• Arkiv

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2022 02 01 – SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 309

 

 

 

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN  2022 02 01 –  SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 309

 

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

BIFOGADE PDF FILER TILL MASSUTSKICKET

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE 2022 02 01

 

WHO PANDEMIN OCH PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN

 

 

 

 

OM DÖDAR & SKADAR ”VACCINERNA”/BIOVAPEN

DÖDAR & SKADAR ”VACCINERNA”/BIOVAPEN ÄR ETT ICKE AVSLUTAT MEDICINSKT EXPERIMENT

SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR & DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

ETT MEDICINSKT EXPERIMENT MÅSTE AVBRYTAS OMEDELBART OM DET FINNS RAPPORTER OM DÖDSFALL OCH ALLVARLIGA BIVERKNINGAR.

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.medicdebate.org/node/2713?language=en

 

Läs mer i den bifogade pdf filen WHO…..

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER / KNAPPTRYCKAR KOMPANIET MED FLERA

Du läser mer om vilka dessa FLERA är i dagens massutskick

 

 

2022-02-01

”VACCIN” DÖDAR/BIOVAPEN TSUNAMI 309

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

 

 

 

VARNA ALLA FÖR DÖDAR & SKADAR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN MOT MÄNSKLIGHETEN

 

FAKTA & BEVIS

 

Publicerat 2022-01-31 SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, läs hela artikeln, se videon, FAKTA & BEVIS, citat

Data visar att COVID ”VACCINERNA” är ett ”spektakulärt misslyckande”

Högre infektionsfrekvens bland vaccinerade

Mainstream media erkänner nu att dödstalen för covid också har överräknats från början på grund av beroendet av felaktiga PCR-tester, som nu har visat sig vara opålitliga för att diagnostisera aktiva infektioner, med dess överdrivna cykeltrösklar som genererar löjliga antal falska positiva.

Läs mer

https://www.naturalnews.com/2022-01-31-data-shows-covid-vaccines-a-spectacular-failure.html

 

 

 

Publicerat 2022-01-31 MÅSTE SPRIDAS VIDARE OM FAKTA & BEVIS

Dolda Pfizer-studiedata visar att ALLA ”vaccinerade” kvinnor under graviditeten förlorade sina ofödda barn

Pfizers covid-injektioner avslutar mänskligt liv

 

”Dessa injektioner är kriminella; period”, tillade gruppen och betonade det faktum att ingen borde ta dem.

 

”Budskapet till alla som är involverade i dessa injektionskampanjer är ‘Stopp nu. Detta är ett brott. Du kommer att vara kriminellt och civilrättsligt ansvarig.

 

Läs mer

https://www.naturalnews.com/2022-01-31-pfizer-trial-data-vaccinated-mothers-lost-babies.html

 

 

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

 

NO MERCY / INGEN NÅD PRINCIPEN / Nürnberg koden

Läs mer i den bifogade pdf filen WHO…..

 

 

Lars Bern har publicerat artikel 2022-01-31, läs hela artikeln, citerar lösryckt del ur artikeln, citat

Ska vi låta dessa avskyvärda brottslingar komma undan med ett brott som vida överstiger nazisternas brott som prövas i Nürnberg?

Läs mer

https://anthropocene.live/2022/01/31/japansk-klinisk-provning-drar-slutsatsen-att-ivermectin-ar-saker-och-effektiv-behandling-av-covid/

 

 

 

Publicerat 2022-01-28

Amerikanska militärläkare blåser i visselpipan om missfall, cancer, emboli, död från CoV-19-”vacciner”

Amerikanska militärläkare meddelar om 300 % ökning av soldatmissfall och cancer över 5-års genomsnitt 2021 efter covid-vaccin; Dr. Jessica Rose uppskattar över 172 000 amerikanska missfall från CDC VAERS-data

Läs mer

https://www.drrobertyoung.com/post/us-military-doctors-blow-the-whistle-on-miscarriages-cancers-embolism-death-from-cov-19-vaccines?

 

 

FAKTA & BEVIS

Se videon och DU förstår att RANNSAKNINGENS TID ÄR HÄR OCH NU!

 

MER MÄNNSIKOR HAR DÖTT AV BEHANDLINGARNA AV COVID ÄN AV COVID

Ca 42 minuter video som alla nationen Sveriges FOLK & BARN ska se

DEN VIKTIGASTE VIDEON UNDER VÅR LIVSTID.

Informationen som delas i den här videon från kongressens utfrågningar om ”vaccinerna” kommer att förändra världen.

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vtarrs-the-most-important-video-of-our-lifetime.-juansavon-michaeljaco-philgodlews.html

 

 

 

Publicerat 2022-01-31

SVENSKA KYRKAN ; Är Svenska Kyrkan TROVÄRDIGA? Kommer Svenska Kyrkan be nationen Sverige FOLK & BARN OM URSÄKT? – SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL SVENSKA KYRKAN OCH DÄR ÄRKEBISKOPEN, ÄRKEBISKOPENS STAB OCH KYRKOSTYRELSEN

Läs mera

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/01/31/svenska-kyrkan-ar-svenska-kyrkan-trovardiga-kommer-svenska-kyrkan-be-nationen-sverige-folk-barn-om-ursakt/

 

 

 

SVENSKA KYRKAN : Inspelade samtal med Svenska Kyrkans Rättsavdelning och Växeln 2022 01 31 SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner

Lyssna på de inspelade samtalen

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/01/31/svenska-kyrkan-inpelade-samtal-med-svenska-kyrkans-rattsavdelning-och-vaxeln-2022-01-31/

 

 

 

Publicerat 2022-01-31 Se videon, sprid vidare i alla dina nätverk, läs hela undertexten, citerar lösryckta delar, citat

Svenska myndigheter stoppar jättestudie av covidvaccin, vissa batch-nummer är dödliga

 

Svenska myndigheter stoppar en jättestudie som skulle jämföra effektivitet och säkerhet av de godkända vaccinen mot covid-19. Invändningarna var bland annat att studien kan minska viljan att vaccinera sig.

 

Eftersom vissa av injektionsdoserna är farligare än andra så kan ni själv kolla upp hur farlig dosen är beroende på vilket batch nummer den har.

Här kan man själv söka om man har Batch-nummer på vaccinet så kan man själv se hur farliga de är.

https://howbad.info

 

Den här gången kan väl ingen svensk missa att Kejsaren är naken?

 

Dvs, att myndigheterna lurar befolkningen att det medicinska mRNA experimentet som felaktigt kallas ”Vaccin” är farligt och att det mörkas av myndigheterna. Det är inte säkert, det är inte effektivt och det är inget vaccin.

 

Det är ett medicinskt experiment och det bryter mot Nürnbergkoden och det är ett brott mot mänskligheten.

 

Myndigheterna utför som Dr. Mengele gjorde på 30 talet medicinska experiment på befolkningen utan deras vetskap.

 

Något informerat samtycke ges inte då information om biverkningar undanhålls, vilket bryter mot Nürnbergkonventionen.

 

Vaccinen innehåller alla olika substanser vilket är bevis för att det är medicinska experiment, alla Batch:er är olika dödliga, vissa är mycket dödliga.

Läs mer och se videon, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vtr8qn-svenska-myndigheter-stoppar-jttestudie-av-covidvaccin-vissa-batch-nummer-r-.html

 

 

 

 

Publicerat 2022-01-31 av läkaren och doktor Mikael Nordfors, sprid vidare i alla dina nätverk, noteras särskilt att det pågår ett PLANERAT ÖVERLAGT MORD mot mänskligheten enligt vad som framkommer från advokat dr Reiner Fuellmich vilket du själv kan se och sprida via dessa länkar;

 

Se först dessa videos;

PLANERAT ÖVERLAGT MORD MED DE SK DÖDAR ”VACCINERNA”/ BIOVAPNEN

Har DU annan uppfattning vänd dig i största förtroende till advokat dr Reiner Fuellmich(och hans världskända team, som värnar mänsklighetens intressen) och BEVISA de bevis som DU har för att bevisa det motsatta, se först dessa videointervjuer;

Reiner Füllmich och 50 advokater: ”Vaccinerna är utformade för att döda och avfolka planeten”

https://rumble.com/vsaft1-reiner-fllmich-and-50-lawyers-the-vaccines-are-designed-to-kill-and-depopul.html

 

 

”Ingen nåd för dessa b*stards” – Reiner Füllmich tillkännager Grand Jury Proceeding i februari

https://rumble.com/vtd3qa-no-mercy-for-these-bstards-reiner-fllmich-announces-trials-in-early-februar.html

 

 

 

Publicerat 2022-01-31 av läkaren och doktor Mikael Nordfors, sprid vidare i alla dina nätverk citat

 

Förslag till flygblad om det pågående massmordet i Sverige

Tycker ni det är OK at våra myndigheter och vår sjukvårdspersonal för närvarande bedriver ett systematiskt massmord på Sveriges Befolkning??

 

och Ivermektin, detta för att möjliggöra införandet av otestade ”vacciner” med hjälp av ett s.k. nöd-godkännande.

 

  • Istället för att ge dessa behandlingar till de drabbade har man gett direkt dödande s.k. ”palliativa” åtgärder” som injektioner med morfin och midazolam.

 

  • Man har spenderat 28 miljarder SEK på missvisande PCR tester som skapat panik genom att resultera i ett stort antal falskt positiva resultat.

 

De är inte heller del i ett medicinskt experiment. Vid medicinska experiment gör man en noggrann medicinsk utvärdering på betald arbetstid med tagande av relevanta lab-prover, ett noggrant medicinskt status och ifyllande av medicinska skattnings-skalor både före och efter behandling. Dessutom måste alla deltagare delta frivilligt, utan påtryckningar efter att ha blivit upplysta om alla möjliga biverkningar. Detta har inte skett i samband med de flesta av Covid 19 injektionerna.

 

  • En medicinsk studie ska också omedelbart avbrytas om det uppkommer livshotande och handikappande biverkningar.

 

 

 

  • Bland 17 patienter som avlidit efter Covid 19 injektion fann den tyska patologi-professorn Arne Burkhardt autoimmuna  angrepp på inre organ och tecken på en AIDS-liknande immunstörning hos 90% av patienterna. Ingen av dem hade rapporterats som vaccinbiverkan av myndigheterna.

 

  • Vaccinbiverkningar inom 2-3 veckor efter injektionerna har felaktigt hänförts till de ovaccinerade.

 

 

  • Vaccinskadade och sjukvårdspersonal som rapporterar vaccinskador blir ofta mobbade och dåligt bemötta i sjukvården.

 

 

 

 

 

 

  • Läkemedelsbolagen har gång på gång blivit dömda till miljardböter för forskningsfusk och bedrägeri. Att lita på en vetenskaplig studie från Pfizer är som att låna bort sina sista pengar till en påtänd narkoman som blivit dömd 15 ggr för grovt bedrägeri och tro att dom kommer tillbaka!

 

  • Det är sannolikt inte samma innehåll i de olika sprutorna från samma tillverkare. 5% av ”batcherna” står för 90% av biverkningarna och dödsfallen enligt VAERS och Folkhälsomyndighetens egen statistik!!

Jfr var tjugonde brännvinsflaska innehållande metanol?

 

Mörda inte alla på en gång, utan steg för steg, och undgå därigenom att bli avslöjad!

I och med att det sannolikt inte är samma innehåll i alla ”batcherna” försvinner giltigheten av de s.k. ”vetenskapliga studierna” på vaccinen.

 

  • Vaxxet måste stoppas omedelbart, och från och med att denna information kommit ut måste varje injektion betraktas som mord/mordförsök.

 

  • De ansvariga, dvs all vårdpersonal och alla tjänstemän/företag som deltar i detta massmord ska polisanmälas och ställas inför rätta!

 

 

Se https://www.medicdebate.org/node/2721 för länkar och referenser.

 

 

Ni är alla välkomna att printa ut detta och ge till alla era vänner och ovänner.

Om ni känner för det får ni också gärna polisanmäla förövare som vägrar ändra sig efter att ha tagit del av denna info och upplysa dom att dom riskerar fängelsestraff i framtiden när det hela är officiellt avslöjat om dom inte omedelbart upphör med sina kriminella handlingar.

 

Anmäl också alla fall till www.peoplescourt.org, så att vi kan hålla reda på dem inför framtida rättegångar.

Mikael Nordfors

 

Slut citat

 

Källa till ovan citerat, där du kan ladda ner filer för att skriva ut och dela ut, eller som ovan SPRIDA VIDARE i alla dina nätverk

https://www.medicdebate.org/node/2721

 

 

 

Publicerat 2022-01-31 SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, läs hela artikeln, se videon, FAKTA & BEVIS, citat

Data visar att COVID ”VACCINERNA” är ett ”spektakulärt misslyckande”

Högre infektionsfrekvens bland vaccinerade

Mainstream media erkänner nu att dödstalen för covid också har överräknats från början på grund av beroendet av felaktiga PCR-tester, som nu har visat sig vara opålitliga för att diagnostisera aktiva infektioner, med dess överdrivna cykeltrösklar som genererar löjliga antal falska positiva.

Läs mer

https://www.naturalnews.com/2022-01-31-data-shows-covid-vaccines-a-spectacular-failure.html

 

 

Se denna fantastiska video, ca 4 minuter, och sprid vidare i alla dina nätverk, noteras särskilt; att detta kommer förmodligen också ske i Europa, Norden och Sverige inom när framtid, MÄNSKLIGHETEN RESER SIG MOT PÅGENDE FULLSTÄNDIGA VANSINNE med bl.a. dödar och skadar ”vaccinerna”/biovapnen mot mänskligheten

Städer över hela Kanada ansluter sig till rörelsen

https://www.youtube.com/watch?v=N23pYH18xGs

 

 

 

DU LÄSER ÄNNU MERA I DEN BIFOGADE FILEN TILL…….

 

OM PCR BEDRÄGERIET MED MERA LÄSER DU I DEN BIFOGADE FILEN WHO…..

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu