• Arkiv

Socialminister Jacob Forssmed med flera Delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i Historiens Värsta Folkmord mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, SVERIGE GRANSKAS 2023 05 17

 

 

Till denna delgivning har bifogats bilagor, du finner dem här

 

 1 SVERIGE GRANSKAS delger SWEBBTV och riksdagsledamot Elsa Widding delgivning 2023 05 10 fk

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/05/1-SVERIGE-GRANSKAS-delger-SWEBBTV-och-riksdagsledamot-Elsa-Widding-delgivning-2023-05-10-fk.pdf

 

 

 

SOCIALDEPARTEMENTET RK_Innehallsforteckning_1053 2023 05 15 (1)

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/05/SOCIALDEPARTEMENTET-RK_Innehallsforteckning_1053-2023-05-15-1.pdf

 

 

 

Motion-till-riksdagen-av-Görel-Thurdin-1997-97-Demokrati-rättssäkerhet-och-myndighetsutövning

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/04/Motion-till-riksdagen-av-G%C3%B6rel-Thurdin-1997-97-Demokrati-r%C3%A4ttss%C3%A4kerhet-och-myndighetsut%C3%B6vning.pdf

 

 

 

Socialminister Jacob Forssmed med flera Delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i Historiens Värsta Folkmord mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, SVERIGE GRANSKAS 2023 05 17

 

 

 

Socialdepartementet

 

Socialminister Jacob Forssmed, Socialdepartementet

[email protected]

 

 

Rättschef /expeditionschef Andreas Krantz

[email protected]

08-405 81 02

 

Tf enhetschef Cecilia Halle

Telefon 08-408 11 57

[email protected]

 

Ziba Zareie, tillförordnad enhetschef

Telefon 08-405 86 89

Mobil telefon 073-038 79 22

Epost [email protected]  

 

 

 

KOPIA FÖR KÄNNEDOM OCH ÅTGÄRD

Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret i Stockholm

[email protected]

[email protected]

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande epost fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av ärendet, begär därtill dagboksblad/registerutdrag som bevis på att ärendet är i laga ordning registrerat av registrator, till följande epost adresser

[email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected]

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då ärendet är av synnerligen mycket stors allmänt intresse nationellt och internationellt

 

 

Denna delgivning finns offentligt publicerad här, sprid vidare till alla skattebetalare och nationen Sveriges Folk & Barn

 

 

 

NOTERAS SÄRSKILT

Ex officio (på svenska i ämbetet eller å tjänstens vägnar) innebär att någon (exempelvis en myndighet) skall beakta/utföra någonting på eget initiativ, det vill säga utan att någon utomstående begär beaktande/utförande därav. Det innebär att en myndighet som upptäcker ett fel eller ett missförhållande kan börja arbeta för att rätta till det, utan att någon utomstående har gjort en anmälan eller en ansökan. Principen har stor betydelse inom juridiken där det är av yttersta vikt att avgöra om exempelvis domstolen får döma ex officio eller om sak måste initieras av part eller utomstående. Detta har särskilt stor betydelse inom processrätten.

Slut citat

Läs ännu mera

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ex_officio

 

 

2023-05-17

 

Delgivning till Socialministern, rättschef/expeditions chef Andreas Krantz och tf enhetschef Cecilia Halle om bland annat det över hela världen allmänt kända PCR TEST BEDRÄGERIET mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, en globalistisk agenda som uppenbart  är en del i/av WHO PLANDERAD AGENDA utifrån enorma ekonomiska incitament.

 

 

 

Delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i Historiens Värsta Folkmord mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn

 

Uppenbart är, erkänt sakförhållande och notoriskt faktum, är att Socialdepartementet över mycket lång tid beskyddat det planerade synnerligen kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET. Du/ni läser mer i den delen i den bifogade PDF filen SVERIGE GRANSKAS delger SWEBBTV och riksdagsledamot Elsa Widding…….2023 05 10.

 

 

Alltså som ger en mycket bra bakgrund ända tillbaka till kommunicerat/delgivet till Folkhälsomyndigheten 2020 12 02 om PCR TEST BEDRÄGERIET, som Sverige riksdag, Sveriges regering och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET således före valet 2022 och efter valet 2022 varit synnerligen mycket välinformerade/delgivna om av/från SVERIGE GRANSKAS, se ännu mera i dessa delar vad bl.a. Socialdepartementet och registrator där har i laga ordning registrerat i kommunicerat/delgiver från undertecknad/ SVERIGE GRANSKAS över åren 2019-2023 och dagsdatum . Alltså allt i laga ordning registrerat av registrator vid Socialdepartementet.

 

Läs därtill mycket nogsamt den bifogade PDF filen Motion till riksdagen av Görel Thurdin….., särskilt utifrån att ytterst ansvarig minister Jacob Forssmed , och därmed Sveriges regering,  ska ingripa mycket skyndsamt i ärendet eftersom detta inte är ett enskilt ärende ty detta ärende drabbar generellt och systematiskt nationen Sveriges alla skattebetalare och hela nationen Sveriges Folk & Barn, 26-30 miljarder i/av skattemedel har används till PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

 

 

NOTERAS SÄRSKILT

 

Därtill utifrån enorma ekonomiska incitament, bl.a. tack vare den synnerligen kriminella organisationen WHO, som bevisligen, tills motsatsen är bevisad i domstol, är involverad ”högt upp över öronen” i det planerade PCR TEST BEDRÄGERIET genom att utlysa en pandemi, som aldrig existerade, det är uppenbart att det är och har varit en PCR TEST BEDRÄGERI PANDEMI iscensatt bl.a. av WHO och deras medlöpare.

 

 

Då i akt, mening och syfte att bana vägen för de så kallade ”vaccinerna”/BIOVAPEN som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk och Barn, som i Sverige marknadsförts via skattemedel som vanliga vaccin, vilket dessa bevisligen inte är,  och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges riksdag, Sveriges regering och deras medlöpare i det synnerligen kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET, som möjliggjorde denna WHO agenda.

 

 

 

 

 

2023-05-16 ringdes Socialdepartementet upp av SVERIGE GRANSKAS, två inspelade samtal som delgives er delgivna

 

 

 

 

 

Samtal 1 förmiddagen 2023-05-16

 

Citat

Socialdepartementet och där kansliråd/handläggare Mårten Kristiansen rings upp av SVERIGE GRANSKAS 2023 05 16

 

Läs denna PDF fil om bl.a. PCR TEST BEDRÄGERIET med mera, fakta och bevis

1 SVERIGE GRANSKAS delger SWEBBTV och riksdagsledamot Elsa Widding delgivning 2023 05 10 fk

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/05/1-SVERIGE-GRANSKAS-delger-SWEBBTV-och-riksdagsledamot-Elsa-Widding-delgivning-2023-05-10-fk.pdf

 

 

 

 

 

PCR TEST BEDRÄGERIET

 

 

PCR TEST BEDRÄGERIET är väl känt inom Sveriges regering, Sveriges riksdag och Folkhälsomundigheten, sedan 2022 12 02 är detta i laga ordning diariefört inom Folkhälsomyndigheten och därtill i laga ordning registrerat av registraturen vid Socialdepartementet, därför ringdes denna dag upp kansliråd/tjänsteman Mårten Kristiansen upp av SVERIGE GRANSKAS.

 

 

Alltså du kan se mer om handlingen/S2023/00089 här nedan i PDF filen, den senaste registrerade av registraturen vid Socialdepartementet av datum 2023 05 15, som det inspelade samtalet utgår från

 

 

SOCIALDEPARTEMENTET RK_Innehallsforteckning_1053 2023 05 15

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/05/SOCIALDEPARTEMENTET-RK_Innehallsforteckning_1053-2023-05-15.pdf

 

 

Det inspelade samtalet med tjänsteman/kanslirådet Mårten Kristiansen, telefon nr 08 – 405 55 14 återhör du genom att ladda ner mp3filen via denna länk

Noteras särskilt; den anställde Mårten Kristiansen slänger på luren och avbryter samtalet

https://www.jottacloud.com/s/271e2bde39e26ec44d69576dd1dfda2f7d7

 

 

 

Om ex officio principen, som omnämns i det inspelade samtalet kan du läsa mera här, citat

 

 

Ex officio (på svenska i ämbetet eller å tjänstens vägnar) innebär att någon (exempelvis en myndighet) skall beakta/utföra någonting på eget initiativ, det vill säga utan att någon utomstående begär beaktande/utförande därav. Det innebär att en myndighet som upptäcker ett fel eller ett missförhållande kan börja arbeta för att rätta till det, utan att någon utomstående har gjort en anmälan eller en ansökan. Principen har stor betydelse inom juridiken där det är av yttersta vikt att avgöra om exempelvis domstolen får döma ex officio eller om sak måste initieras av part eller utomstående. Detta har särskilt stor betydelse inom processrätten.

 

Slut citat

 

 

Läs ännu mera

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ex_officio

 

 

Du kan läsa ytterligare mera om vad före detta minister Görel Thurdin redan 1996/97 delgav om MAKT- OCH  MYNDIGHETSMISSBRUKET i Sverige  och förtrycket av medborgarna i Sverige i denna PDF filen Demokrati, rättssäkerhet och myndighetsutövning

 

Motion-till-riksdagen-av-Görel-Thurdin-1997-97-Demokrati-rättssäkerhet-och-myndighetsutövning

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/04/Motion-till-riksdagen-av-G%C3%B6rel-Thurdin-1997-97-Demokrati-r%C3%A4ttss%C3%A4kerhet-och-myndighetsut%C3%B6vning.pdf

 

 

Slut citat

 

Ovan citerat är publicerat 2023-05-16 här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/16/socialdepartementet-och-dar-kansliradhandlaggare-marten-kristiansen-rings-upp-av-sverige-granskas-2023-05-16/

 

 

 

 

 

Samtal 2 samma dag 2023-05-16, 17:00

 

Citat

PCR TEST BEDRÄGERIET  — Socialdepartementets tf enhetschef Cecilia Halle ringdes upp 17:00 av SVERIGE GRANSKAS 2023 05 16

 

Bakgrund; denna dag, under förmiddagen 2023 05 16 ringdes den anställde på Socialdepartementet kansliråd/tjänsteman Mårten Kristiansen upp på telefon nr 08- 405 55 14, och det slutade med att den anställde slängde på luren, du åter hör det samtalet och läser mera via denna länk

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/16/socialdepartementet-och-dar-kansliradhandlaggare-marten-kristiansen-rings-upp-av-sverige-granskas-2023-05-16/

 

Utifrån ovan inspelade samtalet ringdes Socialdepartementet upp kl 17 00, efter avtalat med tf enhetschef Cecilia Halle 08- 405 11 57, då utifrån det inspelade samtalet med den anställde Mårten Kristiansen, alltså Cecilia Halle är ansvarig tf enhetschef på avdelningen som Kristiansen är anställd.

 

Du åter hör det inspelade samtalet med Socialdepartementets tf enhetschef Cecilia Halle genom att ladda ner mp3 filen via denna länk

https://www.jottacloud.com/s/271d903d0de97fa462087f710dfa2bb5b20

 

Slut citat

 

Ovan citerat är publicerat här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/17/pcr-test-bedrageriet-socialdepartementets-tf-enhetschef-cecilia-halle-ringdes-upp-1700-av-sverige-granskas-2023-05-16/

 

 

 

Samtal 3 till Socialdepartementet och där tf enhetschef Ziba Zareie 2023-05-17

Citat

PCR TEST BEDRÄGERIET — Socialdepartementet tf enhetschef Ziba Zareie rings upp av SVERIGE GRANSKAS 2023 05 17

Du åter hör det inspelade samtalet genom att ladda ner mp3 filen via denna länk

https://www.jottacloud.com/s/2713bc6358765f4479bbee3dfff2180a780

 

Här finner du kontakt uppgifterna

 

Ziba Zareie, tillförordnad enhetschef Ziba Zareie

Telefon 08-405 86 89

Mobil telefon 073-038 79 22

Epost [email protected]  

 

Slut citat

Ovan citerat finner du här publicerat

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/17/pcr-test-bedrageriet-socialdepartementet-tf-enhetschef-ziba-zareie-rings-upp-av-sverige-granskas-2023-05-17/

 

 

ENLIGT GÄLLANDE LAGAR I SVERIGE

Enligt gällande lagar i Sverige, tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel i ett laga ordning beslut med besvärshänvisning, så har varken Sveriges riksdag, Sveriges regering och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET, före valet 2022 eller efter valet 2022, har att bevisa

 

  • att dessa icke är involverade i PC TEST BEDRÄGERIT gentemot skattebetalarna och nationen Sverige Folk & Barn, erkänt sakförhållande och notoriskt faktum utifrån bl.a. denna DELGIVNING och tidigare delgivningar/kommunicerat från SVERIGE GRANSKAS över tid, alltså i laga ordning registrerat av registrator vid bl.a. Socialdepartementet över åren 2019 till dags datum 2023.

 

Det har bevisligen varit så att Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare haft möjligheten över mycket lång tid att bevisa offentligt

  • att dessa icke är involverade i PCR TEST BEDRÄGERIET, men så har icke skett, därav har varken Sveriges riksdag eller Sveriges regering någon leagalitet, före valet 2022 och efter valet 2022,
  • att bestämma något alls över skattebetalarna och nationen Sverige Folk & Barn, bevisbördan
  • att bevisa det motsatta ägs av Sveriges regering och Sveriges riksdag och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

Alltså då utifrån att dessa ovan omnämnda bevisligen är delaktiga i en synnerligen kriminell globalistisk WHO planerad agenda utifrån enorma ekonomiska incitament mot mänskligheten, skattebetalarna i Sverige och mot nationen Sveriges Folk & Barn.

 

 

HISTORIENS VÄRSTA FOLKMORD

Därmed varken ska eller kan de ovan omnämnda representera Sverige Folk & Barn i det planerade WHO mötet i Genevé,  Schweiz, 21 maj till 26 maj 2023, Sverige ska utifrån erkända sakförhållanden och notoriska fakta med omedelbar verkan lämna FN, WHO och EU eftersom dessa sammantaget är involverade i en gigantisk globalistisk kriminell agenda utifrån enorma ekonomiska incitament mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn.

 

Har du/ni annan uppfattning äger du/ni delgivna denna delgivning, och tidigare delgivningar/ kommunicerat från SVERIGE GRANSKAS över tid, 2019-dags datum 2023, bevisbördan utifrån bl.a. det synnerligen väl planerade synnerligen kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET

 

Återkoppla mycket skyndsamt dock senast 2023-05-19 kl. 17:00 om ert ställningstagande och beslut

 

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu