• Arkiv

Kommer Alternativ media/internet media och bloggare att hjälpa till att avslöja Corona Bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare? 2020 11 25

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

SVT/SR/TV4 och riksmedia bedriver propaganda på skattebetalarna och nationen Sveriges medborgares bekostnad, dessa är uppenbart delaktiga i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten, annat kan inte förstås i skrivande stund.

 

Det återstår nu att se vad som händer efter den 3:e delgivningen om meddelat ansvar till Socialminister Lena Hallengren,Sveriges Regering och deras medlöpare

 

Du får del av dagens massmail till bloggare, internet/alternativ media och för den delen också SVT/SR/TV4 och riksmedia m.fl.

 

Du får också del av bevis för delgivningen om meddelat ansvar till Socialminister Lena Hallengren och dennes medlöpare

 

I laga ordning registrerat av registrator Socialdepartementet

 http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2020/11/SOCIALDEPARTEMENTETS-REGISTRATOR-2020-11-25.pdf

SOCIALDEPARTEMENTETS REGISTRATOR 2020 11 25

 

 I laga ordning registrerat av registrator Folkhälsomyndigheten

http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2020/11/FOLKH%C3%84LSOMYMYNDIGHETENS-REGISTRATOR-2020-11-25.pdf

FOLKHÄLSOMYMYNDIGHETENS REGISTRATOR 2020 11 25

 

HÄR LÄSER OCH SER DU ALLA MOTTAGARE AV MASS MAILET/ UTSKICKET OM ATT HJÄLPA TILL ATT SÄKERSTÄLLA ATT CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE KOMMER TILL ALLMÄNHETENS KÄNNEDOM PÅ BREDAST TÄNKBARA SÄTT

 

 

Dvs. hjälpa nationen Sveriges medborgare att förstå innebörden och effekten av Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, för SVT/SR/TV4 och riksmedia kommer förmodligen undanhålla nationen Sveriges medborgare den största skandalen i Sveriges historia, därtill den största skandalen i världens historia!

 

 

Från: Ulf Bittner [mailto:[email protected]]
Skickat: den 25 november 2020 11:15
Till: ‘Kim Svinghammar’; ‘martin_private_law’; ‘SE Nin’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘Torbjörn Sassersson’; ‘[email protected]’; ‘Jesper Johansson’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘Join Light On Conspiracies’; ‘[email protected]’; ‘Michael Zazzio’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘Siv Wernborg’; ‘[email protected]’; ‘Johnny (Cash) Smith’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘Katerina Janouch’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘n[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘Monica Lindgren’; ‘Öystein Rönne’; ‘Björn Hammarskjöld’; ‘[email protected]
Kopia:[email protected]
Ämne: Tack för ditt engagemang Kim, och ni alla andra som nu får möjligheten att HJÄLPA TILL ATT AVSLÖJA CORNA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN allmänt känt på Face Book Twitter med mera, tack för att just ni finns
Prioritet: Hög

 

Kim Svinghammar, och alla som hjälper till att sprida vidare, ni är alla viktiga kuggar i detta som ska lyfta sanningen och verkligheten

 

Allt här nedan är OK att sprida vidare, därtill pdf filerna som bifogas, ska lägga ut dom på bloggen denna dag, om jag hinner med, för det är mycket nu.

 

 

 

Här nedan ser du delgivningen av i natt(mailet/delgivning om meddelat ansvar av 2020-11-24), som också är publicerat på nätet, dels på svenska och dels på engelska, se malet här under denna kommunicering Kim

 

Du ser också i delgivning av 2020-11-24 SVERIGE GRANSKAS intervjun med dr Reiner Fuellmich och ass professor Björn Hammarskjöld, sprid vidare så mycket du orkar, och be andra göra likadant.

 

Lyssna särskilt in vad som sägs om vaccin, särskilt vad BH säger/delger, citat THE ONLY GOOD VACCIN IS A DEAD VACCIN, Reiner skräder inte på krutet han heller!

 

Länkarna till det publicerade på nätet om delgivning av 2020-11-24

 

På svenska

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/25/delgivning-om-meddelat-ansvar-till-socialministern-lena-hallengren-sveriges-regering-och-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-i-sveriges-riksdag-m-fl-medlopare-2020-11-24-corona-bedragerietbrott-mo/

 

På engelska

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/25/notification-of-notified-responsibility-to-the-minister-of-social-affairs-lena-hallengren-the-swedish-government-and-all-elected-members-of-parliament-in-the-swedish-parliament-and-others-accomplice/

 

 

FOLKHÄSOMYNDIGHETEN har registrerat delgivningen i laga ordning, se pdf filen 00029…., se också detta

 

Från: Info Folkhälsomyndigheten [mailto:[email protected]]
Skickat: den 25 november 2020 07:33
Till: ‘Ulf Bittner’
Ämne: SV: SPREAD WORLD WIDE THE TRUTH ABOUT SWEDEN AND DEPOPULATION AGENDA AND CORONA FRAUD/CRIME AGAINST HUMANANITY AND CITIZENS OF SWEDEN

 

Efterfrågat ärendeutdrag kommer här

 

Med vänlig hälsning,

Registrator

 

Folkhälsomyndigheten                           Folkhälsomyndigheten

171 82 Solna                                                 Box 505

831 26 Östersund

 

Webbplats: http://www.folkhalsomyndigheten.se

 

Från: Ulf Bittner <[email protected]>
Skickat: den 25 november 2020 00:46
Till: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; annelie.ka[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; Info Folkhälsomyndigheten <[email protected]>; Bitte Bråstad <[email protected]>; Pär Vikström <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; Anders Tegnell <[email protected]>
Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Jesper Johansson’ <[email protected]>; ‘torbjörn sassersson’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Michael Zazzio’ <m[email protected]>; [email protected]; [email protected]
Ämne: SPREAD WORLD WIDE THE TRUTH ABOUT SWEDEN AND DEPOPULATION AGENDA AND CORONA FRAUD/CRIME AGAINST HUMANANITY AND CITIZENS OF SWEDEN
Prioritet: Hög

 

Noteras särskilt, följande har i skrivande stund kvitterat ut delgiVningen av 2020-11-24

 

Vd SVERIGES RADIO

Ditt meddelande

Till: Cilla Benkö
Ämne: SPREAD WORLD WIDE  THE TRUTH ABOUT SWEDEN AND DEPOPULATION AGENDA AND CORONA FRAUD/CRIME AGAINST HUMANANITY AND CITIZENS OF SWEDEN
Skickat: den 25 november 2020 00:46:12 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien

lästes den den 25 november 2020 05:50:02 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien.

 

 

CHEFSJURIST FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

 

Ditt meddelande

Till: Bitte Bråstad
Ämne: SPREAD WORLD WIDE  THE TRUTH ABOUT SWEDEN AND DEPOPULATION AGENDA AND CORONA FRAUD/CRIME AGAINST HUMANANITY AND CITIZENS OF SWEDEN
Skickat: den 24 november 2020 11:46:12 (UTC-12:00) Internationella datumlinjen, väst

lästes den den 24 november 2020 17:45:38 (UTC-12:00) Internationella datumlinjen, väst.

 

 

Gd sekreterare Socialstyrelsen

Ditt meddelande

Till: Djurström, Stefan
Ämne: SPREAD WORLD WIDE  THE TRUTH ABOUT SWEDEN AND DEPOPULATION AGENDA AND CORONA FRAUD/CRIME AGAINST HUMANANITY AND CITIZENS OF SWEDEN
Skickat: den 25 november 2020 00:46:12 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien

lästes den den 25 november 2020 06:59:22 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien.

 

 

GD Socialstyrelsen

Ditt meddelande

Till: Wigzell, Olivia
Ämne: SPREAD WORLD WIDE  THE TRUTH ABOUT SWEDEN AND DEPOPULATION AGENDA AND CORONA FRAUD/CRIME AGAINST HUMANANITY AND CITIZENS OF SWEDEN
Skickat: den 25 november 2020 00:46:12 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien

lästes den den 25 november 2020 06:59:22 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien.

 

 

Anders Tegnell FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

Ditt meddelande

Till: Anders Tegnell
Ämne: SPREAD WORLD WIDE  THE TRUTH ABOUT SWEDEN AND DEPOPULATION AGENDA AND CORONA FRAUD/CRIME AGAINST HUMANANITY AND CITIZENS OF SWEDEN
Skickat: den 25 november 2020 00:46:12 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien

lästes den den 25 november 2020 07:02:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien.

 

 

Chefsjuristen Pär Ödman Socialstyrelsen

Ditt meddelande

Till: Ödman, Pär
Ämne: SPREAD WORLD WIDE  THE TRUTH ABOUT SWEDEN AND DEPOPULATION AGENDA AND CORONA FRAUD/CRIME AGAINST HUMANANITY AND CITIZENS OF SWEDEN
Skickat: den 25 november 2020 00:46:12 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien

lästes den den 25 november 2020 08:09:31 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien.

 

 

Socialdepartementet

Yvonne Mörke, departementets sekreterare

 

Ditt meddelande

Till: Yvonne Mörke
Ämne: SPREAD WORLD WIDE  THE TRUTH ABOUT SWEDEN AND DEPOPULATION AGENDA AND CORONA FRAUD/CRIME AGAINST HUMANANITY AND CITIZENS OF SWEDEN
Skickat: den 25 november 2020 00:46:12 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien

lästes den den 25 november 2020 08:57:01 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien.

 

 

CENTRUM FÖR RÄTTVISA

Ditt meddelande

Till: Centrum för rättvisa
Ämne: SPREAD WORLD WIDE  THE TRUTH ABOUT SWEDEN AND DEPOPULATION AGENDA AND CORONA FRAUD/CRIME AGAINST HUMANANITY AND CITIZENS OF SWEDEN
Skickat: den 25 november 2020 00:46:12 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

lästes den den 25 november 2020 09:47:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna.

 

 

SOCIALDEPARTEMENTETS REGISTRAROR

Ditt meddelande

Till: S Registrator
Ämne: SPREAD WORLD WIDE  THE TRUTH ABOUT SWEDEN AND DEPOPULATION AGENDA AND CORONA FRAUD/CRIME AGAINST HUMANANITY AND CITIZENS OF SWEDEN
Skickat: den 25 november 2020 00:46:12 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien

lästes den den 25 november 2020 09:24:43 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien.

 

 

Delgivningen av igår, och tidigare delgivningar, om meddelat ansvar är i laga ordning registrerade av Registrator Socialdepartementet, se bifogade pdf filen av idag RK……

Se också nedan

I 278 – SPREAD WORLD WIDE THE TRUTH ABOUT SWEDEN AND

DEPOPULATION AGENDA AND CORONA FRAUD/CRIME AGAINST

HUMANANITY AND CITIZENS OF SWEDEN

Ank/Exp/Uppr-datum: 2020-11-25

Dok. typ: Skrivelse (I) Beslutsnummer:

Avsändarens referens:

Dokumentstatus: Diarieförd

Avsändare: Ulf Bittner

Sida:

 

Från: Pär Pettersson [mailto:[email protected]] För S Registrator
Skickat: den 25 november 2020 10:58
Till: Ulf Bittner
Ämne: Sv: SPREAD WORLD WIDE THE TRUTH ABOUT SWEDEN AND DEPOPULATION AGENDA AND CORONA FRAUD/CRIME AGAINST HUMANANITY AND CITIZENS OF SWEDEN

 

 

 

Med vänlig hälsning

 

Pär Pettersson
Registrator Socialdepartementet
Förvaltningsavdelningen
Juridik- och affärsenheten
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 1000
[email protected]
www.regeringen.se

 

 

 

Från: Ulf Bittner <[email protected]>
Skickat: den 25 november 2020 00:46
Till: S Registrator <[email protected]>; Lena Hallengren <[email protected]>; Sari Båging <[email protected]>; Yvonne Mörke <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; andreas.carlson@riksdagen.se; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; JU Remissvar <[email protected]>; Ju Registrator <[email protected]>; JU L4 <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; olivia wigzell <[email protected]>; [email protected]; anders tegnell <[email protected]>
Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Jesper Johansson’ <[email protected]>; ‘torbjörn sassersson’ <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Michael Zazzio’ <m[email protected]>; [email protected]; [email protected]
Ämne: SPREAD WORLD WIDE THE TRUTH ABOUT SWEDEN AND DEPOPULATION AGENDA AND CORONA FRAUD/CRIME AGAINST HUMANANITY AND CITIZENS OF SWEDEN
Prioritet: Hög

 

 

 

 

NOTERAS SÄRSKILT

Det hela är nu så enkelt, hjälps alla åt, kommer detta upp till allmänhetens kännedom!

Och de som inte hjälper att avslöja sanning och verkligheten om detta Corona  bedrägeri/Brott mot mänskligheten kommer bli delgivna om meddelat delansvar i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten,

 

Särskilt då SVT/SR, riksmedia och alternativ media, bloggare och internet media, så allvarligt är läget, inget hot däremot ett LÖFTE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://soundcloud.com/ulf-bittner

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

Från: Ulf Bittner [mailto:[email protected]]
Skickat: den 25 november 2020 00:46
Till:[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘s[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]
Kopia:[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘Björn Hammarskjöld’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘Jesper Johansson’; ‘torbjörn sassersson’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘Michael Zazzio’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]
Ämne: SPREAD WORLD WIDE THE TRUTH ABOUT SWEDEN AND DEPOPULATION AGENDA AND CORONA FRAUD/CRIME AGAINST HUMANANITY AND CITIZENS OF SWEDEN
Prioritet: Hög

 

Socialminister Lena Hallengren och Sveriges Regering

[email protected]

[email protected]

 

Sari Båging kanslisekreterare hos Lena Hallengren, 08-405 54 02

[email protected]

 

Yvonne Mörke, departementets sekreterare 08-405 33 86

[email protected]

 

 

Kopia för kännedom och åtgärd till alla folkvalda i Sveriges riksdag genom gruppledarna

S [email protected]  M  [email protected]

SD [email protected] C [email protected] [email protected] KD [email protected]

L [email protected] MP [email protected]

 

 

Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret, myndighetschef Petra Lundh och verksjuristen Roger Waldenström

[email protected]  [email protected] [email protected]

 

 

 

SÄPO/säkerhetspolisen

[email protected]

 

 

 

 

Kopia för kännedom; Dr. Reiner Fuellmich (advokat) [email protected]

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos Socialdepartementet och Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret, begär med vändande e-post registerutdrag med dnr och fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av ärendet.

 

 

Sekretess prövning; ingen sekretess då ärendet är av mycket stort allmänt intresse för nationen Sveriges alla medborgare.

 

2020-11-24

 

Delgivning om meddelat ansvar till Socialministern Lena Hallengren, Sveriges regering och alla folkvalda riksdagsledamöter i Sveriges riksdag m.fl. medlöpare

 

 

Lyssna, lär och inse, för sent skall syndarna vakna, tid finns ännu att göra bot och bättring! Sanningen kommer segra, lika bra att ni alla inser det!

 

 

 

SPREAD WORLD WIDE 

THE TRUTH ABOUT SWEDEN AND DEPOPULATION AGENDA AND CORONA FRAUD/CRIME AGAINST HUMANANITY AND CITIZENS OF SWEDEN

 

 

SVERIGE GRANSKAS/ SWEDEN EXAMINED

Dr Reiner Fuellmich about Crimes Against Humanity and Corona Fraud part 2  2020 11 24

 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/dr-reiner-fuellmich-about-crimes-against-humanity-and-corona-fraud-part-2-2020-11-24

 

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://soundcloud.com/ulf-bittner

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

This message is meant for the addressee only and may contain confidential and legally privileged information. Any unauthorised review, use, copying, storage, disclosure or distribution of this e-mail and any attachments is strictly prohibited. If you are not the named recipient or have otherwise received this communication in error, please destroy this message from your system and kindly notify the sender by e-mail. Thank you for your co-operation

 

Varning! E-post till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA.

 

WARNING! E-mail to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment.

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu