• Arkiv

Sveriges riksdag HÖGFÖRRÄDERIET — SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING TILL SVERIGE RIKSDAGS ALLA POLITISKA PARTIERNA & RIKSDAGSLEDAMÖTERNA 2023 12 30

 

 

Sveriges riksdag HÖGFÖRRÄDERIET — SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING TILL SVERIGE RIKSDAGS ALLA POLITISKA PARTIERNA & RIKSDAGSLEDAMÖTERNA 2023 12 30

 

 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 30 december 2023 17:55

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia: ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Kalle Hellberg’ <[email protected]>; ‘Ann Hellberg’ <[email protected]>; ‘Gunnar SÖDERBERG’ <[email protected]>; ‘martin_private_law’ <[email protected]>; ‘SE Nin’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Bobbo Sundgren’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: SVERIGE GRANSKAS DELGIVNING TILL SVERIGES RIKSDAG 2023 12 30
Prioritet: Hög

 

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är officiellt publicerad här

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING TILL SVERIGE RIKSDAGS ALLA POLITISKA PARTIERNA & RIKSDAGSLEDAMÖTERNA 2023 12 30

 

ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET & HELA KORTHUSET FALLER MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET

 

 

NOTERAS SÄRSKILT EFFEKTERNA EFTER DET KRIMINELLA PLANERADE PCR TEST BEDRÄGERIET

2023-12-30

”Alla tillverkare, särskilt Pfizer, är ansvariga för att medvetet ha injicerat barn och vuxna med injektionsflaskor som förorenats med konstruerade nanopartiklar, produkter som är kända toxiner och som aldrig har varit lämpliga för mänskligt bruk.”

https://karenkingston.substack.com/p/nanotech-is-nearly-everywhere-now?

 

 

DU KAN OCKÅS LÄSA DENNA DELGIVNING SOM PDF FIL, SE BIFOGADE PDF FILEN SVERIGES RIKSDAGS….2023 12 30

 

Sveriges Riksdags alla politiska partier

Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter

 

Denna kommunicering/ delgivning från SVERIGE GRANSKAS ska i laga ordning registreras av registrator vid Socialdepartementet begär dagboksblad med vändande epost till [email protected] och [email protected] och därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av ärendet utsedd av socialminister Jacob Forssmed / Socialdepartementet

 

2023-12-30

 

Sveriges riksdags alla ledamöter och politiska partierna i Sveriges riksdag, före valet 2022 och efter valet 2022, BESKYDDAR det planerade kriminella utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera efterföljande effekter. Bara det planerade kriminella planerade -PCR TEST BEDRÄGERIET har kostat skattebetalarna minst 26-30 miljarder, och pågår fortfarande trots att det är allmänt känt sedan 2020-07-21 i Vägledningar från Folkhälsomyndigheten;

 

Vad sakkunnighets myndigheten Folkhälsomyndigheten fastställde redan 2020-07-21 i deras egna Vägledningar till Sveriges 21 Regioner

 

”Den PCR-teknik som används i tester för att påvisa virus kan inte skilja mellan virus som kan infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan dessa tester inte användas för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

PDF filen finns också här att laddas ner

https://www.jottacloud.com/s/27168a5b0cc034940b890f08c8131c96505

 

 

Finns också här att läsa, på en enda sida, om du inte orkar läsa PDF filen

https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2/thumbs

 

 

 

 

Frågeställning

Varför undanhölls detta av Sveriges regering , Sveriges riksdag,  Anders Tegnell / Folkhälsomyndigheten och Sveriges alla 21 Regioner gentemot allmänheten, skattebetalarna och nationen Sveriges Folk och barn och varför undanhålls detta  av er omnämnda gentemot allmänheten utifrån att detta PCR TESTEST BEDRÄGERIET är finansierat med skattemedel, minst 26-30 miljarder, och fortfarande pågår, och är av synnerligen mycket stort allmänt intresse för allmänheten?

 

 

Noteras ska också att i november 2020 i Portugal i portugisisk domstol, 2 fastställande domar som fastställde att PCR TESTERNA icke är vetenskapliga och icke är tillförlitliga

https://www.transcend.org/tms/2020/11/portuguese-court-rules-pcr-tests-as-unreliable-unlawful-to-quarantine-people/

 

https://www-dgsi-pt.translate.goog/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=pt&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=sv

 

 

Noteras särskilt;

 

”Det som verkligen är häpnadsväckande är att de flesta nationer i världen under 2017 och 2018 plötsligt började distribuera otaliga covid-19-testkit.   Ett år före pandemin staplade alla länder PCR-testkit på hög, testkit som skulle användas under pandemin.”

Läs mer

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/07/06/sveriges-regering-fakta-och-bevis-om-injektionerna-och-pcr-test-bedrageriet-sverige-granskas-2023-07-06/

 

 

Läs mera om domarna i Portugal här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/07/23/riksaklagare-petra-lundh-varfor-beskyddar-riksaklagaren-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-pcr-test-bedrageriet-2022-07-23/

 

 

Frågeställningar

 

Varför undanhålls och underlåts detta ovan omnämnt  fortfarande  2023-12-30 av alla politiska partierna i Sveriges riksdag komma allmänheten till del i offentlig debatt och varför undanhålls  och underlåts detta av alla enskilda riksdagsledamöterna i Sveriges riksdag  komma allmänheten till del i offentlig debatt och varför underlåter alla politiska partierna i Sveriges riksdag och varför underlåter varje enskild riksdagsledamot i offentlig debatt i Sveriges riksdag debattera offentligt i Sveriges riksdag om  det planerade kriminella utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET , som kostat skattebetalarna minst 26-30 miljarder, och fortfarande pågår, komma nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalarna och väljarna till del och i fullständig offentlig insyn debatteras demokratiskt och därmed rannsakas offentligt?

 

 

Varför underlåter varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag att detta gigantiska kriminella planerade utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament med främmande makt WHO, och deras 194 medlemsländer,

 

  • att det kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET underlåts
  •  
  • att debatteras offentligt i Sveriges riksdag och undanhålls därmed för nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare, som minst kostat skattebetarna 26-30 miljarder och fortfarande pågår i Sverige inom Sveriges 21 Regioner, utan stöd i svensk grundlag Regeringsformen eller annan lag.

 

 

 

Varför BESKYDDAR alla politiska partierna och riksdagsledamot Elsa Widding(partilös) det bevisligen kriminella planerade utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som kosta skattebetalarna minst 26-30 miljarder och fortfarande pågår och var finns stödet för detta i svensk grundlag Regeringsformen?

 

 

Varför BESKYDDAR varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag det bevisligen kriminella planerade utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som kosta skattebetalarna minst 26-30 miljarder och fortfarande pågår och var finns stödet för detta i svensk grundlag Regeringsformen?

 

Varför UNDERLÅTER varje enskild riksdagsledamot att anmäla till rättsvårdande myndighet och Åklagarmyndigheten det som uppenbart är allmänt känt sedan mycket lång tid, sedan 2020-07-21 i Folkhälsomyndighetens egna Vägledningar, som återigen delgives alla riksdagsledamöterna i Sveriges riksdag, att anmäla om brott till de ovan omnämnda och vilket lagstöd har varje enskild riksdagsledamot för att därmed beskydda det kriminella planerade utifrån gigantiska enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET?

 

 

Är man skyldig att anmäla brott?

 

I FOKUS; Det kriminella planerade utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, som är en del av WHO TERROR agendan, en agenda Sverige bedriver och bedrivit över tid tillsammans med främmande makt WHO mot nationen Sveriges Folk, ett HÖGFÖRRÄDERI, tills motsatsen är BEVISAD offentligt mycket skyndsamt.

 

Hittills har inga sådana bevis delgetts offentligt av Sveriges regering, Sveriges riksdag eller deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET. Fullständig tystnads och beskyddar kultur av PCR TEST BEDRÄGERIET råder inom staten Sverige.

 

 

 

ÅR MAN SKYLDIG ATT ANMÄLA BROTT ENLIGT GÄLLANDE SVENSK LAG?

Du läser mer om denna kunskap, citat

 

BROTTSBALKEN

6 §  Den som underlåter att i tid anmäla eller annars avslöja ett förestående eller pågående brott ska, i de fall det är särskilt föreskrivet, dömas för underlåtenhet att avslöja brottet enligt vad som är föreskrivet för den som medverkat endast i mindre mån till sådant brott.

 

Högre straff än fängelse i två år får dock inte dömas ut. I de fall det är särskilt föreskrivet ska för underlåtenhet att avslöja brott även den dömas som inte haft uppsåt till men borde ha insett att brottet var förestående eller pågick.

 

Den som har ett bestämmande inflytande i en sammanslutning och underlåter att förhindra ett brott inom ramen för sammanslutningen ska, i de fall det är särskilt föreskrivet, dömas för underlåtenhet att förhindra brottet enligt första stycket.

Slut citat, källa till ovan citerat

https://lagen.nu/1962:700#K23P6S1

 

 

 

 

SVENSK GRUNDLAG REGERINGSFORMEN

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

citat
4 kap. Riksdagsarbetet

 

Ledamöternas ställning

10 §   Riksdagsledamöter och ersättare får fullgöra uppdrag som ledamot utan att hindras av tjänsteuppgift eller annan sådan skyldighet. Lag (2010:1408).

 

11 §   En riksdagsledamot eller en ersättare får inte lämna sitt uppdrag utan att riksdagen har medgett det.

När det finns anledning till det, ska Valprövningsnämnden självmant pröva om en ledamot eller en ersättare är behörig enligt 3 kap. 4 § andra stycket. Den som förklaras obehörig är därmed skild från sitt uppdrag.

 

En ledamot eller en ersättare får i annat fall skiljas från uppdraget endast om han eller hon genom brott har visat sig uppenbart olämplig för uppdraget. Beslut om detta fattas av domstol. Lag (2010:1408).

 

12 §   Talan får inte väckas mot den som utövar eller har utövat uppdrag som riksdagsledamot på grund av hans eller hennes yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget, utan att riksdagen har medgett det genom ett beslut som minst fem sjättedelar av de röstande har enats om. Utan ett sådant medgivande får en sådan person inte heller berövas friheten eller hindras från att resa inom riket på grund av yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget.

 

Misstänks en riksdagsledamot för brott i annat fall, ska bestämmelser i lag om gripande, anhållande eller häktning tillämpas endast om han eller hon erkänner brottet eller har tagits på bar gärning eller om det är fråga om ett brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år. Lag (2010:1408).

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152/#K4

 

 

 

 

Noteras särskilt ska att PCR TEST BEDRÄGERIET uppenbart är en del i ett kriminellt planerat utifrån gigantiska ekonomiska incitament HÖGFÖRRÄDERI tillsammans med främmande makt WHO

 

 

Läs mer om HÖGFÖRRÄDERI brottet, som dessa ovan omnämnda är delaktiga i och medansvariga i tills motsatsen är OFFENTLIGT BEVISAT/ motsatsen är bevisad offentligt av varje enskild individ

https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

 

 

 

 

 

Nationen Sveriges Folk är betjänta och berättigade till att detta ovan omnämnt er återigen delgivits från SVERIGE GRANSKAS debatteras offentligt i Sveriges riksdag om Sveriges riksdag tjänar och betjänar nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare, därmed era uppdragsgivare, som Sveriges riksdag ska tjäna och betjäna opartisk, sakligt och objektivt under lagarna och vad som delges i svensk grundlag Regeringsformen.

 

Nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare ser fram emot och är berättigade till

 

  • att detta sker mycket skyndsamt, som alla riksdagsledamöter i Sveriges riksdag underlåtit och underlåter

 

  • att lyfta till offentligt debatt i Sveriges riksdag över mycket lång tid, alltså före valet 2022 och efter valet 2022, har du som enskild riksdagsledamot annan uppfattning äger du personligen BEVISBÖRDAN

 

  • att bevisa det motsatta OFFENTLIGT mycket skyndsamt.

 

 

Du läser mer i den bifogade PDF filen ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE PCR TEST BEDRÄGERIET….. om 36 sidor och också finna officiellt publicerat här

socialminister Jacob Forssmed — ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET & HELA KORTHUSET FALLER MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET — SVERIGE GRANSKAS 2023 12 28 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/28/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-allt-borjade-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-hela-korthuset-faller-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-sverige/

 

 

SVERIGE GRANSKAS delgav offentligt en intervju om detta 2023-12-28 som du ser här

Varför PCR-testerna fäller hela korthuset (ink WHO,WEF Regeringen m.fl.)

https://rumble.com/v43t63x-varfr-pcr-testerna-fller-hela-korthuset-ink-whowef-regeringen-mfl..html

 

 

 

Du ser också här nedan i mailtråden av den 28 december 2023 10:29 och läser ännu mer i de bifogade PDF filerna vad som delgavs i delgivning

DELGIVNING OM LÄGESRAPPORT 2023-12-28 FRÅN SVERIGE GRANSKAS till riksdagsledamot Elsa Widding och socialminister Jacob Forssmed m fl medlöpare i det planerade kriminella utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera

 

 

 

BONUS INFORMATION

 

2023-12-17 se denna video för att förstå mera om verkligheten, ca 72  minuter, på engelska

The Great Taking. How the Banksters Plan to Steal Everything From Everyone. Documentary

 

Maskinöversättning av undertexten till video, citat

 

Det stora tagandet. Hur banksters planerar att stjäla allt från alla. Dokumentär

THE GREAT TAKING [DOKUMENTÄR] – DAVID WEBB AVSÄTTAR DET STÖRSTA BROTTET NÅGONSIN TÄNKT TILL

Upplagt 17 december 2023
David Rogers Webb / CHDtv

David Webb avslöjar systemet som centralbanker har på plats för att ta allt från alla.

Den tidigare hedgefondförvaltaren David Webb tar publiken steg för steg genom sin kriminaltekniska utredning av de juridiska, finansiella och regulatoriska förändringarna som har skapat ”det största brottet som någonsin övervägts … det planerade konfiskeringen av allas globala värdepapperstillgångar.”

Webb, författare till en bok med samma titel, avslöjar ”centralbankernas system för att underkuva mänskligheten genom att ta alla värdepapper, bankinlåning och egendom som finansieras med skulder.”

”Rättssäkerhet har fastställts att säkerheten kan tas omedelbart och utan domstolsprövning, av enheter som i domstolsdokument beskrivs som ”den skyddade klassen”, säger Webb i filmen. ”Även sofistikerade professionella investerare, som var försäkrade om att deras värdepapper är ”segregerade”, kommer inte att skyddas.”

VD och koncernchef Mary Holland, Webb sa att han har studerat globala finansiella system och varnat för en kommande ”Great Taking” finansiell kollaps i mer än 20 år. Hans decennier av erfarenhet av hedgefonder gav honom insikt i penningflöden och systemrisker som han tror förebådar en orkestrerad krasch.

Webb ägnade år åt att undersöka historiska prejudikat som bankstängningar från den stora depressionen och konfiskering av guld för att hjälpa honom att förstå ”handboken som används av mäktiga bankintressen under tider av finansiell oro.”

Han märkte först att penninghastighetsräntorna visade hur överdrivet pengarskapande driver instabila ekonomiska bubblor. Den vanliga nyhetsbevakningen under 1990-talets asiatiska finanskris efterdyningar förklarade inte helt de udda marknadsrörelser han såg.

När han grävde djupare insåg Webb ”omfattningen av pengarskapandet under denna period var mycket hög.” Han fann att Federal Reserve Board-aktivitet genererade nya pengar på över 1% av bruttonationalprodukten på en vecka – ”en storleksordning större” än den årliga tillväxttakten, sa han.

Det massiva likviditetsinflödet gick inte in i den reala ekonomin, sa Webb, utan till ”destruktiva saker … krig … olika operationer som handlar om kontroll.”

Webb jämförde ekonomins tillstånd strax före första världskriget med dagens hyperfinansierade ekonomi, och sa att båda handlar om ”plundring” i den sena fasen av ekonomiska bubblor, strax före en krasch.

Webb bevittnade också en decennielång kampanj för att ändra affärsbanksstadgar och ägandedefinitioner, stat för stat, som satte scenen för att återkalla investerares äganderätt under fallissemang.

”Understödjande av hela värdepappersinfrastrukturen i USA är Depository Trust and Clearing Corporation, och detta är den enhet som först bildades för att dematerialisera alla värdepapper i USA,” sa Webb.

Webb berättade för Holland att en CIA-arbetare med ”absolut ingen bakgrund och bank eller finans” var inblandad i det här projektet och blev senare utnämnd till chef för banker i delstaten New York av Nelson Rockefeller.

”Det är väldigt tydligt att det här var ett CIA-projekt”, sa han.

RÄTTVIS ANVÄNDNING FÖR UTBILDNINGSÄNDAMÅL

https://rumble.com/v41ow3n-the-great-taking.-how-the-banksters-plan-to-steal-everything-from-everyone..html

 

 

 

Artikel om detta ovan omnämnt är idag 2023-12-30 publicerat här, maskinöversättning, citat

The Great Taking: Hur bankirerna planerar att stjäla allt från alla

Denna noggrant iscensatta plan har varit under utarbetande i årtionden, men tecken tyder på att den kan vara på väg att förverkligas.

 

BERÄTTELSEN I KORTHET

Den stora uttagningen beskrivs av den före detta hedgefondförvaltaren David Webb som ett system som införts av centralbanker för att ta allt, från alla

 

Denna planerade konfiskation av globala värdepapperstillgångar förtjänar titeln ”det största brott som någonsin övervägts”

 

Även om planen har funnits i årtionden beskriver Webb tecken som tyder på att den snart kan komma att förverkligas – om inget görs för att stoppa den

 

The Great Taking är en noggrant orkestrerad konstruktion, men en konstruktion som har rättsliga grunder och stöd från CIA och de högsta regeringsnivåerna, som går tillbaka till 1960-talet

 

De bästa sätten att skydda sig är att eliminera skulder, investera i verkliga saker som mark och ha förmågan att producera sin egen mat

Läs mer

https://takecontrol.substack.com/p/the-great-taking

 

 

2023-12-30 publicerat av Karen Kingston, se videointervjun och läs hela artikeln, maskinöversättning, citat

Nanotech finns nästan överallt, vad nu?

 

Igår hade jag äran att bli intervjuad av Dr. Jason Dean. Vi diskuterade en rad ämnen från FDA-godkännandet till stämningen mellan Texas och Pfizer (särskilt hur VD Albert Bourla började ljuga) och hur lite det amerikanska folket och befolkningen i allmänhet faktiskt vet om syntetisk biologi och nanoteknik, trots deras allestädes närvarande närvaro och mycket märkbara skadliga effekter på människor och miljö.

 

Under vårt samtal kommer jag in på det faktum att Elon Musk har investerat stort i trådlös nanoteknik, särskilt Neuralink, Neural Lace och mRNA-nanopartiklar.

 

Neural Lace är mycket mer avancerad än vad folk tror. Som en medicinteknisk produkt i klass 2 kan Neural Lace användas på civilbefolkningen genom en enkel injektion, t.ex. vaccin

 

I en artikel i Futurism från 2016 förklarar Elon Musk hur ”hårdvaran (neuro-nanoteknologi) kan injiceras och färdas till hjärnan via blodomloppet”.

 

Tillverkarna har INGEN rättslig immunitet enligt EUA eller vaccinlagarna

Jason och jag tar också upp det faktum att lipidnanopartiklar (LNP) är nanoteknologier som klassificeras som enheter, inte biologiska läkemedel. På grund av detta faktum uppfyller mRNA-injektionerna inte något av kriterierna för ett vaccin (som är ett biologiskt läkemedel).

 

Alla tillverkare, särskilt Pfizer, är ansvariga för att medvetet ha injicerat barn och vuxna med injektionsflaskor som förorenats med konstruerade nanopartiklar, produkter som är kända toxiner och som aldrig har varit lämpliga för mänskligt bruk.

 

Läs mer

https://karenkingston.substack.com/p/nanotech-is-nearly-everywhere-now?

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 28 december 2023 10:29

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘S Registrator’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>

Kopia: ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>

Ämne: DELGIVNING OM LÄGESRAPPORT 2023-12-28 FRÅN SVERIGE GRANSKAS till riksdagsledamot Elsa Widding och socialminister Jacob Forssmed m fl medlöpare …..
Prioritet: Hög

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är officiellt publicerad här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/28/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-allt-borjade-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-hela-korthuset-faller-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-sverige/

 

DELGIVNING OM LÄGESRAPPORT 2023-12-28 FRÅN SVERIGE GRANSKAS till riksdagsledamot Elsa Widding och socialminister Jacob Forssmed m fl medlöpare i det planerade kriminella utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera

 

FAKTA & BEVIS

”Det förekom inga massdödsfall i covid-19 under 2020. Många människor blev sjuka, vissa blev mycket sjuka och vissa dog, men 99,99% dog inte.”

https://karenkingston.substack.com/p/was-covid-19-caused-by-a-biological-afa?

 

 

 

ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET & HELA KORTHUSET FALLER MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET

 

Socialminister Jacob Forssmed genom

Tina Sahlén

Stabschef hos socialminister Jakob Forssmed

Telefon (växel) 08-405 10 00 Mobiltelefon 076-1060944

[email protected]

Simon Hoff

Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed

Telefon (växel) 08-405 10 00 Mobiltelefon 076-127 76 97

[email protected]

 

 

Riksdagsledamot Elsa Widding

Telefon 072 084 96 50

[email protected]

[email protected]

 

Sveriges Riksdags alla politiska partier

Sveriges riksdags riksdagsledamöter

 

 

Denna delgivning kan också läsas som PDF fil, se PDF filen

ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET & HELA KORTHUSET FALLER MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET

 

Denna kommunicering/ delgivning från SVERIGE GRANSKAS ska i laga ordning registreras av registrator vid Socialdepartementet begär dagboksblad med vändande epost till [email protected] och [email protected] och därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av ärendet utsedd av socialminister Jacob Forssmed / Socialdepartementet

 

2023-12-28

 

ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET & HELA KORTHUSET FALLER MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET

 

DELGIVNING OM LÄGESRAPPORT 2023-12-28 FRÅN SVERIGE GRANSKAS till riksdagsledamot Elsa Widding och socialminister Jacob Forssmed m fl medlöpare i det planerade kriminella utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera

 

 

Du/ni läser hela LÄGESRAPPORTEN i den bifogade PDF filen

 

ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET & HELA KORTHUSET FALLER MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET

 

 

 

Läs också de 3 bifogade PDF filerna som bilagts som bifogade PDF filer enligt denna bilageförteckning

 

Bilaga 1

The Greatest Organized Crime in History 2023 12 07

 

Bilaga 2

Avslöjar Covid-19 brott

 

Bilaga 3

En explosiv ny studie som beskriver ”oavsiktliga immunsvar” från mRNA-injektioner har släppt en taktisk kärnvapen på Pfizer

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu