• Arkiv

talman Andreas Norlén — Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet & Folkhälsomyndigheten 2022 11 01

 

 

Biologisk krigföring mot nationen Sveriges Folk & Barn beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television

 

 

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN ÄR EN PLANERAD AGENDA MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH PCR TEST BEDRÄGERIET BESKYDDAS AV SVERIGES TELEVISON & SVERIGES RADIO MED FLERA FULLSTÄNDIGT SKATTEFINANSIERADE MEDLÖPARE I SVERIGE 

 

 

SVT och SR underlåter och undanhåller vad skattebetalarna, alltså vad deras UPPDRAGSGIVARE kan kräva, nämligen att SVT & SR ska vara opartiska och sakliga

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN

 

EN EXPERIMENTELL GENTERAPI, ETT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR & DÖDAR MÄNSKLIGHETEN

 

 

Sprid vidare i alla dina nätverk, för uppenbart är att PCR TEST BEDRÄGERIET är grunden till att de sk ”vaccinerna”/ biovapen som DÖDAR & SKADAR mänskligheten generellt och systematiskt

 

 

 

 

 

 

Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet & Folkhälsomyndigheten 2022 11 01

 

 

Biologisk krigföring DEL 3 mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television, m.fl. medlöpare

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 1 november 2022 19:42

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>’[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’;'[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘torbjörn sassersson’ <[email protected]>; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘Boyle, Francis A’ <[email protected]>; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]’; ‘[email protected]

 

Ämne: Biologisk krigföring DEL 3 mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television, m.fl. medlöpare
Prioritet: Hög

 

Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet & Folkhälsomyndigheten 2022 11 01

 

Biologisk krigföring DEL 3 mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television, m.fl. medlöpare

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av riksdagsförvaltningens registrator [email protected] som delges denna skrivelse, och registrator Socialdepartementet [email protected] , begär dagboksblad/diarieutskrift med dnr som bevis på att skrivelsen är i laga ordning registrerad till [email protected]

 

Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av vad som är i laga ordning registrerat utifrån denna skrivelse, dels hos riksdagsförvaltningen och dels hos Socialdepartementet

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då skrivelsen är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill internationellt

 

2022-11-01

 

Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet & Folkhälsomyndigheten

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD MED MERA

Biologisk krigföring DEL 3 mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television, m.fl. medlöpare

 

 

FAKTA & BEVIS, sanningen och verkligheten går inte att stoppa, men de sk ”vaccinerna”/ biovapen / nano vapen går att STOPPA, och Sveriges riksdags alla politiska partierna och alla riksdagsledamöterna kan STOPPA ”VACCINERNA” med omedelbar verkan!

 

 

2022-11-01 Fakta och Bevis om skadar och dödar ”vaccinerna”/biovapen, som skadar och dödar mänskligheten generellt och systematiskt, maskinöversättning

Storbritanniens regering avslöjar att de trippel ”vaccinerade” står för 91 % av covid-dödsfallen sedan början av 2022 och de helt ”vaccinerade” står för över 90 % av covid-dödsfallen sedan maj 2021

Läs hela artikel, som delger om fakta och bevis, och delge nationen Sveriges Folk & Barn om dessa fakta och bevis

https://expose-news.com/2022/11/01/triple-jabbed-91-percent-covid-deaths-this-year/

 

 

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner ringde upp Sveriges riksdag talman Andreas Norlén

 

2022-10-31  Vilket lagstöd har talman Andreas Norlén för att fullständigt godtyckligt och skönsmässigt, utan motiverad grund i lagstiftningen, och därmed bedriva dennes uppdrag för skattebetalarna, du läser mera och åter hör det inspelade samtalet

 

Till talman Andreas Norlén och chefssekreterare Nina Mimon, skrivelse och inspelat samtal utifrån tidigare kommunicerat 2022 10 31

DU LÄSER MERA OCH ÅTERHÖR DET INSPELADE SAMTALET

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/10/31/talman-andreas-norlen-till-talman-andreas-norlen-och-chefssekreterare-nina-mimon-skrivelse-och-inspelat-samtal-utifran-tidigare-kommunicerat-2022-10-31/

 

 

 

Hur kan det komma sig att Sveriges Regering och Sveriges Kommuner och Regioner ingår avtal om PCR test stimulans paket, med skattebetalarnas medel hösten/vintern 2021, när det uppenbart är så att Folkhälsomyndigheten har officiellt delgivit 2020, citat

Pär Vikström, gd staben, Folkhälsomyndigheten, ringdes upp 2020-10-07, på telefon nr 010 – 205 21 75, om vad Folkhälsomyndigheten själva har erkänt och publicerat, du läser det här, citat

 

Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19

 

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nationella kriterier för bedömning av smittfrihet

vid covid-19.

 

PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus

med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av

immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om

någon är smittsam eller inte

 

Slut citat

 

Källa till ovan citerat

www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-…_4uiFBoJybA

 

Noteras särskilt; länk ovan till vad som då fanns publicerat på Folkhälsomyndighetens sida är numera såklart ”bort städad” av Folkhälsomyndigheten

 

Noteras särskilt; Effekterna efter PCR TEST BEDRÄGERIET, som banade vägen för skadar och dödar ”vaccinerna”, som bevisligen inte är vanliga vaccin, är kända över hela världen.

 

Lyssna på det inspelade samtalet med FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN 2020 10 17

 

Du kan ladda ner mp3 filen FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN…..2020 10 17 via denna länk, sprid den gärna vidare i alla dina nätverk, tillsammans med denna skrivelse

https://www.jottacloud.com/s/27120f61f8d454d45698ebc5c00fbaf4674

 

Slut citat

 

 

 

 

 

SVERIGES REGERING OCH SKR INGÅR UPPENBART I PCR TEST BEDRÄGERIET MED MERA

BEVIS BÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA ÅVILAR SVERIGES REGERING OCH SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER(SKR)

 

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner ringer upp SKR och Region Östergötland 2022-11-01 om PCR TEST BEDRÄGERIET, lyssna på inspelat samtal med Marie Morell, den person som svarar i Marie Morells telefon, och läs hela skrivelsen

Sveriges Kommuner och Regioner — Rättssäkerhet utifrån ingånget avtal om PCR TESTNING emellan Sveriges Regering och SKR(Sveriges Kommuner och Regioner) och artikel av 2021 12 23

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/11/01/sveriges-kommuner-och-regioner-rattssakerhet-utifran-inganget-avtal-om-pcr-testning-emellan-sveriges-regering-och-skrsveriges-kommuner-och-regioner-och-artikel-av-2021-12-23/

 

 

 

 

Noteras särskilt; alla politiska partierna i Sveriges riksdag, de samma som före valet 2022, BESKYDDAR PCR TEST BEDRÄGERIET, som är grunden till MEGA BEDRÄGERIET med de sk ”vaccinerna” / biovapen / nano vapen som skadar och dödar generellt och systematiskt mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn. Talman Andreas Norlén är också mycket väl informerad och upplyst av SVERIGE GRANSKAS massutskick.

 

Densamma informationen och upplysningen har även ytterst ansvarige myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och Åklagarmyndigheten i Sverige delgivits av SVERIGE GRANSKAS i massutskicken.

 

 

ALLA DESSA ÄR SÅLEDES DELAKTIGA I ATT DE SK ”VACCINERNA” / BIOVAPEN INTE STOPPATS I SVERIGE

Inte att förglömma SVT/SR, TV4, TT NYHETSBYRÅ, RIKSMEDIA med många flera inom fria alternativa internetmedia, t.o.m. UPPDRAG GRANSKNING, ingen av dessa har bidragit till att STOPPA detta fullständiga pågående vansinnet.

 

Du förstår strax mera…..

 

 

2022-10-31

Dödligheten har ökat med 17 % i den ”vaccinerade” världen

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://citizens.news/671037.html

 

 

 

2022-10-31 DE SK ”VACCINERNA” DET STÖRSTA MEGA BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

”Vaccinerade” personer kan fortfarande få covid-19, medger MSM

När pandemin av Wuhan coronavirus (COVID-19) når sitt tredje år, börjar mainstreammedia (MSM) erkänna att även vaccinerade människor fortfarande kan fånga patogenen .

Enligt en rapport från den indiska publikationen Mint är de fem COVID-19-symtomen att hålla utkik efter i princip samma symtom som uppvisas av de som är förkylda eller influensa. Dessutom är både ovaccinerade och vaccinerade personer mottagliga för samma symtom.

LÄS MERA

https://citizens.news/669443.html

 

 

 

2022-10-31 till er alla super korrupta delges om verkligheten och sanningen utifrån fakta och bevis, läs hela artikeln och sprid vidare till nationen Sveriges Folk & Barn, och såklart alla skattebetalare, som är i grunden era UPPDRAGSGIVARE, noteras särskilt; allt var planerat, PLANDEMI är ett faktum, vilket alla vet som är intresserade av sakfrågan, fakta och bevis, citerar lösryckta delar ur artikeln, maskinöversättning, citat

BEKRÄFTAT – COVID är konstgjord och Fauci, Bill Gates, Daszak och Moderna är ansvariga.

Det råder ingen tvekan om att SARS CoV 2 (som orsakar Covid-19) är orsakat av människan. Här är bevisen…

https://citizens.news/668971.html

 

 

 

Rekommenderas att läsa och följa, sanningen och verkligheten för att STOPPA SKADAR OCH DÖDAR ”VACCINERNA”

 

Dr Andrew G. Huff

@AGHuff

Tidigare EcoHealth Alliance VP och Whistle Blower Army Combat Veteran Scientist Rumble, & GETTR: AGHuff

https://twitter.com/AGHuff

 

 

 

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD MED MERA

 

Biologisk krigföring DEL 3 mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television, m.fl. medlöpare

 

NASSE AGENDAN / DEN KRIMINELLA VACCIN & LÄKEMEDELSINDUSTRIN

 

som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag, det är uppenbart, frågan ska ställas;

 

med vilket lagstöd bedriver Sveriges alla 21 Regioner bevisligen en skadar och dödar verksamhet med sk mediciner och sk ”vacciner”?

 

 

2022-10-31 läs hela artikeln som ger dig insikter och perspektiv, som delger dig om varför pågående fullständiga vansinne tillåts pågå och beskyddas av SVERIGES RIKSDAG, som beskyddar PCR TEST BEDRÄGERIET och skadar / dödar ”vaccinerna” /biovapen

 

Big Pharma har alltid varit en av de stora krafterna bakom Europeiska unionen

 

 

 

Detta är hur och varför Big Pharma passar så väl in i det som fritt kallas den nya världsordningen. Syftet med att låta varje människa ingå i ett system av sjukdomsdiagnoser och behandling med giftiga läkemedel från vaggan till graven har ett större syfte: att försämra och försvaga befolkningarna.

 

Detta är ett politiskt mål. Det underlättar kontrollen.

 

De viktigaste företagen i IG Farben vid andra världskrigets utbrott var Bayer, BASF och Hoechst. De var kemikalie- och läkemedelsföretag.

 

Farben satte Hitler i toppen över Tyskland som statschef, och kriget var utformat för att leda till ett enat Europa som skulle domineras av Farben-nätverket.

 

Läs mer

https://expose-news.com/2022/10/31/big-pharma-has-always-been-behind-the-eu/

 

 

 

 

 

”VACCINERNA” BIOVAPEN NANOVAPEN  SOM ANVÄNDS MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

Biologisk krigföring DEL 3 mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television, m.fl. medlöpare

Tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel beskyddar ni tillskrivna ett biologiskt/ nanovapen krig mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn med de sk ”vaccinerna” / biovapen/nanovapen.

 

Således ingår ni tillskrivna i landsförräderi, högförräderi, Brott Mot Mänskligheten, Folk mord med mera mot nationen Sveriges Folk & Barn med de sk ”vaccinerna”/ biovapen, dessa biovapen/ nanovapen ”vaccinerna” som det banades väg för genom PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

Bevisen sprider sig över hela världen, det går inte att STOPPA, sanningen och verkligheten kommer ikapp er tillskrivna som över tid beskyddat detta fullständiga vansinne.

 

Alltså en globalistisk agenda som skadar och dödar mänskligheten generellt och systematiskt som ni tillskrivna uppenbart ingår i och beskyddar. Alltså som med enkelhet kunnat STOPPATS av er tillskrivna utifrån fakta och bevis som delgivits er alla över tid från SVERIGE GRANSKAS i information och upplysning via massutskicken sedan mycket lång tid.

 

PCR TEST BEDRÄGERIET ÄR GRUNDEN TILL VANSINNET MED DE SK ”VACCINERNA” BIOVAPEN NANOVAPEN SOM SYSTEMATISKT OCH GENERELLT DÖDAR MÄNSKLIGHETEN

 

All makt utgår från nationen Sveriges Folk & Barn och den makt som ni tillskrivna besitter är uppenbart förbrukad.

 

Alltså er TROVÄRDIGHET är uppenbart förbrukad, ni har uppenbart ingen moral, etik och ansvar i er.

 

Alltså som synes har ni sociopatiska och psykopatiska drag i er allihopa tillskrivna som BESSKYDDAR detta fullständiga pågående vansinnet mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn

 

 

 

FAKTA & BEVIS

Biologisk krigföring DEL 3 mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television, m.fl. medlöpare

 

Ni delges idag i del 3 om biologisk krigföring mot nationen Sveriges Folk & Barn om följande fakta och bevis från den världskände spets specialist sakkunnige Karen Kingston, maskinöversättning;

 

Kingston-rapporten

https://karenkingston.substack.com/

 

 

Del 1: Det ”nya” coronaviruset — Pandemin COVID-19 orsakades inte av SARS-CoV-2-viruset eller varianter.

 

COVID-19 är ett nytt slags nanovapen som är delvis tekniskt, delvis biologiskt och intelligent, ett Ai-biovapen. — 11 min läsa

https://karenkingston.substack.com/p/part-1-dismantling-the-the-deceptions

 

 

 

Del 2: Psykologiska och biologiska effekter av falskt positiva PCR-test — PCR-testet var en teaterreklam för att övertyga amerikanerna om det mycket smittsamma SARS-CoV-2 viruset. PCR-tester i skolor är ett slöseri med att samla in genetiska uppgifter om våra barn för att skicka dem till främmande nationer. — 2 min läsa

https://karenkingston.substack.com/p/part-2-dismantling-the-deceptions

 

 

 

Del 3: Vi kan vinna COVID-19-kriget om vi förenas i sanningen, inte i lögnerna – Den 23 augusti 2021 kunde COVID-19:s lagar för krigföring ha ändrats om bevis hade segrat över blint förtroende för experter. — 7 min läsa

https://karenkingston.substack.com/p/part-3-dismantling-the-deceptions

 

 

 

Del 4: Lögner, förbannade lögner och spikproteiner — Våra kroppar producerar inte spikproteiner från viralt SARS-CoV-2 mRNA. Spikproteiner är smarta magnetiska hydrogeler, Ai-biovapen, som är förinstallerade i ”vaccinerna”. — 6 min läsning

https://karenkingston.substack.com/p/part-4-dismantling-the-covid-19-story

 

 

 

Del 5: Varför finns kvantprickar i COVID-19-injektionerna? — Varför har en kinesiskt född ingenjör från den amerikanska armén utvecklat en nanoteknik för att leverera kvantprickar till människor?

 

En nanovapenteknik som ägs av den kinesiska militären och som används i COVID-19-vaccinerna. — 7 min läsa

https://karenkingston.substack.com/p/part-5-dismantling-the-covid-19-deceptions

 

 

 

 

Del 6: Forskning om mRNA med funktionsökning är inte vad experterna får oss att tro — Avveckling av COVID-19-bedrägerierna. Dr Andrew Huffs vägledning och expertvittnesmål bekräftar den vilseledande globala berättelsen om att det var ett mRNA-virus, SARs-CoV-2, som orsakade COVID-19. — 7 min läsa

https://karenkingston.substack.com/p/part-6-gain-of-function-mrna-research

 

 

 

Del 7: Vaccinerna mRNA COVID-19 kan inte redigera det mänskliga genomet är en lögn. Det är exakt vad COVID-19-injektionerna gör – COVID-19 mRNA-”vacciner” innehåller mRNA Qdot®. Qdot tränger in i cellkärnan, raderar RNA-sekvenser och integrerar nya mRNA-gensekvenser i DNA-genomet. — 6 min läsa

https://karenkingston.substack.com/p/part-7-the-mrna-covid-19-vaccines

 

 

 

Del 8: De ovaccinerade är säkra – Alla förebyggande behandlingar med COVID-19 innehåller elektroniska enheter som kan sända ut Bluetooth-signaler för att spåra vaccinerade medborgare via deras geografiska position. — 8 min läsa

https://karenkingston.substack.com/p/part-8-dismantling-the-covid-19-deceptions

 

 

Noteras särskilt;

Var nu opartiska, sakliga och objektiva, dela med er till nationen Sveriges Folk & Barn, debattera offentligt i Sveriges riksdag, i direkt sänd TV Debatt, och bjud in i debatten världskända sannings sägarna;

 

EU parlamentariken Christine Anderson, professor Francis A Boyle, advokat dr Reiner Fuellmich och såklart den också nu synnerligen världskände Karen Kingston, alla såklart med högsta trovärdighet och spetsspecialist kunskap inom deras områden, något som inte existerar och finns inom Sverige,  så att det verkligen blir fakta och bevis som debatteras inför nationen Sveriges Folk & Barn!

 

 

 

 

HELA (DEN VERKLIGA) SANNINGEN OM COVID

 

KAREN KINGSTON publicerar sig på Substack och har en otroligt djupgående serie om Covid-19 som jag aldrig har sett (och jag har sett mycket). Hennes bakgrund gör att hon kan gräva djupt i detaljerna som hon förklarar så elegant i lättförståeliga termer och grafik.

 

Hennes serie ”Dismantling COVID-19 Deceptions” är förmodligen den mest omfattande vetenskapliga forskningskrönologi som finns. Hittills finns det 8 delar i serien, så jag har lagt ut dem nedan. Jag kommer att lägga till framtida delar under #KingstonCovidhashtag för att underlätta framtida referenser.

 

Karen går igenom sin serie på ReAwaken America Tour och börjar vid 9:08:46 min nedan…

 

SE OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/v1p4owl-reawaken-america-tour-manheim-pa-day-2.html

 

 

 

 

 

 

 

 

YTTERLIGARE MERA AV SYNNERLIGEN MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE

 

Biologisk krigföring DEL 3 mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television, m.fl. medlöpare

 

 

 

DU KOMMER INTE UNDAN SANNINGEN & VERKLIGHETEN, ALLT VAR PLANERAT SEDAN LÄNGE

 

2022-10-30 läs hela artikeln, citat

Moderna patenterade en 19-nukleotidsekvens 2013 som matchar den mest smittsamma sekvensen av SARS-CoV-2

Forskare behövde inte heller leta långt för att ta reda på att Moderna (en av covid-19-vaccinprofitörerna) patenterade en 19-nukleotidsekvens 2013, som på något sätt slumpmässigt dök upp i Furin-klyvningsstället för spikproteinet covid-19.

 

Moderna har förberett sig för covid-19 mRNA-vaccinexperiment i flera år

Inför 2020 beviljades ett föga känt bioteknikföretag vid namn Moderna upp till 100 miljoner dollar från Bill and Melinda Gates Foundation för att utveckla nya vaccinkandidater med hjälp av mRNA-teknik.

 

Från denna plattform fick Moderna hundratals miljoner dollar i nya investeringar och säkrade till och med 1 miljard dollar från skattebetalarna 2020 (Operation Warp Speed) för forskning och utveckling till ett vaccin mot covid-19.

 

 

Redan 2013 hade Moderna ansökt om ett coronaviruspatent, innehållande en 19-nukleotidsekvens. Denna exakta nukleotidsekvens uppträdde slumpmässigt i Furin-klyvningsstället för spikproteinet covid-19. De genetiska sekvenserna för detta spikprotein (det påstådda orsakande medlet för covid-19) användes slutligen som grund för att utveckla ett experimentellt mRNA-vaccin genom ingen mindre än – Moderna.

 

 

Tekniken delades även med Pfizer; Däremot inleder Moderna just nu juridiska utmaningar för att säkra deras äganderätt till sina patent på mRNA och spikproteinsekvenserna. Så småningom skulle Moderna få ytterligare 1,525 miljarder dollar från skattebetalarna, i ett avtal som skulle skicka 100 miljoner doser av sin mRNA-vaccinkandidat till apotek över hela landet.

 

 

Denna exakta genbokstavssekvens var den enda nukleotidsekvensen i SARS-CoV-2 som hade mer än 3 nukleotider. Dess närmaste naturliga släkting var Bat Coronavirus RaTG13. Den ingick på furin-klyvningsstället, som är den del av spikproteinet som är mest förknippad med viral infästning och patogen potential.

 

 

Om coronavirusets spikprotein förstärktes i ett labb skulle furin-klyvningsstället vara den bästa platsen för att förstärka dess patogena potential. Som de genetiska bevisen visar var Moderna delaktig i planeringen och genomförandet av covid-19, förstärkningsförsök och vaccinprofitering.

 

 

 

Läs mer, läs hela artikeln, sprid vidare till NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN om varför alla politiska partierna i Sveriges riksdag BESKYDDAR detta fullständiga vansinne och varför PCR TEST BEDRÄGERIET beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag, och av er alla i Sveriges riksdag sk kallade riksdagsledamöter och talman.

https://citizens.news/669739.html

 

 

 

 

 

 

 

Biologisk krigföring DEL 3 mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television, m.fl. medlöpare

 

2022-10-30 läs såklart hela artikeln, verkligheten och sanningen ger vid handen

 

  • att de sk ”vaccinerna” / biovapen och därmed biovapenkriget mot mänskligheten systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten och NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN, och detta fullständiga vansinne BESKYDDAS av alla politiska partierna i SVERIGES RIKSDAG, och alla riksdagsledamöterna, och såklart talman Andreas Norlén, som också äger rätt till yttrandefrihet, citerar lösryckt del ur artikeln, maskinöversättning, citat

 

 

 

Det betyder att vi har obestridliga bevis på

att Covid-19-injektionerna dödar människor, och med över 193 000 extra dödsfall över hela Europa i år, ser vi troligen avfolkning på grund av Covid-19-”vaccination” utspela sig framför våra ögon.

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK BÄSTA RIKSDAGSLEDAMOT & TALMAN ANDREAS NORLÉN

 

Noteras särskilt; kom särskilt ihåg NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

Officiell dödlighetsdata för Europa visar att Covid-19-vaccination orsakar massavfolkning med 2022 som ett rekordår för dödsfall bland alla åldersgrupper inklusive barn

https://expose-news.com/2022/10/30/europe-depopulation-by-covid-vaccination/

 

 

 

 

 

 

 

Biologisk krigföring DEL 3 mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television, m.fl. medlöpare

 

MÅSTE LÄSAS ARTIKEL

 

2022-10-30 LÄS FÖR ALLT SMÖR I SMÅLAND HELA ARTIKELN, du förstår varför när du läst den, citerar lösryckta delar, maskinöversättning, citat

 

Storbritanniens medicintillsynsmyndighet bekräftar att covid-19 är konstgjord och att ”vaccinerna” skapades med hjälp av datorgenererat DNA

 

Jag stötte nyligen på ett fantastiskt e-postutbyte mellan Francis Leader och UK Medicine Regulator, MHRA –
I detta utbyte erkänner MHRA att när det gäller Covid-19-”vaccinerna” –

 

1. DNA-mallen som används kommer inte direkt från ett isolerat virus från en infekterad person

2. DNA-mallen (svårt akut respiratoriskt syndrom coronavirus 2 GenBank 908947.3 ), genererades via en kombination av gensyntes och rekombinant DNA-teknologi.

 

 

Det var läkarna i det förnazistiska Tyskland i början av 30-talet som blev upptagna av nationalsocialisterna och skickades för att göra exakt samma sak som vi nu ser upprepas.

 

Det var de medicinska organisationerna i början av 30-talet som fick modet att bli skiljedomare om vad som var värt eller ovärdigt liv och att på sätt och vis medicalisera och patologisera avvikande åsikter eller skillnader.

 

 

Slutsats

Dr Ryan Cole kan inte förstå varför det bivalenta vaccinet fortfarande innehåller Wuhan Hu1, ett biovapen från Daszak, Fauci och Moderna som finansierats av den amerikanska underrättelsetjänsten, under omständigheter där denna spik har försvunnit i minst 18 månader.

 

Anledningen är enkel. Syftet med hela övningen var ursprungligen, och är fortfarande, att fylla människor med biovapnet.

 

Det finns inget vaccin som inte innehåller den 1273 aminosyror stora datorgenererade spiken (eller en mycket nära släkting till den), som tvättats via Wuhan, Peking och Shanghai. Men genererad på en dator som finansieras av de människor som bedömer att det inte är ett biologiskt vapen, samtidigt som de hävdar att de inte har några avgörande uppgifter om dess ursprung.

Slut citat


SANNINGEN & VERKLIGHETEN GÅR INTE ATT STOPPA,

 

MEN DE SK ”VACCINERNA”/ BIOVAPEN SKA STOPPAS,

 

INTE BESKYDDAS AV SVERIGES RIKSDAG & TALMAN ANDREAS NORLÉN,

 

så läs mer

https://expose-news.com/2022/10/30/mhra-confirms-covid-19-is-man-made/

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologisk krigföring DEL 3 mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television, m.fl. medlöpare

 

2022-10-29 Läs hela artikeln och se videointervjun med den världskände spets specialist sakkunnige professor Dr Sucharit Bhakdi, citerar lösryckta delar ur artikeln, som garanterat kommer väcka alla naiva och imbecilla till liv, för annars är dessa uppenbart inte alls längre med i livet, du förstår strax varför, maskinöversättning, citat

 

CV19 ”VACCINERNA” förstör hjärtan och hjärnor hos miljarder människor – Dr Sucharit Bhakdi

 

Den världsberömda mikrobiologen och virologprofessorn Sucharit Bhakdi MD har vunnit många medicinska och vetenskapliga utmärkelser och har mer än 300 peer reviewed forskningsartiklar. Dr. Bhakdi var en av de första globala läkarna som varnade för de dödliga och försvagande effekterna av CV19 vax. Han hade rätt.

 

Dr. Bhakdi säger att det finns bevis för att om injektionerna når hjärtat eller hjärnan kommer de att skadas omöjligt att reparera. Dr. Bhakdi tar upp en obduktion som fann detta och förklarar, ”I flera delar av hjärnan hos den här avlidne mannen hittade läkaren samma sak. . . .

 

Han hittade de förbannade spikproteinerna i hjärnans minsta kapillärer. . . Det finns ingen reparation eftersom det doktorn fann var att dessa små kärl attackerades av immunsystemet och förstördes.

 

Den här stackarn dog för att hans hjärnceller höll på att dö. . . . Samma patient som dog. . . . hade denna multifokal, vilket betyder på många olika platser, nekrotiserande, vilket betyder döende, encefalit. . . . Han hade typiska saker som sågs nu i folk post vax.

 

De tappar sin personlighet. De tappar förståndet. De tappar sin förmåga att tänka. De blir dementa. De kan inte höra. De kan inte prata. De kan inte se. De är inte längre de människor som de var.

 

De är förstörda människor. Deras hjärnor är förstörda. Läkaren hittade något så hemskt att han var tvungen att publicera direkt.  Detta publicerades 1 oktober 2022 i ”Vaccine”, som är en ledande vetenskaplig tidskrift. Den har granskats av fackmän, och den accepterades direkt. . . . Den kan läsas av vem som helst. 

 

Jag ber dig att läsa den själv. Läkaren som gjorde obduktionen fann förutom att dessa hemska saker hände med hjärnan, samma saker hände i hjärtat. Det hände i hjärtat av samma patient. Han såg samma förbannade djävulsdesignade spikproteiner.

 

Det betyder att genen som förövarna injicerade i miljarder människor når hjärnans och hjärtats kärl. De dödar människor. De dödar människor på det mest fruktansvärda, skrämmande och plågsamma sätt.”

 

 

Dr. Bhakdi hävdar att världen borde stoppa injektionerna nu. . . . och Covid är en ”kriminell bluff.”

 

Avslutningsvis säger Dr. Bhakdi: ”Jag är rädd för att säga det, men fram till för ett och ett halvt år sedan var jag vetenskapsman. Nu ser jag vad som händer.

 

Det finns ingen annan förklaring eftersom det är uppenbart att dessa genbaserade vacciner inte behövs eftersom vi inte har att göra med ett mördarvirus som förstör mänskligheten.

 

Alla som säger något annat ljuger uppenbarligen dig upp i ansiktet.

 

För det andra är det uppenbart att dessa så kallade vacciner aldrig någonsin skulle ha kunnat skydda mot infektion. . . . 

 

För det tredje, och det värsta, dessa genbaserade vacciner är de mest fruktansvärda instrument som någonsin har introducerats i människokroppen för att förstöra människor. . . .

 

 

Läs hela artikeln, se videointervjun och sprid vidare till alla du känner, dina barn och barn och alla dina nära och kära, och STOPPA ”VACCINERNA” / BIOVAPNEN / BIOVAPEN KRIGET mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk och Barn omedelbart

https://usawatchdog.com/cv19-vax-destroys-hearts-brains-of-billions-of-people-dr-sucharit-bhakdi/

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologisk krigföring DEL 3 mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television, m.fl. medlöpare

 

2022-10-27 MÅSTE SES, SPRID VIDARE OM ”VACCINERNA” / BIOVAPEN & BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN

KRIMINELLA KARTELLER SOM MASKERAR SIG SOM STORA LÄKEMEDELSFÖRETAG

Den kriminella kartellen känd som Pfizer har 79 000 anställda globalt. Jag kan bara tänka på TVÅ Pfizer-anställda som har blåst i visselpipan om att Biovapnet maskerat sig som ett vaccin. Det här är en av dem.

https://www.bitchute.com/video/LtJGwVf7haZp/

 

 

 

 

 

 

Mainstream Media erkänner nu att PCR-testet är felaktigt

Redan från början av denna kris i januari 2020 har media medvetet ignorerat de vetenskapliga bevisen angående PCR-testet.

Resultaten av PCR-testet som rutinmässigt tagits fram av WHO har använts för att motivera låsningspolitiken som ålagts mer än 190 medlemsländer i FN. Ekonomiskt och socialt kaos har utlösts över hela världen.

Desinformation i media har rådit i mer än två år trots att WHO och CDC (med sedvanliga insinuationer) har bekräftat det som var känt från första början i januari 2020, nämligen att RT-PCR-testet brukade motivera varenda policy mandat inklusive låsningar, social distansering, masken, instängning av arbetskraften, nedläggning av ekonomisk verksamhet, etc. är felaktigt och ogiltigt. 

WHO utfärdade sin Mea Culpa för mer än ett år sedan den 20 januari 2021.  Några månader senare krävde Centers for Disease Control and Prevention (CDC)   (21 juli 2021) att PCR-testet skulle dras tillbaka som en giltig metod för att upptäcka och identifiera SARS-CoV-2. 

Från och med den 31 december 2021 anses PCR-testet inte längre vara giltigt av CDC i USA  

För mer information se:  CDC känner inte längre igen PCR-testet som en giltig metod för att upptäcka ”bekräftade fall av covid-19″?

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE

https://www.globalresearch.ca/the-mainstream-media-now-acknowledges-that-the-pcr-test-is-flawed/5774020

 

 

 

 

 

Naturlig immunitet ger ett överlägset skydd

 

En ny studie från Qatar visar samtidigt att naturlig immunitet hos ovaccinerade, alltså en immunitet förvärvad tack vare en genomgången Covid-19-infektion, ger ett överlägset skydd mot viruset och allvarlig eller dödlig sjukdom jämfört med covid ”vacciner”.

 

Läs mer

https://newsvoice.se/2022/07/fauci-covid-19-vacciner-naturlig-immunitet/

 

 

 

 

 

 

Europeiska unionen erkänner äntligen att ”vaccin” mot covid-19 förstör ditt immunförsvar

https://www.globalresearch.ca/european-union-finally-admits-covid-19-vaccines-destroy-your-immune-system/5786509

 

 

 

 

 

Patientlag (2014:821)

Se särskilt 3:e och 4:e kap.

https://lagen.nu/2014:821

 

 

 

 

 

Hur skadlig är min covid-19-vaccinsats? - TA REDA PÅ NU…

https://expose-news.com/2022/05/18/how-harmful-is-my-covid-vaccine-batch/

 

 

 

 

 

 

Biologisk krigföring DEL 3 mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television, m.fl. medlöpare

 

Publicerat 2022-10-30 mycket viktig artikel med fakta och bevis

Bevis på en global brottslighet mot mänskligheten!

Du läser hela denna artikel och sprider vidare i alla dina nätverk och säkerställer därefter att de sk ”vaccinerna” STOPPAS med omedelbar verkan, dvs. om du är vid dina sinnens fulla bruk, dvs. inte naiv och inte imbecill med mera,

 

https://www.drrobertyoung.com/post/what-is-in-the-so-called-covid-19-vaxxxines-part-1-evidence-of-a-global-crime-against-humanity?cid=92a1433f-9d7e-41e7-97be-e1b6de38e12c

 

Du kan också hämta hela artikeln i PDF här ca 41 MB

https://www.jottacloud.com/s/2710ea4f6e3f41d4320bb8459794bb2a2e0

 

 

 

FRÅGOR

 

1

Utifrån fakta och bevis ska de sk ”vaccinerna” / biovapen / nano vapen  STOPPAS med omedelbar verkan, kommer du talman Andreas Norlén och varje enskild riksdagsledamot, och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag säkerställa detta?

 

2

Äger du ett moraliskt och etiskt ansvar mot dig själv och dina medmänniskor och skattebetalarna som är era UPPDRAGSGIVARE?

 

Envar av er ovan omnämnda äger ett eget ansvar, om ni/du är vid era sinnens fulla bruk, enligt undertecknads personliga uppfattning, vänligen men bestämt delge undertecknad ditt personliga ställningstagande utifrån den verklighet som är verkligheten, och som delgivits dig idag och över tid, mycket skyndsamt i epost, dock senast inom 3 dagar.

 

 

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu