• Arkiv

Region Västernorrland HÖGFÖRRÄDERIET — Hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Sylvan och dennes medlöpare inom Region Västernorrland delges om Maldiverna såg en ökning med 50 % i dödligheten sex månader efter utbyggnaden av covid-vaccin: rapport — SVERIGE GRANSKAS 2023 11 16

 

Maldiverna såg en ökning med 50 % i dödligheten sex månader efter utbyggnaden av covid-vaccin: rapport — SVERIGE GRANSKAS 2023 11 16 

 

 

 

Bilder med mera som är med i delgivningen till Region Västernorrland finner du via denna länk, de finns inte med i det publicerat här nedan

https://www.lifesitenews.com/news/maldives-saw-50-spike-in-death-rate-six-months-after-covid-vaccine-rollout-report/

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 16 november 2023 12:53

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘malin.pl[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia: ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘Sara Sultan’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘Kalle Hellberg’ <[email protected]>; ‘Ann Hellberg’ <[email protected]>; ‘SE Nin’ <[email protected]>; ‘Siv Wernborg’ <[email protected]>; ‘martin_private_law’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘Sara Sultan’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘torbjörn sassersson’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <karin[email protected]>; ‘Bobbo Sundgren’ <[email protected]>; ‘Sven Román’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Dagens Nyheter’ <[email protected]>

 

Ämne: Region Västernorrland; Maldiverna såg en ökning med 50 % i dödligheten sex månader efter utbyggnaden av covid-vaccin: rapport — SVERIGE GRANSKAS 2023 11 16
Prioritet: Hög

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är offentligt publicerad här, sprid den vidare

 

 

Tf Hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Sylvan genom sekreterare Madeleine Blix

Region Västernorrland; Maldiverna såg en ökning med 50 % i dödligheten sex månader efter utbyggnaden av covid-vaccin: rapport — SVERIGE GRANSKAS 2023 11 16

 

Områdesdirektör Roger Westerlunds chef är tf hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Sylvan

 

Telefon 0611 802 30 mobil telefon 073 546 84 41

 

sekreterare Madeleine Blix  0611 801 73

 

[email protected]  [email protected]  

 

 

Stabsläget fortgår på sjukhuset i Sundsvall

2023-10-18 15:28

https://www.rvn.se/sv/Om-regionen/Aktuellt-i-Region-Vasternorrland/Nyheter/

 

 

 

Alla 4 chefläkarna inom Regionsjukhuset delges också denna delgivning

 

 

Denna delgivning/kommunicering ska i laga ordning registreras av registrator begär dagboksblad med vändande epost till [email protected] och [email protected]

 

Sekretess prövning; ingen sekretess då ärendet är av synnerligen mycket stort allmän intresse för skattebetalarna

 

 

2023-11-16

 

 

OM REGION VÄSTERNORRLAND HAR ANNAN UPPFATTNING OM/ÄN VAD SOM DELGIVTS I DENNA DELGIVNING ELLER TIDIGARE DELGIVNINGAR ÄGER REGION VÄSTERNORRLAND BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA

 

 

Begär beslut i denna del senast 2023-11-18, se mera i den delen i denna delgivning

 

 

Bästa Anders Sylvan och dina medlöpare i Region Västernorrland som delges denna delgivning om fakta och bevis som såklart ska säkerställas via information och upplysnings plikten komma allmänheten till del, utifrån att åtfölja lag opartiskt, sakligt och objektivt, till alla era anställda, politikerna/arbetsgivaren och alla boendes/ allmänheten  inom Region Västernorrland för

 

  • att dessa sammantaget ska kunna fatta beslut om dessa utifrån bl.a. PATIENTSÄKERHETSLAG och. Patientlag 3 och 4 kap. ska kunna fatta egna beslut om dessa ska kunna ge informerat samtycket till skadar och dödar ”vaccinerna” som Region Västernorrland fortfarande kriminellt planerat utifrån enorma ekonomiska incitament i ett GIGANTISKT MARKNADSFÖRINGS BEDERÄGERI marknadsförs som vanliga vaccin gentemot alla boendes inom Region Västernorrland.

 

Dessa ”vaccinerna” är inga vanliga vaccin, bevisligen är dessa toxiska mRNA-injektionerna,  ett medicinskt experiment,  som skadar och dödar mänskligheten generellt och systematiskt, som undanhållits att informeras och upplysas om till alla boendes inom Region Västernorrland utifrån enorma ekonomiska incitament, och som fortfarande undanhålls alla boendes inom Region Västernorrland.

 

Dessa sk ”vaccinerna” enligt Tillverkaren var också medveten om de negativa biverkningarna av substanserna och

 

  • att de kan orsaka hälsoproblem, vilket bekräftas av epidemiologisk statistik, såsom allergiska eller anafylaktiska reaktioner, hjärt-kärlsjukdomar, myokardit, perikardit, trombotiska fenomen, ischemiska stroke, parestesier , plötsliga metastaser, autoimmuna sjukdomar, nyckelreaktioner av olika slag, förändring av menstruationscykeln, aktivering av herpes zoster, neurologiska och leversjukdomar, ögonsjukdomar, sköldkörtelsjukdomar, plötslig död m.m.

 

Läs mer i den delen i delgivningen av 2023-11-15 till Region Västernorrland här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/11/15/region-vasternorrland-hogforraderiet-halso-och-sjukvardsdirektor-anders-sylvan-och-dennes-medlopare-inom-region-vasternorrland-delges-om-who-biontech-pfizer-och-fda-ema-visste-allt-i-slutet-av-20/

 

 

 

Publicerat 2023-11-14 maskinöversättning, citat

Maldiverna såg en ökning med 50 % i dödligheten sex månader efter utbyggnaden av covid-vaccin: rapport

 

Bevisen mot covid-injektionerna fortsätter att öka.

 

LifeSiteNews ) — Data från Republiken Maldiverna ger ännu fler bevis för att covid-19-vaccinerna inte bara är skadliga utan dödliga, säger en framstående vaccinvakthund och covid-etablissemangskritiker.

 

På måndagen publicerade Vaccine Safety Research Foundations grundare Steve Kirsch på X att en oidentifierad källa hade försett honom med fullständig vaccinations- och dödsdata på rekordnivå från Maldivernas hälsoministerium för 2021 och 2022, vilket enligt källan visar att ”dödligheten ökade med 50 % inom de första sex månaderna efter vaccination. Och sedan ökade igen i oktober 2021 med boosters.”

 

 

”Kan du gissa varför inget land i världen frivilligt släpper denna data?” frågade Kirsch. Han tillade att önationens befolkning ”lärde sig snabbt att covid-vaccinerna var en katastrof, vilket framgår av att vaccinationsfrekvensen sjunkit avsevärt för efterföljande doser, från 88,18 % för den första dosen till knappt mer än en tredjedel av en procent för den andra boostern .

 

 

 

 

Landets dödstal ”fördubblades från 100 till 200 per månad två månader efter att sprutorna rullades ut där”, tillade han, med ”INGEN förklaring från myndigheterna.” Vaccineringen mot covid-19 inleddes i februari 2021 och den 25 april hade hälften av befolkningen vaccinerats.

 

 

 

Förra månaden släppte Kirsch resultaten av en undersökning som han genomförde av mer än 10 000 läsare, som han hävdade var mer tillförlitlig än många datauppsättningar som presenterades som auktoritativa eftersom han offentliggjorde all sin data och eftersom alla respondenter var tvungna att skicka in sina namn och kontaktuppgifter ska inkluderas. ”[I] min undersökning kan vart och ett av svaren verifieras oberoende av ett team av oberoende vetenskapliga bedömare eftersom jag samlade in kontaktinformation för var och en av de tillfrågade,” sa han. ”I det här fallet kan vi få medicinska journaler, detaljerade fallhistorier etc. för var och en av respondenterna. Varje dödsfall kan bedömas av en panel av kvalificerade experter.”

 

”Undersökningen visade tydligt att covid-vaccinerna har dödat 3,5 gånger så många människor som covid,” sa han.

”Analys av de första 9 620 svaren fann 804 dödsfall från covid och 2 830 dödsfall från covid-vaccinet. Dessa resultat genererades från minst 108 000 personer som omfattades av undersökningen (vissa utökade familjer var över 25 personer och undersökningen spårade inte detta, så antalet totala familjemedlemmar som omfattas av undersökningen är en lägre gräns)”, Kirsch förklarade. ”Vi frågade inte heller om åldern på varje familjemedlem eftersom det skulle ha gjort undersökningen ohanterlig. Vi var främst intresserade av helt enkelt förhållandet mellan dödsfall i samband med covid och vaccindöd i den utökade familjen (exklusive det närmaste hushållet). Skälet till att utesluta det närmaste hushållet är att minska biaseffekten eftersom de flesta av respondenterna inte vaccinerade sig själva eller sitt hushåll. Detta återspeglas i det lägre förhållandet för hushållsstatistiken (och även då dödade vaccinerna fler människor än covid, vilket är häpnadsväckande).

 

Folkhälsoinstitutet har varit överväldigande motvilligt till att undersöka problem med covid-vaccinerna, som utvecklades och granskades på en bråkdel av den tid vaccin vanligtvis tar under tidigare president Donald Trumps Operation Warp Speed-initiativ, men oro kvarstår tack vare en stor mängd bevis bekräftar att de medför betydande hälsorisker.

 

Det federala Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) rapporterar 36 501 dödsfall, 211 257 sjukhusvistelser, 20 983 hjärtinfarkter och 27 655 fall av myokardit och perikardit den 27 oktober, bland andra åkommor. En studie från Israel från april 2022 indikerar att COVID-infektionen i sig inte helt kan förklara antalet myokardit trots vanliga insisterande på motsatsen.

 

Jab-försvarare är snabba med att betona att rapporter som skickas till VAERS är obekräftade, eftersom alla kan skicka in en, men CDC-forskare har erkänt en ”hög verifieringsgrad av rapporter om myokardit till VAERS efter mRNA-baserad COVID-19-vaccination”, vilket leder till slutsatsen att ”underrapportering är mer sannolikt” än överrapportering.

 

En rapport från 2010 som lämnades in till det amerikanska departementet för hälsa och mänskliga tjänster (HHS:s) Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) varnade för att VAERS fångade ”färre än 1% av vaccinets biverkningar.” När det gäller problemet med underrapportering, erbjuder VAERS-webbplatsen endast att ”mer sannolikt mer allvarliga och oväntade medicinska händelser kommer att rapporteras än mindre” (min kursivering).

 

År 2021 kastade Project Veritas ljus över några av orsakerna till sådan underrapportering med hemlig video från Phoenix Indian Medical Center, en anläggning som drivs under HHS:s Indian Health Service-program, där akutläkaren Dr. Maria Gonzales beklagar att fall av myokardit. bli orapporterad ”för att de vill stoppa in den under mattan”, och sjuksköterskan Deanna Paris intygar att hon har sett ”många” människor som ”blev sjuka av biverkningarna” av covid-skotten, men ”ingen” rapporterar dem till VAERS ”eftersom det tar över en halvtimme att skriva det jävla.”

 

Vidare är VAERS inte den enda datakällan som innehåller röda flaggor. Data från Pentagon’s Defense Medical Epidemiology Database (DMED) visar att 2021 såg drastiska toppar i en mängd olika diagnoser för allvarliga medicinska problem under det föregående femårsgenomsnittet, inklusive högt blodtryck (2 181 %), neurologiska störningar (1 048 %), multipel skleros (680 %), Guillain-Barres syndrom (551 %), bröstcancer (487 %), kvinnlig infertilitet (472 %), lungemboli (468 %), migrän (452 ​​%), ovariedysfunktion (437 %), testiklar cancer (369 %) och takykardi (302 %).

 

I december 2022 stod den republikanske amerikanska senatorn Ron Johnson från Wisconsin värd för en rundabordsdiskussion under vilken medborgarrättsadvokaten Aaron Siri detaljerade uppgifter från CDC:s V-Safe-rapporteringssystem som avslöjade att 800 000 av systemets 10 miljoner deltagare, eller cirka 7,7 %, rapporterade att de behövde sjukvård efter COVID-injektion. ”Tjugofem procent av dessa människor behövde akutvård eller var inlagda på sjukhus, och ytterligare 48 procent sökte akut vård,” tillade Siri. ”Dessutom rapporterade ytterligare 25 procent utöver de 7,7 procenten att de inte kunde arbeta eller gå i skolan.”

 

En annan studie av ett team av amerikanska, brittiska och kanadensiska forskare, publicerad i december förra året av i Journal of Medical Ethics , fann att covid-boostermandat för universitetsstudenter – en relativt frisk grupp med relativt låg risk för viruset – gör mycket mer skada än nytta: ”På sjukhusvistelse som förhindras av covid-19 förväntar vi oss minst 18,5 allvarliga biverkningar från mRNA-vacciner, inklusive 1,5-4,6 boosterassocierade myoperikarditfall hos män (som vanligtvis kräver sjukhusvistelse).”

 

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://www.lifesitenews.com/news/maldives-saw-50-spike-in-death-rate-six-months-after-covid-vaccine-rollout-report/

 

 

OM REGION VÄSTERNORRLAND HAR ANNAN UPPFATTNING OM/ÄN VAD SOM DELGIVTS I DENNA DELGIVNING ELLER TIDIGARE DELGIVNINGAR ÄGER REGION VÄSTERNORRLAND BEVISBÖRDAN ATT BEVISA DET MOTSATTA

 

Frågeställning

 

Var i svensk lagstiftning  finner Anders Sylvan och dennes medlöpare i den självstyrande under lagarna Region Västernorrland stöd för

 

  • att undanhålla och underlåta
  • att informera och upplysa alla boendes inom Region Västernorrland och de anställda och politikerna/arbetsgivaren inom regionen om dessa skadar och dödar ”vaccinerna” och säkerställa därmed
  • att opartiskt, sakligt och objektivt
  • att åtfölja lag och därmed säkerställa
  • att alla inom Region Västernorrland kan fullständigt rättssäkert själva avgöra utifrån Patientsäkerhetslag och Patientlag 3 och 4 kap. om den enskilde självt kan ge informerat samtycke eller inte till dessa bevisligen skadar och dödar ”vaccinerna”?

 

 

NOTERAS SÄRSKILT BÄSTE ANDERS SYLVAN

I din makt och myndighetsutövning är din främsta uppgift att opartiskt, sakligt och objektivt TJÄNA & BETJÄNA alla boendes inom Region Västernorrland.

 

Begär de begärda besluten mycket skyndsamt dock senast 2023-11-18 och om så inte sker är det erkänt sakförhållande och notoriskt faktum att den självstyrande under lagarna Region Västernorrland och Anders Sylvan och dennes medlöpare CENSURERAT de rättigheter som är instiftade i Rättighetsstadgan och gäller som svensk lag överstående all annan svensk lag och därtill CENSURERAT lag och rätt som t.ex. informations och upplysningsplikten gentemot alla boendes inom Region Västernorrland och därtill CENSURERAT synnerligen viktiga delar i PATIENTSÄKERHETS LAG och dessutom CENSURERAT delar ur PATIENT LAG bl.a. då 3 och 4 kap., då blir i den delen sakfrågan om var i gällande lagar inom Sverige och EU finner Anders Sylvan och dennes medlöpare stöd för denna kriminella CENSUR VERKSAMHET?

 

 

Noteras särskilt i Rättighetsstadgan om Artikel 41 Rätt till god förvaltning

 

 

Är något oklart eller svårt att förstå vänligen återkoppla via vändande epost till undertecknad

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu