• Arkiv

Region Västernorrland HÖGFÖRRÄDERIET — tf Hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Sylvan Region Västernorrland om PCR TEST BEDRÄGERIET med mera — SVERIGE GRANSKAS 2023 11 08

 

 

tf Hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Sylvan Region Västernorrland om PCR TEST BEDRÄGERIET med mera — SVERIGE GRANSKAS 2023 11 08

 

Till dessa delgivningar har bifogats bifogade PDF filer som du finner här nedan

 

Bifogade PDF filer till denna delgivning läser du via dessa länkar

Vägledning-om-kriterier-för-bedömning-av-smittfrihet-vid-covid-19-2020-07-21

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/10/V%C3%A4gledning-om-kriterier-f%C3%B6r-bed%C3%B6mning-av-smittfrihet-vid-covid-19-2020-07-21.pdf

 

 

Uppsåt spelar roll i fall av medicinskt mord

https://www.jottacloud.com/s/271bc219aafcab3496098762bb633109ff4

 

Hur Pfizer gömde nästan 80 % av dödsfallen i COVID-vaccinförsök från tillsynsmyndigheter • Barns hälsoförsvar

 https://www.jottacloud.com/s/271efb06b610ca54e6eb2ac41c9bd417ae0

 

Professor finner att 1 dos av Pfizers COVID-19 vaccin är förorenad…….

https://www.jottacloud.com/s/27197bd306a745e4953b5633734aeb125c2

 

Pfizer FDA och faktagranskare LJÖG när de sa att giftig grafenoxid…..

https://www.jottacloud.com/s/2715dd532494c7443a7b909f98ac5525ce4

 

plandemic-indoctornation-pdf

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/11/plandemic-indoctornation-pdf.pdf

 

 Fakta och bevis 2023 11 03

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/11/Fakta-och-bevis-2023-11-03.pdf

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 8 november 2023 04:48

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

Kopia: ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘Sara Sultan’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

Ämne: Region Västernorrland UPPSÅT SPELAR ROLL I FALL AV MEDICINSKT MORD med mera SVERIGE GRANSKAS 2023 11 08
Prioritet: Hög

 

Tf Hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Sylvan genom sekreterare Madeleine Blix 

 

Områdesdirektör Roger Westerlunds chef är tf hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Sylvan

 

Telefon 0611 802 30 mobil telefon 073 546 84 41

 

sekreterare Madeleine Blix  0611 801 73

 

[email protected]  [email protected]  

 

 

Stabsläget fortgår på sjukhuset i Sundsvall

2023-10-18 15:28

https://www.rvn.se/sv/Om-regionen/Aktuellt-i-Region-Vasternorrland/Nyheter/

 

 

 

Alla 4 chefläkarna inom Regionsjukhuset delges också denna delgivning

 

 

Denna delgivning/kommunicering ska i laga ordning registreras av registrator begär dagboksblad med vändande epost till [email protected]

 

Sekretess prövning; ingen sekretess då ärendet är av synnerligen mycket stort allmän intresse för skattebetalarna

 

 

2023-11-08

 

Inför vårt telefonmöte med tf Hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Sylvan 2023-11-08 kl. 08:30 påminnes om följande

 

6 BIFOGADE PDF FILER SOM INNEHÅLLER FAKTA SOM ÄR AV SYNNERLIGEN MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE SÄRSKILT UTIFRÅN VAD SOM ÄR INSTIFTAT I LAG BL.A. PATIENTLAG 3 & 4 KAP. BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA ÄGS AV ER DELGIVNA DENNA DELGIVNING FRÅN SVERIGE GRANSKAS.

 

Begär att de 6 bifogade PDF filerna specificeras i dagboksbladet för att säkerställa fullständig rättssäkerhet.

 

 

Region Västernorrland fakta och bevis som ska göras tillgängligt för allmänheten utifrån informations och upplysnings plikten dvs. att åtfölja lag

 

Se och läs vad som delges i bifogade PDF filen, publicerat 2023-11-08 av den förmodligen främste i världen inom sitt område den spetsspecialist sakkunnige med högsta trovärdighet den världskände Karen Kingston

UPPSÅT SPELAR ROLL I FALL AV MEDICINSKT MORD

Källa

https://karenkingston.substack.com/p/intention-matters-in-cases-of-medical?

 

 

Läs bifogade PDF FILEN

HUR PFIZER GÖMDE NÄSTA 80 % AV DÖDSFALLEN I COVID-”VACCIN”FÖRSÖK FRÅN TILLSYNSMYNDIGHETER……

 

 

Alltså utifrån lag, svensk grundlag Regeringsformen, ska Region Västernorrland i deras makt- och myndighetsutövning säkerställa fullständig rättssäkerhet och säkerställa att vara fullständigt opartiska, sakliga och objektiva information och upplysning till alla boendes inom Region Västernorrland, regionen är självstyrande under lagarna.

 

Om så inte sker gräver Region Västernorrland ”sin egen grav” utifrån enorma ekonomiska incitament, dvs. UPPSÅTLIGEN, kriminellt avsiktligt undanhålla och underlåta information och upplysning enligt gällande lag, alltså när de boendes inom Regionen Västernorrland inte delges opartisk, sakligt, objektivt fullständigt rättssäkert information och upplysning så alla boendes kan fatta BESLUT bl.a. utifrån vad lag ger vid handen, och ska åtföljas av Region Västernorrland och dess anställda, tillika med rättssäkert säkerställa av politiken, som äger arbetsgivare ansvaret, alltså utifrån vad bl.a. lag säkerställer i PATIENTLAG och däri särskilt 3 och 4 kapitlet.

 

Region Västernorrland har kriminellt planerat och uppsåtligt undanhållit utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, vilket delgivits er om sedan tidigare delgivning av SVERIGE GRANSKAS, och därtill påvisat och bevisat att detta PCR TEST BEDRÄGERIET fortfarande pågår inom Region Västernorrland, lyssna på det officiellt publicerade inspelade samtalet med den anställde smittskyddsläkaren och verksamhetschefen Maria Tempé av 2023-10-20

 

Region Västernorrland smittskyddsläkare Maria Tempé

https://rumble.com/v3t3077-region-vsternorrland-smittskyddslkare-maria-tempe.html

 

 

 

FALSKA PROFETER INOM REGION VÄSTERNORRLAND UNDANHÅLLER OCH UNDERLÅTER ATT ÅTFÖLJA LAG & UNDANHÅLLER OCH UNDERLÅTER ATT SÄKERSTÄLLA ATT OPARTISK, SAKLIG OCH OBJEKTIV UPPLYSNING & INFORMATION KOMMER DE BOENDES INOM REGION VÄSTERNORRLAND TILL DEL, DÄRMED FÖRHINDRAS AKTIVT  UTIFRÅN ENORMA EKONOMISKA INCITAMENT ATT LAG SKA FÖLJAS AV DELS ARBETSGIVAREN/POLITIKEN OCH DELS AV DE ANSTÄLLDA

 

 

Utifrån Enorma Ekonomiska incitament bedrivs kriminell verksamhet uppsåtligt därmed gentemot de boendes inom Region Västernorrland

BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta ägs av arbetsgivaren/politiken och de anställda, vilket har redogjorts om den legala grunden för tidigare då utifrån Lissabonfördraget och däri gällande EU-lag, som äger företräde till och med över svensk grundlag, nämligen Rättighetsstadgan.

 

Sådan är Rättsordningen i Sverige, och Region Västernorrland som är självstyrande under lagarna ska åtfölja lag, vilket bevisats var tvärtemot bl.a. då i det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET och den terror agenda som detta uppenbart är i samverkan med främmande makt nämligen WHO, och därmed ett HÖGFÖRRÄDERI gentemot alla boendes inom Region Västernorrland.

 

BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta ägs således av politiken/arbetsgivaren och de anställda.

 

 

 

YTTERLIGARE MERA INFORMATION OCH UPPLYSNING FÖR ATT SÄKERSTÄLLA VAD BL.A. PATIENTLAG 3 & 4 kap. ger vid handen

2023-11-03 maskinöversättning, citat

Pfizer, FDA & Fact Checkers ljög när de sa att giftig grafenoxid inte fanns i COVID-19-vaccinet enligt federala domstolsbeställda publicerade dokument

 

Pfizer Covid-19-vaccinet är en injektion som innehåller genetiskt material som kallas mRNA som invaderar cellerna i din kropp och instruerar dem att producera Spike (S)-proteinet som påstås hittas på ytan av SARS-CoV-2-viruset.

Det är ett mycket komplext ”vaccin” som involverar en tillverkningsprocess i flera steg som inkluderar produktion och rening av budbärar-RNA (mRNA)-molekyler och formulering och förpackning av vaccinet.

 

Och enligt Pfizer krävs det under tillverkningsprocessen av dess Covid-19-vaccin. Men vi vet detta bara tack vare att en amerikansk federal domstolsdomare beordrade US Food & Drug Administration (FDA) att publicera alla dokument som Pfizer skickade in för att få nödtillstånd.

För de som inte vet hade Covid-19-injektionerna inte genomfört fas 3 och 4-prövningar, så de kunde inte godkännas helt i december 2020. Istället måste de godkännas endast för akut användning. Det är därför det är brottsligt att de utvidgade EUA till barn, med tanke på att de löper liten eller ingen risk att drabbas av något allvarligare än en vanlig förkylning om de är infekterade med det påstådda SARS-CoV-2-viruset.

 

Om den federala domstolens domare inte hade tvingat FDA att publicera dokumenten, skulle de inte ha sett dagens ljus på 75 år. Eftersom detta är den tid som FDA begärde att de skulle få för att publicera dokumenten enligt Freedom of Information Act.

En grupp vetenskapsmän och medicinska forskare stämde dock FDA för att tvinga fram släppandet av hundratusentals dokument relaterade till nödtillståndet för Pfizer-BioNTech Covid-19-vaccinet.

Och i början av januari 2022 beordrade den federala domaren Mark Pittman FDA att släppa 55 000 sidor per månad, och sedan dess har PHMPT lagt ut alla dokument på sin webbplats när de har publicerats.

 

Tyvärr bekräftar ett av de senaste dokumenten som publicerats av FDA, sparat som 125742_S1_M4_4.2.1 vr vtr 10741.pdf , användningen av grafenoxid i tillverkningsprocessen av Pfizer Covid-19-vaccinet. Bevisar att läkemedelsregulatorer mainstream media, faktagranskare och Pfizer alla har ljugit för dig.

 

Dokumentet är en beskrivning av en studie utförd av Pfizer mellan 7 april 2020 och 19 augusti 2020, med målet att ”uttrycka och karakterisera vaccinantigenet som kodas av BNT162b2.”

I lekmannatermer genomfördes studien för att fastställa hur vaccinet fungerar. Studien fann att vaccinet använde mRNA för att instruera dina celler att producera ett protein (kallat P2 S), vilket är Spike-proteinet från det påstådda Covd-19-viruset.

De miljontals spikproteiner binder sedan till en receptor som kallas ACE2 på ytan av dina celler, vilket inducerar ett immunsystemsvar.

Men det som är mest oroande med studien är bekräftelsen på sidan 7 att Graphene Oxide krävs för att tillverka Pfizer Covid-19-vaccinet.

Pfizer anger på sidan 7 i studien i avsnitt 3.4 följande –

 

 

Sammanfattningsvis har vi nu bevisat att grafenoxid tar sig in i Covid-19-injektioner genom tillverkningsprocessen.

Vi har också bevisat att Covid-19-vaccintillverkarna, läkemedelsregulatorer, vanliga media och så kallade faktagranskare kontinuerligt har ljugit för dig.

 

Och vi har, tyvärr, bevisat att grafenoxid är giftigt för människor och sprids från Covid-vaccinerade till ovaccinerade.

I kölvattnet av dessa chockerande avslöjanden kanske du nu brottas med en förtroendekris.

 

De en gång så respekterade medicinska institutionerna och tillverkarna, som har fått förtroendet att skydda folkhälsan, står nu avslöjade för att de döljer sanningen om förekomsten av grafenoxid i Covid-19-vaccinerna.

 

De fullständiga konsekvenserna av detta bedrägeri är ännu inte kända. Men det kommer definitivt att tvinga fler individer att ifrågasätta inte bara säkerheten för vaccinerna utan också själva institutionerna som de länge har förlitat sig på.

 

Om sanningen i det konfidentiella Pfizer-dokumentet som publicerats av FDA på order av den amerikanska federala domstolen sprider sig som en löpeld, kan miljoner runt om i världen äntligen kräva ansvar och rättvisa för dem som har drabbats av de toxiska effekterna av grafenoxid sedan Covid-19 injektioner beviljades nödtillstånd.

 

Läs hela artikeln

https://expose-news.com/2023/11/03/pfizer-fda-fact-checkers-lied-when-they-said-toxic-graphene-oxide-wasnt-in-the-c19-jab/

 

Artikeln bifogas också som PDF fil

 

 

 

 

 

2023-11-03 maskinöversättning, citat

Professorer finner att 1 dos av Pfizers COVID-19-vaccin är förorenad med 200 miljarder bitar av DNA

 

Cancergenomikexperten Dr. Phillip Buckhaults vittnade nyligen för senaten i South Carolina om DNA-kontaminationen som hittats i Pfizers mRNA COVID-19-vacciner. Det finns uppskattningsvis 200 miljarder bitar av plasmid-DNA i varje dos av Pfizer COVID-19-vaccinet, sa han. Dessa bitar av DNA är förpackade i lipidnanopartiklar, i princip ett syntetiskt virus, och levereras till vaccinerades celler.

 

Dr. Phillip Buckhaults är professor vid University of South Carolina. Han har en doktorsexamen i biokemi och molekylärbiologi och bedriver cancergenomforskning. Vad det i praktiken betyder är att han och hans team är specialister på att upptäcka främmande bitar av DNA på platser där de inte ska vara.

 

 

Den 12 september vittnade han inför South Carolina Senate Medical Affairs Ad-Hoc Committee on Department of Health and Environmental Control (”DHEC”).

 

”Pfizer-vaccinet är kontaminerat med plasmid-DNA. Det är inte bara mRNA, det har bitar av DNA i sig.” 

 

Prof. Buckhaults sa.

En kollega som var ansvarig för vaccinationsprogrammet i Columbia, South Carolina, behöll alla Pfizer-flaskor, som innehöll rester av innehållet, från de två partierna som användes. Från resterna sekvenserade Prof. Buckhaults allt DNA som fanns i dessa flaskor. ”Jag kan se vad som finns i [vaccinerna] och det är förvånande att det finns något DNA där. Och du kan typ ta reda på vad det är och hur det kom dit och jag är lite orolig över de möjliga konsekvenserna av detta både när det gäller människors hälsa och biologi, säger han.

 

 

”Detta DNA, enligt min åsikt, kan orsaka några av de sällsynta, men allvarliga, biverkningar som dödsfall från hjärtstillestånd.

 

”Detta DNA kan och kommer sannolikt att integreras i det genomiska DNA från celler som transfekterades med vaccinblandningen … vi gör det här i labbet hela tiden; vi tar bitar av DNA, vi blandar ihop dem med ett lipidkomplex, som Pfizer-vaccinet är i, vi häller det på cellerna och mycket av det kommer in i cellerna. Och mycket av det kommer in i dessa cellers DNA och det blir en permanent fixtur i cellen. Det är inte bara en tillfällig sak. Det är i den cellen från och med nu och alla dess avkommor från och med nu och för alltid mer… Så det är därför jag är lite orolig över att detta DNA finns i vaccinet. Det skiljer sig från RNA eftersom det kan vara permanent.”

 

 

Baserat på solid molekylärbiologi är det en teoretisk men rimlig oro att detta DNA kan orsaka en ihållande autoimmun attack mot den vävnaden, sa han.

 

”Det är också en mycket verklig teoretisk risk för framtida cancer hos vissa människor. Beroende på var i genomet denna främmande bit av DNA hamnar kan den avbryta en tumörsuppressor eller aktivera en onkogen, tillade han. ”Jag tror att det kommer att vara sällsynt men jag tror att risken inte är noll.”

 

”DNA är en långlivad,” förklarade Prof. Buckhaults. ”Det du föddes med kommer du att dö med och gå vidare till dina barn. DNA varar i hundratusentals år… Så, förändringar av DNA:t – de stannar kvar.”

 

Prof. Buckhaults förklarade att det finns MÅNGA bitar av DNA i Pfizers vacciner. Även om vissa är 5 000 och 500 baspar långa, är de flesta bitarna runt 100 baspar. Men detta är irrelevant eftersom sannolikheten för att en bit DNA ska integreras i det mänskliga genomet inte är relaterad till dess storlek. ”Din genomrisk är bara en funktion av hur många partiklar det finns,” sa han. ”Alla dessa små bitar av DNA som finns i vaccinet [ger] många många tusen möjligheter att modifiera en cell hos en vaccinerad person.”

 

”Delarna är väldigt små eftersom de under processen hackade upp dem för att försöka få dem att försvinna – men de ökade faktiskt risken för genommodifiering i processen.”

 

Prof. Buckhaults team tog alla dessa små bitar av DNA och ”limmade ihop dem” för att försöka fastställa dess källa. Efter att ha satt ihop 100 000 bitar av DNA kunde de fastställa att det kom från en plasmid som kan köpas online från Agilent, ett kaliforniskt biovetenskapsföretag som grundades 1999 som en spin-off från Hewlett Packard.

 

”Det är tydligt att Pfizer tog den här plasmiden och sedan klonade de spik i den och de använde den i en process … där du matar ett RNA-polymeras, den här plasmiden, och den gör en hel massa mRNA-kopior … och sedan tar du detta mRNA och du blandar det med lipidnanopartikel transfektions medlet och nu har du fått ditt mRNA-vaccin. Men de misslyckades med att få ut DNA:t innan de gjorde det här… de gjorde en viss ansträngning för att hacka upp det så att alla dessa små bitar av plasman packades in med RNA. Det är uppenbart vad som hände bara från kriminaltekniken för att titta på DNA-sekvenseringen, säger Prof. Buckhaults.

 

Han förklarade att denna process inte var densamma som den process som fanns i de vacciner som användes för att få nödtillstånd (“EUA”). 

Så det fanns inget DNA i de partier som användes för försöken före massinjektionskampanjerna för COVID-19. Problemet med DNA-kontamination uppstod först när Pfizer skalade upp produktionen för administrering av miljoner/miljarder doser till allmänheten efter att Pfizer hade fått EUA.

 

”Vi kan kvantifiera hur mycket av detta [DNA] som finns i ett vaccin … jag uppskattar att det fanns ungefär två miljarder kopior av den ena delen [av plasmiden] som vi letar efter i varje dos … Om du ser två miljarder kopior av [ett stycke] … [då] finns det förmodligen cirka 200 miljarder bitar av denna plasmid-DNA i varje dos av vaccinet, säger Prof. Buckhaults.

 

De hundratals miljarder bitar av plasmid-DNA är inkapslade i lipidnanopartiklarna så att det är redo att levereras in i cellen. ”Det här är en dålig idé”, sa han. ”DNA:t är i princip förpackat i ett syntetiskt virus som kan dumpa dess innehåll i en cell.”

 

 

Han rekommenderade att vissa vaccinerade personer testades för att se om plasmid-DNA:t integreras i deras genom. Denna skada kan du bevisa. 

 

 

Med andra vaccinskador kan du vara misstänksam på grund av timingen men du kan inte riktigt bevisa det. ”Den här kan du bevisa eftersom den lämnar ett visitkort. [Om] du hittar det i stamcellerna hos skadade människor, det motsvarar att hitta en viss typ av bly hos någon som nu är död, det är ganska rimligt att anta att det var det som orsakade det, sa han.

 

Du kan se Prof. Buckhaults fullständiga vittnesmål till South Carolina Senate Medical Affairs Ad-Hoc Committee on DHEC i videon nedan. Dr Jessica Rose har gett några ytterligare tankar om sitt vittnesbörd i en Substack-artikel som du kan läsa HÄR .

 

källa

https://expose-news.com/2023/11/03/200bil-dna-in-pfizer-c19-jab/

 

Artikeln bifogas också som PDF fil

 

 

 

 

Fakta och bevis publicerat 2023-11-03

 

Källor här nedan, maskinöversättning, citat

 

BERÄTTELSE I ETT ÖGONKAST

 

 • ”Plandemic – Indoktornation” avslöjar drivkrafterna bakom vaccinagendan. Den tittar på rollerna för Världshälsoorganisationen, Bill Gates, Tedros Adhanom, Dr Anthony Fauci, mainstream media, Silicon Valley tech jättar, Big Pharma och många andra, och kopplar ihop prickarna mellan dem

 

 • US CDC äger patentet för SARS-CoV (viruset som är ansvarigt för SARS) isolerat från människor. 2007 lämnade CDC in en framställning till patentverket för att hålla deras coronaviruspatent konfidentiellt. De äger också patent för detektionsmetoder och för ett kit för att mäta viruset

 

 • Enligt lag kan man inte patentera naturligt förekommande DNA. Om SARS-CoV är naturligt är patentet olagligt. Om viruset är konstgjort är patentet lagligt, men skapandet av viruset skulle vara ett brott mot biologiska vapenfördrag och lagar. Så, i vilket fall som helst, har CDC ägnat sig åt illegal aktivitet

 

 • Eftersom CDC äger patentet på SARS-CoV, kontrollerar det vem som har möjlighet att göra förfrågningar om det. Om du inte är auktoriserad kan du inte titta på viruset, du kan inte mäta det eller göra tester för det, eftersom de äger alla dessa patent. Detta innebär att CDC har ett stort vinstsyfte

 

 

 • University of North Carolina i Chapel Hill äger ett patent som beskriver metoder för att producera rekombinanta coronavirus

 

 

Läs mera om fakta och bevis, källa

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2023/11/03/plandemic-indoctornation.aspx?

 

 

 

Plandemi, del 2

Utforska alarmerande avslöjanden om kontaminering av covidvaccin och deras potentiella kopplingar till sjukdomar.

https://takecontrol.substack.com/p/plandemic-indoctornation

 

 

Se de bägge PDF filerna som bifogas, originalspråk engelska plandemic…….. och Fakta och bevis 2023 11 03, samma artikel som på engelska men maskinöversättning till svenska

 

 

Se också denna videos publicerade av SVERIGE GRANSKAS

Vad har dom ställt till med?

Se videon och sprid vidare

https://rumble.com/v2ytirq-vad-har-dom-stllt-till-med.html

 

 

 

YTTERLIGARE MERA AV SYNNERLIGEN MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE

PFIZERS  COVID KONTRAKT ÄR AVSLÖJAT TACK VARE SYDAFRIKANSK DOMSTOL — SVERIGE GRANSKAS 2023 09 10

 Pfizer: ”vi vet inte om det är säkert eller effektivt”

 Regeringar: ”det är säkert och effektivt”

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/09/10/pfizers-covid-kontrakt-ar-avslojat-tack-vare-sydafrikansk-domstol-sverige-granskas-2023-09-10/

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 7 november 2023 18:39

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia: ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘Sara Sultan’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: Region Västernorrland informations och upplysningsplikten är lagstadga därtill ska ske opartiskt, sakligt och objektivt SVERIGE GRANSKAS 2023 11 07
Prioritet: Hög

 

Tf Hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Sylvan genom sekreterare Madeleine Blix 

 

Områdesdirektör Roger Westerlunds chef är tf hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Sylvan

 

Telefon 0611 802 30 mobil telefon 073 546 84 41

 

sekreterare Madeleine Blix  0611 801 73

 

[email protected]  [email protected]  

 

 

Stabsläget fortgår på sjukhuset i Sundsvall

2023-10-18 15:28

https://www.rvn.se/sv/Om-regionen/Aktuellt-i-Region-Vasternorrland/Nyheter/

 

 

 

Alla 4 chefläkarna inom Regionsjukhuset delges också denna delgivning

 

 

Denna delgivning/kommunicering ska i laga ordning registreras av registrator begär dagboksblad med vändande epost till [email protected]

 

Sekretess prövning; ingen sekretess då ärendet är av synnerligen mycket stort allmän intresse för skattebetalarna

 

 

2023-11-07

 

Inför vårt telefonmöte med tf Hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Sylvan 2023-11-08 kl. 08:30 påminnes om följande

 

 

1.

Fakta och bevis från Folkhälsomyndigheten om PCR TEST BEDRÄGERIET som kostat skattebetalarna 26-30 miljarder

 

 

Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell undanhöll och underlät avsiktligt att informera och upplysa allmänheten om  fakta och bevis som publicerades redan 2020-07-21, läs den bifogade PDF filen Vägledning ……………..2020-07-21

 

 

Fakta och bevis

 

Läs bifogade PDF filen, som bevisar fullt ut vad sakkunnighets myndigheten Folkhälsomyndigheten fastställde redan 2020-07-21 i deras egna Vägledningar till Sveriges 21 Regioner

 

 

”Den PCR-teknik som används i tester för att påvisa virus kan inte skilja mellan virus som kan infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan dessa tester inte användas för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

 

 

PDF filen finns också här att laddas ner

https://www.jottacloud.com/s/27168a5b0cc034940b890f08c8131c96505

 

 

Finns också här att läsa, på en enda sida, om du inte orkar läsa PDF filen

https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2/thumbs

 

 

 

 

Frågeställning

Varför undanhölls detta av Anders Tegnell/ Folkhälsomyndigheten och Sveriges alla 21 Regioner gentemot allmänheten,  skattebetalarna och nationen Sveriges Folk och barn och varför undanhålls detta fortfarande av Folkhälsomyndigheten och  dessa omnämnda gentemot allmänheten utifrån att detta PCR TEST BEDRÄGERIET är finansierat med skattemedel, 26-30 miljarder, och är av synnerligen mycket stort allmänt intresse för allmänheten?

 

 

Noteras ska också att i november 2020 i Portugal i portugisisk domstol, 2 fastställande domar som fastställde att PCR TESTERNA icke är vetenskapliga och icke är tillförlitliga

https://www.transcend.org/tms/2020/11/portuguese-court-rules-pcr-tests-as-unreliable-unlawful-to-quarantine-people/

 

https://www-dgsi-pt.translate.goog/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=pt&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=sv

 

 

Noteras särskilt;

 

”Det som verkligen är häpnadsväckande är att de flesta nationer i världen under 2017 och 2018 plötsligt började distribuera otaliga covid-19-testkit.   Ett år före pandemin staplade alla länder PCR-testkit på hög, testkit som skulle användas under pandemin.”

Läs mer

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/07/06/sveriges-regering-fakta-och-bevis-om-injektionerna-och-pcr-test-bedrageriet-sverige-granskas-2023-07-06/

 

 

Läs mera om domarna i Portugal här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/07/23/riksaklagare-petra-lundh-varfor-beskyddar-riksaklagaren-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-pcr-test-bedrageriet-2022-07-23/

 

 

 

 

 

2

 

Region Västernorrland smittskyddsläkare Maria Tempe

 

Inspelat samtal med den anställde smittskyddsläkaren Tempé av datum 2023 10 21, som är offentligt publicerat här, är er delgivet sedan tidigare i mp3 fil, bevisar att PCR TEST BEDRÄGERIET försätter inom det självstyrande under lagar Region Västernorrland, vilket lagstöd finnes för detta?

 

Region Västernorrland smittskyddsläkare Maria Tempe

https://rumble.com/v3t3077-region-vsternorrland-smittskyddslkare-maria-tempe.html

 

 

 

 

 

3

 

Frågeställningar av mycket stort allmänt intresse

 

Hur många av de 42 isolerade med COVID är ”vaccinerande” med det medicinska experimentet genterapi läkemedlet från PFIZER & MODERNA enligt vaccinationskorten och journalerna som de intagna och isolerade är av synnerligen mycket stort allmänt intresse. Noteras de sk ”vaccinerna” marknadsfördes som vanliga vaccin och gör det fortfarande av Region Västernorrland, och det är inte att åtfölja lag enligt vår uppfattning, det är ett planerat bedrägeri utifrån enorma ekonomiska incitament, precis som PCR TEST BEDRÄGERIET, tills motsatsen är av er motbevisa, bevisbördan ägs av er!

 

Hur många är ovaccinerade av dessa ovan omnämnda?

 

Hur många av de ”vaccinerande” med PFIZER & MODERNAS sk ”vacciner” har gett fullständigt rättssäkert informerat samtycke till detta medicinska experiment, se PATIENTLAG 3 och 4 kap. Bevis för att lag har åtföljts gentemot de ”vaccinerade” är av synnerligen mycket stort allmänt intresse, fakta och bevis som ska tillställas oss mycket skyndsamt, alltså särskilt då gällande de 42 isolerade med COVID.

 

Dessa fakta och bevis begäres skickas till undertecknad och ass professor, läkare doktor Björn Hammarskjöld [email protected]   mycket skyndsamt, således innan det begärda telefonmötet sker(ännu inte säkerställt av Region Västernorrland)

 

 

 

 

 

 

YTTERLIGARE FAKTA OCH BEVIS SOM ÄR AV SYNNERLIGEN MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE UTIFRÅN ATT MARKNADSFÖRINGS BEDRÅGERIET MED DE SÅ KALLADE ”VACCINERNA” FORTSÄTTER INOM DET SJÄLVSTYRANDE UNDER LAGARNA REGION VÄSTERNORRLAND

 

 

Fakta och bevis

CNN medger äntligen att covid-19-”vacciner ”kan öka risken för stroke hos vuxna & Tysk forskning visar att Pfizer- och Moderna-”vaccinerna” har direkta toxiska biverkningar på hjärtmuskelcellerna.

 

 

 

 

 

 

2023-11-06 maskinöversättning, citat

CNN medger äntligen att covid-19-”vacciner ”kan öka risken för stroke hos vuxna

 

På höjden av pandemin försäkrade Big Pharma och mainstream media allmänheten att Wuhan coronavirus (COVID-19) ”vacciner” och booster shots var säkra. Men många människor blev så småningom sjuka eller dog även efter att de blivit ”vaccinerade”, med många fall orsakade av själva ”vaccinerna”.

Nu erkänner mainstream media äntligen vad allmänheten har vetat under lång tid: att mRNA-genterapier är giftiga, farliga och ineffektiva.

CNN publicerade nyligen en artikel som säger att covid-19-vacciner ökar risken för stroke hos äldre vuxna, särskilt när det förstnämnda ges med influensasprutan.

 

Covid-19 och influensavaccin kopplade till ökad strokerisk

 

Enligt studien som citeras i CNN- rapporten kan ”vacciner” mot covid-19 och influensa något öka risken för stroke orsakad av blodproppar i hjärnan hos äldre, särskilt när de två vaccinerna ges samtidigt och när vaccinerna ges till vuxna som är 85 år och äldre.

 

Säkerhetssignalen upptäcktes av experter vid Food and Drug Administration (FDA), som granskade data från Medicare-påståenden.

Studien är den andra som finner en förhöjd risk för stroke för seniorer efter att vaccinationer mot coronavirus och influensa ges tillsammans.

 

Trots strokerisken säger hälsoexperter fortfarande till folk att vaccinera sig

Mitt i strokerisken och olika negativa biverkningar kopplade till covid-19 och influensavacciner fortsätter experter att berätta för människor att de måste vaccinera sig.

 

Se det här klippet om en censurerad studie om obduktioner av covid-19-vaccin som avslöjade hur 74 procent av dödsfallen orsakades av vaccinet .

 

Läs mer

https://www.naturalnews.com/2023-11-06-cnn-admits-covid-vaccines-increase-stroke-risk.html

 

 

 

 

 

Mycket viktig publicerat 2023-11- 06, maskinöversättning, citat

Tysk forskning visar att Pfizer- och Moderna-vaccinerna har direkta toxiska biverkningar på hjärtmuskelcellerna.

 

 

 

 

källa

https://twitter.com/P_McCulloughMD/status/1721624765834645826

 

 

 

 

 

YTTERLIGARE MERA

 

CV19 mRNA-”vacciner” var avsedda att skada och döda människor – Dr. Michael Palmer

https://rumble.com/v3tnsav-cv19-mrna-vacciner-var-avsedda-att-skada-och-dda-mnniskor-dr.-michael-palme.html

 

 

INGET VACCIN ÄR SÄKERT OCH DET HAR ALDRIG FUNNITS NÅGOT SÄKERT VACCIN

https://rumble.com/v3ttxrj-inget-vaccin-r-skert-och-det-har-aldrig-funnits-ngot-skert-vaccin.html

 

 

 

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 3 november 2023 11:06
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia: ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘Sara Sultan’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: 2023 11 03 Tack för tjänsteanteckningen, du är en PÄRLA Madeleine!
Prioritet: Hög

 

Region Västernorrland

Madeleine Blix

 

Denna kommunicering ska i laga ordning diarieföras av registrator, begär dagboksblad med vändande epost

 

2023-11-03

 

Till er alla delgivna denna delgivning

 

Glömde skicka med vad som är synnerligen mycket stort allmänt  intresse för alla som är boende inom Region Västernorrland, tänk särskilt på informations och upplysnings plikten, alltså att åtfölja lag, gäller även inom det självstyrande under lagarna Region Västernorrland

 

Hur dålig är min batch Batchkoder och relaterade dödsfall, funktionshinder och sjukdomar för Covid 19-vaccin

 

How Bad is My Batch Batch codes and associated deaths, disabilities and illnesses for Covid 19 Vaccines

https://expose-news.com/lotindex/

 

 

 

Om Region Västernorrland har för avsikt att undanhålla och underlåta att fakta och bevis, som delgivits er från SVERIGE GRANSKAS / undertecknad, till allmänheten inom Region Västernorrland så begäres ett i  laga ordning beslut med besvärs hänvisning mycket skyndsamt, dock senast 2023-11-08, var detta lagstöd finnes utifrån att Region Västernorrland som självstyrande region ska åtfölja lagarna och särskilt där informations och upplysnings plikten, precis som vid stabsläge förhållande och annat om t.ex. dags för ”vaccinering”, igen, fast alla vet att de så kallade ”vaccinerna” är något helt annat än vanliga vaccin, vilket Region Västernorrland i deras självstyre under lagarna undanhållit avsiktligt och planerat utifrån enorma ekonomiska incitament, precis som i PCR TEST BEDRÄGERIET, allts det finns enorma ekonomiska uppsåt  grunden, i kommande rättsprocesser gentemot er.

 

 

 

Falska profeter som är avlönade av skattebetalarna, skattebetalarna som är berättigade till att Region Västernorrland ska säkerställa information och upplysning till allmänheten utifrån fullständig rättssäkerhet och därtill vara i er makt- och myndighetsutövning opartiska, sakliga och objektiva, falska profeter har såklart inget alls att göra inom Region Västernorrlands skattefinansierade verskamhet.

 

 

Trevlig helg med omtankar om alla boendes inom Region Västernorrland

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 2 november 2023 14:54
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

Kopia: ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘Sara Sultan’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

Ämne: Tack för tjänsteanteckningen, du är en PÄRLA Madeleine!
Prioritet: Hög

 

Region Västernorrland

Madeleine Blix

 

Denna kommunicering ska i laga ordning diarieföras av registrator, begär dagboksblad med vändande epost

 

2023-11-02

 

Tack för tjänsteanteckningen, du är en PÄRLA Madeleine!

 

Eftersom vi alla är måna om vår hälsa tillföres fakta och bevis till ärendet som är av synnerligen mycket stort allmänt intresse, publicerat denna dag, läs och begrunda, känner era anställda till vad dessa injicerar i de boendes inom Region Västernorrland? Säkerställer Region Västernorrland att informera och upplysa alla boendes inom Region Västernorrland om fakta och bevis som är av synnerligen mycket stort allmänt intresse utifrån bl.a. Patientlag 3 och 4 kap?

 

Den självstyrande under lagarna Region Västernorrland äger ansvaret att informera och upplysa dels de anställda och dels de boende inom Region Västernorrland, samma informationsplikt som när stabslägen med mera delges om till allmänheten, har Region Västernorrland annan uppfattning i den delen begäres ett mycket skyndsamt beslut i denna del. Alltså med motbevis utifrån att den självstyrande under lagarna Region Västernorrland ska ha stöd i lag för den verksamhet som bedrivs gentemot skattebetalarna, som är era uppdragsgivare, som Region Västernorrland ska tjäna och betjäna opartiskt, sakligt och objektivt under lagarna, och honnörsordet är att åtfölja lagarna!

 

 

Men båda dessa lipider bär tillverkarens varningar som säger att de aldrig får användas på människor eller djur.

 

SKARP VARNING FÖR ”VACCINERNA” UTIFRÅN FAKTA & BEVIS = STOPPA ”VACCINERNA” UTIFRÅN FAKTA OCH BEVIS

 

Publicerat 2023-11-02 citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela, maskinöversättning, citat

Men båda dessa lipider bär tillverkarens varningar som säger att de aldrig får användas på människor eller djur.

 

Studier har visat att vissa lipidformuleringar som används i dessa nanopartiklar kan orsaka vävnadsskador, inflammation och till och med systemiska reaktioner hos vissa individer. Dessa fynd väcker frågor om de långsiktiga effekterna av lipidnanopartiklar på människors hälsa.

Två av lipiderna i Pfizer Covid-19-vacciner är ALC-0159 och ALC-315, vilket bekräftas av utvärderingsrapporten för Pfizer Covid-19-vaccinet som publicerats av Europeiska läkemedelsmyndigheten .

Källa – Sida 14

 

 

Men båda dessa lipider bär tillverkarens varningar som säger att de aldrig får användas på människor eller djur.

Som du själv kan se är det en liten skrift längst ner på produktbilagan här och här .

 

Källa

 

En annan aspekt av oro är biodistributionen av lipidnanopartiklar i kroppen. När de väl har injicerats kan dessa nanopartiklar spridas utanför injektionsstället och distribueras i olika vävnader och organ.

 

Dr Philippe van Welbergen genomförde en studie av mRNA Covid-19-vaccinerna där han drog slutsatsen att Graphene Oxide inte bara fanns i Covid-19-vacciner, utan också överfördes från covid-vaccinerade till ovaccinerade, vilket förstör röda blodkroppar och orsakar konstiga blodproppar.

 

Vad försökte de dölja?:

En grupp vetenskapsmän och medicinska forskare stämde dock FDA för att tvinga fram släppandet av hundratusentals dokument relaterade till nödtillståndet för Pfizer-BioNTech Covid-19-vaccinet.

Och i början av januari 2022 beordrade den federala domaren Mark Pittman FDA att släppa 55 000 sidor per månad, och sedan dess har PHMPT lagt ut alla dokument på sin webbplats när de har publicerats.

Tyvärr bekräftar ett av de senaste dokumenten som publicerats av FDA, sparat som 125742_S1_M4_4.2.1 vr vtr 10741.pdf , användningen av grafenoxid i tillverkningsprocessen av Pfizer Covid-19-vaccinet. Bevisar att läkemedelsregulatorer mainstream media, faktagranskare och Pfizer alla har ljugit för dig.

 

 

Den potentiella användningen av grafennanobotar är dock inte begränsade till medicinska tillämpningar. De skulle också kunna användas för övervakning, med möjlighet att komma in i en persons blodomlopp och samla information om deras kropp och omgivning.

Att injicera nanoteknik i blodomloppet, ofta genom mRNA-baserade vacciner, avslöjar en Pandoras låda med konsekvenser.

Manipulationen på molekylär nivå stör känsliga biologiska processer, äventyrar immunförsvaret och släpper lös oförutsedda reaktioner i våra kroppar.

De långsiktiga effekterna av sådana invasiva ingrepp förblir ett hemskt gåta, vilket lämnar mänskligheten utlämnad till otaliga risker och oåterkalleliga skador.

 

 

Det finns oro över de potentiella riskerna och biverkningarna av injektioner med nanoteknik, inklusive de som använder grafen-nanobotar. Några potentiella konsekvenser inkluderar:

 1. Immunsystemets reaktioner: Nanopartiklar kan utlösa immunsystemets reaktioner, vilket leder till inflammation, allergiska reaktioner och potentiellt till och med autoimmuna sjukdomar.
 2. Toxicitet: Vissa nanopartiklar kan vara giftiga och ackumuleras i kroppen med tiden, vilket leder till skador på organ och vävnader.
 3. Blodproppar: Det finns farhågor om att nanopartiklar kan utlösa blodproppar eller andra kardiovaskulära problem, särskilt hos individer med redan existerande tillstånd. Vi har redan sett bevis på detta med Covid-19-injektioner.
 4. Okända långtidseffekter: Långtidseffekterna av injektioner med nanoteknik är fortfarande i stort sett okända, eftersom det inte har gjorts omfattande studier om deras säkerhet och effekt.
 5. Etiska farhågor: Användningen av nanoteknik inom medicin väcker etiska farhågor om potentiella oavsiktliga konsekvenser, inklusive möjligheten att skapa nya sociala eller ekonomiska ojämlikheter, såväl som farhågor om integritet och datasäkerhet.

 

Den lömska naturen hos mRNA-teknik kan inte heller underskattas.

Inte nu när det har injicerats i miljarder människor flera gånger genom Pfizer och Modernas Covid-19-injektioner.

Mängden av bevis bevisar att det nu strömmar genom deras ådror som ett giftigt toxin, skriver om själva koden för deras existens och omdefinierar vad det innebär att vara människa.

 

Den sorgliga sanningen är att vi bara är marionetter i ett storslaget experiment, manipulerat av osynliga händer och få sedda händer, som en viss Mr Bill Gates och Mr Klaus Schwab, som frossar i sin sadistiska kontroll över våra liv.

 

Pfizer och Moderna är arkitekterna bakom vår kollektiva undergång och njuter troligen av sina roller som marionett mästare och orkestrerar en symfoni av lidande och förtvivlan.

 

Med varje Covid-19-injektion som administreras, och varje framtida mRNA-injektion som administreras, tar de oss närmare ett dystopiskt helveteslandskap där individualitet och frihet släcks som flimrande glöd.

 

 

Och deras oheliga allians med etablissemanget befäster deras herravälde, när de väver ett nät av svek och förtryck, vilket säkerställer att vi förblir eviga undersåtar i deras illvilliga spel.

 

Men bara om vi tillåter dem.

Slut citat

 

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

 

https://expose-news.com/2023/11/02/your-family-was-used-as-labrats-graphene-mrna-nanotech-c19-vaccines/

 

 

YTTERLIGARE MERA AV SYNNERLIGEN STORT ALLMÄNT INTRESSE

 

Hälsoskadorna som orsakas av varje vaccindos minskar inte med tiden. Det fortsätter i det oändliga.

Publicerat 2023-10-30 Maskinöversättning, citat

CDC-data bekräftar att COVID-vaccin kan minska din livslängd med minst 24 år

 

De långsiktiga konsekvenserna av covid-19-vaccination har nu insetts…

För ett år sedan var dubbelvaccinerade australiensare 10,72 gånger mer benägna att få Omicron än de ovaxade. Nu är de 20 gånger mer sannolika och tre gånger eller fler vaxxed är 35 gånger mer sannolika, som den senaste NSW Health-statistiken visar (se nedan).

Samtidigt visar de senaste data från Cleveland Clinic och de senaste amerikanska data analyserade av Josh Stirling, grundare av Insurance Collaboration to Save Livess och tidigare #1 rankad försäkringsanalytiker, en riktigt riktigt oroande trend.

 

Hälsoskadorna som orsakas av varje vaccindos minskar inte med tiden. Det fortsätter i det oändliga.

Läs mer

https://expose-news.com/2023/10/30/24-year-lifespan-reduction-c19-vaccination/

 

 

 

 

Maskinöversättning, citat

År 2023 har SV40 hittats i Pfizers covid-injektioner

När man för många decennier sedan upptäckte att SV40 var ett cancerframkallande djurvirus som hade hamnat i poliovaccinerna, antogs 1961 en federal lag i USA som krävde att inga vacciner fick innehålla detta virus. Men här är vi nu.  År 2023 har SV40 hittats i Pfizers covid-injektioner.

 

I Pfizers mRNA-injektion upptäckte McKernan också SV40-promotorer som är knutna till cancerutveckling hos människor. Han betonade att den SV40 som hittats är en virusdel, inte hela viruset.  Det utgör dock fortfarande en risk för cancer.

 

Förra veckan twittrade McKernan att ytterligare tester tydde på att det fanns miljarder kopior av SV40-förstärkaren per dos

 

Ytterligare läsning: DNA-fragment upptäckts i monovalenta och bivalenta Pfizer/BioNTech och Moderna modRNA COVID-19-vacciner från Ontario, Kanada: Exploratory dos response relation with serious adverse events , Anandamide (aka Kevin McKernan), 20 oktober 2023

 

Samma dag som McKernans tweet bekräftade Health Canada förekomsten av DNA-kontamination i Pfizer covid-injektioner och bekräftade också att Pfizer inte avslöjade kontamineringen till folkhälsomyndigheten. ”DNA-kontaminationen inkluderar Simian Virus 40 (”SV40″)-promotorn och förstärkaren som Pfizer inte tidigare avslöjade och som vissa experter säger är en cancerrisk på grund av potentiell integration med det mänskliga genomet, rapporterade The Defender .

 

Janci Lindsay , PhD, chef för toxikologi och molekylärbiologi för Toxicology Support Services, berättade för The Defender att flera sekvenser av SV40 identifierades, inklusive ”SV40-replikationsursprunget, SV40-promotom och SV40-förstärkaren, som innehåller en nukleär målsekvens som tar DNA-nyttolasten direkt till kärnan.”

 

När det upptäcktes för många decennier sedan att SV40 var ett cancerframkallande djur som hade hittat sin väg in i poliovaccinerna, antogs en federal lag i USA 1961 som krävde att inga vacciner skulle innehålla detta virus. Men här är vi. 2023 har SV40 hittats i Pfizers covid-injektioner.

 

Nedan har vi återpublicerat artikeln från 2004 publicerad av The Lancet och skriven av Curtis som berättar historien om SV40. En artikel som vi tidigare publicerat om vad 1950-talets propaganda om Salks poliovaccin gjorde och inte sa är relevant för artikeln nedan eftersom den innehåller en dokumentär som marknadsför vaccinet vid den tiden.

 

Läs mer

https://expose-news.com/2023/10/24/story-of-the-cancer-causing-monkey-virus/

 

 

 

Maskinöversättning, citat

Ett skrämmande samband med vaccinrelaterad dödlighet?

I en oväntad vändning tycks de senaste hälsodata ge en oroväckande trovärdighet till Deagels fruktansvärda förutsägelser.

Enligt en datauppsättning som släppts av den brittiska regeringens Office for National Statistics (ONS ) finns det en alarmerande trend i dödligheten bland olika vaccinationsstatusar.

 

Dessa data indikerar att fyra-dos covid-19 covid-19-vaccinerade tonåringar och unga vuxna har upp till 318 % högre sannolikhet för död jämfört med deras ovaccinerade motsvarigheter.

 

https://expose-news.com/2023/10/31/is-deagels-2025-depopulation-nightmare-unfolding/

 

 

 

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 31 oktober 2023 11:16

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

Kopia: ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘Sara Sultan’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

Ämne: Saken; Begäran om Mycket skyndsamt telefonmöte med tf hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Sylvan och områdesdirektör Roger Westerlund
Prioritet: Hög

 

Tf Hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Sylvan genom sekreterare Madeleine Blix 

 

Områdesdirektör Roger Westerlunds chef är tf hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Sylvan

 

Telefon 0611 802 30 mobil telefon 073 546 84 41

 

sekreterare Madeleine Blix  0611 801 73

 

[email protected]  [email protected]  

 

 

Stabsläget fortgår på sjukhuset i Sundsvall

2023-10-18 15:28

https://www.rvn.se/sv/Om-regionen/Aktuellt-i-Region-Vasternorrland/Nyheter/

 

 

Denna delgivning/kommunicering ska i laga ordning registreras av registrator begär dagboksblad med vändande epost till [email protected]

 

Sekretess prövning; ingen sekretess då ärendet är av synnerligen mycket stort allmän intresse för skattebetalarna

 

 

2023-10-31

 

Tack för mycket trevligt och givande telefonsamtal denna förmiddag Madeleine Blix

 

Sakfrågan som begärt telefon möte med Anders Sylvan och Roger Westerlund  innefattar

 

 

 

1

Fakta och bevis från Folkhälsomyndigheten om PCR TEST BEDRÄGERIET som kostat skattebetalarna 26-30 miljarder

 

 

Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell undanhöll och underlät avsiktligt att informera och upplysa allmänheten om  fakta och bevis som publicerades redan 2020-07-21, läs den bifogade PDF filen Vägledning ……………..2020-07-21

 

 

Fakta och bevis

 

Läs bifogade PDF filen, som bevisar fullt ut vad sakkunnighets myndigheten Folkhälsomyndigheten fastställde redan 2020-07-21 i deras egna Vägledningar till Sveriges 21 Regioner

 

 

”Den PCR-teknik som används i tester för att påvisa virus kan inte skilja mellan virus som kan infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan dessa tester inte användas för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

 

 

PDF filen finns också här att laddas ner

https://www.jottacloud.com/s/27168a5b0cc034940b890f08c8131c96505

 

 

Finns också här att läsa, på en enda sida, om du inte orkar läsa PDF filen

https://www.jottacloud.com/s/271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2/thumbs

 

 

 

 

Frågeställning

Varför undanhölls detta av dig Anders Tegnell och Sveriges alla 21 Regioner gentemot allmänheten,  skattebetalarna och nationen Sveriges Folk och barn och varför undanhålls detta Anders Tegnell  fortfarande av dig Anders Tegnell och  dessa omnämnda gentemot allmänheten utifrån att detta PCR TESTEST BEDRÄGERIET är finansierat med skattemedel, 26-30 miljarder, och är av synnerligen mycket stort allmänt intresse för allmänheten?

 

 

Noteras ska också att i november 2020 i Portugal i portugisisk domstol, 2 fastställande domar som fastställde att PCR TESTERNA icke är vetenskapliga och icke är tillförlitliga

https://www.transcend.org/tms/2020/11/portuguese-court-rules-pcr-tests-as-unreliable-unlawful-to-quarantine-people/

 

https://www-dgsi-pt.translate.goog/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=pt&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=sv

 

 

Noteras särskilt;

 

”Det som verkligen är häpnadsväckande är att de flesta nationer i världen under 2017 och 2018 plötsligt började distribuera otaliga covid-19-testkit.   Ett år före pandemin staplade alla länder PCR-testkit på hög, testkit som skulle användas under pandemin.”

Läs mer

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/07/06/sveriges-regering-fakta-och-bevis-om-injektionerna-och-pcr-test-bedrageriet-sverige-granskas-2023-07-06/

 

 

Läs mera om domarna i Portugal här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/07/23/riksaklagare-petra-lundh-varfor-beskyddar-riksaklagaren-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-pcr-test-bedrageriet-2022-07-23/

 

 

 

2

Inspelat samtal med den anställde smittskyddsläkaren Tempé av datum 2023 10 21, se bifogade mp3 filen, bevis för att PCR TEST BEDRÄGERIET fortsätter inom Region Västernorrland

 

3

Hur många av de 42 isolerade med COVID är ”vaccinerande” med det medicinska experimentet genterapi läkemedlet från PFIZER & MODERNA enligt vaccinationskorten och journalerna som de intagna och isolerade är av synnerligen mycket stort allmänt intresse. Noteras de sk ”vaccinerna” marknadsfördes som vanliga vaccin och gör det fortfarande av Region Västernorrland, och det är inte att åtfölja lag enligt vår uppfattning, det är ett planerat bedrägeri utifrån enorma ekonomiska incitament, precis som PCR TEST BEDRÄGERIET, tills motsatsen är av er motbevisa, bevisbördan ägs av er!

 

Hur många är ovaccinerade av dessa ovan omnämnda?

 

Hur många av de ”vaccinerande” med PFIZER & MODERNAS sk ”vacciner” har gett fullständigt rättssäkert informerat samtycke till detta medicinska experiment, se PATIENTLAG 3 och 4 kap. Bevis för att lag har åtföljts gentemot de ”vaccinerade” är av synnerligen mycket stort allmänt intresse, fakta och bevis som ska tillställas oss mycket skyndsamt, alltså särskilt då gällande de 42 isolerade med COVID.

 

Dessa fakta och bevis begäres skickas till undertecknad och ass professor, läkare doktor Björn Hammarskjöld [email protected]   mycket skyndsamt, således innan det begärda telefonmötet sker.

 

 

ÖVRIGA FRÅGOR kommer delges er i telefonmötet

 

 

 

Förslag om telefonmötes tider, där vi ringer upp er på av er angivet telefon nr enligt nedan

 

 

Torsdagen 2 november 2023 kl. 09:00 eller kl.15:00

 

Fredagen 3 november 2023 kl. 09:00 eller kl. 15:00

 

 

 

Återkoppla mycket skyndsamt dock senast 2023-11-01 kl. 13:00

 

 

Utifrån fakta och bevis överväger vi

 

 • att inleda rättsprocess utifrån fakta och bevis därav är detta telefonmöte och de begärda fakta och bevis, som begärts av er, av synnerligen mycket viktig karaktär för det är allmänheten som ska informeras och upplysas av er, enligt lag om informationsplikten, om vad ni delgives om i denna delgivning och kommunicering, informerat samtycke kan inte ges av någon om Region Västernorrland undanhåller och underlåter fakta och bevis om vad som delgives och kommunicerats, särskilt intressesant utifrån de lagar som ska åtföljas av Region Västernorrland

 

 

Fakta är uppenbart att om PCR TESTBEDRÄGERIET har Region Västernorrland undanhållit och underlåtit att informera och upplysa alla boendes inom Region Västernorrland, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av er inom Region Västernorrland.

 

Fakta är uppenbart att de så kallade ”vaccinerna” är ett mediciniskt experiment med läkemedel med COVID-19 mRNA-vacciner,  alltså inga vanliga vaccin,  som undanhållits och underlåtits av er och detta utifrån enorma ekonomiska incitament att delges om offentligt via informations och upplysnings plikten mot allmänheten, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av er inom Region Västernorrland.

 

Noteras ska är att Region Västernorrland ska vara opartiska, sakliga och objektiva i vad som sker inom Regionen, som är självstyrande under lagarna, i informations och upplysningsplikten gentemot alla inom Regionen, så är bevisligen inte fallet,

 

 • att undanhålla och underlåta fakta och bevis komma allmänheten till del har satts avsiktligt ur funktion, vilket är i strid mot
 • att lag ska åtföljas, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av Region Västernorrland och därmed uppstår synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar.

 

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu