• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 209

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 209

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

EXTRA VIKTIGT MEDDELANDE TILL ALLA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

INFORMATION OM ”VACCINERNA” till allmänheten ledde till  Polisbrutalitet i Västerås mot en pensionerad sjuksköterska och en dokumentärfilmare

Polisbrutalitet i Västerås mot en pensionerad sjuksköterska och en dokumentärfilmare

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 208

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE;

”DÖDSORSAK EFTER COVID-19-VACCINATION ODEKLARERADE KOMPONENTER I COVID-19-VACCINERNA”

https://pathologie-konferenz.de/en/ 

 

Här ser DU presskonferensen, publicerad 2021-09-22

Cause of death after COVID-19 vaccination & Undeclared components of the COVID-19 vaccines

https://odysee.com/@en:a5/PK_Tot-durch-Impfung_english:a

 

 

 

 

PSYKOPATER/SOCIOPATER

Man skiter totalt i vilken skada man orsakar. Ibland börjar man även fundera på om det smittar. — Tunbrå berättar att man anser att cirka 2–3 procent av befolkningen är psykopater, men att bland chefer kan siffran vara cirka 5 procent. – De ljuger hela tiden — Kännetecken för en psykopat är den totala avsaknaden av skuldkänslor — det är lättare för en psykopat att gömma sig i offentlig sektor tack vare den politiska miljön

https://www.st.nu/artikel/psykopatiska-chefer-bidrar-till-tystnaden

 

 

 

Var i svensk lagstiftning finns lagstöd för yrkesdödarverksamheten inom Sveriges Alla Regioner? Uppenbart finns inget sådant lagstöd och ”vaccinerna”/biovapnen SKA STOPPAS OMEDELBART

 

SANNINGEN KOMMER INGEN UNDAN, INTE ENS SOCIOPATDEPARTEMENTET, FOLKDÖDARMYNDIGHETEN, ALLA SVERIGES REGIONER, SVERIGES KOMMUNER & REGIONER ELLER FÖR DEN DELEN ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, ytterligare mera FAKTA och bevis om det MEDICINSKA EXPERIMENTET ”VACCINERNA”/BIOVAPEN, som uppenbart strider emot gällande lagar, Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen.

 

Gäller Brottsbalken också för alla Sveriges Regioner, politikerna/arbetsgivarna och deras anställda?

Det är en befogad frågeställning som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och skattebetalare kräver ett mycket skyndsamt svar på!

 

 

 

Brottsmisstankarna är nu så uppenbara och allvarliga

 

  • att det torde vara tjänstefel om myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige inte med omedelbar verkan inleder massförundersökning av alla Sveriges Regioner och den yrkesdödar verksamhet som där uppenbart bedrives generellt och systematiskt mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn med de sk ”vaccinerna” som uppenbart är BIOVAPEN!

 

Du förstår strax mera;

 

 

SANNINGEN KOMMER INGEN UNDAN, INTE ENS SOCIOPATDEPARTEMENTET, FOLKDÖDARMYNDIGHETEN, ALLA SVERIGES REGIONER, SVERIGES KOMMUNER & REGIONER ELLER FÖR DEN DELEN ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

Särskild begäraran av alla registraturer; ladda ner dessa mp3 filer och säkerställ att dessa blir i laga ordning registrerade, säkerställ att dessa också är återhörningsbara, om så inte är fallet vänligen återkoppla i den delen med vändande epost

 

 

2021-09-24

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige ni delgives härmed ytterligare mera information, upplysning, fakta och bevis om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare, skattebetalarna och därmed er uppdragsgivare.

 

Brottsmisstankarna är nu så uppenbara och allvarliga

 

  • att det torde vara tjänstefel om myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige inte med omedelbar verkan inleder massförundersökning av alla Sveriges Regioner och den yrkesdödar verksamhet som där uppenbart bedrives generellt och systematiskt mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn med de sk ”vaccinerna” som uppenbart är BIOVAPEN!

 

 

Du förstår strax mera;

 

SANNINGEN KOMMER INGEN UNDAN, INTE ENS SOCIOPATDEPARTEMENTET, FOLKDÖDARMYNDIGHETEN, ALLA SVERIGES REGIONER, SVERIGES KOMMUNER & REGIONER ELLER FÖR DEN DELEN ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Dagens inspelade samtal som DU får del av och sprider vidare i alla dina nätverk

 

1.

Regionfullmäktiges ordf. Jan-Olov Häggström, Region Västernorrland, inspelning av datum 2021-09-24, inspelare SVERIGE GRANSKAS, Ulf Bittner

 

Jan Olov Häggström, bild källa

https://www.rvn.se/sv/Om-regionen/Aktuellt-i-Region-Vasternorrland/Nyheter/regionfullmaktige-flyttar-sitt-mote-2810-till-hotell-sodra-berget/

 

Du laddar ner mp3 filen via denna länken, och kan sen lyssna på det inspelade samtalet

https://www.jottacloud.com/s/2718e834eb2aa0e42739b19e4e336c6e64a

(Du kan sprida vidare länken på alla sociala medier, men hänvisa till alltid till källan SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner)

Du når Jan-Olov Häggström via epost [email protected]

 

 

UPPFATTNING HOS MYNDIGHETERNA OCH SVERIGES ALLA REGIONER ÄR INGA BEVIS/FAKTA, DET ÄR ENDAST EGNA SKÖNSMÄSSIGA OCH GODTYCKLIGA BEDÖMNINGAR OCH DÄRMED FLOSKLER!

Regionfullmäktiges ordf. Jan-Olov Häggström har inte fått informationen, och ingen annan VÄSTERNORRLÄNNING heller, om att man ingår som försöksråtta i ett MEDICINSKT EXPERIMENT som pågår till 2023, om man vill ”vaccinera” sig med skadar och dödar injektionerna som marknadsförts av ALLA SVERIGES REGIONER som vanliga vaccin, det framgår tydligt och klart i detta inspelade samtalet, vid ca 11:00 och framåt.

Som redogjorts för i tidigare massutskick, som alla i regionfullmäktige i Region Västernorrland får del av och i laga ordning är registrerade, är de sk ”vaccinerna”, som är biovapnen, och ingen av Sveriges Regioner har bevisat det motsatta, men de har haft möjligheten, se skrivelsen här nedan, ingåendes i en global skolmedicinsk generell och systematiskt skadar och dödar yrkesverksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

Erkänt sakförhållande; alla Sveriges Regioner fortsätter att undanhålla saklig, objektiv och korrekt information och upplysning om ”vaccinerna” och biovapnen och därmed  har dessa aktivt tagit ställning för

  • att fortsätta deltaga och verkställa denna globala skadar och dödar yrkesverksamheten mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, invånare och barn.

 

Alltså arbetsgivaren Region Västernorrland och deras anställda läkare/sjuksköterskor m.fl. säkerställer inte rättssäkerhet gentemot alla skattebetalarna, invånarna och barnen i Västernorrland, således undanhålls uppenbart avsiktligt, diktatoriskt som i en DIKTATUR, då alltså i strid mot att åtfölja lag  och vad grundlag Regeringsformen, Helsingfors deklarationen, Nürnberg konventionen och bl.a. Patientlag 3 och 4 kap. ger vid handen i fråga om INFORMERAT SAMTYCKE

Skrivelsen som alla Sveriges Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner fått del av finner DU här

Läs Till Sveriges alla Regioner……… Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

Bifogar som bifogade PDF filer Till Sveriges alla Regioner….. och DELGIVNING till Sveriges Riksdag, ingen av dessa har bestridit i laga ordning numera därmed ERKÄNKA SAKFÖRHÅLLANDEN, läs själv och sprid vidare.

 

 

2.

Smittskyddsläkaren Anders Nystedt i Region Norrbotten löper fullständig amok, inspelning av datum 2021-09-24, inspelare SVERIGE GRANSKAS, Ulf Bittner

 

Anders Nystedt, smittskyddsläkare i Region Norrbotten. Foto: Tova Nilsson/ Sveriges Radio

Källa https://sverigesradio.se/artikel/7594969

 

 

Ulf Bittner och Björn Hammarskjöld ringer upp smittskyddsläkaren Anders Nystedt utifrån denna artikel

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/eE5Q1Q/flera-doda-efter-smittoutbrott-pa-aldreboende

 

Du laddar ner mp3 filen via denna länken, och kan sen lyssna på det inspelade samtalet

https://www.jottacloud.com/s/27127254abcc41846808b9d03bf6995fe6a

(Du kan sprida vidare länken på alla sociala medier, men hänvisa till alltid till källan SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner)

Du når smittskyddsläkaren Anders Nystedt via epost [email protected]

 

Smittskyddsläkaren Anders Nystedt uttalar klart och mycket tydligt om de sk ”vaccinerna” och biovapnen följande i det inspelade samtalet våra medborgare har inte fått information om det här är ett MEDICINSKT EXPERIMENT, lyssna i den delen från ca 7:00 in i samtalet

Noteras särskilt; tidigare i dag, massutskicket under förmiddagen, har gett vid handen om FAKTA om skadar och dödar ”vaccinerna” följande

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE;

”DÖDSORSAK EFTER COVID-19-VACCINATION ODEKLARERADE KOMPONENTER I COVID-19-VACCINERNA”

https://pathologie-konferenz.de/en/ 

 

Här ser DU presskonferensen, publicerad 2021-09-22

Cause of death after COVID-19 vaccination & Undeclared components of the COVID-19 vaccines

https://odysee.com/@en:a5/PK_Tot-durch-Impfung_english:a

 

 

 

 

 

 

Mycket viktig artikel och video av Börje Peratt publicerat denna dag 2021-09-24, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK citat

 

Polisbrutalitet i Västerås mot en pensionerad sjuksköterska och en dokumentärfilmare

Torsdagen 23 september genomförde tre kvinnliga aktivister ett informations- och delgivningsuppdrag i Västerås riktat till ansvariga för covid19injektioner på skolungdom. Journalisten och dokumentärfilmaren Börje Peratt dokumenterade och intervjuade på gånggata och trottoar vid P-plats. Satte sig i bilen för att åka hem men stoppades av att bildörren rycktes upp och han blev brutalt angripen av en storväxt man i polisuniform.  Senare genomfördes ännu ett brutalt polisövergrepp på en pensionerad sjuksköterska.

TEXT OCH VIDEO BÖRJE PERATT

Torsdagen den 23 september åkte ett litet filmteam till Västerås för att dokumentera tre kvinnliga aktivister, två hemmahörande i Västerås. De ville informera skolungdom om vad Covid19 injektionerna kunde ha för biverkningar. Undertecknad som journalist och filmare dokumenterade och gjorde intervjuer.

Vi gick sedan till en vårdklinik där aktivisterna skulle överlämna papper till den arbetande personalen där. Filmteamet blev kvar på trottoaren på husets baksida och träffade då en som vaccinerat sig och det blev en naturlig intervju med denne. På den intervjuades uppmaning gick jag sedan runt huset och såg en skräpig entré och några som stod i kö. Så jag dokumenterade skräpet.

När vi var klara och skulle åka därifrån slets bildörren upp och en storväxt polisman gick till brutalt angrepp mot mig assisterad av en kvinna i polisuniform som båda försökte ta min mobilkamera från mig. Angreppet strider mot alla regler i ett sådant sammanhang och jag krävde att få deras identitet.

Efter att ha nästan brutit sönder min arm och axel hamnade jag utanför bilen och omgiven av fem poliser och visiterades jag av den ena som gick genom mina fickor tog fram min plånbok och hittade min legitimation.

Jag sade att jag är journalist och dokumenterar fullt lagligt det som pågår i stan. Men att deras gripande inte håller måttet och att jag ämnar rapportera dem. Det är ju i princip lönlöst då polisen ursäktade sitt våld med att jag skulle kunnat ha nått annat än en mobil.


Vid händelsen sitter jag således i bilen på väg hem och är utifrån ett polisiärt ingripande en ofarlig person. Deras angrepp kan inte försvaras på något sätt. En polismans instruktioner är att lugnt informera om vad hen gör och på vilka grunder, aldrig att oprovocerat gå till våldsamheter.

När de väl dragit ut mig ur bilen frågade den storväxte om jag varit inne kliniken och jag svarade sanningsenligt nej.

Dock hade jag ju gått till framsidan av huset på förslag av den som jag intervjuat tidigare. En av aktivisterna stod då och pratade med några kvinnor med barnvagn och en annan stod vid ingången och pratade med en securitasvakt. Hon försökte förmedla det papper som ingick i uppdraget. (En informativ delgivning som du finner i PDF-dokument nedan).

Jag vill bara att du tar emot detta papper och sedan går jag.

Securitasvakten tog emot papperet vilket jag också filmade sedan lämnade vi platsen.

På väg hem gick kvinnorna till sin bil och där de sedan greps av polisen och en av dem, en kraftig kvinnlig polis tog tag i en av aktivisternas luva och drog bakifrån ned henne på backen och kopplade polisgrepp genom att bryta ena armen bakåt och upp mot ryggen. Denna sedermera häktade kvinna är en pensionerad sjuksköterska och skolsköterska som utifrån sin medicinska kompetens insett faran med denna covid19injicering och vill värna barnen.

Efteråt rapporterar SVT Rapport helt felaktigt att fem äldre människor tagit sig in på en vårdklinik och stört den allmänna ordningen. NEJ det stämmer inte på något sätt vilket videon bevisar. Två aktivister var utanför och den ena av dem hade snabbt lämnat då hon blev frustrerad över hela situationen. De två andra försökte utföra det uppdrag som de föresatt sig dvs att lämna ett papper/delgivning till klinikens personal att läsa. Och den pensionerade sjuksköterskan pratade med några i kön utanför kliniken.

Aktivisten som ville överlämna papperet stoppades från att komma in i kliniken av en securitasvakt som slutligen tog emot papperet varpå de två aktivisterna lämnade platsen.

SVT Rapport påstår att en polis skadats och jag frågar mig “HUR DÅ???”. Jag känner bara till att den pensionerade sjuksköterskan som drogs i backen fick en armskada och att min arm vreds sönder av den polis som överföll mig då jag satt i bilen. Men båda dessa poliser kanske gjorde sig illa då de bröt sönder andras armar vad vet jag.

Börje Peratt

Värna Svea
Länk till PDF 
Delgivning Folkdomstolen procedur v2

Ge din röst på Svenska Folkdomstolen
Polisens övergrepp Anklagelse punkt § 3.1

Slut citat

KÄLLA TILL OVAN CITERAT

https://humanismkunskap.org/2021/09/24/polisbrutalitet-i-vasteras-mot-en-pensionerad-sjukskoterska-och-en-dokumentarfilmare/

 

 

 

Direktlänken till videon av Börje Peratt

BROTTSPLATS VÄSTERÅS

 

Direktlänken till videon Brottsplats Västerås.mov

https://vimeo.com/613359805

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

  • att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu