• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 205

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 205

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 205

 

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

Var i svensk lagstiftning finns lagstöd för yrkesdödarverksamheten inom Sveriges Alla Regioner? Uppenbart finns inget sådant lagstöd och ”vaccinerna”/biovapnen SKA STOPPAS OMEDELBART

 

Alltså KRIMINELL skadar och DÖDAR YRKESVERKSAMHET som uppenbart inte finns något LAGSTÖD för alls, tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel av SVERIGES REGERING och deras medlöpare.

 

Till Sociopatdepartementet (Socialdepartementet), Folkdödarmyndigheten (Folkhälsomyndigheten) och deras följare/medlöpare, Sveriges Regering och deras medlöpare, Sveriges riksdag, Sveriges alla Regioner, Sveriges Kommuner och Regioner, anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner och kommuner, till er alla som uppenbart bevisligen ingår i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

Erkänt sakförhållande som INGEN av er kan undkomma, varken idag, bakåt eller framgent, ”vaccinerna” är ett MEDICINSKT EXPERIMENT

 

 

Erkänt sakförhållande som INGEN av er kan undkomma, varken idag, bakåt eller framgent, ”vaccinerna” skadar och dödar systematiskt och generellt globalt mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, och ingen av er har kunnat bevisa det motsatta, och ingen av er kommer någonsin kunna göra det!

 

 

Erkänt sakförhållande som INGEN av er kan undkomma, varken idag, bakåt eller framgent, MEDICINSKA EXPERIMENT utfördes också under 2:a världskriget i nazityskland och uppenbart är

 

-       att INGEN av er förstår och begriper, eller är så naiva och imbecilla

-       att ni inte inser

-       att ni alla förmodligen är SOCIOPATER, som återigen verkställer en sådan agenda som nazisterna verkställde med deras MEDICINSKA EXPERIMENT, nu med ”vaccinerna”/biovapnen som generellt och systematiskt skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN, nationen Sveriges medborgare/invånare och barn

 

Uppenbart är, efter att DU läst dagens massutskick(och tidigare massutskick som DU delgivits under 2020 -2021 fram till dagens massutskick),

 

-       att NI ALLA ska rannsakas inför DOMSTOL, alltså en domstol som inte består av sådana som NI, en domstol som består av människor som bevisligen är fullt friska innanför pannbenet och förstår innebörden av

-       att det GLOBALA FOLKMORD OCH BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN som uppenbart pågår med ”vaccinerna”/biovapnen, som bevisligen systematiskt och generellt skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN,

-       att ALLA de som propagerat för detta fullständiga vansinne är medskyldiga och delaktiga i det värsta bedrägeriet mot mänskligheten i mänsklighetens historia och därtill dessutom medskyldiga till vad som ovan omnämnts.

 

 

 

FAKTA OCH ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE SOM INGEN AV ER UNDKOMMER

 

1. Individens frivilliga samtycke krävs. Det får inte finnas några som helst former av krav, bedrägeri eller andra eftergifter för att deltaga i experimentet.

 

Kommentar: Per definition av ett vaccin måste ett vaccin ge; 1) Immunitet emot viruset, 2) Skydda mottagaren från att få viruset. 3) Reducera dödsfall, infektioner samt minska smittspridning av viruset. Vi ser nu mer och mer att injektionerna misslyckas på alla 3 punkter. Trots att definitionen av vaccin inte uppfylls så kallas ändå covid-19 injektionerna bedrägligt för vaccin. Överallt i media, bland politiker, myndigheter sker hjärntvätt att ta covid-19 injektionen.

Om människor som inte vill delta i experimentet genom covidpass begränsas i sina normala liv, tvingas de att delta i experimentet.

 

 

2. Experimentet skall ge resultat av nytta för samhället och vara noga planerat Experimentet ska vara utformas så att det ger positiva resultat som inte kan uppnås med andra metoder.

 

Kommentar: Det mest effektiva är ett friskt i immunsystem som kan uppnås genom b.la träning, kost och intag av naturliga näringsämnen såsom zink, D vitamin och C vitamin.

Men befolkningen informeras inte om detta trots att det finns studier som visar på att dessa näringsämnen har en väldigt god effekt emot Covid-19. I själva verket tystas och förlöjligas de personer som informerar om dessa näringsämnen.

 

Samtidigt får inte läkare i Sverige skriva ut hydroxiklorokin och ivermectin förlöjligas som har visat sig ha väldigt god effekt emot covid-19.

 

 

3. Experimentet skall baseras på resultaten av experiment på djur och på etablerad medicinsk kunskap.

 

Kommentar: Man testade aldrig covid-19 injektionerna på djur!

 

4. Experimentet skall vara upplagt för att förhindra onödiga fysiska och mentala plågor och skador.

 

Kommentar: Enbart i USA finns det rapporter om tusentals döda på grund av covid 19-injektionerna och misstankar om miljontals människor som fått biverkningar. I Sverige och i EUDRAVIGILANCE finns det också rapporterat om hundratals misstänkta dödsfall från injektionerna och väldigt många människor har fått allvarliga biverkningar.

 

 

5. Inga experiment skall utföras om anledningen att tro att död eller skador som ger men för livet kan inträffa.

 

Kommentar: När man testat spikproteinet på djur ser man att spikproteinet i många fall gör att immunförsvaret attackerar kroppens egna organ.

Denna reaktion är känd som har ADE (Antibody dependent enhancement). Många framstående forskare och läkare har larmat om att denna reaktion kan skapa mängder av dödsfall hos dem som vaccinerat sig.

 

 

6. Riskerna får aldrig vara större än den potentiella nyttan för mänskligheten

 

Kommentar: Covid-19 har en överlevnadsgrad på 98 – 99%, och är inte mer dödlig än en vanlig säsongsinfluensa. Och för personer under 50 år är dödligheten extremt låg, nästan 0. Det experimentella covid-19 injektionerna är redan de dödligaste vaccinen/injektionerna i VAERS-systemets 30 åriga historia.

 

 

7. Noggranna förberedelser skall vara gjorda för att undvika även osannolika risker.

 

Kommentar: Det fanns inga direkta förberedelser eller specifika utrymmen för deltagaren i experimentet. Deltagaren kommer, får sin injektion, och går sedan hem.

 

 

8. Experimentet skall genomföras av endast vetenskapligt kvalificerade personer.

 

Kommentar: Det här experimentet har uteslutande hanterats av politiker, media, kändisar etc som dansar efter vaccintillverkarnas pipa genom att propagera för dessa injektioner.

 

 

9. Under utförandet av experimentet skall individen ha möjlighet avbryta experimentet.

 

Kommentar: Tusentals medicinska experter har försökt att stoppa det här experimentet. Men de tystas, censureras och förlöjligas.

 

 

10. Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om risker för försökspersonens hälsa föreligger

 

Kommentar: Trotts att covid-19 injektionerna har visat sig ge extremt mycket större antal dödsfall och allvarliga biverkningar än vad andra vaccin ger så fortsätter experimentet i oförminskad takt.

 

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

 

 

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner……..

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

 

-       att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter,

 

-       och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol. Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige,

ytterligare mera FAKTA och bevis om det MEDICINSKA EXPERIMENTET ”VACCINERNA”, som uppenbart strider emot gällande lagar, Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen.

 

Gäller Brottsbalken också för alla Sveriges Regioner, politikerna/arbetsgivarna och deras anställda?

Det är en befogad frågeställning som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och skattebetalare kräver ett mycket skyndsamt svar på!

 

 

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]  

2021-09-21

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige ni delgives härmed ytterligare mera information, upplysning, fakta och bevis om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare, skattebetalarna och därmed er uppdragsgivare;

 

Publicerat 2021-09-21

Studie: Pfizer -vaccin ökar myokardit tre gånger

Study: Pfizer Vaccine Increases Myocarditis Threefold

Läs mer

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/09/21/pfizer-covid-vaccine-increases-myocarditis-threefold.aspx?

Artikeln bifogas som PDF filen pfizer….

 

 

Publicerat 2021-09-20, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Norges folkhälsomyndighet FHI likställer coronaviruset med en influensa, rapporterar VG.

Viruset är inte längre samhällsfarligt eller farligare än andra luftvägsinfektioner och liknas vid säsongsinfluensa och RS-infektioner.

– Nu är vi i en ny fas där vi kan se på coronaviruset som en av flera luftvägssjukdomar med säsongsvariation, säger Geir Bukholm, assisterande direktör på FHI till VG.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/3Jgxj9/senaste-nytt-om-coronaviruset

 

 

Publicerat 2021-09-20 maskin översättning, citerar lösryckt del, citat

FHI: Vi kan nu jämföra coronaviruset med influensan

Efter ett och ett halvt år med undantagstillstånd går Norge in i ett nytt paradigm där coronaviruset inte längre är farligare än andra luftvägsinfektioner.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/ALEMnM/fhi-vi-kan-naa-sammenligne-coronaviruset-med-influensa

 

Publicerat 2021-09-20 maskinöversättning, SE VIDEON, ca 13 minuter om skrämmande fakta om ”vaccin dödar” tsunamin, som Sveriges regering och deras medlöpare BESKYDDAR och propagerar för

 

-       att ”alla ska med” och ”vaccineras” även BARNEN ska få möjligheten

-       att åtnjuta skolmedicinens ”vaccinerna”/biovapnen och SKOLMEDICINSK YRKES DÖDARVERKSAMHET SOM DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OAVSETT FÄRG, ÅLDER, NATIONALITET, och det sker systematiskt och generellt över hela västvärlden, sprid vidare, citat

 

Begravningsdirektör John O’Looney: Den fullständiga, ocensurerade intervjun

Begravningsdirektör John O’Looney har under föregående månader uttalat sig om den verkliga historien bakom antalet dödsfall av covid. John återvänder för att ge en skarp varning för människor att vakna innan barn börjar dö av vaccinutbrottet i Storbritannien.

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://banned.video/watch?id=61488ce8efd7030e0c0715bd

 

 

MÅSTE SES VIDEON, se hela videon, ca 6 minuter och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, maskinöversättning, publicerat 2021-09-20, citat

Vaccinfolkmordet måste upphöra

 

 

Kongressen bör utjämna spelreglerna. Om vaccinerna är så tillförlitliga och deras effektivitet är så hög, bör vaccintillverkarna återkalla sitt ansvar. Men det kommer aldrig att ske eftersom det som förklätts som en pandemi i själva verket är ett fullskaligt krig mot invånarna i den västerländska civilisationen.

Slut citat

Hur kan staten Sverige fortsätta att göra affärer med den GLOBALA kriminella vaccin och läkemedelsindustrin/skolmedicinen?

Vilket lagstöd har Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn för att göra affärer med DEN KRIMINELLA MAFFIAN vaccin och läkemedelsindustrin/skolmedicinen?

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://banned.video/watch?id=614896e5efd7030e0c09c6c6

 

 

Se VIDEON publicerat 2021-09-20, maskinöversättning, citat

Sjuksköterska: ”Det jag ser är kriminellt”

Sandy säger att hon har ifrågasatt minst tre läkare om den enorma mängd anomalier de har stött på vid behandling av Covid -patienter. Hon säger att hon har sett minst fem patienter som enligt hennes uppfattning är 100% sjukdomsfall kopplade till Covid -vaccinet.

https://rumble.com/vmr2rx-september-20-2021.html

 

 

Vilket lagstöd har Sveriges Alla Regioner/skolmedicinen för att bedriva yrkesverksam systematiskt och generell skadar och DÖDAR VERKSAMHET med

MEDICINSKA EXPERIMENTET ”vaccinerna”, som uppenbart är biovapen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn?

GLOBALT pågår denna skadar och DÖDARVERKSAMHET i full skala, den informationen och upplysningen undanhålls av Sveriges Regering och deras medlöpare, dessa kan endast anses som ett ENORMT HOT mot nationen Sveriges medborgares/invånares och barns LIV, HÄLSA OCH FRAMTIDA LIVSKVALITET!

 

Alltså KRIMINELL skadar och DÖDAR YRKESVERKSAMHET som uppenbart inte finns något LAGSTÖD för alls, tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel av SVERIGES REGERING och deras medlöpare.

 

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

 

Läs artikeln och sprid vidare, citerar lösryckta delar ur mycket viktig artikel, citat

Pfizer paid the largest criminal fine in U.S. history – lawsuit details

 

 

GlaxoSmithKline’s $3 billion settlement was the largest in history.

Pfizer received the largest criminal fine in history.

In Pfizer’s 2009 settlement, the company had to pay a criminal fine of $1.195 billion and its subsidiary Pharmacia & Upjohn Company Inc. had to forfeit $105 million, for a grand total of $1.3 billion. It’s still the largest criminal fine ever imposed in the U.S.

The company pled guilty to felony charges or violating the Food, Drug and Cosmetic Act by misbranding the anti-inflammatory drug Bextra and promoting it for uses that the FDA “specifically declined to approved due to safety concerns,” the Department of Justice stated.

Pfizer also paid $1 billion to resolve allegations under the civil False Claims Act that the company illegally promoted four drugs—Bextra, anti-psychotic drug Geodon, antibiotic Zyvox, and anti-epileptic drug Lyrica. The settlement claims that Pfizer paid kickbacks to healthcare providers to entice them to prescribe the drugs.

Läs mer och sprid vidare

https://www.afinalwarning.com/553656.html

 

 

 

LÄS artikeln och sprid vidare, citerar lösryckta delar, citat

Brev till regionen: min kropp är min

Inte ens vaccintillverkaren Pfizer har en aning om sprutornas långsiktiga verkningar, eftersom inga sådana undersökningar har gjorts. Det framgår av det avtal som Pfizer har skrivit med köparländerna som jag har grävt fram, men som du antagligen inte har läst. Du medverkar ju bara i en agenda som du inte tar något ansvar för. Det viktigaste för dig är inte patientsäkerhet utan att du får behålla ditt jobb, eller hur?

Vet du vad – du har gått för långt när du skickade det här brevet till mig. Jag har nämligen ägnat det senaste halvåret åt att läsa in mig på den så kallade coronapandemin och de experimentella ”vaccinerna”. För några dagar sedan var det en stor nyhet att regeringen nu trappar upp insatserna för att få alla människor att vaccinera sig.

Det har dessutom framgått att varken du eller andra ansvariga myndigheter har en aning om innehållet i sprutorna eller deras verkningar på människor.

Du kanske ändå har snappat upp att det så kallade Covidvaccinet inte är godkänt för användning på människor, utan enbart är nödgodkänt av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, sedan man förbjudit två verksamma mediciner, Hydroxyklorokin och Ivermectin?

Det är en förbrytelse mot mänskligheten som du och andra ansvariga förhoppningsvis kommer att få stå till svars för i den grupptalan som planeras av stjärnadvokaten Reiner Fuellmich och hans stab av mer än 150 expertvittnen på olika vetenskapliga områden. Vid det här laget borde du och dina kolleger ha börjat oroa er en smula inför vad som kommer att hända med er när hela Covidbedrägeriet avslöjas.

Ni vet helt enkelt inte vad ni gör. Eller också vet ni men bryr er inte om de människor ni utsätter för sprutexperimentet.

Ni står och sprutar in gift i människor utan att bry er om konsekvenserna. Ni bryter mot den hippokratiska eden om att i första hand inte skada utan istället hjälpa och läka människor.

Jag kommer aldrig att låta er göra våld på min kropp. Min kropp är min, och den bestämmer jag själv över.

Det skulle aldrig falla mig in att låta mig injiceras med en experimentell, nödgodkänd substans som redan nu visar sig ha fruktansvärda biverkningar – tiotusentals döda och hundratusentals svårt skadade.

Vi människor är utrustade med ett fantastiskt immunförsvar. Jag kan berätta för dig att jag som vuxen aldrig har tagit något vaccin. Jag har inte haft influensa sedan Asiaten 1957, och jag är aldrig förkyld. Sedan mer än 30 år stärker jag mitt immunförsvar med dagliga intag av C- och D-vitamin och zink.

Du accepterar och spelar med i att ett statligt verk inte har uppdaterat sina kunskaper på 100 år, och att de hellre låter människor dö än går ut med breda informationskampanjer om vikten av vitaminer för immunförsvaret. För det är i praktiken vad deras kriminellt förlegade och ansvarslösa förhållningssätt innebär.

Så – behåll dina sprutor. Räkna inte med mig som försökskanin.

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://juliacaesar.blog/2021/09/20/brev-till-regionen-min-kropp-ar-min/

 

 

”VACCINERNA” DÖDAR ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE

Effekten av erkänt sakförhållande av detta MEDICINSKA EXPERIMENT förstår du när DU sett denna video

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

Måste ses VIDEON, sprid vidare till alla inom Sverige alla Regioner/fd landsting, Sveriges Kommuner och Regioner, och Sveriges Regering och alla deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, dessutom sprid vidare i alla dina nätverk, du förstår varför när du sett denna videon

SCIENTIST SHOWS VACCINE EFFECTS IN AUTOPSIES. DON’T BELIEVE IT? SEE FOR YOURSELF.

https://www.bitchute.com/video/jm2euik7MlCV/

 

 

Man känner doften av 1930-talets Tyskland, när en viss Adolf Hitler tog över samhället – med samma masshypnotiska metoder som svenska myndigheter nu använder sig av.

 

SVARA DOKTORN ryter till, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Såväl Nürnbergskonventionen som Helsingforsdeklarationen bortser man nu hänsynslöst ifrån – när man tillåter det nu pågående medicinska experimentet på miljoner människor

 

Om vi inte vill leva i laglöst land, där läkemedelsindustrins inkomstkrav går före allt annat, och alla nationella och internationella lagar och överenskommelser saklöst körs över, så är det nu dags att sätta STOPP!

 

Såväl Nürnbergskonventionen som Helsingforsdeklarationen bortser man nu hänsynslöst ifrån – när man tillåter det nu pågående medicinska experimentet på miljoner människor – som inte ens får veta, att de i konkret mening faktiskt är ”försökspersoner”.

 

Och när man nu börjar registrera dem som inte vill delta i experimentet, då har man minst sagt gått för långt!

 

Inte ens om det verkligen handlat om ett vaccin, som kunnat förhindra smitta och smittspridning, hade detta varit lagligt! Och när det nu handlar om en injektion, som inte på något sätt uppfyller kriterierna för ett vaccin, utan snarare är ett skrämmande genetiskt experiment, så är det både juridiskt och moraliskt så fel det kan bli!

 

Man vill inte gärna tro, att detta kan hända i Sverige 2021!

 

Man känner doften av 1930-talets Tyskland, när en viss Adolf Hitler tog över samhället – med samma masshypnotiska metoder som svenska myndigheter nu använder sig av.

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7067736/posting/%C3%A4r-detta-bara-b%C3%B6rjan

 

 

 

 

Björn Hammarskjöld skrivelse av 2021-09-20 som DU får del av, sprid vidare i alla dina nätverk, noteras särskilt; artikeln blev OMEDELBART REFUSERAD AV LÄKARTIDNINGEN! Varför får DU själv tänka till om efter att läst artikeln, citat

Debattartikel, öppet brev till Läkarförbundet.

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 20 september 2021 11:41
Till: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Ämne: Debattartikel, öppet brev till Läkarförbundet.

 

Hej LT!

 

Jag begär att LT snarast möjligt publicerar min debattartikel jämte Extramaterial. Ni har obegränsat utrymme på nätet och den kortare debattartikel finns det plats för i papperstidningen.

 

Jag har nu med avsky sett hur sjukvården med alla till buds stående medel verkar genomföra ett gigantiskt genetiskt experiment genom att skrämma människor till underkastelse och sedan injicera ett preparat med modRNA med helt okända egenskaper, verkningar och biverkningar. Ingen information om vilka effekterna är utöver 6 månader publicerat av Pfizer och det saknas helt etiska tillstånd för fas 1, 2 och 3

 

Till detta kommer att preparatet definitivt är kontaminerat med grafe/grafenoxid enligt olika patent som finns publicerade alltsedan 2000 eller tidigare.

 

Man upptäcker med lätthet grafen med hjälp av magnetism som jag personligen har upptäckt hos två personer varav en fått en injektion en dag tidigare och en hade fått den andra injektionen en månad tidigare.

 

Läkemedelsverket vägrar analysera preparaten och hänvisar bara till läkemedelsbolagens uppgifter.

 

 

Nu visar det sig att fullinjicerade personer får Covid-19, smittar kollega och tre boende på äldreboendet, alla fullinjicerade.

 

Att injicera även dem som har haft infektionen saknas immunologisk anledning till då infektionen ger skydd mot alla proteiner i SARS-CoV-2 medan injektionerna möjligen kan ge skydd mot ett protein, det så kallade spikproteinet. Definitionsmässigt kan då injektionerna ge ett mycket begränsat skydd medan spikproteinet i sig är toxiskt och ger ökad D-dimerbildning vilket i sin tur ökar risken för blodproppar.

 

Läkemedelsverket har redovisat snart 300 personer som dött i samband med injektionerna, i USA är det mer än 5 000 enligt VAERS

 

Svininfluensavaccinationerna upphörde då det dött mer än 50 personer av vaccinet worldwide

 

 

Vi har en lag i Sverige som förbjuder brott mot mänskligheten som injektionerna mot Covid-19  synes vara.

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

 

Den lagen har tillkommit sent omsider i Sverige på krav från EU. Liknande lagar har funnits i världen efter Nürnbergrättegångarna 1945-7 och kodifierats i Helsingforsdeklarationen.

 

 

 

Att sedan ge sig på våra barn med dessa injektioner där det visats i försök att spikproteinet ansamlas i äggstockar och testiklar kan bara betyda en sak.

 

Mänskligheten har dött ut om 100 år då det inte blev några fler barn.

 

Vänligen

 

Björn Hammarskjöld

Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi

F.d. överläkare i pediatrik

Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)

Jag har jobbat på lab i 8 år med mässlingsvirus nukleokapsid och RNA omkring 1970 och 2 år i USA som post doc med HIVs höljprotein där vi klippte och klistrade DNA och använde PCR.

 

Slut citat  Läs PDF filen Öppet brev…..

 

Kan vara av särskilt intresse, sprid vidare, citat

US govt. black ops teams target health freedom advocates with bioweapons

https://naturalnews.com/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

-       att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu