• Arkiv

Socialminister Jacob Forssmed — Delgivning till Socialminister Jacob Forssmed, Sveriges alla politiska partierna i Sveriges riksdag med flera om bl.a. PCR TEST BEDRÄGERIET 2023 05 14 — SVERIGE GRANSKAS

 

 

 

Bifogade filer till denna delgivning är

 

 

1 SVERIGE GRANSKAS delger SWEBBTV och riksdagsledamot Elsa Widding delgivning 2023 05 10 fk

 

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/05/1-SVERIGE-GRANSKAS-delger-SWEBBTV-och-riksdagsledamot-Elsa-Widding-delgivning-2023-05-10-fk.pdf

 

 

 

Motion-till-riksdagen-av-Görel-Thurdin-1997-97-Demokrati-rättssäkerhet-och-myndighetsutövning

 

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/04/Motion-till-riksdagen-av-G%C3%B6rel-Thurdin-1997-97-Demokrati-r%C3%A4ttss%C3%A4kerhet-och-myndighetsut%C3%B6vning.pdf

 

 

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING OM

 

PCR TEST BEDRÄGERIET &

 

MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I

 

HISTORIENS VÄRSTA FOLKMORD MED MERA

 

TILL SOCIALMINISTERN & SVERIGES ALLA POLITISKA PARTIERNA I SVERIGES RIKSDAG med flera

 

 

 

Socialminister Jacob Forssmed, Socialdepartementet

[email protected]

Rättschef /expeditionschef Andreas Krantz

[email protected]

08-405 81 02

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande epost fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av ärendet, begär därtill dagboksblad/registerutdrag som bevis på att ärendet är i laga ordning registrerat av registrator, till alla undertecknares epost adresser, se sista sidan i denna skrivelse/kommunicering och delgivning och här nedan

[email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected]

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då ärendet är av synnerligen mycket stors allmänt intresse nationellt och internationellt

 

socialdemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08 – 700 26 00 (måndag – torsdag 9–16.45 och fredag 9–16)

E-post [email protected]

 

sverigedemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 010-10 11 500 (vardagar 10–15)

E-post [email protected]

 

moderat.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 40 00

E-post [email protected]

 

vansterpartiet.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 40 00

E-post [email protected]

 

centerpartiet.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-617 38 00

E-post [email protected]

 

kristdemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-723 25 00

E-post [email protected]

 

mp.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 55 21 (tisdag–torsdag 13–15)

E-post [email protected]

 

Liberalerna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 020-53 53 53 (vardagar 8.30–17, lunchstängt 11.30–12.15)

E-post [email protected]

 

 

 

[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected];

 

 

2023-05-14

 

 

Till Socialminister Jacob Forssmed och er alla delgivna politiska partierna i Sveriges riksdag, rannsakningens tid är här och nu, ni förstår mer efter att tagit del av vad som riksdagsledamot Elsa Widding och Swebbtv redan delgivits. Vänligen säkerställ fullständig rättssäkerhet i denna delgivning, som innefattar alla politiska partierna i Sveriges riksdag, deras partiledare, alla riksdagsledamöter, alla ministrar i Sveriges regering och särskilt där Socialminister

 

 

Elsa Widding — SVERIGE GRANSKAS delger SWEBBTV och riksdagsledamot Elsa Widding delgivning 2023-05-10

DU LÄSER MERA OCH SPRIDER VIDARE

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/13/elsa-widding-sverige-granskas-delger-swebbtv-och-riksdagsledamot-elsa-widding-delgivning-2023-05-10/

 

 

DU KAN OCKSÅ  I DEN BIFOGA PDF FILEN SVERIGE GRANSKAS delger……..2023 05 10 och ännu mera här via denna länken

 

Till talman Andreas Norlén och de 3 vice talmännen i Sveriges riksdag med flera medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET med mera; Delgivning om inspelat samtal av 2023 05 12 och om Historiens Värsta Folkmord……… från SVERIGE GRANSKAS 2023 05 12

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/12/till-talman-andreas-norlen-och-de-3-vice-talmannen-i-sveriges-riksdag-med-flera-medlopare-i-pcr-test-begrageriet-med-mera-delgivning-om-inspelat-samtal-av-2023-05-12-och-om-historiens-varsta-folkmord/

 

 

 

 

Vad kommer ni delgivna denna delgivning göra för att värna nationen Sveriges Folk & Barn utifrån vad som uppenbart är erkända sakförhållanden och notoriska faktum om PCR TEST BEDRÄGERIET och mega bedrägeriet MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna”?

 

 

Ni begriper förmodligen att all makt utgår från folket i Sverige, när folket reser, vilket de förmodligen gör inom när framtid, för sanningen, verkligheten, fakta och bevis går inte att undkomma, och det kommer mera, mycket mera, för rannsakningens tid är här och nu.

 

 

Vänligen återkoppla mycket skyndsamt

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu