• Arkiv

partiledare Jimmie Åkesson — SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING TILL RIKSDAGSLEDAMOT JIMMIE ÅKESSON OM PCR TEST BEDRÄGERIET FÄLLER HELA KORTHUSET 2024 05 14

 

 

partiledare Jimmie Åkesson — SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING TILL RIKSDAGSLEDAMOT JIMMIE ÅKESSON  OM PCR TEST BEDRÄGERIET FÄLLER HELA KORTHUSET  2024 05 14

 

 

 

Till denna delgivning har bifogats filer du ser dom här nedan

 

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu av Björn Hammarskjöld 2024 05 04 

 

 https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/05/04/alla-modrna-injektioner-med-lnp-maste-stoppas-och-forbjudas-nu-av-bjorn-hammarskjold-2024-05-04/

 

 

Det stora bedrägeriet: utan PCR-testerna ingen pandemi — av  Margareta Skantze  2024 02 13

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/02/14/det-stora-bedrageriet-utan-pcr-testerna-ingen-pandemi-av-margareta-skantze-2024-04-13/

 

socialminister Jacob Forssmed — ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET & HELA KORTHUSET FALLER MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET — SVERIGE GRANSKAS 2023 12 28 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/28/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-allt-borjade-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-hela-korthuset-faller-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-sverige/

 

 

Socialdepartementet RK_Innehallsforteckning_1053 2024 05 13

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2024/05/Socialdepartementet-RK_Innehallsforteckning_1053-2024-05-13.pdf

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 14 maj 2024 18:46

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘mailto:[email protected]’ <mailto:[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING TILL RIKSDAGSLEDAMOT JIMMIE ÅKESSON OM PCR TEST BEDRÄGERIET FÄLLER HELA KORTHUSET
Prioritet: Hög

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är officiellt publicera här

 

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING TILL RIKSDAGSLEDAMOT JIMMIE ÅKESSON  OM PCR TEST BEDRÄGERIET FÄLLER HELA KORTHUSET

Sveriges riksdag

Partiledare och riksdagsledamot  Jimmie Åkesson

 

Bild källa

https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-och-partier/ledamot/jimmie-akesson_5ecb17ba-ebbe-4958-a142-a5134aff9808/

 

Kopia

Riksdagsledamot Elsa Widding, oberoende partilös

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS ska i laga ordning registreras av registrator, begär dagboksblad och fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren till [email protected]

 

2024-05-14

 

Bästa partiledare och riksdagsledamot Jimmie Åkesson

 

 

Såg just denna video med riksdagsledamot Jimmie Åkesson

Jimmie Åkessons tal till nationen 14 maj 2024

https://swebbtube.se/w/aRiVpkBupZe9kcJtfkNBA5

 

 

Till sak och vad tidigare är kommunicerat/ delgivet till Sveriges riksdags alla ledamöter och Sveriges riksdags alla politiska partierna, före valet 2022 och efter valet 2022,  men ej ännu debatterat offentligt i Sveriges riksdag

PCR TEST BEDRÄGERIET FÄLLER HELA KORTHUSET

 

Läs bilagorna

Alla modRNA-injektionerna med LNP måst stoppas…….

 

PCR bedrägeri…..

 

ALLT BÖRJAD MED DET PLANRADE KRIMINELLA PCRT TEST BEDRÄGERIET …..

 

 

 

Citat

 

Den som är kunnig inser omedelbart de bakomliggande narrativen som just narrativ, en saga, ett

bedrägeri.

 

1 PCR-testbedrägeriet

Allt började med det planerade och misstänkt uppsåtliga, överlagda kriminella PCR testbedrägeriet. Här faller hela korthuset när vi får våra myndigheter och dess handläggare att följa lag.

För att bevisa smitta med Covid-19 används PCR-tester. PCR (Polymerase Chain Reaction)

innebär att man kan förmera genetiskt material för att kunna mäta det. Den nobelprisbelönade

kemisten Kary Mullis har i flera intervjuer påpekat att metoden är avsedd för forskningsarbete och

är oanvändbar för att ställa diagnos av pågående infektion.

 

Folkhälsomyndigheten håller uppenbarligen med Kary Mullis då den gav ut en publikation av den

21 juli 2020 där de påpekar att PCR-tester inte kan användas för att fastställa smittsamhet 3

.

“PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med

förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför

kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

Två fastställandedomarna från Portugal har redan i november 2020 funnit att PCR-testerna

saknade vetenskap och bröt mot EU-rättens absoluta rätt till fri rörlighet och frihet och därför inte

kunde ligga till grund för frihetsberövande 4. I och med att dessa domar utgör en del av EU-rätten

så gäller de inom hela EU inklusive Sverige.

 

I domarna från Portugal visar det sig att minst 97 % av de påstått positiva testerna var falskt

positiva. Det beror på att testsekvenserna är hemligstämplade och används på ett misstänkt

falskt och felaktigt uppsåtligt och överlagt bedrägligt sätt.

 

Även Förvaltningsrätten i Stockholm har i en dom 5

funnit att det var olagligt med besöksförbud

vid äldreboenden”.

 

Det bröt mot EU-rättens absoluta rätt till fri rörlighet och frihet.

PCR-testerna redovisades dag för dag utan uppehåll och hela tiden kumulativt till mycket höga

och falska värden vilket gav en mycket förfärligt överdriven bild av smittspridningen med hjälp

av ovetenskapliga tester.

 

Läs  ännu mer av, i den bifogade PDF filen om sanningen, fakta och bevis Alla modRNA….,

 

Björn Hammarskjöld

Assisterande professor i Pediatrik vid Strömstad Akademi

F.d. överläkare i Pediatrik

Filosofie licentiat i Biokemi vid Stockholms Universitet (1971)

Molekylärbiolog

Virolog

 

 

 

Av Margareta Skantze läser du i den bifogade Word filen PCR bedrägeriet 240213 artikel om, citat

 

Det stora bedrägeriet: utan PCR-testerna ingen pandemi.

Folkhälsomyndigheten (FHM) i Sverige publicerade den 21 juli 2020 en vägledning till Sveriges regioner angående kriterier för bedömning av smittfrihet vid Covid-19. (Artikelnummer 20110.) Vägledningen uppdaterades den 30 november 2020.

Inledningsvis fastslår FHM följande:

 

”PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda denna test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

 

Minst 26 miljarder svenska skattekronor bekostade PCR-testerna

 

Det är hög tid att bryta tystnaden kring det som måste ses som det största medicinska och politiska bedrägeriet i mänsklighetens historia.

 

Margareta Skantze

Producent vid Sveriges Radio under tjugo år, numera pensionär

 

Slut citat

Läs ännu mer i Word filen PCR bedrägeri

 

 

Läs ännu mer i den bifogade PDF filen ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET HELA KORTHUSET FALLER MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST….

En fördjupning som du ser vem den är ställd till i inledning

 

Och här se du vilka som delgivits delgivning om detta till, med alla epost adressera offentligt publicerade

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/28/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-allt-borjade-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-hela-korthuset-faller-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-sverige/

 

 

Sveriges riksdag och alla politiska partierna i Sveriges riksdag fick delgivning också, offentligt publicerad här med alla epost adresser

Sveriges riksdag HÖGFÖRRÄDERIET — SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING TILL SVERIGE RIKSDAGS ALLA POLITISKA PARTIERNA & RIKSDAGSLEDAMÖTERNA 2023 12 30

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/30/sveriges-riksdag-hogforraderiet-sverige-granskas-delger-delgivning-till-sverige-riksdags-alla-politiska-partierna-riksdagsledamoterna-2023-12-30/

 

 

Här är allt i laga ordning registrerat hos registrator hos Socialdepartementet, från 2019 fram till dags datum, senaste för år 2024 bifogas som bifogad PDF filen Socialdepartementet…….. 2024 05 13

 

 

Din fd partikollega riksdagsledamot Elsa Widding beskyddar uppenbart också detta gigantiska kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET eftersom hon bevisligen känner till det och publicerat om det men inte fört upp detta i OFFENTLIG DEBAT i Sveriges riksdag, bevisligen är det så.

 

Därtill har denna riksdagsledamot Elsa Widding inte gjort någon anmälan till rättsvårdande myndighet om detta gigantiska enorma planerade kriminella utifrån ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET(utifrån vad som är allmänt känt) som fått dödlig utgång för mänskligheten och nationen Sveriges folk, således ett HÖGFÖRRÄDERI, läs med om brottsbalken och vad som gäller för riksdagsledamöter enligt svensk grundlag Regeringsformen i fördjupningen ALLT BÖRJADE MED….

 

https://www.mynewsdesk.com/se/elsa-widding-ab/news/varfoer-svarar-inte-jakob-forssmed-paa-fraagan-om-folkhaelsomyndighetens-syn-paa-pcr-test-481577

 

 

Bästa Jimmie Åkesson, partiledare för SD, hur kommer det sig att du och dina partikamrater också beskyddar det kriminella planerade utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGEREIET som fått dödlig effekt för mänskligheten är av synnerligen mycket stort allmänt intresse.

 

Alltså varken riksdagsledamot och partiledare Jimmie Åkesson eller några andra inom de riksdagsledamöter som är i Sveriges riksdag för partiet SD har inte i OFFENTLIGT I DEBATT säkerställt offentlig debatt i Sveriges riksdag om det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIIET som fått dödlig utgång för mänskligheten och nationen Sveriges folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenterna.

 

 

Frågor som begäres OFFENTLIGT svar på mycket skyndsamt, dock senast 2024-05-21

 

VARFÖR BESKYDDAR ALLA RIKSDAGSLEDAMÖTER I SVERIGES RIKSDAG SOM REPRENTERAR SVERIGE DEMOKRATERNA DET PLANERADE KRIMINELLA PLANERADE UTIFRÅN ENORMA GIGANTISKA ENKONOMISKA INCITAMENT PCR TEST BEDRÄGERIET?

 

Alltså precis som alla andra riksdagsledamöter i Sveriges riksdag och Sveriges regering och deras medlöpare i det kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET som fått dödlig utgång för mänskligheten.

 

Har du som partiledare och riksdagsledamot Jimmie Åkesson annan uppfattning äger riksdagsledamoten och partiledaren Jimmie Åkesson BEVIS BÖRDAN att bevisa det motsatta  OFFENTLIGT mycket skyndsamt, dock senast 2024-05-21.

 

 

Vänligen skicka också svaret på frågeställningarna till undertecknads epost adress.

 

 

Är något oklart eller svårt att förstå vänligen återkoppla mycket skyndsamt

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter och samhällsansvar

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu