• Arkiv

Socialminister Jakob Forssmed — DELGIVNING OM BIOVAPEN INJEKTIONERNA SOM SKADAR & DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT ÄR HÖGFÖRRÄDERI MOT NATIOEN SVERIGES FOLK, BARN OCH SKATTEBETALARNA — SVERIGE GRANSKAS 2023 09 10

 

 

Socialminister Jakob Forssmed  –   DELGIVNING OM BIOVAPEN INJEKTIONERNA SOM SKADAR & DÖDAR  GENERELLT & SYSTEMATISKT  ÄR  HÖGFÖRRÄDERI MOT NATIOEN SVERIGES FOLK, BARN OCH SKATTEBETALARNA –  SVERIGE GRANSKAS 2023 09 10

 

 

Denna delgivning är officiellt publicerad här

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER OM VERKLIGHETEN UTIFRÅN FAKTA & BEVIS

 

DELGIVNING OM BIOVAPEN INJEKTIONERNA SOM SKADAR & DÖDAR  GENERELLT & SYSTEMATISKT  ÄR  HÖGFÖRRÄDERI MOT NATIOEN SVERIGES FOLK, BARN OCH SKATTEBETLARNA –  SVERIGE GRANSKAS 2023 09 10

 

BIOVAPEN INJEKTIONERNA/”VACCINERNA” I FOKUS

 

BIOVAPEN INJEKTIONERNA /”VACCINERNA” SOM SKADAR & DÖDAR NATIOEN SVERIGES FOLK, BARN OCH SKATTEBETALARNA ÄR HÖGFÖRRÄDERI MOT NATIONEN SVERIGES FOLK & DÄRTILL BIOTERRORISM / BIOVAPEN KRIG MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN & SKATTEBETALARE

 

 

Bästa socialminister Jakob Forssmed och dina medlöpare i Sveriges regering, Sveriges riksdag och alla politiska partierna i Sveriges riksdag och ALLA riksdagsledamöter utifrån vad som började med det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som ni alla beskyddar och är delaktiga i och med ansvariga i.

 

Har du/ni annan uppfattning äger du/ni BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta offentligt, dock senast 2023-09-17

 

 

MÅSTE SES OCH SPRIDAS TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH

ERA VÄLJARE, DET HANDLAR OM RIKETSSÄKERHET, ALLTSÅ FÖR SKATTEBETALARNA OCH ERA VÄLJARE DERAS LIV, HÄLSA & FRAMTIDA LIVSKVALITET

 

 

 

HÖGFÖRRÄDERIET KOMMER ATT KOSTA MILJARDERS MÄNNISKORS LIV ÖVER NÄR FRAMTID, DET FRAMGÅR I DENNA VIDEOINTERVJU

 

SVENSK TEXTAD MASKINÖVERSÄTTNING VIDEOINTERVJUN SOM ALLA SKA SE

CV19 injicerade är sjuka Super Spridare

SE VIDEOINTERVJUN OCH SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH ERA VÄLJARE

 https://rumble.com/v3gjips-cv19-injicerade-r-sjuka-super-spridare.html

 

 

 

Socialminister Jakob Forssmed

[email protected]

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97

Socialdepartementet

Rättschef /expeditionschef Andreas Krantz

[email protected]

08-405 81 02

 

Tf enhetschef Cecilia Halle

Telefon 08-408 11 57

[email protected]

 

Ziba Zareie, tillförordnad enhetschef

Telefon 08-405 86 89

Mobil telefon 073-038 79 22

Epost [email protected]  

 

 

Följande är också delgivna denna delgivning

socialdemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08 – 700 26 00 (måndag – torsdag 9–16.45 och fredag 9–16)

E-post [email protected]

 

sverigedemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 010-10 11 500 (vardagar 10–15)

E-post [email protected]

 

moderat.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 40 00

E-post [email protected]

 

vansterpartiet.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 40 00

E-post [email protected]

 

centerpartiet.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-617 38 00

E-post [email protected]

 

kristdemokraterna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-723 25 00

E-post [email protected]

 

mp.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 08-786 55 21 (tisdag–torsdag 13–15)

E-post [email protected]

 

Liberalerna.se

Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Telefon 020-53 53 53 (vardagar 8.30–17, lunchstängt 11.30–12.15)

E-post [email protected]

 

[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected];

 

NOTERAS SÄRSKILT

Ex officio (på svenska i ämbetet eller å tjänstens vägnar) innebär att någon (exempelvis en myndighet) skall beakta/utföra någonting på eget initiativ, det vill säga utan att någon utomstående begär beaktande/utförande därav. Det innebär att en myndighet som upptäcker ett fel eller ett missförhållande kan börja arbeta för att rätta till det, utan att någon utomstående har gjort en anmälan eller en ansökan. Principen har stor betydelse inom juridiken där det är av yttersta vikt att avgöra om exempelvis domstolen får döma ex officio eller om sak måste initieras av part eller utomstående. Detta har särskilt stor betydelse inom processrätten.

Slut citat

Läs ännu mera

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ex_officio

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla delgivna denna delgivning, begär med vändande epost fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av ärendet, begär därtill dagboksblad/registerutdrag som bevis på att ärendet är i laga ordning registrerat av registrator till [email protected]

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då ärendet är av synnerligen mycket stors allmänt intresse nationellt och internationellt

 

2023-09-10

 

 

Till er alla delgivna denna delgivning tiden är inne för offentligt rannsakning av HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn, skattebetalare, väljare och mänskligheten

 

STOPPA OMEDLBART BIOVAPNEN/ ”VACCINERNA” MED OMEDELBAR VERKAN, DET FÖRSTÅR ALLA SOM ÄR INSATTA UTIFRÅN FAKTA & BEVIS

 

Ni har tidigare denna dag delgivits om fakta och bevis

 

Socialminister Jakob Forssmed  –  HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn, skattebetalarna och väljarna…–SVERIGE GRANSKAS 2023 09 10

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/09/10/socialminister-jakob-forssmed-hogforraderiet-mot-nationen-sveriges-folk-barn-skattebetalarna-och-valjarna-sverige-granskas-2023-09-10/

 

 

Ni har över mycket lång tid delgivits fakta och bevis från SVERIGE GRANSKAS som tydligt med hela handen pekar på och bevisar utifrån fakta och bevis att biovapnen/ ”vaccinerna” ska STOPPAS, men så har inte skett och det får då effekten av att ni alla beskyddare denna kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament skadar och dödar verksamhet och ingår i och är delaktiga i och medansvariga i det värsta planerade HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare och era väljare i svensk historia.

 

Ni har inget stöd alls för denna verksamhet med skattemedel i svensk grundlag Regeringsformen, om du/ni anser det motsatt äger du/ni BEVISBÖRDAN att motbevisa detta mycket skyndsamt offentligt, dock senast 2023-09-17.

 

Finnes inga sådana bevis från er sida har ni alla att avgå med omedelbart verkan!

 

Är det något som är oklart eller svårt att förstå vänligen återkoppla mycket skyndsamt

 

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu