• Arkiv

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2021 11 27 — SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 263

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2021 11 27

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 263

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

PDF fil som bifogats till detta massutskick

WHO PANDEMIN OCH PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER / KNAPPTRYCKAR KOMPANIET

 

 

”VACCINERNA” DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH DET VAR /ÄR PLANERAT SEDAN MYCKET LÅNG TID

 

 

Är alla i SVERIGES RIKSDAG fullständigt hjärntvättade och inte kan läsa innantill är en mycket befogad frågeställning?

Eller är det så att alla i SVERIGES RIKSDAG beskyddar ett globalt KRIMINELLT MEDICINSKT EXPERIMENT som bevisligen ”vaccinerna” är, som i global skolmedicinsk samverkan med den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin globalt och nationellt skadar och dödar mänskligheten generellt och systematiskt i kriminell yrkes DÖDAR VERKSAMHET och kriminell yrkes SKADAR VERKSAMHET?

 

FAKTA & BEVIS

Det finns nu 365 studier som bevisar effekten av Ivermektin och HCQ vid behandling av COVID-19

https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/now-365-studies-prove-efficacy-ivermectin-hcq-treating-covid-19-will-anyone-confront-fauci-medical-elites-deception/

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

VACCIN” DÖDAR TSUNAMI VARNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 263

 

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk, ingen kan göra allt men alla kan göra något

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/11/26/delgivning-om-meddelat-ansvar-och-delaktighet-i-brott-mot-manskligheten-och-folkmord-till-alla-sveriges-riksdags-ledamoter-2021-11-27-sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-263/

 

 

 

 

Vem tror DU hade tagit ”vaccinerna” med denna insikt och kunskap som DU idag får del av i detta massutskick?

 

Men SS (Staten Sverige) och Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar uppenbart den KRIMINELLA VACCIN & LÄKEMEDELSINDUSTRIN OCH SKOLMECINENS ENORMA BEDRÄGERI MOT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

 

SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE SKA AVSÄTTAS OMGÅENDE, DU FÖRSTÅR STRAX VARFÖR!

DESSA I SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE ÄR ETT ENORMT HOT MOT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

Den i Sveriges riksdag som kan bevisa det motsatta skriver ner det per omgående och skickar motbevisen i ett email till undertecknads epost adress,  Se först videon som här nedan är med advokat dr Reiner Fuellmich och advokat Vivianne Fischer.

Sveriges riksdags alla ledamöter ska vara sakliga, opartiska och objektiva, särskilt när hela/alla nationen Sveriges medborgares/invånares och barns liv, hälsa och framtida livskvalitet står på spel, till och med en knapptryckare i SVERIGES RIKSDAG ska ha så mycket kompetens och intelligens för att förstå det efter dagens massutskick till alla SVERIGES RIKSDAGS ledamöter.

Ingen av er i SVERIGES RIKSDAG har gjort det som ni skulle säkerställt för länge sedan, nämligen STOPPAT DÖDAR ”VACCINERNA”, trots att ni alla är bevisligen mycket väl informerade och upplysta tack vare dessa massutskicken som ni alla fått del av över tid, vilket är fullständigt bevisbart.

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS ; SOM DU SKA HJÄLPA TILL ATT SPRIDA VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, SANNINGEN OCH VERKLIGHETEN SKA FRAM, ”VACCINERNA” SKA STOPPAS!

 

 

 

 

”VACCINERNA” DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH DET VAR /ÄR PLANERAT SEDAN MYCKET LÅNG TID

 

 

 

 

2021-11-26 ALLT VAR PLANERAT SEDAN MYCKET LÅNG TID, du får del av FAKTA & BEVIS som redovisas till advokat dr Reiner Fuellmich och advokat Vivianne Fischer och deras internationellt väl kända och högt aktade och internationell mycket väl kända team i Corona Investigative Committee, https://corona-ausschuss.de/wp-content/uploads/2020/09/sitzung10.jpg ,  den här videointervjun/session SKA DU HJÄLPA TILL ATT SPRIDA VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

 

REINER FUELLMICH AND VIVIANE FISCHER TALKING TO JAMES BUSH – AGENDA ”DARK WINTER”

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.bitchute.com/video/8IfJoAz9x7lG/

 

 

 

 

 

”VACCINERNA” DÖDAR MÄNSKLIGHETEN, OCH DET ÄR UPPENBART EN PLANERAD AGENDA MOT MÄNSKLIGHETEN, FÖR ANNARS HADE ”VACCINERNA” STOPPATS FÖR LÄNGE SEDAN!

2021-11-25 maskinöversättning, läs hela artikeln, och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Australien har registrerat 11 gånger fler dödsfall på 8 månader efter Covid-19-vaccination än antalet dödsfall efter vartannat vaccin tillsammans på över 50 år

Allvarliga frågor har väckts om varför läkemedelstillsynsmyndigheter inte har dragit ut Covid-19-vaccinerna från distribution till allmänheten efter att data på den australiska regeringens webbplats avslöjade att det har rapporterats elva gånger så många dödsfall som biverkningar av Covid-19 vacciner under en period av 8 månader än dödsfall som rapporterats som biverkningar av alla andra tillgängliga vacciner kombinerat under en period av 50 år.

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

https://dailyexpose.uk/2021/11/25/11-times-more-deaths-due-to-covid-vaccine-than-all-other-vaccines-australia/

 

 

 

 

 

Det kom ett mail du får del av; Publicerat november 2021; COVID ”vacciner” är extremt farliga, maskinöversättning, citat

Abstract 10712: Mrna COVID-vacciner ökar dramatiskt endoteliala inflammatoriska markörer och ACS-risk som mäts med PULS-kardiotestet: en varning

Vi drar slutsatsen att mRNA-vaccinerna dramatiskt ökar inflammationen på endotelet och T-cellsinfiltrationen i hjärtmuskeln och kan förklara observationerna av ökad trombos, kardiomyopati och andra vaskulära händelser efter vaccinering.

Abstrakt

Vår grupp har använt PLUS Cardiac Test (GD Biosciences, Inc, Irvine, CA), en kliniskt validerad mätning av flera proteinbiomarkörer som genererar en poäng som förutspår femårsrisken (procentuell chans) för ett nytt akut kranskärlssyndrom (ACS).

 

Poängen baseras på förändringar från normen för flera proteinbiomarkörer, bland annat IL-16, en proinflammatorisk cytokin, lösligt Fas, en inducerare av apoptos, och Hepatocyte Growth Factor (HGF), som fungerar som en markör för kemotaxis av T-celler till epitel och hjärtvävnad, bland andra markörer. Förhöjningar över normen ökar PULS-poängen, medan minskningar under normen sänker PULS-poängen. poängen har mätts var tredje till sjätte månad i vår patientpopulation i åtta år.

 

Nyligen, när Moderna och Pfizer lanserade mRNA-vaccinerna COVID 19 (vac), blev dramatiska förändringar av PULS-score uppenbara hos de flesta patienterna. i denna rapport sammanfattas dessa resultat. Sammanlagt 566 patienter i åldern 28-97 år, med ett förhållande mellan män och kvinnor på 1:1, som behandlades på en förebyggande kardiologisk mottagning, fick ett nytt PULS-test som togs 2-10 veckor efter den andra COVID-sprutan och som jämfördes med det tidigare PULS-värdet som togs 3-5 månader före sprutan. Baseline IL-16 ökade från 35=/-20 över normen till 82=/- 75 över normen efter vaccinering, sFas ökade från 22+/- 15 över normen till 46=/-24 över normen efter vaccinering, HGF ökade från 42+/-12 över normen till 86+/-31 över normen efter vaccinering.

 

Dessa förändringar resulterade i en ökning av PULS-poängen från 11 % 5 år ACS-risk till 25 % 5 år ACS-risk. Vid tidpunkten för denna rapport kvarstår dessa förändringar i minst 2,5 månader efter den andra dosen av vac.

 

Vi drar slutsatsen att mRNA-vaccinerna dramatiskt ökar inflammationen på endotelet och T-cellsinfiltrationen i hjärtmuskeln och kan förklara observationerna av ökad trombos, kardiomyopati och andra vaskulära händelser efter vaccinering.

Läs mer och sprid vidare

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712

 

 

FAKTA & BEVIS

Ass professor, doktor och läkare Björn Hammarskjöld delger i massutskick 2021-11-25 följande som DU får del av, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

Risken för ett barn under 20 år att dö i Covid-19 är en tusendel så stor som för en 90+ åring. Risken att dö för en 90+ är 100 000 % större än en person under 20 år i Sverige.

Senaste listan med alla e-postadresser

Sveriges ledamöter 2019-2024 uppdaterad mars 2021 (pdf 1185KB)

Ta hem listan och skriv till alla som dold kopia Då räcker det med ett e-postmeddelande och ett antal

Påpeka att barn smittar inte, att barn inte dör i Covid-19. Se Ludvigssons artikel Open Schools, Covid-19, and Child and Teacher
Morbidity in Sweden publicerad i NEJM

Av alla under 20 år har under 2,25 säsonger dött sammanlagt 14 personer under 20 års ålder eller 0,003 % Det finns omkring 2,2 miljoner svenskar under 20 års ålder

Av alla under 70 års ålder har det dött sammanlagt 1 667 personer av totalantalet döda i Covid-19 i Sverige 15 128 personer eller 0,02 % av befolkningen om 8,6 miljoner under 70 års ålder

70- åringar 0,3263 % döda

80-åringar 1,25 % döda

90+ åringar 3,14% döda

Risken för ett barn under 20 år att dö i Covid-19 är en tusendel så stor som för en 90+ åring. Risken att dö för en 90+ är 100 000 % större än en person under 20 år i Sverige.

Vi ska därför skydda våra äldre genom att deras nivå av vitamin D3 ligger över 125 nmol/L där man visat att den som har minst 125 nmol/L inte insjuknar i Covid-19 eller andra förkylningsvirus.

Det saknas därför anledning att vaccinera barn under 20 års ålder med ett vaccin som nu har visats påverka antikroppsproduktionen genom att spikproteinet förstör cellernas reparationsmöjligheter av skadat DNA i antikroppsproducerande vita blodkroppar.

Det är därför man måste ge en tredje dos vaccin efter 6 månader och som troligtvis förstör antikroppsproduktionen i vita blodkropparna ännu mer.

Citation: Jiang, H.; Mei, Y.-F.
SARS–CoV–2 Spike Impairs DNA
Damage Repair and Inhibits V(D)J
Recombination In Vitro. Viruses 2021,
13, 2056.

https://doi.org/10.3390/

Data hämtade från FHM 2021-11-25

Vänligen

Björn Hammarskjöld

Slut citat

 

 

 

 

Publicerat 2021-11-25 maskinöversättning, läs hela artikeln, citat

Det finns nu 365 studier som bevisar effekten av Ivermektin och HCQ vid behandling av COVID-19 – Kommer någon att konfrontera Fauci och de medicinska eliterna med deras bedrägeri?

https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/now-365-studies-prove-efficacy-ivermectin-hcq-treating-covid-19-will-anyone-confront-fauci-medical-elites-deception/

 

 

 

 

ETT ENORMT PLANERAT BEDRÄGERI MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN!

 

Sveriges riksdags knapptryckare är med i ”båten” tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner (fd landsting, som är självstyrande), Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Socialdepartementet, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria alternativa medier därtill tjänstemän/kvinnor anställda inom stat, regioner och kommuner.

Kommer någon av riksdagens parti eller enskilda riksdagsledamöter bjuda in advokat dr Reiner Fuellmich och advokat Vivianne Fischer för att säkerställa att riksdagen säkerställer rättssäker opartisk, saklig och objektiv utredning i fråga om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn?

 

 

 

FÖRMODLIGEN DEN VIKTIGASTE VIDEON DU SER/SETT!

Publicerat 2021-11-21 MÅSTE SES INTERVJUN MED DR JUDY MIKOVITS & MIKKI WILLIS, nu med svensk text, tack vare Leif Erlingsson (mycket bra jobbat Leif), ca 25 minuter, se den och sprid vidare i alla dina nätverk (hänvisa alltid till källan), citerar lösryckta delar ur texten, citat

3 BOMBER Dr. Judy Mikovits Mikki Willis – [SVENSK TEXT]

 

I en sällsynt dubbel intervju, Dr Judy Mikovits och Mikki Willis, producent av Plandemic Series och författare till Plandemic Series https://plandemicseries.com/ på Health and Freedom Conference.

Vi diskuterar vem som är ansvarig, vem som är gripen och varför uppgifterna kommer att ta ner alla.

https://rumble.com/vple5n–steel-truth-nov-13-2021-exclusive-3-bombs-dr.-judy-mikovits-mikki-willis-s.html

 

 

 

 

 

 

Den världskände advokaten dr Reiner Fuellmich och dennes kollega advokat Vivianne Fischer ser fram emot en inbjudan från Sveriges Riksdag

Dessa numera världskända spetspecialist sakkunniga opartiska, sakliga och objektiva advokater i den internationellt välkända och högt aktade Corona Investigative Committee kommer självklart till Sveriges riksdag för att även bistå nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, precis som man bistod Polen under föregående vecka.

Utifrån vad som är känt sedan tidigare och utifrån FAKTA & BEVIS förmedlade till alla Sveriges riksdagsledamöter är det av mycket stort allmänt intresse för nationen Sveriges alla medborgare/invånare och barn.

Alltså då ur rättssäkerhetssynpunkt för den rättsstat Sverige utger sig för att vara och att Sveriges riksdag i demokratin ska företräda nationen Sveriges medborgare, invånare och barn.

Därtill utifrån att Sveriges riksdags alla ledamöter har att säkerställa att deras arbetet och uppdrag ska säkerställas under lagarna, särskilt då under svensk grundlag Regeringsformen, uppenbart är att så har inte skett.

Vilket delgivits om i massutskick delgivna sedan tidigare till Sveriges riksdags alla ledamöter.

Det är därmed att konstatera av Sveriges riksdag kan tillföras opartisk, saklig och objektiv samlad spetspecialist sakkunskap som gynnar nationen Sveriges alla medborgare/invånare och barn genom

  • att säkerställa
  • att den internationellt väl kända spetsspecialist sakkunskap som advokat dr Reiner Fuellmich och hans team bevisligen är i besittning av, kunskap som uppenbart inte någon i Sveriges riksdag har tagit till sig ännu, kommer nationen Sveriges alla medborgare/invånare och barn till del.

Du läser mer om Corona Investigative Committee

https://corona-ausschuss.de/wp-content/uploads/2020/09/sitzung10.jpg

 

 

 

Noteras särskilt;

Korruptionen inom SVERIGES RIKSDAG, där uppenbart alla riksdagsledamöter beskyddar den kriminella vaccin/ läkemedelsindustrin och skolmedicinens globala och nationella KRIMINELLA yrkes DÖDAR VERKSAMHET och yrkes skadar verksamhet med bl.a. de sk ”vaccinerna” ingår inte i riksdagsledamöternas uppdrag för deras uppdragsgivare nationen Sveriges medborgare/invånare och barn,

Uppdraget Sveriges riksdags alla ledamöter har för deras uppdragsgivare är och ska vara under lagarna och därtill utföras och säkerställas fullständigt opartiskt, sakligt och objektivt.

Att SS (staten Sverige) ingår avtal med den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och beskyddar skolmedicinens yrkes dödar och yrkes skadar verksamhet, globalt och nationellt, ingår uppenbart inte i Sveriges riksdags uppdrag för nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

 

 

PCR BEDRÄGERIET ÄR GRUNDEN TILL ”VACCINERNA” SOM GENERELLT OCH SYSTEMATISKT DÖDAR OCH SKADAR MÄNSKLIGHETEN

En planerad pandemi, plandemi, som Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar, eftersom ”vaccinerna” inte STOPPATS av knapptryckarna i Sveriges riksdag.

Alltså Sveriges riksdag är lika korrupta som WHO, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av varje enskild riksdagsledamot.

Läs mer i den bifogade pdf filen WHO……

 

 

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

SE DEN SENASTE VIDEO INTERVJUN MED ADVOKAT DR REINER FUELLMICH

http://medborgarinitiativet.nu/sverige-granskas-2/

 

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare om denna världsnyhet, dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken.

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

2021-11-27

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket, ingen kan göra allt, men alla kan göra något

 

 

 

FAKTA & BEVIS

DE OVACCINERADE SKA SKYDDAS MOT DE ”VACCINERADE”

Publicerat 2021-11-25, citat

Shedding är fenomenet att de sk kallade spikproteinerna från coronaviruset eller vaccinerna mot corona kan överföras till en ovaccinerad person. Fenomenet shedding diskuteras flitigt på internet och det är inte lätt att veta vad man ska tro om detta.

Därför ringde Mikael Willgert upp Lars Bern och ställde frågor kring detta. Lars menar att fenomenet är reellt och han stödjer sin tes både på egna anekdotiska fall samt på publicerad vetenskap från ”PUBMED”.

SE VIDEOINTERVJUN MED LARS BERN OCH SPRIDA VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://swebbtv.se/w/afz1vBBBnCKxAkzY1Rfxi5

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZE_t2toNSr4

 

 

Trevlig 1:a advent till alla läsare och mottagare av massutskicket, sprid det vidare och tänd din LJUSA KRAFT, för detta ”vaccin” vansinne ska STOPPAS, ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu