• Arkiv

SVENSKA KYRKAN ; Är Svenska Kyrkan TROVÄRDIGA? Kommer Svenska Kyrkan be nationen Sverige FOLK & BARN OM URSÄKT? – SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

BIFOGADE PDF FILER TILL DENNA SKRIVELSE

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE 2022 01 31

 

Sanningen kommer ut om COVID-dödsfall

 

WHO PANDEMIN OCH PCR BEDRÄGERIET GRUNDEN TILL ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMIN

 

 

 

 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 31 januari 2022 18:07
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia: ‘SE Nin’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: Är Svenska Kyrkan TROVÄRDIGA? Kommer Svenska Kyrkan be nationen Sverige FOLK & BARN OM URSÄKT?
Prioritet: Hög

 

Svenska Kyrkan

Ärkebiskopen och ärkebiskopens stab

https://www.svenskakyrkan.se/arkebiskopen/stab

 

 

Denna kommunicering ska i laga ordning registreras , vänligen registrera denna skrivelse i vad som tidigare är kommunicerat från Sven-Erik Nordin till ärkebiskopen, då från epost adress [email protected], ärkebiskopens stab som delvis har kommunicerats svar på från den anställde i staben Margareta Langlott ( som får del av denna dagens kommunicering)

 

 

Noteras särskilt; 2 st inspelade samtal, som bifogas denna skrivelse ska laddas ner, mp 3 filer, och dessa ska också i laga ordning registreras i detsamma ärende/dnr som finns sedan tidigare utifrån vad Sven-Erik Nordin delgivit i dennes skrivelser till ärkebiskopen. Vänligen bekräfta till Sven-Erik Nordin att dessa inspelade samtal är fullt ut hörbara.

 

 

Kopia för kännedom och åtgärd

KYRKOSTYRELSEN

[email protected]

 

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkostyrelsen

 

 

Kopia för kännedom

Advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team i Corona Investigative Committee

https://corona-ausschuss.de/en/

 

 

Sekretess prövning; ingen sekretess då ärende är av mycket stort allmänt intresse och därtill av synnerligen mycket stort internationell intresse

 

 

2022-01-31

 

På uppdrag av Sven-Erik Nordin, allmänt känd som SVARA DOKTORN ringdes denna dag återigen upp Svenska Kyrkan.

 

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin har tidigare skrivit och kommunicerat till Ärkebiskopen men ej erhållit dnr/diarieutskrift på kommuniceringarna, vilket härmed begäres skickas till dennes epost adress(sekretess upphävd) [email protected]

 

 

Att Svenska Kyrkans växel, ansiktet utåt, vid 2 tillfällen underlåtit att uppge direkt telefon nr till den anställde i staben Margareta Langlott och påstått

att det inte får lämnas ut är detsamma som

 

 • att denne anställde(egen företagare/konsult) ljuger och missköter dennes uppdrag, därtill vägrar uppge dennes fullständiga namn, vilket bevisas i dagens inspelade samtal med den ännu icke via namn kända konsult/och egna företagare som är ansiktet utåt för Svenska Kyrkan.

 

Du åter hör det inspelade samtalet genom att ladda ner mp3 filen via denna länk

Svenska Kyrkans växel inspelat samtal 2022 01 31

https://www.jottacloud.com/s/271ebf4288b75114270ab1c2dc7a861fb2f

 

 

Samtal fördes denna dag med juristen på Rättsavdelning Kyrkokansliet

jurist Migelle Wikström [email protected] 018- 16 96 33, som var mycket trevlig i dennes bemötande och det samtalet spelades också in, begär att alla tillskrivna mycket nogsamt lyssnar på detta av idag inspelade samtalet och säkerställer därefter vad som begärts och framkommer utifrån det samtalet.

 

Du åter hör det inspelade samtalet genom att ladda ner mp3 filen via denna länk

Svenska Kyrkan Rättsavdelningen jurist Migelle Wikström 2022 01 31

https://www.jottacloud.com/s/2719ec71e8b0ed84ab89c1c9f9b8b173291

 

 

 

 

Sven-Erik Nordin har kommunicerat otaliga skrivelser sedan tidigare till Svenska Kyrkan, bl.a. denna, citat

 


7. dec, 2021

Svar på Ärkebiskopens svar
Svar på mitt brev till Ärkebiskopen
(Och min reaktion på detta svar)

Tack för dina meddelanden till ärkebiskopen som jag besvarar på hennes uppdrag.

Vi välkomnar att Folkhälsomyndigheten har lyssnat till de synpunkter som framförts och att de bestämmelser som gäller från 1 december ger möjlighet för arrangörer av offentliga tillställningar med fler än 100 deltagare att välja mellan att använda vaccinationsbevis eller vidta andra särskilda smittskyddsåtgärder, till exempel att se till att det går att hålla avstånd mellan människor eller sällskap. Det gäller också Svenska kyrkan. Det innebär också att det ser olika ut i olika församlingar hur man väljer att göra.

Kyrkorna rekommenderar vaccination för alla som kan vaccineras och är inte emot användningen av vaccinationsbevis generellt sett. (Min fetstilsmarkering).
Krav på vaccinpass för deltagande i gudstjänster är dock inte oproblematiskt. Krav på vaccinationsbevis riskerar att exkludera människor som av olika anledningar inte kan uppvisa ett vaccinationsbevis, vilket får till konsekvens att den grundlagsskyddade religionsfriheten begränsas.

 

Användningen av vaccinationsbevis kräver dessutom kontroll av legitimation, vilket kan sägas vara en form av registrering. Det är skillnad på gudstjänster och andra samlingar i kyrkorna, t.ex. konserter, som inte berör människors rätt att fira gudstjänst.
Ett utförligare resonemang av ärkebiskopen i frågan finns i följande text i Sydsvenskan https://www.sydsvenskan.se/2021-11-29/arkebiskopen-vaccinbevis–bryter-mot-religionsfriheten

Vänliga hälsningar

Margareta Langlott
ÄRKEBISKOPENS ASSISTENT

Och här följer mina kommentarer till svaret:

Hej igen Ärkebiskopen!

(Eller skall jag skriva ”Hej Margareta Langlott”, eftersom hon tydligen sköter Ärkebiskopens korrespondens i mindre viktiga ärenden – som allvarlig förgiftning av stora delar av världens befolkning)!

Förlåt min ironi – men det är faktiskt precis vad det gäller!!

Men tack för att jag ändå fick ett svar – även om det mest var en form ”pseudosvar”, som inte innebar någon kommentar till det viktiga jag tog upp i mina brev.

För att vara extremt tydlig beskriver jag i klartext än en gång vad mitt ärende handlar om – och citerar ur min andra brev till Vår Herre:

”Och en litet besvärande detalj för Dig Gud, det är att de som säger sig dyrka dig och vilja följa dina bud, de tycks nästan mer än andra ha underordnat sig den ondskans sammansvärjning som nu håller på att ta över jorden! De erbjuder nu till och med den kristna kyrkans lokaler för att där förgifta både vuxna och barn – med något man kallar ett ”vaccin”, fast man VET att det inte är ett vaccin i egentlig mening.

Som jag tidigare nämnde, så tycks de nu inte så mycket dyrka Dig, utan mer den ”Medicinska Vetenskapen” – vilken som bekant är den mest korrumperade och falska vetenskapen av alla!

 

Men den är ju märkligt nog ändå den kanske mest vördade – sannolikt i kraft av den magi som makten över liv och död i jordelivet ger.
Ingen vill väl förneka, att läkarna och deras ”läkemedel” kan minska lidande – och i vissa fall rädda liv. Men sorgligt nog är också ”iatrogena” sjukdomar (förorsakade av läkare, deras mediciner och behandlingar) en av de absolut vanligaste dödsorsakerna!

De injektioner man nu ger människor i nästan hela världen innehåller något man (om man är snäll) kan kalla ”ett oprövat medel mot sjukdomen Covid-19”. I själva verket måste det närmast betraktas som en form av biologiskt vapen – och i varje fall är det ställt utom allt rimligt tvivel, att det som förorsakar Covid-19 inte är någon naturlig smitta, utan framställt av människor i ett laboratorium.

Ännu mer självklart är förstås, att det man nu injicerar människor med är industritillverkat – och tyvärr verkar det lika klart, att det inte är avsett att bota människor från sjukdom, utan främst att initialt ge sken av att lindra sjukdomen – för att locka dem att ta fler sprutor! Man är redan inne på spruta tre – och har sett att man även efter den tredje sprutan blir smittade och sprider sjukdomen. Och häpnadsväckande nog, så blir myndigheternas slutsats, att eftersom tre sprutor inte fungerat, så ger vi en fjärde av samma slag!

(Man kommer osökt att tänka på Einsteins utsaga: ”Definitionen av galenskap är att göra samma sak igen – och förvänta sig andra resultat”).

En livslång rad av nya injektioner, med några månaders mellanrum, kan man således förvänta sig bli rutin – den ultimata affärsidén för vaccintillverkarna! Men tyvärr kommer några att dö under tiden, så ”livslångt” blir kanske för många inte så länge!

Genom att utnyttja en smitta, som i stort sett är jämförlig med en vanlig årstidsinfluensa, har man lyckats skrämma nästan hela världen till att tro att det är en verklig farsot – en ”pandemi” – med stor dödlighet. Därmed har man också skapat en närmast oändlig marknad för det man nu saluför som just ett ”vaccin”.

Redan har detta givit tillverkarna inkomster på några tusen miljarder! Och det är en fullkomligt riskfri investering för dessa företag, eftersom vaccintillverkare sedan 1986 är totalt friskrivna från ansvar för de skador deras produkter kan förorsaka! Därför är det också livsviktigt för företagen att deras produkter verkligen kallas ”vacciner”!

Annars skulle de kunna krävas på skadestånd, som kunde innebära konkurs, eftersom följderna av dessa injektioner bevisligen redan har förorsakat enorma hälsoproblem. Det handlar om många tusen allvarligt skadade – möjligen miljoner – och många dödsfall!”.

Vad som sedan är det möjligen allra värsta, det är att de sedan många år beprövade och flitigt använda läkemedlen Hydroklorokin och Ivermectin tidigt visade sig vara mycket effektiva mot Covid-19 – men därför FÖRBJÖDS! Kyrkans uppfattning här?

Man vet också, att tillräckligt höga serumnivåer av vitamin D3 KRAFTIGT minskar risken att bli allvarligt sjuk i covid-19! Och våra myndigheter (som Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket) går ut officiellt och VARNAR för tillskott av dessa ämnen! Vore intressant att få besked om vad Svenska Kyrkan – och Ärkebiskopen – anser om dessa absolut kontraproduktiva råd!!

Jag har tidigare också nämnt att man i dag nonchalerar ”Barnkonventionen”, som sedan 1/1 2020 är svensk lag! Vad är Kyrkans uppfattning om detta (när man nu utsätter BARN för ett vetenskapligt experiment, med preparat, som fortfarande bara är på försöksstadiet).

Vidare bortser man hänsynslöst från de grundlagsskyddade rättigheterna tryckfrihets och yttrandefrihet! Vad anser Kyrkan om det?

All forskning som inte stöder ”vaccination” censureras! Vad är kyrkans uppfattning om detta?

Man (media, politiker och myndigheter) döljer statistik som t.ex. visar att ”vaccinerade” på många håll är i majoritet bland dem som lagts in på sjukhus med diagnosen Covid-19! Vad är Kyrkans uppfattning om detta?

Slutligen leder den länk som bifogades till nästan exakt den text i Dagens Nyheter, som ursprungligen ledde till att jag kontaktade Ärkebiskopen i detta oerhört viktiga ämne! Så den texten kunde ha besparats mig!

Tyvärr måste jag alltså konstatera, att Svenska Kyrkan ställer sig helt på ondskans sida – och på allt sätt stöder de kriminella experiment, som nu dagligen genomförs – även på BARN!

Ur svaret citerar jag: Kyrkorna rekommenderar vaccination för alla som kan vaccineras och är inte emot användningen av vaccinationsbevis generellt sett.

Det är fullständigt häpnadsväckande – och gör att jag åter måste aktualisera mina planer på att utträda ur Svenska Kyrkan – om än med viss saknad!

Jag vill inte gärna tillhöra ett samfund, som medvetet deltar i medicinska experiment på människor, vilket uttryckligen förbjöds efter Nürbergrättegångarna, som följde efter nazisternas gräsliga illdåd under andra världskriget.


I synnerhet när dessa experiment nu också görs på oskyldiga barn!

Med djupt beklagande

Sven Erik Nordin

 

Slut citat

Källa till ovan citerat

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7090608/posting/svar-p%C3%A5-%C3%A4rkebiskopens-svar

 

 

 

 

 

Undertecknad delgiver Svenska Kyrkan följande denna dag

 

Det är allmänt känt om följande som publicerats nyligen på nätet, citat

 

 

En man som Swebbtv haft kontakt med blev brutalt utdragen från Maria kyrka på söder då han ville vara med på gudstjänsten. När han inte kunde visa vaccinpass och menade att detta var guds hus och att alla har rätt att vara i kyrkan, ringde prästen Camilla Lif på polisen. Fyra poliser släpade ut mannen och körde honom till häktet där han tvingades ta av sig helt naken för att inspekteras in på bara kroppen.

 

Camilla Lif är känd sedan tidigare och är med i coronakommissionen som granskar regeringens coronapolitik. Vi ringde Lennart Matikainen för att kommenter polisens hantering av mannen.

 

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://swebbtv.se/w/8qHuPLsKogFzPxqjyWAvS5?

 

 

 

 

 

Undertecknad delgiver er tillskrivna inom Svenska Kyrkan denna dag 2022-01-31 följande;

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL SVENSKA KYRKAN OCH DÄR ÄRKEBISKOPEN, ÄRKEBISKOPENS STAB OCH KYRKOSTYRELSEN

 

Du/ni tillskrivna läser ännu mera i dagens massutskick här nedan denna kommunicering, och de 3 bifogade pdf filerna, och därefter kommunicerar ni till Sven-Erik Nordin och Ulf Bittner er uppfattning och därtill ert ställningstagande utifrån de FAKTA & BEVIS som härmed är er delgivna.

 

 

Är det något du/ni undrar över ska vi göra vårt bästa för att bistå er, kan säkerställa

 

 • att Svenska Kyrkan får kontakta med ”GUD” på detta specifika område nämligen advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i i Corona Investigative Committee, som i sin tur har kontakt med alla världskända spets specialist sakkunniga opartiska, sakliga, objektiva med synnerligen den HÖGSTA TROVÄRDIGHETEN som också besitter DEN BÄSTA SPETSPECIALIST KOMPETENSEN I VÄRLDEN.

 

 

Svenska Kyrkan kan således få möjligheten till ”avbön” och be hela världen och nationen Sveriges FOLK & BARN om ursäkt och förlåtelse då Svenska Kyrkan uppenbart blivit fullständigt manipulerade av SS(staten Sverige), Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott Mott Mänskligheten/PCR bedrägeriet/ Planerat Överlagt Mord med mera hemskheter.

 

 

Du / ni läser mer om detta i massutskicket här nedan av dagens datum och i de bifogade pdf filerna och återkopplar mycket skyndsamt om ert ställningstagande.

 

Denna kommunicering/skrivelse kommer att publiceras officiellt här, direkt efter att den skickats, kommer därtill delges i morgon dagens massutskick, som ni kommer att få del av, så kommer också ert mycket skyndsamma svar hanteras

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

 

Se också denna mycket viktiga och fantastiska/ intressanta video, ca 4 minuter, om vad som pågår i världen, och förmodligen också kommer ske inom när framtid i Europa, Norden och Sverige.

 

Städer över hela Kanada ansluter sig till rörelsen

https://www.youtube.com/watch?v=N23pYH18xGs

 

 

Läs därtill redan nu vad som bl.a. kommer i morgondagens massutskick

 

Kommer i morgondagens massutskick, sprid vidare redan nu, BÖRJA AGERA!

 

Publicerat 2022-01-31 av läkaren och doktor Mikael Nordfors, sprid vidare i alla dina nätverk, noteras särskilt att det pågår ett PLANERAT ÖVERLAGT MORD mot mänskligheten enligt vad som framkommer från advokat dr Reiner Fuellmich vilket du själv kan se och sprida via dessa länkar

 

PLANERAT ÖVERLAGT MORD MED DE SK DÖDAR ”VACCINERNA”/ BIOVAPNEN

Har DU annan uppfattning vänd dig i största förtroende till advokat dr Reiner Fuellmich(och hans världskända team, som värnar mänsklighetens intressen) och BEVISA de bevis som DU har för att bevisa det motsatta, se först dessa videointervjuer;

Reiner Füllmich och 50 advokater: ”Vaccinerna är utformade för att döda och avfolka planeten”

https://rumble.com/vsaft1-reiner-fllmich-and-50-lawyers-the-vaccines-are-designed-to-kill-and-depopul.html

 

”Ingen nåd för dessa b*stards” – Reiner Füllmich tillkännager Grand Jury Proceeding i februari

https://rumble.com/vtd3qa-no-mercy-for-these-bstards-reiner-fllmich-announces-trials-in-early-februar.html

 

 

citat

 

Förslag till flygblad om det pågående massmordet i Sverige

 

 

Tycker ni det är OK at våra myndigheter och vår sjukvårdspersonal för närvarande bedriver ett systematiskt massmord på Sveriges Befolkning??

 • Våra myndigheter har gång på gång motarbetat effektiva och ofarliga förebyggande åtgärder och behandlingar mot Covid 19 som D-vitaminC- vitamin,  ZinkantibiotikaHydroxyklorokin
 • och Ivermektin, detta för att möjliggöra införandet av otestade ”vacciner” med hjälp av ett s.k. nöd-godkännande.
 • Istället för att ge dessa behandlingar till de drabbade har man gett direkt dödande s.k. ”palliativa” åtgärder” som injektioner med morfin och midazolam.
 • Man har spenderat 28 miljarder SEK på missvisande PCR tester som skapat panik genom att resultera i ett stort antal falskt positiva resultat.
 • Covid 19 ”vaccinerna” är inte vaccin, men bristfälligt testade genmodifierande läkemedel.
 • De är inte heller del i ett medicinskt experiment. Vid medicinska experiment gör man en noggrann medicinsk utvärdering på betald arbetstid med tagande av relevanta lab-prover, ett noggrant medicinskt status och ifyllande av medicinska skattnings-skalor både före och efter behandling. Dessutom måste alla deltagare delta frivilligt, utan påtryckningar efter att ha blivit upplysta om alla möjliga biverkningar. Detta har inte skett i samband med de flesta av Covid 19 injektionerna.
 • En medicinsk studie ska också omedelbart avbrytas om det uppkommer livshotande och handikappande biverkningar.
 • Covid 19 injektionerna har sannolikt orsakat 2-50 miljoner dödsfall, och många fler handikappande skador på världsbasis, jfr 22 000 döda enligt VAERS i USA i Januari 2022 och extrapolera globalt med hänsyn till underrapportering.
 • Bland 17 patienter som avlidit efter Covid 19 injektion fann den tyska patologi-professorn Arne Burkhardt autoimmuna  angrepp på inre organ och tecken på en AIDS-liknande immunstörning hos 90% av patienterna. Ingen av dem hade rapporterats som vaccinbiverkan av myndigheterna.
 • Vaccinbiverkningar inom 2-3 veckor efter injektionerna har felaktigt hänförts till de ovaccinerade.
 • Vaccinskadade och sjukvårdspersonal som rapporterar vaccinskador blir ofta mobbade och dåligt bemötta i sjukvården.
 • ”Vaccinerna” har orsakat 40% ökning av mortaliteten hos arbetsföra efter införande av Covid 19 injektioner enligt livförsäkringsstatistik i USA och Indien.
 • Enligt en studie genomförd på 145 länder ger de en ökning av Covid dödsfall med 463,13% och smittspridning med 260.88%. Alltså ingen positiv netto-effekt.
 • Vi har ännu inte sett alla långtidsbiverkningar som ökad cancerfrekvensnedsatt immunförsvar, ökning av hjärt-kärlsjukdomarautoimmuna sjukdomarinfertlitet/missbildningar och prionsjukdomar.
 • Läkemedelsbolagen har gång på gång blivit dömda till miljardböter för forskningsfusk och bedrägeri. Att lita på en vetenskaplig studie från Pfizer är som att låna bort sina sista pengar till en påtänd narkoman som blivit dömd 15 ggr för grovt bedrägeri och tro att dom kommer tillbaka!
 • Det är sannolikt inte samma innehåll i de olika sprutorna från samma tillverkare. 5% av ”batcherna” står för 90% av biverkningarna och dödsfallen enligt VAERS och Folkhälsomyndighetens egen statistik!!
 • Jfr var tjugonde brännvinsflaska innehållande metanol?
 • Enda förklaringen är medvetet massmord enligt Dr. Mike Yedon, tidigare Vice VD för Pfizer. Läkemedelsföretagen är inte så dåliga på att standardisera sina produkter.
 • Mörda inte alla på en gång, utan steg för steg, och undgå därigenom att bli avslöjad!
 • I och med att det sannolikt inte är samma innehåll i alla ”batcherna” försvinner giltigheten av de s.k. ”vetenskapliga studierna” på vaccinen.
 • Vaxxet måste stoppas omedelbart, och från och med att denna information kommit ut måste varje injektion betraktas som mord/mordförsök.
 • De ansvariga, dvs all vårdpersonal och alla tjänstemän/företag som deltar i detta massmord ska polisanmälas och ställas inför rätta!

Se https://www.medicdebate.org/node/2721 för länkar och referenser.

 

 

 

Ni är alla välkomna att printa ut detta och ge till alla era vänner och ovänner.

Om ni känner för det får ni också gärna polisanmäla förövare som vägrar ändra sig efter att ha tagit del av denna info och upplysa dom att dom riskerar fängelsestraff i framtiden när det hela är officiellt avslöjat om dom inte omedelbart upphör med sina kriminella handlingar.

Anmäl också alla fall till www.peoplescourt.org, så att vi kan hålla reda på dem inför framtida rättegångar.

 

Källa till ovan citerat, där du kan ladda ner filer för att skriva ut och dela ut, eller som ovan SPRIDA VIDARE i alla dina nätverk

 

https://www.medicdebate.org/node/2721

 

 

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

”VACCIN” DÖDAR/BIOVAPEN TSUNAMI 308

Lena Hallengren verkar inte kunna släppa tanken alls på injektioner, trots att både Danmark och England slutat klassa covid som samhällskritisk sjukdom och dessutom slopat alla restriktioner.

Från: [email protected] <[email protected]>

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: ”VACCIN” DÖDAR/BIOVAPEN TSUNAMI 308 Lena Hallengren verkar inte kunna släppa tanken alls på injektioner, trots att både Danmark och England slutat klassa covid som samhällskritisk sjukdom och dessutom slopat alla restriktioner.
Prioritet: Hög

 

OM DÖDAR & SKADAR ”VACCINERNA”/BIOVAPEN

DÖDAR & SKADAR ”VACCINERNA”/BIOVAPEN ÄR ETT ICKE AVSLUTAT MEDICINSKT EXPERIMENT

SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR & DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

ETT MEDICINSKT EXPERIMENT MÅSTE AVBRYTAS OMEDELBART OM DET FINNS RAPPORTER OM DÖDSFALL OCH ALLVARLIGA BIVERKNINGAR.

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.medicdebate.org/node/2713?language=en

 

Läs mer i den bifogade pdf filen WHO…..

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD TILL SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER / KNAPPTRYCKAR KOMPANIET MED FLERA

Du läser mer om vilka dessa FLERA är i dagens massutskick

 

 

2022-01-31

”VACCIN” DÖDAR/BIOVAPEN TSUNAMI 308

Hjälp till att sprida massutskicket vidare

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/01/31/sveriges-riksdags-alla-ledamoter-beskyddar-kriminell-terror-tortyr-av-nationen-sveriges-folk-barn-2022-01-31-sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-308/

 

 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

 

 

ÄR TIDEN INNE FÖR STORA SINNESUNDERSÖKNINGEN PÅ/AV SVERIGES REGERINGS YTTERST ANSVARIGA MINISTER LENA HALLENGREN OCH DENNES MEDLÖPARE I CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN MED MERA ÄR EN BEFOGAD FRÅGESTÄLLNING?

 

 

 

NO MERCY / INGEN NÅD PRINCIPEN / Nürnberg koden

FAKTA & BEVIS

Se videon och DU förstår att RANNSAKNINGENS TID ÄR HÄR OCH NU!

 

 

FAKTA & BEVIS

MER MÄNNSIKOR HAR DÖTT AV BEHANDLINGARNA AV COVID ÄN AV COVID

Ca 42 minuter som alla nationen Sveriges FOLK & BARN ska se

DEN VIKTIGASTE VIDEON UNDER VÅR LIVSTID.

Informationen som delas i den här videon från kongressens utfrågningar om vaccinerna kommer att förändra världen.

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vtarrs-the-most-important-video-of-our-lifetime.-juansavon-michaeljaco-philgodlews.html

 

 

PLANERAT ÖVERLAGT MORD

”Vaccinerna” / BIOVAPNEN som BEVISLIGEN generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN

 

Om du har annan uppfattning vänligen vänd dig direkt med DINA BEVIS till advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Investigative Committee och därmed till alla med HÖGSTA TROVÄRDIGHET opartiska, sakliga, objektiva spets specialist sakkunniga världskända SPETS SPECIALIST KOMPETENTA över hela världen som ingår i alla de vittnesmål och det kontakt nätverk som bevisligen existerar i Corona Investigative Committee

https://corona-ausschuss.de/en/

 

 

 

 

ÄR TIDEN INNE FÖR STORA SINNESUNDERSÖKNINGEN PÅ/AV SVERIGES REGERINGS YTTERST ANSVARIGA MINISTER LENA HALLENGREN OCH DENNES MEDLÖPARE I CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN MED MERA ÄR EN BEFOGAD FRÅGESTÄLLNING?

 

 

FAKTA & BEVIS

Lena Hallengren verkar inte kunna släppa tanken alls på injektioner, trots att både Danmark och England slutat klassa covid som samhällskritisk sjukdom och dessutom slopat alla restriktioner. 

https://www.covid-19-informationscentret.se/2022/01/30/sannolikt-over-100-miljoner-injektioner-bestallda/

 

 

FAKTA & BEVIS

Den extra misstänksamme ifrågasätter kanske om det var lämpligt att välja just Richard Bergström som vaccinsamordnare, eftersom han har ett förflutet som chefslobbyist i Bryssel åt läkemedelsindustrin.

https://www.covid-19-informationscentret.se/2022/01/30/sannolikt-over-100-miljoner-injektioner-bestallda/

 

 

 

FAKTA & BEVIS

Viktig fakta #1 : ”COVID-”vaccinerna” är inte vacciner enligt någon konventionell definition (det är därför CDC ändrade sin officiella definition över en natt ); de är experimentella mRNA-genterapier utan långsiktiga säkerhetsdata

 

Väsentligt faktum #3 : Att tvinga fram experimentella medicinska behandlingar motsvarar krigsförbrytelser enligt den första principen i Nürnbergkoden : Människans frivilliga samtycke är absolut nödvändigt. Detta innebär att den inblandade personen bör ha rättskapacitet att ge samtycke; bör vara så belägen att de kan utöva fri valfrihet, utan ingripande av något inslag av våld, bedrägeri, bedrägeri, tvång, övergrepp eller annan bakomliggande form av tvång eller tvång .

 

https://www.thedailybell.com/all-articles/news-analysis/nuremberg-violations-should-government-vaxx-agents-be-reclassified-as-enemy-combatants/

 

 

 

FÖLJ ALLTID PENGARNA BÄSTA SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA/ TT TELEGRAMBYRÅ och alla fria alternativa internet media och stor bloggare

 

 

EN PANDEMI SOM ALDRIG EXISTERAT UTIFRÅN FAKTA & BEVIS NÄMLIGEN BL.A. DÅ PCR TESTBEDRÄGERIET VAR VÄGEN FÖR ENDA LÖSNINGEN NÄMLIGEN ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN

 

 

 

PLANERAT ÖVERLAGT MORD

”Vaccinerna” / BIOVAPNEN som BEVISLIGEN generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN

 

Om du har annan uppfattning vänligen vänd dig direkt med DINA BEVIS till advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Investigative Committee och därmed till alla med HÖGSTA TROVÄRDIGHET opartiska, sakliga, objektiva spets specialist sakkunniga världskända SPETS SPECIALIST KOMPETENTA över hela världen som ingår i alla de vittnesmål och det kontakt nätverk som bevisligen existerar i Corona Investigative Committee

https://corona-ausschuss.de/en/

 

 

 

NO MERCY / INGEN NÅD PRINCIPEN / Nürnberg koden

FAKTA & BEVIS

Se videon och DU förstår att RANNSAKNINGENS TID ÄR HÄR OCH NU!

 

 

MER MÄNNSIKOR HAR DÖTT AV BEHANDLINGARNA AV COVID ÄN AV COVID

Ca 42 minuter som alla nationen Sveriges FOLK & BARN ska se

DEN VIKTIGASTE VIDEON UNDER VÅR LIVSTID.

Informationen som delas i den här videon från kongressens utfrågningar om vaccinerna kommer att förändra världen.

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vtarrs-the-most-important-video-of-our-lifetime.-juansavon-michaeljaco-philgodlews.html

 

 

 

Du förstår nu att något är MYCKET ALLVARLIGT FEL i Sveriges riskdag och hos alla riksdagsledamöter som inte STOPPAT DÖDAR ”VACCINERNA”/ BIOVAPNEN som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN

 

 

Varför fortsätter Sveriges riksdag den KRIMINELLA BESKYDDAR VERKSAMHETEN?

Alltså alla politiska partierna i Sveriges riksdag, och därmed varje enskild riksdagsledamot, beskyddar uppenbart vad som är allmänt känt nämligen CORONA BEDRÄGERIET / PCR TESTBEDRÄGERIET/ BROTT MOT MÄNSKLIGEHETEN /PLANERAT ÖVERLAGT MORD med mera mot mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN?

 

 

Noteras särskilt;

UTIFRÅN FAKTA & BEVIS ÄR SKADAR & DÖDAR ”VACCINERNA” /BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN

 

Om du har annan uppfattning vänligen vänd dig direkt med DINA BEVIS till advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Investigative Committee och därmed till alla med HÖGSTA TROVÄRDIGHET opartiska, sakliga, objektiva spets specialist sakkunniga världskända SPETS SPECIALIST KOMPETENTA över hela världen som ingår i alla de vittnesmål och det kontakt nätverk som bevisligen existerar i Corona Investigative Committee

https://corona-ausschuss.de/en/

 

 

Du förstår mera efter att läst hela dagens massutskick

 

 

DET SUPER KORUPPTA SVERIGE/ INGEN TROVÄRDIGHET KVAR FÖR SS(staten sverige)

Publicerat 2022-01-30

MÅSTE SES & SPRIDAS VIDARE / LADDA NER OCH PUBLICERA PÅ T.EX. RUMBLE

Svenska myndigheter stoppar jättestudie av covidvaccin, riskerar minska vaccinationsviljan.

Se hela videon, ca 33 minuter, videon är på svenska, läs också undertexten, sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.youtube.com/watch?v=GW0BlTjIOuY

 

 

 

Läs hela artikeln, maskinöversättning, sprid vidare i alla dina nätverk om skadar och DÖDAR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN, citat

Amerikas militär dödas av covid-injektioner

I en perfekt värld skulle det som Renz ensam sa i panelen ha varit mer än tillräckligt för att övertyga regeringen att omedelbart stoppa skjutningen samtidigt som den omvärderade uppgifterna och kom fram till en ny plan. Dessa omvärderade uppgifter skulle sedan ha släppts offentligt för oberoende granskning.

Världen är dock långt ifrån perfekt. Istället för ärlighet och transparens har regeringen istället valt bedrägeri och sekretess när det kommer till ”vetenskapen” bakom injektionerna.

”Vi har betydande data som visar att vi till exempel såg missfall öka med 300 procent över femårsgenomsnittet, nästan,” förklarade Renz vidare vid panelen. ”Vi såg en nästan 300 procentig ökning av cancer över femårsgenomsnittet.”

Eftersom företagsstödda medier aldrig kommer att rapportera om något av detta, är det upp till dig och andra som du att dela det med alla som kan vara villiga att lyssna.

”Vi såg – den här är fantastisk – neurologiska,” tillade Renz i sin presentation. ”Så, neurologiska problem som skulle påverka våra piloter, ökar med över 1 000 procent. 1 000.”

”Tio gånger”, inflikade sen. Johnson. ”Det är 10 gånger så mycket.”

https://genocide.news/2022-01-27-covid-vaccines-military-cancer-rate-tripled.html

 

SE OCKSÅ VIDEON MED ADVOKAT THOMAS RENZ OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://genocide.news/2022-01-27-covid-vaccines-military-cancer-rate-tripled.html

 

 

 

Publicerat 2022-01-31 om bl.a. det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia nämligen PCR BEDRÄGERIET som får effekten generellt systematiskt BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN /PLANERAT ÖVERLAGT MORD / TERROR / TORTYR med mera som är i strid med bl.a. Nürnberg koden/konventionen, Barnkonventionen, Helsingforsdeklarationen, svensk grundlag Regeringsformen, Patientlag med mera och därtill mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån BROTTSBALKEN, läs hela artikeln, citerar lösryckta delar, maskinöversättning, citat

Sanningen kommer ut om COVID-dödsfall

 

 • Data visar att dödsfall i covid-19 har överdrivits kraftigt genom att räkna personer som dog av andra tillstånd men hade ett positivt covid-test inom 28 dagar efter deras död

 

 • Brittiska data som släppts som svar på en begäran om Freedom of Information Act visar att antalet dödsfall mellan januari 2020 och slutet av september 2021 i England och Wales, där COVID-19 var den enda dödsorsaken, bara var 17 371 – inte 137 133 som rapporterad

 

 

 • Av de 17 371 personer som hade covid-19 som enda dödsorsak var 13 597 65 år eller äldre. Medelåldern för dödsfall i Storbritannien från covid 2021 var 82,5 år

 

 • Jämför det med den förväntade livslängden i Storbritannien, som är 79 för män och 82,9 för kvinnor. Detta utgör knappast en nödsituation, allra minst för friska individer i skol- och arbetsför ålder

 

 

 • Uppskattningar tyder på att det har skett ytterligare 50 000 dödsfall i cancer under de senaste 18 månaderna – dödsfall som normalt inte skulle ha inträffat. Försenad diagnos och oförmåga att få korrekt behandling på grund av covid-restriktioner anses vara primära orsaker till detta

 

Läs mer och se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/01/31/covid-death-statistics.aspx?

 

Maskinöversättning av hela artikeln läser du i bifogade pdf filen Sanningen…..

 

 

 

FÖLJ ALLTID PENGARNA BÄSTA SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA/ TT TELEGRAMBYRÅ och alla fria alternativa internet media och stor bloggare

 

EN PANDEMI SOM ALDRIG EXISTERAT UTIFRÅN FAKTA & BEVIS NÄMLIGEN BL.A. DÅ PCR TESTBEDRÄGERIET VAR VÄGEN FÖR ENDA LÖSNINGEN NÄMLIGEN ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN

 

”Vaccinerna” / BIOVAPNEN som BEVISLIGEN generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN

 

Om du har annan uppfattning vänligen vänd dig direkt med DINA BEVIS till advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Investigative Committee och därmed till alla med HÖGSTA TROVÄRDIGHET opartiska, sakliga, objektiva spets specialist sakkunniga världskända SPETS SPECIALIST KOMPETENTA över hela världen som ingår i alla de vittnesmål och det kontakt nätverk som bevisligen existerar i Corona Investigative Committee

https://corona-ausschuss.de/en/

 

 

 

 

NOTERAS SÄRSKILT

 

Det STÖRSTA BEDRÄGERIET I SVENSK HISTORIA är marknadsföringsbedrägeriet mot nationen Sveriges FOLK & BARN där skadar och dödar ”vaccinerna”/biovapnen marknadsförs av Sveriges regering och deras medlöpare som vanliga vaccin, vilket framgår med all tydlighet i dagens massutskick, och tidigare massutskick, noteras särskilt att skadar och dödar ”vaccinerna”/biovapnen bevisligen är inte några vanliga vaccin.

 

SKADAR OCH DÖDAR ”VACCINERNA”/ BIOVAPNEN ÄR FORTFARANDE ETT PÅGÅENDE MEDICINSKT EXPERIMENT MOT/PÅ MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN.

Läs mer i den delen bl.a. här i denna artikel, citerar lösryckta delar, läs hela, maskinöversättning, citat

Brott mot Nürnberg: Bör regeringens Vaxx-agenter omklassificeras som ”fiendekombattanter”?

 

Låt oss först fastställa relevanta fakta:

 

 

 • Väsentligt faktum #3 : Att tvinga fram experimentella medicinska behandlingar motsvarar krigsförbrytelser enligt den första principen i Nürnbergkoden : ” Människans frivilliga samtycke är absolut nödvändigt. Detta innebär att den inblandade personen bör ha rättskapacitet att ge samtycke; bör vara så belägen att de kan utöva fri valfrihet, utan ingripande av något inslag av våld, bedrägeri, bedrägeri, tvång, övergrepp eller annan bakomliggande form av tvång eller tvång .

 

https://www.thedailybell.com/all-articles/news-analysis/nuremberg-violations-should-government-vaxx-agents-be-reclassified-as-enemy-combatants/

 

Läs ytterligare mera i denna del i bifogade pdf filen WHO…

 

 

 

Publicerat 2022-01-30 LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citerar lösryckta delar, citat

SANNOLIKT ÖVER 100 MILJONER INJEKTIONER BESTÄLLDA

 

Enligt en artikel från TT, som förmodligen publicerats i samtliga dagstidningar, 2022-01-27, har Sverige tydligen beställt 75 miljoner doser ”vaccin”. Som om nu Sverige överhuvudtaget skulle kunna beställa något. Men det kanske känns bättre istället för att säga att det är Regeringen, Socialdepartementet eller Lena Hallengren som skrivit på, nu när det är valår och allt.

 

”34 miljoner vaccindoser ska levereras till Sverige under 2022 och ännu fler är beställda.”

 

”Sverige har beställt 75 miljoner doser vaccin, varav 34 avses levereras under 2022, säger socialminister Lena Hallengren (S) på en pressträff.

 

– Brist på vaccin får aldrig vara en stoppkloss i vaccinationsarbetet, säger hon.”

 

Den misstänksamme, undrar förmodligen om Socialdemokraterna har ordnat nya extra givmilda sponsorer lagom till valkampanjen.

 

Den extra misstänksamme ifrågasätter kanske om det var lämpligt att välja just Richard Bergström som vaccinsamordnare, eftersom han har ett förflutet som chefslobbyist i Bryssel åt läkemedelsindustrin.

 

Likaså om det var lämpligt att han ingår i den grupp som tecknat avtal direkt med läkemedelsföretagen för hela EU.

 

Lena Hallengren verkar inte kunna släppa tanken alls på injektioner, trots att både Danmark och England slutat klassa covid som samhällskritisk sjukdom och dessutom slopat alla restriktioner. 

 

För dig som oroar dig för att inte få din åttonde ”booster”, kan du vara lugn. Utöver dessa 34 miljoner doser för 2022, har Regeringen eller Socialdepartementet beställt ytterligare 41 miljoner doser. Med totalt 100 miljoner beställda doser sedan 2021, kommer du därmed även att kunna få både en nionde och tionde injektion.

 

Läs mera och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.covid-19-informationscentret.se/2022/01/30/sannolikt-over-100-miljoner-injektioner-bestallda/

 

 

 

 

 

DET ÄR HÖG TID ATT SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA/ TT TELEGRAMBYRÅ dvs. mainstream media i SVERIGE gör massor av intervjuer och reportage med advokat dr Reiner Fuellmich och hans team i Corona Investigative Committee.

 

Alltså för SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA/ TT TELEGRAMBYRÅ kan inte fortsätta att undanhålla sanningen och verkligheten längre, det går inte att STOPPA sanningen och verkligheten, det är fullständigt omöjligt!

 

 

SKATTEMEDEL FINANSIERAR STORA DELAR AV MAIN STREAM MEDIA I SVERIGE

Tiden är här och nu för att nationen Sveriges FOLK & BARN ställer krav på att de ansvariga utgivarna, redaktörerna, redaktionerna och journalisterna gör det jobb som de undanhållit i propagandans tid, den tiden är nu helt över, det är sanningen och verkligheten dessa ska delge om till nationen Sveriges FOLK & BARN, här har du massor av epost adresser som du kan skicka mail till och ställda krav på dessa;

 

[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]

 

[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]

 

[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]

 

[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’ ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’ ‘[email protected]’; ‘[email protected]

 

 

 

PLANERAT ÖVERLAGT MORD MED DE SK DÖDAR ”VACCINERNA”/ BIOVAPNEN

Har DU annan uppfattning vänd dig i största förtroende till advokat dr Reiner Fuellmich(och hans världskända team, som värnar mänsklighetens intressen) och BEVISA de bevis som DU har för att bevisa det motsatta, se först dessa videointervjuer;

Reiner Füllmich och 50 advokater: ”Vaccinerna är utformade för att döda och avfolka planeten”

https://rumble.com/vsaft1-reiner-fllmich-and-50-lawyers-the-vaccines-are-designed-to-kill-and-depopul.html

 

 

 

”Ingen nåd för dessa b*stards” – Reiner Füllmich tillkännager Grand Jury Proceeding i februari

https://rumble.com/vtd3qa-no-mercy-for-these-bstards-reiner-fllmich-announces-trials-in-early-februar.html

 

 

 

Diktatoriskt styrs diktaturen Sverige av främmande makt/ MEDICINSK DIKTATUR & TYRANNI & TERROR REGIM, som skrivit  HEMLIGT AVTAL med SS(Staten Sverige), där UPPDRAGSGIVARNA till politikerna i Sverige nationen Sveriges FOLK & BARN får betala DÖDAR & SKADAR ”kalaset”

 

PFIZER DIKTERAR VILLKOREN SOM EN DIKTATOR

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

PFIZER DICTATES TERMS LIKE A DICTATOR

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/01/26/pfizer-dictates-terms-like-a-dictator/

 

 

 

DU LÄSER ÄNNU MERA I DEN BIFOGADE FILEN TILL…….

 

OM PCR BEDRÄGERIET MED MERA LÄSER DU I DEN BIFOGADE FILEN WHO…..

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu