• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 213

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 213

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL DAGENS MASSUTSKICK BIFOGADES ÄVEN DENNA PDF FIL

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/09/FAKTA-DELGIVNA-SEDAN-TIDIGARE-ERK%C3%84NDA-SAKF%C3%96RH%C3%85LLANDEN-AV-REGION-V%C3%84STERNORRLAND.pdf

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

 

 

 

 

FÖRSTA TITT på vad som verkligen händer i ”vaccin” -mottagarnas kroppar!

Dessa människor är döda, och obduktioner visar vad som verkar vara ett krig i deras anatomi!

 

MÅSTE SES VIDEO, SE DENNA OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, publicerat 2021-09-27, ca 13 minuter om ”vaccinerna” som skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, ”vaccinerna” skadar och dödar generellt och systematiskt oavsett land/nationalitet, det sker uppenbart globalt i en planerad och koordinerad  skolmedicinsk skadar och DÖDAR YRKESVERKSAMHET, citat

 

NEVER BEFORE SEEN! ”Vaccine” Victims’ Bodies IN BATTLE!

Dr. Jane Ruby joined the Stew Peters Show with a FIRST LOOK at what’s really going on in the bodies of ”vaccine” recipients!

These people are DEAD, and autopsies show what appears to be a war inside their anatomy!

 

https://rumble.com/vn193f-never-before-seen-vaccine-victims-bodies-in-battle.html

 

 

MÅSTE SES OM ”VACCINERNA” SOM DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH UPPENBART ÄR BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

INTERVIEW: Dr. Byram Bridle, leading viral immunologist and vaccinologist on COVID-19 vaccines

In this exclusive interview with leading viral immunologist and vaccinologist Dr. Byram Bridle, we discuss his concerns surrounding COVID-19 vaccines and his experiences as a leading researcher fighting against scientific and medical censorship.
Full report from Tamara Ugolini: https://rebelne.ws/3zyR4GI

https://rumble.com/vmxavr-interview-dr.-byram-bridle-leading-viral-immunologist-and-vaccinologist-on-.html

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

 

 

Till

Regionfullmäktiges ordf. Jan-Olov Häggström och dennes alla kollegor i regionfullmäktige i Region Västernorrland

 

Delgivning om meddelat ansvar i Brott Mot Mänskligheten med mera utifrån Brottsbalken och svensk lagstiftning

Region Västernorrland äger arbetsgivare ansvaret över de anställda, erkänt sakförhållande, de anställda har rättat in sig i ledet och är uppenbart  delaktiga i den globala agenda med ”vaccinerna” som bevisligen generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, erkänt sakförhållande som Region Västernorrland har att förhålla sig till fullt ut.

 

Se mer i den skrivelse som Region Västernorrland bevisligen emottagit och därmed haft möjlighet att kommunicera om, men underlåtit att kommunicera alls om, se bifogade PDF filen Till Sveriges alla Regioner….., 20210912 se därtill tidigare av Region Västernorrland emottagen skrivelse DELGIVNING….20210902.

 

Således konstateras att Region Västernorrland, som en självstyrande del av nationen Sverige, fullt ut accepterat erkända sakförhållande utifrån legalitet av tidigare kommunicerat, alltså erkända sakförhållanden som Region Västernorrland delgivits om, som är i laga ordning registrerat av registrator, som därtill är erkända sakförhållanden som Region Västernorrland fullt ut accepterat dvs. har att förhålla sig till som erkända sakförhållanden.

 

Bästa Region Västernorrland, Jan-Olov Häggström, Glenn Nordlund, Lena Asplund och de anställda Åsa Bellander och Kurt Pettersson

 

Frågorna som Region Västernorrland ska besvara genom arbetsgivaren, som äger arbetsgivare ansvaret, besvaras av Jan-Olov Häggström, Glenn Nordlund och Lena Asplund i ett undertecknat beslut, fullt följbart och fullständigt motiverat, med besvärshänvisning är enligt följande;

 

Var i gällande lagstiftning finner ni 3 av skattemedel finansierade av era uppdragsgivare stöd för

 

 • att era anställda, med ert godkännande och beskydd, bedriver som synes bevisligen generell och systematisk skadar och dödar yrkesverksamhet med bl.a. de sk ”vaccinerna”? ”Vaccinerna” som bevisligen är ett MEDICINSKT EXPERIMENT/BIOVAPEN, och
 • att de ”vaccinerade” är försöksråttorna, som ni undanhållit för alla era uppdragsgivare, och
 • att detta är erkänt sakförhållande tills motsatsen är bevisad, vilket ni haft möjlighet till, se bl.a. skrivelsen av 20210912, ”vaccinerna” som ni sammantaget marknadsfört gentemot era uppdragsgivare som vanliga vaccin, och
 • att ”vaccinerna” därtill, som ni aktivt undanhållit  som synes avsiktligt och planerat utifrån ekonomiskt uppsåt 
 • att ”vaccinerna” globalt och nationellt skadar och dödar generellt och systematiskt mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn. Och
 • att även det undanhåller ni era uppdragsgivare skattebetalarna/Västernorrlänningarna och
 • att ni bevisligen fått i massutskicken fullständig insikt i och om dessa av er erkända sakförhållanden, eftersom det inte bestridits av er i laga ordning ,men fullständigt diktatoriskt som i en diktatur undanhållit era uppdragsgivare skattebetalarna/Västernorrlänningarna

 

 

Noteras särskilt

 

 • att Region Västernorrland är självstyrande och därmed åvilar ansvaret de självstyrande inom Region Västernorrland för vad ni tillskrivna politiker och anställda sammantaget säkerställt gentemot era uppdragsgivare och
 • att ni sammantaget härmed delgives om delaktighet och meddelat ansvar  utifrån bl.a. den mycket allvarliga brottsmisstanken BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och ni som den starkare parten äger bevisbördan
 • att bevisa det motsatta.

 

Läs ytterligare mer i den bifogade filen FAKTA DELGIVNA SEDAN TIDIGARE, ERKÄNKDA SAKFÖRHÅLLANDEN AV REGION VÄSTERNORRLAND

 

 

 

 

 

 

Jan-Olov Häggström regionfullmäktiges ordf

 

 

Glenn Nordlund regionstyrelsens ordf   Lena Asplund hälso- och sjukvårdsn. ordf

 

 

Åsa Bellander regiondirektör                  Kurt Pettersson hälso- och sjukvårdsdirektör

 

 

Bild källa

https://www.rvn.se/sv/Om-regionen/Pressrum/Pressbilder/

 

 

Diktatoriska förhållanden som i en diktatur är signum och det ”varumärke” som era uppdragsgivare/Västernorrlänningarna är föremål för i det självstyrande Region Västernorrland, som fogat sig i en inom skolmedicinen världskänd global generell och systematisk skadar och DÖDAR YRKESVERKSAMHET, en kriminell skadar och yrkesdödar verksamhet, som i en MAFFIA,  bl.a. genom de sk ”vaccinerna”, som inte på något sätt är förenligt med det uppdrag som lagstiftaren i lagstiftning säkerställt, erkänt sakförhållande som det självstyrande Region Västernorrland har att förhålla sig till som erkänt sakförhållande.

 

 

I ert uppdrag från era uppdragsgivare ingår, för alla i regionfullmäktige och därmed också regionförvaltningens ledning

 • att vara väl förtrogen med gällande mänskliga rättigheter, EKMR, EU:s Rättighetsstadga i Lissabon fördraget, svensk grundlag och övrig svensk lagstiftning och förordningar, därtill säkerställa i ert uppdrag
 • att dessa förutsättningar efterlevs till fullo av er och era anställda, erkänt sakförhållande som det självstyrande Region Västernorrland har att förhålla sig till fullt ut utan undantag.

 

Därtill ska brottsmisstankar utifrån ex officio principen säkerställas anmälan till rättsvårdande myndighet för att rannsakas inför domstol, särskilt av mycket stor vikt i de nu rådande förhållanden som är av er väl kända och uppenbart också faller in under erkända sakförhållanden.

 

 

Att ”vaccinerna” ska STOPPAS är uppenbart av största vikt för det självstyrande Region Västernorrland och era uppdragsgivare utifrån vad som sedan tidigare delgivits och vad som denna dag delgives er alla i regionfullmäktige i det självstyrande Region Västernorrland.

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

 

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 213

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

 

Var i svensk lagstiftning finns lagstöd för yrkesdödarverksamheten inom Sveriges Alla Regioner? Uppenbart finns inget sådant lagstöd och ”vaccinerna”/biovapnen SKA STOPPAS OMEDELBART

 

SANNINGEN KOMMER INGEN UNDAN, INTE ENS SOCIOPATDEPARTEMENTET, FOLKDÖDARMYNDIGHETEN, ALLA SVERIGES REGIONER, SVERIGES KOMMUNER & REGIONER ELLER FÖR DEN DELEN ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, ytterligare mera FAKTA och bevis om det MEDICINSKA EXPERIMENTET ”VACCINERNA”/BIOVAPEN, som uppenbart strider emot gällande lagar, Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen.

 

Gäller Brottsbalken också för alla Sveriges Regioner, politikerna/arbetsgivarna och deras anställda?

Det är en befogad frågeställning som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och skattebetalare kräver ett mycket skyndsamt svar på!

 

 

 

 

 

Brottsmisstankarna är nu så uppenbara och allvarliga

 

 • att det torde vara tjänstefel om myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige inte med omedelbar verkan inleder massförundersökning av alla Sveriges Regioner och den yrkesdödar verksamhet som där uppenbart bedrives generellt och systematiskt mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn med de sk ”vaccinerna” som uppenbart är BIOVAPEN!

 

 

Du förstår strax mera;

 

”Vaccinerna” som injiceras av era anställda inom Sveriges alla Regioner/fd landsting, ett medicinskt experiment som avslutas 2023, på uppdrag av arbetsgivaren inom alla självstyrande Sveriges Regioner, har marknadsförts som vanliga vaccin mot alla nationen Sveriges medborgare och invånare, och injektionerna de sk ”vaccinerna” är ett läkemedels experiment/genetiskt experiment, alltså medicinskt experiment som avslutas först 2023 och detta läkemedelsexperiment  som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barnen(bevisa motsatsen om DU har annan uppfattning).

 

 

 

Att undanhålla, som alla Sveriges Regioner gjort, dessa FAKTA avsiktligt och planerat får effekten, och det finns uppsåt dvs. ekonomiska incitament, får effekten

 

 • att den skadar och dödar yrkesverksamhet som uppenbart bevisligen skolmedicinen globalt bedriver och bedrivs nationellt inom Sveriges alla Regioner faller in under BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

 

SANNINGEN KOMMER INGEN UNDAN, INTE ENS SOCIOPATDEPARTEMENTET, FOLKDÖDARMYNDIGHETEN, ALLA SVERIGES REGIONER, SVERIGES KOMMUNER & REGIONER ELLER FÖR DEN DELEN ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

2021-09-28

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/28/sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-213/

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige ni delgives härmed ytterligare mera information, upplysning, fakta och bevis om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare, skattebetalarna och därmed er uppdragsgivare.

 

 

 

 

Björn Hammarskjöld, uppenbart spets specialist sakkunnig, opartisk och objektiv delger 2021-09-27 MYCKET VIKTIG SKRIVELSE, läs och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Dags att omedelbart dra in injektionerna av Comirnaty och Spikevax.

 

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 27 september 2021 08:31
Till: Registrator <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; Info Folkhälsomyndigheten <[email protected]>; GD Johan [email protected] <[email protected]>; Pär Vikström <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; Lina Berg <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; torbjörn sassersson <[email protected]>
Ämne: Dags att omedelbart dra in injektionerna av Comirnaty och Spikevax.

 

Till registrator! Vidarebefordra skyndsamt denna begäran till

tjänstgörande generaldirektören respektive Riksåklagaren för skyndsam åtgärd.

Och skicka dagboksblad tack!…

 

Tjänare Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten.

Kopia går till Läkarförbundet och Sjukhusläkarna för att via fackliga kanaler söka påverka den som synes utföra myndigheternas påbud att injicera varje individ med en injektion som synes innehålla någon form av extratillsats utöver vad som framgår av innehållsförteckningens substanser.

Nu om något är det dags!

Vaddå dags?

 

Dags att omedelbart dra in injektionerna av Comirnaty och Spikevax.

 

Jag begär att Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen var för sig eller i samverkan skyndsamt drar tillbaka alla tillstånd att använda Comirnaty och Spikevax och liknande medicinska preparat inom Sverige på grund av att produkterna synes ha ett innehåll som inte stämmer med den godkända innehållsdeklarationen.

 

Det är visat många gånger och i många vetenskapliga artiklar att de så kallade modRNA-”vaccinerna” synes innehålla lätt identifierade magnetiska egenskaper som saknar redogörelse för i innehållsdeklarationen. Därmed är Comirnaty och Spikevax att betrakta som synnerligen grova förfalskningar som är förbjudna att använda men som synes ha injicerats hos en stor del av befolkningen.

 

Jag begär att Åklagarmyndigheten omedelbart tillsätter en förundersökning huruvida myndigheter eller myndighetspersoner har brutit mot Läkemedelslagen, patientlagen, patientsäkerhetslagen, brottsbalken och Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

 

I detta fall är det Brott mot mänskligheten genom att, på order av högre myndigheter, sjukvårdspersonal injicerat och fortsätter att injicera stora befolkningsgrupper med de så kallade modRNA-”vaccinerna” som synes innehålla lätt identifierade magnetiska egenskaper som saknar redogörelse för i innehållsdeklarationen och därmed är olagliga att injicera enligt Helsingforsdeklarationen, Regeringsformen, andra lagar och EU-rätten.

 

Bakgrund och bevis:

Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten har sedan ett par månader fått begäran från enskilda att leveranstesta vad som ingår i Comirnaty och Spikevax på grund av uppgifter att preparaten synes innehålla främmande magnetiskt material 1.

 

Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten har sedan ett par månader helt vägrat att, trots begäran, låta analysera vad som ingår i injektioner som Comirnaty och Spikevax. I andra sammanhang kallas ett sådant förfaramde leveranskontroll, svarar på frågan om beställaren fått det som beställts eller om leveransen avviker från specifikationen.

 

Nu börjar det komma fram att allt fler personer injicerade med Comirnaty och Spikevax uppvisar vissa magnetiska egenskaper över injektionsstället. Det har visats på Internet där många människor i många länder har lagt upp videos som visar att personer injicerade med Comirnaty och Spikevax uppvisar magnetiska egenskaper, magneter som fastnar över injektionsstället, järnföremål utan egen remanens fastnar över injektionsstället.

 

Alla dessa vittnesmål talar för att det finns icke redovisat material med magnetiskt material i injektioner med Comirnaty och Spikevax.

 

Jag har skrivit till Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten att jag själv har påvisat magnetiska egenskaper över injektionsstället men inte över andra delar av kroppen. En person hade fått injektionen dagen innan och en annan person hade fått den andra injektionen en månad tidigare.

 

I Japan har myndigheterna enligt Reuters nyhetsbyrå 2 dragit in 2,6 M doser under augusti på grund av att man funnit magnetiskt oredovisat främmande material i injektionsflaskorna.

 

Ingen åtgärd synes ha vidtagits av Läkemedelsverket eller Folkhälsomyndigheten trots begäran om att utreda innehållet i injektionerna. Detta trots att Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten har att ex juvantibus undersöka om det finns främmande substanser i Comirnaty och Spikevax.

 

 

Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten synes uppföra sig som de tre aporna, man ser inget, man hör inget och man kan inte prata.

 

Det är Läkemedelsverkets och Folkhälsomyndighetens skyldighet som ansvariga myndigheter att om blotta misstanken att det skulle finnas främmande, oredovisat magnetiskt material i Comirnaty och Spikevax omedelbart avbryta fortsatta injektioner med Comirnaty och Spikevax i avvaktan på oberoende analyser.

 

Om det finns främmande material i Comirnaty och Spikevax är substanserna olagliga att injicera av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal på grund av att injektionen saknar godkännande.

 

Precis lika olaglig som det visade sig efter andra världkrigets Nürnbergrättegångar då Mengeles experiment på koncentrationslägerfångar uppdagades.

 

Helsingforsdeklarationen kom till för att det aldrig någonsin mer någon skulle kunna bryta mot lagar och genomföra experiment i Mengeles sjuka anda.

 

Jag vill erinra om att det finns en lag i Sverige som heter Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Den lagens 2, 13, 14, 15, 16 §§ synes vara tillämplig på samtliga som har utfört dessa injektioner med ett olagligt läkemedel som saknat etiskt tillstånd i Sverige 3 och ett försök som påstås ska hålla på fram till slutet av 2023.

 

 

Vidare synes den som injiceras inte få fullständig information om innehåll, verkan och biverkningar enligt Patientlagen (PL) 3 och 4 kapitlen, Patientsäkerhetslagen (PSL) 6 kapitlet.

 

Vi har smittskyddsläkare som med emfas svarar NEJ! på frågan om den som injiceras med dessa experimentella injektioner med synbara magnetiska egenskaper gett sitt fulla informerade samtycke till injektionen. Därmed är det brott mot PL och PSL, RF 2 kapitlet 6 §, EU-rätten samt konventionsbrott från den svenska regeringen gentemot EU.

 

Så, bästa Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, nu har det i dagarna kommit ytterligare information från Tyskland där man funnit minst sju patienter som avlidit inom 14 dagar efter injektion med Comirnaty och obducerats 4.

 

Det material som synes stämma med alla de uppgifter om oredovisat magnetiskt material som långsamt sipprar ut synes vara grafen och/eller grafenoxid.

 

Grafen och grafenoxid har många unika egenskaper som har beskrivits i vetenskapliga artiklar samlade i PubMed samt en uppsjö patent. Den enklaste egenskapen att upptäcka utan specialinstument är de magnetiska egenskaperna. Dessutom kan de magnetiska egenskaperna styras med elekromagnetiska metoder.

 

Sanningen har trots den veritabla och stränga censur, som reguljära media synes vilja upprätthålla, ändå sipprat ut. Och sanningen är explosiv. All denna censur strider mot våra grundläggande rättigheter enligt Sveriges Regeringsform, Europeiska Unionens RättighetsStadga (EURS) som baseras på Europeiska Konventionen om Mänskliga Rättigheter (EKMR) som i sin tur bygger på EU-rätten.

 

Det synes uppenbarligen finnas grafen/grafenoxid i de så kallade modRNA-injektionerna med varumärkena Comirnaty och Spikevax.

 

Det presenterades vid en presskonferens 2021-09-20 5 vad man funnit vid obduktion av avlidna i Covid-19. Enligt information från Tyskland att man funnit främmande och oredovisat magnetiskt material vid minst 7 av 40 obduktioner där patienterna dött inom 2 veckor efter injektionen

 

På det patologiska institutet i Reutlingen måndagen den 20 september 2021 presenterades resultaten av obduktioner av minst sju personer som dött efter COVID19-vaccination. Vävnadsanalyserna utfördes av patologerna Prof. Dr. Arne Burkhardt och prof. Dr. Walter Lang. Resultaten bekräftar uttalandet från prof. Dr. Peter Schirmacher att i mer än 40 obducerade avlidna som dog inom två veckor efter COVID-19-vaccinationen, dog omkring en tredjedel orsakade av vaccinationen. Som en del av den direktsända presskonferensen visades mikroskopiska detaljer om vävnadsförändringarna.

 

Man fann att odeklarerade metallinnehållande komponenter hittades i vaccinet.

Fynden i utredningen kommer att resultera i juridiska och politiska krav som att sjukvården omedelbart upphör med fortsatta injektioner av Comirnaty och Spikevax.

Det finns ett kinesiskt patent CN 112220919A 6 som synes beskriva precis det som injiceras under varumärkena Covirnaty och Spikevax

 

Detta falsarium med injektioner av injektioner med manipulert innehåll innebär att vårt rättssystem har att utreda ansvarsfrågan i enlighet med Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser 7.

 

Den lagens 2, 13, 14, 15, 16 §§ synes vara tillämplig på samtliga som har utfört dessa injektioner med ett olagligt och icke godkänt läkemedel som saknat etiskt tillstånd i Sverige och ett försök som påstås ska hålla på fram till slutet av 2023.

 

Även förmän har enligt samma lag samma ansvar och straffvärde som den som injicerar det till synes olagliga preparatet.

För att skydda befolkningen begär jag att ett omedelbart moratorium rörande de injektioner med Comirnaty, Spikevax och liknande preparat införes.

 

Vidare bör samtliga invånare enligt Livsmedelsverket ta kosttillskott om 100-150 IE per kg kroppsvikt vilket motsvarar omkring 10 000 IE till en person om 75 kg 8, 9, 10. Detta minskar risken till insjuknande i InfluensaLiknande Infektioner (ILI) inklusive Covid-19 till nära noll.

Läs/lyssna/se följande material.

https://www.pathologie-konferenz.de/

https://pathologie-konferenz.de/

https://kostkunskap.blogg.se/2014/january/vitamin-d3-startdos.html

https://dollarvigilante.tv/w/gp9sHTJLS2oaZzD7MjSFW5

https://patents.google.com/patent/CN112220919A/en

 

Östervåla 2021-09-27

 

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademo
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)

 

1FHM Pandoras ask har sprängts ännu en gång
https://kostkunskap.blogg.se/2021/september/fhm-pandoras-ask-har-sprangts-annu-en-gang

2Reuters https://www.reuters.com/world/asia-p…ei-2021-08-25/

3Etikprövningsnämndens svar 2021

4Tysk originalversion https://odysee.com/@de:d/Pressekonferenz–Tod-durch-Impfung-Undeklarierte-Bestandteile-der-COVID-19-Impfstoffe:b
Engelsk översättning https://odysee.com/@en:a5/PK_Tot-durch-Impfung_english:a

5Tysk originalversion https://odysee.com/@de:d/Pressekonferenz–Tod-durch-Impfung-Undeklarierte-Bestandteile-der-COVID-19-Impfstoffe:b
Engelsk översättning https://odysee.com/@en:a5/PK_Tot-durch-Impfung_english:a

6Nano coronavirus recombinant vaccine taking graphene oxide as carrier https://patents.google.com/patent/CN112220919A/en
Application CN202011031367.1A events
2020-09-27 Application filed by Shanghai National Engineering Research Center for Nanotechnology Co Ltd
2020-09-27 Priority to CN202011031367.1A
2021-01-15 Publication of CN112220919A
Status Pending

7Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.
Brott mot mänskligheten
2 §   För brott mot mänskligheten döms, om gärningen utgör eller ingår som ett led i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en grupp civila, den som
1. dödar en person som ingår i gruppen,
2. tillfogar en person som ingår i gruppen allvarlig smärta eller skada eller utsätter denne för svårt lidande genom tortyr eller annan omänsklig behandling,
3. utsätter en person som ingår i gruppen för ett allvarligt sexuellt övergrepp genom våldtäkt, påtvingad prostitution eller annan till sitt allvar jämförbar gärning,
4. i syfte att påverka den etniska sammansättningen av en befolkning eller att föröva andra svåra överträdelser av allmän folkrätt, frihetsberövar en kvinna som ingår i gruppen och som med tvång gjorts havande,
5. förorsakar att en person som ingår i gruppen kommer i sexuellt slaveri eller, i strid med allmän folkrätt, kommer i tvångsarbete eller annat sådant tvångstillstånd,
6. i strid med allmän folkrätt deporterar eller tvångsförflyttar en person som ingår i gruppen,
7. i strid med allmän folkrätt frihetsberövar någon som ingår i gruppen,
8. utsätter personer som ingår i gruppen för förföljelse genom att i strid med allmän folkrätt beröva dem grundläggande rättigheter på grund av politiska, rasmässiga, nationella, etniska, kulturella, religiösa, könsmässiga eller andra enligt allmän folkrätt otillåtna motiv, eller
9. för en stats eller politisk organisations räkning, eller med dess tillstånd, stöd eller samtycke, i syfte att undandra en person i gruppen från rättsligt skydd under en längre tid,
a) frihetsberövar denne om frihetsberövandet följs av en vägran att erkänna detta eller att lämna information om personens öde eller uppehållsort,
b) sedan ett frihetsberövande skett vägrar att erkänna detta eller att lämna information om den frihetsberövades öde eller uppehållsort, eller
c) sedan en sådan vägran skett vidmakthåller frihetsberövandet.
Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid.
Ansvar för förmän
Utvidgat gärningsmannaskap
13 §   En militär eller civil förman som underlåter att vidta de för honom eller henne möjliga åtgärder som är nödvändiga och skäliga för att förhindra att folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelse begås av en underlydande som står under förmannens lydnad och effektiva kontroll ska anses som gärningsman.
Underlåtenhet att utöva kontroll
14 §   En militär eller civil förman som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att utöva särskild tillsyn över en underlydande som står under hans eller hennes lydnad och effektiva kontroll ska dömas för underlåtenhet att utöva kontroll till fängelse i högst fyra år, om den underlydande har begått folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelse som förmannen borde ha förutsett och hade kunnat förhindra.
Underlåtenhet att anmäla brott
15 §   En militär eller civil förman som, när det kan ske utan fara för att förmannen avslöjar egen brottslighet, underlåter att för undersökning och lagföring anmäla skälig misstanke om att en underlydande som står under hans eller hennes lydnad och effektiva kontroll har begått folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelse ska dömas för underlåtenhet att anmäla brott till fängelse i högst fyra år.
Försök m.m.
16 §   För försök, förberedelse eller stämpling till och underlåtenhet att avslöja eller förhindra folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelse döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2016:515).

8William B Grant  1 Henry Lahore  2 Sharon L McDonnell  3 et al Evidence that Vitamin D Supplementation Could Reduce Risk of Influenza and COVID-19 Infections and Deaths
Nutrients. 2020 Apr 2;12(4):988. doi: 10.3390/nu12040988.

9https://kostkunskap.blogg.se/2014/january/vitamin-d3-startdos.html

10https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/05/d-vitamin-kan-skydda-mot-svar-infektion-vid-covid-19/

 

Slut citat

 

 

 

Läs hela artikeln och se videon, sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citat

D -vitaminbrist: Brist på vitamin kan öka risken för en allvarlig sjukdom

VITAMIN D -bristsymptom kommer snart att öka när vi går in i vinterperioden. Oroväckande pekar studier på en brist som ökar risken för en allvarlig kardiovaskulär sjukdom.

 

https://www.express.co.uk/life-style/health/1496790/vitamin-d-deficiency-symptoms-heart-failure-cardiovascular-disease

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE VIDEON, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela, citat

Difference between actual COVID cases and other types of infections

 

In a brief interview for El Mundo al Rojo, Dr. José Luis Sevillano explained the work carried out to date by La Quinta Columna, and he also answered a question commonly asked by those who are just beginning to learn more about the Spanish team: How to explain ‘contagion’ if there is no virus?

 

The followers of the Spanish researchers already know that the 5G antennas, on the one hand, radiate at certain frequencies that are above the established limit. Those frequencies are multiplied by a thousand times by graphene oxide, causing in those inoculated with the fashionable substance, the well-known COVID lung (bilateral pneumonia).

 

 

The first thing to consider is whether what we’re seeing are really contagions of a coronavirus or… what are we seeing there? So, there are cases of contagions, and there are sick people. It’s also true that the disease is grouped in certain families and in certain groups such as nursing homes. But we must take into account, as I said before, that this material is radio modulable.

 

That is to say, you only have to have an antenna close by to start to become seriously ill. As I say, COVID type ill. We’re not talking about colds or cases of flu every year.

 

No. We’re talking about COVID lung. In short, serious cases take you to the ICU and kill you. These types of cases, which are not many, do exist. And they do occur in groups.

 

But this is precisely the reason I’m telling you about it. Because there’s a clustering phenomenon at the moment when an antenna radiates to the people and to the whole group that carries the material in its body. Such as the elderly in the residences, who were all vaccinated against the flu. And in the flu vaccine, we have found material

 

And, in addition, you have to take into account one thing, and that is that this material radiates. That is, it multiplies by a thousand the signals it receives from the antennae.

 

So, you’re entering a range called TeraHertz, which is very close to ionizing radiation. So, a person exposed to this type of wave is multiplying the signals coming from the antenna and is getting sick simultaneously. And be careful because he could be irradiating and ‘infecting’ people around him. ‘Infecting,’ in quotation marks. That person is damaging the people around him without passing any microbes to them. And this is something that we have to study. We are working on it to prove it. Because it’s not easy doing it with the means we have.

 

https://www.orwell.city/2021/09/real-cases.html

 

 

 

 

 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN GENERELLT OCH SYSTEMATISKT

 

Läs hela artikeln OCH SE VIDEON från förmodligen det mest ”vaccinerade” landet i världen nämligen ISRAEL, ”vaccinerna” skadar och dödar generellt och systematiskt oavsett land, nationalitet, tro ,kön och ålder, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

 

 

Testimonies Project skapades för att ge en plattform för alla som drabbades efter att ha fått covid-19-vaccinerna, och för att se till att deras röster hörs, eftersom de inte hörs i israeliska medier.

 

Vi hoppas att detta projekt kommer att uppmuntra fler och fler att berätta sin historia.

 

https://www.vaxtestimonies.org/en/

 

 

 

MÅSTE SES VIDEON

Shocking, Urgent News – Share Widely

Videon på engelska, men hela texten som delges i videon finns under videon, gör en egen maskinöversättning till svenska.

VARNING I DENNA VIDEON FÅR DU VETA SANNINGEN, SPRID SANNINGEN VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://vernoncoleman.org/videos/shocking-urgent-news-share-widely

 

MÅSTE LÄSAS ARTIKELN

Studie: Vaccinet farligare för tonårspojkar än viruset

https://nyadagbladet.se/vetenskap/studie-vaccinet-farligare-for-tonarspojkar-an-viruset/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=studie-vaccinet-farligare-for-tonarspojkar-an-viruset

 

 

 

Ny vetenskaplig studie drar slutsatsen att det inte finns någon logisk anledning att ”vaccinera” barn mot Covid-19 på grund av de potentiella riskerna med sticket

 

New scientific study concludes there is no logical reason to vaccinate children against Covid-19 due to the potential risks posed by the jab

https://theexpose.uk/2021/09/27/study-no-reason-to-vaccinate-children-against-covid-19/

 

 

MYCKET VIKTIG VIDEO; SE DEN OCH SPRID VIDARE

Maskinöversättning om ”vaccinerna” som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

Australiens tyranni under spridning snabbare än ”virus”

DeAnna Lorraine gick med i ”The Stew Peters Show” för att avslöja hur den tyranniska omkörningen i Australien sprider sig genom västerländska civilisationen, och är prototypen för vad som ska komma till Amerika.

https://rumble.com/vn1ctl-australias-tyranny-down-under-spreading-faster-than-virus.html

 

 

Se videon och sprid vidare, det är SKARPT LÄGE NU!

Nationen Sveriges medborgare/invånare och barn kommer förmodligen inom när framtid förstå att det är STABSLÄGE som gäller mot ”vaccinerna” som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, se denna video och sprid vidare, en människa med civilkurage, medmänsklighet, mod och jävlar anamma yttrar sig om sanningen och verkligheten, citat

Snarehe’s Mad as Hell and Not Going to Take it Anymore! (Video)

https://stateofthenation.co/?p=86046

 

 

 

 

 

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

 

 

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

 • att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

 

 

 

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu