• Arkiv

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2021 11 26 — SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 262

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER 2021 11 26

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 262

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER

Är alla i SVERIGES RIKSDAG fullständigt hjärntvättade och inte kan läsa innantill är en mycket befogad frågeställning?

Eller är det så att alla i SVERIGES RIKSDAG beskyddar ett globalt KRIMINELLT MEDICINSKT EXPERIMENT som bevisligen ”vaccinerna” är, som i global skolmedicinsk samverkan med den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin globalt och nationellt skadar och dödar mänskligheten generellt och systematiskt i kriminell yrkes DÖDAR VERKSAMHET och kriminell yrkes SKADAR VERKSAMHET?

Alla som kan läsa innantill förstår vad som gäller efter att läst dagens massutskick, och tidigare massutskick, allt är så uppenbart och lättförståeligt, om man kan läsa innantill!

Vaccinerna ska STOPPAS OMEDELBART, BEVISEN ÄR FULLSTÄNDIGA

Publicerat 2021-11-22 ca 4 minuter som BEVISAR att ”vaccinerna” det MEDICINSKA EXPERIMENTET ska STOPPAS OMEDELBART!

Till sist! Medicinskt bevis för Covid ”vaccinerna” är ”mord”

https://brandnewtube.com/watch/finally-medical-proof-the-covid-jab-is-quot-murder-quot_TWpj5FDYSrjRIsT.html

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

VACCIN” DÖDAR TSUNAMI VARNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 262

 

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk, ingen kan göra allt men alla kan göra något

 

 

”VACCIN” BEDRÄGERIET, DU FÖRSTÅR ÄNNU MER EFTER ATT SETT DENNA VIDEO, SNABBA PUCKAR OCH FAKTA, SE DESSA CA 90 SEKUNDER och sprid vidare i alla dina nätverk, vem tror DU hade tagit ”vaccinerna” med denna insikt och kunskap? GARANTERAT INGEN!

Men SS (Staten Sverige) och Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar såklart den KRIMINELLA VACCIN & LÄKEMEDELSINDUSTRIN OCH SKOLMECINENS ENORMA BEDRÄGERI MOT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

FAKTA & BEVIS

Publicerat 2021-11-25 ENORMT VIKTIG VIDEO, SPRID VIDARE TILL ALLA, OCH VARNA FÖR ”VACCINERNA”, citat

Here’s How Big Pharma & Big Media Are Lying To You To Sell Jabs

https://www.redvoicemedia.com/video/2021/11/heres-how-big-pharma-big-media-are-lying-to-you-to-sell-jabs/

 

FAKTA & BEVIS

Ass professor, doktor och läkare Björn Hammarskjöld delger i massutskick 2021-11-25 följande som DU får del av, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

Av alla under 70 års ålder har det dött sammanlagt 1 667 personer av totalantalet döda i Covid-19 i Sverige 15 128 personer eller 0,02 % av befolkningen om 8,6 miljoner under 70 års ålder

Senaste listan med alla e-postadresser

Sveriges ledamöter 2019-2024 uppdaterad mars 2021 (pdf 1185KB)

Ta hem listan och skriv till alla som dold kopia Då räcker det med ett e-postmeddelande och ett antal

Påpeka att barn smittar inte, att barn inte dör i Covid-19. Se Ludvigssons artikel Open Schools, Covid-19, and Child and Teacher
Morbidity in Sweden publicerad i NEJM

Av alla under 20 år har under 2,25 säsonger dött sammanlagt 14 personer under 20 års ålder eller 0,003 % Det finns omkring 2,2 miljoner svenskar under 20 års ålder

Av alla under 70 års ålder har det dött sammanlagt 1 667 personer av totalantalet döda i Covid-19 i Sverige 15 128 personer eller 0,02 % av befolkningen om 8,6 miljoner under 70 års ålder

70- åringar 0,3263 % döda

80-åringar 1,25 % döda

90+ åringar 3,14% döda

Risken för ett barn under 20 år att dö i Covid-19 är en tusendel så stor som för en 90+ åring. Risken att dö för en 90+ är 100 000 % större än en person under 20 år i Sverige.

Vi ska därför skydda våra äldre genom att deras nivå av vitamin D3 ligger över 125 nmol/L där man visat att den som har minst 125 nmol/L inte insjuknar i Covid-19 eller andra förkylningsvirus.

Det saknas därför anledning att vaccinera barn under 20 års ålder med ett vaccin som nu har visats påverka antikroppsproduktionen genom att spikproteinet förstör cellernas reparationsmöjligheter av skadat DNA i antikroppsproducerande vita blodkroppar.

Det är därför man måste ge en tredje dos vaccin efter 6 månader och som troligtvis förstör antikroppsproduktionen i vita blodkropparna ännu mer.

Citation: Jiang, H.; Mei, Y.-F.
SARS–CoV–2 Spike Impairs DNA
Damage Repair and Inhibits V(D)J
Recombination In Vitro. Viruses 2021,
13, 2056.

https://doi.org/10.3390/

Data hämtade från FHM 2021-11-25

Vänligen

Björn Hammarskjöld

Slut citat

 

 

 

SS (STATEN SVERIGE) har skrivit på avtal med den KRIMINELLA VACCIN OCH LÄKEMEDELSINDUSTRIN som ingen normalbegåvad människa skulle gjort, som har och tar ansvar och inte beskyddar den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och skolmedicinens enorma ekonomiska intressen!

Noteras särskilt; de eller den som skrivit på avtalet/avtalen ska enligt svensk grundlag Regeringsformen vara i denne skattefinansierade verksamhet fullständigt opartisk, saklig och objektiv i sitt ämbete och uppdrag för dennes uppdragsgivare nationen Sveriges medborgare/invånare och barn!

 

 

Det är KRIMINELLT

-       att skriva på avtal för skattebetalarnas räkning med den KRIMINELLA MAFFIAN SOM VACCIN OCH LÄKEMEDELSINDUSTRIN BEVISLIGEN ÄR!

 

Vem har skrivit på avtalen att köpa in dessa ”vacciner” i Sverige?

Den som gjort det ska såklart rannsakas inför domstol mycket skyndsamt!

 

 

Publicerat 2021-11-26(särskilt tack till Leif Erlingsson) maskinöversättning, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

”Wow, dela den här överallt. Australiens senator går till protokollet och berättar för alla vad som händer, att vaccineringarna skadar människor, att läkare och sjuksköterskor har fått munkavle för att inte rapportera detta.”

https://t.me/realLegeNet/12415

 

Om ”vaccinerna” — IT IS A BIOWEAPON — ”Vaccinerna” är inte säkra för mänskligt bruk — VARFÖR BESKYDDAR SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER DÖDAR ”VACCINER” / BIOVAPEN?

MED VILKET LAGSTÖD BESKYYDAS DESSA BIOVAPEN?

Sveriges riksdags alla ledamöter, varje enskild riksdagsledamot ska opartiskt, sakligt och objektivt ställas till svars och besvara frågeställning om var finner den enskilde riksdagsledamoten lagligt stöd för

-       att beskydda dödar och skadar ”vaccinerna” /biovapnen som nationen Sveriges medborgare/invånare och barn är utsatta för?

 

FAKTA & BEVIS

DET ÄR ETT BIOVAPEN

Om dödar ”vaccinerna” delger den spetsspecialist sakkunnige dr David E Martin klart och mycket tydligt 2021-11-24

IT IS A BIOWEAPON

Publicerat 2021-11-24 måste ses videointervjun med dr David E Martin, ca 26 minuter, sprid vidare i alla dina nätverk

Felony Crimes End Pharma Immunity: US Criminal Conspiracy Strikes Root of Covid Nightmare

 

Maskinöversättning

Dr David Martin har ägnat de senaste ett och ett halvt åren åt att kämpa för att avslöja vad han menar är den globala kriminella konspirationen kring coronavirus.

Bland parterna finns de amerikanska och kinesiska regeringarna, Internationella valutafonden och Blackrock.

Martin säger att dessa grupper är skyldiga till kriminell sammansvärjning i en terroristkomplott mot det amerikanska folket.

Dr David Martin är med oss.

SE OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vpqhux-felony-crimes-end-pharma-immunity-us-criminal-conspiracy-strikes-root-of-co.html

 

FAKTA & BEVIS

”Vaccinerna” är inte säkra för mänskligt bruk – Dr. Peter McCullough kämpar tillbaka

Publicerat 2021-11-24 Måste ses och spridas vidare i alla dina nätverk, fakta och bevis från spetsspecialist sakkunnige internationellt världskände dr Peter McCullough, citat

The ‘Vaccines’ Are NOT SAFE For Human Use – Dr. Peter McCullough Fights Back

 

MÅSTE SES OCH SPRIDA VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.redvoicemedia.com/video/2021/11/the-vaccines-are-not-safe-for-human-use-dr-peter-mccullough-fights-back/

 

Lyssna och sprid vidare i alla dina nätverk

MIND CONTROLL med och av Per Shapiro

Publicerat 2021-11-25

Citat

Kära lyssnare! Nu finns ett nytt avsnitt av avlyssna. Temat denna gång är mind-control.

https://folketsradio.se/mind-control/

 

Webbtexten lyder: Om man i framtiden kommer att skriva vår historia bör ett stort kapitel vikas åt alla psykiska manipulationer. Hur vi blev vilseförda och uppskrämda av propaganda, splittrade av hatfulla narrativ, avtrubbade av våld och pornografi, indoktrinerade av en fyrkantig skola, alienerade av själlösa jobb, socialt isolerade i en alltmer uppkopplad tillvaro, hjärntvättade av religiösa dogmer och ”förtrollade” av skickliga hypnotisörer.

 

Drivmedlet bakom mind-control är rädsla. Operativsystemet är våra inkapslade trauman. Hårdvalutan är olika ”triggers”. Men finns det även något i vår kultur som gör oss extremt mottagliga för denna typ av manipulationer? Är vi tacksamma offer för mind-control för att vi har stängt av förbindelsen med vårt hjärta?

På snart återhörande, /Per Shapiro

Slut citat

 

 

Vilket lagstöd har SVERIGES ALLA RIKSDAGS LEDAMÖTER för att beskydda den skadar och dödar verksamhet som BEVISLIGEN den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och därmed skolmedicinen bedriver globalt och nationellt i Sverige mot mänskligheten?

 

Varför undanhåller SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA/SWEBB TV, alla skattefinansierade (mer eller mindre), och fria alternativa internetmedia de fakta och bevis som bevisligen är FAKTA & BEVIS för att ”vaccinerna” med omedelbar verkan ska STOPPAS?

 

VARFÖR GRANSKAR INTE DE OVANSTÅNDE MEDIA SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER?

 

 

FAKTA & BEVIS

”VACCINERNA” ÄR BEVISLIGEN UTIFRÅN FAKTA FARLIGARE ÄN COVID-19

https://www.globalresearch.ca/video-the-vaccine-is-more-dangerous-than-covid-19-dr-peter-mccullough/5759522

 

 

KNAPPTRYCKARNA I SVERIGES RIKSDAG ÄR DELGIVNA OM DELAKTIGHET & MEDDELAT ANSVAR I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN/FOLKMORD mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, men STOPPAR INTE ”VACCINERNA”!

VARFÖR BESKYDDAR KNAPPTRYCKARNA I SVERIGES RIKSDAG DENNA ”VACCIN” DÖDAR VERKSAMHET?

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL ALLA SVERIGES RIKSDAGS LEDAMÖTER

 

Bevisbördan åvilar varje enskild riksdagsledamot att bevisa sakligt, opartiskt och objektivt varför skadar och dödar ”vaccinerna”, som bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare generellt och systematiskt är

-       att använda skattemedel på ett effektivt sätt för nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

 

Dessutom äger varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag bevisbördan att bevisa

-       att skolmedicinen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustri och de 21 självstyrande Regionerna (fd landsting), deras anställda läkare och sjuksköterskor har stöd i svensk lagstiftning för

-       att bedriva yrkes skadar och yrkesdödar verksamhet som i en kriminell yrkes DÖDAR MAFFIA

 

 

Därtill äger varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag bevisbördan

-       att bevisa att den enskilde riksdagsledamoten har lagligt stöd för

-       att beskydda dels den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och dels skolmedicinens systematiska och generella skadar och dödar verksamhet dessa bedriver globalt och nationellt mot mänskligheten och därmed också bedrivs av skolmedicinen mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn med bl.a. de sk ”vaccinerna”

 

 

Dessa notoriska faktum och erkända sakförhållande, som delgivits i massutskicken över tid, och delges denna dag, som är i laga ordning registrerat av Socialdepartementets registrator över tid är

-       att betrakta som notoriska fakta och erkända sakförhållanden som Sveriges riksdags alla ledamöter erkänner som sådana om den enskilde riksdagsledamoten inte bevisat det motsatta senast 2021-11-20.

 

 

Noteras särskilt; 2021-11-21 har ingen av Sveriges riksdagsledamöter motbevisat notoriska fakta och erkända sakförhållanden dessa delgivits.

Dessa knapptryckare i Sveriges riksdag beskyddar därmed BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN & FOLKMORD och den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins och skolmedicinens yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet. Som bevisligen inte finns något lagstöd för alls i svensk lagstiftning.

 

 

FAKTA & BEVIS

SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE ÄR UPPENBART INTE TROVÄRDIGA

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn går inte

 

-       att lita på alls, dessa beskyddar ett MEDICINSKT EXPERIMENT som är ett genetiskt experiment på mänskligheten där mänskligheten och de ”vaccinerade” är försöksråttorna och dessutom ”superspridarna”

 

 

Dessutom har Sveriges regering och deras medlöpare genom propaganda sålt in genom ”hjärntvätt” av stora delar av nationen Sveriges medborgare/invånare och barn att dessa DÖDLIGA ”VACCINER” är vanliga vaccin, men det är de inte!

 

 

LÄS MER I DEN DELEN I PDF FILEN WHO PANDEMIN/PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN

 

 

 

ETT ENORMT PLANERAT BEDRÄGERI MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN!

 

Sveriges riksdags knapptryckare är med i ”båten” tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner (fd landsting, som är självstyrande), Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Socialdepartementet, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria alternativa medier därtill tjänstemän/kvinnor anställda inom stat, regioner och kommuner.

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare om denna världsnyhet, dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får del av massutskicken.

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

2021-11-26

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN

 

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket, ingen kan göra allt, men alla kan göra något

 

 

FAKTA & BEVIS

DE OVACCINERADE SKA SKYDDAS MOT DE ”VACCINERADE”

Publicerat 2021-11-25, citat

Shedding är fenomenet att de sk kallade spikproteinerna från coronaviruset eller vaccinerna mot corona kan överföras till en ovaccinerad person. Fenomenet shedding diskuteras flitigt på internet och det är inte lätt att veta vad man ska tro om detta.

Därför ringde Mikael Willgert upp Lars Bern och ställde frågor kring detta. Lars menar att fenomenet är reellt och han stödjer sin tes både på egna anekdotiska fall samt på publicerad vetenskap från ”PUBMED”.

SE VIDEOINTERVJUN MED LARS BERN OCH SPRIDA VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://swebbtv.se/w/afz1vBBBnCKxAkzY1Rfxi5

 

När ska SWEBB-TV inse och förmedla FAKTA till nationen Sveriges medborgare/invånare och barn om

-      att det MEDICINSKA EXPERIMENTET ”vaccinerna” är ett enormt BEDRÄGERI mot hela nationen Sveriges medborgare/invånare och barn?

 

Alltså SS (STATEN SVERIGE) har marknadsfört de sk ”vaccinerna” som vanligt vaccin, vilket de inte är, och därmed grovt uppsåtligt planerat KRIMINELLT BEDRÄGERI av SS mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.  

Därtill bevisligen mycket allvarlig brottsmisstanke enligt BROTTSBALKEN!

Dessutom uppenbart bevisligen blir effekten/konsekvensen då

-      att när man inte delgett allmänheten om

-      att ”vaccinerna” är ett MEDICINSKT EXPERIMENT så säkerställs grunden för den ännu allvarligare brottsrubriceringen nämligen planerat grovt uppsåtligt BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN & FOLKMORD!

 

Alltså de sk ”vaccinerna” strider emot Nürnbergs konventionen, Helsingfors deklarationen, Barnkonventionen, svensk grundlag Regeringsformen, EKMR och EU:s rättighetsstadga.

 

Dvs. INFORMERAT SAMTYCKE har inte på något sätt kunnat avges när de ovanstående förutsättningarna BEDRÄGLIGT OCH UPPSÅTLIGT propagerats för av SS och deras medlöpare SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA m.fl.  Dvs. bl.a. då anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner och kommuner.

Dvs. FAKTA har undanhållits för att någon alls ska kunna fatta rättssäkert beslut och därmed kunna ge samtycke till INFORMERAT SAMTYCKE till det MEDICINSKA EXPERIMENTET som de sk ”vaccinerna” bevisligen är.

 

SWEBB-TV OCH MIKAEL WILLGERT KAN OCH SKA SÅKLART LÄSA PÅ I DEN BIFOGADE PDF FILEN WHO PANDEMIN…..

Swebb-TV är bevisligen delvis skattefinansierat av skattebetalarna, erkänt sakförhållande, och att dessa ska kunna läsa innantill precis som SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria alternativa internetmedia ska såklart vara självklart.

Alltså lika självklart ska då vara att dessa sammantaget delger nationen Sveriges medborgare/invånare och barn de FAKTA & BEVIS som redovisats här ovan. Det ska inte undanhållas av vare sig Swebb-TV eller deras skattefinansierade kollegor inom SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA.

 

SS (STATEN SVERIGE) & SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER BESKYDDAR DEN KRIMINELLA VACCIN/LÄKEMEDELSINDUSTRIN, DET ÄR UPPENBART SOM ”HUGGET I STEN”

SS BESKYDDAR DEN KRIMINELLA VACCIN/LÄKEMEDELSINDUSTRINS OCH SKOLMEDICINENS GLOBALA OCH NATIONELLA KRIMINELLA YRKES DÖDAR OCH YRKES SKADAR VERKSAMHET

Tills motsatsen är bevisad beskyddar SVERIGES RIKSDAGS alla ledamöter denna planerade ”VACCIN” DÖDAR AGENDA, bevisbördan

-      att bevisa den motsatta åvilar varje enskild riksdagsledamot

 

https://banned.video/watch?id=5e8c9ef7475781009430c49d

 

FAKTA & BEVIS

CHOCKANDE! Historiker avslöjar Bill Gates band till nazister och mer

Påminnelse om vad som är väl känt sedan lång tid, se videon av 2020-04-07 och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, ca 7 minuter, som alla ska se för att förstå det allvarliga HOT MOT MÄNSKLIGHETEN som ”VACCIN” DÖDAR VANSINNET ÄR

 

FAKTA & BEVIS

SHOCKING! Historian Exposes Bill Gates’ Ties To NAZIs And More

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://banned.video/watch?id=5e8c9ef7475781009430c49d

 

FAKTA & BEVIS

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING FRAMKOMMER I DENNA PRESSKONFERENS

2021-11-24 mycket viktig PRESSKONFERENS av EU-parlamentarikerna som inser VANSINNET med ”vaccinerna” och följderna efter att DESSA BIOVAPEN riktats och släppts lös mot alla EU-MEDBORGARE.

Se presskonferens och inse att SKARPT STABSLÄGE gäller fullt ut för alla EU-medborgare, som även alla nationen Sveriges medborgare/invånare och barn är.

MEDICINSKT TYRANNI är infört inom EU och det är inte förenligt med EU:s Rättighetsstadga i Lissabonfördraget, maskinöversättning, du kan ställa in svensk textning, presskonferensen är på engelska, ca 42 minuter,  citat

Ledamöterna kämpar för frihet i EU. Försvara människors rättigheter mot obligatoriska digitala certifikat

På denna tredje presskonferens, som ägde rum den 24 november 2021 i Europaparlamentet i Strasbourg, förklarade vi varför det gröna certifikatet kränker människors grundläggande rättigheter såväl som andra relaterade ämnen

SE PRESSKONFERENSEN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.youtube.com/watch?v=hq55vOwKpTM

 

Se också här (YouTube kan censurera när som helst ovanstående länk)

EU parlamentariker kommer inte in i EU parlamentet

Presskonferens av MEP:s mot Covid certifikat

Tidigare Presskonferens i EU parlamentet

Du finner alla 3 här på en och samma plats

http://medborgarinitiativet.nu/eu-parlamentet/

 

 

FAKTA & BEVIS

Publicerat 2021-11-24 mycket viktig information och upplysning, se videointervjun, ca 26 minuter, citat

Dr. Malone: Mass Hypnosis Ushers in Totalitarian Regime

Maskinöversättning

Dr Malone bryter ner fenomenet ”massbildning” som gör det svårt att resonera med dem som har fallit offer för den globalistiska ledarpropagandan. Hör vad han säger är det hopp vi har innan ett totalt övertagande. (Del 1 av en längre intervju – mer kommer snart!)

SE VIDEOINTERVJUN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://banned.video/watch?id=619daea08153a665791f3fb6

 

 

 

 

Publicerat 2021-11-24, maskinöversättning, läs hela artikeln, se videon, citerar lösryckta delar, citat

Dr Luis De Benito delar med sig av en förhandsrapport om MAC-adressfenomenet hos ”vaccinerade” individer.

Om det ur medicinsk synvinkel inte finns något behov av att vidta förebyggande åtgärder mot en sjukdom med en dödlighet på 2 promille, varför insisterar man då så mycket på att alla ska ”vaccineras”? Vad kommer ”vaccinet” att ge mig som jag inte redan har?

Med denna enkla observation under hela juli och augusti har jag kunnat verifiera att 100 % av patienterna som säger att de inte är vaccinerade inte tar upp någon kontaktenhet med min mobiltelefon via Bluetooth. Men 86% av de som sa att de var vaccinerade genererade en MAC-adress på min mobiltelefon.

Dessa är de observationer som gjorts, och många tvivel och frågor uppstår från dem.

Bland dem är de som förefaller mig mest betydelsefulla:

För det första, kommer signalen som detekteras på min mobiltelefon från den vaccinerade personen? Tja, just den isolerade miljön och att inte bli störd av andra signaler har inneburit att det inte finns någon annan källa till kontaminering.

Faktum är att när SUMA-ambulansen kom, förutom andra apparater som ”SUMA-bas” och flera MAC-adresser som jag tillskrev ambulanspersonal som kunde vaccineras, märkte jag att dessa signaler försvann när ambulansen gick.

Och när det fanns misstankar om huruvida det fanns något annat snedvridande element, till exempel patienteskort i korridoren, oavsiktliga operatörer i korridoren som kunde vara källan eller ursprunget till andra markörer, då avfärdade jag det fallet. Den’

 

För det andra, upptäcker alla mobiltelefoner Bluetooth-enheter med samma kapacitet? Mitt svar är nej. Min erfarenhet är att de inte gör det.

 

För det tredje, tillåter den detekterbara MAC-adressen på en person interaktion med honom? I vilken utsträckning? Jag är åtminstone säker på en sak: det låter mig veta var han är eftersom jag visste att någon vaccinerad skulle komma till mitt kontor innan han dök upp.

 

Den fjärde frågan jag ställde mig själv: Om MAC-adressen är något personligt, individuellt och orepeterbart, hur är det möjligt att de fem personer som injicerades med innehållet i samma flaska, från samma distribution av samma batch, inte har du 5 olika MAC-adresser?

 

Tja, jag rådgjorde med några datatekniker, robotiker och andra biologer och ingenjörer, experter inom datavetenskap och nanorobotik.

Och de förespråkar möjligheten att denna kod genereras som ett resultat av interaktionen av det som injiceras med patientens genetiska material. Kanske inte så mycket med deras DNA som med det större kompatibilitetskomplexet, HLA, som i slutändan härrör från genomet .

Sex, om MAC-adressen genereras av vaccinet, varför har bara 86 % av dem som säger sig vara vaccinerade det? Olika svar har övervägts för att svara på denna fråga.

Den första: några av injektionsflaskorna kan vara placebo.

För det andra: vissa flaskor kan denatureras.

För det tredje: bristande respons. Med andra ord uppnås inte alltid de förväntade resultaten när en produkt appliceras.

Och den fjärde, som verkar väldigt viktig för mig, är för att patienten ljuger och säger att han är vaccinerad när han inte ska undvika problem eller kontroverser.

Jag har många tvivel. Det här är fynden jag har gjort. De ligger utanför min medicinska kunskap. Jag intygar helt enkelt att när man är i samråd med en person i en isolerad miljö så kommer det upp på min mobiltelefon. Vad betyder det? Jag har ingen aning. Men jag gillar det inte.

Läs mera och se videon

https://www.orwell.city/2021/11/MAC.html

 

 

 

Publicerat 2021-11-25 se videon och läs mer och sprid vidare, maskinöversättning, citat

Placebo kan bära den identifieringsteknik som detekteras av Bluetooth

https://www.orwell.city/2021/11/ID-tech.html

 

 

 

 

Skrivelsen till SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER av 2021-11-23 återges här nedan i fulltext, citat

Delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i Brott Mot Mänskligheten & Folkmord mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn

Sveriges riksdag

Alla riksdagsledamöter får denna skrivelse/kommunicering i deras e-post brevlåda denna dag 2021-11-23

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator [email protected] , begär dagboksblad/diarieblad/dnr som bevis på att registrator i laga ordning registrerat denna skrivelse till Sveriges riksdags alla ledamöter

Kopia för kännedom och åtgärd

Sveriges regering

Minister Lena Hallengren

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator Socialdepartementet   [email protected] , begär dagboksblad/diarieblad/dnr som bevis på att Socialdepartementet i laga ordning registrerat denna skrivelse och därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av skrivelsen.

 

2021-11-23

Delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i Brott Mot Mänskligheten & Folkmord mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn

MEDICINSKT EXPERIMENT SOM ÄR I STRID MOT NURNBERG KONVENTIONEN, HELSINGFORS DEKLARATIONEN OCH SVENSK GRUNDLAG REGERINGSFORMEN

Det är allmänt känt och därtill väl känt av Sveriges riksdags alla ledamöter, då genom massutskick från undertecknad, att ett MEDICINSKT EXPERIMENT är pågåendes sedan längre tid inom Sverige på nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

Detta medicinska experiment har marknadsförts som vanligt vaccin, vilket det bevisligen inte är, vilket delgivits otaliga gånger om i dessa massutskick som Sveriges riksdags alla ledamöter erhållit över tid, därtill har de samma massutskicken delgivits Socialdepartementet och därmed således också ytterst ansvarige i Sveriges regering nämligen minister Lena Hallengren.

Utifrån vad är delgivit Sveriges riksdags alla ledamöter, om dessa opartiskt, sakligt och objektivt representerat deras uppdragsgivare nationen Sveriges medborgare/invånare och barn, som svensk grundlag Regeringsformen förpliktigar dessa, så skulle dessa sk ”vaccinerna”/ det medicinska experimentet varit stoppat för länge sedan, men så har att inte skett!

Att Staten Sverige (SS) därmed grovt uppsåtligt, bedrägligt och planerat deltager i en global och nationell skadar och dödar verksamhet med dessa sk ”vacciner” är uppenbart erkänt sakförhållande och notoriskt faktum.

 

Sveriges riksdags alla ledamöter har delgivits ansvaret

-       att bevisa det motsatta men ingen i Sveriges riksdag har bevisligen kunnat prestera och leverera bevis för

-       att det inte är ett MEDICINSKT EXPERIMENT dessa skadar och dödar ”vaccinerna”, som bevisligen systematiskt och generellt i skolmedicinsk yrkesverksamhet skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn

 

Sveriges regering har delgivits detsamma ansvaret men ingen har där heller presterat och levererat några bevis för

-       att det inte är ett MEDICINSKT EXPERIMENT dessa skadar och dödar ”vaccinerna”, som bevisligen systematiskt och generellt i skolmedicinsk yrkesverksamhet skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

Därav erkänt sakförhållande och notoriskt faktum att de sk ”vaccinerna” är ett MEDICINSKT EXPERIMENT.

 

Ett medicinskt experiment, som är i strid mot Nürnberg konventionen, Helsingfors deklarationen, Barnkonventionen och svensk grundlag Regeringsformen.

Ett medicinskt experiment som marknadsförts gentemot nationen Sveriges alla medborgare/invånare och barn som vanliga vaccin, är uppenbart det värsta BEDRÄGERI mot nationen Sveriges medborgare/invånare och barn i SS(Staten Sveriges) historia.

De som planerat och uppsåtligt bedrägligt lurats via propaganda att ta dessa sk ”vaccinerna” är alla helt ovetandes om att de ”vaccinerande” är försöksråttorna i detta medicinska experiment, och ni i Sveriges riksdag och därtill Sveriges regering är fullt ut informerade och upplysta om detta i massutskicken över tid, fullt bevisbart.

Att skattemedel inte använts på ett effektivt sätt för era uppdragsgivare skattebetalarna och nationen Sveriges medborgare/invånare och barn är fullt bevisbart.

Att beskydda sådan verksamhet är KRIMINELLT!

Att alls bedriva affärer med kriminella är kriminellt.

Att den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin i samverkan med skolmedicinen bedriver kriminell yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet med bl.a. de sk ”vaccinerna”, dels globalt och dels nationellt inom nationen Sverige, är påvisat i massutskicken över tid, och ingen av er har STOPPAT DESSA ”VACCINERNA”!

 

Det får effekten att Sveriges riksdag och Sveriges regering beskyddar global och nationell KRIMINELL skolmedicinsk yrkes skadar och KRIMNELL yrkes dödar verksamhet.

Vilket lagstöd har Sveriges riksdags alla ledamöter för sådan KRIMINELL BESKYDDAR skadar och dödar yrkesverksamhet, det svaret är Sveriges riksdags alla enskilda ledamöter envar skyldiga nationen Sveriges medborgare/invånare och barn.

 

Emotser mycket skyndsamt via e-post; svar från varje enskild riksdagsledamot till undertecknads e-postadress [email protected] vilket lagstöd som åberopas av den enskilde riksdagsledamoten för denna kriminella beskyddarverksamhet som uppenbart bevisligen den enskilde riksdagsledamoten anser ingår i dennes uppdrag utifrån svensk grundlag Regeringsformen och därunder gällande lagar med mera.

 

Noteras särskilt att det förpliktigas den enskilde riksdagsledamoten att vara opartisk, saklig och objektiv i dennes uppdrag.

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

Slut citat

 

Mycket viktig artikel, läs hela och sprid vidare, citat

Dags att stå upp för grundlagen och rätten till fri information – tala med politiker men förbered er på civilt motstånd

Du får inte säga fel saker, ska vaccinera dig och använda vaccinpass. Massmedia rapporterar bara en sida av saken vilket hjärntvättar folket att tro på detta. Kritik stämplas som hatretorik och lagar anpassas därefter. Demokratin är uppenbarligen hotad och vi är på väg mot en totalitär ordning. Dags att ta ett snack med politiker men förbereda sig på nästa steg.

Vem kunde tro att vi skulle befinna oss i detta läget i mänsklighetens historia för bara några år sedan. Plötsligt står vi inför möjligheten att bli slavar där vaccinpass är första steget.

Läs mer och sprid vidare

https://www.vaken.se/dags-att-sta-upp-for-grundlagen-och-ratten-till-fri-information-tala-med-politiker-men-forbered-er-pa-civilt-motstand/

 

MASSUTSKICKET DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG, DU KAN GÖRA DETSAMMA!

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner.

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom Sverige.

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & DÖDAR YRKESVERKSAMHET?

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA EXPERIMENTET

 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT EXPERIMENT — SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner?

 

Läs Till Sveriges alla Regioner………

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och

-       att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol.

Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu