• Arkiv

Riksdagsledamot Jan Ericson i Sveriges riksdag får avgörande mycket viktig skrivelse för att kunna stoppa pågående BEDRÄGERI & MEDICINSKA EXPERIMENT MOT NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN 2021 12 21

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, hjälp till att sprida vidare massutskicket


 

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

Bifogade PDF filer till denna skrivelse finner du här

 

WHO PANDEMIN OCH PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN

 

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/11/WHO-PANDEMIN-OCH-PCR-BEDR%C3%84GERIET-GRUNDEN-TILL-%E2%80%9DVACCIN%E2%80%9D-D%C3%96DAR-TSUNAMIN.pdf

 

 

Delgivning

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/12/Delgivning.pdf

 

 

more-children-died-from-vaccine-than-from-covid-pdf

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/12/more-children-died-from-vaccine-than-from-covid-pdf.pdf

 

Fler barn har dött av covid-skott än från covid

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/12/Fler-barn-har-d%C3%B6tt-av-covid-skott-%C3%A4n-fr%C3%A5n-covid.pdf

 

 

The Most Important Podcast You Can Hear About COVID-19 2021 12 21

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/12/The-Most-Important-Podcast-You-Can-Hear-About-COVID-19-2021-12-21.pdf

 

 

Den viktigaste podcasten du kan höra om covid-19

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/12/Den-viktigaste-podcasten-du-kan-h%C3%B6ra-om-covid-19.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 21 december 2021 20:35
Till:[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: Delgivning om delaktighet och meddelat ansvar i synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar
Prioritet: Hög

 

Sveriges riksdags riksdagsledamot Jan Ericson

 

2021-12-21

 

Bästa riksdagsledamot Jan Ericson, tack för trevligt bemötande i vårt korta telefonsamtal alldeles nyss, här kommer det som jag sökt dig om, som jag mycket gärna gör en SVERIGE GRANSKAS intervju med dig om bästa Jan.

 

Det finns enormt mycket frustration i texten här nedan, men har man de insikterna och  den medvetande graden som man fått och får när man följt detta fullständiga vansinne sedan innan det startade, ja då förstår du säkert bästa Jan att man blir frustrerad över den situation nationen Sveriges FOLK & BARN och mänskligheten befinner sig i.

 

 

Delgivning om delaktighet och meddelat ansvar i synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar som beskyddande av grovt uppsåtligt planerat bedrägeri utifrån enorma ekonomiska incitament och Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN med mera. Du förstår mer när du läst hela texten bästa Jan.

 

  • Jan Ericson (M)

Jan Ericson (M)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti Moderaterna

Valkrets Västra Götalands läns södra, plats 20

Titel Jur.kand.

Född år 1961

Ladda hem högupplöst bild

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-7866693

E-post [email protected]

Webbplats http://www.ericsoniubbhult.se

 

 

Mobil telefon 070 695 68 28

Bostadstelefon 0301 43462

 

 

 

 

Bästa Jan du har producerat mycket text på din blogg/webbplats http://www.ericsoniubbhult.se/ , delger här nedan lösryckta delar ur den texten, citat

 

Vaccinpass

Här samlar jag alla blogginlägg som rör den infekterade frågan om vaccinpass inom Sverige.

 

 

 

”För mig är det viktigt att markera tydligt att man kan vara för vaccin och mot vaccinpass samtidigt. Det är faktiskt två helt olika saker.  Vacciner har genom historien varit till stor nytta för mänskligheten, och jag är stor vän av vacciner. Vi har själva vaccinerat våra barn med allt som erbjudits. Vi har dessutom köpt till extra vaccineringar av både barnen och oss själva för dyra pengar. Alltid grundat på att vi noga vid varje tillfälle försökt sätta oss in frågan och vägt nytta mot den möjliga risk som alltid finns vid en vaccinering, och där vi kommit fram till att nyttan övervägt. Det är så det bör gå till vid all vaccinering eller medicinering – genom välinformerat samtycke. Inte genom tvång eller indirekt tvång.”

 

 

”En samhällskris möter vi gemensamt. Inte uppdelade i två läger. inte polariserade, rädda och hatiska mot varandra. Just nu är de vaccinerade rädda och de ovaccinerade är rädda. Alla för olika saker. Och de flesta politiker verkar dessutom ha gripits av panik.

Rädsla och panik är ingen bra grund för beslut, vare sig om man är politiker eller invånare i Sverige.

 

I ett allvarligt läge är det politikens uppgift att vara samlande, att förebygga rädsla och panik och att ta ledning av de lagar vi har beslutat om i demokratisk ordning. Grundlagen är en av dem. Politiken inte ska verka på ett sätt som splittrar människor och skapar misstro och misstänksamhet i samhället.”

 

 

 

”Detta är inte ett inlägg i vaccindebatten, och jag är inte negativ till vaccin, utan tvärtom en förespråkare av vaccinering mot olika sjukdomar. Dock givetvis efter helt frivilliga beslut av var och en. Detta gäller såväl vaccin mot covid som mot annat. Att jag tycker det är tveksamt om den som har naturliga antikroppar mot covid ska pressas att vaccinera sig, och känner oro för att ge yngre barn covidvaccin är en annan sak. Men generellt verkar ju vaccinen mot covid ha en god effekt mot svår sjukdom och död, och verkar därmed vara ett bra sätt att skydda inte minst äldre och utsatta riskgrupper i vår befolkning.

Vaccinpass är däremot en helt annan sak, och kritiken mot dessa kommer från både ovaccinerade och fullvaccinerade. Jag ska kort redogöra för mina viktigaste invändningar mot att använda vaccinpass inom landet.

Grundlagen

Regeringsformen (RF) 2:6 föreskriver bland annat skydd mot kroppsligt ingrepp, vilken inkluderar vaccinering. Vaccinering förutsätter frivillighet och om man riktar sanktioner mot den som väljer att inte vaccinera sig är detta i praktiken ett tvång och därmed ett brott mot grundlagen, eller i vart fall tankarna bakom grundlagen. Grundlagen får begränsas, men endast genom lag. Nu sker begränsning genom förordning som möjliggörs av pandemilagen, vilket enligt min åsikt är ett sätt att runda grundlagen. Ett så ingripande beslut som användning av vaccinpass borde beslutas som lag i riksdagen och innan dess underställas lagrådet för att bedöma om det uppfyller grundlagens krav på proportionalitet. Rättigheterna i grundlagen får nämligen endast begränsas om det är nödvändigt och inte finns några andra sätt att uppnå målet. I detta fall är det uppenbart för mig det finns andra sätt än att bakvägen runda grundlagen.

Visst kan man hävda att vaccinpass inte innebär ett direkt tvång, utan att man gör som man vill ”men då får ta konsekvenserna”. Men tänk tanken att vi skulle göra samma sak med yttrandefriheten? Säga att man självklart har rätt att kritisera regeringen – men att man då får ta konsekvenserna av detta i form av avstängt mobilabonnemang eller nedstängd internetuppkoppling. Hade vi accepterat det?

Vaccinpass är inte ändamålsenligt – det finns säkrare sätt att stoppa smittspridning

Vaccinpass är inte en smittskyddsåtgärd – det är en åtgärd för att gynna vissa näringsgrenar genom att de slipper mer effektiva smittskyddsåtgärder.  Det kan knappast ha varit tanken att man ska kunna använda ekonomiska skäl för att runda svensk grundlag.

I princip all forskning och alla experter är eniga – vaccinet är bra för att motverka allvarlig sjukdom och död, men tyvärr är vaccinet oväntat dåligt mot att stoppa smittspridning. Vaccinpass medför därför inget effektivt skydd mot smittspridning

Risken är att man vid stora evenemang väljer krav på vaccinpass i stället för övriga restriktioner som FHM erbjuder som alternativ. Effekten kan bli att man tar in obegränsat antal med vaccinerade som sedan smittar varandra och för smittan vidare ut i samhället. Vaccininpassen  kan därmed i praktiken medför att smittan ökar snabbare än om man i stället valt att kräva restriktioner såsom distansering och publiktak mm som vi använt tidigare. Det är orimligt att vaccinpass används när det med all rimlig logik innebär risk för ökad smittspridning.

Det mest smittsäkra är såklart att stoppa alla evenemang, och stödja näringsidkarna på samma sätt som tidigare. Vill man i stället ordna säkra evenemang (eller restaurangbesök) borde man snarare kräva negativa tester av alla – inte vaccinpass. Testerna är säkrare bevis på att man inte smittar än vad vaccinintygen är. Varför går Sverige längre än de regler EU beslutat om och underkänner det säkraste verktyget – negativa test?”

 

 

 

 

HELA VACCINPASS FRÅGAN FALLER FULLSTÄNDIGT UTIFRÅN FAKTA & BEVIS BÄSTA JAN, KAN DU BEVISA DET MOTSATTA EMOTSES DESSA BEVIS MYCKET SKYNDSAMT MED VÄNDANDE EPOST

 

 

Bästa Jan Ericson har du helt struntat i och undanhållit FAKTA & BEVIS som delgivits dig och alla dina övriga kollegor och riksdagsledamöter i Sveriges riksdag i de massutskick som du och alla riksdags ledamöter delgivits över lång tid i massutskick från undertecknad?

 

 

 

Alltså återigen. Fakta & Bevis.

 

Nationen Sveriges FOLK & BARN är utsatta för det största och värsta BEDRÄGERIET & MEDICINSKA EXPERIMENTET i Sveriges historia. Det du beskriver här ovan i citerad text är vaccin, vanliga vaccin, inget annat, och det är uppenbart lögn och således som synes bedrägeri.

 

 

De sk ”vaccinerna” är inga vaccin, det är ett MEDICINSKT EXPERIMENT som pågår till minst år 2023 där nationen Sveriges FOLK & BARN är försöksråttorna i detta enorma BEDRÄGERI & LIVSFARLIGA MEDICINSKA EXPERIMENT / LÄKEMEDELS EXPERIMENT. Och  detta har undanhållits nationen Sveriges FOLK & BARN, trots att ni alla riksdagsledamöter delgivits om detta över tid i massutskicken.

 

 

Alltså där de sk ”vaccinerna” bevisligen inte är vanliga traditionella vaccin, men bevisligen grovt uppsåtligt och planerat utifrån enorma ekonomiska incitament marknadsförts om vanliga vaccin.

 

 

Alltså de sk ”vaccinerna” är ett genetiskt experiment med injektioner som bevisligen systematiskt och generellt inom skolmedicinen globalt och nationellt injiceras i mänskligheten, vuxna som barn, och detta är en generell och systematisk yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet inom skolmedicinen globalt och nationellt i samverkan med den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin, bevisligen är det så.  Det har framgått i massutskicken som delgivits dig och alla riksdagsledamöter i Sveriges riksdag över tid.

 

 

 

 

Du begäres härmed nu motbevisa det om du har annan uppfattning.

 

 

 

 

PCR BEDRÄGERIT och mer om pågående fullständiga vansinne kan du läsa ytterligare mer om i den bifogade pdf filen WHO….

 

 

 

Alltså det existerar därmed ingen pandemi men det existerar en planerad PLANDEMI med PCR BEDRÄGERIET som grund och enorma ekonomiska incitament som morot i denna yrkes skadar och yrkes dödar verksamhet inom skolmedicinen mot mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN. Vänligen motbevisa det i ditt härmed begärda svar, denna skrivelse kommer delges i nästkommande massutskick, ditt svar kommer således också delges i massutskick så fort det inkommit från dig bästa Jan.

 

 

Massutskicken som delgivits dig och Sveriges alla riksdagsledamöter över lång tid finns är offentligt publicerade här http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/, denna skrivelse till dig bästa Jan kommer även publiceras där.

 

 

 

Fakta och erkända sakförhållande är att du och Sveriges riksdags ledamöter är så väl informerade och upplysta och delgivna bevis om det största och värsta bedrägeriet mot nationen Sveriges FOLK & BARN så att ni skulle STOPPAT ”VACCINERNA” för länge sedan.  Noterar särskilt att du är väl medveten om det i din citerade text här ovan, citat

 

 

…och vägt nytta mot den möjliga risk som alltid finns vid en vaccinering, och där vi kommit fram till att nyttan övervägt. Det är så det bör gå till vid all vaccinering eller medicinering – genom välinformerat samtycke. Inte genom tvång eller indirekt tvång.”

 

 

 

 

VÄL INFORMERAT SAMTYCKE

 

Bästa Jan verkligheten i Sverige är

 

  • att Sveriges riksdag uppenbart beskyddar vad alla Sveriges 21 Regioner iscensatt tillsammans med flera i det värsta och största BEDRÄGERIET i Sveriges historia nämligen

 

  • att grovt planerat uppsåtligt partiskt osakligt marknadsför gift injektionerna, som uppenbart är toxiska och det största MEDICINSKA EXPERIMENTET i världshistorien, dessutom utifrån enorma ekonomiska incitament som bl.a. Sveriges regering säkerställt i avtal med Sveriges Kommuner och Regioner, för

 

  • att säkerställa

 

  • att Sveriges alla 21 Regioner i detta enorma bedrägeri grovt uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament säkerställer

 

  • att utifrån grovt uppsåtligt planerat BEDRÄGERI manipulera och grovt uppsåtligt bedrägligt säkerställa

 

  • att marknadsföra dessa sk ”vaccinerna”/biovapnen som vanliga vaccin, vilka dessa bevisligen inte är!

 

 

 

Här  ytterligare mera fakta och bevis för vad dessa sk ”vaccinerna” är, som också undanhålls av dig bästa Jan och alla andra ledamöter i Sveriges riksdag, och Sveriges regering och deras medlöpare bl.a. Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges alla 21 Regioner, vänligen motbevisa dessa fakta och bevis mycket skyndsamt om du har annan uppfattning bästa Jan.

 

 

Man behöver endast en dator för att säkerställa rättssäker information bästa Jan, eller hur? Man behöver inte ens vara riksdagsman/kvinna eller för den delen utbildad jurist bästa Jan, bara kunna läsa innantill och söka där fakta och bevis delges allmänheten över hela världen, alltså allmänt känt, men inte alls av er i Sveriges riksdag bästa Jan, visst är det märkligt? Trots alla fakta och bevis som delgivits er alla i Sveriges riksdag i massutskicken över tid.

 

 

 

Läs ytterligare mera fakta och bevis; begrunda och motbevisa mycket skyndsamt vad du delgives bästa Jan;

 

 

 

Publicerat 2021-12-21 om de farligaste ”vaccinerna” i världshistorien alltså är de ”vaccinerna” som Sveriges alla 21 Regioner(fd landsting) marknadsfört bedrägligt avsiktligt och uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament som vanliga vaccin. Vilket de sk ”vaccinerna” bevisligen inte är.

 

 

Dessutom har Sveriges alla 21 Regioner undanhållit avsiktligt planerat grovt uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament och  som synes planerad politisk global och nationell agenda

 

  • att dessa sk ”vaccinerna” är ett gigantiskt MEDICINSKT EXPERIMENT och
  • att därmed är detta gigantiska BEDRÄGERI mot nationen Sveriges FOLK & BARN det största och värsta BEDRÄGERIET mot nationen Sveriges FOLK & BARN ett notoriskt faktum.

 

 

Det har också undanhållits som synes utifrån samma grunder som ovan att de ”vaccinerade” är FÖRSÖKSRÅTTORNA i detta gigantiska planerade MEDICINSKA EXPERIMENT,  alltså de sk ”vaccinerade” som tillhör skaran av att vara UPPDRAGSGIVARE till Sveriges alla 21 Regioner.

 

Dessa sk ”vaccinerade” kommer förmodligen inom när framtid inse och förstå att Sveriges alla 21 Regioners alla politiker(arbetsgivare ansvaret), anställda läkare och sjuksköterskor uppenbart tillhör en LIVSFARLIG KLAN som varit och är delaktiga och medansvariga i det värsta och största BEDRÄGERIET och BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, FOLKMORD, TERROR & TORTYR i Sveriges historia mot nationen Sveriges FOLK & BARN.

 

 

Denna fullständigt KRIMINELLA MAFFIA inom skolmedicinen och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin, globalt och nationellt inom Sverige, beskyddas uppenbart av Sveriges regering och deras medlöpare i CORNA BEDRÄGERIET & PCR BEDRÄGERIET, alltså dessa är uppenbart delaktiga och medskyldiga i detta gigantiska BEDRÄGERI och BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, FOLKMORD, TORTYR & TERROR mot nationen Sveriges FOLK & BARN, annat kan inte förstås. Läs mer i den delen i bifogade pdf filen WHO…..

 

 

 

Att dessa i denna KRIMINELLA MAFFIA SOM SKADAR & DÖDAR i skolmedicinsk yrkesverksamhet därtill beskyddas av Sveriges riksdags alla ledamöter är också uppenbart eftersom dessa kunnat STOPPAT ”VACCINERNA” för länge sedan utifrån alla FAKTA & BEVIS som delgivits dessa KNAPPTRYCKARE över tid i massutskicken som dessa alla har delgivits.

 

 

 

Det finns synnerligen många livsfarliga psykopater/sociopater och så finns det synnerligen många livsfarliga mytomaner — Mytoman - att tvångsmässigt ljuga. fakta En mytoman ljuger oftast för att få bekräftelse och för att bli omtyckt. Däremot är behandling svårt då mytomanen ofta saknar sjukdomsinsikt. https://mytoman.se/ — och dessa synnerligen många livsfarliga individer finns förmodligen som synes inom den största, värsta och livsfarligaste KLANEN I SVERIGES HISTORIA.

 

 

I Sverige finns det enormt många sådana som ovan delges om. Förmodligen finns de flesta i Sveriges regering och den skara av deras medlöpare. Förmodligen i Sveriges riksdag likaså och såklart inom Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner(fd landsting), inom politiker klanen(arbetsgivare ansvaret) och hos de anställda läkarna och sjuksköterskorna. Förmodligen i synnerligen hög andel inom SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och förmodligen således inom fria alternativa internet media.

 

 

Det återstår att se och höra om dessa i den som synes LIVSFARLIGA MAFFIA KLANEN, de ovan omnämnda, kommer att UTFÄRDA I PRESSKONFERENS om FAKTA & BEVIS som bl.a. delges om i dagens massutskick och delgivits i tidigare massutskick, om så inte sker då vet DU som läsare att dessa ovan som synes är till 100% ingåendes i den KRIMINELLA MAFFIA och livsfarligaste KLANEN I SVERIGES HISTORIA.

 

 

FAKTA & BEVIS

Publicerat 2021-12-21 citerar lösryckta delar ur denna mycket viktiga och allmänbildande artikel, läs hela artikeln, och LYSSNA PÅ PODDEN och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, maskinöversättning, citat

De farligaste injektionerna i medicinsk historia

Som förklarats i den här intervjun är covid-skotten de farligaste, mest dödliga drogerna som någonsin använts – och det visste den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten och CDC redan i mitten av februari, när dödsfallen rapporterades till det amerikanska rapporteringssystemet för vaccinbiverkningar (VAERS) nådde 182.

Historiskt sett får alla droger med fem oförklarade dödsfall en svart låda-varning. Vid 50 olösta dödsfall har den dragits från marknaden helt och hållet. Inget av det hände här.

Än i dag hävdar FDA och CDC att inte ett enda dödsfall kan tillskrivas covid-skotten, även om det rapporterade dödssiffran närmar sig 20 000 12 (inklusive internationella rapporter), där hälften av dem inträffade inom 48 timmar efter injektionen. Åttio procent inträffar inom en vecka efter injektionen.

Det är helt enkelt oerhört. Den tidsmässiga associationen är starkare än något vi sett tidigare. McCullough citerar också forskning som drar slutsatsen att det i 86% av fallen inte fanns någon annan förklaring till dödsfallet än covid-skottet.

McCullough påpekar att under ett givet år rapporteras i genomsnitt 150 dödsfall efter vaccination till VAERS. Det är 150 dödsfall från i genomsnitt 278 miljoner vaccindoser.

Här hade vi 182 dödsfall vid en tidpunkt då endast 27 miljoner doser hade administrerats. Så du kan inte skylla på volymen av skott som ges. Samma trender finns även i andra länders databaser, till exempel Storbritanniens Yellow Card-system.

Vad mer är, vaccinbiverkningar är notoriskt underrapporterade, så hur häpnadsväckande VAERS-data än är, är de bara toppen av isberget. Historiskt har endast 1 % 13 till 10 % 14 av biverkningarna rapporterats.

För covid-skotten har underrapporteringsfaktorn beräknats vara någonstans mellan 31 och 100. Det betyder att för att få ett mer exakt intervall måste du multiplicera VAERS-talet med 31 och 100.

Den absolut mest konservativa uppskattningen hittills är en underrapporteringsfaktor på fem. Den uppskattningen kom från en FDA-whistleblower som använde Centers for Medicare och Medicaid Services-data för att uppskatta underrapporteringen i VAERS. 15 Enligt den visselblåsaren var antalet amerikaner som dödades av skotten minst 45 000 den 9 juli 2021. Vid den tiden rapporterade VAERS 9 048 dödsfall efter covid-injektion.

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/12/21/understanding-covid-19.aspx?

Artikeln bifogas också som bifogad PDF fil, dels på engelska och dels maskinöversättning till svenska, se de bifogade PDF filerna The Most…., och Den Viktigaste….. OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

Du förstår strax ännu mer om den LIVSFARLIGASTE KRIMINELLA MAFFIAN & KLANEN I SVERIGE

Fler barn har dött av COVID ”VACCINERNA” ÄN FRÅN COVID

Publicerat 2021-12-21 läs hela artikeln och se videon och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

More Children Have Died From COVID Shot Than From COVID

Källa till ovan citerat

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/12/21/more-children-died-from-vaccine-than-from-covid.aspx?

Artikeln bifogas också som bifogad PDF fil, dels på engelska och dels maskinöversättning till svenska, se de bifogade PDF filerna more children…., och Fler Barn…. OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

 

 

DÖDAR ”VACCINERNA”  OCH ALLA RESTRIKTIONER KAN STOPPAS MED OMEDELBAR VERKAN,

DET FINNS BEVISLIGEN FAKTA & BEVIS FÖR ATT ÅTERTA  DEMOKRATIN, RÄTTSSÄKERHETEN FÖR NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

Om inte om fanns och vi var tillbaka till en tid där demokrati, rättssäkerhet, medmänsklighet, sunt förnuft och sunt bondförnuft existerade i samhället, ja då skulle förmodligen de som vurmat och vurmar om det största och värsta MEDICINSKA EXPERIMENTET & PLANERADE GROVT UPPSÅTLIGA BEDRÄGERIET med enorma ekonomiska incitament, dessa vurmare och landsförrädare och beskyddare av BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, FOLKMORD, TERROR OCH TORTYR förpassas ut ur nationen Sverige till en fånge ö där dessa skulle förbli för alltid.

 

 

Så illa är sanningen och verkligheten om LAMPAN TÄNDS och nationen Sveriges FOLK & BARN fullt ut fick tillgång till FAKTA & BEVIS om vad som delgives om i dagens massutskick och tidigare massutskick så att allas MEDVETANDE GRAD blir fullt ut medveten om sanningen och verkligheten utifrån FAKTA & BEVIS.

 

 

SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER kan sparka sittande Sveriges regering med omedelbar verkan och STOPPA DÖDAR ”VACCINERNA”  med omedelbar verkan, det går att göras med omedelbar verkan om man värna nationen Sveriges FOLKS & BARNS liv, hälsa och framtida livskvalitet och därefter avsäga sig deras uppdrag med omedelbar verkan.

 

 

Därtill dessutom förpassas med Sveriges regering ut ur landet till en fångö för att där vistas för all framtid. Ty dessa som synes psykopater och sociopater är uppenbart det största och värsta HOT och HAT mot nationen Sveriges FOLK & BARN som existerat och existerar i Sveriges historia, och dessutom som synes en fara för sig själva och allt vad medmänsklighet är och heter.

 

 

För dessa sammantaget har säkerställt den globala agendan, vad en främmande makt uppenbart säkerställt ska gälla globalt för mänskligheten och nationellt i Sverige för nationen Sveriges FOLK & BARN, och detta har skett som synes i samverkan emellan en LIVSFARLIG KLAN av sk politiker och tjänstemän/kvinnor inom stat, kommuner och regioner.

 

Alla uppenbart som synes fullständigt MAKT GALNA och människofientliga och det största och värsta hotet mot nationen Sveriges FOLKS & BARNS liv, hälsa och framtida livskvalitet i Sveriges historia, så illa är det som synes bevisligen utifrån FAKTA & BEVIS, och ingen av dessa ovan omnämnda som synes psykopater och sociopater kan motbevisa dessa erkända sakförhållanden och notoriska fakta.

 

 

Dessa  ovan omnämnda beskyddas UPPENBART & BEVISLIGEN av ett som synes fullständigt livsfarligt pack av människofientliga individer som också synes vara psykopater och sociopater inom SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av de synnerligen mycket RÄDDA fria alternativa internet media och stor bloggare.

 

Du förstår strax mer efter att läst hela dagens massutskick.

 

Publicerat 2021-12-19

 

COVID Effectively Eradicated In Population of 241 Million, Only 16% Jabbed, Big Media Silent [VIDEO]

This could be considered the biggest medical miracle nobody knows about.

 

 

Maskinöversättning av hela artikeln, se videon och läs hela artikeln och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

COVID effektivt utrotat i en befolkning på 241 miljoner, endast 16 % av befolkningen ”vaccinerad”, stora medier tysta [VIDEO]

Detta kan betraktas som det största medicinska miraklet som ingen känner till.

 

COVID-kulten har spridit COVID-skräck och hysteri i över ett år, och man skulle kunna tro att om det blev en massiv framgång mot coronaviruset skulle det åtminstone få lite uppmärksamhet, eller hur?

 

I den indiska provinsen Uttar Pradesh inträffade vad vissa skulle kalla ett medicinskt mirakel.

 

Denna enorma framgång fick mycket lite uppmärksamhet. Fråga dig själv varför. Koppla ihop punkterna. Följ pengarna.

 

TITTA:

 

 

 

”Och sedan det som jag kallar miraklet i Uttar Pradesh, som är världens tystaste mirakel i historien. Jag tror att detta är en prestation inom folkhälsan som borde gå till historien och kanske kommer att göra det en dag när vi skriver historieböckerna på rätt sätt, men de hade bokstavligen ett aggressivt folkhälsoinitiativ som inte bara bestod av Ivermectin, eftersom de använde sig av mer än 70 000 hälsovårdare, som alla tog Ivermectin profylaktiskt och reste runt i hela delstaten Uttar Pradesh.

 

Tvåhundrafyrtioen miljoner människor, 97 000 byar. Alla som testades positivt behandlades med Ivermectin, hushållsmedlemmarna fick Ivermectin för att förhindra spridning och all vårdpersonal fick Ivermectin. Genom att göra detta under de många månader som följde på den kraftiga ökningen i maj kunde de i september rapportera att de effektivt hade utrotat sjukdomen.

 

I de två sista 2,5 miljoner testerna hade de 201 positiva resultat. Det innebär en positivitetsfrekvens på 0,004, vilket i praktiken är noll.

 

De hade 67 av 75 distrikt utan aktiva fall. Det är när de genomförde två och en halv miljon tester. Det skulle vara som om jag i dag skulle stå upp och säga att vi i 40 av 50 stater i USA inte har ett enda aktivt fall. Så anmärkningsvärt är denna prestation. Gissa var och hur detta har rapporterats?

 

Återigen, val A: Fauci kom till New York Times, gjorde en stor intervju och applåderade Uttar Pradeshs hälsovårdsministeriums otroliga insatser och framgångar. Det skedde inte. Okej. Jag trodde att det var, kanske var det en dröm. Jag är ledsen. Jag blev lite förvirrad. Ja, inget av det hände. Det var inte ens täckt. Det var inte alls täckt. Och det absurda är att det faktiskt täcktes av två stora tidningar i Indien.

 

Den ena var Hindustan Times. Den andra var India Today. En lång artikel om vad de hade åstadkommit. Vilket ord fanns inte med i någon av artiklarna? Ivermectin, så det är inget skämt. Jag menar, det här är som att jag måste se det här varje dag.”

 

- Dr Pierre Kory

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, LÄS HELA ARTIKELN I ORIGINAL OCH SE VIDEON

https://www.redvoicemedia.com/2021/12/covid-effectively-eradicated-in-population-of-241-million-only-16-jabbed-big-media-silent-video/?utm_source=right-rail-trending

 

 

 

 

BÄSTA JAN LÄS SÄRSKILT OM Nürnberg koden

 

 

Mycket viktig handling om åtgärd som DU och hela nationen Sveriges FOLK & BARN kan säkerställa att rättssäkert använda nu och framgent, publicerad 2021-12-20, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

Delgivning angående legalt ansvar till alla som kräver vaccinpass av sina kunder/anställda

 

 

Till ________________________________________________________

I den så kallade Nürnbergkonventionen, som undertecknats av den Svenska Regeringen uttrycks det tydligt att:
Nürnbergkod #1 ”Ingen person ska tvingas delta i ett medicinskt experiment utan informerat samtycke.”
Genom att kräva att dina kunder eller anställda ska uppvisa ett så kallat Corona-pass eller Vaccinpass bryter du helt klart mot denna lag och kommer i sinom tid att åtalas. I Nürnbergrättegångarna kom det också tydligt till uttryck att varje person är ansvarig för sina egna handlingar. Det är inte en ursäkt att säga att du bara följt nationella lagar och rekommendationer om detta inkluderar att sätta press på dina kunder att ta experimentella, oprövade injektioner och/eller medicinska testprocedurer.

Många media, politiska och icke-medicinska personer säger åt folk att ta Covid-sprutan. De ger ingen information om de negativa effekterna eller farorna med denna genterapi.

Allt du hör från dem är – ”säkert och effektivt” och ”fördelarna uppväger riskerna.” Länder använder restriktioner, tvång och hot för att tvinga människor att ta detta läkemedel eller förhindras att delta i det fria samhället
Nürnbergkod #2: Ett medicinskt experiment måste ge fruktbara resultat som inte kan uppnås på andra sätt

Som listat ovan uppfyller inte de experimentella Covid 19 sprutorna  kriterierna för ett vaccin och erbjuder inte immunitet mot viruset. Det finns andra medicinska behandlingar som ger goda resultat mot Covid 19 såsom Ivermectin, Vitamin D, Vitamin C, Zink och Hydroxyklorokin.
Nürnbergkod #3: Där ska finnas Basexperiment  baseras på resultat av djurförsök och sjukdomshistoria
Denna genterapi hoppade över djurförsök och gick direkt till försök på människor. I mRNA-forskning som Pfizer använde – en kandidatstudie på mRNA med rhesus macaques apor med BNT162b2 mRNA. I den studien utvecklade alla aporna lunginflammation.

Nürnbergkod #4 + #5: Undvik allt onödigt lidande och skada + Inget experiment som ska utföras om det finns anledning att tro att skada eller död kommer att inträffa.

I slutet av december 2021 hade CDC VAERS rapportsystem i USA rapporterat över 20 000 dödsfall och 900 000 vaccinhändelser. I EU är siffrorna ännu högre, se https://vaxxtracker.com/VaxStatistics.aspx.


Nürnbergkod #6:
 Riskerna bör aldrig överstiga fördelarna
Covid-19 har en återhämtningsgrad på 98-99 %. Vaccinskadorna, dödsfallen och de negativa biverkningarna av mRNA-genterapi överstiger vida denna risk. Användningen av ”läckande” vacciner förbjöds för jordbruksanvändning av USA och EU på grund av Marek Chicken-studien som visar att ”heta virus” och varianter dyker upp .Socialstyrelsen är fullt medvetet om att användningen av ”läckande vacciner” underlättar uppkomsten av heta (dödligare) stammar. Ändå har de ignorerat detta när det kommer till människor


Nürnbergkod #7: Förberedelser måste göras mot ens avlägsen möjlighet till skada, funktionshinder eller död.
Inga förberedelser gjordes. Denna genterapi hoppade över djurförsök. Läkemedelsbolagens egna kliniska fas 3-prövningar på människor kommer inte att avslutas förrän 2022/2023. Dessa vacciner godkändes enligt en nödsituationsförordning och påtvingades en felaktigt informerad allmänhet. De är INTE FDA-godkända.

 

Nürnbergkod #8: Experimentet måste utföras av vetenskapligt kvalificerade personer
Politiker, media och aktörer som hävdar att detta är ett säkert och effektivt vaccin är inte kvalificerade. Propaganda är inte medicinsk vetenskap. Många butiker som shoppingcenter, Apotek och drive-through-vaccincenter är inte kvalificerade att administrera experimentella medicinska genterapier.

 


Nürnbergkod #9: Vem som helst måste ha friheten att när som helst avsluta experimentet
.
Trots protester från över 85 000 läkare, sjuksköterskor, virologer och epidemiologer – avslutas inte experimentet. Faktum är att det för närvarande pågår många försök att ändra lagar för att tvinga fram vaccinering. Detta inkluderar obligatoriska och tvångsvaccinationer.

Nürnbergkod #10: Forskaren måste avsluta experimentet när som helst om det finns en trolig orsak till att det leder till skada eller dödsfall
Det är tydligt i de statistiska rapporterna att detta experiment leder till dödsfall och skada, men politiker, läkemedelsföretag och så kallade experter gör inte något försök att stoppa detta genterapiexperiment från att skada en felaktigt informerad allmänhet.

¨

Vad kan du göra för att få ett slut på detta brott mot mänskligheten?

Dela denna information. Håll era politiker, media, läkare och sjuksköterskor ansvariga – att om de är delaktiga i detta brott mot mänskligheten är de också underkastade lagarna som anges i Genèvekonventionen och Nürnbergkonventionen och kan ställas inför rätta, befinnas skyldiga och dödas. Rättsprocesser går framåt, bevis har samlats in och en stor växande skara experter slår larm.

 
Om du inte vidtar åtgärder och ändrar dina policies före __________________ kommer denna delgivning att laddas upp på www.peoplescourt.org , tillsammans med en rekommendation till alla dina kunder och anställda att bojkotta ditt företag/institution tills du har rättat till detta brott.

Du kommer också att åtalas för dessa anklagelser i en domstol och hållas ekonomiskt och juridiskt ansvarig för all skada du kan ha tillfogat dina anställda/kunder

 

Slut citat

 

Källa till ovan citerat

https://www.medicdebate.org/node/2636

 

Som bifogad Word fil Delgivning…..bifogas detsamma som här ovan är citerat, som Du kan skriva ut och dessutom SPRIDA VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

DET MEDICINSKA EXPERIMENTET DE SK ”VACCINERNA” SKULLE STOPPATS FÖR LÄNGE SEDAN, UTIFRÅN FAKTA & BEVIS FINNS BOTMEDEL SEDAN MYCKET LÄNGE KÄNT BÄSTA JAN

 

 

Därtill utifrån Nürnberg koden skulle det MEDCINSKA EXPERIMENTET  ”VACCINERNA” STOPPAS FÖR LÄNGE SEDAN, det är uppenbart och bevisligen så!

 

 

Men ni i Sveriges riksdag beskyddare fortfarande detta enorma BEDRÄGERIET & LIVSFARLIGA MEDICINSKA EXPERIMENTET med toxiska bevisligen dödliga injektioner som där till systematiskt och generellt skadar mänskligheten bästa Jan!

 

Hur kan det komma sig om ni alla ska var opartiska, sakliga och objektiva, som svensk grundlag Regeringsformen delgiver att ni i riksdagen, regeringen, Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges alla 21 Regioner, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och alla tjänstemän/kvinnor inom stat, kommuner och regioner också ska vara, men bevisligen inte är!

 

 

 

Alltså alla är partiska och uppenbart BESKYDDAR DETTA ENORMA DÖDLIGA BEDRÄGERIET & MEDICINSKA EXPERIMENT med näbbar och klor, bevisa motsatsen bästa Jan, och det mycket skyndsamt tack.

 

 

Förhoppningsvis inser du bästa Jan att de sk ”vaccinerna” ska STOPPAS OMEDELBART och säkerställer att så ska ske med omedelbar verkan, du har den makten ,men har du moral, ryggrad, mod och civilkurage att verkställa det bästa Jan, det är den viktigaste frågan bästa Jan?

 

 

I din och alla andra riksdagsledamöters email inkorg finns sedan tidigare så mycket FAKTA & BEVIS så att du bästa Jan och alla riksdagsledamöter utifrån dessa er alla delgivna massutskicken skulle STOPPAT ”VACCINERNA” för länge sedan, det är uppenbart.

 

 

Istället har du bästa Jan ägnat en väldig massa tid på vaccinpass debatten som inte alls behövs eftersom den debatten faller pladask utifrån alla FAKTA & BEVIS som säkerställer att de sk ”vaccinerna” ska STOPPAS MED OMEDELBAR VERKAN.

 

 

 

Grunden för rättssäker opartisk, saklig och objektiv handläggning är fakta och bevis.

 

 

Eftersom undertecknad har personlig kontakt med spets specialist sakkunnige och globalt världskände advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Investigative Committee  https://corona-ausschuss.de/en/ , som i sin tur har personlig kontakt med dessa spetspecialist sakkunniga dr Robert Malone, dr Michael Yeadon och advokat Robert F Kennedy Jr, alla synnerligen högst TROVÄRDIGA, opartiska, sakliga och objektiva, så kan deras vittnesmål och sakkunnighets bevis vara synnerligen så avgörande för rättssäker opartisk, saklig och objektiv handläggning  i Sveriges riksdag, för du och riksdagen har uppenbart bevisligen inte varit opartiska, sakliga och objektiva bästa Jan.

 

Undertecknad står till förfogande för ytterligare mer klargöranden och ser fram emot att rättssäker mycket skyndsam handläggning med prioritet säkerställs, så du och övriga riksdagsledamöter kan bjuda in dessa ovan omnämnda, som garanterat kommer ställa upp, kommer vara er behjälpliga i den delen, bara säkerställ det till undertecknad som tas den delen upp direkt mer advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Investigative Committee.

 

 

Du förstår ännu mer bästa Jan efter att tagit del av spets specialist sakkunniga världskända och som synnerligen har den högsta TROVÄRDIGHETEN som just nu går att uppnå i världen bästa Jan, se och lär bästa Jan

 

Du förstår mer när DU sett denna video om ca 5 minuter, där den spetsspecialist sakkunnige förmodligen den mest TROVÄRDIGA som går att uppbringa i världen delgiver om sanningen och verkligheten, se videon och sprid den vidare, citat

 

SOM FÖRÄLDER FRÅGAR JAG DIG: VILL DU ATT DITT BARN SKA DELTAGA I DET STÖRSTA, MEST RADIKALA MEDICINSKA EXPERIMENTET NÅGONSIN?

 

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE TILL ALLA POLITIKER OCH ALLA ANSTÄLLDA TJÄNSTEMÄN/KVINNOR INOM STAT, KOMMUNER OCH REGIONER I SVERIGE SOM UPPENBART INGÅR I DET STÖRSTA OCH VÄRSTA BEDRÄGERIET MOT NATIONEN SVERIGES FOLK OCH BARN I SVERIGES HISTORIA

https://jmm.nu/robert-malone_mrna_vaccin_barn_svensk/

 

 

 

 

MÅSTE SES VIDEO, NU SVENSK TEXTAD, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

53:52 in i denna intervju delges citat;

OM SÅ INTE SKEDDE SÅ DELTOG DE I MEDICINSKT EXPERIMENT UTAN SAMTYCKE. DET STRIDER MOT NURNBERGKODEN…….

 

 

Intervju med Michael Yeadon (svensk undertext) som arbetat 32 år i läkemedelsbranschen och har varit vice VD och chefsforskare på Pfizer, där han arbetade i 16 år. Han redogör för sin ståndpunkt om pandemin, vaccinet, frågan om virusvarianter, påfyllnadsvaccin och inskränkningarna i våra medborgerliga fri- och rättigheter. Detta är en vädjan från honom till världen om att vakna och agera innan tiden runnit ut.

 

04:24 – Hur man räknar dödsfall
05:02 – Nedstängningar (Lockdown)
07:05 – Asymtomatisk smittspridning
08:12 – PCR-test
10:55 – Forskare vågar inte säga något
14:34 – Nedstängning/lockdown
17:29 – Mindre farligt än influensa, för de allra flesta
18:08 – Hur du kan veta att jag är ärlig och uppriktig
20:27 – Pengar styr forskningen
25:01 – Antikroppar och T-celler
29:37 – Hur farligt är viruset?
31:30 – Flesta åtgärderna onödiga
31:55 – Alternativa mediciner mot Covid-19
32:52 – Virusvarianter/mutationer
35:56 – Varför tillverkas “påfyllnadsvacciner”?
38:34 – Den som haft smittan är immun
39:47 – Vaccinpass – slutet på friheten
46:50 – Hur nå ut med informationen?
50:31 – Samma resultat oavsett åtgärder (exempel: USA och Europa)
51:39 – Nöd-godkända vaccin och medicinskt experiment
54:44 – Det är dags att säga NEJ

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

https://jmm.nu/michael-yeadon-hela-intervjun-svensk-undertext/?

 

 

 

 

 

 

 

YTTERLIGARE MERA FAKTA OCH BEVIS SOM ÄR ALLMÄNT KÄNT ÖVER HELA VÄRLDEN

 

I februari 2021 hade Pfizer redan fått in mer än 1 200 rapporter om dödsfall som påstods ha orsakats av vaccinet och tiotusentals rapporterade biverkningar, inklusive 23 fall av spontana aborter av 270 graviditeter och mer än 2 000 rapporter om hjärtsjukdomar.

https://www.globalresearch.ca/bombshell-document-dump-pfizer-vaccine-data/5763397

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS SOM ÄR ALLMÄNTKÄNT ÖVER HELA VÄRLDEN

 

Detta är de facto ett Mea Culpa från Pfizers sida. #Ja, det är ett dödligt vaccin.

https://www.globalresearch.ca/bombshell-document-dump-pfizer-vaccine-data/5763397

 

 

 

FAKTA & BEVIS 38 SIDOR SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES 21 ALLA REGIONER MED FLERA

 

5.3.6 CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE EVENT REPORTS OF PF-07302048 (BNT162B2) RECEIVED THROUGH 28-FEB-2021

https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS 38 SIDOR SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES 21 ALLA REGIONER MED FLERA

 

PFIZERS VACCINATIONER FÖR COVID-19 MER SKADA ÄN NYTTA

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/12/17/pfizers-vaccinationer-for-covid-19-mer-skada-an-nytta/

 

 

 

The COVID 19 Inoculations MORE HARM Than Good FINAL Dec 15 2021

https://www.jottacloud.com/s/271e47b39ebeeec462f8d724c3f4a539983

 

 

20 000+ dödsfall rapporterade till VAERS efter covid-vaccin

https://www.globalresearch.ca/20000-deaths-reported-to-vaers-following-covid-vaccines/5764983

 

Noteras särskilt att under 1% av skador och död pga ”vaccinerna” inrapporteras till VAERS i USA, detsamma torde gälla i Sverige och inom EU

 

 

 

Se videon

SVERIGE GRANSKAS, Region Västernorrland angående ekonomiska incitament i fråga om ”vaccinerna”

https://rumble.com/vqllmd-sverige-granskas-region-vsternorrland-angende-ekonomiska-incitament-i-frga-.html

 

 

 

Sist men inte minst viktiga bästa Jan den senaste intervjun som undertecknad gjort med advokat dr Reiner Fuellmich, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, sociala medier och på din blogg/webbplats

 

Sweden Reviewed, Reiner Fuellmich is interviewed by Ulf Bittner

 

Reiner Fuellmich is interviewed by Ulf Bittner about injections/”vaccines” which is a big medical experiment that harms and kills humanity 2021 11 20

Ulf Bittner, SWEDEN IS REVIEWED, interviews the world famous lawyer Dr Reiner Fuellmich, you can read more about the lawyer Dr Reiner Fuellmich and his team here https://corona-ausschuss.de/

Facts presented in this interview include;

The ”vaccines”/ injections are a huge medical experiment.

The injections are not vaccines, they are a huge threat to humanity and part of a huge global and national crime against humanity.

The ”vaccines” are injections that harm and kill humanity.

The ”vaccinated” are super spreaders of disease/Covid-19

The pcr tests are a huge fraud.

Fauci is a murderer

Help spread the video in your networks and always remember to cite the source.

You can read more about and by Ulf Bittner here

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

https://rumble.com/vpl9u3-sweden-reviewed-reiner-fuellmich-is-interviewed-by-ulf-bittner.html

 

 

 

 

 

 

Tacksam för mycket skyndsam återkoppling, du bör förstå varför om det finns en gnutta av medmänsklighet kvar inom dig bästa Jan.

 

 

Det finns utifrån vad som delgivits dig bästa Jan inget viktigare just nu än att STOPPA ”VACCINERNA”, förhoppningsvis förstår du det och att det därtill finns laglig grund för att göra det mycket snabbt med prioritet.

 

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu