• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 214

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 214

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

 

 

Delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN till Region Västernorrland och där särskilt riktad till bl.a. följande;

 

Jan-Olov Häggström regionfullmäktiges ordf

 

 

Glenn Nordlund regionstyrelsens ordf   Lena Asplund hälso- och sjukvårdsn. ordf

 

 

Åsa Bellander regiondirektör   Kurt Pettersson hälso- och sjukvårdsdirektör

 

 

Bild källa

https://www.rvn.se/sv/Om-regionen/Pressrum/Pressbilder/

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

 

 

Se återigen, vad som tidigare kommunicerats om i massutskicken, FAKTA om ”vaccinerna”, ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE, maskinöversättning, citat

”DÖDSORSAK EFTER COVID-19-VACCINATION ODEKLARERADE KOMPONENTER I COVID-19-VACCINERNA”

På måndag, 20/9/202 i det patologiska institutet i Reutlingen, kommer resultaten från obduktioner av åtta personer som dog efter COVID19 -vaccination presenteras.

 

Fina vävnadsanalyserna utfördes av patologerna prof. Dr. Arne Burkhardt och prof. Dr. Walter Lang. Resultaten bekräftar prof. Dr. Peter Schirmachers konstaterande att bland mer än 40 lik som han obducerade som hade dött inom två veckor efter vaccination mot COVID19 orsakades ungefär en tredjedel av dessa dödsfall av vaccinationen.

 

Mikroskopiska detaljer om vävnadsförändringarna kommer att visas under den direktsända presskonferensen. Professor Dr. Werner Bergholz kommer att rapportera om de aktuella parametrarna för den statistiska registreringen av vaccinationshändelser.

 

Presskonferensen kommer också att presentera resultaten av analysen av COVID-19-vaccinprover från en österrikisk forskargrupp, som är i linje med resultaten från forskare från Japan och USA.

 

Odeklarerade metallinnehållande komponenter hittades i vaccinet. Visuellt är vaccinelement iögonfallande med sin ovanliga form.

 

Resultaten av utredningen har lett till juridiska och politiska krav, till exempel om myndigheternas omedelbara insamling av information för att kunna bedöma hälsorisken som befolkningen utgör av COVID-19-vaccinerna.

 

Till exempel kan tidiga signaler om nedsatt fertilitet hos vaccinerade individer undersökas genom att konsultera IVF -register. Genom cancerregistret kan man få insikt i utvecklingen av cancer på grund av de genetiska modifieringarna av det virala RNA.

 

Avstängning av COVID-19-vaccination bör övervägas.

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://pathologie-konferenz.de/en/ 

 

 

 

Här ser DU presskonferensen, publicerad 2021-09-22

Cause of death after COVID-19 vaccination & Undeclared components of the COVID-19 vaccines

https://odysee.com/@en:a5/PK_Tot-durch-Impfung_english:a

 

 

 

 

Bilagor till denna delgivning; Bilaga 1 Vaccine-death-report Bilaga 2 Till Sveriges alla Regioner…. Bilaga 3 DELGIVNING…..  Bilaga 4 FAKTA DELGIVNA SEDAN TIDIGARE ERKÄNDA SAKFÖRHÅLLANDEN AV REGION VÄSTERNORRLAND

 

 

 

Regionfullmäktiges ordf. Jan-Olov Häggström och dennes alla kollegor i regionfullmäktige i Region Västernorrland

I FOKUS DENNA DAG VACCIN DÖDSRAPPORT

GLOBALT ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE OM DET EXPERIMENTELLA MEDICINSKA EXPERIMENTET ”VACCINERNA”

 

Information och upplysning från dödsrapport om det experimentella MEDICINSKA EXPERIMENTET ”vaccinerna” som inom skolmedicinen, globalt och nationellt, där uppenbart skolmedicinen bedrives generellt och systematiskt skadar och DÖDAR YRKESVERKSAMHET.

 

Alltså inom skolmedicinen/den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedrivs uppenbart globalt och nationellt mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, inom skolmedicinen bedrivs systematiskt och generellt skadar och dödar yrkesverksamhet, erkänt sakförhållande som alla har att förhålla sig till, sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citat

 

VACCIN DÖDSRAPPORT


Bevis på miljontals dödsfall och allvarliga biverkningar till
följd av de experimentella injektionerna av COVID-19

 

Undersökande journalist David John Sorensen och världsberömda ”Presidents Physician” och nominerade till Nobels fredspris Dr. Vladimir Zelenko kombinerade sin kunskap för att avslöja något förödande för världen: de vetenskapliga uppgifterna visar överväldigande hur troligtvis miljoner har dött av covid -injektionerna, och hundratals miljoner drabbas av förlamande biverkningar, som ofta permanent inaktiverar offren för livet.

 

Vaccin dödsrapporten tillhandahåller all data, tillsammans med hundratals referenser, för vidare undersökning.

 

Detta är ett kritiskt larmsamtal till mänskligheten.
Ladda ner det nu och sprida det vida. 

 

 

 

Du läser mera och sprid vidare, rapporten kan laddas ner på denna sida, källa till ovan citerat, sidan där du kan ladda ner rapporten

https://www.stopworldcontrol.com/

Rapporten bifogas också som bifogad PDF fil vaccine-death-report

Du kan också finna rapporten här, rapporten är 52 sidor, läs och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.stopworldcontrol.com/downloads/en/vaccines/vaccine-death-report.pdf

 

Citerar sidan 52, citat

- F I N A L S U M M A R Y –

The data shows that millions may have died already from the covid injections, and hundreds of millions suffer serious side effects. This is just the short term destruction. The real devastation comes after a few years.

There is graphene oxide in the vaccines, which is the perfect conductor for 5G, and also the best substance for brain manipulation. The Chilean president said that 5G will insert thoughts and feelings into everyone. Klaus Schwab says that humanity will be lifted into one and the same consciousness. This reveals an agenda of total mind control.

All this is based on worldwide fraud of inflating covid numbers, relabeling every death as covid, a PCR test that produces false positives, media scare mongering, and government propaganda. The criminal network who is behind all this, has been buying the entire health industry, they direct the World Health Organization, they own all mainstream media, and control most governments. They suppress every treatment for covid, so the world would think a vaccine is the only way out.

Their power lies in the fact that they operate from the shadows, so the public has no clue about their existence. The solution is exposing them. Once enough people in the world – especially law enforcement, medical personnel, school teachers, and local authorities – understand what is going on, they will stop serving this criminal network and join the fight for freedom and the future of humanity.

Although most of the judicial system is corrupt, lawyers need to become brave warriors to present all the evidence for this crime, and start prosecuting all who are complicit. There still remain honest judges, who can turn the tide.

This can become the greatest awakening of all time, if we all rise up, share truth, and unify as one humanity against these criminals.

Slut citat

 

 

Delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i Brott Mot Mänskligheten med mera utifrån Brottsbalken och svensk lagstiftning

 

Region Västernorrland äger arbetsgivare ansvaret över de anställda, erkänt sakförhållande, de anställda har rättat in sig i ledet och är uppenbart  delaktiga i den globala agenda med ”vaccinerna” som bevisligen generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, erkänt sakförhållande som Region Västernorrland har att förhålla sig till fullt ut.

 

 

Se mer i den skrivelse som Region Västernorrland bevisligen emottagit och därmed haft möjlighet att kommunicera om, men underlåtit att kommunicera alls om, se bifogade PDF filen Till Sveriges alla Regioner….., 20210912 se därtill tidigare av Region Västernorrland emottagen skrivelse DELGIVNING….20210902.

 

 

Således konstateras att Region Västernorrland, som en självstyrande del av nationen Sverige, fullt ut accepterat erkända sakförhållande utifrån legalitet av tidigare kommunicerat, alltså erkända sakförhållanden som Region Västernorrland delgivits om, som är i laga ordning registrerat av registrator, som därtill är erkända sakförhållanden som Region Västernorrland fullt ut accepterat dvs. har att förhålla sig till som erkända sakförhållanden.

 

 

Bästa Region Västernorrland, Jan-Olov Häggström, Glenn Nordlund, Lena Asplund och de anställda Åsa Bellander och Kurt Pettersson

 

Frågorna som Region Västernorrland ska besvara genom arbetsgivaren, som äger arbetsgivare ansvaret, besvaras av Jan-Olov Häggström, Glenn Nordlund och Lena Asplund i ett undertecknat beslut, fullt följbart och fullständigt motiverat, med besvärshänvisning är enligt följande;

 

 

Var i gällande lagstiftning finner ni 3 av skattemedel finansierade av era uppdragsgivare stöd för

 

 • att era anställda, med ert godkännande och beskydd, bedriver som synes bevisligen generell och systematisk skadar och dödar yrkesverksamhet med bl.a. de sk ”vaccinerna”? ”Vaccinerna” som bevisligen är ett MEDICINSKT EXPERIMENT/BIOVAPEN, och

 

 • att de ”vaccinerade” är försöksråttorna, som ni undanhållit för alla era uppdragsgivare, och

 

 • att detta är erkänt sakförhållande tills motsatsen är bevisad, vilket ni haft möjlighet till, se bl.a. skrivelsen av 20210912, ”vaccinerna” som ni sammantaget marknadsfört gentemot era uppdragsgivare som vanliga vaccin, och

 

 • att ”vaccinerna” därtill, som ni aktivt undanhållit  som synes avsiktligt och planerat utifrån ekonomiskt uppsåt 

 

 • att ”vaccinerna” globalt och nationellt skadar och dödar generellt och systematiskt mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn. Och

 

 • att även det undanhåller ni era uppdragsgivare skattebetalarna/Västernorrlänningarna och

 

 • att ni bevisligen fått i massutskicken fullständig insikt i och om dessa av er erkända sakförhållanden, eftersom det inte bestridits av er i laga ordning ,men fullständigt diktatoriskt som i en diktatur undanhållit era uppdragsgivare skattebetalarna/Västernorrlänningarna

 

 

Noteras särskilt

 

 • att Region Västernorrland är självstyrande och därmed åvilar ansvaret de självstyrande inom Region Västernorrland för vad ni tillskrivna politiker och anställda sammantaget säkerställt gentemot era uppdragsgivare och

 

 

 • att ni sammantaget härmed delgives om delaktighet och meddelat ansvar  utifrån bl.a. den mycket allvarliga brottsmisstanken BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och ni som den starkare parten äger bevisbördan

 

 • att bevisa det motsatta.

 

 

 

Läs ytterligare mer i den bifogade filen FAKTA DELGIVNA SEDAN TIDIGARE, ERKÄNKDA SAKFÖRHÅLLANDEN AV REGION VÄSTERNORRLAND

 

Jan-Olov Häggström regionfullmäktiges ordf

 

 

Glenn Nordlund regionstyrelsens ordf   Lena Asplund hälso- och sjukvårdsn. ordf

 

 

Åsa Bellander regiondirektör   Kurt Pettersson hälso- och sjukvårdsdirektör

 

 

Bild källa

https://www.rvn.se/sv/Om-regionen/Pressrum/Pressbilder/

 

 

 

 

Diktatoriska förhållanden som i en diktatur är signum och det ”varumärke” som era uppdragsgivare/Västernorrlänningarna är föremål för i det självstyrande Region Västernorrland, som fogat sig i en inom skolmedicinen världskänd global generell och systematisk skadar och DÖDAR YRKESVERKSAMHET.

 

Alltså en kriminell skadar och yrkesdödar verksamhet, som i en MAFFIA,  bl.a. genom de sk ”vaccinerna”, som inte på något sätt är förenligt med det uppdrag som lagstiftaren i lagstiftning säkerställt, erkänt sakförhållande som det självstyrande Region Västernorrland har att förhålla sig till som erkänt sakförhållande.

 

 

I ert uppdrag från era uppdragsgivare ingår, för alla i regionfullmäktige och därmed också regionförvaltningens ledning

 

 • att vara väl förtrogen med gällande mänskliga rättigheter, EKMR, EU:s Rättighetsstadga i Lissabon fördraget, svensk grundlag och övrig svensk lagstiftning och förordningar, därtill säkerställa i ert uppdrag

 

 • att dessa förutsättningar efterlevs till fullo av er och era anställda, erkänt sakförhållande som det självstyrande Region Västernorrland har

 

 • att förhålla sig till fullt ut utan undantag.

 

 

 

Därtill ska brottsmisstankar utifrån ex officio principen säkerställas anmälan till rättsvårdande myndighet för

 

 • att rannsakas inför domstol, särskilt av mycket stor vikt i de nu rådande förhållanden som är av er väl kända och uppenbart också faller in under erkända sakförhållanden.

 

 

 

Att ”vaccinerna” ska STOPPAS är uppenbart av största vikt för det självstyrande Region Västernorrland och era uppdragsgivare utifrån vad som sedan tidigare delgivits och vad som denna dag delgives er alla i regionfullmäktige i det självstyrande Region Västernorrland.

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

 

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 214

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

 

Var i svensk lagstiftning finns lagstöd för yrkesdödarverksamheten inom Sveriges Alla Regioner?

 

Uppenbart finns inget sådant lagstöd och ”vaccinerna”/biovapnen SKA STOPPAS OMEDELBART

 

 

 

SANNINGEN KOMMER INGEN UNDAN, INTE ENS SOCIOPATDEPARTEMENTET, FOLKDÖDARMYNDIGHETEN, ALLA SVERIGES REGIONER, SVERIGES KOMMUNER & REGIONER ELLER FÖR DEN DELEN ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, ytterligare mera FAKTA och bevis om det MEDICINSKA EXPERIMENTET ”VACCINERNA”/BIOVAPEN, som uppenbart strider emot gällande lagar, Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen.

 

 

Gäller Brottsbalken också för alla Sveriges Regioner, politikerna/arbetsgivarna och deras anställda?

Det är en befogad frågeställning som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och skattebetalare kräver ett mycket skyndsamt svar på!

 

 

 

 

 

Brottsmisstankarna är nu så uppenbara och allvarliga

 

 • att det torde vara tjänstefel om myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige inte med omedelbar verkan inleder massförundersökning av alla Sveriges Regioner och den yrkesdödar verksamhet som där uppenbart bedrives generellt och systematiskt mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn med de sk ”vaccinerna” som uppenbart är BIOVAPEN!

 

 

Du förstår strax mera;

 

”Vaccinerna” som injiceras av era anställda inom Sveriges alla Regioner/fd landsting, ett medicinskt experiment som avslutas 2023, på uppdrag av arbetsgivaren inom alla självstyrande Sveriges Regioner, har marknadsförts som vanliga vaccin mot alla nationen Sveriges medborgare och invånare.

 

 

Och injektionerna de sk ”vaccinerna” är ett läkemedels experiment/genetiskt experiment,

alltså medicinskt experiment som avslutas först 2023 och detta läkemedelsexperiment  som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barnen(bevisa motsatsen om DU har annan uppfattning), är uppebart utifrån brottsmisstanken om generell och systematisk framkallande av fara för liv, hälsa och framtida livskvalitet gentemot nationen Sveriges befolkningen mycket allvarlig brottsmisstanke.

 

 

Att undanhålla, som alla Sveriges Regioner gjort, dessa FAKTA avsiktligt och planerat får effekten, och det finns uppsåt dvs. ekonomiska incitament, får effekten

 

 • att den skadar och dödar yrkesverksamhet som uppenbart bevisligen skolmedicinen globalt bedriver och bedrivs nationellt inom Sveriges alla Regioner faller in under BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

 

SANNINGEN KOMMER INGEN UNDAN, INTE ENS SOCIOPATDEPARTEMENTET, FOLKDÖDARMYNDIGHETEN, ALLA SVERIGES REGIONER, SVERIGES KOMMUNER & REGIONER ELLER FÖR DEN DELEN ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

 

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

2021-09-29

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige ni delgives härmed ytterligare mera information, upplysning, fakta och bevis om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare, skattebetalarna och därmed er uppdragsgivare.

 

 

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner tillsammans med Björn Hammarskjöld ringer upp Läkemedelsverket och deras verksjurist, dokument/mail som skickades över innan samtalet bifogas som bifogade filer i detta massutskick, se bifogade filerna 20210927 Dags att omedelbart dra in injektionerna….(Word fil) och PDF filen Läkemedelsverkets avvisningsbeslut……

Inspelning av samtal med Peter Wilen, verksjurist, Läkemedelsverket, 2021-09-28, ladda ner mp3 filen via denna länk

https://www.jottacloud.com/s/271588c574f1a17438fa2f2526f423fc284

 

Kontakt uppgifter till Peter Wilen

Läkemedelsverket
Peter Wilén
Verksjurist
Rättsenheten

Box 26, 751 03 Uppsala
Besöksadress: Dag Hammarskjöldsväg 42
Telefon: 018 – 17 15 50, växel: 018 – 17 46 00
Mobil: 072 582 56 84
e-post: [email protected]
www.lakemedelsverket.se

 

 

 

Detta mail fick Peter Wilen  från Björn Hammarskjöld strax innan det inspelade samtalet, jämte de bifogade bilagorna PDF filen Läkemedelsverket….. och Word filen 20210927 Dags att omedelbart dra in injektionerna……., citat

 

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 28 september 2021 10:30
Till: [email protected]; [email protected]
Ämne: Fwd: Fwd: Läkemedelsverkets beslut med anledning av framställningar i dnr 4.1.2-2021-051147

 

Tjänare Peter!

Här kommer min konfirmation att jag idag den 28 september har emottagit ditt brev av den 6 september 2021.

Jag bifogar litet mer information och en ny begäran att Läkemedelsverket omedelbart ska upphöra med injektionerna av Comirnaty, Spikevax med flera på grund av att de synes innehålla lätt detekterbart men inte i innehållsförteckningen upptagen ingrediens med magnetiska egenskaper. Detta innebär att Läkemedelsverket ånyo måste analysera innehållet och i avvaktan på om innehållet uppfyller innehållsförteckningen all injektionsverksamhet omedelbart måste upphöra

Begär därför samordning av dnr 4.1.2-2021-051147 med skrivelsen av 2021-09-27 som Läkemedelsverket erhöll enligt mottagningskvitto.

Se särskilt lag (2015:315) 1 kapitlet 1 § som sammanfaller med Helsingforsdeklarationen, EU-rätten

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i Pediatrik vid Strömstad Akademi

Slut citat

 

Måste ses video och måste läsas artikel, publicerat av dr Mercola 2021-09-28, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

How the Spike Protein Hurts the Heart

 

 • The FDA ignored warnings before the vaccine was distributed that it would likely cause organ damage; data published before and after the program was initiated showed it was the spike protein that damaged the microvasculature

 

 • An analysis of 789 professional athletes with COVID-19 showed no adverse cardiac events in healthy individuals; however, the VAERS shows 11,793 people who had a heart attack or diagnosed with myocarditis or pericarditis after the jab

 

 

 • Data from a patient group treated by Dr. Vladimir Zelenko showed none of the 3,000 patients he treated within the first five day of the onset of COVID-19 went on to develop long-haul symptoms, including fatigue, brain fog or difficulty breathing

 

 • The list of people reporting adverse events from the jab is growing. To tell their stories, two websites have been created since social media platforms are routinely removing any information about adverse events

 

SE VIDEON OCH LÄS ARTIKELN, SPRID VIDARE

Artikeln bifogas som bifogad PDF fil how the spike…….

 

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/09/28/how-the-spike-protein-hurts-the-heart.aspx?

 

 

Videon med dr Ryan Cole finns också publicerad här

Pathologist Asks: Where Are Investigations Into Organ Damage Caused by COVID Vaccine?

Pathologist Dr. Ryan Cole asks, after thousands of people have died following a COVID vaccine, where are the autopsies to investigate organ damage caused by the spike protein?

https://childrenshealthdefense.org/defender/dr-ryan-cole-investigations-organ-damage-spike-protein-covid-vaccine/?

 

 

 

 

Se återigen, vad som tidigare kommunicerats om i massutskicken, FAKTA om ”vaccinerna”, ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE, maskinöversättning, citat

”DÖDSORSAK EFTER COVID-19-VACCINATION ODEKLARERADE KOMPONENTER I COVID-19-VACCINERNA”

På måndag, 20/9/202 i det patologiska institutet i Reutlingen, kommer resultaten från obduktioner av åtta personer som dog efter COVID19 -vaccination presenteras.

 

Fina vävnadsanalyserna utfördes av patologerna prof. Dr. Arne Burkhardt och prof. Dr. Walter Lang. Resultaten bekräftar prof. Dr. Peter Schirmachers konstaterande att bland mer än 40 lik som han obducerade som hade dött inom två veckor efter vaccination mot COVID19 orsakades ungefär en tredjedel av dessa dödsfall av vaccinationen.

 

Mikroskopiska detaljer om vävnadsförändringarna kommer att visas under den direktsända presskonferensen. Professor Dr. Werner Bergholz kommer att rapportera om de aktuella parametrarna för den statistiska registreringen av vaccinationshändelser.

 

Presskonferensen kommer också att presentera resultaten av analysen av COVID-19-vaccinprover från en österrikisk forskargrupp, som är i linje med resultaten från forskare från Japan och USA.

 

Odeklarerade metallinnehållande komponenter hittades i vaccinet. Visuellt är vaccinelement iögonfallande med sin ovanliga form.

 

Resultaten av utredningen har lett till juridiska och politiska krav, till exempel om myndigheternas omedelbara insamling av information för att kunna bedöma hälsorisken som befolkningen utgör av COVID-19-vaccinerna.

 

Till exempel kan tidiga signaler om nedsatt fertilitet hos vaccinerade individer undersökas genom att konsultera IVF -register. Genom cancerregistret kan man få insikt i utvecklingen av cancer på grund av de genetiska modifieringarna av det virala RNA.

 

Avstängning av COVID-19-vaccination bör övervägas.

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://pathologie-konferenz.de/en/ 

 

 

 

Här ser DU presskonferensen, publicerad 2021-09-22

Cause of death after COVID-19 vaccination & Undeclared components of the COVID-19 vaccines

https://odysee.com/@en:a5/PK_Tot-durch-Impfung_english:a

 

 

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

 

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

 • att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu