• Arkiv

Archive for januari 23rd, 2013


2013-01-23 Tidningen Sjukhusläkaren har Intressant artikel om ”Pengar att tjäna på att sälja vård till EU” där bl.a. omnämns om ” Svenska patienters rätt att söka vård i andra EU-länder”.

Sjuhusläkarnas egen tidning tar upp det som är av intresse för sjukhusläkarna, nämligen  ”Pengar att tjäna på att sälja vård till EU”  Via denna länk kan du läsa artikeln http://www.sjukhuslakaren.se/2013/01/17/pengar-att-tjana-pa-att-salja-vard-till-eu/   Om Sjukhusläkarföreningen, citat; Tidningen Sjukhusläkaren ges ut av Sjukhusläkarföreningen, som är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund, med ca 17 000 medlemmar. På Sjukhusläkaren.se hittar […]

2013-01-23 Landstinget Dalarna/Falu lasarett anmäldes idag till Åklagarmyndigheten i Falun utifrån att brottsmisstankar icke kan uteslutas inom yrkesverksamheten inom hälso- och sjukvården

Det är ett faktum att lagstiftningar skall gälla lika för alla oavsett inom vilket landsting man bor. Nu är  Landstinget Dalarna/Falu lasarett föremål för anmälan utifrån brottsmisstankar och det är åklagarens uppgift att bedöma utifrån substansen i anmälan om förundersökning skall inledas.   Anmälan till Åklagarmyndigheten i Falun har dnr AM-12889-13.   Tidigare under början av veckan, 21 […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu