• Arkiv

socialminister Jacob Forssmed HÖGFÖRRÄDERIET — Delgivning 3 ”Ja, regeringar ville avsiktligt skada sina medborgare över hela världen på en gång” — SVERIGE GRANSKAS 2023 11 29

 

 

 

socialminister Jacob Forssmed HÖGFÖRRÄDERIET  — Delgivning 3 ”Ja, regeringar ville avsiktligt skada sina medborgare över hela världen på en gång”  — SVERIGE GRANSKAS 2023 11 29 

 

 

 

Till denna delgivning har bifogats PDF filen

Socialdepartementet RK_Innehallsforteckning_1053 2023 11 29

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/11/Socialdepartementet-RK_Innehallsforteckning_1053-2023-11-29.pdf

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 29 november 2023 16:08

 

Till: ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘GD-adm’ <[email protected]>; ‘Info Folkhälsomyndigheten’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia: ‘martin_private_law’ <[email protected]>; ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; ‘Torbjörn’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Gunnar SÖDERBERG’ <[email protected]>

 

Ämne: Delgivning 3 till riksdagsledamot Elsa Widding, socialminister Jacob Forssmed med flera delaktiga i …. SVERIGE GRANSKAS 2023 11 29
Prioritet: Hög

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är officiellt publicerad här, sprid vidare

 

 

Socialminister Jacob Forssmed genom

Tina Sahlén

Stabschef hos socialminister Jakob Forssmed

Telefon (växel) 08-405 10 00 Mobiltelefon 076-1060944

[email protected]

Riksdagsledamot Elsa Widding med flera medlöpare i Sveriges riksdag/ alla politiska partierna i det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDÄGERIET

 

Delgivning 3 till riksdagsledamot Elsa Widding, socialminister Jacob Forssmed med flera delaktiga i och medskyldiga i HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk…  SVERIGE GRANSKAS 2023 11 29

 

 

”Ja, regeringar ville avsiktligt skada sina medborgare över hela världen på en gång”

”mRNA-vacciner” är biologiska vapen som bara kan orsaka sjukdomar, funktionshinder och dödsfall.

Under täckmantel av dubbla användningsområden var mRNA-nanoteknik (covid-19-”vacciner”) och BCI-neuroteknik (Neuralink) alltid avsedda att användas på civila som massförstörelsevapen.

 

 

Denna kommunicering/ delgivning från SVERIGE GRANSKAS ska i laga ordning registreras av registrator vid Socialdepartementet begär dagboksblad med vändande epost till [email protected] och [email protected] och därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare a ärendet utsedd av socialminister Jacob Forssmed / Socialdepartementet

 

 

2023-11-29

 

Att lag ska åtföljas är instiftat i Sveriges grundlag Regeringsformen, när politikerna i alla politiska partierna i Sveriges riksdag, ett Sveriges riksdag som är lagstiftaren, före valet 2022 och efter valet 2022,  har ställt sig ovan lag och eliminerat att lag ska åtföljas och alla politiska partierna, är involverade i att beskydda det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET då gäller inga lagar alls i Sverige för deras uppdragsgivare nationen Sveriges Folk, skattebetalare och väljare. Alltså då utifrån ”likabehandlings principen”, alla ska behandlas lika.

 

Denna situationen har skapats av dessa politiska partierna i Sveriges riksdag i agenda tillsammans med främmande makt WHO och deras TERROR AGENDA som iscensattes och sjösattes med det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, ett gigantiskt HÖGFÖRRÄDERI mot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare.

 

”Ja, regeringar ville avsiktligt skada sina medborgare över hela världen på en gång”

 

 

Publicerat 2023-11-29 om det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET och efterföljande effekter, läs hela artikeln, maskinöversättning, citat

”Behövdes pandemin för vaccinerna?”

Hade testningen inte varit tillgänglig och om läkare hade fortsatt att behandla patienter med luftvägsinfektioner på individuell basis i enlighet med deras uppvisande symtom (i överensstämmelse med decennier gammal praxis), tror vi inte att något ovanligt skulle ha märkts, eftersom det som var som inträffade före ”nödsituationen” (dvs. inget anmärkningsvärt) skulle ha fortsatt därefter.

 

Med andra ord, om vi inte hade gjort något skulle det inte ha funnits någon pandemi 2020 som nämns i historieböckerna, med någon rimlig definition av ordet ”pandemi.”

 

Det följer av ovanstående att det inte fanns något behov eller motivering för lanseringen av några nya läkemedel, inklusive de produkter som kallas ”vacciner”.

Istället för att ställa frågan ”Behövdes vaccinerna som ett svar på pandemin?” vi borde istället fråga ”Behövdes pandemin för vaccinerna?”

 

Om det inte hade vidtagits några ovanliga covidåtgärder skulle ingen ovanlig sjukdom ha noterats; var ”pandemin” nödvändig för att lansera ”vacciner”?

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://expose-news.com/2023/11/29/was-the-pandemic-needed-to-roll-out-vaccines/

 

 

 

Erkänt sakförhållande och notoriskt faktum, som inte bestridits i laga ordning/ officiellt av riksdagsledamot Elsa Widding, socialminister Jacob Forssmed eller i denna del  också innefattandes Sveriges riskdag alla riksdagsledamöter, Sveriges riksdags alla politiska partierna, Folkhälsomyndigheten, Sveriges alla 21 Regioner med flera väl informerade och upplysta, före valet 2022 och efter valet 2022,  över tid om det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET iscensatt tillsammans med WHO och deras medlemsländer, en TERROR AGENDA i akt, mening och syfte att sätta skräck och rädsla i mänskligheten och nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare.

 

Alltså alla politiska partierna i Sveriges riksdag, inklusive den partilöse riksdagsledamoten Elsa Widding, BESKYDDAR det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som kostat skattebetalarna minst 26-30 miljarder, och detta fullständiga vansinne pågår fortfarande, bevisligen är det så.

 

Det finns inget stöd alls för vare sig Sveriges regering, Sveriges riksdag eller de övriga medlöparna i PCR TEST BEDRÄGERIET i svensk grundlag Regeringsformen, däremot är BEDRÄGERIER på denna nivå i samverkan med främmande makt WHO uppenbart ett gigantisk HÖGFÖRRÄDERI mot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare. Ingen av de ovan omnämnda har BEVISAT det motsatta offentligt, ingen offentlig debatt i Sveriges riksdag om detta gigantiska planerade kriminella tillsammans med FRÄMMANDE MAKT WHO bedrägeri mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare.

 

Bedrägeri, Högförräderi med mera är således planerad kriminell utifrån enorma ekonomiska incitament verksamhet som inte är förenligt med svensk grundlag Regeringsformen, ingen av de ovan omnämnda har bestridit detta officiellt, således erkänt sakförhållande och notoriskt faktum att lägga till handlingarn inför kommande rättsprocesser gentemot dessa delaktiga i och medskyldiga i bl.a. HÖGFÖRRÄDERI gentemot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare. Alltså dessa samtycker och tiger därtill fortsätter denna planerade kriminella verksamhet mot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare.

 

Effekten blir då att dessa har ställt sig ovanför allt vad lag och rätt heter i svensk lagstiftning, således en kriminell MAFFIA som styr och verkar i Sverige, ett gigantiskt HOT mot nationen Sveriges säkerhet, rättsstaten är totalt eliminerad, demokratin som totalt bortblåst, och effekten av det blir då såklart en enorm risk att nationen Sveriges Folk, skattebetalare och väljare också tar lagen i egna händer. Vad händer då med alla FALSKA PROFETER som ställts sig ovan lag och rätt och styr landet är en befogad frågeställning, eller hur?

 

I farans natur och riktning ligger tyvärr ett sådant scenario. Vem önskar att så ska ske? Definitivt inte undertecknad.

 

Vad kan då andra lösningar vara är den viktigaste frågan? Den som synes enda  lösningen är såklart att Sveriges riksdag och Sveriges riksdag avsätts med omedelbar verkan!

 

Alla politiska partierna i Sveriges riksdag är alla delaktiga i och medskyldiga i detta fullständiga vansinne, före valet 2022 och efter valet 2022, inge av dessa har bestridit officiellt vad som bevisligen existerar fullt ut i Sverige och så gjort över tid i, alltså samverkan med WHO TERROR AGENDAN med start med det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, som fortfarande pågår.

 

 

 

Effekterna efter detta fullständiga vansinnet är bl.a. följande;

 

SVERIGES RIKSDAG & REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE I DET PLANERADE KRIMINELLA UTIFRÅN ENORMA EKONOMISKA INCITAMENT PCR TEST BEDRÄGERIET MED MERA ÄR DELAKTIGA I OCH MEDSKYLDIGA I ATT AVSIKTLIGT SKAPA RÄDSLA, LIDANDE, SJUKHUSVISTELSE OCH DÖD.

 

ALLTSÅ TERROR/ BIOTERRORISM & STATS TERRORISM VERKSAMHET TILLSAMMANS MED FRÅMMANDE MAKT WHO I ETT GIGANTISKT HÖGFÖRRÄDERI MOT NATIONENS SVERIGES FOLK, BARN, SKATTEBETALARE & VÄLJARE

 

 

Har du/ni annan uppfattning äger du/ni BEVISBÖRDAN att bevisa  offentligt det motsatta utifrån denna delgivning och tidigare delgivningar från SVERIGE GRANSKAS, mycket skyndsamt, dock senast 2023-12-02, var du/ni finner stöd för denna skadar och dödar verksamhet i svensk grundlag Regeringsformen.

 

2023-11-28, den förmodligen främste i världen inom sitt spetsspecialist sakkunnighets område, med högsta troväridhet, opartisk, saklig och objektiv  Dr. Peter McCullough, delger världen,                    maskinöversättning, citat

 

Dr. McCullough anklagar regeringen för att avsiktligt vilja skada medborgarna De som undertryckte tidig behandling var samma personer som främjade covid-19- ”vaccinerna”.

Hur kommer det sig?

 

Därför att man inte kan ge ett vaccin tillstånd för användning i nödsituationer om det finns ett läkemedel som är godkänt för vilket ändamål som helst och som har visat sig vara effektivt mot den aktuella sjukdomen.

 

”Ja, regeringar ville avsiktligt skada sina medborgare över hela världen på en gång”, hävdade Dr. @P_McCulloughMD . ”Det [ingen befintlig behandlingsberättelse] var avsiktligt att skapa rädsla, lidande, sjukhusvistelse och död.”

 

Slut citat

 

Se videon ca 1 minut  och sprid vidare i alla dina nätverk

https://twitter.com/VigilantFox/status/1729455320655688004?

 

Längre video med Dr. Peter McCullough finner du här

https://rumble.com/v3d9nis-modern-medicines-great-controversy-by-dr.-peter-mccullough-mises-institute-.html

 

 

 

 

DET VÄRSTA SKADLIGA & DÖDLIGA PLANERADE KRIMINELLA UTIFRÅN ENORMA EKONOMISKA INCITAMENT  MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET I SVERIGES HISTORIA MED SKATTEMEDEL ÄR DE SÅ KALLADE ”VACCINERNA”

 

Har du/ni delgivna denna delgivning annan uppfattning äger du/ni bevisbördan att offentligt bevisa det motsatta mycket skyndsamt, dock senast 2023-12-02,  utifrån fakta och bevis som delgives i denna delgivning och tidigare delgivningar från SVERIGE GRANSKAS.

 

 

Vem i Sverige ger INFORMERAT SAMTYCKE , se bl.a. svensk PATIENTLAG 3 & 4 KAP., till de så kallade ”vaccinerna” utifrån opartisk, saklig och objektiv information och upplysning som ingår i informations och upplysningsplikten enligt svensk lag?

 

Varför undanhåller avsiktligt  Sveriges regering, Sveriges riksdag, alla politiska partierna i Sveriges riksdag, före valet 2022 och efter valet 2022,  Folkhälsomyndigheten, Sveriges alla 21 Regioner opartisk, saklig och objektiv information och upplysning till nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljarna om det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET och det gigantiska kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament mega MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna”?

 

 

FAKTA & BEVIS

2023-11-29 maskinöversättning, citat

Ny rapport: Unga människor dör i cancer i ”explosionsartad” takt, visar uppgifter från den brittiska regeringen.

En analys av brittiska myndigheters data visar en aldrig tidigare skådad ökning av dödsfall i cancer bland 15- till 44-åringar efter lanseringen av covid-19-”vacciner”, enligt en ny rapport från dataanalytikern Edward Dowd. Rapporten har föranlett förnyade uppmaningar till ytterligare utredning.

Tonåringar och ungdomar i 20-, 30- och 40-årsåldern i Storbritannien dör av snabbt metastaserande och terminala cancerformer i en aldrig tidigare skådad takt sedan mass”vaccination ”mot covid-19 började, enligt en ny analys  av  Edward Dowd.

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE

https://expose-news.com/2023/11/29/new-report-young-people-dying-of-cancer-at-explosive-rates-uk-government-data-show/

 

 

 

”mRNA-vacciner” är biologiska vapen som bara kan orsaka sjukdomar, funktionshinder och dödsfall.

Under täckmantel av dubbla användningsområden var mRNA-nanoteknik (covid-19-”vacciner”) och BCI-neuroteknik (Neuralink) alltid avsedda att användas på civila som massförstörelsevapen.

 

 

Karen Kingston den förmodligen främste inom sitt spetsspecialist sakkunnighets område i världen, därtill med högsta trovärdighet, opartisk, saklig och objektiv har delgett mänskligheten, maskinöversättning, citat

 

Pfizer/USA:s militära kontrakt som tydligt beskriver elektromagnetiska nanopartiklar som en del av COVID-19-injektionerna.

Även om Pfizer ingick ett avtal med den amerikanska militären om att producera ”ett säkert mRNA-vaccin som effektivt skyddar mot SARS-CoV-2-infektion och dess relaterade varianter enligt säkerhets- och effektivitetslagarna för en FDA-godkänd produkt” (som citeras i DoD-kontraktet), kommer du när du läser igenom Pfizers avtal med den amerikanska militären att upptäcka att injektionerna inte alls är vacciner, utan innehåller konstruerade nanopartiklar som kategoriseras som elektromagnetiska enheter av klass II av FDA och US Department of Defense (DoD).

 

 

LNP-nanotekniken ”mRNA-vaccin” är de biovapen som orsakade att många människor blev sjuka i Wuhan och runt om i världen 2020, vilket bekräftas av EcoHealth Alliance 2018 pitch till DARPA.

 

”mRNA-vaccin” är en täckmantel för nanoteknik som används som genmodifieringsteknik och medel för biologisk krigföring mot amerikanska och globala medborgare.

 

Nanotekniken med katjoniska liposomer används för att föra in icke-mänskligt DNA i vuxnas och barns celler för att förvandla deras celler till sjukdomsframkallande, giftiga biovapenfabriker med spikprotein.

 

När de skadliga genförändrande nanoteknikerna lanserades fick vi höra att vetenskapen var för komplicerad för att förstå. Det var en lögn. Vetenskapen gömdes undan för det amerikanska folket, för om vi får ta del av patenten, de vetenskapliga publikationerna och de uppgifter som lämnats in till FDA står det klart att ”mRNA-vacciner” är biologiska vapen som bara kan orsaka sjukdomar, funktionshinder och dödsfall.

 

Neuralink och mRNA-teknik är massförstörelsevapen

Under täckmantel av dubbla användningsområden var mRNA-nanoteknik (covid-19-vacciner) och BCI-neuroteknik (Neuralink) alltid avsedda att användas på civila som massförstörelsevapen.

 

Även om det i förra veckan kom en del nyheter om farorna och etiken i att slå samman den mänskliga hjärnan med Neuralinks teknikplattform för brain-computer interface (BCI), nämndes det inte att Neuralinks FDA-godkännande baserades på brain-computer interface-teknik (BCI) som utvecklats som massförstörelsevapen; eller vem som privat finansierade denna BCI-teknik.

 

VARNING: Denna information kan spränga flera, biljoner dollar ”sjukvård” industrier. Mycket få alternativa medier är villiga att ta upp dessa ämnen, för som uttrycket för femte generationens krigföring lyder: ”Det bästa sättet att besegra din motståndare är att kontrollera den.”

 

Slut citat

Källa till ovan citera

https://karenkingston.substack.com/archive?sort=top

 

 

Du läser mera och sprider vidare information, upplysning från opartisk, saklig och objektiv källa till nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare så

 • att dessa själva kan välja
 • att ge eller neka till INFORMERAT SAMTYCKE till dessa skadar och dödar ”vacciner” som i Sverige med skattemedel marknadsförts som vanliga vaccin, och fortfarande marknadsförs som vanliga vaccin, i ett MEGA GIGANTISKT MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERI med skattemedel.

 

 

Har du ni frågor eller om något är oklart återkoppla mycket skyndsamt, kom ihåg

 

 • att sanningen och verkligheten går inte
 • att stoppa med BESKYDDAR & TYSTNADS KULTUREN i Sverige, alla delaktiga i och medskyldiga i detta gigantiska planerade HÖGFÖRRÄDERI mot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare bör läsa på och förstå vad enligt lag ges vid handen om bl.a. HÖGFÖRRÄDERI

 

 

Bifogar som bifogad PDF vad registrator på Socialdepartementet registrerat i laga ordning för 2023 fram till dag datum 2023-11-29, detsamma finns för väldigt många år tillbaka i tiden, allt för att kunna BEVISA vad som delgivits delgivna över tid från SVERIGE GRANSKAS.

 

I mailtråden här nedan ytterligare mera som delgivits er delgivna över tid, fakta och bevis, som är som ”hugget som i sten” tills motsatsen är offentligt motbevisad av er delgivna delgivningarna från SVERIGE GRANSKAS. Bevisbördan att motbevisa vad som delgivits er delgivna ägs av varje enskild politiker och tjänsteman/kvinna, utifrån vad som delgivits era alla i tidigare delgivningar från SVERIGE GRANSKAS

 

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 28 november 2023 16:48
Till: ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘GD-adm’ <[email protected]>; ‘Info Folkhälsomyndigheten’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia: ‘martin_private_law’ <[email protected]>; ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; ‘Torbjörn’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: Komplettering 2023 11 28 till Delgivning 2 till riksdagsledamot Elsa Widding och socialminister Jacob Forssmed med flera FALSKA PROFETER — SVERIGE GRANSKAS 2023 11 27
Prioritet: Hög

 

Socialminister Jacob Forssmed genom

Tina Sahlén

Stabschef hos socialminister Jakob Forssmed

Telefon (växel) 08-405 10 00 Mobiltelefon 076-1060944

[email protected]

 

Riksdagsledamot Elsa Widding med flera medlöpare i Sveriges riksdag/ alla politiska partierna i det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDÄGERIET

 

 

Denna kommunicering/ delgivning från SVERIGE GRANSKAS ska i laga ordning registreras av registrator vid Socialdepartementet begär dagboksblad med vändande epost till [email protected] och [email protected]

 

2023-11-28

 

Tack till Socialdepartementet för att detta nu är i laga ordning registrerat Elsa Widding, du/ni ser mailet nedan av den 28 november 2023 11:09 och bifogade PDF filen

 

Björn Hammarskjöld skickade igår ytterligare mera, som du bör läsa mycket nogsamt Elsa Widding, och även ni andra såklart,  som nu blir i laga ordning också registrerat tack vare denna kommunicering/ delgivning, citat

 

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 28 november 2023 00:14
Till: Elsa Widding <[email protected]>; Elsa Widding <[email protected]>
Ämne: Re: Delgivning 2 till riksdagsledamot Elsa Widding och socialminister Jacob Forssmed med flera FALSKA PROFETER — SVERIGE GRANSKAS 2023 11 27

 

Tjänare!

Har du läst vad Riksdagen har gjort den 23 juni  2021? Se länkar nedan

Mina tankar

Tänk om regering och riksdag kunnat ta till sig  bevisen att PCR är ett bedrägeri vilket hade gjort att man kunde skicka ut alla utvisade brottslingar utan att ens behöva ta ett PCR-test och utan lagändring och utan att bryta mot grundlag. 

Även denna debatt och detta beslut visat att riksdagen saknar kunskap om att domstol i Portugal förklarat att PCR-testet saknar vetenskapligt värde redan hösten 2020, nästan ett år tidigare.

Samtidigt har regeringen utan stöd i lag i en överenskommelse med SKR gett regionerna minst 26 000 miljoner kronor för att regionerna skulle uppmuntras att ta flera ovetenskapliga PCR-tester : Källa: https://kostkunskap.blogg.se/2022/january/regeringsblasningen-eller-vad-kostar-ett-rtrt-pcr-test.html

I Sverige fattade FST beslut den 30 november 2020 att inlåsning av personer i äldreboende var olagligt varför regeringen redan nästa dag upphävde inlåsningen av våra gamla. Här korrigerade regeringen sin grundlagsvidriga förordning att utan stöd i lag isolera enskilda människor i sina bostäder, att tvingas dö ensamma. Isolering är en välbeprövad tortyrmetod för att bryta ned en människa.

Kommunikation inom EU och följande av domar inom EU synes vara usel i strid med konventionen

Detta riksdagens beteende bör kallas vid sitt rätta namn, misstänkt korruption då man inte synes vilja ta till sig att PCR-bedrägeriet lurade alltför många att låta sig utan informerat samtycke injiceras med ett biovapen, mRNA och/eller modRNA med giftiga ”lipidnanopartiklar” utan leveransmottagningsanalyser om innehållet överensstämmer med innehållsförteckningen.

Health Canada och EMA har vidimerat att injektionerna också innehåller potentiellt cancerframkallande plasmid-DNA (SV40 med promotorer).

Nu finns bevisen att dessa injektioner så kallade ”covidvaccin” gör om oss människor till en GMO, Genetiskt Modifierad Organism då det är visat att genetiskt material från injektionerna kan infogas i människans cell-DNA

Nu finns bevisen att injektionerna med mRNA och/eller modRNA saknar överensstämmelse med innehållsförteckningen och att dessa injektioner är förfalskade läkemedel och därför inte får säljas eller injiceras enligt Läkemedelslag (2015:315) 

3 kapitlet 1 § Förfalskat läkemedel Varje humanläkemedel med en oriktig beteckning som avser dess
– identitet, inbegripet förpackning och märkning, namn eller sammansättning av beståndsdelar, inbegripet hjälpämnen, och dessa beståndsdelars styrka,
– ursprung, inbegripet tillverkare, tillverkningsland, ursprungsland, innehavare av godkännande för försäljning, eller
– historia, inbegripet register och handlingar från använda distributionskanaler.

Krav på tillståndshavare

3 §  Den som har beviljats tillstånd enligt 2 § till tillverkning av humanläkemedel ska

 1. vid tillverkningen använda endast aktiva substanser som tillverkats i enlighet med god tillverkningssed och distribuerats i enlighet med god distributionssed för aktiva substanser,
 2. omedelbart underrätta Läkemedelsverket och innehavaren av godkännandet för försäljning av läkemedlet om tillståndshavaren får information om att ett läkemedel som omfattas av tillverkningstillståndet är, eller misstänks vara, ett förfalskat läkemedel,
 3. kontrollera att de tillverkare, importörer eller distributörer från vilka tillståndshavaren skaffat de aktiva substanserna är anmälda hos Läkemedelsverket enligt 10 kap. 2 § eller hos behörig myndighet inom EES,
 4. kontrollera de aktiva substansernas och hjälpämnenas äkthet och kvalitet, och
 5. se till att hjälpämnena är lämpliga för användning i läkemedel, tillämpa god tillverkningssed för hjälpämnen och dokumentera åtgärderna. Lag (2019:322).

Vi begär att regeringen skyndsamt kräver att Läkemedelsverket genast, skyndsamt, omedelbart drar tillbaka försäljningstillstånden för samtliga mRNA-, modRNA- och lipidnanopartikelinjektioner då dessa syns uppfylla Lag (2022:666) 2 § 3. och den som på något sätt distribuerar eller finansierar dessa artiklar synes uppfylla definition enligt lag (2022:666)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/betankande/testning-vid-verkstallighet-av-utvisningsbeslut_h801sfu29/

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/riksdagsskrivelse/riksdagsskrivelse-202021413_h80k413/

Man underlät att diskutera att den lag man stiftade är grundlagsvidrig, strider mot RF 2 kapitlet 4, 5, 6 §§

I reservationen står: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/betankande/testning-vid-verkstallighet-av-utvisningsbeslut_h801sfu29/

Anf. 118 Carina Ohlsson (S)

Förslaget är utformat som ett tvångsingripande riktat mot en särskild grupp och innebär att polisen skulle ges långtgående befogenheter. Det kan ifrågasättas om förslaget kan anses förenligt med grundlagsskyddade fri och rättigheter samt proportionalitetsprincipen.

Vi hade velat att detta hade fått beredas av konstitutionsutskottet och socialutskottet. Vi ansåg inte att vi själva hade den kunskapen och hade velat inhämta ett yttrande från dem innan detta blev ett betänkande, för att också belysa de frågor som andra utskott äger.

Polisen har redan i dag förutsättningar att agera när en utlänning hindrar eller försvårar polisens verkställighetsarbete. Utlänningar som ska utvisas eller avvisas kan hållas i förvar under relativt lång tid, och brottsdömda utlänningar som ska utvisas kan hållas kvar under obegränsad tid. Det har i flera debatter låtit som att det inte skulle vara möjligt, men det är det. Regelverket ser ut på det sättet: Handlar det om brottsdömda är det obegränsad tid i förvar.

Anf. 122 Hans Eklind (KD)

Det måste vara fullt möjligt att precis som i andra länder hitta en lösning som gör att verkställighetsarbetet åter fungerar. Det är inte bara vissa ursprungsländer som kräver ett negativt testsvar på det som kallas PCR-testet, utan också Frontex, som är EU:s gräns- och kustbevakningsbyrå som sköter mycket av transporterna, samt transitflygplatser, flygbolag med mera kräver just sådana testsvar för att kunna genomföra transporterna.

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)
Molekylärbiolog som arbetat med mässlingsvirus,  dess nukleokapsid och RNA, klippt och klistrat i genen för HIV:s höljprotein under 10 års praktiskt labarbete
Har publicerat 21 vetenskapliga artiklar redovisade i PubMed

 

Den 2023-11-27 kl. 07:40, skrev [email protected]:

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är officiellt publicerad här, sprid vidare

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/11/27/sveriges-riksdag-hogforraderiet-delgivning-2-till-riksdagsledamot-elsa-widding-och-socialminister-jacob-forssmed-med-flera-falska-profeter-sverige-granskas-2023-11-27/

 

 Slut citat

 

 

 

Har du/ ni läst?

2023-11-26

”Tvisternas slussar är nu öppna” för skadade av mRNA-vaccin: Omfattande lista över 90 advokater runt om i världen som är tillgängliga för stämningar mot vaccintillverkare

https://www.thegatewaypundit.com/2023/11/litigation-floodgates-are-now-open-mrna-vaccine-injured/

 

 

Rannsakningens tid närmare sig  med stormsteg, sanningen och verkligheten går inte att stoppa, särskilt viktigt är då såklart grunden till denna TERROR AGENDA och verksamhet nämligen att i samverkan med främmande makt försatte Sveriges riksdag, Sveriges regering, Folkhälsomyndigheten, Sveriges alla 21 Regioner, före valet 2022 och efter valet 2022,  i KRIMINELL PLANERAD UTIFRÅN ENORMA EKONOMISKA INCITAMENT HÖGFÖRRÄDERI AGENDA mot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare i SKRÄCK & RÄDSLA genom det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

Om detta som är grunden är ni alla delgivna många gånger om men alla ni delgivna BESKYDDAR med näbbar och klor detta PCR TEST BEDRÄGERIET som ni alla är delaktiga i och medansvariga i eftersom det aldrig debatterats offentligt i Sveriges riksdag, således äger ni alla BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta, alltså de delaktiga i och medskyldiga i, före valet 2022 och efter valet 2022, dvs. alla politiska partierna i Sveriges riksdag, då såklart också den partilöse riksdagsledamoten Elsa Widding, och detta ska såklart ske gentemot skattebetalarna, väljarna, folket och barnen offentligt, informations och upplysnings plikten är lagstadgad, och ni ska tjäna och betjäna era uppdragsgivare utifrån att all makt utgår från folket.

 

När detta blir allmänt känt, som bevisligen åvilar er alla att säkerställa fullständigt rättssäkert utifrån bl.a. svensk grundlag Regeringsformen, ska vara opartiska, sakliga och objektiva gentemot era uppdragsgivare skattebetalarna som finansierar er verksamhet, falska profeter som er är uppenbart ett gigantiskt HOT mot nationens säkerhet och därtill ett gigantiskt HOT mot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalarna och väljarnas liv, hälsa och framtida livskvalitet. Bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av er delgivna.

 

Återkoppla mycket skyndsamt dock senast 2023-12-01

 

Det blir värre och värre för varje dag som går  ty detta är bara början på vad ni alla delgivna är delgivna om och delaktiga i och medskyldiga till i detta det värsta HÖGFÖRRÄDERIET med mera gentemot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare i svensk historia och dessutom kriminellt planerat utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament som inleddes med PCR TEST BEDRÄGERIET, som fortfarande pågår, och efterföljande MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de så kalla ”vaccinerna”, som fortfarande pågår tack vare er alla delgivna medskyldiga i och delaktiga i detta fullständiga vansinne, tack vare er alla FALSKA PROFETER.

 

Förmodligen kommer GUD straffar er alla mycket hårt ty du/ni skall icke dräpa eller skada din nästa och ingen av er delgivna har stöd i svensk grundlag Regeringsformen för att beskydda kriminell planerad verksamhet som ni alla är delaktiga i och medskyldiga i, bevisbördan åvilar dig som enskilld folkvald och enskild tjänsteman/kvinna att bevisa det motsatta.

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

Från: Erik Stenström <[email protected]> För S Registrator
Skickat: den 28 november 2023 11:09
Till: [email protected]
Ämne: Sv: Delgivning 2 till riksdagsledamot Elsa Widding och socialminister Jacob Forssmed med flera FALSKA PROFETER — SVERIGE GRANSKAS 2023 11 27

 

Innehållsförteckning bifogas

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 27 november 2023 22:29
Till: ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; S Registrator <[email protected]>
Ämne: VB: Delgivning 2 till riksdagsledamot Elsa Widding och socialminister Jacob Forssmed med flera FALSKA PROFETER — SVERIGE GRANSKAS 2023 11 27
Prioritet: Hög

 

Socialdepartementet och riksdagsledamot Elsa Widding

Denna kommunicering/ delgivning från SVERIGE GRANSKAS ska i laga ordning registreras av registrator vid Socialdepartementet begär dagboksblad med vändande epost till [email protected] och [email protected]

 

 

Riksdagsledamot Elsa Widding du föll bort i dagens delgivning, alltså din epost adress, du ser den här nedan, rätt ska vara rätt, du är en av huvudpersonerna i dagens delgivning om delaktighet i och medansvar i HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, Barn, skattebetalare och väljarna

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fswebbtube.se%2fc%2fknapptryckarna%5fchannel%2fvideos&umid=84282CAC-0B28-FE06-B284-17BE2DB29650&auth=aa2a6666dadc3109e072cd23e72dcb4db4081a53-bd962004d39d53e9827e565e586f396256f21c2c

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 27 november 2023 07:40
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia: ‘martin_private_law’ <[email protected]>; ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; ‘Torbjörn’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Hammarskjöld Björn’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Liljeholt Marianne’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>
Ämne: Delgivning 2 till riksdagsledamot Elsa Widding och socialminister Jacob Forssmed med flera FALSKA PROFETER — SVERIGE GRANSKAS 2023 11 27
Prioritet: Hög

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är officiellt publicerad här, sprid vidare

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/11/27/sveriges-riksdag-hogforraderiet-delgivning-2-till-riksdagsledamot-elsa-widding-och-socialminister-jacob-forssmed-med-flera-falska-profeter-sverige-granskas-2023-11-27/

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING 2 av 2023 11 27 OM HÖGFÖRRÄDERIET MOT NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN, SKATTEBETALARE OCH VÄLJARE TILL

 

Socialminister Jacob Forssmed genom

Tina Sahlén

Stabschef hos socialminister Jakob Forssmed

Telefon (växel) 08-405 10 00 Mobiltelefon 076-1060944

[email protected]

 

Riksdagsledamot Elsa Widding med flera medlöpare i Sveriges riksdag/ alla politiska partierna i det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDÄGERIET

 

RANNSAKNINGENS TID NÄRMAR SIG MED STORMSTEG  — INGEN NÅD TILL DE MEDSKYLDIGA I OCH DELAKTIGA I HÖGFÖRRÄDERIET MOT NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN, SKATTEBETALARNA OCH VÄLJARNA

 

”Veritas vos liberabit” – Sanningen skall göra dig fri.

 

Denna kommunicering/ delgivning från SVERIGE GRANSKAS ska i laga ordning registreras av registrator vid Socialdepartementet begär dagboksblad med vändande epost till [email protected] och [email protected]

 

Denna delgivning ska i laga ordning registreras av registrator, begär dagboksblad i vändande epost till [email protected] och därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren

 

 

2023-11-27

 

RANNSAKNINGENS TID NÄRMAR SIG MED STORMSTEG  — INGEN NÅD TILL DE MEDSKYLDIGA I OCH DELAKTIGA I HÖGFÖRRÄDERIET MOT NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN, SKATTEBETALARNA OCH VÄLJARNA

 

DÖDLIGA BEDRÄGERIER MOT MÄNSKLIGHETEN SOM KRIMINELLT & PLANERAT UTIFRÅN ENORMA EKONOMISKA INCITAMENT BESKYDDAS AV DESSA PARTER HÄR NEDAN ANGIVNA , TILLS MOTSATSEN ÄR BEVISAD OFFENTLIGT AV DE DELAKTIGA I & MEDSKYLDIGA I DE VÄRSTA BEDRÄGERIERNA I SVERIGES HISTORIA MOT NATIONEN SVERIGES FOLK, BARN, SKATTEBETALARNA & VÄLJARNA

 

Var finns stödet i svensk grundlag Regeringsformen för att dessa omnämnda parter här nedan i denna delgivning ska BESKYDDA och vara delaktiga i och medskyldiga i de värsta bedrägerierna planerade kriminella BEDRÄGERIERNA i Sveriges Historia gentemot nationen Sveriges Folk, Barn, skattebetalarna och väljarna?

 

Sveriges regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten, Sveriges alla 21 Regioner äger och har en informations och upplysningsplikt gentemot deras uppdragsgivare och finansiärer att opartiskt, sakligt och objektivt enligt svensk grundlag Regeringsformen därtill att åtfölja lag enligt samma grundlag Regeringsformen, om dessa faktorer helt elimineras av dessa parter så BESSKYDDAR dessa parter bevisligen utifrån enorma ekonomiska incitament(uppsåt finnes i lagens mening) det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET och efterföljande MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna” som bevislige inte är vanliga vaccin, som de marknadsförts som i Sverige via skattemedel

 

 

NU HAR TRE LÄNDER FÖRKASTAT WHO:S NYA FÖRDRAG

Nya Zeeland blir nu tredje landet, efter Estland och Slovakien, att förkasta WHO:s förslag om att ensamt få ansvar för hantering av framtida pandemier och andra globala hälsonödlägen.

Läs mera

https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.vaken.se%2fnu%2dhar%2dtre%2dlander%2dforkastat%2dwhos%2dnya%2dfordrag%2f&umid=84282CAC-0B28-FE06-B284-17BE2DB29650&auth=aa2a6666dadc3109e072cd23e72dcb4db4081a53-176bdd5718711e7254e76dc7ea3c801ed7f1f787

 

 

Den förmodligen främste i världen inom sitt spets specialist kompetens område den sakkunnige Karen Kingston, med högsta trovärdighet, opartisk, saklig, objektiv och synnerligen människovänlig delger 2023-11-27 en mycket viktig artikel för mänskligheten, nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare, läs hela artikeln, citerar delar ur artikeln, maskinöversättning, publicerat 2023-11-27, citat

 

Påståendet att medborgarna ”behöver vaccineras som en åtgärd för folkhälsosäkerhet” är en fullständigt bedrägeri

Detta är inte bara bedrägeri. De avsiktliga åtgärder som vidtagits av regeringar och medicinska samfund för att dölja de skador som orsakats av injektionerna var avsiktliga handlingar för att utsätta barn och vuxna för fara.

 

 

26 november 2023: Utbytet av vaccindata och information mellan regeringar och tillverkare exponeras nu globalt. Att säga att ingen av de inblandade parterna ses med blida ögon är århundradets underdrift.

 

Dr. Michael Yeadon och The Lioness of Judah Ministry har avslöjat senaste nytt från vittnesmål från Marcel de Graaf, nederländsk medlem av Europeiska unionens (EU) parlament. Marcel de Graaf gör dessa kritiska punkter angående Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) godkännande och rekommendation för COVID-19-injektionerna.

 

Påståendet att medborgarna behövde vaccineras som en åtgärd för folkhälsosäkerhet var ett fullständigt bedrägeri

 

Det har aldrig visats att covid-19-injektionerna förhindrar infektion, minskar smittsamheten eller minskar överföringen.

 

Regeringens påstående att ”vaccinering” skedde av säkerhetsskäl är en fullständig bluff. Alla relativt friska personer under 60 år hade en astronomiskt minimal risk för dödsfall (0,01 %) eller allvarlig sjukdom, och deras vaccinstatus hade INGEN effekt på att minska infektionsrisken för äldre medborgare.

 

Allvarliga biverkningar som andningssvikt, blodproppar, hjärtinfarkt, hjärtinflammation, neurologiska störningar, besök på akutmottagning, inläggning på intensivvårdsavdelning och/eller dödsfall som rapporterades inom 14 dagar efter inokuleringen (vaccinationen) tillskrevs coronaviruset och inte inokuleringen (vaccinet).

 

Mer än 40% av amerikanerna upplever sjukdomar som liknar förgiftning efter att ha fått COVID-19-injektioner

CDC-data: Efter att ha fått COVID-19-injektioner upplevde mer än 40% av amerikanerna sjukdomar som liknar giftig förgiftning och kunde inte gå till jobbet eller skolan. Vissa lades in på sjukhus.

 

Läs mer i den delen här https://karenkingston.substack.com/p/more-than-40-of-americans-experience

 

 • Detta är inte bara bedrägeri. De avsiktliga åtgärder som vidtagits av regeringar och medicinska samfund för att dölja sjukdom, funktionshinder och dödsfall orsakade av COVID-19-injektionerna genom att märka dem som ”COVD-19″ var avsiktliga handlingar för att gynna individer och organisationer i utbyte mot att riskera livet för oskyldiga vuxna och barn.

 

 • Om allvarliga biverkningar överhuvudtaget rapporteras, sker det vanligtvis inom de första 72 timmarna och upp till 2 veckor, eventuellt 1 månad. Därefter är det osannolikt att en läkare skulle tillskriva ett symptom, funktionshinder eller dödsfall till en medicinsk behandling eller procedur.

 

Marcel de Graffs tal i EU-parlamentet

”Med andra ord var vaccinerna inte avsedda att förhindra infektioner och det finns inga data alls som styrker att vaccinerna hjälper mot infektioner. Faktum är att EMA konstaterar att exponeringen för viruset ökar risken för infektioner även hos dem som vaccinerats.” – Marcel de Graaf, nederländska EU-parlamentet

 

Läs och se mer i den delen hår https://twitter.com/c_plushie/status/1727170125793829314

 

 

Varför är dessa punkter så kritiska?

Påståendet att vaccinerna skulle förhindra infektion och överföring var avgörande för att validera ”vaccinationsmandat” och deras fördelar för att mildra hotet från COVID-19 mot folkhälsosäkerhet och nationell säkerhet.

 

Eftersom sprutorna aldrig gav sådana fördelar och regeringar, icke-statliga organisationer (dvs. WHO, OECD m.fl.) och tillverkare från hela världen uppenbarligen var medvetna om sådana fakta, liksom det faktum att sprutorna ökade risken för sjukdom, funktionshinder och död, visar att dessa organisationer och individer inom dem medvetet deltog i kriminella experiment med människor med avsikt att skada, inaktivera och/eller döda oskyldiga vuxna och barn.

 

Se hela artikeln som publicerades av Lioness of Judah här https://lionessofjudah.substack.com/p/eu-vaccination-scandal-the-government

 

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://karenkingston.substack.com/p/the-claim-that-citizens-need-to-get?utm_source=post-email-title&publication_id=1103773&post_id=139179273&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=28bp0m&utm_medium=email

 

Artikeln bifogas också som bifogad PDF fil The Claim that Citizens…….

 

 

 

 

Nyligt publicerat

2023-11-25

Former Italian Health Minister under Investigation for Murder, Falsehood and Dangerous Drugs due to mRNA Vaccination

https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.vtforeignpolicy.com%2f2023%2f11%2fformer%2ditalian%2dhealth%2dminister%2dunder%2dinvestigation%2dfor%2dmurder%2dfalsehood%2dand%2ddangerous%2ddrugs%2ddue%2dto%2dmrna%2dvaccination%2f&umid=EC070833-0B33-9C06-A689-635D2D24F72A&auth=b32f7072cb1370b7b119b85843019516260d8fac-1ca72beb7405d0bbee2ab9f8d3ea9ec8ebd1338e

 

2023-11-26

Italiens fd hälsominister under utredning för mord, falskhet och farliga droger på grund av mRNA-vaccination

https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fbakomkulisserna.biz%2f2023%2f11%2f26%2fitaliens%2dfd%2dhalsominister%2dunder%2dutredning%2dfor%2dmord%2dfalskhet%2doch%2dfarliga%2ddroger%2dpa%2dgrund%2dav%2dmrna%2dvaccination%2f&umid=EC070833-0B33-9C06-A689-635D2D24F72A&auth=b32f7072cb1370b7b119b85843019516260d8fac-c5a1bd77b4d661faba3069412f96c6bb1db2ce92

 

socialminister Jacob Forssmed HÖGFÖRRÄDERIET — Italiens fd hälsominister under utredning för mord, falskhet och farliga droger på grund av mRNA-injektionerna — SVERIGE GRANSKAS 2023 11 26

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/11/26/socialminister-jacob-forssmed-italiens-fd-halsominister-under-utredning-for-mord-falskhet-och-farliga-droger-pa-grund-av-mrna-injektionerna-sverige-granskas-2023-11-26/

 

Originalartikeln bifogas som bifogad PDF Former Italian ……. Av datun 2023-11-25

 

 

 

 

Ytterligare mera om PCR TEST BEDRÄGERIET DELGES ER DELGIVNA

Läs den bifogade PDF filen Del 2……. effekter av falska positiva PCR-tester

Källa är den förmodligen främste i världen inom sitt spetsspecialist sakkunnighets område den världskände Karen Kingston med högsta trovärdighet, opartisk, saklig och objektiv, något som helt saknas hos socialminister Jacob Forssmed och riksdagsledamot Elsa Widding och alla politiska partierna i Sveriges riksdag, före valet 2022 och efter valet 2022, och deras medlöpare i Sveriges alla 21 Regioner, Folkhälsomyndigheten med många flera medlöpare i det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET och efterföljande effekter, som beskyddas av er omnämnda och delgivna denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS.

 

Har du/ni annan uppfattning äger du/ ni delgivna BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta mycket skyndsamt, dock senast 2023-11-30.

 

Noteras ska utifrån PDF filen ovan omnämnd, maskinöversättning, citat

 

CDC vilseledde avsiktligt den amerikanska allmänheten att tro att SARS-CoV-2 kunde överföras från människa till människa . Enligt CDC:s egna data som publicerades den 15 december 2021 gav de auktoriserade (EUA) PCR-testerna för akut användning som användes under 2020 och 2021 falskt positiva tester på upp till 97 %.

 

EUA PCR-testerna är lika effektiva för att mäta SARS-CoV-2-infektioner som monopolpengar är för att köpa en ny bil eller hem. De låtsas som SARS-CoV-2 EUA PCR-tester var avgörande ”teaterrekvisita” för att övertyga amerikaner om att covid -19-historien var en riktig pandemi.

 

Skolornas krav på tvångstestning var och är en mycket mörk form av känslomässigt och psykiskt övergrepp . Över hela vårt land var helt friska barn ”sjuka tills de bevisats friska”, och de utsattes för regelbundna, invasiva genetiska provtagningsförfaranden för att gå i skolor som vi nu vet är ”låtsasvirustester”.

 

Jag hoppas att detta gör det klart att PCR-testningen i skolor aldrig handlade om hälsa och säkerhet för studenter och lärare. Det var för att samla in genetiska data från Amerikas mest värdefulla skatt, våra barn, för att skicka till främmande nationer för att vidareutveckla genetiska vapen mot Amerika.

 

PCR-testet var också det perfekta stödet för att övertyga amerikaner om att det fanns en osynlig mördare, diskriminera de ovaxade och öka oron för COIVD-19 till ett tillstånd av paranoia .

 

Mer än två år senare, efter The COVID-19 Story amerikanska debuten i mars 2020, börjar vi nu titta på dokumentären ” T he Making of the COVID-19 Story .” Vi ser att mRNA SARS-CoV-2-viruset inte bara inte var dödligt och inte smittsamt , utan var en fiktiv historia för att distrahera oss från mRNA-lipidnanotekniken som släpptes lös på mänskligheten .

Slut citat, läs hela PDF filen och sprid till alla skattebetalare, källa till PDF filen är

https://karenkingston.substack.com/p/part-2-dismantling-the-deceptions

 

 

 

 

INFORMERAT SAMTYCKE KRÄVS ÄVEN FÖR PCR TESTERNA OCH FÖMODLIGEN HAR INGEN GETT INFORMERAT SAMTYCKE TILL DETTA KRIMINELLA PLANERADE UTIFRÅN ENORMA EKONOMISKA INCITAMENT PCR TEST BEDRÄGERIET OCH  DÅ UTIFRÅN FAKTA OCH BEVIS I

 

 • VÄGLEDNINGARNA FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN / ANDERS TEGNELL AV 2020-07-21, eftersom denna information och upplysning också undanhålls och underläts att informeras och upplysas om till nationen Sverige Folk/ allmänheten av Tv-stjärnan, bokförfattaren och fortfarande anställd på FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN den medskyldige och delaktige i HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljare och  det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET Anders Tegnell.

 

 

 

ALLTSÅ FAKTA OCH BEVIS SOM BEVISAR HÖGFÖRRÄDERIET TILLSAMMANS MED FRÄMMANDE MAKT WHO OCH DERA PLANERADE TERROR AGENDA MED DET KRIMINELLA PLANERADE UTIFRÅN ENORMA EKONOMISKA INCITAMENT PCR TEST BEDRÄGERIET

 

Noteras särskilt ska då om riksdagsledamot Elsa Widding som i interpellations debatten med socialminister Jacob Forssmed undanhåller och underlåter avsiktligt och planerat, tills motsatsen är fullständigt rättssäkert BEVISAT offentligt av Elsa Widding, det som fäller riksdag och regering, före valet 2022 och efter valet 2022, för HÖGFÖRRÄDERI tillsammans med FRÄMMANDE MAKT WHO och deras planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som är en TERROR agenda mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare.

 

Elsa Widding undanhöll även detta i  Sveriges riksdag när Elsa Widding arrangerade ett seminarium i slutet av september 2023 i Riksdagen, alla bör ställa sig frågan varför undanhåller och underlåter riksdagsledamot Elsa Widding att redogöra för fakta och bevis direkt från spetsspecialist sakkunnighetsmyndigheten FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN av datum 2020-07-21?

 

 

Alltså fakta och bevis som återigen redogöres för i denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS.

 

Alltså ett planerat gigantiskt MEGA BEDRÄGERI utifrån fakta och bevis som kostat skattebetalarna minst 26-30 miljarder, och fortfarande pågår inom Sverige, varför undanhåller och underlåter riksdagsledamot Elsa Widding och alla politiska parterna i Sveriges riksdag, före valet 2022 och efter valet 2022, att DEBATTERA DETTA MEGA BEDRÄGERI offentligt i Sveriges riksdag inför svenska folket?

 

 

Alltså då utifrån vad som sedan tidigare är fullständigt rättssäkert BEVISAT nämligen vad riksdagsledamot Elsa Widding(numera partilös), alla politiska partierna i Sveriges riksdag, före valet och efter valet 2022, Sveriges regering och Socialdepartementet, alla Sveriges 21 Regioner med flera medlöpare i det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET

 

 

Kom särskilt ihåg om PCR TEST BEDRÄGERIET att riksdagsledamot Elsa Widding och dennes medlöpare, före valet och efter valet 2022, alla beskyddar det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, ingen debatt i riksdagen, före valet 2022 eller efter valet 2022,  om fakta och bevis utifrån

 

Fakta och bevis från Folkhälsomyndigheten om PCR TEST BEDRÄGERIET som kostat skattebetalarna 26-30 miljarder

 

”Den PCR-teknik som används i tester för att påvisa virus kan inte skilja mellan virus som kan infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan dessa tester inte användas för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

PDF filen finns också här att laddas ner

https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.jottacloud.com%2fs%2f27168a5b0cc034940b890f08c8131c96505&umid=EC070833-0B33-9C06-A689-635D2D24F72A&auth=b32f7072cb1370b7b119b85843019516260d8fac-f1dc5f90f551354150248550d00b189592f85e74

 

Finns också här att läsa, på en enda sida, om du inte orkar läsa PDF filen

https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.jottacloud.com%2fs%2f271d8ad849263f0413385778ce8133c38b2%2fthumbs&umid=EC070833-0B33-9C06-A689-635D2D24F72A&auth=b32f7072cb1370b7b119b85843019516260d8fac-1789324186dd4fe32dd376b97860736d58b93690

 

Frågeställning

Varför undanhölls detta av Anders Tegnell/Folkhälsomyndigheten och Sveriges alla 21 Regioner gentemot allmänheten,  skattebetalarna och nationen Sveriges Folk och barn och varför undanhålls detta fortfarande av Anders Tegnell/Folkhälsomyndigheten och  alla Sveriges 21 Regionerna gentemot allmänheten utifrån att detta PCR TESTEST BEDRÄGERIET är finansierat med skattemedel, 26-30 miljarder, och är av synnerligen mycket stort allmänt intresse för allmänheten?

 

Noteras ska också att i november 2020 i Portugal i portugisisk domstol, 2 fastställande domar som fastställde att PCR TESTERNA icke är vetenskapliga och icke är tillförlitliga

https://www.transcend.org/tms/2020/11/portuguese-court-rules-pcr-tests-as-unreliable-unlawful-to-quarantine-people/

 

https://www-dgsi-pt.translate.goog/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=pt&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=sv

 

 

Noteras särskilt;

 

”Det som verkligen är häpnadsväckande är att de flesta nationer i världen under 2017 och 2018 plötsligt började distribuera otaliga covid-19-testkit.   Ett år före pandemin staplade alla länder PCR-testkit på hög, testkit som skulle användas under pandemin.”

Läs mer

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/07/06/sveriges-regering-fakta-och-bevis-om-injektionerna-och-pcr-test-bedrageriet-sverige-granskas-2023-07-06/

 

 

Läs mera om domarna i Portugal här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/07/23/riksaklagare-petra-lundh-varfor-beskyddar-riksaklagaren-petra-lundh-aklagarmyndigheten-i-sverige-pcr-test-bedrageriet-2022-07-23/

 

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fswebbtube.se%2fc%2fknapptryckarna%5fchannel%2fvideos&umid=84282CAC-0B28-FE06-B284-17BE2DB29650&auth=aa2a6666dadc3109e072cd23e72dcb4db4081a53-bd962004d39d53e9827e565e586f396256f21c2c

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

Slut citat

 

 

Alltså erkända sakförhållande och notoriska BEVIS som får hela korthuset att falla utifrån den WHO TERRROR agenda som alla 194 medlemsländerna infogat sig i, ingen debatt eller interpellation i Sveriges riksdags om det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, varken före valet 2022 eller efter valet 2022 I SVERIGES RIKSDAG, har någon annan uppfattning i den delen äger den/ eller de bevisbördan att BEVISA det motsatta.

 

 

Alltså alla politiska partierna i Sveriges riksdag, före valet 2022 och efter valet 2022, då alltså inklusive den partilöse riksdagsledamoten Elsa Widding(som kom in i Sveriges riksdag efter valet 2022 och då för SD), alla BESKYDDAR det planerade kriminella utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET och därmed WHO TERRO agendan mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare.

 

Kom ihåg ingen debatt om detta ENORMA GIGANTISKA BEDRÄGERI som kostat nationen Sveriges skattebetalare minst 26-30 miljarder, den frågan/debatten har riksdagsledamot Elsa Widding mycket lägligt mörkat helt, trots att densamme riksdagsledamoten Elsa Widding är synnerligen väl informerad och delgiven om dessa fakta och bevis mången gånger från SVERIGE GRANSKAS. Alla politiska partierna i Sveriges riksdag, före valet 2022, har följt samma linje, alltså alla i Sveriges riksdag, före valet 2022 och efter valet 2022, är delaktiga i och medskyldiga i ett gigantiskt HÖGFÖRRÄDERI emot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare och därtill i statsterrorism/ terror mot desamma.

 

HAR DU/ Ni annan uppfattning äger DU/ni bevisbördan att bevisa det motsatta dvs. utifrån svensk grundlag Regeringsformen och vad som där finns delgivet från lagstiftaren.

 

 

 

WHO TERROR AGENDA tillsammans med bl.a. medlemslandet Sverige

 

Alltså en terror agenda/ statsterrorism utifrån vad terror betyder, citat Terror (från latin terror ’rädsla, fruktan’)[1]

källa https://sv.wikipedia.org/wiki/Terror

 

Alltså då för att sätta SKRÄCK & RÄDSLA i nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och väljare för att bana vägen för den enda lösningen nämligen skadar och dödar ”vaccinerna”, som du/ni kan läsa mer och se mer om i denna svensktextade video om ca 30 minuter

Presskonferens i EU-parlamentet om de dödliga injektionerna(SV-TEXT)

https://rumble.com/v3xfryn-presskonferens-i-eu-parlamentet-om-de-ddliga-injektionernasv-text.html

 

 

Du kan läs mera om detta i denna artikel av 2023-11-23, maskinöversättning, citat

 

Alla politiker som stödde covid-vaccinationskampanjerna borde hållas ansvariga för sina lögner och bedrägerier, säger MEP

https://expose-news.com/2023/11/23/all-politicians-that-supported-covid/

 

Artikeln bifogas också som bifogad PDf file expose…………….

 

 

 

HÖFÖRRÄDERI / BEDRÄGERI / STATSTERRORISM MED MYCKET MERA

Var finns stöd i svensk grundlag Regeringsformen för

 

 • att socialminister Jacob Forssmed, Sveriges regering och Sveriges riksdags alla politiska partier och riksdagsledamot Elsa Widding(partilös), före valet 2022 och efter valet 2022, för att vara delaktiga i och medskyldiga i och dessutom beskydda det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET med mera efterföljande fullständiga vansinne?

 

 

GRUNDPROBLEMET SOM FÄLLER ALLA POLITISKA PARTIERNA I SVERIGES RIKSDAG INKLUSIVE RIKSDAGSLEDAMOT ELSA WIDDING MED MÅNGA FLERA MEDLÖPARE, DÅ BL.A. SVERIGES ALLA 21 REGIONER OCH FOLKHÄLSOMYNDUIGHETEN,  ÄR SÅLEDES DET PLANERADE KRIMINELLA UTIFRÅN ENORMA EKONOMISKA INCITAMENT  PCR TEST BEDRÄGERIET

 

Om du/ni har annan uppfattning så äger du/ni BEVISBÖRDAN att bevisa det motsatta mycket skyndsamt, dock senast 2023-11-29, tacksam om riksdagsledamot säkerställer ny fakta och bevis baserad interpellation i Sveriges riksdag och denna gång fokuserar på det som fäller alla dessa FALSKA PROFETER för HÖFÖRRÄDERI / BEDRÄGERI / STATSTERRORISM MED MYCKET MERA

 

 

Om riksdagsledamoten Widding inte ingår i detta ovan er alla delgivet kommer det hända mycket skyndsamt

 

 • att riksdagsledamoten Widding går ut i SWEBBTV intervju och delger offentligt hur det nu ska bli, för något mer pladder från pladdergökar finansierade av skattebetalarna är icke lämpligt dvs. är synnerligen olämpligt och är i strid gentemot svensk grundlag Regeringsformen då bl.a. utifrån

 

 • att du/ni ska vara opartiska, sakliga och objektiva och dessutom säkerställa

 

 • att lag ska åtföljas och såklart offentligt delge om vad som uppenbart fäller alla politiska partierna i Sveriges riksdag och riksdagsledamoten Elsa Widding är delaktiga i och medskyldiga till, tills motsatsen är av er delgivna är bevisat, och BEVISBÖRDAN

 

 • ATT BEVISA DET MOTSATTA ägs av er alla involverade i detta fullständiga vansinniga, nämligen HÖGFÖRRÄDERI tillsammans med främmande makt WHO.

 

 

Omvänd bevisbörda gäller utifrån svensk grundlag Regeringsformen för makt- och myndighetsutövare, se RF 12:10, och därifrån vidare till Lissabonfördraget.

Och därifrån vidare till direktverkande överstående alla svensk grundlag nämligen EU-lag Rättighetsstadgan, som äger företräde över all svensk lag

Rättighetsstadgan  — Rättighetsstadgan med förklaringar

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/08/13/rattighetsstadgan-rattighetsstadgan-med-forklaringar-sverige-granskas-2023-08-13/

 

 

 BONUS INFORMATION

Studie om ” 17 miljoner människor har dödats av covidinjektioner”

 

Läs studien via dessa länkar, 24 MB därav detta förfarande.

https://correlation-canada.org/covid-19-vaccine-associated-mortality-in-the-southern-hemisphere/

Finns också här att laddas ner via denna länk

https://www.jottacloud.com/s/2711cdd11164efe4ec7bc785070a432fb63

 

 

 

Har du/n i frågor eller om något är oklart vänligen återkoppla mycket skyndsamt

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu