• Arkiv

Sveriges regering, Sveriges riksdag….. DELGIVNING 4 av 2023-05-03 Delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i planerat Brott Mot Mänskligheten med mera — SVERIGE GRANSKAS

 

 

DELGIVNING 4 av 2023-05-03

Delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i planerat Brott Mot Mänskligheten med mera

 

Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, SVT, Åklagarmyndigheten och alla delgivna denna delgivning/skrivelse

 

 

”CV19 Biovapen ”vacciner” är inte folkmord, det är utrotning”

 

 

 

DELAKTIGHET I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN I HISTORIEN

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING

 

All makt utgår från folket……

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk vad SVERIGE GRANSKAS delger de delgivna via denna länk

 

 

 

 

 

Sveriges riskdag, Sveriges regering och deras medlöpare beskyddar det kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET med mera  DELGIVNING 4  — SVERIGE GRANSKAS 2023 05 03

 

DELGIVNING 4 av 2023-05-03

Delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i planerat Brott Mot Mänskligheten med mera

 

Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, SVT, Åklagarmyndigheten och alla delgivna denna delgivning/skrivelse

 

 

 

DELAKTIGHET I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN I HISTORIEN

 

 

FAKTA & BEVIS

 

”CV19 Biovapen ”vacciner” är inte folkmord, det är utrotning”

 

 

 

 

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk vad SVERIGE GRANSKAS delger de delgivna via denna länk

 

 

 

 

Denna skrivelse/delgivning ska i laga ordning registreras av riksdagsförvaltningens registrator registrator. riksdagsforvaltningen@ riksdagen.se som delges denna skrivelse, och registrator Socialdepartementet socialdepartementet. registrator@regeringskansliet. se , och övriga inom stat, kommuner och regioner som delges denna skrivelse/delgivning , begär dagboksblad/diarieutskrift med dnr som bevis på att skrivelsen är i laga ordning registrerad till [email protected]

 

Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av vad som är i laga ordning registrerat utifrån denna kommunicering/delgivning, dels hos riksdagsförvaltningen och dels hos Socialdepartementet med flera

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då skrivelsen är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill internationellt

 

 

 

DELGIVNING 4 av 2023-05-03

Delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i planerat Brott Mot Mänskligheten med mera

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING; SVERIGES REGERING & SVERIGES RIKSDAG talman Andreas Norlén och deras medlöpare….  Delgivning  om meddelat ansvar och delaktighet i planerat Brott Mot Mänskligheten med mera 2023 05 03

 

 

 

Varför stoppar inte Sveriges riksdag, Sveriges regering och deras medlöpare i det kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET de så kallade ”vaccinerna” / biovapen som bevisligen generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn?

 

 

 

FAKTA & BEVIS

 

”CV19 Biovapen ”vacciner” är inte folkmord, det är utrotning”

 

 

 

Dessa ovan omnämnda delgivna, se rubriken, är uppenbart MEGA KRIMINELLA, det kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET är ett notoriskt faktum och erkänt sakförhållande. Alltså då bl.a. i  Portugal domarna(inom EU, i Portugal) där det fastställdes i 2 domar

 

  • att PCR TESTERNA inte är vetenskapliga och inte är tillförlitliga, detta är välkänt av dessa delgivna ovan omnämnda i rubriken, alltså SVERIGE GRANSKAS har säkerställt detta över mycket lång tid, i massutskick från SVERIGE GRANSKAS, före valet 2022 och efter valet 2022, bl.a. i laga ordning av Socialdepartementets registrator.

 

Noteras särskilt de delgivna har haft hur många möjligheter som helst

 

  • att bestrida dessa notoriska fakta och erkända sakförhållande offentligt till nationen Sveriges Folk & Barn men så har inte skett, dessa delgivna är uppenbart BESKYDDARE av synnerligen kriminella BEDRÄGERIER gentemot skattebetalarna och därtill ingåendes i en globalistisk synnerligen KRIMINELL MAFFIA.

 

 

BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA ÄGS AV DE DELGIVNA

 

 

Portugal domarna omnämnda i denna delgivning finns bl.a. publicerat sedan tidigare här

Riksåklagare Petra Lundh ; VARFÖR BESKYDDAR RIKSÅKLAGAREN PETRA LUNDH & ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE PCR TEST BEDRÄGERIET 2022 07 23

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/07/23/riksaklagare-petra-lundh-varfor-beskyddar-riksaklagaren-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-pcr-test-bedrageriet-2022-07-23/

 

 

 

 

YTTERLIGARE FAKTA OCH BEVIS FRÅN KAREN KINGSTON DELGES HÄRMED DE DELGIVNA DENNA DELGIVNING

 

 

2023-04-29 maskinöversättning, hela texten, till denna videointervjun med den förmodligen främste spets specialist sakkunnige i världen inom sitt sakkunnighetsområde i världen Karen Kingston intervjuades nyligen, intervjun är på engelska, MÅSTE SES intervju, citat

CV19 Biovapen ”vacciner” är inte folkmord, det är utrotning – Karen Kingston

 

 

Karen Kingston är en biotekanalytiker och tidigare Pfizer-anställd som förstår komplicerade medicinska och biologiska kontrakt. Kingston förstår också vad som krävs för att göra eller försvara ett rättsligt fall mot Big Pharma. Hon har många års erfarenhet på flera nivåer.

 

 

Kingston hävdar att du inte behöver nya lagar för att stoppa CV19 mRNA-teknologin. Alla behöver helt enkelt förstå CV19 ”vaxxiner” och mRNA-teknologin är beprövade biovapen.

 

Data visar att miljoner har inaktiverats eller mördats av CV19 biovapen/vax hittills. Kommer det att bli värre?  

 

Kingston säger: ”Tyvärr kommer det att bli värre. Det värsta är fortfarande framför oss. . . .

 

 

FDA var tvungen att bevisa att dessa var säkra. Baserat på informationen som de hade i oktober och november 2020 borde de aldrig ha gått vidare . . . med prövningarna.

 

Så de bröt mot lagen. De visste att det skulle orsaka alla dessa funktionshinder och dödsfall. . . .

 

Jag förutspådde en hjärtmuskelinflammation på 25 % i juli 2021. Jag har hört experter säga att vi kanske tittar på 100 % . . . om de fick två eller tre skott. Så det kommer att bli dåligt.”

 

 

Big Pharma och regeringen tillåter att mRNA-teknik (samma dödliga biovapen i CV19-injektioner) sätts in i hela matförsörjningen. Kingston hävdar att detta är att förvandla människor till transmänniskor i något som kallas ”Directed Evolution.”

 

 

Kingston förklarar,

 

”Directed Evolution tvingar evolutionen av människor att smälta samman med DNA från reptiler, insekter och artificiell intelligens. Det är den biodigitala sammanslagningen. Det här är vad det här är, och det finns industrier med flera biljoner dollar runt detta. . . . Det finns en hel biodatadivision i DARPA i den amerikanska militären. Det handlar om att slå samman det biodigitala med människor.”

 

 

Många har kallat CV19 biovapen/vax som innehåller teknologigift som grafen för ett folkmord. Kingston hävdar att det är mycket mer än så. Kingston säger:

 

”Detta är inte för mänsklighetens fördel. Detta kommer att leda till vår utrotning. Jag vet bara inte varför folk inte förstår det.”

 

Kingston demonstrerar de elektromagnetiska egenskaperna hos mRNA på en biff. Fjärdedelen hon använder fastnar på en del av köttet där mRNA hade samlats eftersom mRNA skapar ett magnetfält. (Alla patent som Kingston har granskat bevisar utan tvekan att mRNA är en elektromagnetisk enhet.)

 

 

Kingston säger att det inte finns något behov av att anta nya lagar för att stoppa onda Big Pharma, myndigheter och livsmedelsproducenter från att lägga detta i vår mat.

 

 

mRNA är ett biovapen, och det är olagligt att lägga detta i någons mat. 

 

 

Kingston säger,

 

”Det är inte så att du vill ha informerat samtycke om mRNA-teknik i din mat, varje stat har lagar på böcker där vapen för biologisk krigföring inte kan kontaminera matförsörjningen. Jag tror att det viktigaste är att vi tar dessa mRNA-injektioner.

 

När vi väl har beslagtagit skotten och vi får laglig vårdnad om det för att visa amerikanska medborgare och globala medborgare vad tekniken är i skotten, då kan vi börja stänga ner den runt om i världen. Inte bara på ”vaccinmarknaden”, utan visa att det här är vad som läggs in i vår matförsörjning och varför allt detta måste stoppas.”

 

 

Kingston hävdar att FDA och CDC tidigt visste att mRNA CV19 biovapeninjektioner skulle orsaka en lång lista av allvarliga försvagande och dödliga sjukdomar. 

 

De fortsätter att driva mRNA-biovapnet i alla aspekter av våra liv utan något slut i sikte.

 

 

Kingston förutspår år 2030 att det kommer att finnas 200 miljoner handikappade eller mördade amerikaner genom mRNA och CV19 biovapen/vax-injektioner.”

 

 

Det finns mycket mer i intervjun på 1 timme och 4 minuter.

 

SE VIDEOINTERVJUN OCH SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE I SVERIGE

 

https://usawatchdog.com/cv19-bioweapon-vax-is-not-genocide-its-extinction-karen-kingston/

 

 

VIDEOINTERVJU FINNS OCKSÅ PUBLICERAT PÅ RUMBLE HÄR

https://rumble.com/v2l6638-cv19-bioweapon-vax-is-not-genocide-its-extinction-karen-kingston.html

 

 

 

 

 

Noteras särskilt, EX OFFICIO PRINCIPEN

Ex officio (på svenska i ämbetet eller å tjänstens vägnar) innebär att någon (exempelvis en myndighet) skall beakta/utföra någonting på eget initiativ, det vill säga utan att någon utomstående begär beaktande/utförande därav. Det innebär att en myndighet som upptäcker ett fel eller ett missförhållande kan börja arbeta för att rätta till det, utan att någon utomstående har gjort en anmälan eller en ansökan. Principen har stor betydelse inom juridiken där det är av yttersta vikt att avgöra om exempelvis domstolen får döma ex officio eller om sak måste initieras av part eller utomstående. Detta har särskilt stor betydelse inom processrätten.

Ex officio innebär också att man genom sitt ämbete per automatik blir tilldelad andra poster eller förtroendeuppdrag.

 

Källa till ovan citerat

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ex_officio

 

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER

DEL 2

2023-04-30 maskinöversättning, citerar lösryckta delar, läs hela, citat

Ingen utom globalisterna kommer att få åldras

Den väldokumenterade globala slakten av äldre har chockat miljoner.

På vårdhem, äldreboenden och sjukhus mördades de äldre medvetet och kallblodigt av läkare och sjuksköterskor som agerade under ”order” från ovan.

Politiker och rådgivare beslutade att äldre skulle nekas sjukvård, och tusentals som befann sig på institutioner behandlades utan medkänsla, omsorg eller ordentlig, anständig vård. De äldre nekades kontakt med släktingar eller vänner och hölls isolerade i många månader och i vissa fall i åratal. Invånarna fick höra att de måste få ett så kallat ”vaccin” som var känt för att inte fungera och vara farligt giftigt. Tusentals äldre patienter dödades av ett ”vaccin” som borde ha klassats som för farligt att använda som deponi.

Den falska pandemin som designades, marknadsfördes och såldes till en godtrogen allmänhet våren 2020 var alltid en väsentlig del av globalisternas plan för den stora återställningen.

Övergreppen som blev en officiell, integrerad del av institutionsvården 2020 fortsätter idag. Kom ihåg: ingenting händer längre av en slump eller slump. De äldre utrotas från vår värld som om de inte vore något annat än en irriterande infektion.

De äldre på vårdhem avlivas rutinmässigt med en rekommenderad, godkänd och dödlig blandning av midazolam och morfin.

Äldre kan slaktas i enorma mängder utan att någon verkar bry sig.

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE I SVERIGE

https://expose-news.com/2023/04/30/only-the-globalists-will-be-allowed-to-grow-old/

 

 

DEL 3, 3 delar ur verkligheten

 

De så kallade ”vaccinerna”/ BIOVAPEN som förändrar ditt DNA, ingen fick veta det, i Sverige marknadsfördes med skattemedel dessa så kallade ”vaccinerna”/ BIOVAPEN som vanliga vaccin, ett MEGA MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERI mot nationen Sveriges Folk och Barn.

Detta fullständiga vansinne, ett planerat kriminellt MEGA MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERI utifrån enorma ekonomiska incitament som uppenbart beskyddas av Sveriges riksdag, Sveriges regering och deras medlöpare, före valet 2022 och efter valet 2022, för annars hade det varit stoppat för länge sedan, särskilt då utifrån

  • att dessa ovan omnämnda är fullt ut informerade av SVERIGE GRANSKAS om PCR TEST BEDRÄGERIET, som banade vägen för detta fullständiga vansinne och planerade BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges Folk & Barn

 

 

Citat ur den förmodligen främste i världen på sitt område den spets specialist sakkunnige opartiske, saklige och objektive KAREN KINGSTON artikel, maskinöversättning, läs hela artikeln, citat

Varför är det  alarmerande ? För ingen fick veta att de injicerades med plasmid-DNA!?

 “Vi fick aldrig veta vad som fanns i dessa flaskor och det är brottsligt. 

Och jag vill bara vara tydlig med att detta förändrar ditt DNA. 

Varför är det alarmerande? För ingen fick veta att de injicerades med plasmid-DNA.”

 

Är Pfizer ansvarigt för genetiska skador som orsakats av plasmid-DNA i deras mRNA-flaskor?

Ja, eftersom Pfizer på grund av sitt kontrakt med den amerikanska armén är juridiskt bunden av de amerikanska lagarna om god tillverkningspraxis (GMP) för deras FDA-godkända mRNA-”vacciner” och god laboratoriepraxis (GLP) för kliniska prövningar på människor och godkända mRNA-vacciner för nödfall.

 

Detta innebär att alla ämnen i Pfizers mRNA-flaskor måste bevisas vara säkra för mänsklig användning. Om någon av ingredienserna inte är säker är Pfizer ansvarig för de skador och dödsfall som orsakats av kemikalier, toxiner eller andra skadliga ämnen som ingår i deras mRNA-flaskor.

 

I planen för utveckling av tillverkningen i Pfizers kontrakt anges särskilt följande: ”… tillverkningsprocessen för vaccinprodukten för att säkerställa överensstämmelse med 501(a)(2)(B) i Food, Drug and Cosmetics Act (FD&C Act, Title 21 United States Code (USC) avseende god tillverkningspraxis (GMP)”.

 

Många experter har bevisat att det finns giftiga nivåer av plasmid-DNA, grafenoxid och andra ämnen som är skadliga för människor i mRNA-flaskorna, och att det inte finns något mRNA i själva flaskorna.

 

Dessa fynd är tydliga överträdelser av Pfizers kontrakt med DOD och de lagar som reglerar EUA och FDA-godkända produkter.

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE

https://karenkingston.substack.com/p/plasmid-dna-is-a-known-pfizer-ingredient

 

 

DU KAN OCKSÅ LADDA NER OCH LÄSA ARTIKELN PÅ SVENSKA, MASKINÖVERSÄTTNING, VIA DENNA LÄNK

https://www.jottacloud.com/s/271c441ef8723714ee29a702b48bfa5cb13

 

 

 

 

 

 

 

2023-04-30 maskinöversättning, läs hela, citat

#ModernaGate: Moderna vinner pris för det dödliga Covid-”vaccinet” som man kunde skapa före 2019 eftersom ”Murderna” är ansvarig för att skapa Covid-19-viruset i ett biolabb… #CTCCTCTCGGCGGGCACGTAG

 

 

Covid-19 är ett virus som skapats av människan, och Moderna Inc. är det amerikanska läkemedels- och bioteknikföretaget som har tjänat miljarder på att sälja en experimentell Covid-19-injektion och som är ansvarigt för att ha skapat det.

 

Tror du inte på oss?

 

Läs då de uttömmande bevisen nedan och kontrollera själv.

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE

https://expose-news.com/2023/04/30/modernagate-ctcctcggcgggcacgtag/

 

 

 

 

 

 

 

2023-04-30 maskinöversättning, läs hela, citat

Det ultimata sveket: Er regering gav Pfizer 75 miljarder dollar av era surt förvärvade pengar för att skada och döda era vänner, familjer och hundratusentals andra med sitt Covid-19 ”vaccin”.

 

När regeringar runt om i världen sprang för att tvinga varje man, kvinna och barn de kunde att få Covid-19-”vaccinet”, gav de bort häpnadsväckande 75 miljarder dollar i skatter som samlats in från dina surt förvärvade pengar till Pfizer, ett företag med en mörk historia av brott och böter, för dess experimentella mRNA-injektion.

 

Denna massiva investering påstås ha gjorts i folkhälsomyndighetens namn, men verkliga data tyder starkt på något annat. Det borde dock inte komma som någon överraskning med tanke på att vår hälsa och välbefinnande lämnades i händerna på ett företag som har orsakat betydande skada för allmänheten tidigare.

 

Så låt oss gräva djupare in i de tragiska uppgifterna och utforska några av de möjliga orsakerna till varför Pfizers Covid-19-”vaccin” inte är så säkert eller effektivt som mainstreammedia och din regering har fått dig att tro, och är faktiskt en dödlig injektion som har dödat hundratusentals barn, föräldrar, familj, vänner och kollegor över hela världen.

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://expose-news.com/2023/04/30/pfizer-75billion-kill-your-friends-family/

 

 

Dessa tre delar här ovan finns också publicerat här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/04/30/karen-kingston-ar-pfizer-ansvarigt-for-genetiska-skador-som-orsakats-av-plasmid-dna-i-deras-mrna-flaskor-sverige-granskas/

 

 

 

 

 

DELAKTIGHET I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN I HISTORIEN

 

Uppenbart ska ni alla rannsakas inför fullständig rättssäker domstol utifrån vad ni delgives denna dag och vad ni alla delgivits över tid från SVERIGE GRANSKAS, före valet 2022 och efter valet 2022, och bevisbördan

 

  • att bevisa det motsatta som ni alla delgivits åvilar er alla delgivna om bl.a. det synnerligen kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET och det synnerligen kriminella MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de sk ”vaccinerna,” som bevisligen utifrån enorma ekonomiska incitament marknadsförts som vanliga vaccin, vilket dessa sk ”vaccinerna” bevisligen inte är, vilket delgivits er sedan tidigare av SVERIGE GRANSKAS, och är i laga ordning registrerat av bl.a. Socialdepartementets registrator.

 

 

NOTERAS SÄRSKILT; Har DU/ NI annan uppfattning äger DU/NI bevisbördan att bevisa det motsatta

 

 

Vänligen återkoppla mycket skyndsamt särskilt i frågan om att OMEDELBART STOPPA DE SK ”VACCINERNA”/ BIOVAPEN

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu