEN ÄR MYCKET VÄRRE ÄN SOTEN

Boten är mycket värre än soten och Alla injektioner med modRNA och LNP måste stoppas och förbjudas omedelbart

Det enda som händer är att kroppens immunförsvar försämras inom sex månader och att dessa biovapeninjektioner ökar risken för sjukdom och död orsakat av det patenterade och därmed av människa konstruerade SARS-CoV-2.

Det patenterade och därmed av människa konstruerade modRNA är per definition ett biovapen och med tillräcklig kunskap i molekylärbiologi, immunologi och biokemi kan vi genast konstatera att Boten är mycket värre än soten:

Alla injektioner med modRNA och LNP måste stoppas och förbjudas omedelbart

Östervåla den 2 juni 2024

Björn Hammarskjöld

assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi

F.d. överläkare i pediatrik

Filosofie licantiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)

Molekylärbiolog

Virolog

Läs mer

https://kostkunskap.blogg.se/2024/june/boten-ar-mycket-varre-an-soten.html

Artikeln är även publicerad på engelska, du finner den här

https://kostkunskap.blogg.se/2024/june/the-cure-is-much-worse-than-the-soot.html

 

Har du/ni annan uppfattning än vad som delgives i denna delgivning äger du/ni bevisbördan att OFFENTLIGT bevisa det motsatta mycket skyndsamt, dock senast 2024-06-11

 

Är något oklart eller svårt att förstå eller om du/ni har annan uppfattning vänligen delge din uppfattning OFFENTLIGT mycket skyndsamt, en offentlig debatt i en rättsstat som Sverige utger sig för att vara är fullständigt normalt och därtill att media i Sverige granskar detta fullständiga pågående vansinnet i Sverige.

 

Utifrån sanningen, fakta och bevis som delgivits från SVERIGE GRANSKAS är det uppenbart att Staten Sverige är en fascistisk stat som samverkar med globalistiska krafter som t.ex. den kriminella främmande makten WHO och deras terroragenda med bl.a. det kriminella planerade utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som bevisligen fått dödlig utgång för mänskligheten och nationen Sveriges folk, skattebetalare och väljare.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter och samhällsansvar

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu