• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 221

 

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 221

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

 

Why are we vaccinating children against COVID-19?

 

Ronald N. Kostoff a,*, Daniela Calina b, Darja Kanduc c, Michael B. Briggs d, Panayiotis Vlachoyiannopoulos e, Andrey A. Svistunov f, Aristidis Tsatsakis g a Independent Consultant, Gainesville, VA, 20155, USA b Department of Clinical Pharmacy, University of Medicine and Pharmacy of Craiova, 200349, Craiova, Romania c Department of Biosciences, Biotechnologies and Biopharmaceutics, University of Bari, Italy d Independent Consultant, Roscommon, MI, 48653, USA e Department of Pathophysiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece f Department of Pharmacology, I.M.Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), 119146, Moscow, Russia g Department of Forensic Sciences and Toxicology, Faculty of Medicine, University of Crete, 71003, Heraklion, Greece

 

Läs den bifogade PDF filen Why are we vaccinating children against COVID-19?, som undertecknad igår 2021-10-05 fick i email från advokat dr Reiner Fuellmich, OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

 

 

DELGIVNING om delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN/

CRIME AGAINST HUMANITY

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

Brott mot mänskligheten

2 §  För brott mot mänskligheten döms, om gärningen utgör eller ingår som ett led i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en grupp civila, den som

 

1 dödar en person som ingår i gruppen,

2 tillfogar en person som ingår i gruppen allvarlig smärta eller skada eller utsätter denne för svårt lidande genom tortyr eller annan omänsklig behandling,

 

[S2]Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid.

 

Läs mer

https://lagen.nu/2014:406

 

 

 

Varför undanhåller Sveriges alla Regioner om vad som är allmänt över stora delar av världen och därtill numera allmänt känt i nationen Sverige(se tidigare massutskick och se dagens massutskick)?

 

Vem vid sina sinnes fulla bruk av nationen Sveriges medborgare/invånare och barn ger INFORMERAT SAMTYCKE, se Patientlag (2014:821) 4 kap.,  till ”vaccinerna”?

Alltså ”vaccinerna” som bevisligen systematiskt och generellt skadar och dödar i KRIMINELL DÖDAR yrkesverksamhet mänskligheten.

Vem i Sverige ger samtycke/ INFORMERAT SAMTYCKE till skadar och dödar ”vaccinerna” om dessa informeras och upplyses opartiskt, sakligt och objektivt om skadar och dödar ”vaccinerna”?

 

Vem i Sverige ger INFORMERAT SAMTYCKE om dessa rättssäkert erhåller opartisk, saklig och objektiv information och upplysning, som är vad som gäller i Sverige utifrån bl.a. svensk grundlag Regeringsformen, om dessa erkända sakförhållanden(som du delgivits om i tidigare massutskick och delges om i dagens massutskick), som inte i laga ordning bestridits av Sveriges alla Regioner eller för den delen bestridits i laga ordning av Sveriges regering och deras medlöpare, anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner och kommuner?

 

Varför Varnar inte Sveriges alla Regioner, Sveriges Kommuner och Regioner, Folkhälsomyndigheten(FOLKDÖDARMYNDIGHETEN), Socialdepartementet(Sociopatdepartementet), Socialstyrelsen(Kvacksalveristyrelsen) nationen Sveriges alla medborgare/invånare och barn för ”vaccinerna” som bevisligen är yrkesdödar verksamhet?

 

Varför drar inte Sveriges Riksdag  –  som får del av vad som numera är allmänt känt i nationen Sverige genom dessa massutskick – i NÖDBROMSEN och STOPPAR ”VACCINERNA” som generellt och systematisk skadar och dödar mänskligheten och nationen Sverige medborgare/invånare och barn?

 

Varför drar inte Sveriges Regering  –  som får del av vad som numera är allmänt känt i nationen Sverige genom dessa massutskick – i NÖDBROMSEN och STOPPAR ”VACCINERNA” som generellt och systematisk skadar och dödar mänskligheten och nationen Sverige medborgare/invånare och barn?

 

Varför undanhåller SVT/SR/TV4,RIKSMEDIA och fria alternativa internet media –  som får del av vad som numera är allmänt känt i nationen Sverige genom dessa massutskick – i NÖDBROMSEN och STOPPAR ”VACCINERNA”, genom att delge sina läsare och tittare vad verkligheten om ”vaccinerna” ger vid handen, ”vaccinerna” som generellt och systematisk skadar och dödar mänskligheten och nationen Sverige medborgare/invånare och barn?

 

Du förstår strax mera, alltså utifrån vad som är allmänt känt av mänskligheten, som är uppdaterad om verkligheten och sanningen, alltså som nationen Sveriges medborgare/invånare och barn skulle ha fått information och upplysning om från bl.a. Folkhälsomyndigheten(FOLKDÖDARMYNDIGHETEN), Socialdepartementet(SOCIOPATDEPARTEMENTET), Socialstyrelsen(KVACKSALVERISTYRELSEN) och Sveriges alla Regioner/fd landsting(som uppenbart bedriver genom deras politiker/arbetsgivaren och anställda kriminell skadar och dödar yrkesverksamhet, noteras särskilt att dessa alla omnämnda delgives alltid massutskicken och de registreras i laga ordning.

 

 

Citerar lösryckta delar ur MYCKET VIKTIG ARTIKEL, maskinöversättning, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

Alla varningar från kvalificerade medicinska experter, all publicering av ”vaccinens” dödliga ingredienser,

alla personliga vittnesmål från dem som önskar att de aldrig hade tagit injektionen, allt det kombinerade , det finns inget mer övertygande lögner än de ”dåliga skådespelarna” egna kraftigt underskattade siffror.

De sammanlagda totalen för CDC: s rapporteringsbyråer VAERS (USA) och EudraVigilance (Europa) är följande (siffrorna nedan representerar mindre än 10 procent av de faktiska dödsfall och skador som har inträffat sedan inokuleringarna började i januari 2021):

 

34 052 DÖD & 5 410 944 SKADADE*

(Mindre än 1 procent rapporteras faktiskt

USA rapporterade skador 545 337 och dödsfall vid 12 366 och européer rapporterade 1 960 607 skador och 20 525 dödsfall fram till 30 juli 2021)

 

Uppskattade icke-rapporterade dödsfall och skador världen över

34 052 000 DÖD & 541 410,00 SKADADE*

[*Harvard Pilgrim Health Care Study 2010]

Så igen, om inget annat har imponerat på dig, titta bara på VAERS och EudraVigalnce NUMMERS och låt sedan sanningens ljus tala till din själ och börja lära dig allt du bör veta och göra för att skydda dig själv och dina nära och kära!

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK
https://www.drrobertyoung.com/post/forget-everything-else-you-ve-heard-just-look-at-the-numbers

 

 

 

 

2021-10-05 MÅSTE SES VIDEO, sprid vidare, mycket viktig intervju av MIKE ADAMA THE HEALTH RANGER, citat

Vaccine researcher James Grundvig blows the lid on the CRIMINAL FRAUD of the CDC

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/10/06/mike-adams-vaccine-researcher-james-grundvig-blows-the-lid-on-the-criminal-fraud-of-the-cdc/

 

 

 

Pfizer -forskare: Naturlig immunitet är bättre än COVID -vaccinet

2021-10-05

Pfizer Scientist: Natural Immunity Is Better Than the COVID Vaccine

Project Veritas’ fourth video in its COVID vaccine investigative series quotes two Pfizer scientists who said natural immunity is better than Pfizer’s vaccine, and one who called the company “evil” and said it’s “run on COVID money.”

https://childrenshealthdefense.org/defender/project-veritas-pfizer-scientist-nick-karl-natural-immunity-covid-vaccine/?

 

 

 

 

2021-10-05 måste läsas artikel, maskinöversättning, läs hela artikeln och sprid vidare, citat

EXPONERAD: Kina lagrade PCR -tester många månader innan det första covid -fallet uppstod

Wuhan University of Science and Technology beställde PRC -testkit månader innan covid anlände

PCR -testköp ökade också från juli till oktober under 2019, särskilt från Wuhan University of Science and Technology (WUST), som spenderade 8,92 miljoner yuan på dem bara 2019.

 

Detta är åtta gånger det antal PCR -tester som WUST normalt skulle beställa på ett år, vilket tyder på att skolan visste något som allmänheten inte visste om förrän många månader senare.

https://www.afinalwarning.com/559708.html

 

 

 

 

 

2021-10-05

DOCUMENTS: People vaccinated with Pfizer’s covid vax are 300% more likely to get COVID-19

https://www.afinalwarning.com/558738.html

 

 

 

 

 

2021-10-05 maskinöversättning, läs hela artikeln och sprid vidare, citat

Mer än tre fjärdedelar av covid-dödsfall i Vermont är bland de ”helt vaccinerade”

De senaste uppgifterna från Vermont visar att hela 76 procent av alla nya Wuhan-coronavirus (Covid-19) dödsfall förekommer i de ”helt vaccinerade.”

 

Så kallade ”genombrott” -fall, som vi fick höra är ”sällsynta”, står faktiskt för den stora majoriteten av kinesiska virusdödsfall i den mycket ”progressiva” staten, som är en av de mest vaccinerade i landet.

https://www.afinalwarning.com/559915.html

 

 

 

 

 

”VACCINERNA/BIOVAPEN SOM BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN, SVERIGES ALLA REGIONER/FD LANDSTING MED FLERA ÄGER BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA, DOCK SENAST 2021-10-10

 

85% av covid-19 dödsfall i New South Wales, Australien är bland de helt ”vaccinerade”

2021-10-05 SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, ”vaccinerna” skolmedicinsk global och nationell yrkesdödar verksamhet, citat

85% of Covid-19 deaths in New South Wales, Australia are among the Fully Vaccinated

https://theexpose.uk/2021/10/05/85-of-covid-19-deaths-in-new-south-wales-australia-are-among-the-fully-vaccinated/

 

 

Nu är tiden inne och kommen

 

  • att bl.a. Sveriges alla Regioner/fd landsting och där då särskilt regionfullmäktiges ordf, regionstyrelsens ordf och hälso- och sjukvårdsnämndens ordf delger BEVIS till deras uppdragsgivare. Alltså nämligen skattebetalarna och väljarna/invånarna/medborgarna inom respektive Region, 21 regioner i Sverige, som uppenbart tillsammans med deras anställda läkare/sjuksköterskor injicerar i deras uppdragsgivare/medborgare /invånare och barn sk kallade ”vaccinerna” som uppenbart BEVISLIGEN är BIOVAPAEN som skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

 

Ingen kan göra allt med alla kan göra något

Du som läsare av massutskicken, och särskilt då detta massutskick, kan vara med och påverka och göra skillnad, skicka HELA DETTA MASSUTSKICK till följande epost adresser;

 

[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘s[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; [email protected];

 

 

TILL ALLA OVANNÄMNDA MOTTAGARE AV DETTA MASSUTSKICK OCH KOMMUNICERING OM FAKTA

 

  • ATT ”VACCINERNA” ÄR BIOVAPEN TILLS MOTSATSEN ÄR BEVISAD, DOCK SENAST 2021-10-10 AV SVERIGES REGIONER MED FLERA

 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SKA STOPPAS MED OMEDELBAR VERKAN OM SVERIGES REGIONER INTE KAN SÄKERSTÄLLA RÄTTSSÄKRA BEVIS I ETT FULLSTÄNDIGT FULLT FÖLJBART RÄTTSÄKERT BESLUT MED BESVÄRSHÄNVISNING SENAST 2021-10-10

 

Begär att detta MASSUTSKICK ska i laga ordning registreras av registrator, begär därtill dagboksblad/diarieblad med vändande epost och begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på vem som handlägger ärendet

 

 

Läs och begrunda om sanningen och verkligheten om ”vaccinerna”/biovapnen och sprid vidare i alla dina nätverk, sanningen och verkligheten tills motsatsen är bevisad av Sveriges alla Regioner med flera, dock senast 2021-10-10

 

 

 

 

Till Sveriges riksdags alla ledamöter, till Sveriges alla regioners politiker och anställda, till Sveriges Kommuner och Regioner och där alla involverade, till Folkhälsomyndigheten/FOLKDÖDARMYNDIGHETEN, till Socialdepartementet/SOCIOPATDEPARTEMENTET, till alla anställda inom Läkemedelsverket, till alla journalister och anställda inom SVT/SR/TV4,RIKSMEDIA, till alla inom fria alternativa  internetmedia och till nationen Sveriges alla medborgare/invånare och barn, läs dagens massutskick mycket nogsamt och sprid vidare i alla dina nätverk.

 

Citerar lösryckta delar ur en MYCKET VIKTIG artikel, du förstår strax varför, läs den och sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, ”vaccinerna” generellt och systematiskt skadar och dödar i yrkesverksamheten inom skolmedicinen, alltså skadar och dödar yrkesverksamhet.

 

EN KRIMINELL SKADAR OCH DÖDAR YRKESVERKSAMHET, en skadar och dödar yrkesverksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, som bevisligen inte i SVERIGE FINNS NÅGOT LAGSTÖD FÖR ALLS.

 

 

 

 

Den starkare parten Sveriges alla Regioner/fd landsting äger arbetsgivare ansvaret över alla de anställda som uppenbart utför jobbet att injicera ”vaccinerna”, som inte är vacciner, som är injektioner som bevisligen skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN globalt och nationellt i Sverige.

 

Denna skadar och YRKESDÖDAR VERKSAMHET är kriminell i Sverige tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel.

 

 

 

Var i svensk lagstiftning finnes stadgat att Sveriges alla regioner, var i lagstiftning finnes angivet att arbetsgivaren/politikerna och de anställda har laga stöd för att bedriva yrkesverksamhet som bevisligen är och innefattar SKADAR OCH DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

Var i svensk lagstiftning finnes stadgat att Sveriges alla Regioner, deras politiker/arbetsgivaren och deras anställda, har stöd för att bedriva BEDRÄGERI och marknadsföra ”vaccinerna” som vanliga vaccin och dessutom AVSIKTLIGT OCH MED UPPSÅT undanhålla att detta är ett MEDICINSKT EXPERIMENT?

 

Alltså som därtill är en yrkesverksamhet som bevisligen globalt och nationellt generellt och systematiskt skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN(vilket också undanhålls av Sveriges alla regioner och Sveriges Kommuner och Regioner med flera)?

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

 

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 221

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare.

 

 

 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

SURVIVING THE PLAGUE OF CORRUPTION – Part 2

 

Maskinöversättning

 

Kerry Cassidy Intervjuer Dr. Robert O Young och Dr. Judy Mikovits om virus, vacciner och viralteorin!

 

DR. LUC MONTAGNIER, NOBEL PRIZE WINNING VIROLOGIST kan ha uttalat följande, ”ingen chans att överleva från någon form av [CoV19] -vaccinet” …. det finns ingen chans att överleva för personer som har fått någon form av vaccinet. I den chockerande intervjun uttalade världens ledande virolog rent ut:

 

”Det finns inget hopp och ingen möjlig behandling för dem som redan har vaccinerats. Vi måste vara beredda att kremera kropparna. ” Det vetenskapliga geni stödde påståenden från andra framstående virologer efter att ha studerat ingredienserna i vaccinet. ”De kommer alla att dö av antikroppsberoende förbättring. Det är allt som kan sägas. ”

 

Är dessa sanningar uttalanden av Dr. Luc Montagnierr?

 

Montagnier har krediterats för att vara den första som upptäckte hiv, förresten, efter att ha varnat förra våren att Wuhan-influensan innehåller artificiellt splitsat DNA från det autoimmuna provocerande viruset. Det verkar nu som om samma förändringar kan hittas i ”kinesiska virus” -vacciner, som potentiellt förbereder människors kroppar för en eventuell plötslig död.

 

Montagnier uppgav också förra året att ”förekomsten av element av hiv och bakterier av malaria i genomet av coronavirus är mycket misstänkt och att virusets egenskaper inte kunde ha uppstått naturligt.” Det visar sig att han hade rätt.

 

Här är ett undantag för hans senaste intervju nu delvis översatt från FRANSKA till ENGLISH – hela intervjun kommer snart:

 

www.brighteon.com/d3335274-24b1-4a68-942c-92fb8d692255

 

DR. JUDY MIKOVITS och DR ROBERT O YOUNG känner till och har arbetat med Dr. Luc Montagnier personligen och kommer att prata om HANS uttalanden torsdagen den 27 maj kl. 13.00 på KERRY CASSIDY -showen!

 

Ytterligare uppdatering: De har varnat alla, men miljontals människor runt om i världen vaccineras som får till slakten!

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, SE VIDEON

 

https://rumble.com/vhpo0h-solutions-to-pollutions-from-air-water-food-vaccines-radiation-and-more.html

 

 

 

 

”Vaccinerna” är 1000% mer dödliga än Covid-19

 

2021-09-30 MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, ca 5 minuter som alla vill se, citat

THE VACCINES ARE 1000% MORE DEADLY THAN COVID-19

Sprid vidare i alla dina nätverk

https://banned.video/watch?id=6155d49626e134211735e283

 

 

 

 

 

Publicerat 2021-10-01 MÅSTE LÄSAS ARTIKEL, VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA”, citerar lösryckta delar ur denna livsavgörande FAKTA artikeln, maskinöversättning, se dessutom videon, citat

ADE accelererar i det fullständigt ”vaccinerade” för varje vecka som går

 

De alarmerande fynden visar att de allra flesta covid-sjukhusinläggningarna förekommer bland fullt vaccinerade individer och att resultaten bland de helt vaccinerade blir sämre för varje vecka som går.

 

Detta verkar passa mönstret för så kallad antikroppsberoende förbättring, där behandlingsinterventionen (mRNA-vacciner) försämrar hälsoutfallet och leder till överskott av sjukhusvistelser och dödsfall.

 

Dessa data, som presenteras här, krossar den officiella Biden / Fauci -berättelsen som felaktigt hävdar att Amerika upplever, ”en pandemi av de ovaccinerade.”

 

Data visar att pandemin faktiskt verkar påskyndas av covid-19-vacciner, medan icke-vaccinerade individer har mycket bättre resultat än de vaccinerade.

 

LÄS MER OCH SE VIDEON, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.afinalwarning.com/559002.html

 

 

 

 

 

Var i svensk lagstiftning finns lagstöd för yrkesdödarverksamheten inom Sveriges Alla Regioner?

 

 

Uppenbart finns inget sådant lagstöd och ”vaccinerna”/biovapnen SKA STOPPAS OMEDELBART

 

 

 

 

Läs mycket nogsamt de 2 bifogade filerna

 

1 FAKTA DELGIVNA SEDAN TIDIGARE ERKÄNDA SAKFÖRHÅLLANDEN AV SVERIGES ALLA REGIONER

 

2 Till Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner 2021 09 12

 

Läs dessutom den bifogade filen

 

DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021 09 02

 

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, ytterligare mera FAKTA och bevis om det MEDICINSKA EXPERIMENTET ”VACCINERNA”/BIOVAPEN, som uppenbart strider emot gällande lagar, Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen.

 

Gäller Brottsbalken också för alla Sveriges Regioner, politikerna/arbetsgivarna och deras anställda?

Det är en befogad frågeställning som alla nationen Sveriges medborgare/invånare och skattebetalare kräver ett mycket skyndsamt svar på!

 

 

 

Brottsmisstankarna är nu så uppenbara och allvarliga

 

  • att det torde vara tjänstefel om myndighetschef och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige inte med omedelbar verkan inleder massförundersökning av alla Sveriges Regioner och den yrkesdödar verksamhet som där uppenbart bedrives generellt och systematiskt mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn med de sk ”vaccinerna” som uppenbart är BIOVAPEN!

 

 

Du förstår strax mera;

 

”Vaccinerna” som injiceras av era anställda inom Sveriges alla Regioner/fd landsting, ett medicinskt experiment som avslutas 2023, på uppdrag av arbetsgivaren inom alla självstyrande Sveriges Regioner, har marknadsförts som vanliga vaccin mot alla nationen Sveriges medborgare och invånare.

 

 

Och injektionerna de sk ”vaccinerna” är ett läkemedels experiment/genetiskt experiment,

alltså medicinskt experiment som avslutas först 2023 och detta läkemedelsexperiment  som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barnen(bevisa motsatsen om DU har annan uppfattning), är uppebart utifrån brottsmisstanken om generell och systematisk framkallande av fara för liv, hälsa och framtida livskvalitet gentemot nationen Sveriges befolkningen mycket allvarlig brottsmisstanke.

 

 

Att undanhålla, som alla Sveriges Regioner gjort, dessa FAKTA avsiktligt och planerat får effekten, och det finns uppsåt dvs. ekonomiska incitament, får effekten

 

  • att den skadar och dödar yrkesverksamhet som uppenbart bevisligen skolmedicinen globalt bedriver och bedrivs nationellt inom Sveriges alla Regioner faller in under BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

 

SANNINGEN KOMMER INGEN UNDAN, INTE ENS SOCIOPATDEPARTEMENTET(Socialdepartementet), FOLKDÖDARMYNDIGHETEN(Folkhälsomyndigheten), ALLA SVERIGES REGIONER, SVERIGES KOMMUNER & REGIONER ELLER FÖR DEN DELEN ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

 

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

 

2021-10-06

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige ni delgives härmed ytterligare mera information, upplysning, fakta och bevis om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare, skattebetalarna och därmed er uppdragsgivare.

 

 

 

KVACKSALVERI SOM GENERELLT OCH SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR I YRKESVERKSAMHET ÄR VAD SKOLMEDICINEN PRESTERAR OCH LEVERAR GLOBALT TILL MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONELLT I SVERIGE MOT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNAR

 

 

Mycket viktig vittnesmål till Corona Kommittén och advokat dr Reiner Fuellmich och hans team, se den och sprid vidare

Publicerad 2021-10-05, se video intervjun, den del i advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team i Corona Kommittén, vittnesmål av ass. Prof. Of of viral immunology Byram Brid, se och sprid vidare

Reiner Fuellmich and Viviane Fischer interviewing associate Prof. of viral immunology Byram Brid

https://brandnewtube.com/watch/reiner-fuellmich-and-viviane-fischer-interviewing-associate-prof-of-viral-immunology-byram-brid_ygFAlaWTAEkWJFa.html

 

Noteras särskilt; fick igår ett mail från advokat dr Reiner Fuellmich med PDF filen Why are we vaccinating children against COVID-19, den bifogas som bifogad PDF fil till detta massutskick, läs den och sprid vidare i alla dina nätverk.

 

 

 

 

2021-10-05 maskinöversättning, se videon, ca 21 minuter, SPRID VIDARE, citat

Dr Sebastian Rushworth intervjuad av professor Linus Roth

https://brandnewtube.com/watch/dr-sebastian-rushworth-interviewed-by-prof-linus-roth_n11yarzqZtk3dqm.html

 

 

 

 

2021-10-05 MÅSTE SES VIDEO, sprid vidare, maskinöversättning, ca 5 minuter

Pfizer -forskaren erkänner sanningen om vaccinet

https://rumble.com/vncqbv-pfizer-scientist-admits-the-truth-about-the-vaccine.html

 

 

 

 

Hjärtsonograf blåser visselpipa: Jabs DÖDLIGA för unga!

2021-10-05 se videon, den talar för sig själv ca 11 minuter, sprid vidare, citat

Cardiac Sonographer Blows Whistle: Jabs DEADLY For Young People!

https://rumble.com/vnd0r3-cardiac-sonographer-blows-whistle-jabs-deadly-for-young-people.html

 

 

 

 

 

 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

 

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

 

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

  • att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu