• Arkiv

Archive for januari 12th, 2013


2013-01-12 Är Landstinget Dalarnas ledning aktivt arbetande emot rättssäkerhet för landstingsskattebetalarna?

För att uppnå rättssäkerhet utifrån de gällande regelverken och lagstiftningarna krävs att dessa är kända och tillämpas av yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården generellt, att allmänheten kan ”lita på” att ledningsansvariga icke främjar yrkesverksamhet som är i strid mot gällande regelverk är då en förutsättning!   Varför har hittills Landstinget Dalarna och biträdande landstingsdirektör Sven […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu