• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 219

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 219

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

”Människor som dör av ”vaccinet” används som rekvisita för att felaktigt annonsera behovet av fler av dessa dödliga ”vacciner”.”

 

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 219    DR ROBERT YOUNG EFTERLYSER STOPP FÖR VACCINER, AVSLÖJAR NYA FYND   Lipidnanopartiklarna med ledande grafenoxid i COVID-vaccinerna + strålning är biovapnet, inte det mytiska ”viruset”.

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/04/sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-219/

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

 

”VACCINERNA/BIOVAPEN SOM BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN, SVERIGES ALLA REGIONER/FD LANDSTING MED FLERA ÄGER BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA, DOCK SENAST 2021-10-10

 

 

Nu är tiden inne och kommen

  • att bl.a. Sveriges alla Regioner/fd landsting och där då särskilt regionfullmäktiges ordf, regionstyrelsens ordf och hälso- och sjukvårdsnämndens ordf delger BEVIS till deras uppdragsgivare. Alltså nämligen skattebetalarna och väljarna/invånarna/medborgarna inom respektive Region, 21 regioner i Sverige, som uppenbart tillsammans med deras anställda läkare/sjuksköterskor injicerar i deras uppdragsgivare/medborgare /invånare och barn sk kallade ”vaccinerna” som uppenbart BEVISLIGEN är BIOVAPAEN som skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

 

Ingen kan göra allt med alla kan göra något

 

 

Du som läsare av massutskicken, och särskilt då detta massutskick, kan vara med och påverka och göra skillnad, skicka HELA DETTA MASSUTSKICK till följande epost adresser;

 

 

[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; [email protected];

 

 

TILL ALLA OVANNÄMNDA MOTTAGARE AV DETTA MASSUTKICK OCH KOMMUNICERING OM FAKTA

 

 

  • ATT ”VACCINERNA” ÄR BIOVAPEN TILLS MOTSATSEN ÄR BEVISAD, DOCK SENAST 2021-10-10 AV SVERIGES REGIONER MED FLERA

 

 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SKA STOPPAS MED OMEDELBAR VERKAN OM SVERIGES REGIONER INTE KAN SÄKERSTÄLLA RÄTTSSÄKRA BEVIS I ETT FULLSTÄNDIGT FULLT FÖLJBART RÄTTSÄKERT BESLUT MED BESVÄRSHÄNVISNING SENAST 2021-10-10

 

 

Begär att detta MASSUTSKICK ska i laga ordning registreras av registrator, begär därtill dagboksblad/diarieblad med vändande epost och begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på vem som handlägger ärendet

 

 

Läs och begrunda om sanningen och verkligheten om ”vaccinerna”/biovapnen och sprid vidare i alla dina nätverk, sanningen och verkligheten tills motsatsen är bevisad av Sveriges alla Regioner med flera, dock senast 2021-10-10

 

 

Citerar lösryckta delar ur mycket viktig artikel, maskinöversättning, alla Sverige Regioner/fd landsting med flera äger bevisbördan att bevisa det motsatta till nationen Sverige medborgare/invånare och barn, dock senast 2021-10-10, vilket redogjordes för och kommunicerades om 2021-10-03, citat

 

 

Lipidnanopartiklarna med ledande grafenoxid i COVID-vaccinerna + strålning är biovapnet, inte det mytiska ”viruset”.

 

 

12. Rapport 255 | Dr. Robert Young: All sjukdom är outfektion inte infektion-Vaccin Nano är biovapen! https://www.bitchute.com/video/rdQhuY455VmK

 

 

13. Rapport 255 | Dr. Robert Young: All sjukdom är outfektion, inte infektion | Vaccinets lipid-nanopartiklar med Graphene Plus-strålning är biovapnet-det finns inget COVID-virus!

https://www.brighteon.com/250210af-c8a3-47a1-8922-c960342fe2fb

 

 

14. Rapport 255 | Dr. Robert Young: All sjukdom är outfektion inte infektion-Vaccin Nano är biovapen!

https://odysee.com/@RamolaDReports:8/Report-255—Dr.-Robert-Young-Explains-Disease-by-Outfection,- Lipid-Nanoparticles-with-Graphene-the:4

 

 

15. Glöm allt annat! Titta på THE VAER’s NUMMERS on Skador och dödsfall! https://www.drrobertyoung.com/post/forget-everything-else-you-ve-heard-just-look-at-the-numbers

 

 

17. Pfizer patentansökan godkänd, 31 augusti 2021, är det allra första patentet som visas i en lista över 18500 för fjärrkontaktspårning av alla vaccinerade människor världen över som kommer att vara eller nu är anslutna till ”internet av saker” från aq u antum länk av p u lsating mikrovågsugn frekv u mer relevant information av 2,4 GHz eller högre från mobilmaster och satelliter directl y till grafen oxid hålls i fatt y vävnader hos alla personer som inokulerats. [63] [64] [65 ] [66] [67] [82]

 

 

Här är länken till patentabstrakt och detalj:

https://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.htm&r=1&p=1&f=G&l=50&d=PTXT&S1=Pfizer&RS=Pfizer&OS=Pfizer&OS=Pfizer&OS=Pfizer

 

 

18. Den allmänna arkitekturen för trådlösa kroppsområdesnät (WBAN) -baserade TRANS-HUMAN-system [68] [69] [70] [71] [72] [82]

 

 

19. Trådlösa anslutningar från celltorn eller satelliter till DIG! [73] [74] [82]

 

 

20. Läs artikeln på länken nedan: COVID-19-vacciningredienser och deras koppling till grafenoxid, parasiter och EMF på: nobulart.com/covid-19-vaccine-ingredients/ Publicerad: 31 augusti 2021.

 

 

Slut citat

 

 

DU LÄSER MER OCH SPRIDER VIDARE
Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines?

 

 

Bifogar PDF filen, artikeln i PDF form, du laddar ner den via denna länk(ca 63 MB)

https://www.jottacloud.com/s/2716707e739578e479f9ec17bffd2272791

 

Citerar lösryckta delar ur mycket viktig artikel, maskinöversättning, alla Sverige Regioner/fd landsting med flera äger bevisbördan att bevisa det motsatta till nationen Sverige medborgare/invånare och barn, dock senast 2021-10-10, vilket redogjordes för och kommunicerades om 2021-10-03, citat

 

 

Pfizer-, Moderna-, Astrazeneca- och Janssen -läkemedlen är INTE ”vacciner” utan komplexa grafenoxid -nano -partikelaggregat av varierande nano -element fästa vid genetiskt modifierade nukleinsyror av mRNA

 

 

Som en mänsklig rättighet, som styrs enligt världslagen av Nürnbergkoden från 1947, är vaccinspecifik ingrediensinformation kritisk, obligatorisk och nödvändig att veta så att alla människor från vilket land som helst i världen kan fatta ett välgrundat beslut om att godkänna eller inte SAR-CoV-2-19-ympningen.

 

 

Vi har genomfört de vetenskapliga testerna på varje vaccin och har identifierat flera ingredienser eller adjuvanser som inte har avslöjats som finns i dessa fyra SARS -CoV -2 -19 -vacciner. För närvarande administreras dessa vacciner till miljontals människor runt om i världen under ett nödanvändningstillstånd (EUA) utfärdat av varje land utan fullständigt avslöjande av alla ingredienser och i vissa fall på uppdrag av regeringar eller arbetsgivare i strid med enskilda mänskliga rättigheter enligt Nürnberg Koden från 1947.

 

 

Pfizer-, Moderna-, Astrazeneca- och Janssen -läkemedlen är INTE ”vacciner” utan komplexa grafenoxid -nano -partikelaggregat av varierande nano -element fästa vid genetiskt modifierade nukleinsyror av mRNA från djur- eller veroceller och aborterade mänskliga fosterceller som ses och beskrivs ovan. Än en gång är ingredienserna i dessa så kallade vacciner mycket magnetotoxiska, cytotoxiska och genotoxiska för växt-, insekt-, fågel-, djur- och mänskliga cellmembran och deras genetik som redan har lett till allvarliga skador (uppskattat till över 500 miljoner) och/eller dödsfall (uppskattat till över 35 miljoner). [17] [18] genom [55] [73] [82] [83]

 

 

De så kallade ”experterna” eller ”medicinska savanterna” berättar för dig att CoV -2 -19 -vacciner är det enda sättet att stoppa spridningen av CoV -19 … även om det inte finns något bevis på dess existens och inget bevis på den sprider sig enligt den vetenskapliga metoden för Koch eller Rivers postulat! [54]

 

 

Att DU MÅSTE få minst två skott PLUS ”boosters” för att leva ”normala liv” …

 

 

Och snart kommer de att berätta för DIG att DU inte har något annat val än att följa ALLA deras MANDATES även när CDC och andra regeringar, universitet och medicinska institut skriftligen har erkänt att de INGEN ”GULDSTANDARD” isolering av CoV – 2 kallas nu CoV – 19 -virus! [55]

 

 

Kom ihåg …

 

 

LÅT INTE NÅGEN TA BORT DIN HÄLSOFRIHET!

 

 

Det är DIN kropp, DITT liv och DITT val!

 

 

Kunskap är makt. Och det är nyckeln till att förstå varför de experimentella CoV -19 -vaccinerna är så farliga -trots företagsmedias officiella berättelse som undertrycker och censurerar alla som vågar säga ifrån.

 

 

Du har kontroll över din egen hälsa. Bli inte offer för globala regeringar och byråkrater som driver alla att vaccinera sig. Miljardären ”filantropen” Bill Gates och miljardären Big Tech -aktivister tror att de vet vad som är bäst för dig och din familj.

 

 

Slut citat

 

 

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines?

 

 

Bifogar PDF filen, artikeln i PDF form, du laddar ner den via denna länk(ca 63 MB)

https://www.jottacloud.com/s/2716707e739578e479f9ec17bffd2272791

 

 

Publicerat 2021-10-04 Läs och se videon, och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

 

 

RAMOLA D -RAPPORTER | NEWSBREAK 134 | DR ROBERT YOUNG EFTERLYSER STOPP FÖR VACCINER, AVSLÖJAR NYA FYND

 

 

Passionerat samtal från Dr. Robert Young om att människor ska vakna, gå samman och agera för att omedelbart stoppa de dödliga COVID -vaccinerna som fortsätter att döda tusentals människor, inklusive unga, friska människor, samtidigt som de förlamar, förlamar och inaktiverar miljoner världen över, särskilt mot bakgrund av den nya informationen han delar om detta nyhetsbrott om nya mikrografer som visar klumpar av parasiter och grafen som hittats nyligen i vaccinerat blod.

 

 

Vad finns i blodpropparna?

 

 

Kärnan i Dr Youngs arbete är teorin om att alla sjukdomar-inklusive så kallade virussjukdomar-härrör från en förorenad miljö, med föroreningar från källor som elektromagnetisk strålning, bekämpningsmedel, ohälsosamt ätande, dricka, livsstilsvanor, vacciner, aerosoler , kolmonoxid eller dioxidförgiftning etc, och cellulära rengöringsoperationer för att befria kroppen från avfall leder till bildning av exosomer som misstas vara virus typiska för en viss sjukdom.

 

 

Dessa virus kan inte överföra från en person till en annan utom genom injektion, och begreppet infektion och smitta är mycket missförstått säger han.

 

 

Det som verkligen händer är strålning utåt från den elektromagnetiska människokroppen av skadliga sjukdomar/förorenade terrängfrekvenser, det är detta som överförs från en person till en annan, rotar sig i ohälsosam terräng och ger intryck av smitta medan det i själva verket inte alls härrör från något specifikt levande ”virus”-inget virus har bevisats existera eller isolerats separat och visat sig överföra sjukdom i ett annat enligt Kochs och Rivers postulat.

Människor som är friska och har hälsosam kroppslig terräng och perfekt pH i sina interstitiella vätskor kan inte få virussjukdomar från en sjuk person, detta stödjer i sig terrängteori och ljuger till Germ Theory.

 

 

Den virala teorin är en stor lögn!

 

 

Den nuvarande mani av att COVID är en dödlig virussjukdom som överförs i tal eller andetag till andra och kräver att ett vaccin stoppar spridningen är i grunden ett djupt bedrägeri och en stor lögn.

 

 

Dr Young har felaktigt riktats mot den korrupta byggnaden av FDA och co. för att läka människor, som många naturläkare också har varit, en situation han talar om här, när han uppmanar människor att börja utbilda sig om sanningen om sjukdomar, terrängföroreningar och återvända till hälsan genom alkaliska dieter och medel för återsyre av blod. genom klordioxid, natrium och kaliumklorat, etc.

 

 

Betydande nog har hans dieter hjälpt många att läka från sena cancerformer, ett faktum att cancerindustrin har arbetat hårt för att undertrycka; Dr Young beskriver sin erfarenhet av att komma nära universitetets stöd för hans cancerläkemedel som slutligen föll igenom när riskbedömare vid University of Southern California vägde kostnaden för hans behandlingsprotokoll mot de tusentals dollar som kemo tog in och bestämde sig för att släppa stöd för hans arbete.

 

 

Oavsett har Dr Young fortsatt sitt arbete och skrivit flera böcker som blev bästsäljare och hjälpte till att läka miljoner runt om i världen, inklusive Reverse Cancer Naturally och The pH Miracle -serien.

 

 

Att läsa Dr. Youngs många artiklar är mycket intressant eftersom de ger djupare inblick i denna ideologi om sjukdom och hälsa, och några listas här nedan.

 

 

Peer-reviewed publicerade artiklar för Dr. Robert O. Youngs arbete, forskning och resultat:

 

 

1. Vad har virus Lke HIV och Corona gemensamt med Exosomes -

https://www.drrobertyoung.com/post/what-do-so-called-viruses-like-hiv-cov-19-have-in-common-with-exosomes

https://www.jewworldorder.org/what-do-viruses-like-hiv-corona-have-in-common-with-exosomes-the-genesis-of-severe-acute-respiratory-syndrome-or-sars- corona-virus-eller-covid-19/

 

 

2. Young RO, Migalko G (2020) Vad orsakar syrebrist på blodet (DIC) och sedan lungorna (SARS – CoV 2 & 12)? . Integ Mol Bio Biotechnol 1: 001-007

http://sciaeon.org/articles/What-Causes-Oxygen-Deprivation-of-the-Blood-DIC-and-Then-Lungs-SARS-CoV2and12.pdf

 

 

3. Genesis of Severe Acute Respiratory (Syndrome) Disease eller SARS (Coronavirus – COVID – 2 och COVID – 19) finns i Intestitiums interstitiella vätskor.

https://www.drrobertyoung.com/post/the-genesis-of-severe-acute-respiratory-syndrome-or-sars-corona-virus-or-covid-19

 

 

Slut citat

 

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SE VIDEON, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.drrobertyoung.com/post/ramola-d-reports-newsbreak-134-dr-robert-young-calls-for-halt-on-vaccines-reveals-new-findings?

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

 

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 219

 

 

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

 

 

 

”Vaccinerna” är 1000% mer dödliga än Covid-19

 

 

2021-09-30 MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, ca 5 minuter som alla vill se, citat

 

 

THE VACCINES ARE 1000% MORE DEADLY THAN COVID-19

 

 

Sprid vidare i alla dina nätverk

https://banned.video/watch?id=6155d49626e134211735e283

Publicerat 2021-10-01 MÅSTE LÄSAS ARTIKEL, VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA”, citerar lösryckta delar ur denna livsavgörande FAKTA artikeln, maskinöversättning, se dessutom videon, citat

 

 

ADE accelererar i det fullständigt ”vaccinerade” för varje vecka som går

 

 

De alarmerande fynden visar att de allra flesta covid-sjukhusinläggningarna förekommer bland fullt vaccinerade individer och att resultaten bland de helt vaccinerade blir sämre för varje vecka som går.

 

 

Detta verkar passa mönstret för så kallad antikroppsberoende förbättring, där behandlingsinterventionen (mRNA-vacciner) försämrar hälsoutfallet och leder till överskott av sjukhusvistelser och dödsfall.

 

 

Dessa data, som presenteras här, krossar den officiella Biden / Fauci -berättelsen som felaktigt hävdar att Amerika upplever, ”en pandemi av de ovaccinerade.”

 

 

Data visar att pandemin faktiskt verkar påskyndas av covid-19-vacciner, medan icke-vaccinerade individer har mycket bättre resultat än de vaccinerade.

 

 

LÄS MER OCH SE VIDEON, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.afinalwarning.com/559002.html

Var i svensk lagstiftning finns lagstöd för yrkesdödarverksamheten inom Sveriges Alla Regioner?

Uppenbart finns inget sådant lagstöd och ”vaccinerna”/biovapnen SKA STOPPAS OMEDELBART

 

 

Läs mycket nogsamt de 2 bifogade filerna

 

 

1 FAKTA DELGIVNA SEDAN TIDIGARE ERKÄNDA SAKFÖRHÅLLANDEN AV SVERIGES ALLA REGIONER

 

 

2 Till Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner 2021 09 12

 

 

Läs dessutom den bifogade filen

 

 

DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021 09 02

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, ytterligare mera FAKTA och bevis om det MEDICINSKA EXPERIMENTET ”VACCINERNA”/BIOVAPEN, som uppenbart strider emot gällande lagar, Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen.

 

 

Gäller Brottsbalken också för alla Sveriges Regioner, politikerna/arbetsgivarna och deras anställda?

Det är en befogad frågeställning som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och skattebetalare kräver ett mycket skyndsamt svar på!

 

 

Brottsmisstankarna är nu så uppenbara och allvarliga

  • att det torde vara tjänstefel om myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige inte med omedelbar verkan inleder massförundersökning av alla Sveriges Regioner och den yrkesdödar verksamhet som där uppenbart bedrives generellt och systematiskt mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn med de sk ”vaccinerna” som uppenbart är BIOVAPEN!

 

 

Du förstår strax mera;

 

 

”Vaccinerna” som injiceras av era anställda inom Sveriges alla Regioner/fd landsting, ett medicinskt experiment som avslutas 2023, på uppdrag av arbetsgivaren inom alla självstyrande Sveriges Regioner, har marknadsförts som vanliga vaccin mot alla nationen Sveriges medborgare och invånare.

 

 

Och injektionerna de sk ”vaccinerna” är ett läkemedels experiment/genetiskt experiment,

 

 

alltså medicinskt experiment som avslutas först 2023 och detta läkemedelsexperiment  som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barnen(bevisa motsatsen om DU har annan uppfattning), är uppebart utifrån brottsmisstanken om generell och systematisk framkallande av fara för liv, hälsa och framtida livskvalitet gentemot nationen Sveriges befolkningen mycket allvarlig brottsmisstanke.

 

 

Att undanhålla, som alla Sveriges Regioner gjort, dessa FAKTA avsiktligt och planerat får effekten, och det finns uppsåt dvs. ekonomiska incitament, får effekten

 

 

  • att den skadar och dödar yrkesverksamhet som uppenbart bevisligen skolmedicinen globalt bedriver och bedrivs nationellt inom Sveriges alla Regioner faller in under BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

 

SANNINGEN KOMMER INGEN UNDAN, INTE ENS SOCIOPATDEPARTEMENTET(Socialdepartementet), FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(Folkhälsomyndigheten), ALLA SVERIGES REGIONER, SVERIGES KOMMUNER & REGIONER ELLER FÖR DEN DELEN ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

 

 

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

2021-10-04

 

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige ni delgives härmed ytterligare mera information, upplysning, fakta och bevis om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare, skattebetalarna och därmed er uppdragsgivare.

 

 

2021-10-04 Det går i alls att LITA PÅ DEN GLOBALA KRIMINELLA YRKESDÖDAR SKOLMEDICINEN, deras trovärdighet är helt ”rökt”, citerar lösryckta delar ur artikel, maskinöversättning, citat

 

 

CDC tillåter sjukhus att klassificera ”helt vaccinerade” dödsfall som ”ovaccinerade”

 

 

Baserat på hur de amerikanska centren för sjukdomskontroll och förebyggande åtgärder (CDC) har manipulerat klassificeringsstandarderna för Wuhan coronavirus (Covid-19) ”vaccin” -död, kategoriseras många dödsfall felaktigt som ”ovaccinerade” dödsfall.

 

 

Sjukhus och laboratorier har fått grönt ljus av CDC att endast rapportera de dödsfall som orsakats av injektion av kinesiskt virus som inträffar 14 dagar eller senare efter proceduren. Det betyder att om en person till exempel dör på dag 13, kommer han eller hon att klassificeras som en ”ovaccinerad” död.

 

 

Att missbruka denna felklassificeringsstandard är hur systemet kommer undan med att dölja många vaccinframkallade dödsfall och effektivt snedvrider de officiella uppgifterna för att driva den plandemiska berättelsen.

 

 

”Människor som dör av ”vaccinet” används som rekvisita för att felaktigt annonsera behovet av fler av dessa dödliga ”vacciner”.”

Fullvaccinerade patienter som ställer frågor om något av detta får i regel veta att deras problem skulle ha varit mycket värre om de hade vägrat injektionerna i första hand. Det finns naturligtvis ingen vetenskap för att stödja denna berättelse, men det är den linje de matas med.

 

 

”Det spelar ingen roll hur många läkemedel patienten behöver för att hantera smärtan efter att de blivit sjuka av vaccinet. Det spelar ingen roll hur många gånger den vaccinerade patienten behöver uppsöka läkare eller söka läkare efter vaccination. ”

 

 

Som regel räknar CDC inte några skador eller dödsfall som ”vaccinerade” dödsfall förrän cirka 45 dagar efter att någon fått sin första dos. Detta säkerställer att mycket få vaccinerade dödsfall loggas in i systemet.

 

 

”Denna bedrägliga regel blåser upp det ovaccinerade dödsfallet och döljer de verkliga medicinska problemen som är resultatet av covid -skott.”

 

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.afinalwarning.com/558697.html

 

 

2021-10-03 MYCKET VIKTIG ARTIKEL, läs och sprid vidare, maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

 

 

DoD -data visar att 60% av ”covid” -inläggningar på 65 och äldre patienter är ”helt vaccinerade”

 

 

Planterar covid -vacciner sjukdomen i människors kroppar?

 

 

En sak att tänka på med denna siffra på 60 procent är att detta bara tar hänsyn till patienter som är inlagda på sjukhus minst två veckor efter att de injicerats. Om en helt vaccinerad patient blir sjuk på dag 13 efter det andra mRNA -skottet, kategoriseras han eller hon som ”ovaccinerad”.

 

 

Det betyder att den verkliga andelen fullt vaccinerade sjukhusinläggningar sannolikt är mycket högre än 60 procent. Vissa uppskattar att det är mer som 80 eller till och med 90 procent – eller ännu högre, vem vet egentligen?

 

 

Vad vi vet är att de flesta synliga biverkningarna från covid-skott inträffar inom det två veckors fönstret.

 

 

De långsiktiga biverkningarna kan ta månader eller till och med år innan de visas fullt ut.

 

 

Detta är bekvämt för de plandemiska manipulatörerna som föredrar att människor bara tror lögnen att bara de ovaccinerade fortfarande blir sjuka. Verkligheten är precis tvärtom: De flesta nya ”genombrott” -infektioner är bland de helt och delvis vaccinerade.

 

 

Följande bild i DoD: s presentation illustrerar vidare att ju mer tid som går efter vaccinationen desto högre är sjukhusvistelsen. Det visar sig att genombrottinfektioner kan ta många månader innan vissa helt vaccinerade personer uppstår.

 

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.afinalwarning.com/558712.html

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

 

 

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

 

 

  • att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke.

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu