• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 220

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 220

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 220  Uppskattade icke-rapporterade dödsfall och skador världen över 34  052 000 DÖD &  541 410,00 SKADADE* [*Harvard Pilgrim Health Care Study 2010

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/05/sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-220/

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

 

”VACCINERNA/BIOVAPEN SOM BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN, SVERIGES ALLA REGIONER/FD LANDSTING MED FLERA ÄGER BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA, DOCK SENAST 2021-10-10

 

 

 

Nu är tiden inne och kommen

 

  • att bl.a. Sveriges alla Regioner/fd landsting och där då särskilt regionfullmäktiges ordf, regionstyrelsens ordf och hälso- och sjukvårdsnämndens ordf delger BEVIS till deras uppdragsgivare. Alltså nämligen skattebetalarna och väljarna/invånarna/medborgarna inom respektive Region, 21 regioner i Sverige, som uppenbart tillsammans med deras anställda läkare/sjuksköterskor injicerar i deras uppdragsgivare/medborgare /invånare och barn sk kallade ”vaccinerna” som uppenbart BEVISLIGEN är BIOVAPAEN som skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

Ingen kan göra allt med alla kan göra något

Du som läsare av massutskicken, och särskilt då detta massutskick, kan vara med och påverka och göra skillnad, skicka HELA DETTA MASSUTSKICK till följande epost adresser;

 

'[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; '[email protected]' <[email protected]>; [email protected];

 

 

TILL ALLA OVANNÄMNDA MOTTAGARE AV DETTA MASSUTSKICK OCH KOMMUNICERING OM FAKTA

  • ATT ”VACCINERNA” ÄR BIOVAPEN TILLS MOTSATSEN ÄR BEVISAD, DOCK SENAST 2021-10-10 AV SVERIGES REGIONER MED FLERA

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SKA STOPPAS MED OMEDELBAR VERKAN OM SVERIGES REGIONER INTE KAN SÄKERSTÄLLA RÄTTSSÄKRA BEVIS I ETT FULLSTÄNDIGT FULLT FÖLJBART RÄTTSÄKERT BESLUT MED BESVÄRSHÄNVISNING SENAST 2021-10-10

 

 

Begär att detta MASSUTSKICK ska i laga ordning registreras av registrator, begär därtill dagboksblad/diarieblad med vändande epost och begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på vem som handlägger ärendet

 

 

Läs och begrunda om sanningen och verkligheten om ”vaccinerna”/biovapnen och sprid vidare i alla dina nätverk, sanningen och verkligheten tills motsatsen är bevisad av Sveriges alla Regioner med flera, dock senast 2021-10-10

 

Till Sveriges riksdags alla ledamöter, till Sveriges alla regioners politiker och anställda, till Sveriges Kommuner och Regioner och där alla involverade, till Folkhälsomyndigheten/FOLKDÖDARMYNDIGHETEN, till Socialdepartementet/SOCIOPATDEPARTEMENTET, till alla anställda inom Läkemedelsverket, till alla journalister och anställda inom SVT/SR/TV4,RIKSMEDIA, till alla inom fria alternativa  internetmedia och till nationen Sveriges alla medborgare/invånare och barn, läs dagens massutskick mycket nogsamt och sprid vidare i alla dina nätverk.

 

 

Citerar lösryckta delar ur en MYCKET VIKTIG artikel, du förstår strax varför, läs den och sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, ”vaccinerna” generellt och systematiskt skadar och dödar i yrkesverksamheten inom skolmedicinen, alltså skadar och dödar yrkesverksamhet.

 

 

EN KRIMINELL SKADAR OCH DÖDAR YRKESVERKSAMHET, en skadar och dödar yrkesverksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, som bevisligen inte i SVERIGE FINNS NÅGOT LAGSTÖD FÖR ALLS.

 

 

Den starkare parten Sveriges alla Regioner/fd landsting äger arbetsgivare ansvaret över alla de anställda som uppenbart utför jobbet att injicera ”vaccinerna”, som inte är vacciner, som är injektioner som bevisligen skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN globalt och nationellt i Sverige.

 

 

Denna skadar och YRKESDÖDAR VERKSAMHET är kriminell i Sverige tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel.

 

 

Var i svensk lagstiftning finnes stadgat att Sveriges alla regioner, var i lagstiftning finnes angivet att arbetsgivaren/politikerna och de anställda har laga stöd för att bedriva yrkesverksamhet som bevisligen är och innefattar SKADAR OCH DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

Var i svensk lagstiftning finnes stadgat att Sveriges alla Regioner, deras politiker/arbetsgivaren och deras anställda, har stöd för att bedriva BEDRÄGERI och marknadsföra ”vaccinerna” som vanliga vaccin och dessutom AVSIKTLIGT OCH MED UPPSÅT undanhålla att detta är ett MEDICINSKT EXPERIMENT?

 

Alltså som därtill är en yrkesverksamhet som bevisligen globalt och nationellt generellt och systematiskt skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN(vilket också undanhålls av Sveriges alla regioner och Sveriges Kommuner och Regioner med flera)?

 

 

Titta på FAKTA, som uppenbart är erkända sakförhållanden, till Sveriges alla Regioner bevisat det motsatta, dock senast 2021-10-10, citat

 

 

Glöm allt annat! Titta på THE VAER's NUMMERS på Skador och Dödsfall!

 

 

Skulle du inte tro att ju närmare människor tittar på något, desto lättare skulle det vara att se det för vad det är?


Säger inte ditt sunda förnuft det?

Alla varningar från de kvalificerade medicinska experterna, all publicering av ”vaccinens” dödliga ingredienser, alla personliga vittnesmål från dem som önskar att de aldrig hade tagit injektionen, allt det kombinerade , det finns inget mer övertygande lögner än de "dåliga skådespelarna" egna kraftigt underskattade siffror.

De sammanlagda totalen för CDC: s rapporteringsbyråer VAERS (USA) och EudraVigilance (Europa) är följande (siffrorna nedan representerar mindre än 10 procent av de faktiska dödsfall och skador som har inträffat sedan inokuleringarna började i januari 2021):

 

 

34  052 DÖDA &  5 410 944 SKADADE*

(Mindre än 1 procent faktiskt rapporterad

USA rapporterade skador 545 337 och dödsfall vid 12 366 och européer rapporterade 1 960 607 skador och 20 525 dödsfall fram till 30 juli 2021)

 

 

 

 

Uppskattade icke-rapporterade dödsfall och skador världen över

 

34  052 000 DÖD &  541 410,00 SKADADE*

[*Harvard Pilgrim Health Care Study 2010

 

Så igen, om inget annat har imponerat på dig, titta bara på VAERS och EudraVigalnce NUMMERS och låt sedan sanningens ljus tala till din själ och börja lära dig allt du bör veta och göra för att skydda dig själv och dina nära och kära!

 

Död och lidande fortsätter att följa denna experimentella mRNA CoV - 19 -inokulering!

 

Slut citat

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.drrobertyoung.com/post/forget-everything-else-you-ve-heard-just-look-at-the-numbers

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

 

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 220

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

 

 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

SURVIVING THE PLAGUE OF CORRUPTION - Part 2

 

 

Maskinöversättning

 

 

Kerry Cassidy Intervjuer Dr. Robert O Young och Dr. Judy Mikovits om virus, vacciner och viralteorin!

 

 

DR. LUC MONTAGNIER, NOBEL PRIZE WINNING VIROLOGIST kan ha uttalat följande, "ingen chans att överleva från någon form av [CoV19] -vaccinet” …. det finns ingen chans att överleva för personer som har fått någon form av vaccinet. I den chockerande intervjun uttalade världens ledande virolog rent ut:

 

 

”Det finns inget hopp och ingen möjlig behandling för dem som redan har vaccinerats. Vi måste vara beredda att kremera kropparna. ” Det vetenskapliga geni stödde påståenden från andra framstående virologer efter att ha studerat ingredienserna i vaccinet. ”De kommer alla att dö av antikroppsberoende förbättring. Det är allt som kan sägas. ”

 

 

Är dessa sanningar uttalanden av Dr. Luc Montagnierr?

 

 

Montagnier har krediterats för att vara den första som upptäckte hiv, förresten, efter att ha varnat förra våren att Wuhan-influensan innehåller artificiellt splitsat DNA från det autoimmuna provocerande viruset. Det verkar nu som om samma förändringar kan hittas i ”kinesiska virus” -vacciner, som potentiellt förbereder människors kroppar för en eventuell plötslig död.

 

 

Montagnier uppgav också förra året att ”förekomsten av element av hiv och bakterier av malaria i genomet av coronavirus är mycket misstänkt och att virusets egenskaper inte kunde ha uppstått naturligt.” Det visar sig att han hade rätt.

 

 

Här är ett undantag för hans senaste intervju nu delvis översatt från FRANSKA till ENGLISH – hela intervjun kommer snart:

www.brighteon.com/d3335274-24b1-4a68-942c-92fb8d692255

DR. JUDY MIKOVITS och DR ROBERT O YOUNG känner till och har arbetat med Dr. Luc Montagnier personligen och kommer att prata om HANS uttalanden torsdagen den 27 maj kl. 13.00 på KERRY CASSIDY -showen!

Ytterligare uppdatering: De har varnat alla, men miljontals människor runt om i världen vaccineras som får till slakten!

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, SE VIDEON

https://rumble.com/vhpo0h-solutions-to-pollutions-from-air-water-food-vaccines-radiation-and-more.html

 

 

”Vaccinerna” är 1000% mer dödliga än Covid-19

2021-09-30 MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, ca 5 minuter som alla vill se, citat

THE VACCINES ARE 1000% MORE DEADLY THAN COVID-19

Sprid vidare i alla dina nätverk

https://banned.video/watch?id=6155d49626e134211735e283

 

 

Publicerat 2021-10-01 MÅSTE LÄSAS ARTIKEL, VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA”, citerar lösryckta delar ur denna livsavgörande FAKTA artikeln, maskinöversättning, se dessutom videon, citat

 

 

ADE accelererar i det fullständigt ”vaccinerade” för varje vecka som går

 

De alarmerande fynden visar att de allra flesta covid-sjukhusinläggningarna förekommer bland fullt vaccinerade individer och att resultaten bland de helt vaccinerade blir sämre för varje vecka som går.

 

Detta verkar passa mönstret för så kallad antikroppsberoende förbättring, där behandlingsinterventionen (mRNA-vacciner) försämrar hälsoutfallet och leder till överskott av sjukhusvistelser och dödsfall.

 

Dessa data, som presenteras här, krossar den officiella Biden / Fauci -berättelsen som felaktigt hävdar att Amerika upplever, ”en pandemi av de ovaccinerade.”

Data visar att pandemin faktiskt verkar påskyndas av covid-19-vacciner, medan icke-vaccinerade individer har mycket bättre resultat än de vaccinerade.

LÄS MER OCH SE VIDEON, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.afinalwarning.com/559002.html

 

 

 

 

 

Var i svensk lagstiftning finns lagstöd för yrkesdödarverksamheten inom Sveriges Alla Regioner?

 

 

Uppenbart finns inget sådant lagstöd och ”vaccinerna”/biovapnen SKA STOPPAS OMEDELBART

 

 

 

 

Läs mycket nogsamt de 2 bifogade filerna

 

1 FAKTA DELGIVNA SEDAN TIDIGARE ERKÄNDA SAKFÖRHÅLLANDEN AV SVERIGES ALLA REGIONER

 

2 Till Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner 2021 09 12

 

Läs dessutom den bifogade filen

 

DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021 09 02

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, ytterligare mera FAKTA och bevis om det MEDICINSKA EXPERIMENTET ”VACCINERNA”/BIOVAPEN, som uppenbart strider emot gällande lagar, Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen.

 

Gäller Brottsbalken också för alla Sveriges Regioner, politikerna/arbetsgivarna och deras anställda?

Det är en befogad frågeställning som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och skattebetalare kräver ett mycket skyndsamt svar på!

Brottsmisstankarna är nu så uppenbara och allvarliga

 

  • att det torde vara tjänstefel om myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige inte med omedelbar verkan inleder massförundersökning av alla Sveriges Regioner och den yrkesdödar verksamhet som där uppenbart bedrives generellt och systematiskt mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn med de sk ”vaccinerna” som uppenbart är BIOVAPEN!

 

 

Du förstår strax mera;

”Vaccinerna” som injiceras av era anställda inom Sveriges alla Regioner/fd landsting, ett medicinskt experiment som avslutas 2023, på uppdrag av arbetsgivaren inom alla självstyrande Sveriges Regioner, har marknadsförts som vanliga vaccin mot alla nationen Sveriges medborgare och invånare.

 

 

Och injektionerna de sk ”vaccinerna” är ett läkemedels experiment/genetiskt experiment,

alltså medicinskt experiment som avslutas först 2023 och detta läkemedelsexperiment  som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barnen(bevisa motsatsen om DU har annan uppfattning), är uppebart utifrån brottsmisstanken om generell och systematisk framkallande av fara för liv, hälsa och framtida livskvalitet gentemot nationen Sveriges befolkningen mycket allvarlig brottsmisstanke.

 

 

Att undanhålla, som alla Sveriges Regioner gjort, dessa FAKTA avsiktligt och planerat får effekten, och det finns uppsåt dvs. ekonomiska incitament, får effekten

 

  • att den skadar och dödar yrkesverksamhet som uppenbart bevisligen skolmedicinen globalt bedriver och bedrivs nationellt inom Sveriges alla Regioner faller in under BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

 

SANNINGEN KOMMER INGEN UNDAN, INTE ENS SOCIOPATDEPARTEMENTET(Socialdepartementet), FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(Folkhälsomyndigheten), ALLA SVERIGES REGIONER, SVERIGES KOMMUNER & REGIONER ELLER FÖR DEN DELEN ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

 

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

 

2021-10-05

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/05/sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-220/

 

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige ni delgives härmed ytterligare mera information, upplysning, fakta och bevis om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare, skattebetalarna och därmed er uppdragsgivare.

 

 

 

KVACKSALVERI SOM GENERELLT OCH SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR I YRKESVERKSAMHET ÄR VAD SKOLMEDICINEN PRESTERAR OCH LEVERAR GLOBALT TILL MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONELLT I SVERIGE MOT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNAR

 

 

Erkänt sakförhållande, tills motsatsen är bevisad av Sveriges alla Regioner, dock senast 2021-10-10; ”Vaccinerna”/biovapnen levererar generellt och systematiskt en skadar och yrkes dödar verksamhet till mänskligheten, är det vetenskap och beprövad erfarenhet anno 2021?

 

 

Om du inte bedriver kvacksalveri, och värnar om mänskligheten, som t.ex. läkaren doktor Mikael Nordfors, då säkerställer HSAN(Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) att leg. läkare legitimationen drages in, som t.ex. i läkaren doktor Mikael Nordfors ärendet, dessutom som ”lax på moset” hänger riksmedia ut läkaren doktor Mikael Nordfors.

 

 

Läs mer om vad läkaren doktor Mikael Nordfors delger, på engelska och på svenska här nedan, citat

 

 

A reply to the Swedish Tabloid Aftonbladet regarding defamation of Mikael Nordfors M.D.

https://www.medicdebate.org/node/2502?language=en

 

 

 

På svenska, läs de bifogade Word filerna, dels en kort version och dels en långversion Replik till Aftonbladet 2021-10-03, som kom i mail från läkaren doktor Mikael Nordfors, citat

Från: Mikael <[email protected]>

Skickat: den 4 oktober 2021 13:25

Till: Ulf Bittner <[email protected]>

Ämne: Dela gärna den korta versionen

Mikael Nordfors M.D.

Slut citat

 

 

 

MYCKET VIKTIG VIDEO, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Se också videon med läkaren doktor Mikael Nordfors, citat

 

 

Ansvarsnämnden har dragit Mikael Nordfors läkarlegitimation på olagliga och irrelevanta grunder för att tysta ner hans vaccinkritik och info om läkemedel mot Covid-19

https://www.medicdebate.org/node/2503?language=sv

 

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

 

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

  • att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu