• Arkiv

PLANERAT ÖVERLAGT MORD / BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN — OM BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN — 2022 06 13

 

 

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2022 06 13 – SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 357

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

Bifogad PDF fil till detta massutskick

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2022/06/Patrick-Wood-Its-Now-Crucial-to-Understand-What-Were-Up-Against1.pdf

 

 

 

Injektionerna har varit till långt mer skada än nytta!

Om Folkhälsomyndigheten / FOLKDÖDAR MYNDIGHETEN och deras medlöpare i PCR test bedrägeriet / Brott Mot Mänskligheten och DÖDAR ”vaccinerna”/ biovapen/ planerat överlagt mord med mera

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren av den information och upplysning som DELGIVTS er i detta massutskick.

 

”ENVAR HAR RÄTT TILL ÅSIKTSFRIHET OCH YTTRANDEFRIHET. DENNA RÄTT INNEFATTAR FRIHET FÖR ENVAR ATT UTAN INGRIPANDEN HYSA ÅSIKTER OCH FRIHET ATT SÖKA, MOTTAGA OCH SPRIDA UPPLYSNINGAR OCH TANKAR GENOM VARJE SLAGS UTTRYCKSMEDEL OCH UTAN HÄNSYN TILL GRÄNSER.”

FN:S DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA, ARTIKEL 19

 

 

”VACCIN” DÖDAR/BIOVAPEN TSUNAMI 357

Hjälp till att sprida INFORMATION & UPPLYSNING i massutskicket vidare

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVENSKA KYRKAN, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.’

 

2022-06-13

DELGIVNING TILL SVERIGES RIKSDAGS ALLA POLITISKA PARTIER & DÄRMED ALLA ENSKILDA RIKSDAGSLEDAMÖTER

TILL ER ALLA LANDSFÖRRÄDARE; OM DE SK ”VACCINERNA”, 

DETTA ÄR EN EXPERIMENTELL LÄKEMEDELSPRÖVNING SOM BEVISLIGEN DÖDAR & SKADAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN GENERELLT OCH SYSTEMATISKT

Bästa riksdagsledamöter och era medlöpare i SVERIGES ALLA POLITISKA PARTIER REPRESENTERADE I SVERIGES RIKSDAG

ni äger bevisbördan att BEVISA DET MOTSATTA!

 

Kom särskilt ihåg

Nazisterna som bara lydde order dömdes till döden i Nürnberg rättegångarna

 

 

DEMOCIDE(du förstår mer efter att läst dagens massutskick, sprid vidare i alla dina nätverk)

dödandet av medlemmar av ett lands civilbefolkning som ett resultat av dess regerings politik, inklusive genom direkta åtgärder, likgiltighet och försummelse

Läs mer

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/democide

 

 

 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN/ BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

Publicerat 2022-06-13, läs hela artikeln, se videos, sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citat

Det finns en agenda för att implementera global totalitarism baserad på teknokratiska och transhumanistiska ideologier

https://expose-news.com/2022/06/13/global-agenda-technocratic-great-reset/

 

 

 

Läs hela denna mycket viktiga publicerade artikel av/på National Library of Medicine, citerar lösryckt del ur artikeln, maskinöversättning, citat

COVID-19-pandemin är en av de mest manipulerade infektionssjukdomarna i historien,

som kännetecknas av officiella lögner i en oändlig ström som leds av regeringsbyråkratier, medicinska föreningar, medicinska nämnder, media och internationella organ.[3,6,57]

 

Vi har bevittnat en lång rad oöverträffade intrång i den medicinska verksamheten, bland annat attacker på medicinska experter, förstörelse av läkarkarriärer bland läkare som vägrar att medverka till att döda sina patienter och en massiv reglering av hälso- och sjukvården, ledd av icke-kvalificerade personer med enorma tillgångar, makt och inflytande.

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9062939/

 

 

 

Läs denna artikel och sprid vidare i alla dina nätverk

Läkemedelsverket förringar biverkningsrapporternas betydelse

Rapportering av misstänkta biverkningar

https://epochtimes.se/Debatt-Lakemedelsverket-forringar-biverkningsrapporternas-betydelse-701290

 

 

 

”VACCINERNA”/BIOVAPEN I ETT BIOVAPEN KRIG MOT MÄNSKLIGHETEN SOM SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN GENERELLT OCH SYSTEMATISKT

2022-06-12 citerar lösryckta delar ur MYCKET VIKTIG ARTIKEL, läs hela, maskinöversättning, citat

Rapporter från USA:s regering visar att covid-vaccination kan orsaka förvärvat immunbristsyndrom och det är därför vi ser ”plötsliga dödsfall” och ”apkoppor”…

 

Data från amerikanska myndigheter visar att Covid-19-injektioner kan få mottagare att utveckla förvärvat immunbristsyndrom och vaccinassocierad förstärkt sjukdom.

 

Det är därför vi ser läkare som är förbryllade över en plötslig ökning av plötslig vuxendödssyndrom.

 

Det är därför vi ser rekordstora väntetider på sjukhus.

 

Det är därför vi ser publicerade studier som visar att vaccinerade barn lider av sepsis. trombocytopeni, toxiskt chocksyndrom, autoimmun sjukdom och lymfopeni.

 

Det är därför vi ser officiella regeringsdata som visar en högre dödlighet bland den vaccinerade befolkningen än den ovaccinerade befolkningen.

Det är därför vi ser ett påstått utbrott av apkoppor som verkligen är en täckmantel för bältros, herpes och autoimmuna blåsor.

 

Och det är därför vi ser fler regeringsdata som visar att Covid-19-injektioner har en negativ effekt i verkligheten på minus -391%.

 

Frekvensen av herpesrelaterade infektioner som rapporterats som biverkningar på influensainfluensa är 0,75 biverkningar per 1 miljon administrerade doser. Men andelen herpesrelaterade infektioner som rapporterats som biverkningar av Covid-19-injektioner är 31,31 biverkningar per 1 miljon administrerade doser.

 

Det är en skillnad på 4 075 % och tyder på ett mycket allvarligt problem.

Ett allvarligt problem som orsakas av det faktum att Covid-19-injektionerna decimerar immunsystemet som orsakar förvärvat immunbristsyndrom.

 

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://expose-news.com/2022/06/12/us-gov-reports-covid-vaccine-a-id-s-mp-sads/

 

 

 

 

2022-06-10 Om det uppenbart SUPER KORRUPTA WHO och skolmedicinen som uppenbart inte alls är TROVÄRDIGA och därtill en synnerligen mycket stor fara för mänsklighetens liv, hälsa och framtida livskvalitet, maskinöversättning, citat

”Infertilitet: En djävulsk agenda” avslöjar WHO för att ha deltagit i vaccin ”befolkningskontroll experiment”

 

Children’s Health Defense (CHD) i samarbete med den brittiske filmskaparen och aktivisten Dr. Andrew Wakefield och Robert F. Kennedy Jr. har släppt en ny film med titeln ”Infertility: A Diabolical Agenda” som avslöjar Världshälsoorganisationen (WHO) ) för att använda vacciner som skydd för att utföra ett ”populationskontrollexperiment.

 

Den 30 minuter långa filmen har premiär fredagen den 10 juni kl. 14.00 EST på CHD.tv och kommer att följas upp med en speciell rundabordsdiskussion med Wakefield, Dr Christiane Northrup, Dr Jim Thorp, Dr Brian Hooker och Dr. Liz Mumper.

 

Den fråga som främst diskuteras i filmen är en WHO-godkänd vaccinationskampanj som riktade sig till fattiga afrikanska kvinnor, som vi nu vet steriliserades av ”vacciner” utan deras vetskap eller samtycke.

 

LÄS MER, SE VIDEOS, OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://citizens.news/628130.html

 

 

 

2022-06-13

Forskare upptäcker att några helt vaccinerade barn lider av sepsis och autoimmuna sjukdomar när de utsätts för Covid-19

En ny studie utförd av flera läkare på uppdrag av University of Colorado har funnit att Covid-19-vaccination kan få barn att drabbas av Vaccine-Associated Enhanced Disease (V-AED), och ytterligare analys av de konfidentiella Pfizer-dokumenten som tvångspublicerats genom domstolsbeslut avslöjar både Pfizer och US Food & Drug Administration (FDA) visste att det skulle hända.

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

https://expose-news.com/2022/06/13/fully-vaccinated-children-suffering-autoimmune-disease/

 

 

 

”VACCINERNA”/ BIOVAPEN/ MORD VAPEN

2022-06-09 Se videon och sprid vidare

Varken säkert eller effektivt eller ett vaccin: vad kallar du dessa injektioner?

 

Dr Lawrence Palevsky:

 

”De [vaccintillverkarna] kallar det en genterapi. De kallar det ett operativt system. Det finns till och med mina kollegor som hittade information i patenten, där de kallar det ett biovapen.”

 

”I november 2020 blev jag tillfrågad i en internationell podcast vad jag tyckte om den här kommande injektionen, och jag kallade det ett mordvapen.”

https://rumble.com/v17wv77-neither-safe-nor-effective-nor-a-vaccine-what-do-you-call-these-injections.html

 

 

 

2022-06-09

Vi lever i den mest dödliga tiden i historien!

Steve Kirsch diskuterar dödlighetstoppen på 50 % efter att biovapen injektionerna rullades ut!

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/v17wpo1-sudden-adult-death-syndrome-young-healthy-people-dropping-dead-at-alarming-.html

 

 

 

Ny studie visar att Covid-”vaccination” kan få barn att drabbas av vaccinrelaterad förstärkt sjukdom; & Pfizer och FDA visste att det skulle hända

https://expose-news.com/2022/06/08/study-covid-vaccinated-children-suffer-vaed-pfizer-fda/

 

 

 

Ny brittisk regeringsrapport bekräftar COVID-”vaccination” avsevärt ökar risken för dödsfall och dödar hundratusentals efter fem månader

https://expose-news.com/2022/06/02/uk-gov-confirms-covid-vaccination-kills-thousands-after-5-months/

 

 

 

 

PÅMINNELSE TILL ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE SKA SÅKLART MYCKET NOGSAMT TA TILL SIG FAKTA & BEVIS SOM DELGIVES I MASSUTSKICKEN

Påminner alla anställda inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE återigen om ex officio principen

Citat

Ex officio

Ex officio innebär att en myndighet eller domstol ska beakta något på eget initiativ, dvs. utan att part yrkat eller begärt det.

https://lagen.nu/begrepp/Ex_officio

 

 

 

 

Från Hjärntvätt till Frihet, en föreläsning med Mikael Nordfors

 

TORSDAG 16/6 KL. 18:30–21:00

Hartwickska Huset, Sankt Paulsgatan 39A, 118 48 Stockholm

 

LÖRDAG 18/6 KL. 17:30–20:00

Restaurant Haga Deli,  Hagagatan 18, SE-113 48 Stockholm, Sverige

 

Direktdemokrati och Knapptryckeri kommer inte att kunna fungera optimalt om vi inte samtidigt kan finna metoder att ta oss ut ur den mind control och hjärntvätt vi alla blivit utsatta för som medborgare i ett västerländskt samhälle.

 

Mikael Nordfors är läkare och mycket välutbildad inom psykiatri, psykofarmakologi och alternativmedicin.

 

Han kommer att berätta om hur den ”onda” sidan byggt upp sitt imperium på opiat- och människohandel, mind control, samt kontroll över media, politiker och bankväsen.

 

Han kommer också att tala om olika typer av mind control  och kommer att komma med förslag på olika möjliga behandlingar såsom, psykoterapeutiska tekniker, healing olika örter mm, och om hur du som motvikt mot all propaganda kan få hjälp att få kontakta med ditt sanna, inre jag

 

Alla som köper eller har köpt boken Demosokrati, Spartacus 2.0 har gratis inträde vid uppvisande av en bok.

 

Inträde 150 kr för övriga.

 

https://www.ebesforlag.se/store/p/politik-samh%C3%A4lle-310320/demosokrati-spartacus-2.0,-av-mikael-nordfors-och-loke-hagberg-991774

 

https://fb.me/e/2FdNlclDR

 

Mikael Nordfors M.D.

Kildegårdsvej 12 A st tv

2900 Hellerup, Denmark

Ph +4531530931

e-mail: [email protected]

Web: https://www.medicdebate.org/node/740

Booking: https://www.bokadirekt.se/places/mitokondriegymmet-32918

 

 

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner intervjuar 2022-06-11 författaren, föreläsaren, läkaren doktor Mikael Nordfors om bl.a. boken DEMOSOKRATI, SPARTACUS 2.0

 ”Vi tror att en ny organisationsmodell och ett politiskt system som kallas Demosokrati, eller ”flytande demokrati” kan bli ett motgift mot de korrupta makthierarkier som för närvarande styr vår värld. Demos betyder folket, Sophus visdom och Kratia makt på grekiska. Demosokrati skapar ett klokt styre genom att kombinera den stora massans lokalkännedom och erfarenheter med experternas kunskap, experter som i detta system inte är korrupta.”

SE VIDEOINTERVJUN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/06/11/mikael-nordfors-intervjuas-av-sverige-granskas-ulf-bittner-2022-06-11/

 

Se också intervjun som läkaren doktor Mikael Nordfors gjort med Dominique Verga ,sprid vidare

Hur man kan trivas genom att leva enbart på gudomlig energi, en intervju med Dominique Verga.

https://www.youtube.com/watch?v=qAbD0e_prZE

 

 

OM DEN PLANERADE COVID-PLANDEMIN, PCR BEDRÄGERIET/ BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN / PLANERAT ÖVERLAGT MORD med de sk ”vaccinerna”/ biovapen som generellt och systematiskt skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges Folk & Barn.

 

Publicerat 2022-06-12

Läs denna mycket viktiga artikel och sprid den vidare i alla dina nätverk, DU förstår varför när du läst artikeln, citerar lösryckta delar ur artikeln, se videos, maskinöversättning, citat

Covid-pandemin var en statskupp av den teknokratiska kabalen som ligger bakom den globala övertagandeagendan, kallad The Great Reset

 

  • Den stora återställningen introducerades av World Economic Forum, som är tätt kopplat till FN och Världshälsoorganisationen. Deras agenda är att implementera en global typ av totalitarism baserad på teknokratiska och transhumanistiska ideologier. En del av den planen inkluderar också omstrukturering och kontroll av alla livsformer, inklusive människor

 

  • Medan teknokratins yttre uttryck kommer att framstå som totalitarism, är kontrollcentret inte en individ. Istället för att en enda person styr genom dekretet, förlitar sig teknokratin på kontroll genom teknik och algoritm. Detta är en mycket viktig skillnad. Kort sagt, det kommer inte att finnas någon individ att skylla på eller ställas till svars för. ”Diktatorn” är en algoritm

 

 

  • Teknokrati är en påhittad och onaturlig form av ekonomi som uttrycker sig som totalitarism och kräver social ingenjörskonst för att fungera. Teknokrater definierade tidigare teknokrati som vetenskapen om social ingenjörskonst. Att kontrollera befolkningen är avgörande för att systemet ska fungera

 

 

Wood, tillsammans med Dr. Judy Mikovits och Dr. Reiner Fuellmich, en internationell advokat som var med och grundade den tyska Corona-utredningskommittén – har bildat arbetsgruppen för brott mot mänskligheten.

 

Det första evenemanget kommer att hållas i Tampa, FL med gästföreläsare, Michael Yeadon, Ph.D..

 

Vi tror att det finns ett stort argument att göra att brott mot mänskligheten verkligen har begåtts i samma sammanhang och känsla som de upptäcktes vid Nürnbergrättegångarna som producerade Nürnbergkoden, som nu är inbäddad i rättssystemet i varje nation på jorden, [inklusive] vårt land och varje stat också.

 

Medicinska experiment är verboten, punkt, och ändå har det hänt ändå, utan informerat samtycke på vägen. Folk blir sjuka och dör, samma gamla borr. Vad gick fel? 

 

Vi presenterar det här fallet för den amerikanska allmänheten personligen, och jag kommer att säga att dynamiken i att prata med en livepublik idag är en frisk fläkt för mig personligen. Jag tror att alla andra skulle säga samma sak.”

 

LÄS HELA ARTIKELN, SE BÄGGE VIDEOS, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/06/12/technocracy.aspx?

 

Maskinöversättning av artikeln bifogas som bifogade PDF filen Patrick Wood…..

 

 

Injektionerna har varit till långt mer skada än nytta!

 

Om Folkhälsomyndigheten / FOLKDÖDAR MYNDIGHETEN och deras medlöpare i PCR test bedrägeriet / Brott Mot Mänskligheten och Planerat Överlagt Mord med de sk ”vaccinerna”/ biovapen som skadar och dödar mänskligheten generellt och systematiskt

 

Har DU annan uppfattning så vänligen kontakta advokat dr Reiner Fuellmich och Corona Investigative Committee med dina bevis mycket skyndsamt, kontakt uppgifter finner du i dagens massutskick.

 

 

 

Se vad som framkommer i denna mycket viktiga video om PCR TEST BEDRÄGERIET / BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN med mera, se bl.a. advokat dr Reiner Fuellmich,  publicerad 2022-06-09

Grand Jury Day 8 – Closing Arguments | English

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://odysee.com/@GrandJury:f/gj-day8en:3

 

Se Corona Investigative Committee, publicerat 2022-06-10

Bobbie Anne Flower-Cox | Session 108: fiat iustitia

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/Session-108-Flower-Cox-Odysee-final:b

 

 

 

Alla ska ställa sig frågan om varför SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA/ TT TELEGRAMBYRÅ och fria alternativa internet media inte sammantaget granskar Sveriges Regering, Sveriges riksdag och där alla riksdagsledamöter och därmed alla de politiska partierna i Sveriges riksdag, och deras medlöpare bl.a. Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, och därmed också Sveriges alla 21 Regioner/ fd landsting.

 

Alltså i nutidens viktigaste fråga nämligen PCR BEDRÄGERIET / BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN som bevisligen säkerställt yrkesverksamhet inom skolmedicinen globalt och nationellt som generellt och systematiskt DÖDAR & SKADAR i skolmedicinsk yrkesverksamhet mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn

 

 

SOMMARENS BÄSTA BOK ATT LÄSA ELLER LYSSNA PÅ

Sommar läsning, ljudbok, gratis, som DU kan lyssna på när DU själv vill, av läkaren doktor Mikael Nordfors,

Demosokrati, Spartacus 2.0 , 2020-talets slavuppror. Ljudbok av Mikael Nordfors

Sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.youtube.com/watch?v=a3CBIF3imf4&t=2587s

 

 

Finns även på RUMBLE

https://rumble.com/v182y2d-demosokrati-spartacus-2.0-2020-talets-slavuppror.-ljudbok-av-mikael-nordfor.html?mref=x1um7&mrefc=2

 

 

Läs Pia Hellertz, som läst boken, sammanfattning/recension om vad hon tycker om boken

http://www.piahellertz.com/Demosokrati_Spartacus_2.0.pdf

 

 

 

FOLKDÖDARMYNDIGHETEN/ FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN OCH DERAS MEDLÖPARE I PCR BEDRÄGERIET/ BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH PLANERAT ÖVERLAGT MORD MED MERA

 

WHO PLANDEMIN & PCR BEDRÄGERIET SOM SKAPADE MARKNADEN FÖR ”VACCINERNA”/ BIOVAPEN SOM I YRKESVERKSAMHET INOM SKOLMEDICINEN DÖDAR OCH SKADAR GENERELLT & SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK OCH BARN

 

FAKTA & BEVIS som SR/SVT/TV 4/ RIKSMEDIA/ TT TELEGRAMBYRÅ undanhåller och underlåter att delge nationen Sveriges Folk och Barn

 

 

Citerar lösryckta delar ur artikel av SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin, läs hela artikeln, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

Det gigantiska Covid-bedrägeriet

Vid det här laget känner många till att de s.k. ”vaccinerna” mot Covid-19 är ett ovetenskapligt bedrägeri från början till slut.

 

Injektionerna har varit till långt mer skada än nytta!

 

På Folkhälsomyndigheten har man inte själva gjort någon enda studie om förhållandet risk/nytta för de aktuella vaccinerna.

Man har i stället utan några reservationer accepterat den bedömning som gjorts av EMA (European Medicine Agency), d.v.s.  den europeiska motsvarigheten till Sveriges nationella enhet Folkhälsomyndigheten.

 

Och deras godkännande var egentligen endast ett ”nödgodkännande” (som kom den 21 december 2020).

 

Det sedan minst sagt anmärkningsvärda är, att detta ”godkännande” har baserats på EN ENDA STUDIE – som är full av grava vetenskapliga fel, och dessutom framställd av vaccintillverkaren själv.

 

Felaktigheterna kan grovt delas in i tre områden.

1.

Studien hade alldeles för många ”unga friska” deltagare. Målgruppen för vaccinet är ju äldre och människor som har underliggande sjukdomar, d.v.s. de som löper störst risk att skadas av Covid-19. Men just de grupperna är underrepresenterade i studien, vilket gör att den redan av den anledningen är vilseledande.

 

2.

Trots det medvetna valet av fel grupp, så visar de statistiska tabellerna klart, att det uppstod en mycket större andel skador bland dem som faktiskt fick vacciner, jämfört med dem som fick placebo.

 

Och även om vaccinet skulle ge ett mindre antal fall av Covid-19, så är det ju ingen fördel med det, om man ändå totalt får ett större antal fall av skador och allvarlig sjukdom!

 

I genomsnitt fick ca 13 % av de vaccinerade olika skador och symtom – medan andelen i placebogruppen var endast 4 %. Det var alltså mer än tre gånger fler skador i den vaccinerade gruppen!

 

Andelen som fick ALLVARLIGA SKADOR var i gruppen vaccinerade 1,1 % – medan den i placebogruppen var endast 0,4 %. I studien talade man i den beledsagande texten om hur litet antal skador man hade bland de vaccinerade – men berättade inte, att antalet skador i placebogruppen var betydligt lägre!

 

3.

Studien ”avblindades” extremt tidigt. Det var förstås från början en ”blindstudie” – d.v.s. försökspersonerna visste inte om de fick vaccin eller placebo (för att inte ”tro” och subjektiva erfarenheter skall snedvrida resultatet; numera standard för all seriös forskning).

 

Designen var sådan att när studien inleddes i slutet av juli 2020, så skulle den avblindas först den 2 maj 2023 – för att man skulle få korrekta besked om ”vaccinernas” effekter på både kort och lång sikt.

 

Nu valde man i stället att ”förstöra” studien genom att redan efter ca 4 månader (november 2020), avslöja vilka som fått vaccin och vilka som fått placebo. På grundval av endast denna korta studie skickade vaccintillverkarna in en rapport till EMA – och fick den godkänd!

 

I samband med detta valde förstås många att övergå till ”vaccingruppen”, då man fått den felaktiga informationen att ”vaccinerna” var både säkra och effektiva! Någon kontrollgrupp finns alltså inte längre. Därför har man nu inga strikt vetenskapliga möjligheter att utvärdera vaccinernas effekter!

 

Folkhälsomyndigheten valde också att godkänna vaccinerna, med stöd av denna enda studie, som är full av vetenskapliga fel och brister i en grad som närmast saknar motstycke!

 

Självklart borde man ha väntat på en korrekt studie, som tydligt kunde visa risker och ev. hälsofördelar med aktuella ”vacciner”.

 

Ur ett folkhälsoperspektiv borde man också tidigt gratis delat ut C-vitamin, vitamin D3 och zink – samtliga ämnen som vetenskapligt visat sig effektivt motverka skador av Covid-19.

 

Man borde också tidigt ha tittat på effektiva läkemedel (t.ex. Ivermectin), som visat god effekt mot Covid-19. (I dagarna har några läkare i USA stämt deras myndighet FDA för att man där utan sakliga skäl hindrat läkare från att använda just Ivermectin).

 

En sammanfattande slutsats är, att de anställda på Folkhälsomyndigheten antingen är gravt inkompetenta för sitt uppdrag, eller annars medvetet spridit falsk information (på grund av hot eller belöning).

 

Deras agerande är också bokstavligen ett lagbrott, eftersom svenska myndigheter enligt gällande lag är skyldiga att bedriva sin verksamhet ”på vetenskaplig grund”.

 

Sanningen är i detta fall att bland dem som tagit vaccinerna har långt flera skador och komplikationer registreras än bland dem som inte i fått ”vaccin”!

 

Och andelen skadade av vaccinet Comirnaty är redan fler än av något annat vaccin i historien!

 

Det är också många av dem som fått skador av vaccinet, som trots uppenbart samband inte fått något gehör från läkare och övrig sjukvårdspersonal. Det finns ett stort antal redovisade – mycket upprörande fall – där drabbade blivit hänsynslöst och nonchalant behandlade av vården. Läkarna har förklarat att deras skador absolut inte kunde bero på ”vaccinerna” – eftersom de ju är ”absolut säkra”!

 

Ytterligare en grundläggande felaktighet i statistiken är, att många covidskador rapporteras ha drabbat ”ovaccinerade” – trots att de som skadats fått både en och två injektioner.

 

Folkhälsomyndigheten väljer (helt ovetenskapligt) att betrakta alla ”vaccinerade” som ”ovaccinerade” från första sprutan till två veckor efter andra sprutan – den tid då de flesta biverkningarna visar sig!

 

Under 2021 registrerades därför i Sverige 919 avlidna i Covid-19 som ovaccinerade (trots att de bevisligen var ”vaccinerade”). Man har på så sätt felaktigt höjt antalet döda bland de ovaccinerade – och i motsvarande grad minskat antalet döda bland de vaccinerade.

 

Det har för övrigt också vetenskapligt visats, att mottagligheten för sjukdom ökar de närmaste veckorna efter vaccinering. Detta har man sett, även när det gäller andra vacciner!

 

Slutligen den fullständiga intervjun med Anette Stahel:

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OrbwPXmC0Ic

 

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7134197/posting/det-gigantiska-covid-bedr%C3%A4geriet

 

 

 

Läs hela artikeln, citerar lösryckta delar ur artikeln

Medicinsk behandling vanligaste dödsorsaken

Att traditionell behandling av legitimerade läkare och av dem förskrivna, godkända läkemedel skulle vara de vanligaste dödsorsakerna i vårt land – och hela Västvärlden – låter naturligtvis för de flesta helt obegripligt. Men tyvärr verkar det vara precis så!

 

Dr Bruce Lipton påstår i alla fall, att i USA gäller följande:

 

Den tredje vanligaste dödsorsaken är CANCER (553 251 fall ett av de senaste åren).

 

Den näst vanligaste dödsorsaken är HJÄRT- OCH KÄRLSJUKDOM (699 697 fall)

 

Och den allra vanligaste dödsorsaken är ”IATROGENISK” sjukdom – ett tillstånd som förorsakats av medicinsk behandling. (783 936 fall). Mer är 300 000 av dessa är dödsfall som direkt beror på godkända och av läkare utskrivna läkemedel!

 

Dr Bruce förklarar också hur det kan vara så illa. Han utvecklar sina tankar här:

 

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6775400/posting/medicinsk-behandling-vanligaste-d%C3%B6dsorsaken

 

 

 

2022-06-10 läs debatt artikeln i Expressen

Coronakrisen – vad hände egentligen?

https://www.expressen.se/debatt/coronakrisen–vad-hande-egentligen/

 

 

Läs denna artikel

Läkemedelsmedicin dödar fler människor än alla krigshandlingar, terrorism, vapenvåld och mord tillsammans.

https://naturalnews.com/052613_Pharma_Death_Clock_medication_side_effects_prescription_drug_deaths.html

 

 

Se denna video

What They Don’t Want You to Know | Dr. Bruce Lipton (MUST SEE!!!)

https://www.youtube.com/watch?v=rSgR9vzOYJU

 

 

Läs vad som delges här

BIG PHARMA’S CHEMICAL WARFARE ON HUMANITY DWARFS THE NUMBER OF VICTIMS KILLED BY ALL WORLD WARS AND ACTS OF TERRORISM COMBINED…

BIG PHARMAS KEMISKA KRIGFÖRING MOT MÄNSKLIGHETEN ÖVERTRÄFFAR ANTALET OFFER SOM DÖDATS AV ALLA VÄRLDSKRIG OCH TERRORHANDLINGAR TILLSAMMANS…

 

Läs mer och sprid vidare

https://pharmadeathclock.com/

 

 

 

Publicerat 2022-06-12, maskinöversättning, citerar lösryckta delar, läs hela artikeln, citat

EXKLUSIVT: Chockerande mikroskopibilder av blodproppar utvunna från de som ”plötsligt dog” – kristallina strukturer, nanotrådar, kritiga partiklar och fibrösa strukturer

 

Vad är allt detta?

Vi vet ännu inte vad alla dessa strukturer är. Vi vet dock vad de inte är: De är inte bara koagulerade blodkroppar. Om de var det, skulle vi vid 1500x förstoring som visas på det sista fotot ovan kunna se individuella blodkroppar. Dessa är inte blodkroppar, de är proteinstrukturer .

 

Proteinstrukturer som cirkulerar i blodet på det här sättet, byggs upp med tiden, konstrueras tydligt av kroppens celler. Ribosomerna i cellerna instruerar kroppen vilka proteiner som ska konstrueras. Dessa ribosomer kapas av mRNA-genterapiinjektioner, som skriver över nya instruktioner till cellerna, vilket får dem att tillverka något annat än mänskligt.

 

Jag tror att strukturerna du ser ovan är resultatet av instruktioner för mRNA-proteinsyntes som har injicerats i människor under det falska paraplyet ”vacciner”. Jag välkomnar input från andra experter som kan ha andra teorier eller förklaringar om var detta kommer ifrån.

 

Mer forskning behövs för att bekräfta funktionen och sammansättningen av dessa strukturer, men på grund av den extrema censur och ”vetenskapsauktoritarism” som nu finns i världen, kommer inget labb eller universitet att våga undersöka dessa blodproppar och ärligt rapportera resultaten.

 

Att göra det skulle riskera att förlora all NIH-finansiering och federala anslag, eftersom samma personer som konstruerar vacciner och biovapen också kontrollerar det mesta av vetenskapsfinansieringen i Amerika.

 

Således kommer endast oberoende forskare, laboratorier och journalister att våga berätta sanningen om dessa blodproppar .

Sammanfattningsvis är de inte ”blodproppar”. De är strukturer i blodet. De är ”strukturella proppar” eller ”fibrösa proppar” som är extremt stora och konstrueras inuti kroppen med tiden.

 

Min allvarliga oro är att varje person som har injicerats med mRNA-instruktioner kan konstruera dessa fibrösa strukturer inuti sina kroppar just nu, och att det bara är en tidsfråga innan de blockerar stora artärer eller orsakar hjärtinfarkt, stroke eller andra akuta orsaker till ”Sudden Adult Death Syndrome” (SADS).

 

Jag tror att dessa strukturer mycket väl kan förklara varför så många till synes friska vuxna plötsligt dör.

Läs hela artikeln och sprid vidare

https://citizens.news/628915.html

 

 

NOTERAS SÄRSKILT

Har du annan uppfattning vänd dig med största förtroende och dina BEVIS till advokat dr Reiner Fuellmich och därmed alla de spetsspecialist sakkunniga från hela världen som har KOMPETENS som inte existerar i Sverige, och är synnerligen högst TROVÄRDIGA, opartiska, sakliga och objektiva, som värnar om mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN

 

 

Läs mer om GRAND JURY THE COURT OF PUBLIC OPINION

Pressmeddelande Förhandlingar med den stora juryn

https://grand-jury.net/Media%20Release%20Grand%20Jury%20Proceeding%2002-05-2022.pdf

 

LÄS MER

https://www.grand-jury.net/

 

Läs mer om advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team i Corona Investigative Committee

https://corona-ausschuss.de/en/

 

Se videos som under ca 2 års tid publicerats och delger om den kompetens som inhämtats till Corona Investigative Committee

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu