• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 216

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 216

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

Till dagens massutskick biofogade flera bifogade filer, publicerar en av dessa här, läs och sprid vidare i alla dina nätverk

 

 Region Sörmland Delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN till Region Sörmland

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/10/Region-S%C3%B6rmland-Delgivning-om-meddelat-ansvar-och-delaktighet-i-BROTT-MOT-M%C3%84NSKLIGHETEN-till-Region-S%C3%B6rmland-2021-09-30.pdf

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

Biologisk krigföring mot barn

Publicerat 2021-09-30 se videon och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

Biological Warfare on KIDS: Mandates Impact Kids Down to Age 6

Former Pfizer Employee and BioTech Analyst, Karen Kingston, joined Stew Peters to discuss the unlawful, unconstitutional, overreaching tyrannical mandates being pushed on kids as young as kindergarten.

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vn5r4r-biological-warfare-on-kids-mandates-impact-kids-down-to-age-6.html

 

 

 

”VACCINERNA” MEDICINSKT EXPERIMENT SOM DÖDAR MÄNSKLIGHETEN  ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE SOM INTE I LAGA ORDNING MOTBEVISATS AV SVERIGES ALLA REGIONER SÅLEDES ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE SOM ALLA HAR ATT FÖRHÅLLA SIG TILL

 

 

 

Noteras särskilt;

Alla Sveriges Regioner, och Sveriges Kommuner och Regioner, får massutskicket.

Detsamma som delgives Region Sörmland denna dag delgives därmed och härmed alla övriga Sveriges Regioner, och därmed är alla Sveriges Regioner förpliktigade att notera, handlägga fullständigt rättssäkert och besvara fullständigt rättssäkert detsamma som Region Sörmland delgives denna dag här nedan;

 

REGION SÖRMLAND

Delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN till Region Sörmland och där särskilt riktad då till regionfullmäktiges alla ledamöter

 

Bild källa

Fredrik Gustavsson Pressansvarig

[email protected]

Tomas Borin regionfullmäktiges ordf

Telefon mobil:

0720-85 84 66

E-post

[email protected]

 

 

 

 

 

Bild källa

https://regionsormland.se/om-region-sormland/pressrum/pressbilder/

 

Monica Johansson regionstyrelsens ordf

Telefon

0155-24 77 17

Telefon mobil:

0722-19 88 91

E-post:

[email protected]

 

 

 

 

 

Bild källa

https://regionsormland.se/om-region-sormland/pressrum/pressbilder/

 

Jonas Lindeberg regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård

Telefon

0155-22 22 21

 

E-post:

[email protected]

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär dagboksblad med vändande epost och därtill fullständiga kontakt uppgifter på handläggaren av ärendet

 

2021-09-30

 

Delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN till Region Sörmland och där särskilt riktad då till regionfullmäktiges alla ledamöter;

 

Bästa Tomas Borin regionfullmäktiges ordf, Monica Johansson regionstyrelsens ordf och Jonas Lindeberg regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård vänligen säkerställ per omgående att alla ledamöter i regionfullmäktige delgives denna skrivelse i sin helhet, inkluderat massutskicket här nedan under denna kommunicering och bifogade filerna.

 

Läs mycket skyndsamt den bifogade PDF filen Till Sveriges alla Regioner….., som ni delgivits sedan tidigare, och är obesvarad, och DELGIVNING till Sveriges riksdag

 

Läs därtill mycket skyndsamt massutskick av 2021-09-29 har gått ut till Sveriges alla Regioner, inkluderat Region Sörmland.

 

Samma sakförhållande gälla för Region Sörmland och er, alltså precis vad som delgives Region Västernorrland och era kollegor där, precis som ni finansierade av era uppdragsgivare.

 

Nu i fokus delgivning till Region Sörmland och där alla i regionfullmäktige.

 

Precis som Region Västernorrland är ni sedan tidigare delgivna skrivelserna som ovan delgetts och åberopas som bevis i denna kommunicering, ni har härmed och därmed säkerställt att er tystnadskultur är utifrån skrivelsen Till Sveriges alla Regioner…. ert juridiska ansvar, eftersom självstyrelse inom Region Sörmland gälla fullt ut enligt lag.

 

Alltså att tystnaden från er, inget svar alls, uppenbart gälla fullt ut och då därmed som erkända sakförhållanden vad ni delgivits sedan tidigare, som av er inte bestridits i laga ordning.

 

Ytterligare delgivning denna dag, precis densamma som till Region Västernorrland, se massutskicket här nedan och se därtill de bifogade filerna av denna dag 2021-09-29

 

Utgår från att ni nu tillskrivna inser fullt ut ert ansvar nämligen att ”vaccinerna” är bevisligen en skadar och dödar yrkesverksamhet inom skolmedicinen globalt och nationellt mot mänskligheten och därmed nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

Ett MEDICINSKT EXPERIMENT är uppenbart dessa ”vaccinerna” som avlutas först 2023, ett genetiskt experiment, läkemedelsexperiment, som bevisligen generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

Detta i strid emot svensk grundlag, EU-rätten, EKMR, lagar och förordningar, Helsingforsdeklarationen och Nürnbergs koden/konventionen.

 

Har ni annan uppfattning så äger ni bevisbördan att bevisa det i ett beslut fullt följbart och fullständigt motiverat, och den möjligheten har ni uppenbart förspillt, se i den delen Till Sveriges alla Regioner….. daterat 2021-09-12, läs de 11 sidorna mycket nogsamt.

 

Begär återkoppling med vändande epost om vilka åtgärder ni har för rättssäker avsikt att vidtaga, kommer ni STOPPA ”VACCINERNA” per omgående efter vad som delgivits er alla i regionfullmäktige denna dag?

 

Eller kommer ni fortsätta som tidigare med vad den globala skolmedicinen och nationen Sveriges alla Regioner implementerat mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn nämligen uppenbart konstaterat den global skolmedicinens skadar och dödar yrkesverksamhet mot mänskligheten med de sk ”vaccinerna”?

 

Emotser dessutom svar mycket skyndsamt på exakts samma frågeställning som delgivits Region Västernorrland, vilket du/ni finner i den delgivningen, dvs. massutskicket här nedan.

 

 

 

DU/NI LÄSER MER I DEN BIFOGADE PDF FILEN REGION SÖRMLAND  DELGIVNING……… 2021 09 30

Läs dessutom i bilagorna som Region Sörmland delgavs tillsamman med skrivelsen, bilaga 1 vaccine death report , bilaga 2 Till Sveriges alla Regioner….., bilaga 3 DELGIVNING……, bilaga 4 FAKTA DELGIVNA….., bilaga 5 20210927 Dags att omedelbart dra in injektionerna ……, bilaga 6 Läkemedelsverkets….., bilaga 7 how the spike protein hurts….,

 

 

 

 

 

 

 

BEVIS/FAKTA

Publicerat 2021-09-30 ”vaccinerna” som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn innehåller bevisligen substanser som inte är i laga ordning redogjorda för av den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och skolmedicinen/Läkemedelsverket och därav SKA ”VACCINERNA” STOPPAS OMEDELBART, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

VAXX ‘CONTAMINANTS’ – GERMAN TEAM REVEALS DAMNING EVIDENCE

http://thephaser.com/2021/09/vaxx-contaminants-german-team-reveals-damning-evidence/

 

 

 

 

”VACCINERNA” MEDICINSKT EXPERIMENT SOM DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

Denna video, 140 sekunder, ser DU och sprider vidare, du förstår strax varför!

 

Parlamentsledamot till EU-kommissionen: ”Sluta med dessa experiment på människor, jag ber er!”

VARFÖR DRAS INTE DESSA VACCINER UR CIRKULATION, SOM VACCINET MOT SVININFLUENSA EN GÅNG I TIDEN?

 

 

Sprid vidare i alla dina nätverk

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/01/parlamentsledamot-till-eu-kommissionen-sluta-med-dessa-experiment-pa-manniskor-jag-ber-er/

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna video ser DU och sprider vidare i alla dina nätverk, ”vaccinerna” som systematiskt och generell skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn SKA STOPPAS, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

 

”VACCINERNA” DÖDAR, SKOLMEDICINEN EN KRIMINELL YRKESDÖDAR VERKSAMHET, ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE

 

Publicerat 2021-09-27 MÅSTE SES VIDEO; SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

ATTORNEY THOMAS RENZ ”We Got Them. Fact Check This!” ALL NEW WHISTLEBLOWER INFO

 

 

Maskinöversättning, citerar delar ur undertexten till videon, citat

 

Advokat Thomas Renz släpper fantastiska data från aldrig tidigare sett vaccinskada/dödsspårningssystem

 

Tack vare en visselblåsare som kom till advokat Thomas Renz, ser allmänheten nu, för första gången någonsin, hårda data från den största databasen som finns tillgänglig i USA för att studera effekterna av covid-19 inklusive dödsfall och skador; CMS Medicare Tracking System.

 

Denna data från Medicare Tracking System avslöjar att 19 400 personer under 80 år har dött inom 14 dagar efter att de fått COVID-19-vaccinet.

 

Dessutom har 28 065 personer dött som är över 80 år inom 14 dagar efter mottagandet av Covid-19-vaccinet.

 

Det totala antalet amerikanska medborgare som dog inom 14 dagar efter att ha fått COVID-19-vaccinet är 48 465 enligt hårda data som avslöjats i Medicare Tracking System.

 

I juli uppgav advokat Renz Whistleblower, under straff av mened, att hon uppskattade att minst 45 000 personer hade dött av Covid-19-vaccinet.

 

Efter att ha bevisat att över 45 000 människor har dött av COVID-19-vaccinet, flyttade advokat Renz sedan uppmärksamheten på att fokusera på mängden människor som dödas på amerikanska sjukhus av Dr. Anthony Faucis instiftade protokoll från Remdesivir.

 

 

”Sjuksköterskorna avslöjade för mig att patienter som är vaccinerade får Ivermectin, vilket har visat sig läka människor. Men om du inte är vaccinerad sätter de dig på Remdesivir i hopp om att du kommer att dö ”, sade advokat Thomas Renz.

 

Under sitt tal avslöjade Renz enbart i en delstat (New York) att mängden människor som upplevde biverkningar efter Covid -skottet var i tusentals. Biverkningar som upplevts av människor som fick Covid-19-skottet i New York State inkluderade tusentals kardiovaskulära händelser, tusentals fall av människor som fick Covid och tusentals dödsfall.

 

En kopia av advokat Renz hela tal tillsammans med data från det dolda vaccinspårningssystemet kommer att läggas ut på hans webbplats på  www.Renz-Law.com

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vn12v1-attorney-thomas-renz-we-got-them.-fact-check-this-all-new-whistleblower-inf.html

 

 

 

 

Skolan ska överhuvudtaget inte blanda sig i vilka som ska vaccineras eller inte, då det hamnar utanför den kommunala kompetensen enligt 2 § 2 kap. Kommunallagen.

 

Det kom ett mail som Du får del av, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

Det är inte lagligt att offentliggöra någons medicinska status. Det är sekretessbelagt. Anmäl skolan. Här är en text från Jurist Christian Schlater:

 

”Jag får en del frågor med anledning av att lärare frågar sina elever i klassen vilka som är vaccinerade och vilka tänker vaccinera sig.

 

Mitt svar på det är:

 

Skolan ska överhuvudtaget inte blanda sig i vilka som ska vaccineras eller inte, då det hamnar utanför den kommunala kompetensen enligt 2 § 2 kap. Kommunallagen.

 

Skolsköterskan har ett ansvar enligt 1 § 3 kap. Patientlagen att ge en allsidig information och måste objektivt upplysa om de risker för biverkningar som finns samt tillgängliga alternativ för att förebygga sjukdom, exempelvis alla kända behandlingsformer c19early.com

 

En lärare bör inte ställa frågan om vilka som är vaccinerade, tänker vaccinera sig eller inte, då uppgifter om någons hälsotillstånd är sekretessbelagda enligt 21 kap. Offentlighets- och sekretesslagen. Läraren gör sig därför skyldig till brottslig gärning om läraren genom sitt förfaringssätt ser till att uppgifterna offentliggörs i en klassrumssituation utan föräldrarnas medgivande.

 

Den kränkning det innebär kan vara skadeståndsgrundande.”

 

Slut citat

 

 

 

 

 

Läs MYCKET VIKTIG ARTIKEL och sprid vidare i alla dina nätverk

30 fakta om COVID-19. Stämmer detta med medias och Folkhälsomyndighetens bild?

https://bakomkulisserna.biz/2021/09/30/30-fakta-om-covid-19-stammer-detta-med-medias-och-folkhalsomyndighetens-bild/

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

 

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 216

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

 

Var i svensk lagstiftning finns lagstöd för yrkesdödarverksamheten inom Sveriges Alla Regioner?

 

Uppenbart finns inget sådant lagstöd och ”vaccinerna”/biovapnen SKA STOPPAS OMEDELBART

 

 

 

SANNINGEN KOMMER INGEN UNDAN, INTE ENS SOCIOPATDEPARTEMENTET, FOLKDÖDARMYNDIGHETEN, ALLA SVERIGES REGIONER, SVERIGES KOMMUNER & REGIONER ELLER FÖR DEN DELEN ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, ytterligare mera FAKTA och bevis om det MEDICINSKA EXPERIMENTET ”VACCINERNA”/BIOVAPEN, som uppenbart strider emot gällande lagar, Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen.

 

Gäller Brottsbalken också för alla Sveriges Regioner, politikerna/arbetsgivarna och deras anställda?

Det är en befogad frågeställning som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och skattebetalare kräver ett mycket skyndsamt svar på!

 

 

 

 

 

Brottsmisstankarna är nu så uppenbara och allvarliga

 

  • att det torde vara tjänstefel om myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige inte med omedelbar verkan inleder massförundersökning av alla Sveriges Regioner och den yrkesdödar verksamhet som där uppenbart bedrives generellt och systematiskt mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn med de sk ”vaccinerna” som uppenbart är BIOVAPEN!

 

 

Du förstår strax mera;

 

”Vaccinerna” som injiceras av era anställda inom Sveriges alla Regioner/fd landsting, ett medicinskt experiment som avslutas 2023, på uppdrag av arbetsgivaren inom alla självstyrande Sveriges Regioner, har marknadsförts som vanliga vaccin mot alla nationen Sveriges medborgare och invånare.

 

 

Och injektionerna de sk ”vaccinerna” är ett läkemedels experiment/genetiskt experiment,

alltså medicinskt experiment som avslutas först 2023 och detta läkemedelsexperiment  som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barnen(bevisa motsatsen om DU har annan uppfattning), är uppebart utifrån brottsmisstanken om generell och systematisk framkallande av fara för liv, hälsa och framtida livskvalitet gentemot nationen Sveriges befolkningen mycket allvarlig brottsmisstanke.

 

 

Att undanhålla, som alla Sveriges Regioner gjort, dessa FAKTA avsiktligt och planerat får effekten, och det finns uppsåt dvs. ekonomiska incitament, får effekten

 

  • att den skadar och dödar yrkesverksamhet som uppenbart bevisligen skolmedicinen globalt bedriver och bedrivs nationellt inom Sveriges alla Regioner faller in under BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

 

SANNINGEN KOMMER INGEN UNDAN, INTE ENS SOCIOPATDEPARTEMENTET, FOLKDÖDARMYNDIGHETEN, ALLA SVERIGES REGIONER, SVERIGES KOMMUNER & REGIONER ELLER FÖR DEN DELEN ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

 

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

2021-10-01

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige ni delgives härmed ytterligare mera information, upplysning, fakta och bevis om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare, skattebetalarna och därmed er uppdragsgivare.

 

Biologisk krigföring mot barn

Publicerat 2021-09-30 se videon och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

Biological Warfare on KIDS: Mandates Impact Kids Down to Age 6

Former Pfizer Employee and BioTech Analyst, Karen Kingston, joined Stew Peters to discuss the unlawful, unconstitutional, overreaching tyrannical mandates being pushed on kids as young as kindergarten.

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vn5r4r-biological-warfare-on-kids-mandates-impact-kids-down-to-age-6.html

 

 

 

HighWire’s Del Bigtree Joins Infowars To Issue Dire Warning

https://banthis.tv/watch?id=6154aed92b9dc11cfaad040d

 

 

 

Mycket viktig video publicerad av SWEBB-TV, förhoppningsvis hänger SVT/SR/TV4,RIKSMEDIA och övriga fria/alternativa internet media på och delger nationen Sveriges medborgare/invånare och barn om dessa enormt viktiga FAKTA, sprid vidare i alla dina nätverk, publicerat 2021-09-30, citat

 

Vetenskapen om Ivermektin och Covid-19. Vad göra när vaccinerna tappat verkan efter kort tid?

Tidigare idag rapporterade Aktuellt att antikropparna från Pfizers andra dos minskar med 85% efter sju månader. Astra Zeneca har ännu sämre resultat.

Läs om detta här https://nyheter.swebbtv.se/huvudnyheter/antikroppsnivaer-rasar-kraftigt-bland-vaccinerade/

Vad ska man då göra när vaccinerna inte fungerar? Det finns hjälp att få. Dels visar forskning att kosttillskott med zink, D-vitamin och C-vitamin har avgörande effekt för att förebygga och vid sjukdom.

Men det kanske viktigaste preparatet för förebyggande och behandling av Covid-19 är Ivermektin.

Vi har tidigare talat om att länder i Afrika är nästan helt befriade från död i Covid-19 vilket kan kopplas till den spridda användningen av det nobelprisbelönade preparatet Ivermektin.

Vi har satt svensk text till denna mycket fina genomgång av forskningsresultat kring behandling av Covid-19 med Ivermektin.

Ivermektin kan idag skrivas ut av svenska läkare för behandling av Covid-19.

Slut citat

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://swebbtv.se/w/t1MP1eWwM3rEjaAqAu41HN

 

 

 

Tomas Borin regionfullmäktiges ordf Region Sörmland rings upp av SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner 2021-09-30 i sakfrågan Delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN till Region Sörmland och alla folkvalda i regionfullmäktige

 

 

Du lyssnar på det inspelade samtalet genom att ladda ner mp3 filen via denna länk, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

Du läser mer i den bifogade PDF filen Region Sörmland……

 

https://www.jottacloud.com/s/271797eca74c08c4618a4e96482c194690c

 

 

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

 

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

  • att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu