• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 203

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 203

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 203

Dr. Rose reveals shocking 1000% increase in vaccine DEATHS during FDA vaccine hearing

 

Studie visade att D-vitamin skyddar mot allvarlig och dödlig COVID-19-infektion

https://www.afinalwarning.com/554468.html

 

COVID-19-vacciner har förödande långtidseffekter, varnar Nobelprisvinnaren

 

DR LEE MERRIT, 1200% ÖKNING AV DÖDSFALL ORSAKADE AV VACCINERING

CV19 Vaccines are Poison / Hur många kommer att dö globalt innan detta brott mot mänskligheten stoppas? Vi förgiftar i praktiken alla människor som får den här injektionen med spikprotein — Det är ett brott att injicera de här gifterna i unga människor och jag oroar mig för att de ska ta ner åldersgränsen till noll eller sex månader

THE VACCINE DEATH REPORT
Is there evidence of millions of deaths and serious adverse events
resulting from the experimental COVID-19 injections?
BY DAVID JOHN SORENSEN & DR. VLADIMIR ZELENKO MD VERSION 1.0 SEPTEMBER 2021
Can be downloaded at:
https://www.warroomforum.com/threads/the-vaccine-death-report-doc-attached.17906/
SAME DOC:
https://t.me/zelenkoprotocol/1547

PDF filen bifogas också som bifogad fil till detta massutskick

Sanningen om SVERIGE BILDEN sprids nu över hela världen

REINER FUELLMICH & SVERIGE BILDEN; SVERIGE BILDEN UTIFRÅN VITTNESMÅL AV 2 VISSELBLÅSARE FRÅN SVERIGE, SPRIDS NU ÖVER HELA VÄRLDEN (SITZUNG 70/Session 70)

Förmodligen har världen haft en helt felaktig SVERIGE BILD över mycket lång tid, advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona kommittén har publicerat 2 vittnesmål från visselblåsare i Sverige av datum 2021-09-11, se och sprid vidare i alla dina nätverk

För att lyssna och se regionpolitikern från Region Västernorrland Gudrun Ledin och f.d. landstings/regionpolitikern/statsämbetsmannen Gunnar Söderberg avge vittnesmål till advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Kommittén 2021-09-17, spola fram till ca 2:29:40.

Intervjun på engelska, ca 44 minuter, sprid vidare i alla dina nätverk och säkerställ/påverka så att fria/alternativa internetmedia publicerar, för allmänheten i Sverige kommer inte få del av detta från systemmedia SVT/SR/TV4 och riksmedia

 

https://www.youtube.com/watch?v=cN8OTgAAJf4&t=0s

 

 

Här med tysk version, ca 44 minuter

https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/Gudrun-Leden—Gunnar-S%C3%B6derberg—Sitzung-70_-Wer,-wenn-nicht-wir_online_:8

Här också på tyska, uppdelat i flera avsnitt

https://corona-ausschuss.de/wp-content/uploads/2020/09/sitzung10.jpg

Utgår från att den engelska versionen med Gudrun Ledin och Gunnar Söderberg, om ca 44 minuter, kommer publiceras som enskilt avsnitt inom när framtid här

https://corona-ausschuss.de/wp-content/uploads/2020/09/sitzung10.jpg

https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3

Finns också publicerat här, vittnesmålet av de 2 modiga svenskarna med civilkurage och ryggrad

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/19/reiner-fuellmich-whistleblowing-from-sweden-by-2-swedish-politicians-reveals-the-truth-about-sweden-and-the-vaccines-that-are-killing-humanity-and-the-nation-of-swedens-citizens-and-are-crimes/

 

Maskinöversättning om viktig allmännyttig information och upplysning, från advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team i Corona Kommittén, ett föredöme som inte finns närhet till i Sverige.

Och svensk systemmedia och stora delar av fria/alternativa internet media förmår inte ens

-       att uppmärksamma deras enorma insats för mänskligheten och därmed också nationen Sveriges medborgare/invånare, dessa omnämnda svenska media här ovan är en skam för nationen Sverige, citat

 

Corona Kommittén grundades i juni 2020 på initiativ av fyra jurister med juridisk erfarenhet. Sedan dess har veckovisa utfrågningar ägt rum för att dokumentera och bearbeta de vetenskapliga, politiska och ekonomiska kopplingarna kring coronahändelserna.

Vi sammanfattar de viktigaste resultaten av dessa utfrågningar, som nu har nästan 200 experter från vetenskap och praktik, enligt följande:

 

1. Som det enda diagnostiska verktyget kan PCR -tester inte på ett tillförlitligt sätt upptäcka infektioner eller sjukdomar. De ger inte heller tillräcklig anledning till detta antagande så länge CT -värdet och de testade nukleinsyrorna inte är strikt bindande och förnuftiga.

 

2. Dödligheten av Covid-19 har bevisats (visat i metastudier av bland annat John P. Ioannidis) i intervallet för den årliga influensan, vilket också kan vara dödligt för vissa åldersgrupper och personer med tidigare sjukdomar.

 

3. Användbarheten av avstängningar har inte vetenskapligt bevisats tillräckligt. Detta måste akut vägas neutralt ur teknisk synvinkel. Det finns dock många studier för de säkerhetsskador som orsakas av blockeringar.

 

4. De vacciner som för närvarande finns tillgängliga mot Covid-19 är endast föremål för villkorligt godkännande på grund av den antagna nödsituationen, vilket också innebär att de under ”normala” omständigheter aldrig skulle ha godkänts i denna form.

 

Den nödsituation som krävs för ett sådant påskyndat förfarande finns dock inte någonstans i världen, vilket lätt kan förstås med hjälp av data från de officiella databaserna (RKI, ECC, CC, etc.).

Detta förbjuder en bred tillämpning av denna experimentella behandling, som för närvarande sprids av politiker, särskilt bland barn och ungdomar.

Slut citat

Se och läs mer här

https://wissenschaftstehtauf.de/

 

https://corona-ausschuss.de/

 

 

 

COVID-19 och de globala rovdjuren / COVID-19 and the Global Predators

Läs denna artikel och se videon, publicerat 2021-09-19, citat

What You Can Do to Resist a Totalitarian World Regime

The propaganda has literally made the wider population helpless, obedient and docile – and the end goal is to create a totalitarian world regime. But don’t roll over – this is the psychological reason why it’s happening, and exactly what you can do to resist the tyranny.

Maskinöversättning

COVID-19 och de globala rovdjuren

EN ÖVERSIKT AV HISTORIEN

Vi är mitt i det största, mest effektiva propagandakriget i världens historia, utformat för att göra oss hjälplösa, lydiga och fogliga. Slutmålet är att skapa en totalitär världsregim

Inom psykoterapi kan människor som har blivit misshandlade ofta inte identifiera misshandeln som ond. De orkar inte tro att det finns människor som njuter av skada och dominans. Medborgare över hela världen misshandlas för närvarande och måste inse att det finns onda människor som avsiktligt försöker skada dem

År 2015 meddelade en vetenskaplig artikel att de hade medel för att skapa en pandemi. Forskningen finansierades av National Institute of Allergy and Infectious Diseases och genomfördes vid Wuhan Institute of Virology

Kommunistiska kinesiska partiet har arbetat med virus av SARS-CoV-typ sedan minst 2003, och det har skett fyra olika läckor av SARS-virus sedan dess

2016 skapade Bill Gates en affärsplan för World Economic Forum som beskriver allt vi upplever nu

Som framgår av Breggins bok, ” COVID-19 and the Global Predators: We Are the Prey ”, är slutmålet fullständig totalitär kontroll av alla nationer, mycket lik den typ av samhällskontroll som redan finns i Kina, och om vi inte förenas mot genomförandet av denna plan kommer det inte att finnas något lyckligt slut för någon av oss.

Det kommer inte att bli lätt, eftersom de globalistiska rovdjuren har infiltrerat regering, frivilligorganisationer, akademi, underhållning, affärer och alla andra viktiga aspekter …..

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/09/19/covid-19-global-predators.aspx?

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

Läs Till Sveriges alla Regioner……..

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

 

-       att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter,

 

-       och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol. Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige,

ytterligare mera FAKTA och bevis om det MEDICINSKA EXPERIMENTET ”VACCINERNA”, som uppenbart strider emot gällande lagar, Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen.

Gäller Brottsbalken också för alla Sveriges Regioner, politikerna/arbetsgivarna och deras anställda?

Det är en befogad frågeställning som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och skattebetalare kräver ett mycket skyndsamt svar på!

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]  

 

2021-09-19

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige ni delgives härmed ytterligare mera information, upplysning, fakta och bevis om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare, skattebetalarna och därmed er uppdragsgivare;

 

FAKTA OM ”VACCINERNA” SOM DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

2021-09-17

Hur många kommer att dödas globalt av ”vaccinerna”/biovapnen innan detta brott mot mänskligheten stoppas?

 

Det är helt uppenbart att det är ”vaccinerna’’ som är pandemin, och att det spikprotein som införs i ”vaccinerna” är det som orsakar skadorna och dödsfallen.

 

”VACCINERNA” dödar systematiskt och generellt mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, bevisbördan

-       att bevisa det motsatta ägs av Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner, de anställda tjänstemännen/kvinnorna inom stat, regioner och kommuner, som tillsammans uppenbart är delaktiga i

-       att och/eller beskyddar denna inom skolmedicinen skadar och dödar yrkesverksamheten, som inget lagstöd bevisligen finnes för, med bl.a. de sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som bevisligen generellt och systematiskt dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

 

 

Publicerat 2021-09-18 SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, se videon om ca 2 minuter, citat

Dr. Rose reveals shocking 1000% increase in vaccine DEATHS during FDA vaccine hearing

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/19/dr-rose-reveals-shocking-1000-increase-in-vaccine-deaths-during-fda-vaccine-hearing/

 

 

DR LEE MERRIT, 1200% ÖKNING AV DÖDSFALL ORSAKADE AV VACCINERING

DR LEE MERRIT, 1200% INCREASE IN VACCINE DEATHS

 

Det är helt uppenbart att det är vaccinet som är pandemin, och att det spikprotein som införs i vaccinerna är det som orsakar skadorna och dödsfallen.

DR LEE MERRIT, 1200% ÖKNING AV DÖDSFALL ORSAKADE AV VACCINERING

Läs mer, se videon och SPRID VIDARE OCH VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA”, SOM SÅKLART SKA STOPPAS MED OMEDELBAR VERKAN!

https://www.afinalwarning.com/554385.html

 

 

2021-09-17 läs hela artikeln, se videos och sprid vidare

Will there be enough vaccine survivors to rebuild civilization?

The vaccine holocaust is now beginning to produce mass casualties around the world, with post-vaccine deaths skyrocketing across America and many other nations.

Everywhere that vaccine uptake rates are the highest, covid ”cases,” hospitalizations and deaths soon follow. It’s abundantly obvious that the vaccine is the pandemic, and the spike protein inserted into the vaccines is what’s causing the injuries and deaths.

With 3.4 billion people already vaccinated around the world, the obvious question becomes, ”How many will die from the long-term effects of the depopulation shots?”

And will we have enough people remaining to rebuild civilization after the collapse?

See the full, detailed discussion in today’s feature article and podcast here.

maskinöversättning

Kommer det att finnas tillräckligt med överlevande vacciner för att återuppbygga civilisationen?

Vaccinförintelsen börjar nu ge upphov till massförluster runt om i världen, och dödsfallen efter vaccinering skjuter i höjden i Amerika och många andra länder.

Överallt där vaccinutnyttjandet är som störst följer snart ”fall” av kovid, sjukhusinläggningar och dödsfall.

Det är helt uppenbart att det är vaccinet som är pandemin, och att det spikprotein som införs i vaccinerna är det som orsakar skadorna och dödsfallen.

Med 3,4 miljarder människor som redan är vaccinerade runt om i världen blir den uppenbara frågan: ”Hur många kommer att dö av de långsiktiga effekterna av depopulationssprutorna?”.

Och kommer vi att ha tillräckligt många människor kvar för att återuppbygga civilisationen efter kollapsen?

Se hela den detaljerade diskussionen i dagens krönikör och podcast här.

Läs mer

https://www.afinalwarning.com/554385.html

 

 

SWEBB-TV och fria alternativa internetmedia FÅR NU BEKÄNNA FÄRG

Kommer SWEBB-TV och fria alternativa internetmedia visa/publicera denna enormt viktiga video och artikel för mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, eller gör SWEBB-TV och fria alternativa internetmedia som övriga systemmedia SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och undanhåller sanningen och verkligheten om ”vaccinerna” som skadar och dödar mänskligheten systematiskt och generellt?

 

Publicerat 2021-09-18 MÅSTE SES VIDEON, läs också artikeln och sprid vidare om ”vaccinerna” som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, här i denna video med världskänd spetsspecialist sakkunnig, SWEBB-TV och fria alternativa internetmedia ska såklart visa denna för sina tittare/läsare om de inte är som SVT/SR/TV4 och övriga riksmedia/systemmedia, citat

CV19 Vaccines are Poison – Karen Kingston

Karen Kingston is a top pharmaceutical analyst who has researched and written about many cutting edge drugs.  She has been ostracized and attacked by Big Pharma because she is speaking out about the great harm being done by the so-called CV19 vaccines.  Everything from heart failure, cancer and even ED are just some of the side effects of the vax injections.

More and more is coming out about how the “vaccines” are hurting and killing people.  Kingston, who has read and studied hundreds of pages of CV19 vaccine patents, says, “They are not vaccines.

They are only intended to poison, mutate, cause genetic mutations, and kill adults and children.   They contain advanced medical technologies called lipid nanoparticles that are made of hydrogel, which contains graphene oxide (poison to humans).

 

. . . There are strong immunosuppressants, different types of chemotherapies that could suppress your immune system while being injected by something that is going to highjack your immune system . . . . and actually produce this disease causing genetic material that can cause cancers, inflammatory diseases, genetic disorders, infertility and etc.  That’s when I cried, not for myself or my family, but for God’s children basically.”

 

Se videon, ca 60 minuter, läs artikeln, Du kan själv maskin översätta, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://usawatchdog.com/cv19-vaccines-are-poison-karen-kingston/

 

VIDEON finns också publicerad här

https://rumble.com/vmn25w-cv19-vaccines-are-poison-karen-kingston-9.18.21.html

 

 

 

Fuellmich säger att minst 500,000 personer i USA har avlidit på grund av de riskabla vaccinerna.

Citerar lösryckta delar ur mycket viktig artikel av 2021-09-18, läs hela artikeln och se videon, citat

Dr Fuellmich: Coronakrisen är ett globalt kuppförsök – Coronakommitténs slutsatser

Dr Reiner Fuellmich säger att när världen stängdes ner i mars 2020 som en följd av ett WHO-beslutet att världen drabbats av en global viruspandemi, och det påföljande målet att massvaccinera friska människor i hela världen, spred regeringar och massmedier medvetet paniken.

Dokument som läckt ut från flera regeringar visar att uppsåtet från början har varit att medveten sprida en skapad panik om ett påstått livsfarligt virus.

Ett bevis för att mRNA-vaccinerna är skadliga och ineffektiva mot Covid-19 är fallet Israel där 86% av de som behandlas inom vården för Covid-19 är dubbelvaccinerade.

Fuellmich säger att minst 500,000 personer i USA har avlidit på grund av de riskabla vaccinerna.

Många fler miljoner har skadats av allvarliga biverkningar. Särskilt oroväckande är vaccinernas effekter när vaccinerade personer utsätts för naturliga infektioner eftersom vaccinerna skadar det naturliga immunförsvaret.

 

En global kamp mot psykopater besatta av extrema kontrollbehov

Fuellmich avslutar med att nämna att folk i världen håller på att vakna upp och se det pågående kuppförsöket och att striden som pågår handlar om en kamp mellan en human och en inhuman världsordning.

Läs hela artikeln och se videon och SPRID VIDARE

https://newsvoice.se/2021/09/coronapanik-sprids-medvetet-rattsliga-provningar-stoppas/

 

 

Vi förgiftar i praktiken alla människor som får den här injektionen med spikprotein

Det är ett brott att injicera de här gifterna i unga människor och jag oroar mig för att de ska ta ner åldersgränsen till noll eller sex månader

 

Citerar lösryckta delar ur mycket viktig artikel publicerad 2021-09-17, läs hela artikeln, se videon och sprid vidare, citat

”Värre än sjukdomen” och som behandlar de experimentella mRNA-vaccinen som just nu injiceras på bred front.

– Det vi hittade var för mig skrämmande, säger MIT-forskaren.

– Vi förgiftar i praktiken alla människor som får den här injektionen med spikprotein.

– Man visste att denna risk fanns men brydde sig inte….

– De hävdar att vi kommer med desinformation, men när du tittar i virusdatabasen så har det redan skett fler dödsfall kopplade till dessa vaccin under de första sex månaderna än vad det har med alla andra vaccin under de senaste 20 åren.

– Det är ett brott att injicera de här gifterna i unga människor och jag oroar mig för att de ska ta ner åldersgränsen till noll eller sex månader.

LÄS HELA ARTIKELN, SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://nyadagbladet.se/vetenskap/forskaren-mrna-vaccinen-kan-leda-till-infertilitet-och-dodliga-sjukdomar/?

 

 

 

 

2021-09-16 Mycket Viktig artikel som delger om sanningen och verkligheten, läs och sprid vidare, citerar lösryckta delar, citat

Förra vaccinskandalen: ”Läkarna måste inse att detta är politik och affärer”

Sverige valde väg för pandemihantering redan vid svininfluensaepidemin för tolv år sedan. I oktober 2009 inleddes massvaccinering med medlet Pandemrix. Alla i Sverige skulle vaccineras. Det var målet.

en artikel i Svenska Dagbladet från 2012 berättar reportrarna Inger Atterstam och Matilda E. Hanson historien om hur Sverige hanterade svininfluensan.

Läsningen är spännande som en deckare, och huvudpersonerna är desamma som nu: Anders Tegnell, Johan Carlson, Richard Bergström. Ingenting har förändrats. Inga lärdomar har inhämtats. Allting går igen.

Nu som då gäller: ”Politiskt finns ingen återvändo.”

Vaccin är politik.

Det har gått bra för de nyckelpersoner som ansvarar för Pandemrixkatastrofen: Johan Carlson, Anders Tegnell, Richard Bergström. De har behållit sina fina samhällspositioner eller rentav avancerat. De har också behållit sina vänskapliga band med läkemedelsindustrin och fortsätter att propagera för potentiellt skadliga vacciner, nu i samband med coronakrisen.

De har ingenting lärt, och det har inte svenska folket heller. Tolv år har gått sedan Pandemrixskandalen. Alla utom de drabbade tycks ha glömt.

Än en gång köar människor lydigt för att bli injicerade med en substans som de inte vet någonting om, varken vad den innehåller eller vilka verkningar den har.

Än en gång kommer vi att få höra: ”Absolut oväntat, ingen kunde ana detta.” (Anders Tegnell).

When will we ever learn?

Johan Carlson, FHM, går nu till slutgiltig attack mot svenska folket.
Planen: Dos 3 och influensavaccin SAMTIDIGT.
Vilka undersökningar stöder sig JC på som INTE visar skenande immunförsvar, cytokinstorm, organsvikt och död om man tar båda vaccinerna samtidigt?

Slut citat, läs mer och sprid vidare

https://juliacaesar.blog/2021/09/16/forra-vaccinskandalen-lakarna-maste-inse-att-detta-ar-politik-och-affarer/#more-24830

 

 

 

2021-09-18 citerar lösryckta delar ur artikeln, se videos, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Pfizer Vaccine Killing More People Than It Saves? Vaccines Causing Variants? – FDA Questions…

It was an eight-hour virtual meeting (Full video at the bottom of this article), but we found a few bombshell clips that destroyed the official narrative.

Even if the vaccines had 100% protection, it still means we killed two people to save one life.

Four experts did analyses using completely different Non-U.S. data sources, and all of them came up with approximately the same number of excess vaccine-related deaths, about 411 deaths per million doses.

That translates into 150,000 people have died. The next slide would be slide number 11—the nursing home.

Now the real numbers confirm that we kill more than we saved.

And I would love everyone to look at the Israel Ministry of health data on the 90 plus-year-olds where we went from a 94.4% vaccinated group to 82.9% vaccinated in the last four months.

In the most optimistic scenario, it means that 50% of the vaccinated people died, and 0% of unvaccinated people died. Unless you can explain that to the American public. You cannot approve the boosters” –

Steve Kirsch, Executive Director of COVID-19 Early Treatment Fund

 

Läs hela artikeln, se videos, sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.redvoicemedia.com/2021/09/pfizer-vaccine-killing-more-people-than-it-saves-vaccines-causing-variants-fda-questions/

 

 

Publicerat 2021-09-17

How many will die globally before this crime against humanity is halted?

With 3.4 billion people already vaccinated around the world, the obvious question becomes, “How many will die from the long-term effects of the depopulation shots?”

Remember, these “vaccines” are designed to achieve global depopulation. They do so through a variety of biological mechanisms:

  • Killing people with blood clots and heart attacks (vascular effects).
  • Killing people with increased rates of cancer and autoimmune disorders.
  • Aborting babies and causing long-term infertility.
  • Shedding spike protein toxic nanoparticles to others, causing sickness and death even among those who did not take the jabs.
  • Attacking the nervous system and causing cognitive impairment.

Medical experts who have studied these effects currently estimate the long-term death rate among those who have taken the vaccines to be anywhere from 10% to 70%. This means based on current vaccination data, we can expect vaccine-induced deaths to kill anywhere from 340 million people to 2.38 billion people.

And that’s if the vaccines stop right now. (But they aren’t stopping.)

Currently, nearly 30 million new vaccine doses are administered daily (OurWorldInData.org). Many of these are second doses, so this number doesn’t represent new people receiving their first dose, although that’s part of this number. According to the same data source, roughly about 90% of those who have received at least one vaccine have also received a second vaccine. (In other words, people who take the jabs tend to go with two doses, not just one.)

Maskinöversättning

Hur många kommer att dö globalt innan detta brott mot mänskligheten stoppas?

Med 3,4 miljarder människor som redan är vaccinerade runt om i världen blir den uppenbara frågan: ”Hur många kommer att dö av de långsiktiga effekterna av depopulationsskotten?”

Kom ihåg att dessa ”vacciner” är utformade för att uppnå global avfolkning. De gör det genom en rad olika biologiska mekanismer:

- Dödar människor med blodproppar och hjärtattacker (vaskulära effekter).

- De dödar människor med ökad cancerfrekvens och autoimmuna sjukdomar.

- De gör abort av barn och orsakar långvarig infertilitet.

- Sprider giftiga nanopartiklar av spikprotein till andra, vilket orsakar sjukdom och död även bland dem som inte tagit sprutorna.

- Attackerar nervsystemet och orsakar kognitiva störningar.

Medicinska experter som har studerat dessa effekter uppskattar för närvarande att dödligheten på lång sikt bland dem som har tagit vaccinerna ligger på mellan 10 och 70 procent.

Detta innebär att vi, baserat på nuvarande vaccinationsdata, kan förvänta oss att vaccininducerade dödsfall kommer att döda mellan 340 miljoner människor och 2,38 miljarder människor.

Och det är om vaccinerna upphör nu. (Men de slutar inte.)

För närvarande administreras nästan 30 miljoner nya vaccindoser dagligen (OurWorldInData.org). Många av dessa är andra doser, så denna siffra representerar inte nya människor som får sin första dos, även om det är en del av denna siffra.

Enligt samma datakälla har ungefär 90 % av dem som har fått minst ett vaccin också fått ett andra vaccin. (Med andra ord tenderar personer som tar vaccinationer att gå med två doser, inte bara en).

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE

https://www.afinalwarning.com/554385.html

 

 

2021-09-16 maskinöversättning

COVID-19-vacciner har förödande långtidseffekter, varnar Nobelprisvinnaren

Franska nobelprisvinnaren Luc Montagnier har nyligen varnat för att de som får vacciner mot Wuhan coronavirus (COVID-19) kan få förödande långsiktiga konsekvenser .

Montagnier, en expert virolog, tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2008 med en kollega för deras upptäckt av det humana immunbristviruset, eller HIV.

Nu har Montagnier utbildat sin expertis om coronaviruset och om de experimentella och dödliga vacciner som utvecklats för att förmodligen motverka det. Han har talat vid flera tillfällen om hur COVID-19-vaccinerna stimulerar utvecklingen av ännu dödligare vaccinburna varianter. (Relaterat: COVID-19-vacciner Möjliggör utveckling av dödligare coronavirusvarianter, varnar Nobelprisvinnaren .)

”Det är väldigt enkelt, de [coronavirusvarianter] kommer från vaccination ”, sa Montagnier i en intervju. Virologen noterade att coronaviruset redan har en stor förmåga att mutera, som influensa, och många av dess senare mutationer, till exempel delta -varianten, bemyndigas av vaccinerna.

”Det är vaccination som påskyndar skapandet av nya virusstammar”, säger Montagnier. ”Det kinesiska viruset kolliderar med antikropparna som skapas av vaccinet, och det har två vägar: Antingen för att dö eller att leta efter ett sätt att kringgå vaccinet. De nya stammarna är virusets svar på vaccination. ”

Data från hela världen har redan bekräftat att ADE förekommer i SARS-CoV-2, viruset som orsakar COVID-19.

”Du ser det i varje land”, sa Montagnier. ”Det är samma. Kurvan för vaccination följs av kurvan för dödsfall.

Jag följer detta noga och gör experiment … med patienter som blev sjuka av corona efter att ha vaccinerats. ”

Montagniers bedömning stöds av många europeiska läkare som har intygat att de granskat data som visar att vårdhem och andra boenden med assistans upplever en ökning av covid-19-fall inom några dagar efter att deras invånare vaccinerats .

Läs mer

https://www.afinalwarning.com/552962.html

2021-09-17

Tom Renz: Hospitals are now becoming killing fields – Brighteon.TV

https://www.afinalwarning.com/554023.html

 

2021-09-18 publicerat av Henning Witte, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Fake news i SwebbTV: det är inte alls bevisat att ryska agenter sänkte Estonia, finns dock engelska fingeravtryck!

Nyligen publicerade Mikael Wilgerts SwebbTV en Estonia-intervju med Jüri Lina under titeln:

Ryska agenter sänkte Estonia! Mörkläggningen avslöjas i estniska medier – Jüri Lina i Fjärde Statsmakten 104

Detta är en grov lögn! Det är i dagsläget långt ifrån bevisat vem som sänkte M/S Estonia! I början, när jag, Henning Witte, skrev manuset till fictionfilmen Baltic Storm, trodde jag också, att ryska agenter sänkte färjan.

Men det visade sig sedan att detta var en av flera falska flaggor som en annan hade smugglat in, förmodligen MI6 från England.

Men även den senaste, prisbelönta, Estonia-dokumentären från Norge pekar ut MI6 för militärsmugglingen och Estonia-mörkläggningen, inte ryska underrättelsetjänster.

Inget annat land än Sverige har haft så många politiker som ljugit om Estonia. Inget annat land har publicerat så många lögnböcker om Estonia som Sverige. Inget annat land producerade så många fake news filmer om Estonia som Sverige.

Däremot kom Ryssland med en ganska bra dokumentär från rysk statsmedia med titeln Estonias sista resa!

I inget annat land har jag själv blivit så mycket förföljt, hotats och mobbats som i Sverige, även hos alternativ media, typ ofria Fria Tider eller SwebbTV eller seminarier. I motsats till Tyskland bjuder ingen mig på föreläsningar längre.

De stora svenska anhörigföreningarna har också aktivt mörklagt Estonia-sanningen. Så var det inte med de estniska anhöriga som nu under ledning av Margus Kurm kommer att dyka ner till vraket igen, då de är trötta på hur den estniska, men framförallt den svenska nya Haverikommissionen mörkägger Estonia igen! Efter 27 år!

Tråkigt också att Wilgert-inslaget kryllar av fakta fel, då varken han eller Jüri har Estonia-kompetens.

Mikael Wilgert måste misstänkas för skyddande av brottsling efter detta inslag. Och för honom är detta brott inte preskriberat!

Slut citat

Källa till ovan citerar

http://whitetv.se/sv/ms-estonia-saenktes/2725.html

 

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

-       att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

 Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu