• Arkiv

Mikael Willgert SWEBBTV HÖGFÖRRÄDERIET — Delgivning från SVERIGE GRANSKAS till SWEBBTV Mikael Willgert med många flera i sakfrågan FALSKA PROFETEN SVERIGES GRANSKAS 2023 09 18

 

 

Mikael Willgert SWEBBTV HÖGFÖRRÄDERIET  — Delgivning från SVERIGE GRANSKAS till SWEBBTV Mikael Willgert med många flera i sakfrågan FALSKA PROFETEN  SVERIGES GRANSKAS 2023 09 18 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 18 september 2023 13:05

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>

 

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘Emil Borg’ <[email protected]>; ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; ‘Jesper Johansson’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: Delgivning från SVERIGE GRANSKAS till SWEBBTV Mikael Willgert med många flera i sakfrågan FALSKA PROFETEN SVERIGES GRANSKAS 2023 09 18
Prioritet: Hög

 

 

Denna kommunicering/delgivning är offentligt publicerat här

 

Tack Yrsa Häggström för vad som du delger i mailtråden här nedan

 

 

 

Delgivning från SVERIGE GRANSKAS till SWEBBTV Mikael Willgert med många flera i sakfrågan FALSKA PROFETEN  SVERIGES GRANSKAS 2023 09 18

 

 

 

Swebbtv och Mikael Willgert delges svar på tal här nedan;

 

 

Mikael tiden är inne för att SVERIGE GRANSKAS gör en intervju med dig om de lögner du sprider, sanningarna som du döljer ska såklart upp i ljuset, i intervjun ska såklart också Björn Hammarskjöld och Jesper Johansson, som du bevisligen CENSURERAT, vara med, och det kommer bli en intervju som väldigt många kommer att högakta dvs. om du som CENSURERAR vågar ställa upp i SVERIGE GRANSKAS, som PRO BONO värnar om sanningen och verkligheten.

 

 

Bevisligen är följande fakta och bevis som SWEBBTV aldrig kan CENSURERAR, för det är fakta och bevis direkt från Folkhälsomyndigheten, så bäste Mikael här är vad du undanhåller och underlåter att dina donatorer och swishare  tillika med alla era följare och tittare, och inte förglömma skattebetalarna som delfinansierar den CENSURVERKSAMHET som övriga finansiärer, vilket innebär att du/ni sitter i samma båt som mainstream media.

 

 

Bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av dig som CENSURERARE utifrån fakta och bevis

 

 

Åklagarmyndigheten i Sverige  — SVERIGE GRANSKAS delger Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret i Stockholm, åklagar anmälan mot Folkhälsomyndigheten i Sverige i sakfråga om HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare 2023 09 03

 https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/09/03/aklagarmyndigheten-i-sverige-sverige-granskas-delger-aklagarmyndigheten-i-sverige-huvudkontoret-i-stockholm-aklagar-anmalan-mot-folkhalsomyndigheten-i-sverige-2023-09-03/

 

Noteras särskilt då i den åklagaranmälan vad FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN undanhöll och underlät delge offentligt till hela nationen Sveriges Folk, avsiktligt och planerat, för att försätta nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare i SKRÄCK & RÄDSLA, en planerade agenda, som är HÖGFÖRRÄDERI eftersom den är i samverkan och sammarbets med FRÄMMANDE MAKT nämligen WHO TERROR AGDENDA, som också igår delgavs i delgivning till socialminister Jacob Forssmed med väldigt många flera, publicerat här

 

 

socialminister Jacob Forssmed HÖGFÖRRÄDERIET — Socialminister Jakob Forssmed med flera delgives delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare från SVERIGE GRANSKAS 2023-09-17

 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/09/17/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-socialminister-jakob-forssmed-med-flera-delgives-delgivning-om-meddelat-ansvar-och-delaktighet-i-hogforraderiet-mot-nationen-sveriges-folk-barn-och-ska/

 

https://bakomkulisserna.biz/2023/09/17/beslut-begares-avga-med-omedelbar-verkan-sveriges-regering-och-sveriges-riksdag-utifran-fakta-och-bevis-sverige-granskas-2023-09-17/

 

 

Citat  ur detta ovan hänvisat till

 

Till er alla delgivna FAKTA & BEVIS om det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÅGERIET som ni alla är delaktiga i och medansvariga i är ett NOTORISKT FAKTUM och kostade bara det i reda pengar skattebetalarna 26-30 miljarder av skattebetalarnas medel, och allt var planerat!
Leveranserna av PCR TESTERNA skedde redan 2017-2018 till de involverade staterna i detta gigantiska BEDRÄGERIE med PCR TESTER som icke är vetenskapliga och icke är tillförlitliga(Portugal domarna hösten 2020, 2 fastställande domar inom EU), vilket FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN själva satte på pränt i vad FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN själva fastställde redan 2020-07-21!

 

Men detta delgavs inte nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare officiellt i SVT/SR/TV4 via pressmeddelande eller presskonferens från Sveriges regering eller Folkhälsomyndigheten, alltså det undanhölls och underläts AVSIKTLIGT och planerat att komma era uppdragsgivare skattebetalarna och nationen Sveriges Folk och barn till del.

Detsamma gjordes därmed också av Sveriges alla 21 Regioner, deras politiker och deras anställda dvs. undanhöll och underlät att delge vad FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN själva satt på pränt 2020-07-21 nämligen i egna VÄGLEDNINGAR vad du/ni redan tidigare av SVERIGE GRANSKAS delgivits om att redan 2020-07-21 var fastställt och som ”hugget i sten” inom Folkhälsomyndigheten, citat

 

PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.

 

 

Beviset finns i PDF fil att laddas ner här via denna länk
https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2

 

Fakta och Bevis om PCR TESTBEDRÄGERIET från Folkhälsomyndigheten finner du i denna PDF fil från Folkhälsomyndigheten av datum 2020-07-21

Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19 2020 07 21

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/08/V%C3%A4gledning-om-kriterier-f%C3%B6r-bed%C3%B6mning-av-smittfrihet-vid-covid-19-2020-07-21.pdf

 

Det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET banade vägen för biovapeninjektionerna de så kallade ”vaccinerna” och Historiens Värsta Folkmord, bevisbördan att bevisa det motsatt ägs av Sveriges regering, Sveriges riksdag, före valet 2022 och efter valet 2022

 

 

Här bör och ska uppmärksammas särskilt

  • Att PCR TEST BEDRÄGERIET åtföljdes av det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament  MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET som med skattemedel av Staten Sverige mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare avsiktligt marknadsfördes biovapeninjektionerna/ ”vaccinerna”!

 

Alltså marknadsfördes och fortfarande marknadsförs AVSIKTLIGT & BEDRÄGLIGT KIRIMINELLT PLANERAT utifrån enorma ekonomiska incitament gentemot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare som vanliga vaccin, vilket dessa biovapeninjektionerna/ ”vaccinerna” bevisligen inte är!

 

Att det är biovapeninjektioner dessa så kallade ”vacciner” är fullt ut bevisat i denna delgivning och tidigare delgivningar från SVERIGE GRANSKAS över mycket lång tid.

 

Alltså utan åtgärd från Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare i ovan omnämnt, och det är då bl.a. Folkhälsomyndigheten och SVERIGES ALLA 21 REGIONERN som i grunden utifrån det planerade kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET tillsamman planerat med den FRÄMMANDE MAKTEN WHO har iscensatt detta nu fullt ut bevisbara BIOVAPENKRIG och denna bioterrorism, terror och statsterrorism mot nationen Sveriges Folk, Barn och skattebetalare och era väljare, ett HÖGFÖRRÄDERIE mot nationen Sveriges Folk som aldrig tidigare skådats i svensk historia.

 

 

BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta ägs således av Sveriges regering, Sveriges riksdag, och Sveriges riksdags alla politiska partier och deras medlöpare, bl.a. då Folkhälsomyndigheten och Sveriges 21 alla Regioner, detta ska ske offentligt i presskonferens, dock senast 2023-09-24.

 

 

 

 

 

Mikael Läs också den PDF fil som bifogades till socialministern igår, du finner den här, ladda ner den via denna länk Mikael

PDF fil bifoga denna delgivning finner du här

https://www.jottacloud.com/s/2718e261c9d29db4d8eb5c66f4f59dca2d3

 

 

 

 

YTTERLIGARE MERA SOM UPPENBART ÄR AV SYNNERLIGEN MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE BÄSTE MIKAEL WILLGERT

 

Censuren av det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET visar sig vara DÖDLIG-SVERIGE GRANSKAS

 

https://rumble.com/v32i00u-censuren-av-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrgeriet-visar-sig-vara-ddl.html

 

 

 

Åklagarmyndigheten i Göteborg inleder förundersökning…

https://rumble.com/v3gvmlu-klagarmyndigheten-i-gteborg-inleder-frunderskning….html

 

 

Det tredje riket dog aldrig – Sverige Granskas Dr. Reiner Fuellmich & Emil Borg(SV-TEXT)

https://rumble.com/v2zkr38-the-third-reich-never-died-sverige-granskas-dr.-reiner-fuellmich-and-emil-b.html

 

 

MYCKET VIKTIGT SOM OCKSÅ SOCIALMINSTERN OCH ALLA POLITISKA PARTIERNA FICK DEL AV IGÅR, OCH NU OCKSÅ RIKSDAGSLEDAMOT ELSA WIDDING, bägge svensktextade, PRO BONO verksamhet inom SVERIGE GRANSKAS, varsågod, sprid vidare helt GRATIS Mikael, men kom ihåg att uppge källan

Dr. Peter McCollough i Expertutfrågning i EU-parlamentet

https://rumble.com/v3i9e90-dr.-peter-mccollough-i-expertutfrgning-i-eu-parlamentet.html

 

Dr David E Martin i Expertutfrågning i EU-parlamentet

https://rumble.com/v3i3mey-dr-david-e-martin-i-expertutfrgning-i-eu-parlamentet.html

 

 

 

 

 

Vääälllkoommen Mikael och tack återigen till Yrsa Häggström

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

Från: YRSA <[email protected]>
Skickat: den 18 september 2023 11:10
Till: [email protected]
Ämne: Fw: VB: Stort misstag

 

För kännedom.

Yrsa

 

—– Forwarded message —–

From: YRSA <[email protected]>

To: [email protected] <[email protected]>

Sent: Monday, 18 September 2023 at 11:03:47 AM GMT+2

Subject: Re: VB: Stort misstag

 

Hej Mikael,

 

Du anser att jag sprider lögner om SwebbTV? Om så är, får du väl

gå ut och rätta till det som är felaktigt så att läsarna inte får en felaktig uppfattning.

Så länge det inte sker, tar jag inte bort någonting. Det är ju inte DU som bestämmer

vad jag publicerar på min hemsida. Nu är det ju Jespers åsikt, och den får du i

så fall bemöta om den är osann.

 

Mvh

Yrsa Häggström

 

On Monday, 18 September 2023 at 10:59:15 AM GMT+2, YRSA <[email protected]> wrote:

 

 

Ja, vad säger du?

Yrsa

 

—– Forwarded message —–

From: Mikael Willgert <[email protected]>

To:[email protected]” <[email protected]>

Sent: Monday, 18 September 2023 at 10:25:19 AM GMT+2

Subject: VB: Stort misstag

 

Hej Yrsa,

Trist att du sprider lögnerna från Bittner.

Tycker du ska ta bort ljuget från din sida eftersom det lurar folk

Mvh

Mikael

 

 

Från: Mikael Willgert [mailto:[email protected]]
Skickat: den 18 september 2023 10:19
Till: ‘Christina Johansson’
Ämne: SV: Stort misstag

 

Hej Christina,

Vi hade inte råd att ha honom kvar. Vi la 700.000 på honom under men vi blev tvungna att dra ner på kostnaderna.

Trist med Bittner som sprider detta skitsnack.

Varför anställer Bittner inte Johansson?

Bittner ljuger om Swebbtv, han följer oss inte och vet inget om vad vi har tagit upp i våra program. En ren lögnare.

Sprid inte denna skit vidare!

Mvh

Mikael

 

Från: Christina Johansson [mailto:[email protected]]
Skickat: den 16 september 2023 23:39
Till: Mikael Willgert
Ämne: Stort misstag

 

Hej Mikael!

 

Det var ett stort misstag av dig att avskeda den granskande stjärnjournalisten Jesper Johansson och att censurera hans viktiga reportage om de falska PCR-testerna. Jag tittar inte längre på Swebbtv.

 

https://bakomkulisserna.biz/2023/07/27/sverige-granskas-varfor-forsvann-journalisten-den-prisade-och-sa-aktade-folkkare-gravande-journalisten-jesper-johansson-helt-plotsligt-fran-swebbtv/

 

Hälsningar

Christina Johansson


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu