• Arkiv

talman Andreas Norlén : Bästa talman Anderas Norlén sätt STOPP för detta fullständiga pågående vansinnet mot nationen Sveriges Folk & Barn 2022 12 14

 

 

 

Bästa talman Anderas Norlén sätt STOPP för detta fullständiga pågående vansinnet mot nationen Sveriges Folk & Barn

 

 

 

Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, SVT, Åklagarmyndigheten och alla delgivna denna delgivning/skrivelse

 

Delgivning om delaktighet och meddelat ansvar i Brott Mot Mänskligheten, Bioterrorism, Statsterrorism, Planerat överlagt Mord, Folkmord med mera till dessa ovan omnämnda och härmed delgivna

 

 

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk vad SVERIGE GRANSKAS delger de delgivna

 https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/12/14/talman-andreas-norlen-basta-talman-anderas-norlen-satt-stopp-for-detta-fullstandiga-pagaende-vansinnet-mot-nationen-sveriges-folk-barn-2022-12-14/

 

 

 

COVID- ”vaccinerna” är ett brott mot mänskligheten.

https://www.bitchute.com/video/teg6UHTOLxAt/

 

 

 

2022-12-12 maskinöversättning, citat

Senator Johnsons rundabordssamtal chockar världen igen: data visar att de ”vaccinerade” ”har en 26% högre dödlighet”

 

Covid-”vaccinerna” ansvarar för uppskattningsvis 600 000 dödsfall bara i USA

 

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

https://citizens.news/682222.html

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

2022-12-07 läs artikeln/bevisen, sprid vidare, maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

COVID-19 mRNA-injektionerna är biologiska vapen.

13 anledningar till att låta statsåklagare beslagta och förstöra alla COVID-19 mRNA-biovapen

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE

https://karenkingston.substack.com/p/13-reasons-to-have-state-attorney

 

 

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av riksdagsförvaltningens registrator registrator. riksdagsforvaltningen@ riksdagen.se som delges denna skrifvelse, och registrator Socialdepartementet socialdepartementet. registrator@regeringskansliet. se , och övriga inom stat, kommuner och regioner som delges denna skrifvelse , begär dagboksblad/diarieutskrift med dnr som bevis på att skrivalsen är i laga ordning registrerad till [email protected]

 

Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av vad som är i laga ordning registrerat utifrån denna skrivning, dels hos riksdagsförvaltningen och dels hos Socialdepartementet med flera

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då skrivelsen är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill internationellt

 

SVERIGES RIKSDAG med flera medlöpare värnar inte nationen Sveriges Folk & Barn, men de BESKYDDAR främmande makt och PCR TEST BEDRÄGERIET med mera, tills motsatsen är bevisad av varje enskild riksdagsledamot och därmed av alla de politiska partierna i Sveriges riksdag.

 

Det viktigaste i demokrati är tillit och sanningen

Dessa med många flera delges information och upplysning från SVERIGE GRANSKAS; Sveriges Regering, Sveriges riksdag alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sverige riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret), SBU, Läkemedelsverket, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla Regioner(fd landsting), Region Västernorrland, Sundsvalls kommun, Uppsala Universitet, Kungliga Vetenskaps Akademin, Umeå Universitet, Svenska Kyrkan, SVT/SR, UPPDRAG GRANSKNING, TV4, KALLA FAKTA, RIKSMEDIA, TT NYHETSBYRÅ, fria alternativa internetmedia med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.

 

Du förstår ännu mera efter att ha läst hela dagens delgivning till de tillskrivna/delgivna och nationen Sveriges Folk & Barn

 

2022-12-14

 

 

 

DEL 13 Biologisk krigföring, bioterrorism / statsterrorism och biovapen krig mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television m.fl. medlöpare

 

 

DEN AMERIKANSKA SENATORN RON JOHNSON SÄKERSTÄLLER INHÄMTANDET AV FAKTA & BEVIS

”Alla dessa ”vacciner” måste dras tillbaka från marknaden”

https://childrenshealthdefense.org/defender/ron-johnson-senate-roundtable-part-2-covid-vaccines/?

 

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS INTERVJU

2022-12-13 se denna mycket viktiga intervju och sprid vidare, ditt naturliga immunförsvar är din HÄLSA, dödar ”vaccinerna” är biovapen.

 

VARNA ALLA  för de sk ”vaccinerna”/ biovapen som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn

Vårt naturliga immunförsvar och D3 VITAMIN är i fokus, kunskap är makt över vår HÄLSA

https://swebbtube.se/w/r3sBq5wZZwaysmVBtHhLbf

 

 

 

Läs också undertexten till intervjun, mycket ”matnyttigt” där och länk till D3 vitamin start dos, finner du/ni också här på ass professor läkaren doktor Björn Hammarskjölds blogg

https://kostkunskap.blogg.se/2014/january/vitamin-d3-startdos.html

 

 

 

 

 

 

TALMAN ANDREAS NORLÉN EFTERLYSES FÖR ATT DELGE SANNINGEN OCH VERKLIGHETEN OM BL.A. PCR TEST BEDRÄGERIET MED MERA I SVT OCH SVERIGES RIKSDAG

 

Bildkälla, läs mer, https://sv.wikipedia.org/wiki/Andreas_Norl%C3%A9n

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

”VACCINERNA” SKA STOPPAS UTIFRÅN FAKTA & BEVIS

 

 

 

FAKTA & BEVIS

”VACCINERNA” / BIOVAPEN / BIOTERRORISM / STATSTERRORISM / BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

 

 

 

COVID-”vaccinerna” är ett brott mot mänskligheten.

https://www.bitchute.com/video/teg6UHTOLxAt/

 

 

 

2022-12-11 maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur mycket viktig artikel, se videon och läs hela artikeln, om fakta och bevis som ger vid handen om de sk ”vaccinerna” / biovapen / bio terrorism/stats terrorism mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, citat

 

Data avslöjar brott mot mänskligheten

 

Detta var ett experimentellt ”vaccin”, en otraditionell genterapi som aldrig hade testats på människor. Jag läste litteraturen om djurförsöken och de var en styggelse. Sedan godkändes den här saken på 28 dagar. De gjorde sig av med kontrollgruppen. Jag visste att det var Operation Warp Speed, så jag var mycket misstänksam mot hela den här grejen från början.

 

Det är nu exponerat främst för att [covid-”vaccinerna”] [skadar och dödar] en så stor mängd människor. 

 

Det är svårt att dölja det här… Detta bedrägeri avslöjas och finns där ute för folk att se, men det är bara i ekokammaren. Mainstream media är fortfarande tacksamma till Big Pharma på grund av alla annonsutgifter och regeringens beslutsfattare … [som] vill att detta ska försvinna.

 

Siffrorna som jag kommer att avslöja för er är nu ett nationellt säkerhetsproblem.

 

LÄS HELA ARTIKELN, SE VIDEOINTERVJUN, SPRID VIDARE I ALLA NÄTVERK

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2022/12/11/cause-unknown-epidemic-sudden-death.aspx?

 

 

 

Artikel i original kan laddas ner via denna länk

https://www.jottacloud.com/s/27147cc84843b0340b28b2cf06dd2ac42e5

 

 

 

 

 

 

COVID-”vaccinerna” är ett brott mot mänskligheten.

 

Videointervjun finner du också här

THE EPIDEMIC OF SUDDEN DEATH- INTERVJU MED EDWARD DOWD

I sin nya bok, ”Cause Unknown: The Epidemic of Sudden Death in 2021 and 2022″, beskriver tidigare BlackRock-fondförvaltaren Edward Dowd data som visar att COVID-”vaccinerna” är ett brott mot mänskligheten.

https://www.bitchute.com/video/teg6UHTOLxAt/

 

 

 

 

2022-12-13 FAKTA OCH BEVIS från den världskända Karen Kingston, som är opartisk, saklig och objektiv, därtill synnerligen med högsta trovärdighet och kompetens, delger världen och mänskligheten om fakta och bevis, citerar lösryckta delar ur artikeln, LÄS HELA OCH SPRID VIDARE, maskinöversättning, citat

 

Pfizers FDA-godkända mRNA-vaccin är ett biovapen

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH KRIGSFÖRBRYTELSER

 

Det fanns aldrig ett mycket smittsamt virus. Biovapnet har alltid varit spikproteinet som är ett biosyntetiskt nanovapen .

 

Pfizers FDA-godkända mRNA-vaccin är ett biovapen som består av lipidnanopartikelteknologi som kodar för de vapenförsedda Wuhan S-2P spikproteinerna .

 

 

Den falska representationen av biovapen av nanopartiklar som ”säkra och effektiva vacciner” är brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. 

 

Vår regering och vår industri kommer att fortsätta att marknadsföra sina lögner för covid-19 samtidigt som vi ser tusentals amerikanska vuxna och barn dö plötsligt av covid-19 mRNA-injektioner.

 

De kommer inte att sluta förrän vi låter dem veta, att vi vet, att de vet sanningen om mRNA-injektioner.

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

https://karenkingston.substack.com/p/the-nih-code-word-for-bioweapon-is?

 

 

 

 

2022-12-13 Karen Kingston delger världen och mänskligheten, citerar lösryckta delar ur artikeln, maskinöversättning, citat

 

Pfizers COVID-19 mRNA-injektioner innehåller den joniserbara lipiden DSPC [1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfokolin] och den PEGylerade lipiden ALC-0159 .

 

ALC-0159 innehåller även polyetylenglykol 2000, även känd som PEG-2000 .

 

DSPC är den joniserbara lipiden elektronisk nanopartikel ) listad som en ingrediens i Pfizers COVID-19 mRNA-injektioner.

 

BroadPharm uppger att DSPC är av reagenskvalitet , endast för forskningsändamål. (Detta betyder inte för mänskligt bruk).

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://karenkingston.substack.com/p/are-lipid-nanoparticles-pfizers-proprietary?

 

 

 

 

2022-12-13 Karen Kingston delger världen och mänskligheten, citerar lösryckta delar ur artikeln, maskinöversättning, citat

 

CIA:s kodord för biovapen är ”vaccin”

Pandemin orsakades av nanopartikelteknologin för biovapen , inte ett virus.

 

”Varför äger den amerikanska regeringen ett patent för Vaccine Nanotechnology , som säger att i vissa utföringsformer kan nanobäraren bestå av… en agent för biokrigföring? ”

 

Det fanns aldrig ett mycket smittsamt virus. Biovapnet har alltid varit spikproteinet som är ett biosyntetiskt nanovapen .

 

Pfizers FDA-godkända mRNA-vaccin är ett biovapen som består av lipidnanopartikelteknologi som kodar för de vapenförsedda Wuhan S-2P spikproteinerna .

 

 

Pfizer, FDA och de flesta av våra regeringsledare har ljugit för det amerikanska folket eftersom de har en agenda som involverar ‘samhälleliga mål ‘ som inkluderar omprogrammering av cellerna i våra kroppar för att påverka funktioner och prestanda hos våra kroppar och sinnen.

 

Bidens ” samhälleliga mål ” och syftena med COVID-19 mRNA-injektioner handlar inte om att skydda amerikanernas hälsa, friheter eller friheter.

 

Bidens samhälleliga mål inkluderar fullständig kontroll av varje amerikansk medborgare och barn ner till cellnivå inuti.

 

Den falska representationen av biovapen av nanopartiklar som ”säkra och effektiva vacciner” är brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://karenkingston.substack.com/p/the-nih-code-word-for-bioweapon-is

 

 

 

 

DU LÄSER MER OM OCH AV KAREN KINGSTON

https://karenkingston.substack.com/

 

 

 

 

Karen Kingston är en bioteknikanalytiker med över 20 års erfarenhet. 

Hon är en bidragsgivare till diskussionsforum och nyhetsmedier med amerikanska och globala läkare, forskare och advokater om de biologiska effekterna av genredigeringsinjektioner av covid-19.

https://substack.com/profile/75298014-karen-kingston

 

 

 

 

 

FAKTA OCH BEVIS

2022-12-13 De så kallade  ”Vaccinerna” är ett biovapen, alltså bioterrorism/ statsterrorism mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn med de sk ”vaccinerna” som är ett biovapen, som systematiskt och generellt skadar och DÖDAR mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn.

 

 

Bevisbördan

 

  • att bevisa det motsatta ägs av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, alla partiledarna för de politiska partierna i Sveriges riksdag, talman Andreas Norlén, och såklart Sveriges regering

 

 

Se videointervjun med den världskände Karen Kingston, spetsspecialist sakkunnig, opartisk, saklig och objektiv, med synnerligen högsta kompetens och trovärdighet i denna intervju publicerad 2022-12-12

 

”VACCINERNA” ETT BIOVAPEN TILLVERKAT I LABORATORIUM

 

 

 

SE VIDEOINTERVJUN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/v20b2l4-blowing-whistle-on-wuhan-whistleblower-controlled-opposition-psyop-covering.html

 

 

 

 

 

 

2022-12-13 de så kallade ”vaccinerna” / biovapen / bioterrorism / statsterrorism DÖDAR mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn generellt och systematiskt.

 

Sveriges riksdag och deras medlöpare, alla politiska partierna, alla riksdagsledamöterna, före valet 2022 och efter valet 2022,  BESKYDDAR denna skadar och dödar verksamhet med så kallade ”mediciner” och så kallade ”vacciner”, var finns i svensk lagstiftning stödet för att BESKYDDA denna kriminella skadar och dödar verksamhet?

 

 

Läs hela artikeln, citerar lösryckta delar ur artikeln, se videon, sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citat

 

”Vaccinerade” människor dör i ”otroligt hög takt” i hyper ”vaccinerade” Australien

 

Se videon nedan där en australisk senator avslöjar vaccinskador och överdrivna dödsfall .

 

LÄS HELA ARTIKELN, SE VIDEON, SPRID VIDARE

https://citizens.news/682355.html

 

 

 

 

 

 

2022-12-13 LÄS HELA ARTIKELN, se videon, sprid vidare, citat

En villkorslös ”pandemiamnesti” är det sista världen behöver.

 

Ansvariga måste ställas till svars för de skador som ”covidhanteringen” och ”vaccinen” orsakat.

 

Det som skedde under den så kallade pandemin måste granskas och världen måste ta lärdom så att inte samma sak sker igen.

 

Det anser den världsberömda kardiologen Peter McCullough.

 

LÄS MER, SE VIDEO OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://nyheter.swebbtv.se/lakare-ingen-amnesti-for-covidtyranner/

 

 

 

 

 

 

2022-12-12 maskinöversättning, citat

Senator Johnsons rundabordssamtal chockar världen igen: data visar att de ”vaccinerade” ”har en 26% högre dödlighet”

 

Covid-”vaccinerna” ansvarar för uppskattningsvis 600 000 dödsfall bara i USA

 

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

https://citizens.news/682222.html

 

 

 

 

 

 

2022-12-08 se videon, läs artikeln/bevisen, sprid vidare, maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Enligt Pfizers ansökan om FDA-godkännande är mRNA i COVID-19 ”vaccinerna” det biovapen som skapats av forskare vid Wuhan Institute of Virology (WIV).

https://karenkingston.substack.com/p/the-fda-approved-pfizer-to-manufacture

 

 

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

2022-12-07 läs artikeln/bevisen, sprid vidare, maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

COVID-19 mRNA-injektionerna är biologiska vapen.

13 anledningar till att låta statsåklagare beslagta och förstöra alla COVID-19 mRNA-biovapen

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE

https://karenkingston.substack.com/p/13-reasons-to-have-state-attorney

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

COVID-19-VIRUSET VAR ETT MILITÄRT, D.A.R.P.P.A.-BIOVAPEN – DR. PETER MCCULLOUGH

https://www.bitchute.com/video/KsDCF9mbbBFw/

 

 

 

 

PLANEN

Allt var planerat, se videon och läs mera

Bevis på att pandemin var planerad med ett syfte

https://stopworldcontrol.com/proof/

 

 

 

 

 

 

BIOTERRORISM / STATSTERRORISM MED DE SK ”VACCINERNA” / BIOVAPEN skadar och dödar generellt och systematiskt mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, läs mera i svensk lag om denna bioterrorism / stats terrorism;
Lag (2003:148) om straff för terroristbrott:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003148-om-straff-for-terroristbrott_sfs-2003-148

 

 

 

 

 

Bioterrorism

Bioterrorism är en form av terrorism där patogener medvetet sprids för att orsaka sjukdom och död hos människor, djur eller grödor.[1]

 

Till de vanligaste vapnen vid bio-terroristattacker räknas bakterier och virus samt toxiner.[2]
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bioterrorism

 

 

 

 

 

 

NOTERAS SÄRSKILT

DEMOCIDE

(du förstår mer efter att läst dagens massutskick från SVERIGE GRANSKAS, sprid vidare i alla dina nätverk)

dödandet  av  medlemmar av ett lands  civilbefolkning  som  ett resultat av dess regeringspolitik, inklusive genom direkta åtgärder  , likgiltighet  och  för summelse

Läs mer

https://www.collinsdictionary. com/dictionary/engelska/ democid

 

 

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

”Alla dessa ”vacciner” måste dras tillbaka från marknaden”

https://childrenshealthdefense.org/defender/ron-johnson-senate-roundtable-part-2-covid-vaccines/?

 

 

Måste ses video, sprid vidare om ”vaccinerna”/ biovapen / bioterrorism mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn

 

Missa inte denna videointervju, sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citat

3,5 MILJARDER kan skadas eller dödas av ”VACCINERNA”

https://rumble.com/v1wr1hc-3.5-billion-could-be-injured-or-killed-by-the-jab.-are-you-ready-dr.-david-.html?

 

 

 

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

”Alla dessa ”vacciner” måste dras tillbaka från marknaden”

https://childrenshealthdefense.org/defender/ron-johnson-senate-roundtable-part-2-covid-vaccines/?

 

 

 

 

 

 

2022-12-09 Läs också artikeln, citerar lösryckta delar, maskinöversättning, citat

Anledningen till att [mRNA-injektionerna] är viktiga och distinkta är att de förvandlar din kropp till det jag kallar biovapenfabriken

 

”För juridiskt sett är det faktiskt tillverkning av biologiska vapen när man skapar en sak som tillverkar en känd patogen, och det faktum att din kropp gör det innebär att du är en fabrik för biologiska vapen.”

 

”När du tänker på kombinationen av dödstalen som kommer från injektionerna och fertilitets- och missfallsproblemen från människor som exponeras för spikproteinet, är detta en mycket mer katastrofal händelse,” noterade han.

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://citizens.news/681186.html

 

 

 

 

 

 

 

”Alla dessa ”vacciner” måste dras tillbaka från marknaden”

https://childrenshealthdefense.org/defender/ron-johnson-senate-roundtable-part-2-covid-vaccines/?

 

 

 

 

 

 

DEN AMERIKANSKA SENATORN RON JOHNSON SÄKERSTÄLLER INHÄMTANDET AV FAKTA & BEVIS

 

2022-12-09 citerar lösryckta delar ur artikeln, se videon, läs hela artikeln, sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citat

Både viruset och ”vaccinerna” doserar kroppen med spikprotein….Det giftiga spikproteinet går till hjärtat, hjärnan, reproduktionsorganen och alla de känsligaste områdena i kroppen, där det orsakar inflammation och autoimmunitet.

 

Dr. Ryan Cole sa att nanolipidpartiklarna som levererar mRNA i COVID-19-”vaccinerna” var designade för att kringgå kroppens barriärer, inklusive cellväggar och blod-hjärnbarriären.

 

Det giftiga spikproteinet går till hjärtat, hjärnan, reproduktionsorganen och alla de känsligaste områdena i kroppen, där det orsakar inflammation och autoimmunitet.

 

Vi fick höra att vaccinet stannar i deltamuskeln i armen, och det är bara fel. Sen. Johnson påpekade sedan att ”håller sig i armen” inte var ett misstag utan ett bedrägeri.

 

Företag som producerade ”vaccinerna” hade resultat från djurförsök som visade närvaron av spikeproteinet i känsliga områden av kroppen.

 

En diskussion om toxiciteten hos spikproteinet följde. Malone rapporterade att han blev censurerad när han nämnde detta faktum i en podcast i september 2001. 

 

 

 

McCullough citerade en artikel från 1992 av Ralph Baric [virolog och biovapenexpert från University of North Carolina] som upptäckte hjärtskador från ett spikprotein från coronavirus.

 

 

Både viruset och ”vaccinerna” doserar kroppen med spikprotein och skadeföreningarna. Av denna anledning uteslöts covid-19-återhämtade personer från vaccinförsöken – och ändå rekommenderas ”vaccinerna” nu, till och med påbud, för personer som har återhämtat sig från covid-19.

 

Malone citerade en artikel där spikproteinnivåer mättes hos personer som hade covid-19-viruset och andra som hade vaccinerats. Högre nivåer av spikprotein rapporterades hos de ”vaccinerade”.

 

LÄS MER, SE VIDEON, SPRID VIDARE

https://childrenshealthdefense.org/defender/ron-johnson-senate-roundtable-part-2-covid-vaccines/?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa riksdagsledamöter och talman Andreas Norlén och era medlöpare inom Sverige i PCR TEST BEDRÄGERIET med mera

 

 

DELGIVNING

Delaktighet i planerat folkmord och planerat Brott Mot Mänskligheten med mera

 

 

Det finns inte ord för det som ni alla är med och BESKYDDAR, dvs. den skadar och DÖDAR VERKSAMHET som bedrivs mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn med de sk ”vaccinerna” / biovapen och därmed  också bioterrorism/ statsterrorism mot er egna befolkning.

 

 

 

 

INGEN NÅD

Men det finns Nürnberg koden, Barnkonventionen, Helsingfors deklarationen, Patientlag 3 och 4 kapitlet, svensk grundlag Regeringsformen, bl.a. om

 

  • att lag ska åtföljas, opartiskt, sakligt och objektivt, och dessutom vad som delges om i Regeringsformen 11:14 och 12:10, alltså
  • att Lissabonfördraget och däri särskilt Rättighetsstadgan, som äger företräde över all annan svensk lag, som svensk lag med företräde över svensk grundlag.

 

 

 

 

Över Rättighetsstadgan och Lissabonfördraget står som högsta lag EU-domstolens praxis, och därmed rättsordningen, som talman Andreas Norlén och ni riksdagsledamöter är delgivna om sedan tidigare.

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/11/25/talman-andreas-norlen-till-talmannen-andreas-norlen-sveriges-riksdags-alla-riksdagsledamoter-och-darmed-alla-politiska-partierna-i-sveriges-riksdag-socialdepartementet-folkhalsomyndi-7/

 

 

 

 

Rättigheterna i denna stadga ägs av rättighetsbärarna nationen Sveriges Folk & Barn, och inskränkarna(dvs. ni delgivna) av dessa rättigheter äger bevisbördan att bevisa var i svensk lagstiftning ni delgivna finner stöd i lagstiftningen för att BESKYDDA

 

  • att inom Sverige BEDRIVS SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET med dessa sk ”vaccinerna” trots att ni alla är mycket väl medvetna om att PCR TEST BEDRÄGERIET med mycket mera

 

 

 

PCR TEST BEDRÄGERIET är som ni är delgivna om sedan tidigare, före valet 2022 och efter valet 2022, fastställt i domstol inom EU, nämligen i Portugal, däri 2 fastställande domar fastställts att PCR TESTERNA icke är tillförlitliga och icke är vetenskapliga.

 

 

 

Utifrån dessa fakta och bevis skulle WHO pandemin STOPPATS i Sverige av er i Sveriges riksdag och därmed även då de sk ”vaccinerna” som i Sverige planerat uppsåtligt utifrån ENORMA ekonomiska incitament marknadsförts som vanliga vaccin, vilket dessa sk ”vaccinerna” / biovapen och toxiska genterapi injektionerna bevisligen inte är.

 

 

 

MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET har uppenbart inget stöd i svensk lagstiftning, ingen av er i Sveriges riksdag har bevisat det motsatta, därmed erkänt sakförhållande som ni alla delgivna har att förhålla er till fullt ut, notoriskt faktum.

 

 

 

Trots detta fortsätter Sveriges riksdags alla partiledare, alla politiska partierna i Sveriges riksdag, alla riksdagsledamöterna i Sveriges riksdag, talman Andreas Norlén, den näst högste i hierarkin efter kungen i Sverige, och Sveriges regering att BESKYDDA  dessa bägge bedrägerierna, både före valet 2022 och efter valet 2022.

 

 

 

 

Uppenbart landsförräderi och högförräderi mot nationen Sverige Folk & Barn och därtill ett enormt planerat  uppsåtligt utifrån enorma ekonomiska incitament mega brott mot RIKETS SÄKERHET av er delgivna.

 

Du/ni förstår ännu mer efter dagens delgivning till er alla delgivna och övriga mottagare av SVERIGE GRANSKAS massutskick med fakta, bevis, information och upplysning

 

 

 

 

 

DE SÅ KALLADE ”VACCINERNA”  SOM ÄR BIOVAPEN / BIOTERRORISM / STATSTERRORISM MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

 

Covid-”vaccinerna” ansvarar för uppskattningsvis 600 000 dödsfall bara i USA

 

 

 

 

2022-12-12 maskinöversättning, läs hela artikeln, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Senator Johnsons rundabordssamtal chockar världen igen: data visar att de ”vaccinerade” ”har en 26% högre dödlighet”

 

I USA representerar nu den ”vaccinerade” befolkningen majoriteten av dödsfallen i covid-19.

Denna verklighet har varit dold i över ett år eftersom Centers for Disease Control (CDC) skapade en vilseledande definition av ”ovaccinerade” och ”fullständigt vaccinerade”.

 

Under den första vaccinutrullningen ansågs en person vara ”fullständigt vaccinerad” i dödlighetsdata först efter det att 14 dagar hade gått sedan han fick en andra dos av Pfizer-BioNTech eller Moderna COVID-19-vaccinerna.

 

Covid-”vaccinerna” ansvarar för uppskattningsvis 600 000 dödsfall bara i USA

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://citizens.news/682222.html

 

 

 

 

 

 

Se videon, läs hela artikeln, sprid vidare i alla dina nätverk, om fakta och bevis,  maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

”Alla dessa ”vaccinerna” måste dras tillbaka från marknaden”:

 

COVID Roundtable Del 2

 

Under en rundabordsdiskussion om covid-19, ledd av den amerikanska senatorn Ron Johnson (R-Wis.) på onsdagen, drog Dr. Peter McCullough slutsatsen att för att förhindra framtida skada måste alla covid-19-”vacciner” omedelbart dras tillbaka från marknadsföra.

 

 

Ett biovapen är konstruerat, inte utvecklat. Det kan ha egenskaper som är omotiverat giftiga för värden (det är oss) även om de inte ger någon adaptiv fördel för viruset.

 

När det gäller SARS-CoV-2-viruset pekar bevis på att spikeproteinet är den del av viruset som skiljer sig från andra koronavirus – det här är den del av viruset som sannolikt konstruerades och är mycket giftig.

 

En diskussion om toxiciteten hos spikproteinet följde. 

Malone rapporterade att han blev censurerad när han nämnde detta faktum i en podcast i september 2001. 

 

McCullough citerade en artikel från 1992 av Ralph Baric [virolog och biovapenexpert från University of North Carolina] som upptäckte hjärtskador från ett spikprotein från coronavirus.

https://childrenshealthdefense.org/defender/ron-johnson-senate-roundtable-part-2-covid-vaccines/

 

 

 

 

 

 

FAKTA OCH BEVIS;

”VACCINERNA” / BIOVAPEN SOM SÄKERSTÄLLER BIOTERRORISM / STATSTERRORISM MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

2022-12-10 maskinöversättning, se videos, läs mera, SPRID VIDARE, citat

Dr. Peter McCullough: Covid-”vacciner” är ett amerikanskt militärprogram

 

 

2012 började DARPA, den amerikanska militärens forskningsavdelning, investera i genkodade vacciner som skulle kunna stoppa en pandemi inom 60 dagar.

 

”Det var militären som kom på idén om budbärar-RNA-vacciner, inte Pfizer eller Moderna – inte operation warp speed”, förklarade dr McCullough. ”Det här är ett militärt program.”

 

”Tillstånd för användning i nödsituationer är en mekanism för att snabbt få in ny teknik i militären. Det är inte en mekanism för allmänheten. 

 

Dess första tillämpning i stort sett för allmänheten var i samband med Covid-19-pandemin.

 

Det är anledningen till att det verkar som om FDA inte har något ägarskap över detta, de verkar inte kunna reagera på det - eftersom det är ett militärt program. Det har ett militärt ursprung.”

 

LÄS MER, SE VIDEOS, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://expose-news.com/2022/12/10/mccullough-covid-vaccines-are-a-us-military-program/

 

 

 

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu