• Arkiv

Delgivning till EU-parlamentet från SVERIGE GRANSKAS till de svenska EU parlamentarikerna, Europaparlamentet och EU-kommissionen 2023 04 26

 

 

Delgivning till EU-parlamentet från SVERIGE GRANSKAS till de svenska EU parlamentarikerna, Europaparlamentet och EU-kommissionen 2023 04 26

 

Följande bilagor är bifogade till denna delgivning till ovan omnämnda

 

SOCIALDEPARTEMENTET RK_Innehallsforteckning_1053 2023 04 25

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/04/SOCIALDEPARTEMENTET-RK_Innehallsforteckning_1053-2023-04-25.pdf

 

Socialminister Jacob Forssmed 2023 04 25 p

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/04/Socialminister-Jacob-Forssmed-2023-04-25-p.pdf

 

 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 26 april 2023 08:22

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘Dr. Reiner Fuellmich’ <[email protected]>; ‘Pascal Najadi’ <[email protected]>; ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

Ämne: Delgivning till EU-parlamentet från SVERIGE GRANSKAS till de svenska EU parlamentarikerna, Europaparlamentet och EU-kommissionen 2023 04 26
Prioritet: Hög

 

Delgivning till EU-parlamentet från SVERIGE GRANSKAS till de svenska EU parlamentarikerna, Europaparlamentet och EU-kommissionen 2023 04 26

 

Denna skrivelse/delgivning ska i laga ordning registreras av registrator på Socialdepartementet, EU parlamentets registrator och EU-kommissionens registrator

 

Begär i vändande epost dagboksblad/registerutdrag som bevis på att respektive registrator ovan omnämnda i laga ordning registrerat denna kommunicering/delgivning till följande epost adresser

[email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected]

 

 

 

2023-04-26

 

Information, upplysning och delgivning om vad som denna dag delgivits till EU ordförande landet Sverige,

som är av synnerligen stort intresse även inom EU, gör egen maskinöversättning till engelska och andra språk inom EU och delge de övriga EU-medlemsländerna denna information, upplysning och delgivning, citat

 

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING

 

All makt utgår från folket……

 

DELGIVNING

Delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i planerat Brott Mot Mänskligheten med mera

 

Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, SVT, Åklagarmyndigheten och alla delgivna denna delgivning/skrivelse

 

 

”Och covid-”vaccinerna” är naturligtvis ett globalt avfolkningsvapen utformat för att utrota mänskligheten och kollapsa globala ekonomier. Detta är ett faktum .”

https://citizens.news/705368.html

 

 

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk vad SVERIGE GRANSKAS delger de delgivna via denna länk

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/04/26/sveriges-riksdag-talman-andreas-norlen-och-dennes-medlopare-delgivning-om-meddelat-ansvar-och-delaktighet-i-planerat-brott-mot-manskligheten-med-mera-sverige-granskas-2023-04-26/

 

 

 

Denna skrivelse/delgivning ska i laga ordning registreras av riksdagsförvaltningens registrator registrator. riksdagsforvaltningen@ riksdagen.se som delges denna skrivelse, och registrator Socialdepartementet socialdepartementet. registrator@regeringskansliet. se , och övriga inom stat, kommuner och regioner som delges denna skrivelse/delgivning , begär dagboksblad/diarieutskrift med dnr som bevis på att skrivelsen är i laga ordning registrerad till [email protected]

 

Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av vad som är i laga ordning registrerat utifrån denna kommunicering/delgivning, dels hos riksdagsförvaltningen och dels hos Socialdepartementet med flera

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då skrivelsen är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill internationellt

 

DELGIVNING 2023-04-26

 

Socialministern Jacob Forssmed och därmed Sveriges regering delgivits delgivning återigen, se mailet nedan av den 25 april 2023 07:19 och de bifogade filerna, Socialministern…PDF och Word fil därtill att denna delgivning är i laga ordning registrerad av bl.a. registrator hos Socialdepartementet, se PDF filen SOCIALDEPARTEMENTET……. 2023 04 25.

 

Du/ni förstår mer efter att läst igenom delgivningen till Socialministern och därmed Sveriges Regering.

 

 

NOTERAS SÄRSKILT VAD SOM SEDAN TIDIGARE DELGIVITS OM BL.A. PCR TEST BEDRÄGERIET

 

 

Riksåklagare Petra Lundh ; VARFÖR BESKYDDAR RIKSÅKLAGAREN PETRA LUNDH & ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE PCR TEST BEDRÄGERIET 2022 07 23

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/07/23/riksaklagare-petra-lundh-varfor-beskyddar-riksaklagaren-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-pcr-test-bedrageriet-2022-07-23/

 

 

 

 

NOTERAS SÄRSKILT ”VACCINERNA” / BIOVAPEN SOM SKADAR OCH DÖDAR GENERELLT OCH SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN

 

 

En globalistisk agenda fascism och bioterrorism / statsterrorism mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn

 

 

 

Publicerat 2023-04-26 se videointervjun om ca 15 minuter och sprid vidare om ”vaccinerna”/ BIOVAPEN, som skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn systematiskt och generellt.

 

Karen Kingston, spets specialist sakkunnig, opartisk, saklig och objektiv utifrån FAKTA & BEVIS,  Karen Kingston den förmodligen främste i världen inom sitt område delger i denna intervju (ca 15 minuter) om FAKTA & BEVIS, maskinöversättning, citat

Denna teknik reagerar på elektromagnetiska fält och är vapen för biologisk krigföring. Nanopartiklar i Vaxx DÖDAR CELLER via ELECTROMAGNETISM

 

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

https://rumble.com/v2kfsh6-mrna-shots-are-electromagnetic-devices-nanoparticles-in-vaxx-kill-cells-via.html

 

 

Under texten till video intervjun maskinöversättning, citat

 

Elektromagnetiska fält bombarderar mänskligheten ständigt och studier visar att det är hemskt för människokroppen.

 

Karen Kingston är tillbaka för att berätta om hur nanotekniken i Covid-sprutor kan aktiveras av elektromagnetiska fält.

 

Pfizer ingick ett kontrakt med försvarsdepartementet i juli 2020.

 

I kontraktet står det att Pfizer måste följa bestämmelserna i befintlig amerikansk lag om elektromagnetiska medicinska produkter.

 

”Anordning” definieras som en maskin, apparat eller konstruktion.

En apparat kan vara biosyntetisk eller en teknik som imiterar biologi.

I avtalet hänvisas också till lipidnanopartiklar som en ”teknik”.

 

Pfizers guldlipidnanopartiklar är kända för att reagera på elektromagnetism genom att producera värme och förstöra celler i kroppen.

 

Denna teknik reagerar på elektromagnetiska fält och är vapen för biologisk krigföring.

 

Slut citat

 

 

 

 

 

 

Publicerat 2023-04-25 maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, LÄS HELA, spets specialist sakkunnige, förmodligen den främste inom sitt område i världen den opartiske, saklige och objektive Karen Kingston delger, citat

Genom att kalla mRNA-injektioner ”COVID-19-vacciner” istället för biovapen skyddar vi brottslingar

 

Det mest onda brottet i vår  nations historia nation’s history begås just nu, på vår vakt. 

 

Vuxna amerikanska och oskyldiga barn skadas, handikappas och dödas genom att psykologiskt manipuleras och tvingas att delta i ett avskyvärt globalt experiment med att injiceras med biovapen med mRNA-teknologi under täckmantel av covid-19-vacciner. 

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE

https://karenkingston.substack.com/p/by-calling-mrna-injections-covid-5dd?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONUS INFORMATION

 

ELSA WIDDING, RIKSDAGSLEDAMOT

 

 

 

Bildkälla https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ledamot/elsa-widding_e97a0939-8ba6-40c6-973e-2cc03cfb475c

 

 

 

Elsa Widding, riksdagsledamot, leder strömmen utifrån fakta och bevis 2023 04 25

Se videointervjun och sprid den vidare till nationen Sveriges Folk & Barn, läs undertexten till intervjun.

https://swebbtube.se/w/j1Q5KmKziww52WnyfwLnTx

 

 

 

 

 

Citerar lösryckta delar ur artikel, läs hela, sprid vidare, citat

Endast en av riksdagens ledamöter vill veta mer om de exceptionellt många allvarliga biverkningarna av de så kallade covidvaccinen

 

Endast en, Elsa Widding har svarat att hon är intresserad av att veta mer. Hon var också den enda av riksdagsledamöterna, så vitt jag vet, som hörsammade inbjudan till Läkaruppropets pandemikonferens den 21-22 januari. 

https://partietmod.se/2023/04/14/endast-en-av-riksdagens-ledamoter-vill-veta-mer-om-de-exceptionellt-manga-allvarliga-biverkningarna-av-de-sa-kallade-covidvaccinen/

 

 

 

 

 

 

Lawyer Dr Reiner Fuellmich interviewed on BREAKING NEWS 2023-04-24 ((SVENSKTEXTAD))

 

Advokat dr Reiner Fuellmich intervjuades igår kväll, intervjun är svensktextad, se den och sprid vidare till nationen Sveriges Folk & Barn, intervjun delger bl.a. om det kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET, som beskyddas av er alla inklusive Sveriges Regering, före valet 2022 och efter valet 2022, dvs. alla riksdagspartierna, talmannen och alla riksdagsledamöterna tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel gentemot era uppdragsgivare nationen Sveriges Folk & Barn.

 

 

Alltså PCR TEST BEDRÄGERIET och MARKANDSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna”/BIOVAPEN, som i Sverige marknadsförts som vanliga vaccin, vilket dessa bevisligen inte ärm vilket delgivits om över tid från SVERIGE GRANSKAS.

 

 

Alltså de så kallade ”vaccinerna” som bevisligen inte är vanliga vaccin. Detta har Sveriges regering, Sveriges riksdag, talmannen Andreas Norlén och deras medlöpare delgivits om väldigt många gånger över tid, långt tid före valet 2022 och därtill mången gång efter valet 2022,  av SVERIGE GRANSKAS, och det är i laga ordning registrerat  bl.a. av registrator vid Socialdepartementet, ända sedan långt före år 2020, när denna kriminella planerade WHO PLANDEMIN sjösattes.

 

Lawyer Dr Reiner Fuellmich interviewed on BREAKING NEWS 2023-04-24 ((SVENSKTEXTAD))

 

Se och sprid vidare i alla dina nätverk

https://swebbtube.se/w/n6AMQM78v53PurUaoNCvB6

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖVERFÖRING MED MERA

 

”Innan vi hade 5G var den här tekniken värdelös. Den var maktlös. Det kan inte aktiveras utan 5G-tornen. Om fiberoptik och 5G-teknik försvinner så försvinner även denna demoniska AI-teknik. . . . detta kan användas för tag, track and trace, och de kan användas för mer än så. De kan användas för kontroll. . . . Vi är i krig och vi blir lurade.

 

Varför har vi 5G? Det gynnar inte oss. 

 

Det är för att döda oss och skapa denna nya teknik ur våra kroppar. . . . 

 

Denna teknik är den mest smittsamma tekniken som denna planet någonsin har sett. Vi har alla drabbats. Om vi ​​tar ner dessa dumma LED-lampor och 5G så avaktiverar det tekniken. Det betyder inte att du kommer att bli botad, men det stoppar det i dess spår.”

 

Det kommer ännu mera, se mer och läs mer, avsätt tid för mänskligheten

 

 

 

 

SPRID VIDARE MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” / BIOVAPEN

 

Karen Kingston drottningen av bevis, sanning och fakta [SVENSK TEXT] HELA

 

 

https://swebbtube.se/w/inLycv1kNwnYVTRcY7MrQN

 

 

 

 

 

Du kan läsa mer om/med och Karen Kingston här

 

Pfizers mRNA-vaccin innehåller elektromagnetiska enheter

Pfizers mRNA-nanopartiklar är elektromagnetiska anordningar enligt deras DoD-kontrakt och FDA. Ingen gick med på att injiceras med apparater som skulle döda omgivande celler och vävnad när de aktiveras av elektromagnetiska fält.

https://karenkingston.substack.com/p/pfizers-covid-19-vaccines-contain

 

 

Bevis, sanning och fakta

https://karenkingston.substack.com/p/proof-truth-and-evidence

 

 

Ännu mera här via dessa länkar

https://karenkingston.substack.com/p/who-do-we-turn-to-when-the-us-government

 

https://karenkingston.substack.com/p/karen-kingstons-med-legal-analysis

 

https://karenkingston.substack.com/p/the-3-trillion-substack-on-how-to

 

https://karenkingston.substack.com/p/the-letter-to-the-commissioners

 

https://karenkingston.substack.com/p/intended-consequences-mrna-vaccines

 

https://karenkingston.net/

 

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

Ytterligare mera som är av synnerligen mycket stort allmänt och internationellt intresse

De 7 bästa anledningarna till att mRNA COVID JABS är mycket mer DÖDLIG än något annat ”vaccin” som någonsin skapats

Aldrig tidigare har så många människor lidit av posttraumatisk vaccinstörning. PTVD sveper över världen när spikproteinprionerna täpper till och koagulerar kärlsystemet hos dem som ”vaccinerats” med genmutationsinjektioner.

Läs mer

https://citizens.news/717574.html

 

 

 

 

 

 

EN TSUNAMI AV DÖDA

Minst 1 miljard döda eller funktionshindrade från CV19 Bioweapon – Dr. Betsy Eads

 

Med andra ord kan spikeprotein inte stängas av, och detta gift kan överföras från det vaxade till det ovaxade. Människor som lider av effekterna av utsöndring kan drabbas av några av samma sjukdomar som de vaccinerade.

Läs mer och se videon

https://usawatchdog.com/at-least-1-billion-dead-or-disabled-from-cv19-bioweapon-dr-betsy-eads/

 

 

 

 

 

 

CV19 AI Biovapen från infektion till injektion -Karen Kingston

 

Det är mycket värre än vad som hände i lägren i Nazityskland, och jag är inte hyperbolisk. Det är dags att vi slutar bli lurade av dessa lögner.”

 

Ett annat uppseendeväckande faktum är att AI-biovapen som injiceras i kroppen aktiveras av ljus och även 5G-frekvenser. Kingston förklarar, ”När du tittar på patenten (även på Kingstons Substack) är det baserat på optik. Den är baserad på fotoner eller ljuspartiklar. Kvantprickar finns i LED-lampor. Det är det som ger lysdioder deras ljusa färger. Det ger din TV ljusa färger också, och det är i dessa injektioner enligt patentet du kan hitta på Modernas hemsida.

 

Bra att jag sparade en kopia av den förra året för nu förvandlade de den till en affärshemlighet. . . .

 

Innan vi hade 5G var den här tekniken värdelös. Den var maktlös. Det kan inte aktiveras utan 5G-tornen. Om fiberoptik och 5G-teknik försvinner så försvinner även denna demoniska AI-teknik. . . . detta kan användas för tag, track and trace, och de kan användas för mer än så. De kan användas för kontroll. . . . Vi är i krig och vi blir lurade.

 

Varför har vi 5G? Det gynnar inte oss. 

 

Det är för att döda oss och skapa denna nya teknik ur våra kroppar. . . . 

 

Denna teknik är den mest smittsamma tekniken som denna planet någonsin har sett. Vi har alla drabbats. Om vi ​​tar ner dessa dumma LED-lampor och 5G så avaktiverar det tekniken. Det betyder inte att du kommer att bli botad, men det stoppar det i dess spår.”

 

Läs mer och se videointervjun

https://usawatchdog.com/cv19-ai-bioweapon-from-infection-to-injection-karen-kingston/

 

 

 

 

 

Pfizer CV19 Biovapen Vax Offentliga fienden nr 1 – Karen Kingston

 

Kingston säger att data, statliga dokument och patent visar att CV19 så kallade ”vaccin” inte är något annat än ett biovapen. Kingston säger att det är så alla borde se på denna injektion som tvingades in på en intet ont anande allmänhet.

 

Kingston förklarar,

 

”Vi måste kalla det vad det är, och det är ett biovapen. Varför är det viktigt att kalla det ett biovapen? Ett vaccin är ett biologiskt medel. Ett biologiskt medel som inte förhindrar infektion, det förhindrar inte sjukdomar och det gjordes inte under god forskning, och FDA medger att det inte gjordes under god tro.

 

Det orsakar sjukdomar, handikapp och död.

 

Det är definitionen av ett biovapen. . . . vi måste förklara för människor att detta är ett biovapen.

 

Varför, för då kan vi ta oss ur allt det här. . . vaccinlag och vi går in på straffrätt och strafflag.

 

Som ett biovapen. det finns ingen kod, det finns ingen lag i USA eller i någon nation som skyddar en organisation från att släppa lös ett biovapen på en civilbefolkning.

 

 

Det strider mot Genèvekoden. Det finns inget som skyddar dem. . . . 

”We the People” måste börja kalla det vad det är. Det (CV19 vax) är ett biovapen. . . . Det finns ingen lag som skyddar dem. Det finns ett militärkontrakt där, men det ger dem inte rätt att mörda människor.”

 

Pfizer säger att dess injektion var 63 % av alla CV19-biovapenvacciner som användes i världen (nästan 13 miljarder CV19-injektioner).

 

Kingston säger:

 

”Anledningen till att Pfizer är publikens fiende nummer ett är att de har den största marknadsandelen. De höll på med den amerikanska militären. . . . I Modernakontraktet finns en klausul som säger att du bättre ser till att patienterna är säkra i dina prövningar. Det står inte så i Pfizer-kontraktet. Det är därför vi måste gå efter Pfizer eftersom de verkligen agerar som en kriminell organisation. Det ser också ut som att Pfizer kommer att ta äganderätten till all denna biovapennanoteknik. . . . Pfizer. . . . säger att vi tog dessa 30 år av forskning, och vi har förvandlat det till en ”ny produktklass.”

 

Jag tror att denna ”nya produktklass” är ett biovapen eftersom det är det. Det förhindrar inte sjukdomar eller infektioner, och det gjordes inte under god forskning, och det resulterar i sjukdomar, handikapp och död.

Jag säger inte att vi inte går efter Moderna och J&J för ju mer press vi lägger på dessa tre titaner, desto bättre, men Pfizer är folkfiende nummer 1.”

 

 

Kingston säger att data, patent och regeringsdokument visar att alla CV19 så kallade vacciner är biovapen, och inte en enda person fick hjälp av någon av dessa injektioner.

 

Det finns mycket mer i den 53 minuter långa djupintervjun.

 

Följ med Greg Hunter från USAWatchdog.com när han går One-on-One med biotekanalytikern Karen Kingston när hon ger en uppdatering om biovapeninjektioner och brottslingar bakom dem för 1.21.23.

https://usawatchdog.com/pfizer-cv19-bioweapon-vax-public-enemy-1-karen-kingston/

 

 

 

 

 

 

 

VARFÖR BESKYDDAR SVERIGES RIKSDAG, SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE DETTA FULLSTÄNDIGA VANSINNE MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN?’

 

Den debatten är synnerligen av mycket stort allmänt intresse, och såklart ska spetspecialist sakkunniga bjudas in till SVERIGES RIKSDAG, för i Sveriges riksdag, Sveriges regering och hos deras medlöpare existerar uppenbart inga opartiska, sakliga och objektiva som värnar mänskligheten och nationen Sveriges Folks & Barns framtida livskvalitet, liv och hälsa.

 

Alltså varken före valet 2022 eller efter valet 2022 är det kriminella PCRTEST BEDRÄGERIET & det kriminella MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna”/ BIOVAPEN, som bevisligen inte är vanliga vaccin, som de bevisligen utifrån enorma ekonomiska incitament planerat och synnerligen bedrägligt och kriminellt, marknadsförts som i Sverige med skattemedel.

 

 

 

Begär mycket skyndsam återkoppling på denna delgivning från talman Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla politiska partiers partiledare, alla riksdagsledamöterna via epost till [email protected]

 

 

Läs mera i de bifogade filerna, kunskap är makt, och all makt i Sverige utgår från folket

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 25 april 2023 07:19
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: Socialminister Jacob Forssmed, Socialdepartementet DELGIVNING 2023 04 25
Prioritet: Hög

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING TILL

 

Socialminister Jacob Forssmed, Socialdepartementet                   sida 1 av 15

[email protected]

Rättschef /expeditionschef Andreas Krantz

[email protected]

08-405 81 02

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande epost fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av ärendet, begär därtill dagboksblad/registerutdrag som bevis på att ärendet är i laga ordning registrerat av registrator, till alla undertecknares epost adresser, se sista sidan i denna skrivelse/kommunicering och delgivning och här nedan

[email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected]

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då ärendet är av synnerligen mycket stors allmänt intresse nationellt och internationellt

 

Denna delgivning är offentligt publicerad denna dag här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/04/25/socialminister-jacob-forssmed-socialdepartementet-delgivning-fran-sverige-granskas-2023-04-25/

 

 

2023-04-25

 

DELGIVNING om meddelat ansvar och delaktighet i planerat utifrån enorma ekonomiska incitament planerat Brott Mot Mänskligheten med mera

 

Bästa minister och därmed Sveriges Regering

 

Generellt och systematiskt makt- och myndighetsmissbruk som är i strid mot bl.a. svensk grundlag Regeringsformen är verklighetens Sverige, en fascism är fullt ut etablerad, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av er delgivna, mi förstår mer efter genomgången av hela denna delgivning.

Tidigare/senaste delgivningen direkt till er från SVERIGE GRANSKAS fortfarande utan åtgärd från er, varför? Delgivningen finns i laga ordning registrerad av registrator hos Socialdepartementet och finns också publicerad här

 

Socialminister Jacob Forssmed, Socialdepartementet 2023 03 01 — SVERIGE GRANSKAS

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/03/02/socialminister-jacob-forssmed-socialdepartementet-2023-03-01-sverige-granskas/

 

Finns också i laga ordning registrerat av Socialdepartementets registrator, se bifogad PDF fil till denna delgivning.

 

 

 

DELGIVNING DEL 1

OM VÄRLDSKORRUPTIONEN & DE KRIMINELLA MAKT- OCH MYNDIGHETS MISSBRUKARNA I SVERIGE

 

Se och sprid vidare denna Världsnyhet som advokat dr Reiner Fuellmich delger mänskligheten i denna mycket viktiga intervju för mänskligheten mot den kriminella världskorruptionen inom bl.a. FN, WHO och Sveriges Regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare. Alltså i det kriminella PCRTEST BEDRÄGERIET och det kriminella MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna”/ BIOVAPEN, som i Sverige med skattemedel marknadsförts utifrån enorma ekonomiska incitament med skattemedel.

 

Alltså de så kallade ”vaccinerna” som bevisligen inte är vanliga vaccin. Detta har Sveriges riksdag, Sveriges riksdag, talmannen Andreas Norlén och deras medlöpare delgivits om väldigt många gånger över tid, långt tid före valet 2022 och därtill mången gång efter valet 2022,  av SVERIGE GRANSKAS, och det är i laga ordning registrerat  bl.a. av registrator vid Socialdepartementet, ända sedan långt före år 2020, när denna kriminella planerade WHO PLANDEMIN sjösattes.

 

Lawyer Dr Reiner Fuellmich interviewed on BREAKING NEWS 2023-04-24 ((SVENSKTEXTAD))

 

Se och sprid vidare i alla dina nätverk

https://swebbtube.se/w/n6AMQM78v53PurUaoNCvB6

 

 

SVERIGE GRANSKAS / SWEDEN UNDER REVIEW Ulf Bittner interviews lawyer Dr Reiner Fuellmich and the founder of KNAPPTRYCKARNA / BUTTON PUSHERS  in Sweden, Uffe Bejerstrand.

 

 

You can read/ and se more about lawyer Dr Reiner Fuellmich

https://icic.law/en/

https://video.icic-net.com/c/english/videos

 

From Sweden, the founder of direct-democratic FOLK MOVEMENT KNAPPTRYCKARNA / BUTTON PUSHERS Uffe Bejerstrand is present in this interview

You can read more about Uffe Bejerstrand in Sweden via this links:
http://knapptryckarna.se/

https://www.facebook.com/Knapptryckarna

 

You can see and read more about/from SWEDEN UNDER REVIEW / SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner here
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

You can see more video interviews of SWEDEN UNDER REVIEW / SVERIGE GRANSKAS published here
https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

 

 

 

 

DELGIVNING DEL 2

Nu blir det STOPP på ”vaccinerna”/ biovapen i Schweiz, för läkarna kommer tvingas ta enskilt ansvar själva om de fortsätter med skadar och dödar ”vaccinerna”/biovapen

 

 

MÅSTE LÄSAS OCH SPRIDAS VIDARE TILL NATIOEN SVERIGES FOLK & BARN

 

Maskinöversättning, LÄS HELA, citat

Schweiz drar tillbaka alla rekommendationer om Covid-”vaccination”

 

Schweiz stoppar Covid-”vaccinationerna”: Alla ”vaccinations” rekommendationer har dragits tillbaka, läkare kan endast administrera de kontroversiella ”vaccinerna” i enskilda fall under vissa förutsättningar – men bär då risken för ansvar för ”vaccinations” skador.

 

SPRID VIDARE

https://report24.news/paukenschlag-schweiz-zieht-saemtliche-covid-impfempfehlungen-zurueck/

 

 

 

”Covid-19 mRNA-vacciner är inte vaccin alls, utan bokstavligen bioteknisk nanoteknik som kategoriseras som elektromagnetiska enheter av FDA och US Department of Defense (DoD).

Du/ ni läser mer i denna delgivning

 

 

COVID-19-injektionerna uppfyller INTE definitionen av ett vaccin.

Vad är då dessa COVID-19 mRNA-injektioner som;

Du/ni läser mer i denna delgivning

 

 

Varför beskyddar Sveriges riksdags alla politiska partierna och därmed alla riksdagsledamöter tillsammans med Sveriges regering, talmannen och Åklagarmyndigheten i Sverige, riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och dennes underlydande, före valet 2022 och efter valet 20222, det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET och MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de sk ”vaccinerna”?

 

De sk ”vaccinerna” är bevisligen per definition BIOVAPEN, som är känt av de ovan omnämnda via SVERIGE GRANSKAS intervjuer och SVERIGE GRANSKAS massutskick, som i laga ordning är bl.a. av Socialdepartementets registrator sedan detta fullständiga vansinnet på börjades med en planerad kriminell WHO pandemi, planerad pandemi, tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel i fullständigt rättssäker domstol av de ovan omnämnda. Noteras särskilt att BEVIS BÖRDAN åvilar de ovan omnämnda

 

 

 

2023-04-19 De förmodligen mest insatta och främste spetsspecialist sakkunnige opartiske, saklige och objektive inom sitt område i världen Karen Kingston delger en mycket viktig artikel, du läser mer i denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS, då särskilt utifrån

 

  • att i SVERIGE har de så kallade ”vaccinerna marknadsförts som vanliga vaccin, vilket de bevisligen inte är,.

 

 

Alltså det största och värsta MARIKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET i svensk historia mot nationen Sveriges Folk och Barn, och detta beskyddas av SVERIGES RIKSDAG, SVERIGES REGERING och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

Alltså dessa är således en del i den REPRESENTATIVA DEMOKRATIN i SVERIGE, ett sammantaget MEGA BEDRÄGERI med de sk ”vaccinerna”/BIOVAPEN som skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk och Barn systematiskt och generellt.

 

Därtill de värsta planerade BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN i Världshistorien och i nationen Sveriges historia mot nationen Sveriges Folk & Barn

 

 

 

DELGIVNING DEL 3

TYSTNADS OCH BESKYDDAR KULTUREN I SVERIGE EN SYNNERLIGEN MYCKET KRIMINELL AGENDA I VAD SOM NUMERA ÄR FASCISM

 

 

 

DU/ NI LÄSER MERA/ HELA DELGIVNINGEN I DEN BIFOGADE PDF FILEN SOCIALMINISTERN……

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu