• Arkiv

Regering och riksdag ska avgå med omedelbar verkan utifrån sanningen, fakta och bevis. — SVERIGE GRANSKAS 2024 05 27

 

 

Regering och riksdag ska avgå med omedelbar verkan utifrån sanningen, fakta och bevis. — SVERIGE GRANSKAS 2024 05 27

 

 

Bifogade filer till denna delgivning finner du här

 

Sixtyfive million meters of modRNA in the Covid-19 injection 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/05/26/sixtyfive-million-meters-of-modrna-in-the-covid-19-injection/

 

Rättighetsstadgan med förklaringar

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/08/R%C3%84TTIGHETSSTADGAN-EURS-officiell-OJ-C-2007-303-FULL-SV-TXT.pdf

 

 

Alla modRNA-injektioner med LNP måste stoppas och förbjudas nu av Björn Hammarskjöld 2024 05 04 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/05/04/alla-modrna-injektioner-med-lnp-maste-stoppas-och-forbjudas-nu-av-bjorn-hammarskjold-2024-05-04/

 

socialminister Jacob Forssmed — ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET & HELA KORTHUSET FALLER MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET — SVERIGE GRANSKAS 2023 12 28 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/28/socialminister-jacob-forssmed-hogforraderiet-allt-borjade-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-hela-korthuset-faller-med-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-sverige/

 

Sveriges riksdag HÖGFÖRRÄDERIET — SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING TILL SVERIGE RIKSDAGS ALLA POLITISKA PARTIERNA & RIKSDAGSLEDAMÖTERNA 2023 12 30

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/12/30/sveriges-riksdag-hogforraderiet-sverige-granskas-delger-delgivning-till-sverige-riksdags-alla-politiska-partierna-riksdagsledamoterna-2023-12-30/

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 27 maj 2024 16:28

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia: ‘Willgert Mikael’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Lars Hedengran’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘mailto:[email protected]’ <mailto:[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: Regering och riksdag ska avgå med omedelbar verkan utifrån sanningen, fakta och bevis.
Prioritet: Hög

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är officiellt publicerad här

 

 

Regering och riksdag ska avgå med omedelbar verkan utifrån sanningen, fakta och bevis.

Rätten att bestämma över sin kropp är en rättighet som ägs av rättighetsbärarna.

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING

Riksdagsledamot Elsa Widding ”karusellen” har avsiktligt snurrat förbi att det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET SOM FÄLLER HELA KORTHUSET DEL 2 2024-05-27

Läs mer om vad riksdagsledamot Elsa Widding officiellt  offentligt publicerat här

https://www.mynewsdesk.com/se/elsa-widding-ab

 

 

TOTAL POLITISK SYSTEMKOLLAPS INOM SVERIGES RIKSDAGS ALLA POLITIKSA PARTIER

Ingen av dessa 349 folkvalda riksdagsledamöter, före valet 2022 eller efter valet 2022, har OFFENTLIGT bevisat det motsatta, inget av de politiska partierna i Sveriges riksdag har OFFENTLIGT bevisat det motsatta OFFENTLIGT, och därmed total POLITISK SYSTEMKOLLAPS i Staten Sverige, för bevisligen utan det planerade kriminella PCRT TEST BEDRÄGERIET ingen pandemi!

 

 

Total politiks systemkollaps även i Englands parlament

Se videon med ledamoten  i engelska parlamentet Andrew Bridgen med mycket stort samhällsansvar om skadar och dödar biovapen injektionerna, ca 8 minuter. Andrew Bridgen, oberoende brittisk parlamentsledamot för North West Leicestershire

Andrew Bridgen MP: ”Jag är rädd att det kommer att bli större än förintelsen”

10-20 miljoner har dödats av dessa biovapen injektionerna ”vaccinerna” och det ökar hela tiden

Se videon med svensk text

https://www.youtube.com/watch?v=zVXG3WbUkSM

 

 

Jämför det med HÖGFÖRRÄDAREN socialminister Jacob Forssmed, Sveriges regering, och dennes uttalande om ”vaccinerna” är bland det vackraste vi har, hur många sprutor har socialminister Jacob Forssmed tagit?

https://www.youtube.com/watch?v=5uK8XqELi5c&t=1622s

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS ska i laga ordning registreras av registrator, begär dagboksblad och fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren till [email protected]

 

 

2024-05-27

 

Rätten att bestämma över sin kropp är en rättighet som ägs av rättighetsbärarna. Regering och riksdag ska avgå med omedelbar verkan utifrån sanningen, fakta och bevis.

 

Alltså Staten Sverige äger inte din kropp! Denna rättighet står i rättsordning över svensk grundlag Regeringsformen(RF), se i den delen RF 11:14 och 12:10, och detta är av synnerligen mycket stor vikt utifrån bl.a. det kriminella planerade utifrån enorma ekonomiska incitament det icke vetenskapliga och icke tillförlitliga gigantiska PCR TEST BEDRÄGERIET.

Läs mer i den bifogade PDF filen RÄTTIGHETSSTADGAN…….., med förklaringar, se särskilt artiklarna 3 och 4.

 

 

Staten Sverige, Sveriges riksdags alla politiska partierna, Sveriges regering, före valet 2022 och efter valet 2022,  och deras medlöpare Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner, riksmedia och lokalmedia och stora delar av alternativmedia underlåter och undanhåller vad ass professor Björn Hammarskjöld delger hela världen och mänskligheten på engelska och tidigare delgett publicerad artikel på svenska, engelska artikeln bifogas, den svenska artikeln bifogas, bägge som bifogade PDF filen, engelska 65 Mm modRNA ….. May 25 2024 och svenska Alla modRNA- injektionerna………2024 05 04.

 

 

 

Staten Sverige och de ovan omnämnda medlöparna är delaktiga i och medskyldiga till mot sin egna befolkning.

 

A.

 

DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET

Citat

 

  1. PCR-testbedrägeriet

Allt började med det planerade och misstänkt uppsåtliga, överlagda kriminella PCR-testbedrägeriet. Här faller hela korthuset när vi får våra myndigheter och dess handläggare att följa lag.

 

Det gäller att skrämma befolkningen. Det är enligt Hermann Göring, en av Hitlers närmaste män i Nazityskland, en metod som  fungerat i alla samhällen i alla tider. Då får man folket att genast underkasta sig odemokratiska ledare vare sig ledarna är kommunister eller fascister eller miljöpartister.

Slut citat

 

Noteras särskilt

Alltså Staten Sverige och alla politiska partierna i Sveriges riksdag, före valet 2022 och efter valet 2022,  BESKYDDAR det planerade kriminella planerade icke vetenskapliga och icke tillförlitliga kriminella planerade utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som fått dödliga effekter för mänskligheten och nationen Sveriges Folk. Den oberoende och partilöse riksdagsledamoten Elsa Widding ingår i den skaran som 1 av 349 folkvalda riksdagsledamöter.

 

 

TOTAL POLITISK SYSTEMKOLLAPS INOM SVERIGES RIKSDAGS ALLA POLITIKSA PARTIER

Ingen av dessa 349 folkvalda riksdagsledamöter, före valet 2022 eller efter valet 2022, har OFFENTLIGT bevisat det motsatta, inget av de politiska partierna i Sveriges riksdag har OFFENTLIGT bevisat det motsatta OFFENTLIGT, och därmed total POLITISK SYSTEMKOLLAPS i Staten Sverige, för bevisligen utan det planerade kriminella PCRT TEST BEDRÄGERIET ingen pandemi!

 

 

 

 

HÖGFÖRRÄDERI, BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, FOLKMORD, STATSTERRORISM & TERROR

Dessa ovan omnämnda inom Staten Sverige är således bevisligen medskyldiga till och delaktiga i ett gigantiskt planerat utifrån enorma ekonomiska incitament HÖGFÖRRÄDERI, Brott Mot Mänskligheten, Folkmord, statsterrorism, terror med mycket mera specificerat i Brottsbalken.

 

 

 

ETT GIGANTISKT PLANERAT KRIMINELLT BEDRÄGLIGT LIVSFARLIGET MEDICINSKT EXPERIMENT MED TOXISKA OCH DÖDLIGA EFFEKTER BLIR FÖLJDEN EFTER PCR TEST BEDRÄGERIET SOM FÅTT DÖDLIGA EFFEKTER

Du läser mer om det i den bifogade PDF filen på svenska av ass professor Björn Hammarskjöld Alla modRNA- injektionerna med LNP måste stoppas och förbjudas nu.

 

Du läser ytterligare mera i fördjupningen om det kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET i de bifogade PDF filerna  ALLT BÖRJADE MED….. och SVERIGES RIKSDAG ….. 2023 12 30

 

 

 

B.

PATIENTLAG

Läs också svensk lag instiftad av Sveriges Riksdag, Staten Sverige, som dessa ovan omnämnda fullständigt struntat i, underlåtit och undanhållitutifrån att driva igenom tillsammans med främmande makt WHO TERROR AGENDA, läs Patientlag och däri särskilt 3, 4 och 5 kap., om information, samtycke och delaktighet.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821/#K5

 

 

NOTERA SÄRSKILT

 

Citerar ur ass professor Björn Hammarskjöld artikel Alla modRNA-injektionerna…., citat

 

  1. Informerat samtycke

 

  1. Ingen har gett sitt informerade samtycke till att acceptera det bedrägliga och ovetenskapliga PCR-testet varför det är förbjudet att personal får samla in eller lagra genetiskt material från en person.

 

  1. Ingen har förstått att man inte har gett sitt fullt informerade samtycke till injektionerna eftersom det framfördes under myndigheters falska och bedrägliga förespeglingar från första början.

 

Här har ingen injicerad kunnat ge sitt fullständigt informerade samtycke då Läkemedelsverket gett undantag till kravet att varje injektion av läkemedel ska föregås av att personen får möjlighet att läs igenom bipacksedeln. Detta undantag har utan tanke från myndigheternas befattningshavare förnyats för varje preparat minst två gånger om året [i]

 

Hade vi fått korrekt information före den 1 januari 2021 hade nästan alla låtit bli att injiceras och inse att hela ”experimentet” var baserat på lögner och bedrägerier.

 

Här har myndigheterna och vården handlat utan stöd i lag vilket måste betraktas som uppsåtligt, överlagt kriminellt bedrägeri.

 

Vården gör sig skyldig till grundlagsbrott genom att på order av regering och riksdag tvingar i dig en injektion utan att ge fullständig information av innehåll, verkan och biverkan. Det finns inga bipacksedlar i förpackningarna med injektioner där all information skulle finnas.

 

Slut citat

 


 

 

Total politiks systemkollaps även i Englands parlament

Se videon med ledamoten  i engelska parlamentet Andrew Bridgen med mycket stort samhällsansvar om skadar och dödar biovapen injektionerna, ca 8 minuter. Andrew Bridgen, oberoende brittisk parlamentsledamot för North West Leicestershire

Andrew Bridgen MP: ”Jag är rädd att det kommer att bli större än förintelsen”

10-20 miljoner har dödats av dessa biovapen injektionerna ”vaccinerna” och det ökar hela tiden

Se videon med svensk text

https://www.youtube.com/watch?v=zVXG3WbUkSM

 

 

 

Regering och riksdag ska avgå med omedelbar verkan utifrån fakta och bevis.

Har Sveriges regering och Sveriges riksdag annan uppfattning äger dessa i alla de politiska partierna i Sveriges riksdag bevisbördan att bevisa det motsatta OFFENTLIGT om var dessa ovan omnämnda har stöd i svensk grundlag Regeringsformen för dessa gigantiska planerade KRIMINELLA  BDRÄGERIER och HÖGFÖRRÄDERI med mera mot sin egna befolkning ty all makt utgår från folket.

 

Alltså bevisbördan att OFFENTLIGT  bevisa det motsatta som ovan delgivits till de medskyldiga och delaktiga i  dessa gigantiska BEDRÄGERIERN & HÖGFÖRRÄDERIET mot nationen Sveriges folk åvilar de ovan omnämnda delgivna om dessa har annan uppfattning än vad sanningen, fakta och bevis delger om som bifogats denna delgivning till STATEN SVERIGES värsta kriminella förövare och förrädare/ bedragare i Sveriges historia, mycket skyndsamt, dock senast 2024-06-03.

 

 

BONUSINFORMATION

 

Publicerat 2024-05-27, maskinöversättning, citat

Forskare uppmanar till brådskande åtgärder för att åtgärda massförorening av blodtillförsel

Japanska forskare slår larmklockorna och varnar för potentiella dödliga risker för patienter som får blod från personer som har tagit mRNA COVID-injektionerna

 

BERÄTTELSEN I KORTHET

Japanska forskare varnar för riskerna med att använda blod från personer som fått mRNA-vaccin mot covid-19. De lyfter fram potentiella dödliga effekter och behovet av omedelbara åtgärder för att säkra den globala blodförsörjningen

 

Blod som förorenats med prionliknande strukturer från spikproteinet ökar risken för att framkalla dödliga neurodegenerativa sjukdomar hos mottagarna. Den potentiella överföringen av skadliga proteiner genom exosomer (”shedding”) och risken för autoimmuna sjukdomar på grund av vaccinernas mekanism och komponenter som lipidnanopartiklar (LNP) är andra stora problem

 

Förslagen för att hantera blodinsamlingen omfattar noggranna intervjuer med blodgivare, avstängningsperioder och en rad tester för att garantera blodprodukternas säkerhet

 

Forskarna förespråkar omfattande tester av både vaccinerade och icke vaccinerade individer för att bedöma blodprodukternas säkerhet och föreslår att blodprodukter som är förorenade med spikproteiner eller modifierat mRNA kasseras tills effektiva metoder för avlägsnande har utvecklats

 

De kräver att alla genbaserade ”vacciner” stoppas och att en rigorös bedömning av nytta och skada genomförs mot bakgrund av de allvarliga hälsoskador som rapporterats. De uppmanar också länder och organisationer att vidta konkreta åtgärder för att hantera och mildra de redan identifierade riskerna.

 

Slut citat

Läs hela artikeln

https://takecontrol.substack.com/p/blood-supply-contamination?

 

https://expose-news.com/2024/05/27/potential-deadly-risks-of-blood-transfusions/

 

 

 

Publicerat 2024-05-24, maskinöversättning, citat

Effekterna av mRNA-injektioner som redigerar våra gener kan vara förödande för vår mänsklighet

Läs mer

https://expose-news.com/2024/05/24/the-effects-of-mrna-injections-editing-our-genes-could-be-devastating-to-our-humanity/

 

 

Publicerat 2024-05-27, maskinöversättning, citat

Svårt vaccinskadad 21-årig man: ”Det här är en helkroppsattack”

På Real Not Rare , en webbplats där vaccinskadade personer kan dela sina berättelser, gav Locke en detaljerad tidslinje över sitt liv från januari 2020 till ”nutid” så att andra kan jämföra hans erfarenheter med sina egna. ”Den är avsiktligt lång så fullständiga detaljer kan ses,” sa han.

Lockes berättelse laddades upp på webbplatsen den 13 april 2024. Följande är en reproduktion av hans tidslinje. Du kan läsa hela hans berättelse inklusive behandlingar som har hjälpt eller skadat hans tillstånd, och vad han önskar att andra visste HÄR .

Läs mer

https://expose-news.com/2024/05/26/severely-vaccine-injured-man-this-is-a-full-body-assault/

 

 

Publicerat 2024-05-27, maskinöversättning, citat

Ingen talar om vad som ligger bakom allt som händer – vad som ligger bakom den falska pandemin, den fullständigt ovetenskapliga globala besattheten av en påhittad global uppvärmning, en kollapsande global ekonomi med en skyhög inflation som nu är endemisk och drivkraften mot tredje världskriget.

 

Det är egentligen ganska enkelt, säger Dr. Vernon Coleman i sin senaste video.  ”Allt handlar om pengar.”

Läs mer och se videon, ca 12 minuter

https://expose-news.com/2024/05/26/the-moneys-gone/

 

 

 

Publicerat av dr PETER A. MCCULLOUGH, MD, MPH, 2024-05-27

 

Long-Lasting, Synthetic mRNA and Frameshifted Protein Products from COVID-19 Vaccination

 

Läs mer

https://petermcculloughmd.substack.com/p/long-lasting-synthetic-mrna-and-frameshifted?

 

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter och samhällsansvar

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu