• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 211

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 211

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

Till Regionfullmäktiges ordf. Jan-Olov Häggström och dennes alla kollegor i regionfullmäktige i Region Västernorrland

I dagens massutskick fokuseras särskilt på regionfullmäktiges ordf. Jan-Olov Häggström och dennes alla politikerkollegor i regionfullmäktige, Region Västernorrland.

Utgår från det inspelade samtalet av 2021-09-24, du förstår strax mer. Alla regionfullmäktiges ledamöter har över tid erhållit massutskicken, erkänt sakförhållande som regionfullmäktiges alla ledamöter har att förhålla sig till.

 

MEDICINSKT EXPERIMENT, VACCIN & ”VACCINERNA”

 

ERKÄNDA SAKFÖRHÅLLANDE SOM REGION VÄSTERNORRLAND (OCH ALLA SVERIGES REGIONER) HAR ATT FÖRHÅLLA SIG TILL

Regionfullmäktiges ordf. Jan-Olov Häggström, Region Västernorrland, inspelning av datum 2021-09-24, inspelare SVERIGE GRANSKAS, Ulf Bittner

-      Trots att definitionen av vaccin inte uppfylls så kallas ändå covid-19 injektionerna bedrägligt för vaccin.

-      Inga experiment skall utföras om anledningen att tro att död eller skador som ger men för livet kan inträffa.

-      Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om risker för försökspersonens hälsa föreligger

 

                                      Jan-Olov Häggström, bild källa

https://www.rvn.se/sv/Om-regionen/Aktuellt-i-Region-Vasternorrland/Nyheter/regionfullmaktige-flyttar-sitt-mote-2810-till-hotell-sodra-berget/

Du laddar ner mp3 filen via denna länken, och kan sen lyssna på det inspelade samtalet

https://www.jottacloud.com/s/2718e834eb2aa0e42739b19e4e336c6e64a

(Du kan sprida vidare länken på alla sociala medier, men hänvisa till alltid till källan SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner)

Du når Jan-Olov Häggström via epost [email protected]

UPPFATTNING HOS MYNDIGHETERNA OCH SVERIGES ALLA REGIONER ÄR INGA BEVIS/FAKTA, DET ÄR ENDAST EGNA SKÖNSMÄSSIGA OCH GODTYCKLIGA BEDÖMNINGAR OCH DÄRMED FLOSKLER!

Regionfullmäktiges ordf. Jan-Olov Häggström har inte fått informationen, och ingen annan VÄSTERNORRLÄNNING heller, om att man ingår som försöksråtta i ett MEDICINSKT EXPERIMENT som pågår till 2023, om man vill ”vaccinera” sig med skadar och dödar injektionerna som marknadsförts av ALLA SVERIGES REGIONER som vanliga vaccin, det framgår tydligt och klart i detta inspelade samtalet, vid ca 11:00 och framåt.

Som redogjorts för i tidigare massutskick, som alla i regionfullmäktige i Region Västernorrland får del av och i laga ordning är registrerade, är de sk ”vaccinerna”, som är biovapnen, och ingen av Sveriges Regioner har bevisat det motsatta, men de har haft möjligheten, se skrivelsen här nedan, ingåendes i en global skolmedicinsk generell och systematiskt skadar och dödar yrkesverksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

Erkänt sakförhållande; alla Sveriges Regioner fortsätter att undanhålla saklig, objektiv och korrekt information och upplysning om ”vaccinerna” och biovapnen och därmed har dessa aktivt tagit ställning för

-       att fortsätta deltaga och verkställa denna globala skadar och dödar yrkesverksamheten mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, invånare och barn.

 

Alltså arbetsgivaren Region Västernorrland och deras anställda läkare/sjuksköterskor m.fl. säkerställer inte rättssäkerhet gentemot alla skattebetalarna, invånarna och barnen i Västernorrland, således undanhålls uppenbart avsiktligt, diktatoriskt som i en DIKTATUR, då alltså i strid mot att åtfölja lag och vad grundlag Regeringsformen, Helsingfors deklarationen, Nürnberg konventionen och bl.a. Patientlag 3 och 4 kap. ger vid handen i fråga om INFORMERAT SAMTYCKE

Skrivelsen som alla Sveriges Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner fått del av finner DU här

Läs Till Sveriges alla Regioner……… Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

Bifogar som bifogade PDF filer Till Sveriges alla Regioner….. och DELGIVNING till Sveriges Riksdag, ingen av dessa har bestridit i laga ordning numera därmed ERKÄNKA SAKFÖRHÅLLANDEN, läs själv och sprid vidare.

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

MEDICINSKT EXPERIMENT, VACCIN & ”VACCINERNA” ERKÄNDA SAKFÖRHÅLLANDE SOM REGION VÄSTERNORRLAND (OCH ALLA SVERIGES REGIONER) HAR ATT FÖRHÅLLA SIG TILL

 

Noteras särskilt; Skolmedicinen och den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och bl.a. de sk ”vaccinerna” skadar och dödar generellt och systematiskt globalt och nationellt mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

1. Individens frivilliga samtycke krävs. Det får inte finnas några som helst former av krav, bedrägeri eller andra eftergifter för att deltaga i experimentet.

 

Kommentar: Per definition av ett vaccin måste ett vaccin ge; 1) Immunitet emot viruset, 2) Skydda mottagaren från att få viruset. 3) Reducera dödsfall, infektioner samt minska smittspridning av viruset. Vi ser nu mer och mer att injektionerna misslyckas på alla 3 punkter.

 

Trots att definitionen av vaccin inte uppfylls så kallas ändå covid-19 injektionerna bedrägligt för vaccin. Överallt i media, bland politiker, myndigheter sker hjärntvätt att ta covid-19 injektionen.

 

Om människor som inte vill delta i experimentet genom covidpass begränsas i sina normala liv, tvingas de att delta i experimentet.

 

2. Experimentet skall ge resultat av nytta för samhället och vara noga planerat Experimentet ska vara utformas så att det ger positiva resultat som inte kan uppnås med andra metoder.

 

Kommentar: Det mest effektiva är ett friskt i immunsystem som kan uppnås genom b.la träning, kost och intag av naturliga näringsämnen såsom zink, D vitamin och C vitamin. Men befolkningen informeras inte om detta trots att det finns studier som visar på att dessa näringsämnen har en väldigt god effekt emot Covid-19. I själva verket tystas och förlöjligas de personer som informerar om dessa näringsämnen.

Samtidigt får inte läkare i Sverige skriva ut hydroxiklorokin och ivermectin förlöjligas som har visat sig ha väldigt god effekt emot covid-19.

 

 

3. Experimentet skall baseras på resultaten av experiment på djur och på etablerad medicinsk kunskap.

 

Kommentar: Man testade aldrig covid-19 injektionerna på djur!

 

4. Experimentet skall vara upplagt för att förhindra onödiga fysiska och mentala plågor och skador.

 

Kommentar: Enbart i USA finns det rapporter om tusentals döda på grund av covid 19-injektionerna och misstankar om miljontals människor som fått biverkningar. I Sverige och i EUDRAVIGILANCE finns det också rapporterat om hundratals misstänkta dödsfall från injektionerna och väldigt många människor har fått allvarliga biverkningar.

 

5. Inga experiment skall utföras om anledningen att tro att död eller skador som ger men för livet kan inträffa.

 

Kommentar: När man testat spikproteinet på djur ser man att spikproteinet i många fall gör att immunförsvaret attackerar kroppens egna organ. Denna reaktion är känd som har ADE (Antibody dependent enhancement). Många framstående forskare och läkare har larmat om att denna reaktion kan skapa mängder av dödsfall hos dem som vaccinerat sig.

 

6. Riskerna får aldrig vara större än den potentiella nyttan för mänskligheten

 

Kommentar: Covid-19 har en överlevnadsgrad på 98 – 99%, och är inte mer dödlig än en vanlig säsongsinfluensa. Och för personer under 50 år är dödligheten extremt låg, nästan 0. Det experimentella covid-19 injektionerna är redan de dödligaste vaccinen/injektionerna i VAERS-systemets 30 åriga historia.

 

7. Noggranna förberedelser skall vara gjorda för att undvika även osannolika risker.

 

Kommentar: Det fanns inga direkta förberedelser eller specifika utrymmen för deltagaren i experimentet. Deltagaren kommer, får sin injektion, och går sedan hem.

 

8. Experimentet skall genomföras av endast vetenskapligt kvalificerade personer.

 

Kommentar: Det här experimentet har uteslutande hanterats av politiker, media, kändisar etc som dansar efter vaccintillverkarnas pipa genom att propagera för dessa injektioner.

 

9. Under utförandet av experimentet skall individen ha möjlighet avbryta experimentet.

 

Kommentar: Tusentals medicinska experter har försökt att stoppa det här experimentet. Men de tystas, censureras och förlöjligas.

 

10. Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om risker för försökspersonens hälsa föreligger

 

Kommentar: Trotts att covid-19 injektionerna har visat sig ge extremt mycket större antal dödsfall och allvarliga biverkningar än vad andra vaccin ger så fortsätter experimentet i oförminskad takt.

 

 

Att undanhålla, som alla Sveriges Regioner gjort, dessa FAKTA avsiktligt och planerat får effekten, och det finns uppsåt dvs. ekonomiska incitament, får effekten

-       att den skadar och dödar yrkesverksamhet som uppenbart bevisligen skolmedicinen globalt bedriver och bedrivs nationellt inom Sveriges alla Regioner faller in under BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 211

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE;

”DÖDSORSAK EFTER COVID-19-VACCINATION ODEKLARERADE KOMPONENTER I COVID-19-VACCINERNA”

https://pathologie-konferenz.de/en/ 

 

Här ser DU presskonferensen, publicerad 2021-09-22

Cause of death after COVID-19 vaccination & Undeclared components of the COVID-19 vaccines

https://odysee.com/@en:a5/PK_Tot-durch-Impfung_english:a

 

 

 

 

PSYKOPATER/SOCIOPATER

Man skiter totalt i vilken skada man orsakar. Ibland börjar man även fundera på om det smittar. — Tunbrå berättar att man anser att cirka 2–3 procent av befolkningen är psykopater, men att bland chefer kan siffran vara cirka 5 procent. – De ljuger hela tiden — Kännetecken för en psykopat är den totala avsaknaden av skuldkänslor — det är lättare för en psykopat att gömma sig i offentlig sektor tack vare den politiska miljön

https://www.st.nu/artikel/psykopatiska-chefer-bidrar-till-tystnaden

 

Var i svensk lagstiftning finns lagstöd för yrkesdödarverksamheten inom Sveriges Alla Regioner? Uppenbart finns inget sådant lagstöd och ”vaccinerna”/biovapnen SKA STOPPAS OMEDELBART

 

SANNINGEN KOMMER INGEN UNDAN, INTE ENS SOCIOPATDEPARTEMENTET, FOLKDÖDARMYNDIGHETEN, ALLA SVERIGES REGIONER, SVERIGES KOMMUNER & REGIONER ELLER FÖR DEN DELEN ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, ytterligare mera FAKTA och bevis om det MEDICINSKA EXPERIMENTET ”VACCINERNA”/BIOVAPEN, som uppenbart strider emot gällande lagar, Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen.

 

Gäller Brottsbalken också för alla Sveriges Regioner, politikerna/arbetsgivarna och deras anställda?

Det är en befogad frågeställning som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och skattebetalare kräver ett mycket skyndsamt svar på!

 

 

 

Brottsmisstankarna är nu så uppenbara och allvarliga

 

-       att det torde vara tjänstefel om myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige inte med omedelbar verkan inleder massförundersökning av alla Sveriges Regioner och den yrkesdödar verksamhet som där uppenbart bedrives generellt och systematiskt mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn med de sk ”vaccinerna” som uppenbart är BIOVAPEN!

 

 

Du förstår strax mera;

 

”Vaccinerna” som injiceras av era anställda inom Sveriges alla Regioner/fd landsting, ett medicinskt experiment som avslutas 2023, på uppdrag av arbetsgivaren inom alla självstyrande Sveriges Regioner, har marknadsförts som vanliga vaccin mot alla nationen Sveriges medborgare och invånare, och injektionerna de sk ”vaccinerna” är ett läkemedels experiment/genetiskt experiment, alltså medicinskt experiment som avslutas först 2023 och detta läkemedelsexperiment  som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barnen(bevisa motsatsen om DU har annan uppfattning).

 

Att undanhålla, som alla Sveriges Regioner gjort, dessa FAKTA avsiktligt och planerat får effekten, och det finns uppsåt dvs. ekonomiska incitament, får effekten att den skadar och dödar yrkesverksamhet som uppenbart bevisligen skolmedicinen globalt bedriver och bedrivs nationellt inom Sveriges alla Regioner faller in under BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

 

SANNINGEN KOMMER INGEN UNDAN, INTE ENS SOCIOPATDEPARTEMENTET, FOLKDÖDARMYNDIGHETEN, ALLA SVERIGES REGIONER, SVERIGES KOMMUNER & REGIONER ELLER FÖR DEN DELEN ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

2021-09-26

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige ni delgives härmed ytterligare mera information, upplysning, fakta och bevis om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare, skattebetalarna och därmed er uppdragsgivare.

 

Brottsmisstankarna är nu så uppenbara och allvarliga

 

-       att det torde vara tjänstefel om myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige inte med omedelbar verkan inleder massförundersökning av alla Sveriges Regioner och den yrkesdödar verksamhet som där uppenbart bedrives generellt och systematiskt mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn med de sk ”vaccinerna” som uppenbart är BIOVAPEN!

 

 

Du förstår strax mera;

 

SANNINGEN KOMMER INGEN UNDAN, INTE ENS SOCIOPATDEPARTEMENTET, FOLKDÖDARMYNDIGHETEN, ALLA SVERIGES REGIONER, SVERIGES KOMMUNER & REGIONER ELLER FÖR DEN DELEN ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

SKOLMEDICINEN BEDRIVER GENERELL OCH SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR YRKESVERKSAMHET UTAN BEVISAT LAGSTÖD, ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och dennes alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige det är ert uppdrag

-       att med full kraft och med alla resurser skattebetalarna säkerställt er säkerställa ex officio principen och rannsaka inför domstol de delgivna om meddelat ansvar i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

De delgivna finns

-       att finna i alla massutskicken 2020-2021 fram till dags dato, i laga ordning registrerade hos Socialdepartementets registrator.
SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin delger 2021-09-25 MYCKET VIKTIG ARTIKEL, läs den och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

Arvet efter Flexnerrapporten 1910

Jag startade min hemsida i april 2019 – på förekommer anledning, efter att ha tvingats till närkontakt med en dysfunktionell del av sjukvården (cancerbehandling). Därefter har jag hunnit med över 800 olika inlägg, och pinsamt nog kan många av dem sägas vara lika aktuella i dag, som när de skrevs.

 

En skrämmande påminnelse om det får man i dessa dagar, när vetenskap och mänskligt förnuft inom det medicinska området tycks ha försvunnit. Och när man nu till och med i skolans regi börjat injicera barn från tolv års ålder med en giftig blandning, som man oriktigt kallar ”vaccin” – ja då har ännu en gräns passerats!

 

I jämförelse med vad som pågår nu är förstås det följande närmast en bagatell – men det har ändå i högsta grad anknytning just till det som nu sker…

 

 

Följande insändare skickades till Hudiksvalls Tidning den 4 september 2017. Den 3 november samma år hade än ingen reaktion märkts – inte ens en bekräftelse på att man fått min text. Tydligen är man på tidningen helt ointresserade av möjligheten att mediciner kanske är den vanligaste dödsorsaken i Sverige.

 

 

Har de påstått att jag bara ”hittat på” hela historien? Nej!

Har de försökt visa att rapporten är helt felaktig? Nej!

Har de försökt visa, att skåningar i någon medicinsk mening är annorlunda än andra svenskar? Nej!

Återstår alltså detta alternativ: De tycker hela historien är ointressant och inte förtjänar någon uppmärksamhet!

Här kommer insändaren i sin helhet:

 

”För en tid sedan genomförde apotekaren Cecilia Lenander vid Lunds Universitet en studie på 1700 äldre i Skåne för att se över deras läkemedelsanvändning. Hon fann då att 80 % av dem (åtta av tio, ÅTTA AV TIO!) hade sjukdomstillstånd som direkt berodde på mediciner (av läkare utskrivna och av Läkemedelsverket godkända preparat).

 

Anmärkningsvärt nog var det genomsnittliga antalet mediciner för varje patient elva! Och man vet, att om någon samtidigt har fem preparat eller mer, så är det nästan säkert, att minst två av dem interagerar på ett för hälsan negativt sätt.

 

Resultatet av studien publicerades i Sydsvenskan den 6 maj 2017.

Man brukar anta att vart tredje dödsfall i Sverige förorsakas av läkemedel. Sanno­likt är det en underskattning, eftersom dödsorsaken ofta anges vara den sjukdom man fått medicinen mot – även om den rent konkret beror just på medicinen (eller kombinationen av mediciner).

 

Den här undersökningen borde naturligtvis ha sänt en chockvåg genom läkarkåren – och hela sjukvårdssystemet! Landstingspolitikerna (nuvarande regionpolitikerna) borde ha trillat av sina stolar! Man tycks betala miljarder varje år (bl.a. via högkostnadsskyddet) för att göra människor sjuka!

 

Om resultatet är korrekt (och det har, vad jag vet, än ingen försökt motbevisa), så skulle man kunna misstänka, att mediciner faktiskt också är den vanligaste döds­orsaken i vårt land.

 

Jag antar att ingen vill hävda, att Skåne i någon avgörande grad skulle avvika från landet i övrigt – även om lokala avvikelser förstås kan finnas (beroende på läkartäthet, närhet till sjukhus mm).

 

Det här betyder alltså, att MEDICINER (korrekt utskrivna av läkare) sannolikt är den i särklass viktigaste anledningen till sjukdom hos äldre – och möjligen den vanligaste dödsorsaken.

 

Detta borde resultera i krigsrubriker på kvällstidningarnas löpsedlar – men ingen tycks ha reagerat på detta! Jag har inte sett några löpsedlar om denna undersökning – och inte hört något på Rapport eller Aktuell! Det har varit DÖDSTYST!”

 

Fotnot:

Jag vill inte särskilt hänga ut Hudiksvalls tidning, som inte alls är sämre än några andra tidningar inom ”mainstream”. Jag vill gärna också påpeka det självklara att både enskilda läkare (och annan vårdpersonal) räddar liv varje dag, och att det också finns mediciner som räddar liv.

 

Men i ett större perspektiv är situationen beklämmande – delvis därför att administration och styrning av vården görs efter företagsekonomiska kriterier, samt att vissa tjänstemän tycks ha börjat ”leka affär” på egen hand, utanför de politiska ramarna.

Att tjänstemannaansvaret avskaffades 1974 kan i backspegeln möjligen ses som ett stort misstag!

Slut citat

Källa till ovan citerat

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7071502/posting/arvet-efter-flexnerrapporten-1910

 

 

Ytterligare mer av mycket stort allmänt intresse

 

941 % FLER DÖDA I COVID-19 I STORBRITANNIEN I ÅR JÄMFÖRT MED FÖRRA ÅRET. VAD BEROR SKILLNADEN PÅ?

I ÅR HAR MAN VACCINERAT 42,9 MILJONER MÄNNISKOR

 

 

 

Kroatiens president avslöjar medierna för att de ljuger och sprider panik om covid och säger att inga fler vaccinationer tillåts i hans land.

MÅSTE LÄSAS, SE VIDEON & SPRID VIDARE

President of Croatia exposes media for LYING and spreading panic about covid, says NO MORE vaccination allowed in his country

https://www.afinalwarning.com/556816.html

 

 

Bermuda ser en 5 600-procentig ökning av covid efter att ha främjat vacciner och masker

MÅSTE LÄSAS ARTIKEL; SPRID VIDARE

Bermuda sees 5,600% increase in covid after pushing vaccines and masks

https://www.afinalwarning.com/555646.html

 

 

Globalister förklarar krig mot mänskligheten, lanserar biovapen, upprättar polisstat

MÅSTE SES; SPRID VIDARE

Globalists Declare War on Humanity, Launch Bioweapons, Establish Police State

https://banned.video/watch?id=614e54ce92b2ef11a276c736

 

 

Studier bevisar att COVID Vaxx orsakar rekordsjukhusinläggningar/död

MÅSTE SES, SPRID VIDARE

Studies Prove COVID Vaxx Causing Record Hospitalizations/Death

https://banned.video/watch?id=614e51cb92b2ef11a2753bb7

 

 

Läkaren kräver ett stopp för dödliga injektioner med Covid-19

MÅSTE SES; SPRID VIDARE

Doctor Demands a Halt to Covid-19 Lethal Injections

 

Maskinöversättning

 

Dr Jance Chunn Lindsay har uppmanat CDC att omedelbart stoppa produktion och distribution av Covid -vaccin. Hon vittnade om att de vetenskapliga bevisen visar att Covid-19-vaccinerna är osäkra-med hänvisning till fertilitet, blodproppar (koagulopati) och immunflykt.

 

Dr Lindsay är chef för toxikologi och molekylärbiologi för Toxicology Support Services, LLC. Hon har en doktorsexamen i biokemi och molekylärbiologi från University of Texas Graduate School of Biomedical Sciences, MD Anderson Cancer Center-Houston. Trots mer än 30 års vetenskaplig erfarenhet och expertis har hon blivit censurerad och förbjuden på nästan alla sociala medier, förlöjligade och förlorade affärer.

 

https://banned.video/watch?id=614d14d465407e0dd330f7ad

 

 

Detta kan rädda ditt liv! Frontline Doc om hur man behandlar Covid hemma!

 

MÅSTE SES; SPRID VIDARE

This Can Save Your Life! Frontline Doc on How To Treat Covid AT HOME!

Dr. Lee Merritt of http://themedicalrebel.com/ joins guest host Kate Dalley of https://www.katedalleyshow.com/ to break down how people can prepare and treat COVID early in their home.

https://banned.video/watch?id=614ce746a394830c7132431b

 

 

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

-       att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu