• Arkiv

Archive for januari 19th, 2013


2013-01-19 Försäkringskassan har idag anmälts till JO och JK utifrån Ulla Simmons ärendet

Försäkringskassan NFC Visby Internationell vård handlägger gränsöverskridande vård fullständigt rättsosäkert i Ulla Simmons ärendet, som redogjorts för i rubriken under samma datum som denna skrivning delges.     Nu är Försäkringskassan föremål för JO och JK anmälan och det återstår att se om JO och JK rättssäkert granskar Försäkringskassan utifrån att Försäkringskassan uppenbart avslutat handläggningen av […]

2013-01-19 Försäkringskassan avslutade ärende i strid emot Kammarrätts dom 8029-11

Försäkringskassan i Visby handlägger Internationell vård, bl.a. via NFC specialisten Louise Lindholm,  dvs. gränsöverskridande vård som ärendet Ulla Simmons handlar om.   Denne specialist har via skrivelse kommunicerat att ärendet Ulla Simmons är ”avslutat” trots att Kammarrätten i Göteborg via beslut i mål nr 8029-11 återförvisat till Försäkringskassan Ulla Simmons ärendet, dvs. Försäkringskassan har icke […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu