• Arkiv

Archive for januari 28th, 2013


2013-01-28 Landstinget Dalarna har skyldigheter gentemot landstingsskattebetalare Jerry Persson som nu kommunicerar till landstinget om betalningsförbindelser för bättre/effektivare vård dels i Finland och dels i Polen, så kallad gränsöverskridande vård, utifrån EU-rättighet till fri rörlighet och då utifrån direktverkande EU-rättspraxis via EU-domstolens många klargörande domar.

Landstinget Dalarna(LD) har över mycket lång tid gentemot landstingsskattebetalare Jerry Persson uppenbart undanhållit och underlåtit de skyldigheter LD är skyldiga att tillämpa vid bedrivande av yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvård, det går icke på något sätt att ställa bortom all rimlig tvivel. Bl.a. då skyldigheter utifrån Hälso- och sjukvårds lag (1982:763).   Skyldigheter som av Sveriges […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu