• Arkiv

SVENSKA KYRKAN : Inspelade samtal med Svenska Kyrkans Rättsavdelning och Växeln 2022 01 31 SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner

 

 

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS

 

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner ringer denna dag upp SVENSKA KYRKAN, sprid vidare i alla dina nätverk

 

 

Samtal fördes denna dag med juristen på Rättsavdelning Kyrkokanslietjurist Migelle Wikström [email protected] 018- 16 96 33, som var mycket trevlig i dennes bemötande och det samtalet spelades också in, begär att alla tillskrivna mycket nogsamt lyssnar på detta av idag inspelade samtalet och säkerställer därefter vad som begärts och framkommer utifrån det samtalet.

Du åter hör det inspelade samtalet genom att ladda ner mp3 filen via denna länk

 

Svenska Kyrkan Rättsavdelningen jurist Migelle Wikström 2022 01 31

https://www.jottacloud.com/s/2719ec71e8b0ed84ab89c1c9f9b8b173291

 

 

 

Att Svenska Kyrkans växel, ansiktet utåt, vid 2 tillfällen underlåtit att uppge direkt telefon nr till den anställde i staben Margareta Langlott och påstått att det inte får lämnas ut är detsamma som

 

  • att denne anställde(egen företagare/konsult) ljuger och missköter dennes uppdrag, därtill vägrar uppge dennes fullständiga namn, vilket bevisas i dagens inspelade samtal med den ännu icke via namn kända konsult/och egna företagare som är ansiktet utåt för Svenska Kyrkan.

 

Du åter hör det inspelade samtalet genom att ladda ner mp3 filen via denna länk

 

 

Svenska Kyrkans växel inspelat samtal 2022 01 31

https://www.jottacloud.com/s/271ebf4288b75114270ab1c2dc7a861fb2f

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu