• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 217

 

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 217

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

 

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 217

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

 

Var i svensk lagstiftning finns lagstöd för yrkesdödarverksamheten inom Sveriges Alla Regioner?

 

Uppenbart finns inget sådant lagstöd och ”vaccinerna”/biovapnen SKA STOPPAS OMEDELBART

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, ytterligare mera FAKTA och bevis om det MEDICINSKA EXPERIMENTET ”VACCINERNA”/BIOVAPEN, som uppenbart strider emot gällande lagar, Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen.

 

Gäller Brottsbalken också för alla Sveriges Regioner, politikerna/arbetsgivarna och deras anställda?

Det är en befogad frågeställning som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och skattebetalare kräver ett mycket skyndsamt svar på!

 

 

 

Brottsmisstankarna är nu så uppenbara och allvarliga

 

-       att det torde vara tjänstefel om myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige inte med omedelbar verkan inleder massförundersökning av alla Sveriges Regioner och den yrkesdödar verksamhet som där uppenbart bedrives generellt och systematiskt mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn med de sk ”vaccinerna” som uppenbart är BIOVAPEN!

 

 

Du förstår strax mera;

 

”Vaccinerna” som injiceras av era anställda inom Sveriges alla Regioner/fd landsting, ett medicinskt experiment som avslutas 2023, på uppdrag av arbetsgivaren inom alla självstyrande Sveriges Regioner, har marknadsförts som vanliga vaccin mot alla nationen Sveriges medborgare och invånare.

 

 

Och injektionerna de sk ”vaccinerna” är ett läkemedels experiment/genetiskt experiment,

alltså medicinskt experiment som avslutas först 2023 och detta läkemedelsexperiment  som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barnen(bevisa motsatsen om DU har annan uppfattning), är uppebart utifrån brottsmisstanken om generell och systematisk framkallande av fara för liv, hälsa och framtida livskvalitet gentemot nationen Sveriges befolkningen mycket allvarlig brottsmisstanke.

 

 

Att undanhålla, som alla Sveriges Regioner gjort, dessa FAKTA avsiktligt och planerat får effekten, och det finns uppsåt dvs. ekonomiska incitament, får effekten

 

-       att den skadar och dödar yrkesverksamhet som uppenbart bevisligen skolmedicinen globalt bedriver och bedrivs nationellt inom Sveriges alla Regioner faller in under BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

 

SANNINGEN KOMMER INGEN UNDAN, INTE ENS SOCIOPATDEPARTEMENTET(Socialdepartementet), FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(Folkhälsomyndigheten), ALLA SVERIGES REGIONER, SVERIGES KOMMUNER & REGIONER ELLER FÖR DEN DELEN ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

 

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

2021-10-02

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige ni delgives härmed ytterligare mera information, upplysning, fakta och bevis om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare, skattebetalarna och därmed er uppdragsgivare.

 

KOMMER ATT ORSAKA MASSDÖD

2021-10-01 SE OCH SPRID VIDARE; Stew Peters och dr Jane Ruby, mycket viktig information och upplysning, MYCKET ALLMÄNBILDANDE, SE OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, ca 11 minuter video, citat

BOOSTER SHOTS: The Deadly HOAX Will Cause MASS DEATH!

https://rumble.com/vn7btb-booster-shots-the-deadly-hoax-will-cause-mass-death.html

 

 

Publicerat 2021-10-01 MÅSTE LÄSAS ARTIKEL, VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA”, citerar lösryckta delar ur denna livsavgörande FAKTA artikeln, maskinöversättning, se dessutom videon, citat

ADE accelererar i det fullständigt vaccinerade för varje vecka som går

Ett AI-driven försvarsavdelningsprogram med namnet ” Project Salus ”, som drivs i samarbete med JAIC ( Joint Artificial Intelligence Center ), har analyserat data om 5,6 miljoner Medicare-mottagare i åldern 65 år eller äldre.

 

Data aggregerades från Humetrix , en data- och analysplattform i realtid som spårar hälsovårdens resultat. Juridisk analys från Thomas Renz från Renz-Law.com ingår i en videovideointervju nedan.

 

De alarmerande fynden visar att de allra flesta covid-sjukhusinläggningarna förekommer bland fullt vaccinerade individer och att resultaten bland de helt vaccinerade blir sämre för varje vecka som går.

 

Detta verkar passa mönstret för så kallad antikroppsberoende förbättring, där behandlingsinterventionen (mRNA-vacciner) försämrar hälsoutfallet och leder till överskott av sjukhusvistelser och dödsfall.

 

Dessa data, som presenteras här, krossar den officiella Biden / Fauci -berättelsen som felaktigt hävdar att Amerika upplever, ”en pandemi av de ovaccinerade.”

 

Data visar att pandemin faktiskt verkar påskyndas av covid-19-vacciner, medan icke-vaccinerade individer har mycket bättre resultat än de vaccinerade.

 

Enligt dessa data (visas nedan) är den enskilt bästa strategin för att undvika infektioner och sjukhusinläggningar efter vaccination naturlig immunitet som härrör från en tidigare covid-infektion.

LÄS MER OCH SE VIDEON, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.afinalwarning.com/559002.html

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner ringer upp FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN och kommunicerar med generaldirektörens kansli och där Pär Vikström 2021-10-01

 

 

Du kan lyssna på det inspelade samtalet med Folkhälsomyndigheten genom att ladda ner mp3 filen via denna länk

https://www.jottacloud.com/s/27172c7780e110d4820951efbf8fd3f2d16

 

 

Du kan läsa kommuniceringen till Folkhälsomyndigheten efter samtalet med Pär Vikström här nedan, har tagit bort avsiktligt alla epost adresserna till advokat Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, men dessa har såklart fått kopia på vad som delgivits Folkhälsomyndigheten, citat

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 1 oktober 2021 15:13
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

Ämne: Begäran och förslag om möte med Folkhälsomyndigheten Anders Tegnell med flera

 

Folkhälsomyndigheten

Pär Vikström
Utredare/Analyst – Internationell samverkan/International Cooperation
+4610-205 21 75/Mobile +4670-994 63 75

Folkhälsomyndigheten/Public Health Agency of Sweden

GD-kansliet/Director-General’s Office

[email protected]

 

Denna skrivelse/kommunicering ska i laga ordning diarieföras av registrator, begär med vändande epost vem som är handläggare av ärendet och dennes fullständiga kontaktuppgifter

 

Denna skrivelse/kommunicering kommer att publiceras offentligt i bl.a. massutskicket och så kommer också ske med ert mycket skyndsamma svar

 

 

2021-10-01

 

 

Begäran och förslag om möte med Folkhälsomyndigheten Anders Tegnell med flera

 

Tack återigen för trevligt bemötande Pär, du är alltid lika trevlig att prata med

 

Samtalet spelades som vanligt in, bifogar mp3 filen och dessutom kan

det inspelade samtalet med Pär Vikström laddas ner via denna länk

https://www.jottacloud.com/s/27172c7780e110d4820951efbf8fd3f2d16

 

 

Förslaget och begäran om möte av största vikt för klargöranden och tydliggöranden utifrån rättssäkerhet gentemot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn i sakfrågan Covid-19 och de sk ”vaccinerna”.

 

Eftersom detta ämne/förslag om begärt möte är av synnerligen mycket stort allmänt intresse och dessutom av mycket stort internationellt allmänt intresse inbjudes också advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Kommittén, Tyskland, som undertecknad har haft kontakt med över mycket lång tid.

 

Advokat dr Reiner Fuellmich och hans team kan ni läsa mer om här

https://corona-ausschuss.de/

 

Advokat dr Reiner Fuellmich med flera i teamet får kopia på denna kommunicering, därav göres en maskinöversättning av denna kommunicering till engelska här under denna kommunicering och begäran/förslag om möte.

 

Föreslår att mötet sker via Zoom och att advokat dr Reiner Fuellmich och hans team håller i mötet tillsammans med undertecknad, de har mycket stor erfarenhet av det sedan tidigare, vilket ni ser på deras site

https://corona-ausschuss.de/

 

Återkommer om föreslagna mötestider efter att i den delen gått igenom detta förslag till möte med advokat dr Reiner Fuellmich och hans team, då denne och teamet idag varit fullt upptagen med andra möten, men undertecknad är fullt övertygad om att detta förslag kommer bemötas av advokat dr Reiner Fuellmich och hans team på ett positivt och högprioriterat sätt

 

Begär av er inom Folkhälsomyndigheten ett mycket skyndsamt svar, det vill säga att ni ställer upp i mötet, så att vi alla tillsammans kan planera in tid som passar alla mycket skyndsamt

 

Här följer nu en maskinöversättning till engelska av ovanstående text/ Here is a machine translation into English of the above text

 

 

Public Health Agency

Pär Vikström

Investigator/Analyst – International Cooperation

+4610-205 21 75/Mobile +4670-994 63 75

Public Health Agency of Sweden

GD-kansliet/Director-General’s Office

[email protected]

 

This letter/communication should be duly filed by the registrar, requesting by return e-mail the name of the person dealing with the case and his/her full contact details

 

This letter/communication will be published publicly, including in the mass mailing, and so will your very urgent reply

 

2021-10-01

Request and proposal for a meeting with the Public Health Agency Anders Tegnell and others

 

Thank you again for the nice treatment Pär, you are always so nice to talk to

 

The call was recorded as usual, attach the mp3 file and also canthe recorded conversation with Pär Vikström can be downloaded via this link

https://www.jottacloud.com/s/27172c7780e110d4820951efbf8fd3f2d16

 

 

The proposal and request for a meeting of the utmost importance for clarifications and clarifications based on the rule of law towards humanity and the nation of Sweden’s citizens / residents and children in the matter of Covid-19 and the so-called ”vaccines”.

 

Since this subject/proposal for a meeting is of very great public interest and also of very great international public interest, Dr Reiner Fuellmich and his team in the Corona Committee, Germany, with whom I have been in contact for a very long time, are also invited.

 

You can read more about Dr Reiner Fuellmich and his team here

https://corona-ausschuss.de/

 

Attorney Dr. Reiner Fuellmich and others in the team will receive a copy of this communication, hence a machine translation of this communication into English is made here under this communication and request/proposal for a meeting.

 

Suggest that the meeting takes place via Zoom and that lawyer Dr Reiner Fuellmich and his team hold the meeting together with the undersigned, they have a lot of experience in the past, as you can see on their site

https://corona-ausschuss.de/

 

Will come back on proposed meeting times after reviewing this proposed meeting with Dr Reiner Fuellmich and his team, as he and the team have been busy with other meetings today, but I am fully confident that this proposal will be responded to by Dr Reiner Fuellmich and his team in a positive and high priority manner

 

Request from you in the Public Health Authority a very urgent response, i.e. that you attend the meeting, so that we can all together schedule time that suits everyone very urgently

 

Bästa hälsningar/All best

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected]

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

Slut citat

 

 

MÅSTE SES; SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, MYCKET VIKTIGT OCH ALLMÄNBILDANDE OM VERKLIGHETEN

Publicerat 2021-10-01 alla bör se advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Kommittén, vittnesmål i avsnitt/SESSION 72, KYLVÄTSKAN KOKAR, mycket allmänbildande, språk engelska, maskinöversättning, citat

 

Session 72: Kylvätskan kokar

 
Sedan mitten av juli 2020 har Corona-kommittén genomfört flera timmars sessioner för att undersöka varför federala och statliga regeringar införde begränsningar som aldrig tidigare skådats som en del av Coronavirus-svaret och vad konsekvenserna har varit och fortfarande är för människor. Läs mer om kommittén:https://corona-ausschuss.de För anonyma rapporter: https://securewhistleblower.com Telegramkommittén: https://t.me/s/Corona_Ausschuss Telegram OVALmedia: https://t.me/s/OVALmedia

 

SE OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.youtube.com/watch?v=NzTWmY_XjOQ

 

 

 

 

 

Vaccinerna är 1000% mer dödliga än Covid-19

 

2021-09-30 MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, ca 5 minuter som alla vill se, citat

THE VACCINES ARE 1000% MORE DEADLY THAN COVID-19

 

 

Sprid vidare i alla dina nätverk

https://banned.video/watch?id=6155d49626e134211735e283

 

 

 

 

 

Läs hela artikeln, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Intervjun med Dr Erik Enby om Pfizer covax och hans mikroskopering har fått stor uppmärksamhet internationellt och uppmärksammats även av covidtroende.

 

Videon har nu kompletterats med den avhoppade chefsforskaren vid Pfizer som i klartext anklagar sin forna arbetsgivare för folkmord genom covax.

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://humanismkunskap.org/2021/08/25/intervju-med-dr-erik-enby-om-pfizvax-nu-kompletterad-med-avhoppad-chefsforskare/

 

 

 

 

 

 

”VACCINERNA” SYSTEMATISKT OCH GENERELLT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN! ”VACCINERNA” ETT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM UPPENBART ÄR EN SKOLMEDICINSK YRKESDÖDAR VERKSAMHET

 

 

 

FAKTA

Noteras särskilt; förmodligen endast 1-10% är inrapporterat

Publicerat 2021-10-01 Läs hela artikeln, maskinöversättning, citat

I den här artikeln beskriver jag de säkerhetssignaler som lyfts fram i våra kommentarer, som väcker angelägna frågor om CDC: s och FDA: s säkerhetsövervakningsinsatser mot COVID -vaccin.

 

Till att börja med har det skett en aldrig tidigare skådad ökning av antalet biverkningsrapporter till VAERS i samband med COVID-19-vacciner. Diagrammet nedan visar antalet dödsfall för alla andra vacciner som rapporteras till VAERS årligen sedan systemets start 1990, jämfört med dödsfall som rapporterats för COVID-19-vacciner, från både inhemska och utländska källor.

 

 

 

Figur 1. Antal dödsfall rapporterade till VAERS sedan 1990

 

I början av september har det rapporterats 14 506 dödsfall till VAERS för COVID-19-vacciner, jämfört med 8 673 under de föregående 30 åren för alla andra vacciner. Det är redan mer än 50 gånger årsgenomsnittet – och vi har fortfarande fyra månader kvar till årets slut.

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE

https://www.globalresearch.ca/safety-signals-covid-vaccines-loud-clear-why-nobody-listening/5757416

 

 

 

FAKTA

Noteras särskilt; förmodligen endast 1–10% är inrapporterat

Publicerat 2021-09-29

26,041 Deaths 2,448,362 Injuries Following COVID Shots in European Union’s Database as Slovenia Suspends J&J Shot after Death of 20-Year-Old Student

 

Maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

 

Det totala antalet länder i Europa är mycket högre, nästan dubbelt så många, runt 50. (Det finns vissa åsikter om vilka länder som tekniskt sett är en del av Europa.)

 

Så lika höga som dessa siffror återspeglar de INTE hela Europa. Det faktiska antalet i Europa som rapporteras döda eller skadade efter COVID-19-skott skulle vara mycket högre än vad vi rapporterar här.

 

Sedan vi började publicera detta har även andra från Europa beräknat siffrorna och bekräftat totalen.*

 

Här är sammanfattningsdata till och med 25 september 2021.

 

Totala reaktioner  för mRNA-vaccinet  Tozinameran  (kod  BNT162b2 , Comirnaty ) från BioNTech /  Pfizer -  12,362 dödsfall s  och 1,054,741 skador på 25/09/2021

 

1 047 döda 725 079 rapporterade skador efter COVID19 Experimentella ”vacciner” rapporterade i Storbritannien

28 662 Blod- och lymfsystemet störningar inkl. 172 dödsfall

29 569 Hjärtsjukdomar inkl. 1 834 dödsfall

277 Medfödda, familjära och genetiska störningar inkl. 23 dödsfall

14 027 Öron- och labyrintstörningar inkl. 9 dödsfall

822 Endokrina störningar inkl. 5 dödsfall

16 330 Ögonsjukdomar inkl. 30 dödsfall

92 590 Magtarmkanalen inkl. 514 dödsfall

274 633 Allmänna symtom och / eller symtom vid administreringsstället inkl. 3 517 dödsfall

1186 Lever- och gallvägar inkl. 59 dödsfall

10 876 störningar i immunsystemet inkl. 65 dödsfall

36 113 infektioner och angrepp inkl. 1 214 dödsfall

13 804 Skada, förgiftning och förfarandekomplikationer inkl. 191 dödsfall

26 554 Utredningar inkl. 387 dödsfall

7555 Metabolism och näringsstörningar inkl. 225 dödade

138,223 Muskuloskeletala systemet och bindvävssjukdomar inkl. 155 dödsfall

837 Godartade, maligna och ospecificerade neoplasmer (inkl cyster och polyper) inkl. 78 dödade

185 082 Nervsystemet störningar inkl. 1 341 dödsfall

1 347 Graviditet, puerperium och perinatala tillstånd inkl. 39 dödsfall

172 Produktproblem inkl. 1 död

19 436 psykiatriska störningar inkl. 159 dödsfall

3 605 Njur- och urinvägar inkl. 205 dödsfall

24 848 Fortplantningssystem och bröstsjukdomar inkl. 4 dödsfall

46177 Andningsvägar, bröstkorg och mediastinala störningar inkl. 1 443 dödsfall

50 420 Hud och subkutan vävnad inkl. 111 dödsfall

2 007 Sociala omständigheter inkl. 15 dödsfall

1034 Kirurgiska och medicinska ingrepp inkl. 34 dödsfall

28 555 Kärlsjukdomar inkl. 532 dödsfall

Totala reaktioner  för mRNA-vaccinet mRNA-1273  ( CX-024.414) från  Moderna -  6907 dödsfall s  och 306,490 skador till 25/09/2021

 

Slut citat, läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.globalresearch.ca/26041-deaths-2448362-injuries-following-covid-shots-european-unions-database-slovenia-suspends-jj-shot-after-death-20-year-old-student/5757253

 

 

MÅSTE LÄSAS ARTIKEL

Publicerat 2021-09-30 maskinöversättning, läs hela artikeln, sprid vidare, citat

40 skäl till varför en COVID-19-pandemi aldrig existerade

 

Om det kan bevisas att det aldrig varit en verklig pandemi, så är alla vidtagna åtgärder, inklusive lockdowns, maskering, social distansering, kontaktspårning, vaccination och vaccinpass helt onödiga, oetiska, olagliga och måste stoppas omedelbart!

 

Det har skrivits tusentals artiklar om de förödande konsekvenserna som var och en av dessa ”säkerhetsåtgärder” har fått mot mänskligheten. Denna tvådelade artikel kommer att knyta samman många fakta som, när de betraktas tillsammans, kommer att förstöra illusionen om att mänskligheten någonsin mött en fruktansvärd ”pandemi”. Listan är i ingen särskild ordning och länkar till källmaterial ingår för referens och vidare undersökning.

 

Mycket av denna forskning kunde inte ha uppnåtts utan arbete från så många oberoende journalister och alternativa medier.

 

Låt oss nu börja resan och fördjupa oss i de tjugo första anledningarna till att en COVID-19-pandemi aldrig existerade.

https://www.globalresearch.ca/destroying-narrative-40-reasons-why-covid-19-pandemic-never-existed-2/5757229

 

 

 

 

DIKTATORISKA FÖRHÅLLANDEN SOM I EN DIKTATUR

2021-10-01 Perspektiv TV/Jesper Johansson intervjuar Marianne Liljeholt, måste ses och höras och spridas vidare i alla dina nätverk, i ”VACCINERNAS” VANSINNES agenda,  citat

Marianne Liljeholt om det brutala mötet med polisen i Västerås

En armfraktur och två timmar i häktet blev resultatet för den pensionerade sjuksystern Marianne Liljeholt efter mötet med polisen i Västerås. Lokalpressen, SVT och SR hävdar att det skett en stormning av en lokal, men Marianne menar att allting gick fredligt till fram tills att polisen kom.

https://rumble.com/vn6zat-pensionerade-sjuksystern-om-polisvldet-i-vsters.html

 

 

2021-10-01

TT-redaktion Dan Skeppe rings upp, redaktionen får beröm och tips av SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner 2021-10-01

 

 

 

Grunden till att TT-redaktionen ringdes upp är denna artikel,  av TT-journalisten Anna Karolina Eriksson, citat

 

Skadestånd för vårdcentraler som portade patienter

Skånska vårdcentraler portade äldre patienter från sjukhusvård under pandemin – nu tvingas de betala skadestånd i miljonklassen.

 

Anna Karolina Eriksson/TT

Publicerad 2021-09-30

 

Efter en genomgång som Region Skåne gjort ska samtliga 19 vårdcentraler som granskats betala tillbaka pengar till regionen på grund av felaktiga beslut om behandlingsbegränsningar i form av så kallad samordnad individuell planering, rapporterar Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad.

 

Över 500 patienter – främst äldre personer – har drabbats när läkare fattade beslut om dessa behandlingsbegränsningar. I en del fall fattades besluten utan att de vårdsökande eller deras anhöriga fick veta. Besluten har bland annat handlat om att patienter stängts ute från intensivvård, respiratorvård och hjärt- och lungräddning. För varje patient har vårdcentralerna samtidigt tagit emot 3 000 kronor efter att ha registrerat sin åtgärd – pengar som nu ska betalas igen.

 

Vårdcentralerna tvingas totalt betala tillbaka 1,6 miljoner kronor till regionen.

 

De centraler som konstaterats ha störst brister ska dessutom betala ett sammanlagt skadestånd på 6,5 miljoner kronor.

 

Tidningarna har tidigare avslöjat att patienter portats från sjukhusvård under pandemin.

 

Slut citat

 

DU LYSSNAR PÅ DET INSPELADE SAMTALET MED TT-REDAKTIONEN HÄR, ladda ner mp3 filen via länken och lyssna

 

https://www.jottacloud.com/s/27104db540b42454692a0eb97a4e95c575b

 

 

 

 

MÅSTE SES VIDEOS

 

Publicerat 2021-09-30 Börje Peratt intervjuas av Jesper Johansson/Perspektiv TV, se videointervjun och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK,  citat

Dokumentärfilmaren som misshandlades av polis: Lokalpressen, SVT och SR ljuger!

 

 

Börje Peratt är 72 år gammal pensionär och journalist som under torsdagen den 23 september oprovocerat misshandlades av polis efter att ha bett två poliser att visa upp sin polisbricka. Ett förlopp som fångades på kamera av journalisten. Peratt befann sig i sin bil när en polisman plötsligt öppnar passagerardörren och inleder vad Börje menar är ett regelrätt övergrepp. Polismannen använde kanten av dörröppningen i vad som tycks vara syftet att uppnå största möjliga smärta i journalistens högerarm.

 

Pressen kommer sedermera att tiga om det polisiära övervåldet mot honom och en annan kvinnlig pensionär som var på plats för att lämna över ett papper till en rektor. Man rapporterar istället att ”demonstranter stormat vaccinationslokal”, men Peratt menar att det aldrig var tal om någon forcering av någon lokal och säger till Perspektiv TV att man från de statsfinansierade medierna inte sökt en kommentar från honom eller den misshandlade kvinnliga pensionären, utan istället ensidigt rapporterat en historia som ligger till deras nackdel.

 

Se Peratts videoreportage från Västerås här: https://vimeo.com/613359805

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.youtube.com/watch?v=qFIu9lvQBto

 

 

 

MÅSTE SES; OM BL.A. NATURLIGT IMMUNFÖRSVAR, SOM BEVISLIGEN EXISTERAR, MEN SOM FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN) UPPENBART ”HELT GLÖMT BORT”, FRAMFÖRALLT D3 VITAMIN BRISTEN SOM ÄR I SVERIGE ENORM, 99% AV NATIONEN SVERIGES INVÅNARE HAR D3 VITAMINSBRIST

 

Publicerat 2021-09-30 ORD OCH INGA VISOR, SE OCH SPRID VIDARE, ca 6 minuter

‘You Sir, Are The One Ignoring Science’: Rand Paul Battles Becerra Over COVID-19 Rules

https://www.youtube.com/watch?v=MI_Dm3pj3dQ

 

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

 

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

-       att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu